Page 36

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

ARGUMENT Păsările sunt bijuteriile pomului și prietenele omului. Natura le iubește, iar omul le ocrotește. Cantecul lor minunat ne încantă auzul, iar zborul lor ne luminează privirea. Nu ne putem imagina Planeta Pămant fără aceste uimitoare și fascinante viețuitoare. De aceea, suntem datori să le ocrotim, iubitori ai cuiburilor și puișorilor să fim! Proiectul de față urmărește să starnească curiozitatea elevilor față de aceste viețuitoare fascinante, să aplice cunoștințele dobandite la mai multe discipline și să dobandească un comportament de grijă și respect față de acestea. Proiectul urmărește, de asemenea, integrarea elevilor cu cerințe educative speciale în activitățile proiectului. SCOPUL: - consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la păsări, dobândite la mai multe discipline şi formarea unui comportament de grijă şi respect faţă de acestea. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- să aplice cunoştinţele, noţiunile dobândite, la mai multe discipline: limba şi literatura -

română, engleza, matematică, ştiinţe, arte, tehnologii; să redescopere frumusetile naturale prin intermediul creaţiei artistice; să utilizeze resursele CDI pentru obținerea informațiilor necesare; să marcheze 10 Mai “ Ziua Arborilor şi a Păsărilor”; să manifeste creativitate în confecţionarea căsuţelor pentru păsări; să colaboreze în realizarea unor produse / activităţi cu cei implicaţi în proiect; să utilizeze calculatorul în realizarea unor produse ale proiectului

GRUP ŢINTĂ - 25 elevi din clasa a VI-a RESURSE: Resurse umane: elevi, profesori Resurse materiale: hârtie serox, imprimantă, copiator, acuarele, CD, DVD, cartoane colorate, aparat foto, lemn, enciclopedii, atlase, cărți de povești, cărți de poezii, reviste, culegeri de matematică Resurse temporale: 06.05 – 31.05.2013 Resurse informaţionale: Internet, reviste, albume, cărţi, manuale, auxiliare, emisiuni TV. DESCRIEREA sumară a proiectului: În urma unei discuții, s-a stabilit împreună cu elevii, tema proiectului. S-au constituit grupele de lucru(5 echipe), s-au distribuit sarcinile pentru fiecare echipă:

- 35 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement