Catalogue Zielona Gora 2014

Page 1


XVI Otwarty Międzynarodowy

TEMAT:

Konkurs na Rysunek Satyryczny Celebryci

SUBJECT

XVI International Open Cartoon Contest Celebrites

Zielona Góra – Poland 2014 1


Patronat artystyczny

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Okładka / Cover rysunek Magdaleny Wosik (Polska) / cartoon by Magdalena Wosik (Poland) Dyrektor konkursu / Director of the Contest Andrzej Buck Redakcja katalogu / Editors of the catalogue Alicja Lipińska, Ewa Mielczarek, Maria Radziszewska Tłumaczenie / Translation Joanna Kapica-Curzytek Przygotowanie materiału zdjęciowego do katalogu / Preparing the photos for the catalogue Łukasz Mikołajczuk Kuratorzy wystawy / Promotors of the exhibition Alicja Lipińska, Maria Radziszewska Opracowanie plastyczne wystawy / Art design of the exhibiton Grażyna Gajna, Katarzyna Szymańska Projektant statuetki / The design of the statuette Robert Tomak Wydawca / Publisher Pro Libris – wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze Współwydawca / Co-editor Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze Skład i druk / Layout and printing Drukarnia APRINT Zielona Góra, tel. 68 4539 503, www.aprint.com.pl ISBN 978-83-64393-05-1 © by Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Zielona Góra 2014


XVI OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY temat: CELEBRYCI pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Lubuskiego – Elżbiety Polak Prezydenta Miasta Zielona Góra – Janusza Kubickiego

XVI INTERNATIONAL OPEN CARTOON CONTEST subject: CELEBRITIES under the honorary patronage of

Lubuskie Voivodeship Marshal – Elżbieta Polak the Mayor of Zielona Góra – Janusz Kubicki

Główny organizator / The main organizer

Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Zielona Góra / ZIELONA GÓRA

Project co-financed from the funds of the City of Zielona Góra 3


Współorganizatorzy i fundatorzy nagród Coorganizers and prize founders Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie Zielonogórski Ośrodek Kultury

4


Jury

Przewodniczący / The President of the Jury Zygmunt Zaradkiewicz – grafik, rysownik, dyrektor Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie Członkowie / Jurors Ryszard Błażyński Mirosław Hajnos Wojciech Kozłowski Krzysztof Rutkowski

– koneser i teoretyk rysunku satyrycznego – rysownik – znawca sztuki nowoczesnej, dyrektor BWA w Zielonej Górze – satyryk, dziennikarz Radia Zachód

Sekretarz / Secretary Maria Radziszewska

– Stowarzyszenie DEBIUT

5


Zamiast wstępu Za nami 16 edycja Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. W tym roku „pod lupą” znalazły się bardzo znane osoby – celebryci. Celebryci na czerwonych dywanach i „po godzinach”. Dla wielu rysowników tegoroczny temat konkursu to podobnie jak dla nas natychmiastowe skojarzenia z konkretnymi, rozpoznawalnymi na całym świecie osobami, stąd sporo karykatur. Dla innych wart skomentowania okazał się fenomen dzisiejszych czasów – bycie osobą znaną z tego, że jest się znaną. Celebryci to też zwyczajni ludzie, a ich życie podobnie jak innych śmiertelników bywa ciężkie, nad czym z właściwą sobie zjadliwością pochylili się kolejni uczestnicy konkursu. Wielu rysowników twierdzi, że każdy może być celebrytą. Pojawiają się oni w naszych małych „wielkich światach”, w lokalnych społecznościach, związkach. Wynikająca z tego konkluzja jest taka, że celebryta to raczej stan ducha i typ osobowości, potrzeba bycia w centrum uwagi niż wykreowana przez media gwiazda. Oglądając tegoroczne prace, przyłapujemy się na tym, że większą sympatią darzymy tych „domorosłych” celebrytów, pobłażamy im i przymykamy oko, jeśli mają ochotę „pogwiazdorzyć”, daje im to trochę szczęścia, a otoczeniu trochę świętego spokoju. W tegorocznym konkursie wzięło udział 191 rysowników. Nadesłano 545 prac z 35 krajów. Grand Prix i piękna statuetka autorstwa zielonogórskiego artysty Roberta Tomaka w tym roku znów pozostanie w Polsce i trafi do Zbigniewa Woźniaka. Jury pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego 6

w Warszawie Zygmunta Zaradkiewicza doceniło jej walor artystyczny i subtelny humor: w arkadyjskim pejzażu odpoczywająca celebrytka. Dywan i suknia odwieszone na drzewo. Po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się także Břetislav Kovařik z Czech, zdobywając 1 miejsce. Wśród nagrodzonych osób oprócz Polaków są rysownicy z Meksyku, Izraela i Niemiec. Honorowym patronatem konkurs objęli Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Patronem medialnym jest Radio Zachód S.A., natomiast artystycznym – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury z siedzibą w Warszawie. Dzięki staraniom organizatorów można było przyznać cztery nagrody regulaminowe, a także siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Muzeum Karykatury w Warszawie, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, BWA Zielona Góra, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A., Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury. Najlepsze rysunki jak co roku trafią na pokonkursową wystawę i do katalogu. Można je oglądać we wrześniu w galerii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Pod koniec roku wystawa pojedzie do Muzeum Karykatury w Warszawie, a następnie dołączy do podróżujących po Polsce wystaw z poprzednich edycji i będzie bawić ludzi w kolejnych salonach wystawowych w kraju. Maria Radziszewska


The 16th International Open Cartoon Contest is behind us. This year we started keeping very close tabs over very famous people: celebrities. Celebrities who are both on the red carpet and off time. This year’s subject of the contest was, for many graphic artists, as well as to ourselves, instantly associated with particular people who are recognizable all over the world, this is why there are a lot of caricatures among the entries. Other artists found the phenomenon of today’s times: “famous for being famous” worth commenting. Celebrities are ordinary people, too, and their life is hard, just like any other people’s life, so other participants of the contest leaned over this fact with their characteristic spitefulness. Many graphic artists maintain that everyone can be a celebrity. They appear in our little “big worlds”, in the local communities and relationships. We come to a conclusion that a celebrity is more a state of mind and personality, and it is one’s need to be in the centre of attention rather than creation of the media. When we look at this year’s works, we catch ourselves thinking that we have more liking for “home-grown” celebrities and we turn a blind eye when they feel like behaving primadonnish, if it only makes them happy and people around them have peace and quiet. 191 authors took part in this year’s contest. 545 entries from 35 countries were sent in. Grand Prix and the beautiful statuette by Robert Tomak, an artist from Zielona Góra, will stay in Poland again this year and it will go to Zbigniew Woźniak. The Jury, chaired by Zygmunt Zaradkiewicz, the director of the E. Lipiński Museum of Caricature and

Instead of an introduction

Cartoon Art in Warsaw, appreciated the artistic quality and delicate humour: a celebrity relaxing in Arcadian landscape. A carpet and her dress hanging on the tree. Břetislav Kovařik from the Czech Republic was unrivalled again, winning the first prize. Other artists who were awarded the prizes come from Mexico, Israel Germany and Poland. The contest was taken under the wings of Elżbieta Polak, the Lubuskie Voivodeship Marshal and Janusz Kubicki, the Mayor of Zielona Góra. Radio Zachód SA is our media patron, and the association of Polish Cartoonists in Warsaw is our artistic patron. Thanks to the organizers’ efforts, we were able to award four sponsor prizes, and seven special prizes, founded by the E. Lipiński Museum of Caricature and Cartoon Art in Warsaw, the Association of Polish Cartoonists in Warsaw, the Artistic Exhibition Office in Zielona Góra, Polish Oil and Gas Company, Heat and Power Station Zielona Góra, Regional Centre of Cultural Animation and Regional Centre of Culture in Zielona Góra. The best entries will be exhibited at the post-contest exhibition and will appear in the catalogue. You can see them in the Gallery of the C. Norwid Voivodeship and City Public Library in Zielona Góra in September. At the end of the year the exhibition will be shown at the E. Lipiński Museum of Caricature and Cartoon Art in Warsaw, and then it will travel around Poland, just like the exhibitions from the former editions, and it will amuse the visitors in the other exhibition salons in our country. Maria Radziszewska 7


Nagrody regulaminowe

Statutory prizes

GRAND PRIX Zbigniew Woźniak (Polska / Poland) 1. Nagroda / 1st prize Břetislav Kovařik (Czechy / Czech Republic) 2. Nagroda / 2nd prize Sławomir Makal (Polska / Poland) 3. Nagroda / 3rd prize Antonio Garci (Meksyk / Mexico)

8


Nagrody specjalne Julian Bohdanowicz (Polska / Poland) - Nagroda Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie Jacek Lanckoroński (Polska / Poland) - Nagroda Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział w Zielonej Górze

Zbigniew Jujka (Polska / Poland) - Nagroda Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Special awards Sławomir Łuczyński (Polska / Poland) - Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

Henryk Cebula (Polska / Poland) - Nagroda Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Kfir Weizman (Izrael / Israel) - Nagroda Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Valeriu Kurtu (Niemcy / Germany) - Nagroda BWA w Zielonej Górze

9


Uczestnicy

Contestants CHINY (CHINA) Pei Dong Lou Zhu Zizun

FRANCJA (FRANCE) Gerald Peigneux

IZRAEL (ISRAEL) Grigori Katz* Ilya Katz Halina Reshef Sergey Sichenko* Kfir Weizman*

CYPR (CYPRUS) Huseyin Cakmak*

INDIE (INDIA) Munduru Sekhar Rao

KANADA (CANADA) Andrzej Pijet*

INDONEZJA (INDONESIA) Fransiskus Ghost Harsanta

BOŚNIA I HERCEGOWINA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) Bozo Stefanovic* Rešad Sultanović

CZECHY (CZECH REPUBLIC) Evžen David* Břetislav Kovařik* Roman Kubec* Jiři Novak* Jiři Srna*

LUKSEMBURG (LUXEMBOURG) Pol Leurs*

BRAZYLIA (BRASIL) Erico Junqueira Ayres*

EGIPT (EGYPT) Wesam Khalil

IRAN Arash Foroughi* Yaser Khanbarai Sajad Rafeei* Mohammad Hossein Shojaei Tabatabaei

BUŁGARIA (BULGARIA) Valentin Georgiev Ivailo Tsvetkov* Veselin Zidarov*

ESTONIA Eduard Tüür*

IRLANDIA (IRELAND) Mirosław Nowak

ARGENTYNA (ARGENTINA) Adrian Anibal Palmas* Daniel Eduardo Varela AUSTRALIA Leszek Hermanowicz Louis PoL* BELGIA (BELGIUM) Constantin Sunnerberg* Luc Vernimmen*

10

CHILE Horacio Brandi Walsen*

FINLANDIA (FINLAND) Heino Partanen Riina Maido*

MACEDONIA Zlatko Krstevski MEKSYK (MEXICO) Antonio Garci* MOŁDAWIA (MOLDOVA) Victor Crudu


Uczestnicy NIEMCY (GERMANY) Burkhard Fritsche* Helmut Jaček Steffen Jahsnowski* Jan Tomaschoff* Valeriu Kurtu* Pavel Taussig POLSKA (POLAND) Grzegorz Araszewski Agnieszka Popek-Banach* Kamil Banach* Beata Basista Łukasz Bogdan Anna Bogdanowicz Julian Bohdanowicz* Malwina Borek Przemysław Bukowski Henryk Cebula* Wioletta Chmielewska Yauheniya Chubarava Dorota Chwałek* Marek Czarnik Marek Dąbrowski

Contestants Klaudia Dobek Łukasz Dukowicz Areta Fedak* Jerzy Fedro* Kamila Franke Stanisław Gajewski Artur Galicki Katarzyna Gołębiewska Michał Graczyk* Aleksandra Gruszczyńska Michalina Grygiel* Janusz Grysiewicz* Krzysztof Grzondziel* Natalia Grzywacz Danuta Hajdas Jerzy Jakubów Agnieszka Jankiewicz Dawid Jezierski Zbigniew Jujka* Kinga Kłobut Andrzej Kołodziej Oliwia Konieczna Patrycja Kostyra Dominika Koszowska

Ilona Kotaszewska Izabela Kowalska-Wieczorek Magdalena Kozieł-Nowak* Klaudia Krajs Andrzej Krawczak* Tadeusz Krotos* Zbigniew Kucia Katarzyna Kuzior* Katarzyna Kwaśniewska Jacek Lanckoroński* Joanna Lasota Dariusz Łabędzki* Bogumił Lach Anita Łęcka* Sławomir Łuczyński* Łucjan Madziar* Jacek Majcherkiewicz Sławomir Makal* Łukasz Marciniak Magdalena Marczak* Marian Matocha* Robert Mirowski Dariusz Mrożek Zbigniew Niewęgłowski

Paulina Nowak Anna Olszewska Ireneusz Parzyszek Hanna Pawłyk Alicja Piechota Karol Pikuła Zbigniew Piszczako Patrycja Protorska Beata Joanna Przedpełska Czesław Przęzak* Radosław Ruciński* Waldemar Rukść Alicja Rybkowska Aleksandra Skoczylas Tomasz Sobiak Ewelina Soból Paweł Stańczyk Janusz Stefaniak Marta Stepek Daniel Strzelczyk* Jan Surma Krzysztof Suski Kinga Syrek Marcin Szelągowski 11


Uczestnicy Iwona Śliwonik Małgorzata Tabaka* Maria Tomaszewska Maciej Trzepałka* Jarosław Turek Grzegorz Wach Marta Walczak* Damian Waliczek Oskar Wasielak Alicja Wieczorek Patrycja Winiarska Marianna Witkowska Magdalena Wosik* Zbigniew Woźniak* Klaudia Wydra Rafał Zakrzewski Przemysław Zamojski Piotr Zaraś* Radosław Zaremba Damian Zazulak Wojciech Zembrzuski

12

Contestants ROSJA (RUSSIA) Rooshan Gataullin* Vladimir Tyurin RUMUNIA (ROMANIA) Felix Artuche Aurel Silviu Ciocianu Cornel-Marin Chiorean* Pavel Constantin Mihai Ignat* Marian Lupu Carmen – Niculina Misaila Petrisan* Liviu Stanila* SERBIA Vaso Krčmar Mileta Miloradović* Jovan Prokopljević* Severin Šikanya Dragan Stošković Jovan Turčinović

SŁOWACJA (SLOVAKIA) Peter Sedlák* SŁOWENIA Zoran Jošić-Zorcis TURCJA (TURKEY) Erdogan Basol* UKRAINA (UKRAINE) Aleksander Dubovsky* Wasil Fljorko* Mykola Kapusta Konstantin Kazanchev* Vladimir Kazanevsky* Oleksy Kustovsky* Wita Kyryłenko Valery Momot Gennadiy Nazarov

USA Huey Nguyenhuu Andrzej Szczepaniec Abraham Szomor UZBEKISTAN Makhmudjon Eshonkulov* Mirsaid Gaziev Furkat Usmanov WIELKA BRYTANIA (GREAT BRITAIN) Stephen Mumberson Ross Thomson* WŁOCHY (ITALY) Andrea Bersani* Paolo Dalponte* Mariagrazia „Gio” Quaranta* * Osoby, których prace zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej * Contestants whose works have been admitted to the post-contest exhibition


Zbigniew WoĹşniak (Polska / Poland)

Grand Prix

13


1 nagroda / 1st place

Břetislav Kovařik (Czechy / Czech Republic) 14


SĹ‚awomir Makal (Polska / Poland)

2 nagroda / 2nd place

15


3 nagroda / 3rd place

Antonio Garci (Meksyk / Mexico) 16


Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Julian Bohdanowicz (Polska / Poland)

Nagroda specjalna / special award

17


PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Jacek Lanckoroński (Polska / Poland)

Nagroda specjalna / special award

18


Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej G贸rze

Zbigniew Jujka (Polska / Poland)

Nagroda specjalna / special award

19


Nagroda specjalna / special award

Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Sławomir Łuczyński (Polska / Poland) 20


Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Henryk Cebula (Polska / Poland)

Nagroda specjalna / special award

21


Nagroda specjalna / special award

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Kfir Weizman (Izrael / Israel) 22


Nagroda specjalna / special award

Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej G贸rze

Valeriu Kurtu (Niemcy / Germany) 23


24

Rooshan Gataullin (Rosja / Russia)


25

PeTriSan (Rumunia / Romania)


Dariusz Łabędzki (Polska / Poland) 26


27

Konstantin Kazanchev (Ukraina / Ukraine)


28

Areta Fedak (Polska / Poland)


29

SĹ‚awomir Makal (Polska / Poland)


Magdalena Wosik (Polska / Poland) 30

Ivailo Tsvetkov (Bułgaria / Bulgaria)


31

Adrian Anibal Palmas (Argentyna / Argentina)


32

Liviu Stanila (Rumunia / Romania)


Luc Vernimmen (Belgia / Belgium)

Wasil Fljorko (Ukraina / Ukraine) 33


34

Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach (Polska / Poland)


35

Horacio Brandi Walsen (Chile)


Magdalena Kozieł-Nowak (Polska / Poland) 36

Magdalena Kozieł-Nowak (Polska / Poland)


37

Sławomir Łuczyński (Polska / Poland)


38

Marta Walczak (Polska / Poland)


39

Ivailo Tsvetkov (Bułgaria / Bulgaria)


Burkhard Fritsche (Niemcy / Germany) 40

Břetislav Kovařik (Czechy / Czech Republic)


41

Krzysztof Grzondziel (Polska / Poland)


42

Andrzej Krawczak (Polska / Poland)


43

Grigori Katz (Izrael / Israel)


44

Dawid Ev탑en (Czechy / Czech Republic)


45

Radosław Ruciński (Polska / Poland)


Ross Thomson (Wielka Brytania / Great Britain) 46

Louis PoL (Australia)


Tadeusz Krotos (Polska / Poland)

Eduard T端端r (Estonia) 47


48

Mihai Ignat (Rumunia / Romania)


Pol Leurs (Luksemburg / Luxembourg)

Constantin Sunnerberg (Belgia / Belgium) 49


50

Bozo Stefanovic (Bośnia i Hercegowina / Bosna and Herzegovina)


Erdogan Basol (Turcja / Turkey)

Cornel-Marin Chiorean (Rumunia / Romania) 51


52

Aleksander Dubovsky (Ukraina / Ukraine)


53

Konstantin Kazanchev (Ukraina / Ukraine)


54

Janusz Grysiewicz (Polska / Poland)


PeTriSan (Rumunia / Romania)

55


Vladimir Kazanevsky (Ukraina / Ukraine) 56


Katarzyna Kuzior (Polska / Poland)

Małgorzata Tabaka (Polska / Poland) 57


Jerzy Fedro (Polska / Poland) 58

Dorota Chwałek (Polska / Poland)


Łucjan Madziar (Polska / Poland)

Michał Graczyk (Polska / Poland) 59


60

Sergey Sichenko (Izrael / Israel)


61

Daniel Strzelczyk (Polska / Poland)


62

Makhmudjon Eshonkulov (Uzbekistan)


63

Huseyin Cakmak (Cypr / Cyprus)


64

Kfir Weizman (Izrael / Israel)


65

Rooshan Gataullin (Rosja / Russia)


66

Jiři Srna (Czechy / Czech Republic)


67

Jiři Srna (Czechy / Czech Republic)


Peter Sedlรกk (Sล owacja / Slovakia) 68

Marian Matocha (Polska / Poland)


69

Andrea Bersani (WĹ‚ochy / Italy)


70

Antonio Garci (Meksyk / Mexico)


71

Paolo Dalponte (WĹ‚ochy / Italy)


72

Czesław Przęzak (Polska / Poland)


Luc Vernimmen (Belgia / Belgium)

Piotr ZaraĹ› (Polska / Poland) 73


74

Magdalena Wosik (Polska / Poland)


Oleksy Kustovsky (Ukraina / Ukraine)

Vladimir Kazanevsky (Ukraina / Ukraine) 75


76

Sajad Rafeei (Iran)


77

Maciej Trzepałka (Polska / Poland)


Julian Bohdanowicz (Polska / Poland) 78

Michalina Grygiel (Polska / Poland)


79

Magdalena Marczak (Polska / Poland)


80

Zbigniew WoĹşniak (Polska / Poland)


81

Jan Tomaschoff (Niemcy / Germany)


82

Veselin Zidarov (Bułgaria / Bulgaria)


83

Roman Kubec (Czechy / Czech Republic)


84

Anita Łęcka (Polska / Poland)


Mileta Miloradović (Serbia), Nelson Mandela

Steffen Jahsnowski (Niemcy / Germany), Juan Carlos 85


86

Riina Maido (Finlandia / Finland), Angela Merkel


Erico Junqueira Ayre (Brazylia / Brasil), David Cameron

Andrzej Pijet (Kanada / Canada), Angela Merkel i Franรงois Hollande 87


Erico Junqueira Ayres (Brazylia / Brasil), Amy Winehouse 88

Jiล i Novรกk (Czechy / Czech Republic), John Lennon


89

Arash Foroughi (Iran), B.B. King


Jovan Prokopljević (Serbia), Garri Kasparov 90

Grazia „Gio” Quaranta (Włochy / Italy), Cristiano Ronaldo


Źródło czystej energii Gaz ziemny to czyste i ekologiczne paliwo. Pozyskujemy ten surowiec na terenie pięciu województw północno-zachodniej Polski. Nasze roczne wydobycie gazu zaspokoja 20% krajowego zapotrzebowania. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze www.pgnig.pl/zielonagoraHistoria konkursu

I Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny I International Open Cartoon Contest I MIEJSCE – HENRYK CEBULA (Polska / Poland)

Zielona Góra 1986 Zielona Góra 1986

Temat: PRASA Subject: PRESS

II Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 1987 II International Open Cartoon Contest Zielona Góra 1987 I MIEJSCE (ex aequo) – JERZY FLISAK, EUGENIUSZ RZEŻUCHA (Polska / Poland)

Temat: KSIĄŻKA Subject: BOOK

III Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny III International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – ZYGMUNT PYTLIK (Polska / Poland)

Zielona Góra 1988 Zielona Góra 1988

Temat: SZTUKA Subject: ART

IV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny IV International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – EUDENIUSZ GRIGORIEV (ZSRR / SOVIET UNION)

Zielona Góra 1989 Zielona Góra 1989

Temat: MUZYKA Subject: MUSIC

V Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny V International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – MARIAN MATOCHA (Polska / Poland)

Zielona Góra 1990 Zielona Góra 1990

Temat: TELEWIZJA Subject: TELEVISION

VI Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny VI International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – Yuriy Kosobukin (Ukraina / Ukraine)

Kożuchów 2004 Kożuchów 2004

Temat: ZAMEK Subject: CASTLE

VII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny VII International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – BŘETISLAV KOVAŘIK (Czechy / Czech Republic)

Kożuchów 2005 Kożuchów 2005

Temat: RADIO Subject: RADIO

VIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny Kożuchów 2006 VIII International Open Cartoon Contest Kożuchów 2006 GRAND PRIX – ALESSANDRO GATTO (Włochy / Italy)

Temat: OCHRONA PRZED CHŁODEM I UPAŁEM Subject: PROTECTION AGAINST COLD AND HEAT 97


Historia konkursu

IX Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny IX International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – PAWEŁ KUCZYŃSKI (Polska / Poland)

Kożuchów 2007 Kożuchów 2007

Temat: GAZETA Subject: NEWSPAPER

X Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny X International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – ALESSANDRO GATTO (Włochy / Italy)

Zielona Góra 2008 Zielona Góra 2008

Temat: NAFTA I GAZ Subject: OIL AND GAS

XI Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny XI International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – BŘETISLAV KOVAŘIK (Czechy / Czech Republic)

Zielona Góra 2009 Zielona Góra 2009

Temat: WINO (WINOBRANIE) Subject: WINE (VINE HARVEST)

XII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny XII International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – JERZY GŁUSZEK (Polska / Poland)

Zielona Góra 2010 Zielona Góra 2010

Temat: MUZEUM Subject: MUSEUM

XIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny XIII International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – WITOLD MYSYROWICZ (Polska / Poland)

Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011

Temat: BIBLIOTEKA Subject: LIBRARY

XIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny XIV International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – MIKHAIL ZLATKOVSKY (Rosja / Russia)

Zielona Góra 2012 Zielona Góra 2012

Temat: SAMOLOT – LOTNISKO – LATANIE Subject: PLANE – AIRPORT – FLYING

XV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny XV International Open Cartoon Contest GRAND PRIX – JERZY GŁUSZEK (Polska / Poland)

Zielona Góra 2013 Zielona Góra 2013

Temat: MEDI@ SPOŁECZNOŚCIOWE Subject: SOCIAL MEDI@

98