Page 102

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;

competenţe de comunicare în limbi străine;

competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;

competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;

competenţe sociale şi civice;

competenţe antreprenoriale;

competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;

competenţa de a învăţa să înveţi.

La nivelul învăţământului special, pentru elevii claselor I-IV, vorbim de mai degrabă de obiective cadru şi de referinţă, iar pentru cei din clasele V-VIII vorbim de competenţe. Esenţiale, în cazul educaţiei speciale, ni se par a fi competenţa de comunicare, competenţa în domeniul matematicii şi ştiinţelor naturii, competenţa digitală, competenţa socială şi civică, toate subsumate celei de a învăţa să înveţi. E nevoie de o re/gândire a scopului şi finalităţilor învăţământului special, plecând de la regândirea sistemului de învăţământ integrat/incluziv. Obiectivul esenţial al educaţiei speciale, fie ea desfăşurată în şcoli speciale sau în învăţământul de masă este normalizarea vieţii elevului cu CES prin diferite forme; integrarea şi incluziunea constituie doar etape pentru atingerea acestui scop.

- 101 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement