Page 170

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

DREPTURILE COPILULUI

,,Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit” (Preambul semnat la 20 noiembrie 1959)

În lumea de astăzi, sute de milioane de copii şi adolescenţi trăiesc marginalizaţi în condiţii periculoase, prizonieri ai unei spirale a sărăciei, ignoranţei şi a incapacităţii de a se apăra (nenumăraţi copii mor de foame, sunt torturaţi, nu au acces la servicii medicale, sunt victime ale exploatării sexuale sau muncesc de la vârste foarte fragede). Pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere. Din cauza lipsei de maturitate fizică şi intelectuală, copiii au dreptul la ajutor şi la o asistenţă specială pentru a avea o viaţă individuală în societate. Astfel :  Pe 11 decembrie 1946, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite creează UNICEF, organizaţie dedicată copiilor;  20 noiembrie 1959, UNICEF emite ,, Declaraţia Drepturilor Copilului”;  20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a ONU adoptă ,, Convenţia cu privire la Drepturile Copilului” ;  28 septembrie 1990, România ratifică Convenţia cu privire la Drepturile Copilului;  192 de ţări au ratificat, semnat sau aderat la Convenţie. Principiile Convenţiei care ghidează sistemul de protecţie a copilului sunt:  interesul superior al copilului;  non-discriminarea;  participarea copilului;  supravieţuirea şi dezvoltarea. La nivelul Uniunii Europene, începând din anul 2000, semestrial, la invitaţia ţării care deţine preşediţia UE, se întruneşte Grupul Interguvernamental permanent privind copilăria şi adolescenţa; în cadrul acestor întruniri, principalele subiecte de dezbateri sunt cele legate de condiţiile de trai, politicile şi bunele practici în protejarea copiilor.

- 169 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement