Page 49

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

MUNCA ÎN ECHIPĂ Educatoare MARIANA POP Grădiniţa nr. 20, Oradea

ECHIPA DE LUCRU DINAMICĂ formată, în general, dintr-un număr restrâns de persoane ce se reunesc în jurul individului căruia îi este necesar planul de servicii - Este

- Fiecare

membru este mandatat pentru asumarea sarcinilor în cadrul echipei planului de servicii: scopul final şi modalităţile de participare sunt cunoscute tuturor participanţilor, aceasta fiind sarcina coordonatorului sau a animatorului grupului beneficiară, aflată în centrul preocupărilor echipei, indiferent de caracteristicile sale psiho-sociale, este prezentă în echipă într-un mod cât se poare de activ - recunoaşterea importanţei valorificării rolului său social - Persoana

TIPURI DE ECHIPE    

 

 

Unidisciplinară o singură persoană participă cu adevărat la luarea deciziilor, relaţiile persoanei cu cerinţe speciale fiind de tip client-terapeut în această ”echipă”, terapeutul efectuează evaluările relevante şi tot el pune în practică intervenţiile necesare dezavantaj : ignorarea coordonării serviciilor între practicieni, ceea ce determină deseori lipsa de înţelegere a ansamblului cerinţelor persoanei în dificultate şi,în plus ,persoana însăşi este exclusă de la luarea deciziilor

Multidisciplinară echipa de profesionişti are ca sarcină evaluarea clinică şi psihologică a beneficiarului, punând accent pe studii de caz, rapoarte periodice, evaluări psihodinamice, teste de inteligenţă profesioniştii pun laolată experienţele lor individuale, fără a depăşi de multe ori informarea mentală dezavantaj:beneficiarul, perceput ca un consumator de servicii, nu participă la luarea deciziilor

- 48 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement