Page 1

NABÍDKA PLATÍ OD 1. 5. DO 30. 6. 2013, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Iva Janžurová VČERA, DNES A ZÍTRA

Táňa Keleová -Vasilková SLAVNÁ SLOVENSKÁ SPISOVATELKA POCHÁZÍ Z CHOMUTOVA Rozhovor

NOVÉ PROSTŘENO s VIP Celebrity v kuchyni

Í AKČN IH KN Y N E C y až slev

% 4 8 -

„Musel jsem pootevřít soukromí,“ tvrdí o své nové knize

Michal DAVID


Edice Svetovy bestseller A4 inz k2.indd 1

4/24/13 5:35:34 PM


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ Unesenå BESTSELLER VE STYLU DANA BROWNA

PonurĂ˝ listopadovĂ˝ den se chĂ˝lĂ­ k veÄ?eru, kdyĹž detektiv Jack Caffery pĹ™ijĂ­ĹždĂ­ vyslechnout svÄ›dky krĂĄdeĹže auta. TakovĂ˝ch případĹŻ uĹž bylo... RutinnÄ› zahĂĄjĂ­ vyĹĄetĹ™ovĂĄnĂ­, ale brzy zjistĂ­, Ĺže tentokrĂĄt je to jinĂŠ. V tomto autÄ› totiĹž sedÄ›la jedenĂĄctiletĂĄ dĂ­vka. A jeĹĄtÄ› stĂĄle se pohĹ™eĹĄuje. „To byl teprve zaÄ?ĂĄtek,“ napĂ­ĹĄe Ăşnosce policii. „A nepoÄ?Ă­tejte s tĂ­m, Ĺže konec pĹ™ijde brzy.“ StaÄ?Ă­ jen tÄ›ch pĂĄr slov a Caffery pochopĂ­, Ĺže je pouze otĂĄzkou Ä?asu, kdy si pachatel vyhlĂŠdne dalĹĄĂ­ auto s dĂ­tÄ›tem na zadnĂ­m sedadle...

416 stran

329 KÄ?

Skrýť Jan Hauger, devÄ›tadvacetiletĂ˝ uÄ?itel, pĹ™ichĂĄzĂ­ pracovat do mateĹ™skĂŠ ĹĄkolky v jednom vÄ›tĹĄĂ­m mÄ›stÄ› na zĂĄpadnĂ­m pobĹ™eŞí Ĺ vĂŠdska. MĂ˝tina ale nenĂ­ běŞnĂĄ ĹĄkolka – sousedĂ­ totiĹž s psychiatrickou Klinikou svatĂŠ Patricie, jĂ­Ĺž se mezi lidmi říkĂĄ SvatĂĄ Psycho, zvlĂĄĹĄtnĂ­m zařízenĂ­m s ostrahou, kde jsou internovĂĄni psychicky naruĹĄenĂ­ pachatelĂŠ nĂĄsilnĂ˝ch trestnĂ˝ch Ä?inĹŻ. Mezi nimi jsou i rodiÄ?e dÄ›tĂ­ z MĂ˝tiny. Smyslem pobytu dÄ›tĂ­ ve ĹĄkolce je, aby jim byl s rodiÄ?i umoĹžnÄ›n kontakt. Jednou z JanovĂ˝ch pracovnĂ­ch povinnostĂ­ je eskortovat dÄ›ti podzemnĂ­m tunelem, kterĂ˝ ĹĄkolku a kliniku spojuje.

416 stran

349 KÄ?

Johan Theorin, ťvÊdský autor mnoha světových bestsellerů, který za svÊ knihy získal jiŞ několik ocenění, mimo jinÊ Glass Key Award 2009.

Moba

CĂ­lovĂĄ rovinka

VodnĂ­ labyrint MladĂ˝ archeolog Afdera Brooks se dostavĂ­ k smrtelnĂŠ posteli svĂŠ babiÄ?ky, vĂ˝stĹ™ednĂ­ milionĂĄĹ™ky a sbÄ›ratelky umÄ›nĂ­. Ta mu svěří dÄ›dictvĂ­ bezpeÄ?nÄ› uloĹženĂŠ v jednĂŠ americkĂŠ bance – starobylĂ˝ rukopis. Afdera podnikĂĄ cestu kolem svÄ›ta, aby odkryl zĂĄhadnĂ˝ obsah tohoto dokumentu. Cesta vrcholĂ­ v BenĂĄtkĂĄch ve vodnĂ­m labyrintu. Z VatikĂĄnu zasahuje intrikujĂ­cĂ­ kardinĂĄl Lienart, kterĂ˝ se vĹĄemoĹžnÄ› snaŞí zabrĂĄnit odhalenĂ­, kterĂŠ by mohl pĹ™inĂŠst poniÄ?enĂ˝ pergamen.

399 KÄ?

Semtex

Eric Frattini, pĹ™ezdĂ­vanĂ˝ „ťpanÄ›lskĂ˝ Dan Brown“, je esejista, romanopisec, politickĂ˝ analytik a televiznĂ­ reĹžisĂŠr. Frattini je autorem dvaceti knih, kterĂŠ byly pĹ™eloĹženy do mnoha jazykĹŻ.

PĹ™ekĂĄĹžkovĂ˝ jezdec na vrcholu kariĂŠry Derek Franklin si prĂĄvÄ› lĂŠÄ?Ă­ roztříťtÄ›nĂ˝ kotnĂ­k, kdyĹž se dozvĂ­, Ĺže jeho starĹĄĂ­ bratr Greville umĂ­rĂĄ po těŞkĂŠm Ăşrazu. VypravĂ­ se za nĂ­m do nemocnice, aby s nĂ­m strĂĄvil jeho poslednĂ­ chvĂ­le, a netuĹĄĂ­, co vĹĄechno ho v nejbliŞťí dobÄ› Ä?ekĂĄ. ZdÄ›dĂ­ totiĹž Ĺživot svĂŠho bratra, jeho psacĂ­ stĹŻl, jeho podnik pro import drahokamĹŻ, jeho zĂĄlibu v nesÄ?etnĂ˝ch přístrojĂ­ch a hlavolamech, jeho milenku, konÄ›, ale takĂŠ jeho nepřåtele‌ StrhujĂ­cĂ­ příbÄ›h, kterĂ˝ v roce 1989 obdrĹžel prestiĹžnĂ­ cenu Asociace autorĹŻ detektivek. VychĂĄzĂ­ 15. 5. 2013

280 stran

259 KÄ?

THRILLER Z PERA AUTORA SVÄšTOVĂ?CH BESTSELLERĹŽ

Dick Francis

Eric Frattini

480 stran

Domino

Johan Theorin

PĹ˜EDCHOZĂ? TITUL

Mo Hayder

KniĹžnĂ­ klub

DETEKTIVNĂ? ROMĂ NY KRVWEUQRF] 0LFKDHO+MRUWK +DQV5RVHQIHOGW 7HPQiWDMHPVWYt

&DULQ%DUWRVFK (GVWURPRYi )XULRVR

.DULQ)RVVXPRYi 3URYRNDWpU

/LVHORWWHD6¥UHQ +DPPHURYL =DYäHFKQR VHSODWt

(OLVDEHWK 6SHOOHURYi 1iYUDWNDSLWiQD -RKQD(PPHWWD

Sara BlÌdelovå ĔtNHMPL 3ULQFH]QR

Na policejní ústředně zvoní telefon. Šestnåctiletý chlapec Roger zmizel a jeho matka si dělå starosti. Je po něm vyhlåťeno påtråní a skupina mladých skautů zanedlouho nalezne v baŞinåch jeho zohavenÊ tělo. Rogeru Erikssonovi někdo vyřízl srdce z hrudi... Prvotřídní ťvÊdskå krimi.

ÄŒtyĹ™i Ĺženy, jeden muĹž: lĂĄska a vraĹžda... ModernĂ­ verze klasickĂŠ detektivky, Ä?tenĂĄĹ™ si do poslednĂ­ chvĂ­le nemĹŻĹže bĂ˝t jistĂ˝ tĂ­m, kdo je vrah. Hudba hraje v knize klĂ­Ä?ovou roli, skrze ni postavy proŞívajĂ­ a vyjadĹ™ujĂ­ svĂŠ city. TĂłn v tĂŠto prozaickĂŠ skladbÄ› udĂĄvĂĄ vĂĄĹžnĂĄ hudba, touha a zloÄ?in.

BezchybnĂ˝ Ĺživot Karstena a Lily SundelinovĂ˝ch se hroutĂ­ ve chvĂ­li, kdy nachĂĄzejĂ­ svĂŠ dĂ­tÄ› spĂ­cĂ­ v koÄ?ĂĄrku za domem celĂŠ od krve. Po Ăşprku do nemocnice se dozvĂ­dajĂ­, Ĺže jejich dcera nenĂ­ zranÄ›nĂĄ, nÄ›kdo ji pouze polil jateÄ?nĂ­ krvĂ­... NejnovÄ›jĹĄĂ­ případ komisaĹ™e Sejera, se kterĂ˝m se Ä?eĹĄtĂ­ Ä?tenĂĄĹ™i mohli seznĂĄmit v romĂĄnu IndickĂĄ nevÄ›sta.

DruhĂ˝ případ vyĹĄetĹ™ovatele Konrada Simonsena a dvÄ› vraĹždy - vzdĂĄlenĂŠ v Ä?ase i mĂ­stÄ›, ale podobnĂŠ si navzĂĄjem jako vejce vejci. V ledovĂ˝ch pustinĂĄch se objevĂ­ mrtvola mladĂŠ Ĺženy, zavraĹždÄ›nĂŠ pĹ™ed vĂ­ce neĹž pÄ›tadvaceti lety, kterou vydal tajĂ­cĂ­ ledovec. Jak se Ĺžena mohla dostat aĹž tam?

PĂ­ĹĄe se rok 1921. TĹ™i roky po vĂĄlce je svÄ›t ĂşplnÄ› jinĂ˝, neĹž jakĂ˝ byl za vlĂĄdy krĂĄle Eduarda. Laurence Bartram Ĺžije v povĂĄleÄ?nĂŠm LondĂ˝nÄ› osamÄ›lĂ˝m Ĺživotem. SnaŞí se vyrovnat se smrtĂ­ manĹželky a dĂ­tÄ›te a s traumaty ze zĂĄpadnĂ­ fronty, a tak pĂ­ĹĄe knihu o dÄ›jinĂĄch londĂ˝nskĂ˝ch kostelĹŻ... SkvÄ›lĂ˝ historickĂ˝ krimi romĂĄn s nĂĄdechem tajemstvĂ­.

DĂĄnskĂ˝ bestseller v tradici Stiega Larssona a Camilly LäckbergovĂŠ. KriminĂĄlnĂ­ inspektorka Louise RickovĂĄ z oddÄ›lenĂ­ vraĹžd kodaĹˆskĂŠ policie Ĺ™eĹĄĂ­ případ mladĂŠ Ĺženy, kterĂĄ se na schĹŻzce stala obÄ›tĂ­ znĂĄsilnÄ›nĂ­. VyĹĄetĹ™ovĂĄnĂ­ bude sloĹžitÄ›jĹĄĂ­, neĹž si zpoÄ?ĂĄtku myslela: oběż poznala nĂĄsilnĂ­ka na internetovĂŠ seznamovacĂ­ strĂĄnce...

464 stran, vĂĄz., 329 KÄ?

558 stran, vĂĄz., 349 KÄ?

216 stran, vĂĄz., 259 KÄ?

420 stran, vĂĄz., 329 KÄ?

416 stran, vĂĄz., 299 KÄ?

304 stran, vĂĄz., 299 KÄ?

3


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ OSUDY PŘEMYSLOVCŮ – VELKÝCH ČESKÝCH KRÁLŮ

Nejmocnější rody skrývají j

tajemství Londýn 1781. Královské loďstvo bojuje na moři s Francouzi a ulicemi Londýna obíhají nejrůznější zvěsti. A zatímco na březích Temže to kypí životem, z jejích kalných vod vytahují dva převozníci mrtvé tělo. Šlo o nešťastnou náhodu, soukromé vyřizování účtů, nebo součást spiknutí ohrožujícího jedno z nejdůležitějších tajemství celé Anglie? V jiné části města si privilegovaní vychutnávají život plný přepychu. Málokdo z nich však tuší, co se odehrává pod slupkou bezstarostné zábavy. Přece se však najdou lidé ochotní podívat se pod povrch, bez ohledu na to, do jak nebezpečných hloubek se mohou dostat. Harriet Westermanová, omrzelá konvenčním životem venkovské zámecké paní i znepokojená vážným zdravotním stavem svého manžela, věří celým srdcem v sílu spravedlnosti.

Vlastimil stimil Vondruška

Samotářského anatoma Gabriela Crowthera zase fascinuje lidské tělo. Oba proto přijmou nabídku, aby objasnili smrt jistého muže, i když tím riskují nařčení, že jejich zájem o vraždy je nepřirozený. V sázce je však i bezpečí celé země. Harriet a Crowther si ovšem nepřipouštějí, co všechno jim hrozí… (red)

Přemyslovská l ká epopejj III – Král rytíř Přemysl Otakar II.

632 stran

439 Kč

Imogen Robertsonová Vychází 15. 5. 2013

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen – prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské země. Jenže Vladislav umírá a následníkem trůnu se stane mladší bratr Přemysl. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se oženit s Markétou Babenberskou. Stává se nekorunovaným vládcem zemí na sever od Alp. Je však více rytířem než diplomatem a podcení volbu nového římského krále, jímž se stane zdánlivě neškodný Rudolf Habsburský. V bitvě na Moravském poli s ním Přemysl Otakar II. prohraje a padne.

Moba PŘEDCHOZÍ TITULY

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc., je český historik, publicista a spisovatel, autor především historických detektivních příběhů.

(* 1973 v anglickém Darlingtonu)

Než začala psát „na plný úvazek“, režírovala televizní a rozhlasové pořady. Píše také poezii. S počáteční částí Nástrojů temnoty – svého prvního románu – vyhrála v roce 2007 soutěž deníku Daily Telegraph „Prvních tisíc slov románu“. To ji inspirovalo k dokončení příběhu. V roce 2005 se jí dostalo také čestného uznání v Národní soutěži poezie. Žije v Londýně pohromadě se spoustou knih a violoncellem.

Anatomie vraždy 384 stran

348 Kč

Jota

Nástroje temnoty 348 48 KKč 384 stran

298 Kč

Jota

SLEVA -50 Kč

Adam Barna

LOVKYNĚ INFORMACÍ POKRAČUJE

Dravec Brno, květen 1999. V odpadní chodbě je nalezeno tělo znásilněné a umučené patnáctileté dívky. Nedaleko ní je do zdi vyryto 1986. Jediné, co se kriminalisté Boris Kuntz a Miloš Slavoš o možném pachateli dozvědí od dívčiny kamarádky, je, že ničím nevynikal, snad jen, že se pohyboval jako duch. Debutující thriller A. Barny zasazený do okolí Brna a temných lesů Vysočiny.

299 Kč

Taylor aylor Stevensová

Knižní klub

Neviňátko

Anděl Apokalypsy

Gilgul

Desiderio Montfalcone čte ve svém paláci Knihu proroctví. Ta slibuje znovuzrození všem, kdo budou připraveni na konec světa. Z tohoto důvodu se Desiderio upne k myšlence o konci starého, zkaženého světa a naplánuje alchymické dílo: obrovskou sochu anděla korunovaného hlavou skutečné ženy. Krátce nato se začnou v okolí objevovat zohyzděná mrtvá těla mladých žen…

V Londýně je zavražděn známý finanční šejdíř. Vrah nechá u těla vzkaz: GAME OWER. Brzy se však ukáže, že došlo k omylu a místo bohatého finančníka byl zabit obyčejný účetní. Gramatický i logický omyl nájemného vraha způsobí vzápětí řadu dalších mordů... Autor je nositel Literární ceny Knižního klubu.

400 stran www.magazinanotace.cz

329 Kč

Knižní klub

Další akcí a napětím nabitý thriller, jehož hlavní protagonistkou je hrdinka Lovkyně informací (Knižní klub, 2012), provokativní a asociální Vanessa Michael Munroeová, žena bez nervů, ale i bez pudu sebezáchovy. Před osmi roky byla pětiletá Hannah unesena za mexické hranice, do světa kultu Vyvolených. Osm let stoupenci Proroka dítě ukrývají, převážejí ze země do země a chrání jejího únosce. Několik následovníků však ze sekty uprchne a rozhodne se Hannah osvobodit. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je věřit někomu, kdo nikomu nevěří… a nikdy se nevzdá.

David Jan Novotný

Hanns Kneifel

299 Kč

480 stran

4

Knižní klub

352 stran PŘEDCHOZÍ TITUL

312 stran

279 Kč

Knižní klub

Taylor Stevensová prožila dětství a dospívání nedobrovolně v náboženské sektě na cestách po celém světě včetně střední Afriky. Ve dvaceti letech se dokázala osvobodit a zvolila vlastní, nezávislý život. Momentálně bydlí se svými dvěma dcerami v Texasu.


NĚKTERÉ ŽENY MYSLÍ, S , ŽE ZVLÁDNOU OU CO COKOLIV O

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Klára Janečková

Prokletý původ Půvabná Annabela d’Avalos, hraběnka z Ischie, užívá všechna privilegia svého rodu až do chvíle, kdy se u otcova smrtelného lože dozvídá, že je „bastard“. Její život se tím rázem změní. Proti své vůli je provdána za chudého hraběte a zažívá příkoří nejen ze strany svých příbuzných, ale i manželovy rodiny. Je zneužita k zachování rodu d’Avalos a porodí manželovi své sestry Vittorie dítě – bohužel nežádoucí děvče. Svůj osud však nevzdává, rozhodne se za své štěstí bojovat…

299 Kč

344 stran

Ikar

Klára Janečková pracuje jako školní psycholožka na základní škole a vede rozvojové skupiny a semináře pro děti do patnácti let. Od roku 2003 je členkou Syndikátu novinářů ČR. Publikovala povídky pro magazín Glanc, NewExpress Brno, Šarm a History Revue, nyní píše odborné články. Žije s malou dcerkou ve Chvalčově.

Tess Stimson

Kdo miluje il j nejvíc j Danielle Steel

288 stran

249 Kč

Ikar

Máš, cos chtěl, miláčku! Lina překvapí manžela při nevěře a zhroutí se jí svět. Ale postupně si uvědomí, že jí manžel vlastně pomohl, a začíná objevovat, jak vypadá svět mimo zlatou klícku, v níž dosud žila. Příběh o tom, jak se ze zakřiknuté mladé ženy postupně stává žena sebevědomá, která ví, co chce. h A také ké o tom, že ž pomsta může být ještě sladší než nejsladší čokoláda…

249 Kč

208 stran

Brána

279 Kč

296 stran

Domino

Tess Stimson v současné době žije se svými dětmi v Londýně a krom psaní sloupků do novin Daily Mail píše romány, které se v žebříčku úspěšnosti ve Velké Británii umisťují na předních příčkách a byly přeloženy do patnácti jazyků.

PŘEDCHOZÍ TITUL

Tallie Jonesová patří mezi nejlepší hollywoodské režiséry své doby. Je vzorem cílevědomosti a profesionality. A přitom pro ni práce stále zůstala především vášní. Tallie žije svůj sen a její nejbližší ho žijí s ní. Když však při natáčení svého nového filmu náhodou odhalí šokující zradu, její život se ze dne na den obrátí doslova naruby. Zjišťuje, že ji zradili ti, od nichž by to čekala nejméně. Ti, které nejvíce milovala... Nový román světové bestselleristky Danielle Steel.

Clare se vždy vydařilo vše, na co sáhla. Proč by se tudíž měla obávat něčeho tak přirozeného, jako je mateřství. Pak ale dvojčata přijdou na svět a Clare najednou zjišťuje, že nezvládá vůbec nic. A tak do života Eliasových vstoupí mladá a půvabná Jenna, která péči o děti zvládá s profesionální nonšalancí. Její příchod však nepřinese pouze příjemné změny: Marc se najednou začne chovat odtažitě, pak vážně onemocní jedno z dětí... a následná smršť událostí postaví Clare – a vlastně i Jennu – do situace, v níž by se nechtěla ocitnout žádná žena na světě.

Jana Benková

Zrada

Táňa Keleová - Vasilková

Slavná slovenská spisovatelka pochází z Chomutova Miluje svou rodinu, ráda chalupaří, poznává Evropu a píše knihy, které čtenářky hltají jednu po druhé. Právě teď jí v Čechách vychází již 14. román Ranč u dědečka. Žena, která žije svůj sen: Táňa Keleová - Vasilková. V románu Ranč u dědečka hlavní postava Julka našla po rozvodu v sobě sílu na to, aby si splnila svůj životní sen. Jaké sny jste si už ve svém životě dokázala splnit Vy? Máte ještě „v záloze“ nějaké sny, které si chcete splnit? Myslím, že snít si sny je krásná a úžasná věc, bez snů by byl náš osobní svět mnohem smutnější. Samozřejmě, ještě hezčí je, když se nám daří si své sny postupně naplňovat. Měla jsem několik snů, ale ty nejhlavnější byly sny o lásce, kterou potkám, a o velké rodině ... a toto se mi splnilo, za což jsem nesmírně vděčná. Mým dalším snem bylo psát knihy, které by se líbily ženám, které by si našly svá místa v srdcích čtenářů, a v tomto jsem, myslím, na dobré cestě, z čeho se nesmírně těším. A samozřejmě, mám i další sny, ale ... ty raději neprozradím. Jak vypadá Váš pracovní den? Sednete si za stůl a čekáte, až Vás „kopne“ múza, nebo máte nějaké zažité rituály, které spustí příběhy ve Vaší hlavě? Na „kopnutí“ múzy bych mohla čekat celé měsíce, a to není můj styl, jsem žena činu. A tak si ráno co ráno zapnu počítač, vybavím si mailovou korespondenci a pouštím se do psaní. Nikdy nepíšu na chaloupce, kde trávím s rodinou víkendy a léto, a už vůbec ne na dovolené. Zjistila jsem, že k psaní „potřebuji“ svou panelákovou pracovnu a obrovský šálek kávy. Čtenářky se s Vašimi knihami dokáží snadno ztotožnit, v běžném životě prožívají podobné situace, jaké řeší Vaše hrdinky. Vaše knihy jim dodávají naději, že i když nám život hází pod nohy klacky, záleží jen na tom, jak si s nimi poradíme. Co byste

vzkázala ženám, které se ocitly v zlomové životní situaci a cítí se bezradné a nepochopené? Aby jednaly, tak jak to dělají ženy v mých knižních příbězích. Hlavně: aby jednaly. Protože pokud budeme sedět se založenýma rukama, naříkat nad svým nezdařeným životem a čekat, že to někdo změní, můžeme čekat navždy. Aniž jsme ke změně přispěli svým dílem, není možná změna. Vím, že život přináší situace, kdy to je těžší a bolestivější, ale věřím, že se to vždycky dá. Jaké problémy řešíte ve skutečném životě Vy? Přesně takové jako vy, jako všechny ženy na tomto světě. Myslím si, že v tomto je život spravedlivý – a občas nám naloží na ramena i to, o co vůbec nestojíme. Ale mám své krédo: že pokud nejde o život, tak je to v pohodě a problémy jsou na to, abychom je řešili, vyřešili a šli dál. A pokud jsou neřešitelné, třeba na ně rychle zapomenout, protože jinak nás jen usouží. Narodila jste se v českém Chomutově. Vracíte se občas do svého rodiště? Naposledy jsem byla v Chomutově před více než deseti lety, když jsem tam měla besedu. Bylo to velmi milé setkání s mými čtenářkami, a také oživení vlastních vzpomínek na město, kam jsem se dlouhá léta, i po odstěhování rodičů na Slovensko, vracela za svou babičkou. No babička už dávno zemřela a já nemám „důvod“ se tam vracet. I když, minule jsme se s manželem domluvili na tom, že by bylo fajn ukázat našim dětem město, kde jsem se narodila. (red)

Více na www.tanavasilkova.cz

5

Táňa Keleová-Vasilková

Ranč u dědečka Začít znovu? Konečně žít podle svých představ? Splnit si sny, na které jste už dávno zapomněli? Kdo by to nechtěl? Román Ranč u dědečka přináší krásný lidský příběh, který vás chytí za srdce!

248 stran

229 Kč

Noxi


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

NOMINACE NA ČESKÝ BESTSELLER 2012

Michal David: Musel jsem pootevřít soukromí Ať už se s Michalem Davidem sejdete v kteroukoli hodinu, můžete si být jistí jednou věcí. Už stihl vyřídit minimálně pět schůzek nebo pracoval ve studiu. Energie má na rozdávání a proměňuje ji v úspěchy už přes třicet let. Přesto je skromný. Dokonce prý i pochyboval o tom, jestli má ve svém věku psát paměti, když je lidé píší až kolem sedmdesátky. Stačí se ale začíst do pár kapitol jeho nové knihy Největší z mých nálezů a ztrát. Brzy pochopíte, že podobné pochyby jsou zbytečné. Jste teď velmi zaneprázdněný natáčením ve studiu. Prozradíte, na čem pracujete? Na novém muzikálu Mata Hari, ke kterému napsal scénář Radek Baláž. Premiéra bude 26. září v Divadle Broadway. Píšu hudbu, kterou bude textovat Fanánek. Jsem u šestého obrazu, takže toho mám ještě hodně. Do toho mám koncerty, teď zrovna jedu na Slovensko. Najdete si v tom tempu vůbec čas na knihu?

Jonas nas Jonasson

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel V den, kdy se mají v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova důchodců, a jak praví název knihy, zmizí. Zatímco je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se jako slepý k houslím ke kufru plnému peněz, takže ho začnou honit jak zloději, kterým ho „ukradl“, tak policisté. On se ovšem se svými pronásledovateli postupně spřátelí, takže vše dopadne úplně jinak, než čtenář očekává. Druhá dějová rovina mapuje Alanovy předešlé osudy, a tudíž i celé dějiny Švédska, Evropy a světa v průběhu dvacátého století. Jakkoli je totiž Alan člověk veskrze apolitický, během svého úctyhodně dlouhého života se setkal snad se všemi významnými politiky – od Harryho Trumana, přes Mao Ce-tunga, Churchilla, Stalina, de Gaulla až po Kim Ir-sena – a navíc bezděčně ovlivnil významné historické události (např. sestrojení atomové bomby). Jak patrno, má přímo cimrmanovské rysy.

400 stran

349 Kč

Semtex

Tereza Boučková

Šíleně smutné povídky Třináct příběhů, které mají ve svém vyznění smutek, ale mnohé jsou i ironické a plné paradoxů. Všechny povídky jsou napsané více než minimalisticky, a přitom je v nich všechno: touha po lásce, přijetí, přátelství, vnitřním míru anebo alespoň klidu ve zpustošeném nebo vyhaslém manželství, stejně jako odhodlání překonat těžkou, tragickou nepřízeň osudu.

128 stran

199 Kč

Na čtení opravdu moc času nemám. Musel jsem si teď přečíst pár knížek o Matě Hari, jinak mám rád spíše esoterickou literaturu. Ta se ani v běžných knihkupectvích nedá sehnat. Zabývám se autory, jako je Steiner, Blavatská, Edgar Cayce. V tom si hovím. Vaše nová kniha mě zaujala tím, jak v ní otevřeně hovoříte o svém soukromí. To málokdo umí. Váhal jste někdy, jestli tak citlivé vzpomínky chcete zveřejnit? Musel jsem soukromí pootevřít. Když se vydává taková kniha, tak by se lidé měli něco zajímavého dočíst. Nezajímalo by je to, co už vědí. Navíc se za svůj život nestydím, nevidím v tom problém. Když je potřeba, své soukromí si vždy uhájím a udělám si svůj klid. To je pravda, je to poznat i z bulváru. Ten se Vašemu soukromí vyhýbá, píše o Vás pozitivně. Já jim k tomu totiž nedávám příležitosti, nechodím na večírky a chovám se k novinářům slušně. Dělám práci, ke které občas bulvár potřebuji. Když o vás něco špatného napíšou, tak na ně nemůžete hned vlítnout. Je potřeba vzájemně dobře vycházet.

Můj návrat na scénu, se kterým nikdo nepočítal. Ani já, myslel jsem si, že se budu věnovat už jen studiové práci. Najednou byl velký zájem o mou starší tvorbu. Největším nálezem je to, že moje písničky poslouchá už čtvrtá generace fanoušků. Těm nejmladším je kolem osmi let.

To Vy umíte dobře nejen s novináři. Vždy jste nakonec dobře vyšel se svými kolegy, ale i s příbuznými. Jaký je Váš recept na dobré mezilidské vztahy? Člověk musí někdy ubrat na plynu a udělat kompromis. O to se vždy snažím, nemusí být za každou cenu po mém. A ono to funguje, lidé si řeknou, že jsem přístupný dohodě. V knize popisujete etapy svého života. Všechny mi přišly úžasně dobrodružné. Na kterou vzpomínáte nejraději? Každá má to svoje, těžko porovnávat. Člověk si musí projít dobrým i zlým. Když vás život vyžene do výšin, tak máte zase spadnout a nabít si nos. Za každou etapou si stojím.

Teenageři Vám píšou i na Facebook a YouTube. Podíváte se tam občas? Občas se na Facebook podívám, ale jinak tam na běžné dotazy odpovídá asistentka. Vybírá jen to nejzajímavější, na to odpovídám sám. Podle YouTube jsem vybíral i skladby na koncerty. Dozvím se tam, co lidé nejvíce poslouchají a co se jim líbí. Ale zařadil jsem tam i pár těch, které si tam pustilo jen pár tisíc lidí. Například? Můj slogan. Skladba z filmu Láska z Pasáže. Uvidíme, co to udělá. (vin)

Kniha se jmenuje Největší z mých nálezů a ztrát. Co je Vaším největším nálezem za posledních pár let?

Odeon

SUDOKU - ROZTANČETE MOZKOVÉ BUŇKY Michal David

Největší z mých nálezů a ztrát Knížka sestavená z vlastního vyprávění i ze vzpomínek jeho rodiny a přátel přibližuje pozoruhodnou životní pouť Michala Davida, úspěšného skladatele, zpěváka a hudebního podnikatele. Jeho příběh – jako kdyby byl předznamenán původem v cirkusové rodině – připomíná jízdu na horské dráze. Po neradostném dětství přišel úspěch s kapelou Kroky, po sametové revoluci se mu dostalo odmítavých reakcí, znovu se dostal na vrchol, ale pak přišla ztráta největší – úmrtí milované dcery Mišky. Nakonec mu osud dopřál úspěchu, stal se jedním z největších hitmakerů, jeho muzikály se hrají i ve světě a opět jezdí na velká koncertní turné. Michal David – duší cirkusák, jak sám říká – se představuje tak, jak ho mnozí dosud neznali. Vychází 16. 5. 2013

160 stran

www.magazinanotace.cz

6

249 Kč

Ikar


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

S HUMOREM I VÁŽNĚ OČIMA SPORTOVNÍHO KOMENTÁTORA NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KNIHA ROKU

• Když chceš fandit, tak si kup lístek na tribunu, ale nedělej komentátora. • U Václava Klause jakožto pomezního rozhodčího by hrozilo, že často půjde o neofsajd, nefaul a negól. • To, že je sex zábava chudých, za mého mládí ve Františkových Lázních platilo dokonale. • Karel Marx by asi řekl, že golf jakožto buržoazní sport se dnes proletarizuje. • Kdo má rád sport, nemusí být blbec – a ten, kdo sport rád nemá, ještě nemusí být mudrc.

Ukázka z knihy Životní mač Hank Haney

The Big Miss – Můj žák Tiger Woods Tyler Hamilton, Daniel Coyle

Tajný závod Otevřený pohled do světa profesionální cyklistiky, dopingu, který tento sport provází, a cyklistické ikony Lance Armstronga. Strhující kniha vznikla na základě rozhovorů bestsellerového autora Daniela Coeleho s bývalým olympijským vítězem Tylerem Hamiltonem a prolamuje desetiletí mlčenlivosti kolem záludných metod a intrik, nekompetentních doktorů, šéfů týmů neštítících se ničeho a zoufale ambiciózních závodníků. Překvapivým aktuálním vyvrcholením příběhu je doznání Lance Armstronga z užívání zakázaných látek. Vychází 15. 5. 2013

280 stran

299 Kč

Knižní klub

Šest let trvající spolupráce plná vítězství, drilu, pádů i výzev. Trenér Hank Haney poznal komplikovanou osobnost Tigera Woodse. Jaká byla jeho největší obava? Proč si svou rodinu a přátele nepřipouští k tělu? Co skrývá před světem? První kniha o Tiger Woodsovi, která je tak intimní a odhalující. Mimořádný titul podává svědectví o náročnosti tréninku sportovní superstar. Vychází 14. 5. 2013

224 stran

349 499 KKč SLEVA -50 Kč

299 Kč

Fragment

Jaromír Bosák sák

Životní mač Jaromír Bosák, novinář a jeden z nejpopulárnějších sportovních komentátorů u nás, otevřeně hovoří o fotbalu, golfu, komentování, sportu a životě. Knížka je nabitá vtipnými glosami, přesnými postřehy a zásadními postoji i k ožehavým tématům, informační hodnotu zvyšují průlety mistrovstvími světa ve fotbale a olympijskými hrami. Kořením jsou fiktivní rozhovory reportéra s trenéry, jak by vypadat neměly.

200 stran

229 Kč

Knižní klub

Nejčastěji prý Iva čelí otázce, proč je tak málo žen, které vstupují na dráhu komika. „V ten moment si vždycky pomyslím, proč se ptají mě, vždyť to by měli vysvětlovat spíše muži!“ diví se herečka. Sama ve skutečnosti žádnou nerovnoprávnost ve světě komiky nespatřuje. Podle ní stejnou měrou rozhodují příležitost a příroda. „Ono nejde mít vždy spanilý obličej, a když už se to nějaké dámě přihodí, nemá nejmenší chuť jej dehonestovat. Když ale vezmu svou vizáž, myslím, že mě příroda ke komice mým exteriérem předurčila.“ Kdo zná Ivu Janžurovou pouze z televizní obrazovky, může lehce nabýt dojmu, že jde o osůbku ztřeštěnou, roztěkanou až roztržitou, roztomile vyjevenou, s věčným úsměvem na tváři a charakteristicky nakažlivým výbušným smíchem. Osobnost Ivy Janžurové má však mnohem více valérů a řada z nich je přímým opakem toho, jak se jeví zpovzdálí. Je v ní také cosi introvertního, melancholického až hořkosladkého, a to jsme zatím ani nezavadili o ohromnou šíři jejího hereckého a dramatického nadání. Nemá místo jen v titulcích populárních komedií, ale také v řadě zásadních děl československé kinematografie, jimž se – stejně jako Ivě – dostalo světového uznání. Filmografie Ivy Janžurové čítá přes 350 titulů. Přesnější číslo budiž neuvedeno, protože jistě není definitivní, a hereččini fanoušci i tvůrci, kteří pro ni píší, doufají, že ona cifra poroste přinejmenším dosavadním tempem. (nin)

NECENZUROVANÉ SVĚDECTVÍ O DNEŠNÍ ČÍNĚ

Iva Janžurová – synonymum dobré nálady

Liao I-wu

Hovory se spodinou

Petr Macek

Iva Janžurová – Včera, dnes a zítra Nejnovější biografie jedné z našich nejpopulárnějších hereček, familiárně označované jako Janžurka, přibližuje neotřelým a zasvěceným způsobem její osobní i profesní život. Knihu doprovázejí unikátní fotografie z divadelních i filmových archivů, cenný je chronologicky zpracovaný soupis divadelních a filmových rolí a úctyhodný přehled všech ocenění.

208 stran

259 Kč

7

Ikar

Jak se žije na okraji společnosti v dnešní Číně: prostitutka, omývač mrtvol, buddhistický mnich, hlídač veřejných záchodků, stoupenec sekty falun-gong, bývalý rudý gardista, rodina oběti masakru na Náměstí Nebeského klidu nebo mistr feng-shui a mnoho dalších zpovídal s respektem, vcítěním a smyslem pro humor Liao I-wu, jeden z nejznámějších čínských autorů a někdejší politický vězeň. Tyto jedinečné rozhovory nám ukazují Čínu, kterou nemáme šanci jindy spatřit – Čínu utlačovaných bezdomovců, vyvrhelů a pouličních muzikantů, jimž nikdo nemůže vzít jejich důstojnost, vtip a lidskost. Jde o humánní knihu, která vyvolala všude, kde vyšla, mimořádnou pozornost.

360 stran

299 Kč

Mladá fronta


BELETRIE PRO DOSPĚLÉ • ESOTERIKA • HOBBY

AKČNÍ CENY Tess Gerritsenová

John Grisham

Zahrada kostí Neznámé kosti, neodhalená tajemství a nevyřešené zločiny vrhají své zlověstné stíny až do současné doby.

Cela smrti Další bestseller z pera autora románů ze soudních síní. Běžná cena 299 Kč

AKČNÍ CENA

Běžná cena 249 Kč

AKČNÍ CENA

Andreas Wilhelm

Projekt Atlantis Neuvěřitelná dobrodružství badatelského týmu. Běžná cena 279 Kč

AKČNÍ CENA

SLEVA -200 Kč

99 Kč

SLEVA -150 Kč

99 Kč

SLEVA -180 Kč

99 Kč

504 stran

Knižní klub

336 stran

Knižní klub

400 stran

Knižní klub

Ira Levin

Stepfordské paničky Slavný horor, který inspiroval nejednoho tvůrce k převedení na filmové plátno.

Miriam Toewsová

Potrhlí Troutmanovi Bláznivá a zároveň srdcervoucí kniha o jedné rozvrácené rodině. Běžná cena 248 Kč

SLEVA -150 Kč

222 stran

AKČNÍ AKČNÍCENA CENA

Běžná cena 199 Kč

98 Kč

Jota

AKČNÍ CENA

Nora Robertsová

Neodbytný ctitel Daniel si vždy šel svou vlastní cestou… dokud mu ji nezkřížila Anna a neukradla mu srdce! Běžná cena 279 Kč

SLEVA -100 Kč

99 Kč

SLEVA - 140 Kč

160 stran

Knižní klub

288 stran

AKČNÍ CENA

139 Kč Harlequin

Iny Lorentzová

Obchodnice se zlatem Rok 1485 je pro mladou židovku katastrofou, po smrti rodiny se musí vydávat za svého bratra a všude číhá nebezpečí. Běžná cena 289 Kč

Petr Urban Jolana Matějková

Hugo Haas - Život je pes Život Huga Haase (19011968) je velký příběh plný paradoxů.

AKČNÍ CENA

Běžná cena 249 Kč

SLEVA -190 Kč

99 Kč

SLEVA -170 Kč

496 stran

Knižní klub

297 stran

AKČNÍ CENA

79 Kč

Křížovky s vtipy Petra Urbana Luštíte rádi? Pak vám tato kniha bude dobrým společníkem ve chvílích volna. Běžná cena 99 Kč

SLEVA -50 Kč

XYZ

144 stran

AKČNÍ CENA

49 Kč

Fragment

Jiří Janeček Marty Klein Rudolf Desenský

Sexuální inteligence Co od sexu opravdu chceme a jak toho dosáhneme. Běžná cena 249 Kč

SLEVA -130 Kč

208 stran

Pes přítel člověka Kniha známého kynologa a psychologa psů.

AKČNÍ AKČNÍCENA CENA

Běžná cena 269 Kč

AKČNÍ CENA

Běžná cena 289 Kč

89 Kč

SLEVA -240 Kč

Plejáda publishing

268 stran

119 Kč

SLEVA -180 Kč

Noxi

200 stran

Běžná cena 229 Kč

184 stran

Tajemství přitažlivosti srdce, Tajemství sedmi závojů, Tajemství síly srdce AKČNÍ CENA

99 Kč

Tajemství plánu vašeho života, Tajemství Boha Běžná cena 349 Kč

www.magazinanotace.cz

XYZ

SLEVA -150 Kč

Ruediger Schache, je německý spisovatel, psycholog, nezávislý novinář, učitel, vedoucí seminářů a přednášející. Především se zabývá výzkumem lidského vědomí.

SLEVA -250 Kč

49 Kč

Feng-šuej - Tipy pro lepší život Napravte nesoulad a nerovnováhu ve svém životě.

Za pomoci těchto knih se naučíte více milovat sebe i druhé.

Běžná cena 299 Kč

AKČNÍ CENA

David Daniel Kennedy

Objevná expedice za tajemstvím Vašeho života

SLEVA -200 Kč

Rozluštěná tajemství Jakou roli hráli luštitelé, šifréři a dešifranti v rozhodujících okamžicích světových dějin?

AKČNÍ CENA

99 Kč

8

AKČNÍ CENA

79 Kč

Noxi


AKČNÍ CENY

Běžná cena 249 Kč

SLEVA -120 Kč

256 stran

Pohádkový zámek plný princezen Box v podobě pohádkového zámku obsahuje 12 knížek s pohádkami o princeznách. AKČNÍ CENA

Běžná cena 599 Kč

399 Kč

SLEVA -200 Kč

Rebo

AKČNÍ CENA

129 Kč Fragment

Běžná cena 299 Kč

SLEVA -150 Kč

136 stran

AKČNÍ CENA

149 Kč Slovart – Print

Zvířátka na dvoře – aktivity se samolepkami

Kočár pro princeznu – super model bez nůžek a lepidla Knížka a hračka v jednom! Hotový kočár se může stát dominantou dětského pokojíku. AKČNÍ CENA

Běžná cena 299 Kč

199 Kč

SLEVA -100 Kč

20 stran

Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Běžná cena 99 Kč

SLEVA -50 Kč

12 stran

AKČNÍ CENA

49 Kč

SLEVA -90 Kč

AKČNÍ CENA

89 Kč

Knižní klub

Štěňátka – megaplakát a 50 samolepek Miluje vaše dítě štěňata? Pak si s tímto sešitem užije spoustu zábavy! Běžná cena 129 Kč

SLEVA -60 Kč

18 stran

AKČNÍ CENA

69 Kč

Fragment

V lese – hrátky s nálepkami Bav se a nalepuj do nekonečna! 90 nálepek se zvířátky a vším, co najdeš v lese. Běžná cena 99 Kč

SLEVA -50 Kč

AKČNÍ CENA

49 Kč

Fragment

Rebo

L. J. Smith

Upíří deníky 5.–8. díl Čtyři díly světového fenoménu v dárkovém boxu. Běžná cena 799 Kč

Běžná cena 179 Kč

8 stran

Fragment

Stephenie Meyerová

SLEVA -400 Kč

Vysouvací obrázky: Vozidla Děti mohou pozorovat, jak se kouzelné posuvné obrázky v knížce jednoduchým zatáhnutím obměňují a vybarvují.

10 stran

Moje nejmilejší pohádky Krásně ilustrovaná knížka plná klasických českých pohádek

KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ • CESTOVÁNÍ

Hry a úkoly než půjdu do školy Vaše dítě si může vyzkoušet, co jej čeká, až půjde do školy.

AKČNÍ CENA

399 Kč Fragment

Stmívání 1. díl - komiks Celosvětově úspěšná romaticko-hororová sága v grafické úpravě. Běžná cena 299 Kč

SLEVA -250 Kč

224 stran

AKČNÍ CENA

49 Kč

Egmont

Blanka Jehlíková

Pražské pověsti Neobvyklá vyprávění potěší stejně jako půvabné barevné ilustrace akademického malíře Josefa Kremláčka. Běžná cena 269 Kč

SLEVA -170 Kč

168 stran

SPOL CEST INZ k1.indd 1

AKČNÍ CENA

99 Kč

Brána

4/24/13 9:05:55 AM

9


HOBBY, VOLNÝ ČAS Hanka Zemanová

JEDINEČNÉ RECEPTY – PŘEHLEDNÉ NÁVODY

Petra Lamschová, Jana Vašáková

BioAbecedář Hanky Zemanové

Velký dietní plán II. V edici časopisu Dieta již podruhé vychází souhrn oblíbených jídelníčků na celý rok. V knize od autorek Jany Vašákové a Petry Lamschové naleznete inspiraci na recepty připravené dle sezónní a lokální nabídky. Díky nim budete mít pod kontrolou jednotlivé porce jídelníčku, jejich kalorickou hodnotu i pitný režim. Dozvíte se navíc plno zajímavých tipů a informací o tom, jak např. nastartovat hubnutí, přežít letní i vánoční mlsání a proč je tak důležité se při redukci váhy hýbat.

224 stran

Tomio mio Okamura

299 Kč

Mladá fronta

BioAbecedář je populární kniha Hanky Zemanové, propagátorky biopotravin a biovaření, jejíž první kuchařky se již prodalo přes 23 000 kusů a která zvítězila v soutěži Nejlepší kuchařská kniha roku 2006. Tento kompletní průvodce světem biopotravin vás naučí rozpoznat potraviny vysoké kvality, poradí, kde je nakoupit, a naučí vás využívat je častěji při vaření. Praktická receptová část obsahuje přes 60 nových, perfektně vyzkoušených a lahodných bioreceptů.

440 stran

699 Kč

Smart Press

Velká japonská kuchařka Velká japonská kuchařka přináší originální recepty od předních japonských kuchařů. Seznámí nás s nejoblíbenějšími recepty této asijské kuchyně a naučí nás jejich přípravu krok za krokem. Kromě oblíbených sushi receptů přináší i řadu dalších specialit. Dozvíme se také, jak připravovat ryby, rýži, zeleninu – jaké používat kuchyňské náčiní a mnoho dalších důležitých rad a informací. K přípravě jídel jsou použity ingredience dostupné v naší obchodní síti, případně ve speciálních prodejnách s japonskými potravinami. Kuchařkou provází 4 nejvýznamnější japonští kuchaři působící v České republice. Knihu doporučuje Tomio Okamura.

152 stran

399 99 KKč SLEVA -50 Kč

349 Kč

Pierre Dukan

Menu pro vysoké podpatky V knize najdete kolekci pestrých a lákavých sezonních nízkotučných pokrmů pro celou rodinu od předkrmů po dezerty. Sofistikovaný průvodce domácím vařením pro zaměstnané ženy v neustálém pohybu, které chtějí i během týdne rodině a přátelům připravit expres zdravá a chutná jídla.

Fragment

Pavel Váňa

Léčivé houby podle bylináře Pavla

192 stran

Po Radách bylináře Pavla, Průvodci bylináře Pavla celým rokem a publikaci S bylinářem Pavlem v kuchyni je to další z řady praktických knih, tentokráte pojednávající o léčebných účincích hub. Součástí výpravné knihy je unikátní houbový receptář připravený ve spolupráci s kuchařským mistrem Jaroslavem Vašákem

299 Kč

192 stran

Dukanova dieta ve 350 receptech

Joyce Jennifer

359 59 KKč SLEVA -30 Kč

329 Kč

Ikar

Dukanova dieta je dnes nejpoužívanější metodou na hubnutí na světě. Pro jejího autora je problém nadváhy prioritně otázkou vztahu mezi potěšením a nechutí. Přibíráme proto, že se jídlem snažíme nahradit potěšení, které nám v jiných sférách života chybí, a zhubnout zase můžeme pouze tehdy, pokud nám to dělá radost.

296 stran

Celebrity v kuchyni

Eminent

Prostřeno s VIP 2

Prostřeno s VIP 2 232 stran Prostřeno s VIP 248 stran

329 Kč

329 29 KKč SLEVA -50 Kč

www.magazinanotace.cz

279 Kč

Ikar

PŘEDCHOZÍ TITUL

Během podzimu a zimy 2012/2013 rozzářily obrazovky v dalším pokračování televize Prima family české osobnosti v roli šéfkuchařů. Ocitnete se ve společnosti herců, modelek, moderátorů, nositelek titulu Česká miss, zpěváků a zpěvaček, olympioniků, tanečníka, zubaře i kněze. Všichni vařili, smažili, pekli, pak prostřeli stůl a připravili zábavu pro hosty. A bylo opravdu co ochutnávat. Tentokrát přistoupili ke sporáku i moderátoři programu Jana Boušková s manželem Václavem Vydrou a jako kuchaři rozhodně nezklamali...

Ikar Ukázka z knihy Prostřeno s VIP2

10

299 Kč

Noxi


HOBBY, VOLNÝ ČAS Carol Cooperová, Katy Hymasová

Veronika Hurdová

Jak přežít těhotenství

Dvojčata

Maminko, čekáte dvojčátka! Možná že po této větě zažijete šok, ale zároveň získáte vstupenku do nejlepšího klubu – do klubu maminek čekajících víc drobečků najednou. Knížka se určitě stane v průběhu těhotenství a prvního roku života miminek konejšivým objetím, upřímným stisknutím ruky a spolehlivým rádcem. Vychází 16. 5. 2013

299 Kč

128 stran

Optimistická příručka pro všechny ženy, které mají před sebou devět měsíců čekání na svého potomka. A ačkoliv se na ně ze všech stran valí chytré rady a moudra o tom, jak radostné by jejich očekávání mělo být, už první ranní nevolnosti jim naznačí, že zase tak radostné to nebude. Knížka postupně prochází všechny fyzické, psychické a společenské „radosti“ s těhotenstvím spojené. Citlivě a s vtipem napsanou knihu doprovází řada ilustrací.

REVOLUČNÍ PŘÍSTUP K BĚHÁNÍ

Praktický a povzbudivý průvodce těhotenstvím, porodem dvojčat a jejich prvním rokem života.

Ikar

249 Kč

160 stran

Brána

Danny a Katherine Dreyerovi

Působivé fleurogami Moderní quilling

ChiRunning Běhání je nádherné, ale přesto se mnoho sportovců na všech výkonnostních úrovních potýká se zraněními kolen, pat, šlach, prstů… Danny Dreyer nabízí vědomou metodu běhání, která staví na uvolnění a soustředění, na správném postoji a jednoduchých technikách procvičování. S pomocí této knihy, která změnila svět běhání jako málokterá jiná, se mohou naučit běhat lépe, tedy s minimem zranění, hobíci, výkonností běžci i triatlonisté všech věkových kategorií. Je to podobné jako jóga, pilates nebo tai ťi. ChiRunning zlepší váš běžecký styl i metodiku tréninku v deseti jednoduchých lekcích. Z namáhavého a usilovného honění se za kilometry se pomocí ChiRunningu stane z běhání meditační cvičení.

PŘEDCHOZÍ TITUL

Poskládejte si z vodě odolných papírů nádherné květy fleurogami nebo z úzkých papírových proužků vytvarujte fascinující motivy tradiční technikou quilling. V knihách najdete velkou technickou část, fotografie krok za krokem a podrobné návody.

Každá 32 stran

99 Kč / ks

Autoři vybírají padesát atraktivních destinací, kam stojí za to vypravit se i s dětmi: vydejte se po loupežnických stezkách na Vrátenskou horu, do srdce Blanského lesa na Kleť, do trpasličího království na Babylon nebo na stolovou horu Děčínský Sněžník. Každý výlet obsahuje podrobnosti o místních pozoruhodnostech, poutavý příběh, tipy pro volný čas, užitečné rady o otvíracích dobách i ubytování a praktickou mapku.

50 výletů na rozhledny

349 Kč

Ikar

249 Kč

Ikar

50 výletů do historie 299 99 KKč SLEVA -50 Kč

319 Kč

Mladá fronta

Věra a Veronika Škvárovy V

Jiří Štekl

77 výletů po stopách Starých pověstí českých

333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska

Další z oblíbené řady nápadů a tipů na jednodenní výlety pro rodiny s dětmi, tentokrát na místa, k nimž se vztahují události Jiráskových Starých pověstí českých. Trasy jsou navrženy tak, aby vedly přes dané místo a zároveň přes nějakou další zajímavost v okolí. Každý výlet je doplněn o informaci, k jaké pověsti se dané místo váže a co dalšího je v okolí k vidění, ať už jde o zajímavosti přírodní, historické či vlastivědné.

Všechny rozhledny autor osobně navštívil a přístupové trasy v nakreslených mapkách projel na kole a ověřil. Nechybí vložená velká mapa VŠECH rozhleden České republiky s přehlednou tabulkou, obsahující již tři tisíce údajů: název rozhledny, kraj, okres, rok vzniku, typ rozhledny, nadmořskou výšku, výšku rozhledny, GPS souřadnice. Naprostou novinkou jsou u každé rozhledny údaje o její dostupnosti vlakem: číslo železniční tratě, nejbližší železniční zastávka a vzdálenost od ní.

Vladimír Soukup, Petr David

Rodinné toulky: 50 výletů na rozhledny

280 stran

Anagram

192 stran

299 Kč

Universum

352 stran

399 99 KKč SLEVA -50 Kč

349 Kč

Vázání šátků a šál 2 3 1

Věra Brusnická, Hana Saitzová

Šátky a šály Šátky a šály malované na hedvábí, háčkované, pletené, aplikované: 45 modelů, 5 technik, škola vázání šátků a šál.

176 stran

359 Kč SLEVA -30 Kč

329 Kč

Ikar Ukázka z knihy Šátky a šály

11

Cykloknihy


KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Tim Collins

Deník úúúplně obyčejného vlkodlaka – Vytí na měsíc a jiné trapasy

Deník úúúplně obyčejného vlkodlaka – Vytí na měsíc a jiné trapasy 99 KKč 199 224 stran SLEVA -20 Kč 179 Kč

Fragment

Deník úúúplně obyčejného upíra – Fakt „šílenej“ rok

199 Kč

224 stran

Fragment

392 stran

Deník úúúplně obyčejného upíra – Moje „super“ rodinka

199 Kč

224 stran

Fragment

John Stephens

Knihy počátku 2: Kronika ohně

PŘEDCHOZÍ TITUL

Katka, Michael a Ema po dramatických událostech minulé zimy dále pokračují v pátrání po svých ztracených rodičích. Sami se však nyní ocitli ve velkém nebezpečí, ale pak je jejich přítel čaroděj ukryje v nechvalně proslulém sirotčinci. Myslí si, že tam budou v bezpečí, ale velice se mýlí. Nepřátelské síly úkryt brzy odhalí a Katka se ocitne v minulosti, v nebezpečném, hrozivém New York City. Hledá způsob, jak se vrátit k sourozencům, a přitom se setkává s tajuplným chlapcem, jehož osud je s jejím důmyslně a děsivě propojen. Michael a Ema mezitím hledají druhou Knihu počátku. Dostanou se do záhadného světa, v němž musí čelit drsným sněhovým bouřím, odhalit pradávný rytířský řád a potýkat se se strašlivými netvory. Najdou legendární Kroniku ohně, než bude Katka navždy ztracena? Vychází 15. 5. 2013

Knihy počátku 2: Kronika ohně 408 stran 299 Kč

249 Kč

Jako upíři: čtenáři chtějí krev Upíři jsou nesmrtelní. Proto musí jít s dobou. A tak poslední dobou na hřbitovech tráví jenom minimum času. Místo toho na nás koukají z knihkupectví, stránek časopisů, stříbrného plátna i televizních obrazovek. Obraz upírů se ovšem za posledních sto let značně změnil: zatímco čtenáře a diváky na počátku 20. století děsili krvelačný Drákula a krysí Nosferatu, dnes jsou upíři považováni za ideální milence, třpytí se a z původní živočišnosti zbyly jenom cucfleky na krku. Jenže trend Stmívání pomalu slábne a drsní upíři slaví návrat. Svědčí o tom alespoň úspěch mladičké britské autorky Abigail Gibbs, která ještě před osmnáctými narozeninami napsala podivuhodně pochmurné fantasy Temná hrdinka (Knižní klub vydá ještě letos!). Upíři, kteří v něm vystupují, mají do třpytících se domácích mazlíčků ze Stmívání daleko: lační po lidské krvi, neváhají vraždit náhodné svědky a dlouhá staletí rozhodně netráví výčitkami svědomí. Příjemná změna… Oproti tomu kdo tipoval, že upíry nahradí v čele trendů literatury pro mládež zombíci, vsadil na špatného (mrtvého?) koně. V televizi sice uspěl jeden seriál a letos v létě má premiéru film s Bradem Pittem v hlavní roli, ale nemrtví zkrátka postrádají kouzlo upírů. S tlející mrtvolou se nikdo líbat nechce a nikdo dosud nepřišel s nápadem, jak zombíky oživit pro 21. století.

www.magazinanotace.cz

George R. R. Martin, autor Hry o trůny, do fantasy přimíchal syrovost a tělní tekutiny a čtenáři mu rádi odpouští i nepředvídatelné vyvražďování hlavních hrdinů. Realisticky vykreslený děj přivedl k úspěchu i knižní sérii Hunger Games. Čtenářům už nestačí pohádky o čarodějích létajících na obláčku – touží po krvi stejně jako zmiňovaní upíři. Zatímco před 50 lety bylo míchání žánrů výsadou levných braků, dnes se čím dál tím více objevují knihy, v nichž se prvky fantasy mísí se science fiction nebo s politickým thrillerem. V USA slaví úspěch pochmurný futuristický román Hugha Howeyho z prostředí podzemního sila: spíše než vyspělé technologie čtenáře nutí otáčet stránky dusivá atmosféra uzavřené společnosti, z níž člověk může utéct, pouze když je odsouzen na smrt. Zdá se, že v době všudypřítomného sexu a násilí je možné zaujmout pouze větším množstvím sexu a násilí. Minimálně do doby, než se ho čtenáři přesytí. (rab)

Egmont

Stephenie Meyerová

Hostitel

znáte z kina

Náš svět napadl neviditelný nepřítel. Lidé se pro tyto mimozemšťany mění na pouhé hostitelské tělo; jejich mozek ovládne vetřelec, ale tělo zůstává netknuté a zdánlivě beze změny pokračuje v předchozím životě. Když vetřelci dopadnou i Melanii, jednu z hrstky přežívajících „divokých“ lidí, dívka vůbec nepochybuje, že nastal její konec. „Poutnice“, která teď ovládla Melaniino tělo, dostala předem varování před problémy existence v člověku: změť pronikavých emocí, příliš mnoho smyslů, vypjatě živé vzpomínky. S jednou potíží však Poutnice nepočítá: předchozí obyvatelka těla se odmítá vzdát vlády nad svou myslí, i když tělo jí už nepatří.

552 stran

499 99 KKč SLEVA -50 Kč

449 Kč

Tatran

znáte z kina

Alex ex Flinn

Netvor etvor

Jsem netvor. Zvíře. Ne vlk nebo medvěd, ale odporná stvůra, která chodí vzpřímeně. Jsem zrůda. Myslíte si, že vám vyprávím pohádky? Mýlíte se. Vše je skutečné. Místo – New York City. Čas – současnost. Nejsem znetvořený, není to nemoc. Budu takový navždy, jestli neprolomím kletbu. Ano, kletbu, kterou na mě uvrhla ve škole čarodějka. Proč mě proměnila v netvora, který se ve dne skrývá a v noci se vydává na lov? Řeknu vám to. Řeknu vám, jak jsem byl Kylem Kingsburym, klukem, jakým byste si přáli být, s penězi, perfektním vzhledem a perfektním životem. A potom vám řeknu, jak jsem se stal perfektním… netvorem.

224 stran

12

349 Kč

Knižní klub

Knihy počátku 1: Smaragdový atlas 279 79 Kč K 392 stran Knižní klub SLEVA -30 Kč

Hal a jeho bratrstvo Volavek pronásledují piráta Zavaka, hnaní touhou získat zpět andomal, posvátný kámen Skandijců. Posádku Volavky čeká nelehký úkol – najít krvežíznivého lupiče dřív, než jim stačí navždy zmizet kdesi v jižních mořích. Pronásledování vede po mohutné řece Dan a nebezpečným vodopádem až do opevněného města Raguza, které je nechvalně proslulým útočištěm pirátů a dobrodruhů. Má-li zde Hal uspět, musí věřit schopnostem své posádky a vyzvat Zavaka na souboj na život a na smrt. Vychází 14. 5. 2013

PŘEDLOHA K FILMOVÉMU HITU BEASTLY

PŘEDCHOZÍ TITULY

Deník jednoho (ne)uvěřitelně vtipného vlkodlaka. Jsem Luke Thorpe a je mi patnáct. Ve škole mi jde matika, zato sport je tragédie. No co, to by se dalo přežít. Nejhorší je, že nejsem tak úplně normální... Docela nedávno jsem zjistil, že jsem vlkodlak. Znáte to, dlouhá srst, špičaté zuby a vytí na měsíc – to umí pořádně zkomplikovat život. A když se poblíž objeví úhlavní nepřítel vlkodlaků, je na problém zaděláno.

John Flanagan

Bratrstvo 3 - Lovci

249 Kč

Moba


KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pozor, děti – Smrtičovi opět v akci!

Takhle začíná druhý díl příběhů této neobvyklé rodinky – T Pit P zděšeně utíká před večeří. Polly je nešťastná, konečně si našla kamaráda, se kterým si rozumí, a nechce o něj přijít. n Dvojčata jako obvykle nic nechápou. Záhy se navíc ukáže, D že ž budou potřebovat Pitovu pomoc. Ztratil se totiž pejsek Hanibal. Ne, nezatoulal se jen tak někam na sousední dvůr. H Je J to mnohem horší – unesli ho! Kuchařka Karla pro něj roní krokodýlí slzy. „Můj malý HaK nibálek! Jako by ho země spolknout! A kde být ten malý n ubožáček teď?“ u Polly, dvojčata a nakonec i Pit rychle vezmou věc do vlastP ních n rukou. Lístek od vyděrače říká, že můžou pejska dostat zpátky, pokud se vzdají té velké knihy, co leží u nich ve sklez pě. p Potkáme se u stánku s cukrovou vatou. Potkáme, tím si buďte jistí! Ale tato malá parta má za ušima, takže pozor. b Jsou pevně odhodlaní dostat Hanibala zpátky bez toho, aby J se s vzdali knížky…

Harald Tonollo i v tomto díle hýří nápady, fantazií a humorem. Přivádí malého čtenáře do podivného, temného světa, jenž nejednou příjemně připomíná rodinu Adamsových – Smrtičovi jsou roztomilí, přátelští, a ani v nejmenším nechápou, co se to lidem nelíbí na jejich masařkových salátech či prázdných rakvích rozestavěných v předsíni. V tomto malém blázinci stojí Polly, jediná normální, jak o sobě ráda říká. Nikdy jí nebude sto jedenáct let jako jejím bratříčkům a k večeři si opravdu radši dá klobásku s bramborovou kaší. V jejím křehkém, a přece pevném kamarádství s nesmělým spolužákem Pitem se dá číst mnohé – především to, že i v tom nejbázlivějším dítěti se skrývá velké srdce a že se to nejednou ukáže právě tehdy, když má kolem sebe někoho, kdo v něj věří. Jak to tedy tentokrát dopadne? Nebudou nakonec muset odevzdat tu velkou záhadnou knihu? A možná by to bylo lepší, vždyť ta kouzla stejně nějak nefungují. A kuchařka Karla potřebuje pejska bezpodmínečně zpátky, jinak by jí puklo srdce. A kromě toho začíná vyhrožovat, že naservíruje Polly k příští večeři šváby… Tak to snad ne! Čtenáři se mají na co těšit i v dalším dílu, bude se jmenovat Ukrutná dovolená. Že by si Smrtičovi po těch dobrodružstvích konečně měli vydechnout? Uvidíme. (mir)

PŘEDCHOZÍ TITULY

Krysí K ocásky k večeři? Proč ne, taková vyhledávaná lahůdka! Pit P přijímá pozvání na návštěvu a vesele se směje, dokud nepochopí, že rodina Smrtičových si legraci nedělá. Co je n na n tom taky k smíchu? Znáte snad něco chutnějšího než krysí k ragú?

Harald Tonollo

Smrtičovi 3: Ukrutná dovolená Horší už to opravdu být nemůže... kdeže? Přece s rodinou Smrtičových na dovolené! Polly se může studem málem do země propadnout, když se její maminka promenuje po kempu ve večerních šatech a kuchařka Karla rozdává recept na polévku ze švábů. Na špatnou náladu jí ale nezbývá čas: vydává se spolu s nejlepším kamarádem Pitem a bratry-dvojčaty Pankrácem a Palmácem na lov zbývajících dvou dílů kouzelné knihy Magia. Kouzla totiž fungují jen se zaříkávadly ze všech tří dílů najednou! Polly objeví jistou opravdu horkou stopu, ale ukáže se, že na jejím konci na ně nečeká nic dobrého...

199 Kč

120 stran

Knižní klub

Jiří Žáček

Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky Jiří Žáček a Adolf Born slovem a obrazem znamenitě vyprávějí pohádky z celého světa plné kouzelníků, čarodějnic, kouzelných předmětů, magických zaklínadel, zázračných schopností a divotvorných proměn, veselé i strašidelné, uvěřitelné i neuvěřitelné. A malí kouzelníci po přečtení pohádek pochopí, že na nejmocnější ze všech kouzel – lásku – jsou však i nejstrašnější čarodějové krátcí. Tato výpravná sbírka lidových pohádkových příběhů je pokračováním úspěšných Hrůzostrašných pohádek pro malé strašpytlíky, oceněných Zlatou stuhou.

248 stran

449 Kč

Slovart

Za sedmero horami Bylo nebylo V těchto nádherně ilustrovaných knížkách najdou děti nestárnoucí pohádky z celého světa – třeba Ošklivé káčátko, Popelka, Honza a kouzelné fazolky, Červená karkulka, Pinocchio nebo Cínový vojáček. V pohádkách vítězí moudrost, spravedlnost a laskavost nad pýchou a marnivostí a děti samotný příběh nejen pobaví, ale současně v nich nenásilnou formou upevňuje důležité morální vlastnosti.

129 Kč / ks

Každá 144 stran

Jan Vodňanský ňanský dětem – Hádala se par paraplata další... aplata a další Veselé písničky a básničky Jana Vodňanského. Hádala se paraplata, Šlo povidlo na vandr, Když jde malý bobr spát, Kolik je na světě věcí, Dejte mi pastelku a další básničky s kouzelnými obrázky Ladislavy Pechové. 449 KKč 249

64 stran SLEVA -20 Kč

229 Kč

Fragment

13

Junior


KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ DEŽ Zdeněk Miler, Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl

Krtek a jeho svět

Včelka Mája – puzzle knížka Knížka obsahující pět půvabných puzzle se včelkou Májou a jejími kamarády pobaví i potěší všechny malé děti, které si oblíbily zvídavou včelku z televizního seriálu.

10 stran

199 Kč

Knižní klub

Ucelená „učebnice“ pro nejmenší děti, založená na řadě desíti poznávacích leporel Krtek a jeho svět. S pomocí veselých obrázků Zdeňka Milera a vtipných veršům Jiřího Žáčka a Miloše Kratochvíla se děti zábavnou formou naučí rozeznávat geometrické tvary, protiklady, základní barvy, číslovky od 1 do 10, poznají mnoho zvířátek a naučí se i základním pravidlům slušného chování.

120 stran

259 Kč

Knižní klub

Moje první puzz puzzle zle hrátky Na safari, Na farmě

Tyto knížky obsahují čtyři puzzle, která tě naučí poznávat zvířátka a místa, kde žijí. A zatímco si budeš skládat obrázky, může ti maminka nebo tatínek číst o statku nebo o safari, aby se ti lépe skládalo.

každé 8 stran

125 Kč/ks

Sun

Škola, to je hračka 1. třída, 2. třída, 3. třída

Pejsek a já – kabelka se samolepkami

Soubory rozmanitých úkolů a aktivit s přiloženými pěti archy samolepek a třemi pastelkami podpoří rozvoj intelektuálních schopností vašeho dítěte i jeho jemnou motoriku. Malý čtenář bude knížky využívat jako pracovní sešit, do kterého může psát, kreslit a nalepovat samolepky, najde v nich i dostatečný prostor ke kreslení podle vlastní fantazie.

Tato kabelka ukrývá tisíce pokladů! Šikovné holčičky si mohou zahrát na psí salon a zkrášlit předkreslené pejsky podle rad uvedených v knížce nebo podle vlastní fantazie. K tomu jim pomohou přiložené šablony, listy s barevnými motivy a také velký výběr samolepek s ozdobami, doplňky a dalšími detaily.

249 Kč www.magazinanotace.cz

249 Kč/ks

Rebo

14

Rebo


KNÍŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Ukázka z knihy Řekni mi PROČ?

Řekni mi proč Knížka v kroužkové vazbě má 118 stránek a nacházejí se v ní odpovědi na 180 běžných dětských otázek. Jsou seřazené podle témat do šesti oblastí: dějiny, příroda, lidské tělo, zvířata, život a vesmír. Dozvíte se například, proč je nebe modré, proč Egypťané stavěli pyramidy, proč chodíme do školy, proč se potíme, proč kočky předou a spoustu, spoustu dalšího. Každou tematickou kapitolu navíc doplňují kvízy a samolepky. 359 599 KKč

124 stran SLEVA -30 Kč

329 Kč

Knižní klub

Caroline Stampsová

Jak na jezdectví Kniha Jezdectví je ideální průvodce pro začátečníky, poskytuje však cenné rady i zkušenějším jezdcům. Je plná praktických rad a fotografií, které malým i větším čtenářům názorně ukážou vše, co potřebují vědět – ať už jde o nasedání, crosscountry či drezuru. Naučí se rovněž, jak o koně pečovat a jaké k tomu potřebují vybavení, a získají i další užitečná vodítka. Užitečná kniha pro všechny milovníky koní. Vychází 16. 5. 2013

64 stran

249 Kč

Knižní klub

Jane Hackettová

Jak na balet Objevte kouzelný svět baletu – z tanečního studia až na jeviště. Návodné fotografie, přehledné instrukce krok za krokem a rady profesionálů vám pomohou protančit se po cestě k dokonalému tanečnímu projevu. Dozvíte se, jak se vhodně obléknout, jak se připravit na vystoupení a jak ohromit publikum širokou škálou pohybů, od pružných skoků až k elegantním arabeskám. Naučte se, JAK NA BALET!

Moje oje planeta Moderní encyklopedie pro čtenáře od pěti let představuje naši planetu jako místo, kde žijeme. e. Děti se zábavnou formou seznámí s hrozbami pro životní prostředí prostř a dozvědí se, jak mohou půvabné ilustrace a velké ohou samy přispívat k jeho ochraně. Text doprovázejí pů množství ví hravých prvků – posuvné obrázky, otvírací okénka, rozkládací stránky, obálky s překvapením, pením, vyjímatelné části, samolepky... samolepky

28 stran

249 Kč

Knižní klub

64 stran

15

249 Kč

Knižní klub


]

08ĸ, 62%Û

NEJOBLÍBEN ĚJŠÍ RECEPTY PRO CHLAPY VAŘÍ: _Roman Paulus

Jirka Štift | _Titus Eliáš

Barbara Erskinová

Řeka osudu Ken a Zoe se odstěhují z rušného Londýna do poklidného Suffolku, do míst, kde se řeka Deben vlévá do moře, aby se Ken mohl oddávat své vášni pro jachtaření. Zoe, povoláním galeristka, odchodem na venkov nadšená není, zvlášť když ji od prvního dne, kdy se přistěhují do starobylé, zrekonstruované stodoly, začne zneklidňovat pocit, že v domě je kromě nich ještě někdo. V mlze nad řekou občas vídá připlouvat vikinskou válečnou loď a slýchá hlasy, zvuky vesel, pleskot plachty za hlubokého bezvětří…

Roman Dolejš | Ondřej Jíňa | Michal Pšeničk | Tomáš Stehlíka | Marek Fichtn _Honza Wiesnerer|

Vychází 25. 5. 2013

432 stran

399 Kč

Brána

1 > PXĹLVREÜ

]X ]DQDKXPSR OFRY¢

Zuzana Humpolcová

Muži sobě

Andrea Tornielli

První česká kuchařka určená mužům! Recepty jsou v knize seřazené podle příležitostí, ke kterým se jídla nejvíce hodí. Jídla pro jednoho, pro partu kamarádů, pro děti a jedna z kapitol je věnovaná romantickým večeřím pro ženu (následuje ji kapitola Snídaně do postele). Nechybí ani kapitola plná pálivých jídel, sladkostí nebo receptů našich maminek. Specialitou je kapitola šéfkuchařských majstrštyků, složitějších jídel, která hosty naprosto ohromí. Recepty pro knihu vybrali a připravili přední čeští šéfkuchaři.

František – papež chudých František (nar. 1936) je známý svou skromností, jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil městskou dopravou. Aby dostál svému přesvědčení, že každý duchovní musí stejně jako první křesťané chodit mezi ty nejpotřebnější, světil svátky v chudých čtvrtích nebo v nemocnicích. Podle svědectví druhých je srdečný a laskavý člověk, jehož slova o prostším životu církve vyplývají z hlubokého přesvědčení. Začátek jeho pontifikátu dává tušit novou cestu.

176 stran

219 Kč

499 Kč

280 stran

Ikar

REBE BOOKS

VÝBĚROVÉ NOVINKY I AKČNÍ TITULY NA VÁS ČEKAJÍ U TĚCHTO KNIHKUPCŮ Benešov

Jičín

Rokycany

Knihkupectví Bendová Daniela, Masarykovo náměstí 101, 317 724 032

Knihkupectví U Pašků, Valdštejnské náměstí 61, 493 532 267

Knihkupectví Holá Milada, Masarykovo náměstí 10, 371 722 162

Beroun

Jihlava

Roudnice nad Labem

Knihkupectví Františka Nepila, Husovo náměstí 77, 311 611 233 Knihkupectví Oty Pavla, Havlíčkova 116, 311 626 265

Knihkupectví O. P., Masarykovo náměstí 47, 567 308 158

Knihkupectví - Rotunda, Karlovo náměstí 80, 416 838 156

Kadaň

Roztoky u Prahy

Boskovice

DDD Knihkupectví s.r.o., Mírové náměstí 117 , 474 343 360

Kalen – knihkupectví, Tyršovo náměstí 4, 724 899 549

Knihkupectví Ryšávka Vladimír, Masarykovo náměstí 24/23, 516 456 901

Kaplice

Rožnov pod Radhoštěm

Brno

Knihkupetcví Litera, Náměstí 54, 607 577 150

Knihkupectví Barvič a Novotný, Česká 13, 542 215 040 Knihkupectví Barvič a Novotný, Masarykova 26, 542 218 099 - www.barvic-novotny.cz

Kolín

Knihkupectví Nohavica, Palackého 43, 571 611 969 - www.knihkupectvi-nohavica.cz

Knihkupectví U Kašků, Karlovo náměstí 46, 321 721 659

Semily

Kopřivnice

Knihkupectví HOBIT, Tyršova 47, 481 622 681

Bruntál

Knihkupectví Pohoda, Štefánikova 58, 556 811 622 Pohoda Knihkupectví, Záhumenní 1152/4, 556 812 615 - www.knihy-pohoda.cz

Šternberk

Knihkupectví DAKO, Kostelní 44/6, 554 718 161 Břeclav

Kutná Hora

Tábor

Knihkupectví Vašíček, Sady 28. října 17, 519 371 473, 733 535 078 - www.knihkupectvivasicek.cz

Knihkupectví U Stříbrného groše, Palackého náměstí 91, 327 512 445

Čáslav

Knihkupectví František Vaněk, Hlavní 47, 354 622 075

Knihkupectví Orion, 9. května 517, 381 252 638 Knihkupectví Orion, 9. května 2886, OD Dvořák – přízemí, 381 251 678 - www.knihy-orion.cz

Knihkupectví Chrpa, Fr. Moravce 58, 327 314 177

Mělník

Třebíč

Česká Třebová

Knihkupectví Kubeš Richard, náměstí Karla IV. 145, 315 622 382

Knihkupectví Paseka, Hýblova 51, 465 534 551 - www.knihkupectvi-paseka.cz

Mladá Boleslav

Knihkupectví Trojanová Lenka, Karlovo náměstí 36, 568 848 218 - www.Knihy-Trojan.cz

Knihkupectví Pospíšilová, 9. května 695, 326 735 126

Týn nad Vltavou

Děčín

Nové Město na Moravě

Děčínské knihkupectví, Tržní 1069/32 DC IV., 412 532 067

Knihkupectví Trojan, Vratislavovo náměstí 119, 566 615 096

Knihkupectví Sekyrová, Horní Brašov 759 (OD Bety), 385 731 765 - www.dobre-knihkupectvi.cz

Frenštát pod Radhoštěm

Nový Bor

Uherský Brod

Knihkupectví Globus, Horní 26, 556 839 125 - www.knihkupectviglobus.cz

Knihkupectví Rada Jaroslav, Liberecká 66, 487 728 083

Knihkupectví Dagmar Pražáková, Masarykovo náměstí 163, 572 638 036

Frýdek-Místek

Nový Jičín

Újezd nad Lesy

Knihkupectví Lev Bílek s.r.o., Tržní 20, 558 434 006 - www.levbilek.cz

Jiří Fiala knihy, 28. října 10, 556 708 666 - www.knihkupec.cz Knihkupectví Jana Fialová, Masarykovo náměstí 9, 556 701 897

Knihkupectví Nad Lesy, Staroújezdská 45, 234 139 549

Pardubice

Knihkupectví Ambrosia, M. J. Kociana 32, 465 525 842

Knihkupectví Lejhanec, třída Míru 65, 466 615 241 Knihkupectví Rákos – Dubina, Jana Zajíce 983, 466 531 231

Valašské Meziříčí

Havlíčkův Brod

Knihkupectví Vysočina, Havlíčkovo náměstí 180, 569 424 540 - www.knihyhb.cz

Mariánské Lázně

Albertovo knihkupectví, Radniční 7, 585 013 351

Ústí nad Orlicí

Knihkupectví Zdenka Dvořáková, Národní třída 147/21, 518 353 280 - www.knihy-hodonin.cz

Pelhřimov

Vytopilovo knihkupectví, Poděbradova 20, 565 322 440

Knihkupectví Nohavica, Náměstí 84, 571 616 459 Knihkupectví Nohavica, Pospíšilova 836, 577 440 068 - www.knihkupectvi-nohavica.cz

Horažďovice

Písek

Velké Meziříčí

Knihkupectví a papírnictví Kotrbová, Ševčíkova 24, 376 512 943 - www.knihy-horazdovice.cz

Knihkupectví Marie Charvátová, Náměstí 12, 566 524 368

Hořovice

Knihkupectví Elim, Janáčkova 47, 382 215 109 Knihkupectví Elim, Velké náměstí 8, 382 211 279 - http://kniha.elimpisek.cz

Pistorius & Olšanská s.r.o., Pražská 590, 311 512 183

Plzeň

Vrchlabí

Hradec Králové

Knihkupectví K&T, Krkonošská 196, 499 421 524

Humpolec

Nakladatelství Fraus, s. r. o. , Goethova 8, 377 227 080 - www.fraus.cz/knihkupectvi Knihkupectví Ševčík, Solní 240/5, 377 236 336 - www.knihysevcik.cz

Knihkupectví Jana Zábrany, Rašínova 191, 565 532 921

Polička

Znojmo

Chomutov

Knihkupectví Petrová Věra, Riegrova 37, 461 721 089

DDD Knihkupectví s.r.o., Ruská 85, 474 651 436

Prachatice

Knihkupectví Comenius, Kovářská 17, 515 224 272 - www.knihkupectvicomenius.cz

Chrudim

Knihkupectví – Šindelář Karel, Slámova 17, 388 312 196

Žďár nad Sázavou

Knihkupectví Lyra, Široká 117, 469 620 696

Příbram

Knihkupectví Šemrincová, náměstí Republiky 49 (u bazénu), 566 621 383

Jeseník

Knihkupectví Japoservis (Cup tour), náměstí 17. listopadu 300, 318 626 076 Knihkupectví Pistorius & Olšanská s.r.o., Pražská 128, 318 627 479

Hodonín

Dům knihy Lejhanec, Ulrichovo náměstí 762, 495 530 097

Mgr. Václav Tschulik - Knihy Domeček, Kostelní 145/11, 587 571 089 - www.knihkupectvi-domecek.cz

Sortiment garantujeme po dobu platnosti katalogu nebo do vyprodání zásob. Katalogové ceny jsou informativní a nejsou pro uvedené prodejny závazné. Právo na změny a na chyby v sazbě či v tisku vyhrazeno.

Vlašim

Knihkupectví Marie Žížalová, Komenského 1700, 317 844 001 Vsetín

Knihy – učebnice Pavel Kalouš, náměstí Svobody 1321, 571 419 377

www.magazinanotace.cz

Katalog2  
Katalog2  
Advertisement