Issuu on Google+


përfitoni

deri 30% zbritje Rezervoni tani qË tË KURSENI

15%

25% ZBRITJE

ZBRITJE

20%

30%

ZBRITJE

ZBRITJE


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

4

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

18% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

5


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

25% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

25% ZBRITJE

6

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

7


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

8

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

9


Rezervoni para 31 mars

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

17% ZBRITJE

10

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

11


12

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

13


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

14

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

15Broshura - 30% zbritje