Page 26

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

deprinderi şi cunoştinţe privind consultarea fişierelor bibliotecii. Formarea documentară este o parte componentă a educaţiei individuale, a viitorului specialist şi cetăţean. Originea etimologică a cuvântului documentare ne trimite la noţiunea de învăţare, „docere”, în latină, însemnând textual „a preda”. În alţi termeni, structurile documentare şi în special bibliotecile vor avea un rol mult mai activ decât odinioară în difuzarea cunoştinţelor. Astfel, centrul de documentare se transformă în centru de resurse educaţionale şi pedagogice. Termenul de „cercetare documentară”, utilizat pentru prima dată în 1950 de către Kelvin N. Moers, are astăzi mai multe accepţiuni. Le Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation, apărut la Editura pariziană Nathan în 1997, citează trei dintre ele:   

operaţia prin care documentele sunt selectate din fondul documentar la cererea unui utilizator; furnizarea, în funcţie de o cerere bine definită de utilizator, a unor elemente de informare documentară corespunzătoare; un răspuns mai mult sau mai puţin elaborat la o cerere a utilizatorului, răspuns care trebuie să conducă la realizarea unui anumit produs documentar (bibliografie, sinteză etc.).

Activităţile de iniţiere în cercetarea documentară se pot desfăşura în cadrul unor cursuri distincte coordonate de către documentarist (cursuri opţionale), sau în cadrul unor proiecte disciplinare, interdisciplinare/ transdisciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi echipa pedagogică. Cunoaşterea spaţiului C.D.I., familiarizarea elevilor cu resursele acestuia constituie primul pas în cercetarea documentară. Iniţiere în cercetarea documentară este un opţional pe care elevii îl parcurg de-a lungul întregului an şcolar, sub îndrumarea profesorului documentarist şi poate continua pe toată perioada şcolarităţii. Subiectele abordate în cadrul cursului Iniţiere în cercetarea documentară pot fi: organizarea spaţiului C.D.I., completarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor C.D.I., clasificarea, cotarea şi catalogarea publicaţiilor, activităţi specifice unui centru de documentare şi informare şi sistemul de evidenţă a acestora, utilizarea noilor tehnologii, întocmirea unei bibliografii, rezumarea informaţiei dintr-un text dat, realizarea unui afiş, a unei expoziţii, a unei expuneri orale sau scrise, a unui dosar documentar pe o temă dată. Ce competenţe dezvoltă elevilor parcurgerea acestui opţional? Răspunsul îl reprezintă parcurgerea opţionalului Iniţiere în cercetarea documentară la clasa a IX-a, de exemplu. Acest lucru îl vom detalia în numărul următor. Bibliografie şi webografie Bădău, Georgeta, Iniţiere în cercetarea documentară, Alba Iulia, 2004, p. 70-73. Chapron, Françoise, Les C.D.I. (Centre de documentation et d’information) des Lycées et Collèges en France: Quelle contribution à la formation du citoyen?, Bulletin d’information de l’Association des bibliothécaires français, 4ème trimestre 1997, n° 177. Husti, Monica Lucreţia, Necesitatea implementării Centrelor de documentare şi informare în instituţiile de învăţământ preuniversitar, forum.portal.edu.ro. http://zibccdalba.wordpress.com/2008/11/13/materiale-utile-stagiarilor/. - 25 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement