Page 41

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Trăsături comune tuturor sarcinilor colaborative

o convingere comună că munca de unul singur nu va rezolva

problema o dorinţă comună de a evita munca în scopuri multiple sau de a dubla efortul o dorinţă comună de a consolida serviciile şi procesele AVANTAJE: împărtăşirea informaţiilor, ideilor şi a timpului unii cu alţii păstrarea propriei autonomii, a scopurilor, proceselor, resurselor

CONSTRÂNGERI

 dependenţă reciprocă  dăruire din partea partenerilor  eliminarea, cel puţin formală, a diferenţelor dintre ei

 BELBIN (2003) a afirmat ca echipele eficiente au membri care acoperă rolurile cheie în

administrarea şi finalizarea muncii echipei, care poate fi separată de rolul lor în cadrul echipei

• Pentru fiecare sectiune, repartizati un total de zece puncte afirmaţiilor care credeti ca descriu cel mai

exact comportamentul dumneavoastra. Punctele pot fi alocate mai multor afirmatii. De exemplu: • Dacă sunteţi întru totul de acord cu afirmaţia “a” puteţi să-i acordaţi toate cele zece puncte • Dacă sunteţi de acord în egală măsură cu afirmaţiile “c” şi “d” puteţi să le acordaţi cinci puncte fiecăreia. • Trebuie să alegeţi cel puţin o afirmaţie din fiecare set, dar nu trebuie să acordaţi puncte tuturor afirmaţiilor

– unele (sau multe) pot fi punctate cu 0.

- 40 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement