Page 177

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Materialele oferite revistei noastre, pentru publicare, trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  Textul va fi de cel mult 8 pagini, inclusiv bibliografia; el va fi tehnoredactat cu diacritice, în format A4, margini 2 cm sus, jos şi 3 cm dreapta, stânga, în corp literă Times New Roman, nr. 12, cu spaţiere la un rând; materialul listat va fi însoţit de CD;  În cazul existenţei unui rezumat, acesta nu va depăşi 8 rânduri şi va fi plasat pe prima pagină, între titlu şi text, redactat în corp de literă Times New Roman, nr. 10, cu spaţiere la un rând;  Bibliografia va fi prezentată în ordine alfabetică (autorul, anul apariţiei, titlul lucrării, localitatea apariţiei, editura) şi va fi plasată la sfârşitul lucrării;  Citarea autorilor, în text, va cuprinde: numele autorului, anul apariţiei lucrării;  Graficele şi figurile, realizate în Excel, nu vor fi mai mari de 10/17 şi vor fi numerotate;  Autorii materialelor vor specifica pe material ocupaţia şi locul de muncă;  Orice material trimis revistei va fi însoţit de date de contact. Redacţia revistei nu-şi asumă nicio responsabilitate privind sursele de informare ale autorilor articolelor.

- 176 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement