Page 166

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

IOSIF ŞI FRAŢII SĂI

Snopul meu de grâu este mai semeţ Decât snopii fraţilor mei Snopul meu de grâu este chiar viaţa mea: În vreme de secetă am salvat Egiptul În vreme de foamete am salvat pe părintele meu Pe fraţii mei care m-au aruncat în fântâna deşertului Care m-au vândut negustorilor şi au arătat Hainele mele mânjite de sânge tatălui meu Spunând că m-au ucis animalele deşertului. Cu iubire le-am iertat ticăloşia Cu înţelepciune le-am iertat invidia şi ura Viaţa mea a fost lecţie pentru fraţii mei Viaţa mea a spălat păcatele lor Viaţa mea a fost o rană deschisă O iubire amânată, o întoarcere acasă. Viaţa mea aminteşte de uciderea lui Abel Viaţa mea aminteşte de întoarcerea fiului risipitor. Glasul sîngelui l-am auzit doar eu Viţelul cel gras l-am făcut cadou fraţilor mei: - “Luaţi, mâncaţi şi odihniţi-vă pe snopul de grâu Pe viaţa mea închinată vouă”! În Săptămâna Mare, în ziua de luni Iisus s-a gândit la Iosif şi fraţii săi La spălarea păcatului lui Cain faţă de Abel.

- 165 -

2013

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement