Page 25

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

APORTUL CERCETĂRII DOCUMENTARE C.D.I. ÎN FORMAREA ELEVULUI Prof. documentarist LILIANA PLEŞA Şcoala Gimnazială Poplaca, Sibiu Motto: În viaţă, în simţire, în scris, în gând, când te uiţi bine, rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit... Astfel, poţi rămâne pentru multe timpuri un stâlp de lumină cald, în jurul căruia creşte şi înfloreşte viaţa. Nicolae Iorga

Centrele de documentare şi informare vin în întâmpinarea necesităţii de informare a elevilor şi profesorilor oferindu-le acestora, precum şi întregii comunităţi locale, un instrument de lucru care să-i ajute să se dezvolte personal şi profesional, să achiziţioneze noi competenţe precum: autonomie în munca de cercetare, comparare a surselor şi a diferitelor suporturi, organizare a muncii de cercetare prin selecţionare, exploatare şi comunicare a informaţiilor; profesorilor le pune la dispoziţie material documentar variat care să-i ajute să-şi adapteze metodele şi tehnicile de lucru la nevoile de învăţare ale elevilor secolului XXI. Centrul de documentare şi informare este o interfaţă cu lumea exterioară, după cum afirma Françoise Chapron: ,,C.D.I. este o punte de legătură între şcoala şi lumea din afara ei prin faptul că pune la dispoziţie utilizatorilor resurse informaţionale care trec din ce în ce mai mult prin utilizarea noilor mijloace de comunicare. C.D.I. este într-o profundă mutaţie. Oferta editorială s-a diversificat puternic fie că este vorba de texte scrise (documente de ficţiune, lucrări documentare, periodice generale sau specializate) sau documente audiovizuale: softuri, CD-uri cu imagini sau audio. Accesul la bazele de date online şi conexiunea la internet sau generalizat în învăţământul preuniversitar şi le permit elevilor să se iniţieze în utilizarea acestor instrumente informaţionale pe care le vor folosi în viaţa lor culturală, profesională şi civică şi să-şi extindă orizontul dincolo de cadrul strict şcolar.” Centrul de documentare şi informare este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult (biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca municipală ş.a.). Centrul de documentare şi informare oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o activitate culturală şi ştiinţifică. Pentru ca utilizatorii să beneficieze de serviciile de informare şi documentare pe care le oferă C.D.I., se impune o formare a acestora pentru documentare şi informare. Formarea privind documentarea trebuie să depăşească ceea ce se spune în mod tradiţional în biblioteci despre formarea utilizatorilor. Această formare nu mai poate fi concepută ca un ansamblu de - 24 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement