Page 118

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA I.

2013

FAMILIARIZAREA CU NOŢIUNI ELEMENTARE DE ASTRONOMIE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Să achiziţioneze cunoştinte despre: univers, sistem solar, planete, sateliţi, orbită, eclipsă 2. Să achiziţioneze cunoştinţe elementare despre instrumente de observare a universului (observator astromonic: telescop, lunetă) 3. Să achiziţioneze cunoştinţe privind mijloace de redare a imaginii universului (hărţi, atlase) şi să se orienteze cu ajutorul acestora

II.

Anul I, Nr. 1-2

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - Expunere sistematică; - Discuţii libere de tip brainstorming; - Exerciţii-joc de discriminare, identificare, recunoaştere. - Expunere sistematică; - Discuţii libere; - Vizită la Observatorul astronomic din Bucureşti; - Exerciţii de discriminare, identificare, recunoaştere. - Expunere sistematică; - Discuţii libere de tip brainstorming; - Exerciţii de orientare pe hartă, atlas; - Exerciţii de descoperire, identificare.

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR PENTRU ÎNŢELEGEREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Să achiziţioneze noţiuni şi relaţii spaţiale: viteza luminii, viteza sunetului, an- lumină 2. Să înţeleagă relaţia de cauzalitate în acest domeniu

III.

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - Expunere sistematică; - Discuţii libere; - Exerciţii de dezvoltare, transformare. - Prezentare sistematică; - Discuţii libere de tip brainstorming; - Exerciţii de dezvoltare, aprofundare.

CUNOAŞTEREA ŞI DESCRIEREA ELEMENTELOR DE MEDIU PRIN EXPLORARE PE BAZĂ DE DIVERSE SURSE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Să dobândească cunoştinţe generale despre planeta Pământ (formă, dimensiuni, reprezentare spaţială) şi despre elemente definitorii (atmosfera, viaţa) 2. Să achiziţioneze cunoştinţe despre structura şi activitatea Terrei: roci, munţi, cutremure, vulcani, tsunami

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - Prezentare sistematică; - Discuţii de tip brainstorming; - Vizionare de filme documentare de pe canalul TV National Geografic - 117 -

Expunere sistematică; Discuţii tip brainstorming; Vizionare de filme documentare de pa canalul Discovery

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement