Page 141

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. 2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. 4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. Bineînţeles ca in cadrul lecţiilor pot fi folosite o gamă variată de metode şi procedee . Pe lângă acestea un rol important îl au următoarele lucruri: - aşezarea în cerc sau în formă de ,,U” ajută la inducerea unui sentiment de siguranţă, promovarea educaţiei participative, diminuarea conflictelor dintre elevi, eliminarea inhibiţiilor. Elevii îşi pot vedea unii altora chipurile, promovându-se, astfel, interacţiunea socială. - folosirea unor istorioare pline de haz sau cu conţinut moral, în situaţii conflictuale sau pentru a pune suflet în predarea materiilor ce pot deveni plictisitoare, stimulează curiozitatea şi capacitatea de a memora a elevilor - umanizarea cunoaşterii prin povestirea vieţii scriitorilor, istoricilor, savanţilor ce au făcut descoperiri importante duce la stimularea îndrăznelii, promovarea perspicacităţii, cultivarea creativităţii, a înţelepciunii, creşterea capacităţii de a gândi critic, interes pentru ştiinţă - umanizarea profesorului prin expunerea unor întâmplări din viaţa sa, povestirea anumitor lucruri care dezvăluie trăsături ale personalităţii sale influenţează atitudinea elevilor. De asemenea, dialogul dintre cadrul didactic şi elev despre viaţa acestuia din urmă, problemele sale, este util în dezvoltarea lui emoţională pozitivă - stimularea capacităţii de înţelegere, formarea unei motivaţii pot fi obţinute prin modul de apreciere oferit de profesor. Înainte de a-l critica, este bine să-i oferim elevului o apreciere pozitivă, o laudă. Aceasta îi va crea un sentiment de deschidere care îl va face să accepte corectarea unei greşeli, fără încăpăţânare.

BIBLIOGRAFIE: Stoica, A., Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1993; Matei, N.C., Educarea capacităţilor creatoare în procesul învăţământului, Editura Mirador, Iaşi, 1990; Marţian Iovan, Valori umane în reflecţia filosofică, Editura Multimedia, Arad, 1998; Stoica, M.,Pedagogie şcolară, Editura Gheorghe Cârtu-Alexandru, Bucureşti, 1995; Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 1999 Moore, A. D – Invenţie, descoperire, creativitate, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1985, Pag. 82

- 140 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement