Page 31

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

ALTE MODELE ŞI SCHEME DE FUNDAMENTARE A OPTIMIZĂRII CURRICULARE 1.

Curriculum centrat pe sarcini de dezvoltare

2.

Curriculum centrat pe taxonomia obiectivelor pedagogice

3.

Curriculum centrat pe zetetică (zetesis – cercetare, nevoie)

4.

Curriculum holist

5.

Curriculum bazat pe demersuri transdisciplinare

6.

Curriculum centrat pe competenţe şi capacităţi

Conceptul de “sarcini de dezvoltare” – defineşte elevii ca “variabile de răspuns atât la nevoile proprii, cât şi la cerinţele sociale” (depăşirea dihotomiei între abordarea centrată pe individ şi cea centrată pe societate. Sarcini de dezvoltare:  Realizarea unui model adecvat de dependenţăindependenţă faţă de ceilalţi  Dobândirea unui model adecvat de primire/oferire a afectivităţii  Adaptarea la schimbările grupului social  Stăpânirea schimbărilor vorporale prin învăţarea de noi modele de mişcare  Dezvoltarea unui sistem etic pentru ghidarea comportamentului 1.

Fiecare sarcină de dezvoltare poate fi transcrisă ca finalitate a educaţiei.

- 30 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement