Page 1

Qui som?

EUROLOCAL-MALLORCA és un consorci públic creat pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per impulsar la participació activa de les entitats locals a l’espai europeu.

Què feim? Posam a l’abast de les entitats locals accions i estratègies de desenvolupament local amb perspectiva europea. Fomentam i oferim suport a la participació proactiva al context europeu. Desenvolupam la nostra activitat mitjançant una acció professional especialitzada de qualitat amb una clara vocació municipalista europea.

Per què ho feim?

Pel convenciment que Europa, per aconseguir la cohesió econòmica, social i territorial, necessita la participació plena dels governs locals, pel caràcter d’administració propera als ciutadans. Pels nous escenaris, les noves oportunitats i els reptes que el tractat de Lisboa ofereix als governs locals europeus. Per fer arribar els valors de la UE a la nostra ciutadania, a través de les entitats locals, facilitant la participació i l’intercanvi. Per promoure la innovació, la corresponsabilitat i la solidaritat entre els pobles

C/ Palau Reial, 1, (07001 Palma) Mallorca. España T. +34 971 173 634 F. +34 971 219 746 eurolocal@conselldemallorca.net www.conselldemallorca.net/eurolocal


Com ho feim?

Ciutadania europea Amb la implicació de les entitats locals en xarxes, fòrums, cimeres, lobbys, agermanaments i altres espais d’intercanvi que serveixin per treballar junts en el marc d’Europa temes d’interès comú.

Pensament global, acció local Amb l’impuls de la presència del món local en el moviment municipalista europeu.

Formació i informació europea Amb la informació i la formació sobre polítiques europees, directrius, estudis d’interès local i convocatòries.

Finançament i gestió de projectes

Amb l’aprofitament dels fons de finançament de la UE, als quals les entitats locals poden accedir, i amb la gestió, si cal, del procés de desenvolupament dels projectes aprovats.

C/ Palau Reial, 1, (07001 Palma) Mallorca. España T. +34 971 173 634 F. +34 971 219 746 eurolocal@conselldemallorca.net www.conselldemallorca.net/eurolocal


Bons contactes Amb la facilitació d’un banc de dades de projectes potencials per presentar a les convocatòries de la UE, relacionats amb activitats de desenvolupament local.

Arxiu de projectes Amb l’oferta d’un servei de dipòsit a llarg termini de projectes aprovats i executats fins que la UE els consideri degudament justificats..

C/ Palau Reial, 1, (07001 Palma) Mallorca. España T. +34 971 173 634 F. +34 971 219 746 eurolocal@conselldemallorca.net www.conselldemallorca.net/eurolocal

Eurolocal-Mallorca  

Texte descriptiu de l'entitat Eurolocal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you