Page 168

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

DASCĂLII Prof. IRINA CÂMPEANU Şcoala Gimnazială Poplaca, Sibiu

Sunt multe dar, multe de zis... Se derulează-n steaua lor, Şi merg continuu ca-ntr-un vis Pe-aripi de vânt şi călător. Cu nimbul lor din miez de lună, În straie moi, cugetători, Învăţături ce tainic sună Din stele vii coborâtori. Se nasc dorinţe dintr-un nor, Până la cer, în paradis, Unde ajung după ce mor Din stele vii coborâtori. Ei cu puţin, ceva de scris, Aduc în faţa tuturor Ştiinţă multă şi răbdare. Deschid încet oricui cărare Spre viitor şi transfinit. Dar timpu-nchide geana lor, Fiinţe blânde care mor Cu ochiu-ntors spre infinit, Profetic glas de dascăl trist Din stele vii coborâtori.

19 iunie 2013

- 167 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement