Page 30

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Structuri tipice de organizare a curriculumului educaţional 

Definiţie curriculum (etimologie latină):  circularitate

 ordine  coerenţă  rigoare  regularitate inflexibilă  Predestinare 

Accepţiuni moderne:  sens restrictiv: conţinutul procesului de învăţământ prevăzut în planuri şi programe de învăţământ  sens extensiv: toate componentele procesului de învăţământ (finalităţi, obiective, conţinuturi, metodologie de predareînvăţare-evaluare)

 Curriculum corelat: aproape de “centrarea pe materie” dar superior prin: - “desfiinţarea” graniţelor”dintre discipline pentru aplicarea unor la studiul altora - gruparea în “arii de formare”

Utilizează şi “corelarea prin profesori” (munca în echipă)  Curriculum fuzionat: denumit şi integrat; are la bază ideea că există discipline fundamentale ce rezultă din fuzionarea elementelor altor discipline ex.: biologie e rezultatul fuzionării cunoştinţelor şi principiilor de botanică, zoologie, anatomie etc.)  Curriculul “în miez”: se referă la “trunchiul comun”, “de bază”, “central” al planurilor de învăţământ; disciplinele din “nucleu” sunt obligatorii în raport cu cele opţionale sau facultative

- 29 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement