Issuu on Google+

Una escola universal, de qualitat i humanista


Preparem les noves generacion i major participaci贸 mundi i del desenvolupamen


ns per a una millor capacitaciĂł ial en benefici del bĂŠ comĂş nt de la nostra societat


“Ens movem en les tres grans utopies de l’educació que hem de perseguir els educadors i que sempre ens estimulen a treballar i a innovar. Sempre al servei del bé comú de les persones.” ELADIO HERRANZ I CONCEPCIÓN FRÍAS Fundadors d’Europa International School

Utopia dels valors, la principal i més valuosa.

Utopia de la metodologia pedagògica, per respondre adequadament al canvi social.

Utopia de la ciència, dominar allò que se sap, investigar i descobrir nous sabers.


WELCOME A la comunitat educativa d’Europa International School compartim una visió: preparar els nostres alumnes des de la internacionalitat perquè puguin convertir-se en agents actius i compromesos amb el creixement i el desenvolupament de la societat a la qual pertanyen. Una societat diversa, plural i universal. Hem desenvolupat un projecte educatiu únic, integral i integrador, basat en una experiència educativa de més de 40 anys. Un espai on alumnes, pares i professors formem una comunitat d’aprenentatge que té com a finalitat assolir i fer créixer tot el nostre potencial a favor del bé comú. Benvinguts a un projecte educatiu que va molt més enllà de parlar perfectament cinc idiomes. Benvinguts a un espai únic pensat i preparat per educar amb esperit internacional, global i pràctic, orientat sempre a les exigències actuals i de futur. Perquè en un món cada cop més complex volem que els nostres estudiants es converteixin en persones autònomes i responsables, capaces de creure, compartir, estudiar i treballar aquí o en qualsevol lloc del món. Vocació, experiència i compromís són les característiques que millor defineixen el nostre equip de docents i de serveis, tots membres d’una gran família, units per un mateix objectiu: contribuir a l’educació dels seus fills i filles per ajudar-los a convertir-se en persones felices, capaces i compromeses.

ESTHER HERRANZ FRÍAS Chief Executive Officer


Benvinguts a Europa International School. Hem avançat molt des que l’any 1996 obrírem les nostres portes per primer cop. Des de llavors, a cada un dels nostres alumnes els eduquem perquè siguin ciutadans del món, segurs d’ells mateixos, de les seves creences i de les seves opinions. Persones autosuficients, flexibles i capaces de superar moments complexos per aprofitar les oportunitats que es presentin. El nostre programa educatiu es basa en tres pilars fonamentals: l’excel·lència acadèmica, l’educació en valors i les llengües. La nostra proposta educativa es basa en el fet que els alumnes aconsegueixin el nivell necessari per poder escollir la carrera i la universitat que desitgin, tant en el seu país d’origen com a la resta del món. Si bé els aspectes acadèmics són importants, l’educació en valors probablement ho sigui encara més. Preparem els nostres alumnes perquè siguin persones equànimes i amb facilitat per acceptar els possibles reptes i responsabilitats que els ofereixi el futur. Vivim en un món globalitzat, i els nostres estudiants tindran un alt nivell d’idiomes, especialment en anglès, però sense oblidar l’alemany, el francès i el xinès. La clau del nostre èxit és el professorat: entusiastes, apassionats, dinàmics i compromesos amb un ensenyament diferenciat. Els nostres professors estan altament qualificats i compten amb una gran experiència, en contacte permanent amb noves metodologies, avenços i tendències en educació. Europa International School segueix el Currículum oficial (impartit en la major part en anglès). També introduïm els exàmens EDEXCEL IGCSE a secundària. Això ens permet acollir nois i noies de més de 40 nacionalitats que en el futur cursaran els seus estudis a les universitats més importants.

MICHAEL BARRETT Pedagogical Director


Una institució educativa forjada després de 40 anys d’experiència. Europa International School és una institució educativa privada fundada el 1996 per un grup de professionals de l’ensenyament liderats per la família Herranz-Frías que, després de més de 40 anys dedicats a la docència i la direcció de centres educatius, van idear un espai únic concebut per al desenvolupament d’un projecte educatiu diferent, dissenyat especialment amb l’objectiu que els alumnes creixin i es formin en tota la seva dimensió. Amb un enfocament humanista i universal, la nostra institució fomenta l’educació basada en valors, centrada en un món sense fronteres, que es fa ressò de les últimes tendències pedagògiques i té com a objectiu que els nostres alumnes, a més de ser competents, siguin bones persones.


EL NOS PROJE EDUCA


STRE ECTE ATIU


PROJECTE EDUCATIU

Un projecte educatiu internacional, avançat i de qualitat

Tornada a la cultura de l’esforç: persones autònomes, responsables i felices

A Europa International School preparem els nostres alumnes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Fomentem el coneixement de les seves habilitats i talents propis i els ajudem a gestionar-los en benefici del bé comú. Eduquem des de la internacionalitat amb un enfocament modern, global i pràctic. Perquè en un món cada cop més complex volem que els nostres alumnes es converteixin en persones autònomes i responsables, capaces d’estudiar i treballar aquí o a qualsevol lloc del món. Des dels 0 fins als 18 anys acompanyem cada un dels nostres alumnes perquè desenvolupin el seu potencial i les seves capacitats. El nostre projecte s’inicia a l’etapa Infantil i es consolida al Batxillerat. Els alumnes participen en nombrosos esdeveniments internacionals vinculats a programes acadèmics.

L’excel·lència educativa del nostre projecte té com a eix principal la formació del caràcter dels nostres alumnes mitjançant l’esforç personal, el treball en comú i la conscienciació social. Treballem amb una metodologia activa que té per objectiu que els alumnes aprenguin a aprendre i en gaudeixin. Que siguin autònoms, responsables, que tinguin sempre alta la seva autoestima i que trobin en aquest espai educatiu un lloc on valorin, desenvolupin i potenciïn al màxim les seves capacitats, els seus talents; en definitiva, allò que els fa ser únics i que sigui també única la seva contribució social, sigui quin sigui el seu àmbit d’acció.


Europa International School està al servei d’una societat lliure i plural, centrada en la formació integral de l’individu i que defensa altres cultures, religions i races. El nostre projecte educatiu es basa en els principis de l’ humanisme cristià i en el respecte cap a altres opcions

ELS NOSTRES VALORS Comunitat Educativa Fomentem els Drets Humans, els valors universals i democràtics, la solidaritat i la cura per l’entorn. Fomentem un diàleg sincer entre alumnes, professors i pares, fet que genera una autèntica comunitat educativa compromesa amb la tasca d’educar.

L’estudiant n’és el protagonista L’estudiant n’és el protagonista i per això treballem amb ells de forma personalitzada, i atenem la seva psicologia individual i les seves necessitats. Entenem que valors com l’ordre, la disciplina i la constància són claus per a la consecució de qualsevol objectiu.

Persones competents i amb actitud positiva Promovem entre els nostres estudiants el gust per fer bé les coses, assumir responsabilitats, ser capaços de vèncer en situacions adverses i no tenir por del fracàs com a part inalienable de l’èxit; tot això sense renunciar a fomentar la capacitat crítica per ser competents espiritualment i físicament. Tenim sempre present el millor futur per als nostres alumnes, per tant creiem molt important compartir amb ells la nostra passió per la innovació i les noves tecnologies. Els animem a superar nous reptes, i els donem suport a cada passa que fan.


INTERNACIONALITAT

Aprendre aquí per estudiar i treballar a qualsevol part del món Preparem els nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se en tots els entorns i de forma global. Incloem en tots els nostres programes la participació en activitats, experiències i concursos de caràcter nacional i internacional. Així, a més de contribuir a la seva formació acadèmica, contribuïm també a la formació del seu caràcter.

Idiomes A Europa International School fomentem l’aprenentatge d’idiomes des del primer any, utilitzant programes d’immersió lingüística, tècniques d’estimulació primerenca i professorat natiu. Aquest és el model idiomàtic que seguim durant totes les etapes educatives i gràcies a aquest model els nostres alumnes aprenen les tres llengües vehiculars en les quals impartim el nostre currículum (anglès, castellà i català) i dues addicionals: francès a partir dels 8 anys i alemany o xinès (per elecció) a partir dels 12 anys.


Intercanvis i futur universitari

Internacional Global Citizenship

Els nostres alumnes realitzen anualment intercanvis amb escoles de tot Europa i participen en programes internacionals vinculats a l’esport (ISSA-International School Sports Association), la política (Model United Nations i el Global Young Leaders Conference) i les matemàtiques (Math Quest Tournament). A més, els preparem per a l’obtenció d’acreditacions internacionals que certifiquen a nivell mundial el seu nivell acadèmic (IGCSE) a més del lingüístic (Trinity Exams, Cambridge Exams, DELF, GOETHE INSTITUTE i HSK). D’aquesta forma, els facilitem l’entrada a aquelles universitats nacionals o internacionals que en el futur puguin escollir.

El programa “Global Citizenship” exigeix als alumnes una comprensió global sobre la comunitat i l’ impacte de les polítiques internacionals. Els alumnes han de demostrar les seves habilitats analítiques i d’avaluació sobre assumptes polítics, mediambientals, socials i tecnològics en àrees concretes de desenvolupament. També treballen els drets de les comunitats locals i les seves responsabilitats i competències a l’hora de resoldre conflictes.


Global Young Leaders Conference (GYLC) El programa “Global Young Leaders Conference” (GYLC) selecciona alumnes, entre 15 i 18 anys, amb una gran comprensió del rol d’ambaixador internacional. Aquests alumnes hauran d’analitzar conceptes relacionats amb la comunicació, la diplomàcia, les lleis, els drets humans, la pau, la seguretat, l’economia i el paper de les Nacions Unides. Aquest programa es du a terme a Estats Units, Àsia o Europa.

United Nations (MUN) El programa “Model United Nations” és una simulació acadèmica de les Nacions Unides que té per objectiu familiaritzar els participants amb esdeveniments d’actualitat, relacions internacionals, diplomàcia i altres temes que tenen a veure amb l’agenda de les Nacions Unides. Els participants actuen com a diplomàtics i representen un país o una Organització de les Nacions Unides en una sessió simulada del comitè de les Nacions Unides, com per exemple el Consell de Seguretat o l’Assemblea General. Els nostres alumnes investiguen sobre un país, actuen com a diplomàtics, aprofundeixen en el coneixement d’assumptes internacionals, debaten, deliberen, consulten i després desenvolupen solucions a problemes plantejats en l’àmbit mundial com la fam, la sostenibilitat del planeta, la pau mundial, etc.


ETAPE EDUCA


ES ATIVES


Potenciem l’estimulació primerenca i la curiositat com a primera font d’aprenentatge

EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 6 ANYS

Aprendre a pensar, a sentir i a comunicar-se L’Educació Infantil a Europa International School es fonamenta en les últimes tendències pedagògiques, basades, entre d’altres, en Glenn Doman i Howard Gardner (intel·ligències múltiples), que pretenen impulsar al màxim el potencial del nen en tota la seva globalitat. A través dels nostres bits d’estimulació de la intel·ligència introduïm, des del primer any, imatges, números i paraules per transmetre conceptes i desenvolupar habilitats que potencien el seu pensament i fonamenten el seu llenguatge.

Treballem, també, activitats com els “Quinzet Problems” (que exerciten el seu raonament mental des de la intel·ligència lògica-matemàtica) o les “Creative Maths” (que estimulen a més la seva creativitat i aspectes artístics des de l’expressió plàstica). Així mateix, dediquem altres sessions a la identificació, l’anàlisi i l’expressió de les emocions; introduint elements de la Intel·ligència Emocional de Daniel Goleman, ja que, com assenyala el seu autor, “l’aprenentatge no succeeix com un fet aïllat dels sentiments dels nens”.


Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa

Aprendre a ser i a actuar de forma més autònoma

Els nostres alumnes comparteixen diferents experiències socials i culturals relacionades amb el seu entorn més immediat, el qual observen i exploren en mitjans heterogenis a través de diversos exercicis i materials. Gaudeixen, també, de les festes populars locals, així com d’altres accions amb rerefons educatiu ambientades en un context més internacional. Amb aquest objectiu, participen en activitats com “La Panera dels Tresors” (permet experimentar amb objectes d’ús quotidià), el joc heurístic (activitat lúdica d’exploració sistemàtica ideada per Elionor Goldschmied, que combina lliurement objectes que posteriorment classifiquen i recullen), o d’altres com “Travelling around the world with the class pet” i el nostre “Vegetable Garden” (que permet treballar la intel·ligència interpersonal, l’espacial i la naturalista).

Tot inspirant-nos en la metodologia de l’enquiring, procurem respondre les preguntes dels nens amb altres preguntes, amb el fi d’impulsar el seu raonament per buscar solucions per ells mateixos i escollir aquelles que resultin més adaptatives, tenint en compte les característiques de cada situació i les persones implicades. Per desenvolupar la seva independència mentre mantenim el vincle, treballem hàbits bàsics d’autonomia des del coneixement i domini del seu cos i de l’entorn, partint d’una base afectiva i emocional que els doni seguretat per seguir avançant.


Aprendre a conèixer-se un mateix per seguir creixent

Aprendre a interpretar i a utilitzar el llenguatge

La psicomotricitat juga un paper fonamental en aquesta etapa. Amb aquest objectiu, seguim programes de “Psicomotricitat Educativa” (per detectar i prevenir possibles dificultats, potenciant les habilitats psicofísiques) i de “Psicomotricitat Relacional i Vivenciada” (corrent basat en els estudis d’André Lapierre i Bernard Autcouturier), així desenvolupem els patrons motrius necessaris en diferents sessions repartides en grups sencers i reduïts. Allí treballem objectius físics (coordinació motora, equilibri, etc.), psicològics (esquema corporal, lateralitat, etc.), socials (compartir, competir, etc.) i emocionals (identificar els sentiments, potenciar l’autoestima, etc.). A classe reforcem la motricitat fina mitjançant “L’Àlbum traçut” o els grups reduïts de grafomotricitat (“Crocodile pencil style”). Paral·lelament, a les piscines de l’Europa Sports Centre, treballem la “Psicomotricitat Aquàtica”, dirigida per especialistes que acompanyen els nens en les seves primeres sensacions a l’aigua, passant després a exercitar flotacions, salts i desplaçaments. Incentivem així, en diversos medis, la seva intel·ligència intrapersonal, corporal-cinestèsica i espacial.

Dediquem especial atenció a crear una base lingüística forta i plurilingüe. A partir de P3 els nens compten amb tutores natives que treballen amb ells el 80% de l’horari en anglès. Per estimular les seves habilitats lingüístiques es realitzen activitats com el “Taller de contes” (en el qual poden dramatitzar les seves emocions mentre aprenen un gran contingut lèxic), “My weekend” (impulsa la producció oral espontània), “Circle time” (el coneixement d’ells mateixos), “Phonics”, “Reading and Writing” i les classes d’iniciació a la lectoescriptura i a la lletra lligada, en català i castellà, o les sessions de lectura individualitzada, per reforçar l’aprenentatge de cada nen. D’altra banda, i des del primer any, juguem amb el llenguatge verbal i no verbal també des de l’educació musical, mitjançant cançons, balls i petites dramatitzacions que incentiven la seva intel·ligència corporal, musical i lingüística.


Aprendre a conviure i a conèixer el món

Hàbits d’autonomia en espais diferenciats

Creiem en una educació inclusiva i participativa que permeti la col·laboració amb les famílies. Desenvolupem “Projectes de Descobriment” que ofereixen la possibilitat d’aplicar una metodologia experimental i vivencial en l’aprenentatge, com fem també a les sessions de “Playing with senses” (jocs motrius dirigits) o a l’educació d’hàbits essencials, com el menjar (a través del qual recolzem la seva autonomia). L’alimentació és completa, saludable i elaborada pel nostre equip de cuina. Els ensenyem a comportar-se d’acord a unes pautes de convivència, i fomentem el respecte envers el proïsme i envers un mateix, la resolució de conflictes de forma assertiva i la tolerància a la diversitat, des de la integració de la diferència pròpia i aliena, tot proporcionant el suport necessari per adquirir la màxima evolució de les capacitats personals. Aquests i d’altres valors són introduïts amb activitats com “David storytime” i els “role playings” per desenvolupar les seves habilitats socials, i així proporcionem un entorn de confiança en el qual tots els nens se senten acollits, i en el qual es gesten expectatives d’aprenentatge que animen llur curiositat i motivació per aprendre.

Aquesta és una etapa clau per adquirir hàbits d’autonomia. Els nostres alumnes a Infantil disposen d’aules dissenyades especialment per a aquesta etapa que fomenten la seva autonomia, però també de lavabos adaptats a la seva alçada amb entrada i sortida des de la mateixa aula, dos menjadors separats (un per a 1-2 anys i un altre per a 3-5 anys), sales de descans i sales d’estimulació psicomotriu independents.

Els idiomes des de la base A més de respectar la llengua materna de cada alumne, en aquesta etapa establim les bases lingüístiques de nous idiomes. El nostre programa d’immersió lingüística, amb tutores natives de parla anglesa, s’estableix com la base d’aquests primers anys per poder adquirir el desenvolupament de la comprensió, el reconeixement, i la reproducció fonètica de l’anglès en tota la seva amplitud. En aquest sentit, hem desenvolupat un sistema propi de pre-lectura i pre-escriptura que ens permet tenir a l’edat de 5 anys vertaders lectors independents en els tres idiomes: castellà, català i anglès.


Assentem les bases d’una educació multidisciplinària oberta al món

EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE 6 A 12 ANYS

Primària és una etapa clau per dotar els nostres alumnes de les competències bàsiques i les eines que necessitaran per consolidar l’Educació Secundària. Conèixer i viure els valors, promoure una bona relació entre iguals, fomentar l’autonomia i desenvolupar bons hàbits de conducta i d’estudi són fonamentals per aconseguir el nostre objectiu.

El nostre model pedagògic inclou diferents enfocaments (cooperatiu i col·laboratiu, científic, estudi sistemàtic, etc.) i diferents agrupacions (grupclasse, grup reduït o flexible), així com l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.


Tutories El nostre equip de tutors i especialistes s’encarrega de dur a terme un ampli programa de seguiment. Un alumne autònom és un alumne feliç, per això treballem les estructures base de l’escola amb una intensa col·laboració amb el Departament psicopedagògic, tot respectant el ritme de cada alumne.

Tècniques d’estudi per ser autònoms En aquesta etapa el volum de treball s’incrementa i els alumnes necessiten aprendre a gestionar el seu temps amb l’ajuda de l’adult. Es treballa l’autonomia de l’estudi i la gestió de la informació a través d’activitats com tècniques d’estudi, tutories individualitzades, treball col·laborador projectes multidisciplinaris, tallers d’extensió curricular i tallers de reforç curricular.

Entorn humà i curricular internacional Al nostre col·legi conviuen alumnes de més de 40 nacionalitats diferents acompanyats d’un 50% de professors estrangers. Així mateix, el nostre currículum també incorpora elements propis del currículum internacional, fet que enriqueix de manera única l’ensenyament en aquest període, sigui quin sigui l’origen del nostre alumnat. A Primària, i durant tot el Cicle Inicial, continuem amb el mateix programa d’immersió total en anglès, de la mateixa manera que a Infantil. A partir del Cicle Mitjà i Superior, les altres dues llengües vehiculars del col·legi (castellà i català), prenen una mica més de protagonisme i és a 3r de Primària quan introduïm la primera llengua estrangera; el francès. Incorporem dins del currículum d’aquesta etapa els exàmens oficials de: Trinity i Cambridge University.


Homeroom

Programa d’Educació en valors

Comencem el dia amb l’activitat de “Homeroom”: una estona en la qual els alumnes es troben amb el seu tutor, que els informa d’anuncis i activitats, els reforça les pautes ètiques de comportament i els fa comentaris sobre notícies d’actualitat. Els pensaments i les actituds que cultivem en els primers minuts del dia seran decisius per enfrontar-se a una gran jornada al col·legi.

Basat en la tolerància i el respecte envers les diferents creences, aquest programa es treballa de forma transversal i també específica al “Taller de valors” (agenda de valors) i des de “l’Àrea d’educació en valors” (Ètica o Religió).

Ampliació curricular a través de workshops L’horari escolar està organitzat en 35 mòduls, fet que ens permet una ampliació curricular oficial. Setmanalment estan programats 5 tallers o “workshops” on duem a terme les següents activitats variades: - Tallers de lectura (foment de la lectura) - Taller de matemàtiques (resolució de problemes de forma pràctica i creativa) - Taller de tutoria (tècniques d’estudi, resolució de conflictes, assemblees) - Taller de jocs didàctics - Coral - Escacs

Existeix, a més, la possibilitat de preparació per a la Primera Comunió i Confirmació a càrrec del Departament Pastoral.

“Show and Tell” i Projectes interdisciplinaris Tant les exposicions orals com els Projectes Interdisciplinaris estan plantejats des de la globalitat de totes les àrees; es contempla així la gran importància del desenvolupament integral de l’alumnat. L’objectiu primordial és assolir un desenvolupament intel·lectual, físic, artístic, científic, social, emocional i afectiu adequat. Aquests projectes es plantegen des d’un enfocament constructivista en el marc de la teoria de les intel·ligències múltiples.


Avaluació per aprendre Realitzem una avaluació diagnòstica, reguladora i certificadora. Fem l’alumne partícip i protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, ajudem l’alumne a identificar tant els seus punts forts com els dèbils per ser eficaç en l’ús de les seves capacitats. L’observació directa i sistemàtica constitueix la tècnica principal del procés d’avaluació. L’avaluació certificadora es fa internament i externament, tant a nivell nacional com a nivell internacional. - En l’àmbit nacional: Competències Bàsiques - En l’àmbit internacional: Trinity Oral Exams. KET (Key English Test written and oral exams). PET (Preliminary English Test) realitzat per la Cambridge University a l’escola.

Atenció a les necessitats individuals de cada alumne El treball conjunt amb el Gabinet psicopedagògic ens permet donar resposta a les particularitats de cada alumne, alhora que respecta el seu nivell maduratiu i el seu ritme d’aprenentatge. Disposem de “Plans individualitzats d’ampliació” (programa AACC) i de reforç (Dislèxia, TDAH,etc.)

Activitats complementàries o extra acadèmiques Els nostres alumnes participen en diverses activitats, l’objectiu de les quals és complementar el seu procés de formació. Dues sortides culturals per trimestre. A més, estàncies fora de casa CI (Autumn Camp), CM i CS (Ski Week). Actes per fomentar l’aprenentatge de continguts (Science Week, Cultural Week, Sant Jordi, Tallers literaris, Festival de Primària, etc.) Esdeveniments per promoure l’educació en valors (Assemblees, Campanyes de Nadal, Projectes solidaris, Reading Bodies) Participació en actes per impulsar la internacionalitat (Maths Quest). Xerrades a càrrec d’especialistes (Alimentació saludable, Internet segura, Educació sexual,etc.).


Inculquem la cultura de l’esforç per aconseguir l’excel·lència acadèmica

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE 12 A 16 ANYS

No hi ha recompensa sense esforç. Per això, l’excel·lència educativa del nostre projecte a Secundària té per objectiu inculcar la cultura de l’esforç en els nostres alumnes. Que aprenguin a aprendre i en gaudeixin. Que siguin aprenents de per vida, autònoms i amb una alta autoestima.

En aquesta etapa els aspectes emocionals i els canvis que experimenten els alumnes tenen una importància clau. Han d’aprendre que la part personal és la base per seguir treballant la part acadèmica i que en molts casos és més important la primera que aquesta última. És per això que l’acció tutorial és clau en aquesta etapa.


Estudi de llengües estrangeres El projecte curricular d’aquesta etapa inclou les certificacions de First i Advanced en anglès, DELF A”/B1/B2 en francès, A2/B1/B2 en alemany i HSK A2/B2 en xinès.

L’únic col·legi nacional amb la certificació IGCSE, que facilita l’accés a les universitats

IGCSE: estudiar a les Universitats Estrangeres El nostre col·legi és l’únic en l’àmbit nacional, com escola no britànica, que té autorització per fer les proves d’IGCSE. Aquestes proves, que es duen a terme en anglès i s’apliquen a diverses assignatures (matemàtiques, tecnologia, arts, anglès, global citizenship i ciències), certifiquen els nostres estudis a escala internacional facilitant així els processos d’homologació a l’hora d’entrar a qualsevol universitat europea.


Atenció a la diversitat

Futurs emprenedors

L’ESO és una etapa educativa on, com en la resta d’etapes, la diversitat de l’alumnat quant a aprenentatges ha de ser tractada amb immediatesa i resolució. Tenim programes especialitzats per a alumnes d’altes capacitats, joves estrangers de nova incorporació, alumnat talentós en àrees esportives o artístiques, i programes de suport i reforç per a l’alumnat amb dèficits o trastorns que afecten l’estudi.

Els alumnes de 4t d’ESO entren en contacte amb la matèria d’“Emprenedoria” l’últim any d’aquesta etapa. Per mitjà d’aquesta assignatura es fomenta la iniciativa personal i el contacte amb el món empresarial. L’objectiu és despertar les potencialitats creatives dels nostres joves i obrir noves expectatives en l’exercici de les seves futures professions.


Programa d’intercanvis

Programa d’acció tutorial

Realitzem intercanvis amb col·legis de França, Regne Unit, Holanda i Alemanya entre d’altres. L’objectiu d’aquests intercanvis i viatges culturals és, a més de tenir una experiència internacional i contribuir a la formació del seu tarannà, la realització de diversos projectes multidisciplinaris (Treball de síntesi) que els permetin investigar, identificar i vivificar tot allò que han après a les aules.

El paper del tutor com a assessor acadèmic i com a gestor de la formació de l’alumne es realitza en estreta col·laboració amb la família i l’equip de professors. Adquireix major importància la formació del caràcter de l’alumne, ja que l’etapa de l’adolescència és especialment complexa. La figura del tutor és l’autèntica columna vertebral del procés educatiu de l’alumne: és l’actor que més contribueix a la formació integral dels nostres joves.

Social Work: activitats solidàries Els alumnes són formats com a agents del canvi. Realitzem un projecte solidari anual, i són els alumnes els que es responsabilitzen col·laborant amb les principals ONG del nostre país i d’altres internacionals com UNICEF, Càritas, Vicente Ferrer i Metges Sense Fronteres, entre d’altres. La participació dels alumnes en aquests programes s’avalua a l’assignatura de tutoria.


Potenciem al màxim habilitats i talents individuals per garantir èxits posteriors aquí i a qualsevol part del món

BATXILLERAT DE 16 A 18 ANYS

El 100% dels nostres alumnes de Batxillerat superen la selectivitat i el 86% entren a facultats que han escollit com a primera opció. Sense oblidar que dominen 5 llengües i que estan preparats per estudiar i treballar en qualsevol part del món.

El 100% dels nostres alumnes de Batxillerat superen la selectivitat

En aquesta etapa el nostre principal objectiu és que l’alumnat arribi a la universitat amb la millor preparació possible. Creiem que aquesta preparació s’aconsegueix amb el foment d’uns bons hàbits de treball i estudi, acompanyats del valor de l’esforç, i obrint a l’alumnat el nombre més gran de portes que sigui possible, l’exposem a múltiples experiències en diferents àmbits, totes elles integrades en un projecte educatiu sòlid, complet i recolzat per un gran equip de professors.


Hàbits de treball i autonomia

Dissenya el teu propi Batxillerat

La tutoria fomenta els hàbits de treball i l’autonomia dels alumnes, claus per a una bona preparació per a la universitat. Tenim integrats dins del programa de tutories, sessions i seminaris d’orientació universitària on exalumnes i pares comparteixen les seves experiències.

Els nostres alumnes poden cursar el Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, o Artístic. La gran diversitat d’itineraris en les diferents modalitats fa que el nostre Batxillerat sigui molt versàtil i permeti un disseny personalitzat.

Flexibilitat d’itineraris


Activitats de promoció de la lectura, Cinefòrum, Club de poesia A més del plaer estètic i del valor cultural que aporta la literatura, inspirem en l’alumnat el desig de llegir com a mètode de coneixement de si mateix i de coneixement del món. Convidem els alumnes a participar en sessions de lectura de poesia o visionat i comentari posterior de textos fílmics per tal d’ampliar el seu bagatge cultural i millorar així la seva experiència oral.

Entenem el foment de la lectura com a element indispensable per al desenvolupament personal dels nostres estudiants. Gràcies a un projecte de lectures obertes estem oferint un ampli ventall de possibilitats perquè els nostres alumnes tinguin l’opció d’escollir sempre el llibre que vulguin llegir. Aquest caràcter optatiu és, des del nostre punt de vista, indispensable en la formació de l’esperit lector, especialment en edats en les quals resulta decisiu que la lectura no sigui una imposició sinó una elecció que contribueixi a la recerca de la seva identitat adulta.


T’ apropem a la Universitat Comptem amb vincles de col·laboració amb diverses universitats que permeten que els nostres alumnes gaudeixin d’experiències i contactes per poder conèixer millor els seus futurs estudis superiors: els oferim tallers i seminaris de comú acord amb diverses universitats perquè puguin, no només aprendre, sinó fins i tot entrar en el món de la universitat amb la qual es trobaran més endavant, com: ESADE, Blanquerna, IQS, Abat Oliva, Pompeu Fabra,etc.


EL NOS COL路LE


STRE EGI


Les nostres instal·lacions i activitats estan al servei d’una educació de màxima qualitat

INSTAL·LACIONS

La vida escolar requereix espais confortables on l’alumne tingui la sensació de benestar, confiança i seguretat. Grans finestrals per on entri llum natural; un sistema de calefacció que eviti diferències de temperatura; aules àmplies i espaioses; mobiliari adaptat a les diferents edats; espais comuns alegres, plens de color; menjadors pràctics i oberts; tallers i laboratoris amb tot tipus d’equipament; auditori amb capacitat per 1.000 espectadors i preparat per a qualsevol acte; pavelló esportiu, camp de futbol i piscina per practicar multitud d’esports.

Tecnologia Totes les nostres aules estan dotades de pissarres digitals. Treballen amb plataforma digital pròpia i, a més, comptem amb un laboratori d’informàtica. Els edificis del col·legi estan comunicats entre ells, i a l’exterior, amb fibra òptica. Podem accedir a Internet per cable des de qualsevol espai i disposem de cobertura Wi-Fi a tot el col·legi.

Cura del medi ambient Les nostres instal·lacions utilitzen energia solar i reutilitzem l’aigua de la piscina per necessitats d’aigua sanitària i per regar el camp de futbol. Treballem dia a dia per incorporar els nous avenços en ecologia i sostenibilitat.


L’esport ocupa un lloc fonamental en la nostra educació

ESPORT MENS SANA IN CORPORE SANO

Al nostre col·legi l’esport és fonamental. Manté els alumnes en un estat físic excel·lent, educa en valors i potencia el treball en equip i l’esperit de superació. Volem que cos i ment estiguin en perfecta sintonia. Tot això amb el ferm propòsit de projectar l’esport escolar més enllà de les nostres fronteres. Un projecte esportiu internacional que comença a 3r d’ESO i cal dir que un nombre important dels nostres alumnes en forma part al llarg de la seva etapa escolar. Som membres d’ISSA (International Schools Sports Association), organització que treballa per aconseguir tres objectius: desenvolupar els valors educatius de l’esport a través de tornejos esportius, afavorir els intercanvis culturals i, per últim, promoure l’allotjament dels esportistes amb les famílies del col·legi que ho organitza. Tot plegat una experiència enriquidora i única.

Instal·lacions esportives de primer ordre El pavelló poliesportiu, la piscina, el camp de futbol i el centre de fitness són escenaris ideals per desenvolupar una completa educació física curricular: futbol, handbol, bàsquet, tennis, bàdminton, futbol sala, voleibol, natació, natació sincronitzada, etc.

Pre-esport L’escola esportiva és el primer contacte dels més joves amb el món de l’esport a Educació Infantil, fet que desenvolupa al màxim la psicomotricitat. A l’últim any, a P5, realitzem la iniciació esportiva, fet que permet detectar en quina activitat els alumnes poden tenir més interès o en quines activitats destaquen pel seu talent (tennis, bàsquet, hoquei i futbol).

Natació La natació a Europa International School és diferencial perquè complementa el currículum dels nostres alumnes pel fet de formar part de l’educació física del col·legi (des dels 2 anys fins als 14). Unes instal·lacions de primer nivell i un equip d’entrenadors experimentats permeten el desenvolupament d’equips de competició en natació i natació sincronitzada.


Europa Sports Centre La vocació per la integració de l’esport en el projecte educatiu ens ha permès desenvolupar l’Europa Sports Centre, un autèntic Club Esportiu que gestiona en l’àmbit nacional les competicions d’esport federat, i des d’ on es vehiculen totes les activitats extraescolars relacionades amb les diverses disciplines esportives. Aquest centre està també obert, en horari ampliat, a familiars i socis externs.

Cursos Formatius de Grau Superior en Esport Aquest desenvolupament tan important de l’esport a Europa International School com a eix integral de l’educació ens ha permès convertir-nos, també, en formadors de formadors. Dos cursos de grau superior acolliran futurs entrenadors esportius i d’activitats físiques, tot enriquint les oportunitats curriculars per a la nostra institució.


Tenim la certesa que una alimentació variada, equilibrada, saludable i adequada és un dels pilars del bon rendiment escolar

NUTRICIÓ ALIMENTACIÓ RESTAURACIÓ

Al nostre col·legi ens prenem l’alimentació dels nostres alumnes molt seriosament. Per això, la nostra cuina s’adapta a les necessitats de les diverses etapes de creixement, des d’Infantil fins a Batxillerat. A més, també oferim dietes diferenciades per motius de salut (al·lèrgies, alteracions celíaques) o bé culturals. Tot es cuina i prepara a les nostres instal·lacions. Personal propi, amb anys d’experiència, planifica menús que varien en funció de la temporada, del mercat, i esdeveniments o celebracions de dates especials com el Nadal, Sant Jordi o visites de col·legis estrangers.

Menjar és compartir Disposem d’una cafeteria-restaurant que inclou els plats que mengen els alumnes. Un espai obert als familiars on puguin venir a menjar sempre que ho desitgin amb els seus fills o néts.

Quatre menjadors per a una bona alimentació La cuina del col·legi està formada per un equip de més de 20 persones que, en quatre menjadors, vol aconseguir un doble objectiu: alimentar saludablement i educar per a una bona alimentació.

Programa “Manners” El programa “Manners” està dissenyat perquè els nostres alumnes adquireixin un comportament i educació a la taula excel·lents. Tant és així, que contribueix al còmput de la nota general dels seus estudis. Supervisem que adquireixin les normes adequades de comportament a taula: acabar-se el menjar i menjar de tot, fer servir correctament els coberts, el tracte respectuós amb el servei, l’educació del gust i del sabor, seguir una dieta equilibrada, etc.


Activitats extraescolars, jornades culturals, conferències, exposicions, col·loquis, viatges... Un gran ventall de possibilitats

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Les activitats extraescolars al Col·legi Europa permeten que tots els alumnes puguin gaudir de la seva activitat preferida sense haver de desplaçar-se a altres llocs. Futbol, dansa, bàsquet, música, natació, teatre, gimnàstica rítmica, natació sincronitzada, triatló, plàstica o judo... Escoles esportives i escoles artístiques reconegudes i admeses en competicions nacionals i internacionals... És molt important. Són més que extraescolars, són autèntiques activitats esportives. Admetem també alumnes d’altres centres, fet que ens permet tenir grups amplis per competir en qualsevol disciplina. A Europa International School organitzem periòdicament jornades culturals, conferències, tot tipus d’exposicions, col·loquis, taules rodones... Tant per a alumnes com per a les seves famílies.

Escola de música Classes particulars de llenguatge musical i instruments com la guitarra, el piano, la flauta travessera, el violoncel, el violí, la viola... Tots ells es duen a terme dins del centre i amb professors experts.

Activitats socials i tallers Halloween..., i també actes interns propis de les etapes educatives o actuacions de la nostra coral.

Club d’escacs Creativitat, procés de presa de decisions i esperit crític, capacitat matemàtica, memòria, concentració, planificació, criteris ètics i concepte de justícia... Avui dia ningú no dubta dels grans beneficis que comporta la pràctica d’aquest esport per al desenvolupament integral de l’individu. Promovem i motivem els alumnes en la pràctica d’aquest esport i busquem implantar una dinàmica natural i accessible que possibiliti aprendre’l i practicar-lo a tots els alumnes. Per fer-ho l’hem incorporat en hores lectives de matemàtiques, en aules obertes durant les hores del pati i també com a activitat extraescolar.


Art i programes artístics

Música en tota la seva dimensió

Educar en la creativitat és educar per al canvi i formar persones riques en originalitat, flexibilitat, visió de futur, iniciativa, confiança i que estiguin preparades per afrontar els reptes que se’ls presentin a la seva vida quotidiana i escolar; a més d’oferir-los eines per a la innovació. L’art és de vital importància en l’educació, ja que és generador del desenvolupament de la capacitat creativa natural que tot ésser té dins, i estimula les qualitats individuals, els valors socials, els morals i l’autoestima. Europa International School en el seu Departament Artístic, a través del contingut curricular i de les diverses escoles d’art extraescolar, pretén ser un espai i un temps en els quals els nens i nenes trobin, descobreixin, realitzin processos creatius que contribueixin de forma gradual a la construcció de la seva pròpia identitat, a l’establiment de relacions afectives, al desenvolupament de les seves competències i a l’apreciació del seu entorn natural, social i cultural. Els eixos sobre els quals se sustenta aquest departament són les escoles de: Música, Dansa Clàssica, Funky, Plàstica i Drama.

Utilització dels llenguatges musicals en la manifestació d’idees, sentiments i emocions; impacte de la música en la comunicació social; interpretacions musicals i canals de comunicació entre les diferents cultures, etc. Tot plegat es barreja amb els coneixements adquirits en actuacions al llarg del curs, en actes i festivals curriculars. L’estil de música modern, Rock Pop, també està contemplat al pla d’estudis, de forma que l’alumnat amb inquietuds musicals de diversos estils pugui desenvolupar capacitats formant grups de Rock-Pop.

Tècnica de l’instrument i interpretació Els nostres alumnes poden escollir l’instrument que més els agradi: piano, violí, violoncel, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, bateria, etc. Com a centre examinador registrat del Trinity College London, estem en disposició de realitzar els exàmens que proporcionen a l’estudiant una acreditació internacional. Les intervencions musicals dels nostres alumnes en actes curriculars permeten enriquir els continguts pedagògics, tant per als auditors com per als intèrprets.


Coral

Dansa

Dins del taller de Coral de 5è i 6è, ESO i Batxillerat es treballa la tècnica vocal i cançons de diversos estils. A través del cant coral treballem i aprofundim en el cant d’un repertori de cançons adequat als interessos, les motivacions i les capacitats dels nostres alumnes; fent servir com a referent la veu del docent i una bona tècnica de direcció coral per desenvolupar en els alumnes la capacitat d’aconseguir una adequada interpretació i guiar-los en la seva execució. Utilitzem cançons originals de diferents països, aplicant d’aquesta forma els idiomes curriculars i els projectem internacionalment oferint-los l’oportunitat de cantar en els diversos intercanvis que es realitzen i en actuacions externes com al Palau de la Música Catalana.

En incorporar l’estudi de la Dansa apropem la joventut a un art on conflueixen l’esperit i el cos al servei de la perfecció. Com a expressió comunicativa és un llenguatge diferent que indueix o manifesta estats, idees o sentiments que no es poden traduir amb paraules. Partim de la Dansa per apropar-nos a d’altres manifestacions artístiques, amb les quals està íntimament relacionada, com la música, el teatre, la poesia, la pintura, l’escultura, etc. Essencialment permet valorar les emocions que el cos desperta a través del ritme, del moviment i de l’esperit.

Ballet clàssic: Royal Academy of Dance Europa International School segueix el programa d’estudis de la Royal Academy of Dance ja que és molt afí al nostre projecte pedagògic internacional. Aquest pla d’estudis ofereix l’oportunitat i l’opció d’obtenir certificats dels diversos nivells assolits. Adquirim així reconeixement i estímul. El contingut del pla d’estudis de la Royal s’estructura de forma progressiva, de Pre-Primary (6 anys), i Primary fins a Grau VIII. A cada curs existeix la possibilitat de presentar-se als exàmens o a les classes de presentació de la Royal Academy of Dance que es realitzen a l’escola tot i que aquesta institució té la seu a Londres.


Arts and Crafts Mitjançant l’educació artística plàstica es pretén que els alumnes coneguin i sàpiguen aplicar els elements propis dels llenguatges visuals i plàstics. La pintura s’utilitza com a base instrumental per afavorir la sensibilitat i permet desenvolupar les capacitats d’expressió de sentiments, emocions, idees i coneixements en general a través de la forma, el color, la textura, el volum, l’espai i el temps. El treball interdisciplinari està molt present i al llarg del curs els treballs realitzats serveixen de decorats en diversos esdeveniments d’altres àrees del centre, actes acadèmics (Sant Jordi, Santa Cecília, etc.) i festivals escolars.

Drama: teatre y teatre musical El teatre i el joc dramàtic desenvolupen capacitats personals com la imaginació, l’observació i la creativitat. A més, exigeixen una anàlisi i una interpretació de la realitat que impliquen comunicació, a partir principalment de dos mitjans: el canal oral i el corporal. El teatre ofereix la possibilitat de madurar com a persona mitjançant la representació simbòlica de situacions de la vida. Així mateix, també pot establir connexions molt interessants entre la vida real i el món de la imaginació i de la creació literària. L’activitat de Teatre musical es du a terme en anglès. Està dirigida a alumnes de 3r a 6è de Primària i a 1r i 2n de Secundària. Aquest és un gènere que cada cop pren més força al nostre país. La importància pedagògica del tteatre musical és fonamental, ja que comprèn diverses disciplines: interpretació teatral, cant, música, expressió corporal, dansa, etc. Una aventura d’escenaris, de guions, de llums, de vestuaris, d’atrezzo, de misteris, de plors o de rialles, de sensacions, de pors, de nervis, de ments en blanc, de cooperació, d’amistat, de sentiments, d’amor... i és una aventura per als adolescents inquiets, valents, motivats per anar més enllà del cànon, buscar noves vies, nous estímuls a les seves inquietuds.


Escola de Futbol

Escola de Bàsquet

Esport dirigit a alumnes de 6 a 18 anys, estructurat en 4 fases fonamentals: fase d’iniciació I i II, i fase de perfeccionament I i II. Són 2 les modalitats de futbol que es proposen: futbol 7 i futbol 11. Els alumnes de l’escola de futbol participen en competicions a nivell escolar, federat i internacional. El grup de competició forma part del “Programa Esportiu Internacional” d’Europa International School i participa al torneig de futbol “ISSA” tant al cas de Futbol 11 Masculí com del Futbol 7 Femení.

Europa International School i la Fundació UESC han establert un conveni de col·laboració amb el compromís per ambdues parts de dur a terme conjuntament el projecte esportiu de l’Escola de Bàsquet. Esport dirigit en una primera etapa formativa a alumnes de 6 a 12 anys que participen en els jocs escolars organitzats per l’OMET, i una segona etapa dirigida a alumnes de 13 a 20 anys, que participen en la competició federada organitzada per la “Federació Catalana de Bàsquet”. A més, el grup de competició, tant masculí com femení del “Programa Esportiu Internacional” d’Europa International School, participa en la competició internacional de l’ISSA que es du a terme un cop a l’any.


Gimnàstica Rítmica

Escola de Judo

Des del nivell d’iniciació al nivell de tecnificació, els/les nostres alumnes de l’escola de gimnàstica rítmica aprenen seguint uns objectius determinats segons el nivell, els elements tècnics bàsics de la rítmica i els seus components essencials (pilota, cèrcol, corda, cinta i maces), desenvolupen el seu aparell psicomotor i tot això amb un component lúdic important.

Art marcial d’origen japonès i esport de combat olímpic l’objectiu del qual és vèncer el contrari utilitzant i aprofitant els desequilibris adequats per tombar-lo. La UNESCO va declarar el judo el millor esport inicial formatiu per a nens/es i joves. L’Escola de Judo es divideix en 3 nivells: Nivell Iniciació: dirigit a nens/es de 6 a 9 anys, on es treballen aspectes motrius bàsics, caigudes i progressions de peu i de terra, amb un component lúdic important. Grup avançat: des dels 10-13 anys, es desenvolupen tècniques de projecció bàsiques de mà, maluc, cama i peu, així com tècniques de control de terra. Grup perfeccionament: a partir dels 14 anys, adquireixen protagonisme les tècniques de projecció específiques així com les tècniques de control de terra, les immobilitzacions, estrangulacions i luxacions.

Escola de Triatló El triatló és un dels esports més complets ja que està format per 3 disciplines diferents: la carrera a peu, la natació i el ciclisme. Les distàncies a recórrer varien en funció de les edats i la modalitat a practicar depèn del període de temporada: des de la duatló de muntanya (carrera a peu i BTT), passant per la duatló de carretera, seguit de la aquatló (carrera a peu i natació) i el triatló. El programa de triatló està adaptat a l’edat i nivell dels nostres alumnes.

Natació sincronitzada El programa de natació sincronitzada va dirigit a tots aquells nens/es a partir de 7 anys que vulguin formar part del programa i reuneixin els requisits tècnics bàsics definits per la Direcció Tècnica de Natació. És una activitat esportiva en el medi aquàtic on es du a terme el desenvolupament d’elements i figures del ballet dins de l’aigua amb un component rítmic, musical i coreogràfic important.


L’experimentació és una part fonamental en l’aprenentatge de les Ciències

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Hands on Activities Els alumnes d’Europa International School realitzen les activitats de descobriment de l’entorn i d’investigació principalment als nostres laboratoris. És el que anomenem Hands on activities, activitats vivencials i amb un contingut experimental important. Al col·legi Europa disposem de tres laboratoris. Un destinat als alumnes de Primària i dos laboratoris destinats als alumnes de Secundària: un de física i geologia, i un altre de química i biologia. Tots els alumnes, fins i tot els d’Infantil, realitzen activitats pràctiques. A l’ESO l’assignatura de tecnologia incorpora dins del seu programa les assignatures de robòtica i programació.

Setmana de la Ciència i la Science and Technology Fair Al novembre ens unim a la celebració internacional de la Setmana de la Ciència, que té com a objectiu reflexionar sobre temes científics i realitzar projectes transversals que evidencien com les ciències estan presents en totes les àrees. Aquestes activitats impliquen tota la comunitat educativa, des d’Infantil fins a Batxillerat. A la Science and Technology Fair s’exposen i presenten projectes realitzats per alumnes des de P3 fins a Batxillerat. Un dels principals objectius d’aquesta activitat és despertar en ells vocacions científiques i tecnològiques i que aprenguin a resoldre qüestions senzilles utilitzant els passos del mètode científic.


L’estació meteorològica Disposem d’una estació que ens permet treballar amb els alumnes la presa de dades de variables meteorològiques per analitzar-les i poder extraure’n conclusions. D’aquesta manera fomentem en els nostres alumnes valors tan importants com el treball en equip, la responsabilitat i l’autonomia.

L’hort escolar Constitueix una eina pedagògica de primer ordre que permet treballar de manera amena, dinàmica i divertida, conceptes com la biodiversitat, els ecosistemes i l’educació ambiental.

Jornades, visites, sortides i pràctiques externes Jornades “Joves i Ciència” E2C3 organitzades per Catalunya Caixa, on els nostres alumnes han estat desenvolupant projectes conjuntament amb científics de tot el món. Olimpíades de Química i el concurs Nutrivideo, organitzat per la Universitat de Navarra. Campus Junior organitzat per IQS “Imagina el teu Futur” adreçat a alumnes de 3r d’ESO. Per reforçar els coneixements treballats a classe i com a complement indiscutible de la formació integral dels nostres alumnes, realitzem al llarg del curs nombroses sortides i visites per a l’anàlisi i comprensió de la ciència en acció, fora de les nostres instal·lacions. Exposicions i xerrades, visites a museus i a plantes productives i fàbriques en funcionament.

Convenis i col·laboracions Treballem en col·laboració amb diverses organitzacions per a la sensibilització i divulgació científica (IQS, Pendulum, Robotika, etc.)


Intercanvis Preparem els nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se en tots els entorns i de forma global. Per això, realitzem anualment viatges i intercanvis amb escoles d’Holanda, Dinamarca, Suècia, Bèlgica, Itàlia, França, Alemanya i Regne Unit, entre altres. Cada curs acadèmic, prop de 300 alumnes d’ESO viatgen a aquestes escoles, on realitzen el seu treball de síntesi. Així mateix, nosaltres rebem els alumnes d’aquestes escoles i són acollits per famílies del col·legi A més, els nostres alumnes participen de forma habitual en programes internacionals vinculats a l’esport (ISSA), la política (MUN, GYLC), les matemàtiques (Math Quest Tournament), al mateix temps que els preparem per a l’obtenció d’acreditacions internacionals que certifiquen en l’àmbit mundial el seu nivell acadèmic (IGCSE).

“Anokijig” Campus d’estiu a Wisconsin “Anokijig” és una paraula indígena el significat de la qual és sinònim de servei, amistat, valors positius, creixement personal i grans aventures. Els nostres alumnes constitueixen l’únic grup espanyol al campament i conviuen cada estiu amb 400 joves americans.


Gabinet Psicopedagògic Disposem d’un equip format per tres psicòlegs dedicats exclusivament al centre. Des del nostre gabinet es coordina, gestiona i realitza el seguiment dels alumnes. S’elaboren plans individuals i d’atenció a la diversitat (com TDAH, dislèxia, altes capacitats, etcètera) i es realitzen múltiples activitats per donar el màxim suport educatiu a alumnes, professors i pares.

Programes que duem a terme des del gabinet: - Escola de pares - Psicomotricitat i BITS - Xerrades a alumnes sobre canvis físics/emocionals, Internet, Selectivitat - Tècniques d’estudi - Orientació professional - International Homeroom - Logopèdia - Programa de Mediació -Anàlisi i suport en problemes extraescolars amb repercussió en el rendiment acadèmic: son, alimentació, límits, conflictes familiars, etc. - Elaboració de plans individuals i atenció a la diversitat (Altes capacitats, TDAH, dislèxia, etc.).


Academic Support Centre

Aula d’Altes Capacitats

L’Academic Support Centre és un projecte únic i ambiciós que funciona com a segon tutor. Format per un grup de professors que es responsabilitza de donar suport a tots els alumnes que ho sol·licitin, perquè puguin seguir el programa acadèmic d’Europa International School en qualsevol de les seves etapes. L’ASC flexibilitza les estructures de tal forma que, a través d’un suport lingüístic, acadèmic i psicopedagògic, aconsegueixi la plena adaptació del currículum a les necessitats de l’alumne. L’adaptació és tal que atenem qualsevol demanda que contribueixi a la seva màxima integració, com per exemple reforçar matemàtiques en japonès, etc. A partir de l’atenció individualitzada o en petits grups (dues o tres persones...) els ensenyem tècniques per aprendre a gestionar el treball, el temps, l’organització, i altres hàbits que facilitaran la seva autonomia d’estudi.

Disposem d’una Aula d’ampliació dissenyada específicament per a alumnes amb altes capacitats. Les famílies, els alumnes i el col·legi analitzen conjuntament com oferir el màxim rendiment al llarg del projecte educatiu adaptant el seu currículum. En aquest espai desenvolupen projectes d’investigació atenent els seus interessos que, més tard, compartiran amb els companys del seu grup-classe de forma inclusiva.


Envoltats de naturalesa

Biblioteca

A 10 minuts de Barcelona, el nostre col·legi està emmarcat en un entorn natural meravellós, lliure de contaminació atmosfèrica i acústica, als peus de l’espai natural protegit de la Serra de Collserola.

La biblioteca és un espai integrat i que està dissenyat per fomentar la concentració en la lectura o l’estudi, on es permet el treball en grup i amb un ús més enllà de l’horari lectiu.

Servei d’infermeria

Transport

El servei d’infermeria posa a disposició d’alumnes i educadors una infermera, titulada, permanentment al col·legi. Forma part de l’equip d’innovació i dinamització pedagògica en la salut escolar i per tant és responsable del disseny i desenvolupament de les intervencions d’aquest servei. És responsable de l’atenció immediata en urgències i emergències; prevenció i detenció precoç de problemes de salut en edat escolar; control i seguiment de malalties cròniques; control d’una alimentació equilibrada; gestió de dietes especials; gestió de temes sanitaris (vacunes); control de presa i custòdia de medicaments; revisions mèdiques,etc. Treballa en col·laboració amb el Gabinet psicopedagògic per descartar reincidències a causa de situacions personals, etc. Al programa d’intercanvis el servei d’infermeria s’encarrega de gestionar qualsevol informació mèdica amb centres d’altres països. Es duen a terme campanyes de vacunació coordinades amb el CAP local (hepatitis, papil·loma, varicel·la i tètanus).

Disposem de tres línies de transport escolar amb un servei de parades flexible que es revisa cada any i al qual poden inscriure’s alumnes a partir dels 2 anys d’edat. Personal intern del col·legi acompanya en tot moment els autocars i vetlla per un bon clima i el compliment de la normativa.

Secretaria La nostra secretaria funciona en horari ininterromput de 8:45h a 20:30h.

Aparcament Disposem de places de pàrquing dins del recinte per a visites i professorat.

Horaris d’administració De 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h.


Av. Pla del Vinyet, 110 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona (Espaùa) t: + 34 93 589 84 20 f: + 34 93 675 52 63 www.europais.com info@europais.com


Catàleg General Català Europa International School