Page 100

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

au dificultăţi de interpretare a mesajelor verbale;

prezintă dificultăţi de înţelegere a informaţiilor abstracte;

manifestă încetineală în exprimarea gândurilor şi ideilor;

manifestă încetineală în toate funcţiile psihice (gândire, limbaj, atenţie) şi în mişcări (lente, greoaie, sacadate);

au probleme de memorie (recunoaştere şi reproducere).

Copiii cu paralizie cerebrală au dificultăţi privind conduitele motrice de bază, mergând până la organizare, orientare şi structurare spaţio-temporală. Pentru aceştia există anumite bariere/dificultăţi în învăţare:  incapacitatea de reglare şi autoreglare a mişcărilor prin limbaj; 

dificultăţi de comunicare, cu deficienţe de vorbire datorite incapacităţii de a coordona mişcarea buzelor şi a limbii;

dificultăţi majore de scris mergând până la imposibilitatea de a se exprima în scris;

copilul prezintă o hipersensibilitate accentuată având contracţii musculare intense la zgomote bruşte sau la oricare stimul neaşteptat;

copilul are mişcări involuntare declanşate mai ales de stimuli emoţionali excesivi.

La copiii cu hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) întâlnim:  dificultăţi de concentrare a atenţiei; 

agitaţie permanentă, mişcări dezordonate (adesea mişcă mâinile şi picioarele, se bâţâie în bancă);

nu stau în bănci, se caţără, aleargă;

de multe ori au alte ocupaţii decât sarcinile şcolare;

vorbesc neîntrebaţi, strigă, nu au răbdare, răspund înainte ca profesorul să termine de pus întrebarea;

devin foarte excitaţi, agitaţi, distraşi, anxioşi, perturbă liniştea clasei;

îşi pierd sau uită obiecte personale, uită să-şi facă temele sau alte activităţi zilnice;

au dificultăţi în a finaliza o activitate (trec nemotivat de la o activitate la alta);

se integrează greu şi nu respectă regulile; nu pot lucra în echipă şi nu sunt acceptaţi de grup;

- 99 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement