Page 161

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

de capăt, o sărutare. Pe Domnişoara Pogany a tradus-o într-un infinitif lung. Nu se poate sfârşi cu nimic, sfârşitul însuşi e „săvârşire”. Dar, ocupându-se cu regele formelor gramaticale, Brâncuşi a regăsit firesc începuturile, de care singur suveranul acela se întâmplă să ştie, în societatea civilizată a cuvintelor. Căci, întradevăr, ce este mai originar, mai primitiv în rostirea omului, decât ceva de ordinul infinitivului lung? Undeva, în pădurile sale, omul începuturilor nu ştia încă să dea nume lucrurilor ele însele, dar le prindea stările şi procesele; aci e o foşnire, aci e o curgere sau o alergare; ceva putea fi ameninţare, altceva prilej de îndestulare şi fericire. Foamea, frica, erosul toate sunt întâi infinitive lungi. Iar cel mai adevărat infinitiv lung e cel care acoperă pământul întreg şi vieţile oamenilor laolaltă, după cum se întinde peste tăriile cerului; e tăcerea. Dintre tăceri, Brâncuşi a ales-o pe cea adâncă, mai grăitoare decât toate, şi a sculptat-o. A tăcea-tăcere, ce lung infinitiv! Vreo mie şi ceva de ani se făcuse el neauzit aici, în lumea din care avea să se desprindă, cu stâlpi de pridvoare şi cu verbe cu tot Brâncuşi. Dar din tăcerea aceasta, ţinând fie de istorie, fie de gramatica românească, el avea să facă un monument universal. Universal? Da, la propriu universal, adică plin de înţeles pentru oricine. O catedrală nu e aşa; o piramidă nu e aşa. Dacă – ducând gândul până la capăt – îţi închipui o fiinţă extraterestră venind să ne vadă, nu-i poţi arăta o catedrală, nici o piramidă, fără explicaţii. „Stai să vezi ce au vrut oamenii”, i-ai spune. Dar în faţa Mesei tăcerii, ai spune doar: „Stai şi vezi”. E o cloşcă cu pui, ar pricepe marele străin, dacă sunt vietăţi cu pui şi în lumea sa; ori e un gând cu faptele lui; ori este Unu şi Multiplu, şi-ar spune – căci măcar geometru ori filosof ar fi el. Şi ce e plin de tâlc este nu numai că el ar înţelege ceva, dintr-o masă goală, ci că e acolo o aşteptare, sau o tăcere. Ar înţelege, aşadar, şi el, în felul său, că e vorba de un infinitiv lung; până la capătul lucrurilor lung, şi puţin dincolo de el.

- 160 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement