Page 1

prof. JUDr. Ján Svák, CSc., prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Ústavné právo Slovenskej republiky Osobitná časť 4. vydanie

2009 Bratislavská vysoká škola práva


ÚSTAVNÉ PRÁVO | Osobitná časť

Recenzenti: prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.

Svák, Ján – Cibulka, Ľubor Ústavné právo Slovenskej republiky, Osobitná časť/ Ján Svák, Ľubor Cibulka. – 4. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2009. 1072 s. ISBN:978-80-89447-06-0 Kľúčové slová: • ústavné právo • ochrana ústavnosti • parlament • prezident • vláda • súdna moc • orgány ochrany práva • ľudské práva • referendum • voľby

2


Predhovor k 4. vydaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

I.

9

Ľudskoprávna časť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

Právo na osobnú slobodu a telesnú integritu (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . .

11

2. 3. 4. 5.

Právo na súkromie a duševnú integritu (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.). . . . . . Vlastnícke právo (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politické práva (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hospodárske, sociálne a kultúrne práva (prof JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . .

117 205 289 389

II. Inštitucionálno-organizačná časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 6.

Zákonodarná moc (Národná rada Slovenskej republiky) (prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Voľby (prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Referendum (prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Prezident Slovenskej republiky (prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.). . . . . . . . 10. Vláda Slovenskej republiky (prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.). . . . . . . . . . . 11. Súdna moc (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Orgány ochrany práva (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461 529 605 635 681 723 789

III. Procesnoprávna časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 13. Ochrana ústavnosti (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Právo na súdnu a inú právnu ochranu (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . .

875 927

15. Tvorba právnych predpisov (prof. JUDr. Ján Svák, CSc.) . . . . . . . . . . . . . . 1023

3

Ústavne pravo, osobitna cast - obsah  

Ústavne pravo, osobitna cast - obsah