Page 119

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

3. Să înţeleagă relaţiile dintre Pământ, Soare şi Lună: mişcarea de revoluţie, mişcarea de rotaţie, (anotimpuri, zi, noapte) 4. Să cunoască bogăţiile solului şi subsolului, utilitatea şi exploatarea acestora

-

Prezentare sistematică; Discuţii de tip brainstorming; Execiţii de discriminare, transformare.

-

5. Să achiziţioneze cunoştinţe generale privind planeta albastră: uscat, continente, mări, oceane 6. Să achiziţioneze cunoştinţe privind apa pe Pământ: istoria oceanelor, fundul oceanelor, munţii submarini, curenţii şi valurile, mareea, bogăţiile mării şi oceanelor şi exploatarea lor, circuitul apei în natură 7. Să achiziţioneze cunoştinţe privind aerul: mişcarea aerului (vânt, furtună, uragan, tornadă), cald şi uscat, ţinuturi reci specifice

-

Discuţii libere tip brainstorming; Exerciţii de identificare, clasificare, seriere, discriminare, dezvoltare, aprofundare. Expunere sistematică; Sesiune tip brainstorming; Vizionare de filme documentare (Discovery, National Geografic). Expunere sistematică; Sesiune tip brainstorming; Vizionare de filme documentare (Discovery, National Geografic); Exerciţii de identificare, dezvoltare, orientare pe harta marină.

-

-

IV.

Expunere sistematică; Sesiune tip brainstorming; Vizionare de filme documentare (Discovery, National Geografic); Exerciţii de identificare, dezvoltare, orientare pe hartă.

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPORTAMENTELOR FAVORABILE PROTEJĂRII MEDIULUI, FORMAREA UNUI COMPORTAMENT RESPONSABIL

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Să dobândească elemente de ecologie privind ocrotirea Pământului: prevenire, ocrotire, exploatare raţională 2. Să cunoască rolul omului privind schimbarea peisajului: arbori şi păduri, păduri tropicale, lemnul pădurilor 3. Să formeze la elevi un comportament favorabil protejării mediului, prevenirii şi eliminării poluării

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - Expunere sistematică; - Sesiune tip brainstorming; - Exerciţii de discriminare, identificare, dezvoltare - Prezentare sistematică; - Sesiune tip brainstorming; - Exerciţii de discriminare, identificare, dezvoltare; - Vizite în diferite zone ale ţării. - Discuţii libere de tip brainstorming; - Exerciţii aplicative privind prevenirea şi eliminarea efectelor poluării; - Participare la acţiunile mai mult verde: curăţenie în parc, plantare de pomi etc.

- 118 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement