Page 147

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Rezultate propuse / Rezultate obţinute •

• •

• • • • •

Atelier de art-terapie şi terapie ocupaţională (modelaj, pictură) dotat cu echipament şi consumabile adecvate; 3 expoziţii cu produsele elevilor; Scheme de acţiune/deprinderi de viaţă în arealul comunicării, lucrului în echipă, preprofesionalizării; Instrumente model de evaluare a progreselor elevilor (fişe de evoluţie, inventare de dezvoltare, grile de observare); CD cu rezultatele proiectului; comunicate de presă, articole în publicaţii locale; minim 10 părinţi voluntari implicaţi în activităţile educaţionale; minim 10 voluntari adulţi din ONG-urile partenere; 10 cadre didactice (profesoreducator) pregătite pentru a asigura continuarea activităţilor atelierului în următorii ani şcolari.

• •

• • • • •

Atelier de art-terapie şi terapie ocupaţională (modelaj, pictură) dotat cu echipament şi consumabile adecvate; 3 expoziţii cu produsele elevilor; Scheme de acţiune/deprinderi de viaţă în arealul comunicării, lucrului în echipă, preprofesionalizării; Instrumente model de evaluare a progreselor elevilor (fişe de evoluţie, inventare de dezvoltare, grile de observare): CD cu rezultatele proiectului; comunicate de presă, articole în publicaţii locale; 24 părinţi voluntari implicaţi în activităţile educaţionale; 22 voluntari adulţi din ONG-urile partenere; 12 cadre didactice (profesoreducator) pregătite pentru continuarea activităţilor atelierului în următorii ani şcolari.

Grup ţintă: • Beneficiari direcţi: 50 de elevi cu dizabilităţi mentale severe/asociate, autism, surdocecitate, 10 cadre didactice (profesor - educator) • Facilitatori: voluntari (părinţi ai elevilor cu dizabilităţi sau membri ai comunităţii)

- 146 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement