Page 111

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE se întâlnesc la toţi SPECIFICUL FIECĂRUIA DINTRE REPREZENTANŢI:  J. Dewey – activitatea practică, sursă a cunoaşterii  M. Montessori – libertatea de manifestare a copilului, condiţie fundamentală a educaţiei  Ed. Claparède – satisfacerea trebuinţelor, temei pentru o educaţie funcţională  O. Décroly - interesul copilului, criteriu în organizarea conţinutului şi în desfăşurarea instrucţiei

JOHN DEWEY Reprezentant al pragmatismului, fondatorul instrumentalismului  Imaturitatea copilului conţine puterea de creştere  Dependenţa şi plasticitatea sunt specifice imaturităţii  EDUCAREA: cultivarea capacităţii de readaptare a activităţii la condiţii noi, deci organizarea şi reorganizarea experienţei

 -

IDEI: procesul de învăţământ răspunde trebuinţelor copilului: hrană, adăpost, îmbrăcăminte Accent pe activităţi practice de: bucătărie, tâmplărie, croitorie, ţesătorie Cunoştinţele dobândite aici devin instrumente pentru rezolvarea unor noi probleme Educaţia devine o organizare şi reorganizare a experienţei Participarea gândirii – condiţie a dobândirii cunoştinţelor

METODA PROBLEMEI: • • • • •

Crearea situaţiei empirice, asemănătoare celei de acasă sau specifică comunităţii Începerea lucrului conturează probleme ce stimulează gândirea Acum se face apel la datele experienţei trecute şi la informaţii dobândite pe diverse căi Pornind de aici se formulează ipoteze de rezolvare şi se imaginează consecinţele Se alege ipoteza considerată cea mai bună şi se verifică

CONCLUZIE: ÎNVĂŢAREA CA DESCOPERIRE ŞI NU CA ACUMULARE

- 110 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement