Page 1


përfitoni

deri 30% zbritje Rezervoni tani qË tË KURSENI

15%

25% ZBRITJE

ZBRITJE

20%

30%

ZBRITJE

ZBRITJE


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

4

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

18% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

5


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

25% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

25% ZBRITJE

6

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

7


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

8

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

9


Rezervoni para 31 mars

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

20% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

17% ZBRITJE

10

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

11


12

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

13


Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

14

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235


Rezervoni para 30 prillit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Rezervoni para 31 marsit

PËRFITONI

15% ZBRITJE

Për informata dhe rezervime na vizitoni në zyret tona, adresa: Vellusha e Poshtme 17, Prishtinë. Tel: 038 235 235

15


Broshura - 30% zbritje  

Në këtë broshurë mund të gjeni të përzgjedhura disa nga hotelet për pushimet tuaja në Turqi. Rezervoni para 30 marsit dhe në disa hotele par...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you