Page 144

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

 viaţa de familie  activităţi de socializare Ludoterapia Lucian Blaga spunea că: ” înţelepciunea şi iubirea copilului este jocul”. Jocul este una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului. Prin joc copilul îşi consumă energia şi prin joc copilul îşi poate petrece timpul liber într-un mod plăcut. Jocul didactic rezolvă sarcini didactice prin îmbinarea acestor sarcini didactice cu elemente de joc. Jocurile funcţionale: - perceptive vizual, auditiv - senzoro-motorii (pipăit, statice, dinamice) - verbale repetiţii, (fredonări, verbo-motor) - imitaţie verbale, neverbale Jocuri simbolice: - afective - identificarea cu un model - de socializare Jocuri cu reguli-cognitive (serieri, incluziuni, structuri spaţio-temporale, cauzalitate) - cooperare/competiţie Jocuri de construcţie - fără model - cu model Jocuri de expresie-plastice - verbale - muzicale În cadrul jocului didactic se crează condiţii favorabile pentru aplicarea cunoştinţelor şi pentru exersarea priceperilor şi deprinderilor sub forma unor activităţi plăcute şi atractive. Bibliografie: Aebli, H., Didactică pedagogică, E.D.P., Bucureşti, 1973 Chateau, J., Copilul şi jocul. Rolul pedagogic al jocului, E.D.P., Bucureşti, 1976 Enăchescu, C., Psihologia activităţii patoplastice, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977 Muşu, I., Taflan, A., Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, 1997 Păunescu, C., Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii, E.D.P., 1977 Vasilescu, P. , Holdevici, I., Psihoterapia, Ed. Ceres, Bucureşti, 1993

- 143 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement