Page 24

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

ACTIVITĂŢI SPECIFICE CDI Proiecte disciplinare: ora de biologie,limba română, consiliere şi orientare, istorie, limba engleză – în CDI Proiecte interdisciplinare Proiecte de stimulare a interesului pentru lectură Cinemateca CDI: vizionare de filme documentare Activităţi desfăşurate cu ocazia diferitelor evenimente: 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 9 Mai – Ziua Europei Activităţi libere: în afara programului şcolar elevii pot merge în CDI pentru: A împrumuta o carte; A citi: o carte, revistă, ziar, în colțul de lectură; A căuta informații în enciclopedii, dicționare, atlase,...; A se informa cu privire la o temă de interes școlar sau personal; A face o lucrare, proiect, referat

Profesorul documentarist va fi permanent la dispoziţia elevului şi profesorului. - 23 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement