Page 1

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV

Martin KASARDA

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV

2012 Paneurópska vysoká škola


PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV

Recenzenti:

prof. PhDr. Andrej Tušer, Csc. doc. PhDr. Miroslav Zelinský, Csc.

KASARDA, Martin PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV – 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. 208 s. Klúčové slová: l l l l l l

žurnalistika spravodajstvo publicistika tlač printové médiá štylistika

ISBN 978-80-89447-68-8

2

l l l l l l

novinár reportér redaktor žánre kreatívne písanie redigovanie


Obsah

Obsah 1.

Úvod: ako používať túto knihu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.

Písanie ako remeslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.

Novinárske žánre dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4.

Štýl a jazyk v 21. storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.1 Štýly – osvedčené recepty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.2 Slovo – základná surovina textu . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

4.3 Veta – pracovné postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

4.4 Kompozícia – dizajn výsledku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

5.

Gramatika textu a rečový akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

6.

Spravodajstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

7.

Ako spracovať udalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

8.

Správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

9.

Riport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

10. Spravodajský rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

11. Článok: hybrid 21. storočia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

12. Nestarnúci hit: Rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

13. Kráľovná reportáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

14. Názorová publicistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

15. Recenzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

16. Internet a zmena textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

17. Redigovanie a proces spracovania . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

18. Masové médium ako kolektívne dielo . . . . . . . . . . . . .

177

19. Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

20. Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

Prehľad vydanej odbornej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199 3


PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV

O autorovi PhDr. Martin Kasarda, Dr. (1968) vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre (v odbore slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka), postgraduálne teóriu literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigoróznu prácu na tému Semiotika médií obhájil na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru začal ako redaktor literárneho a intelektuálneho týždenníka Kultúrny život v roku 1990. Pracoval v oblasti reklamy, v roku 1998 sa stal redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora denníka Národná obroda. Po odchode z Národnej obrody pôsobil vo viacerých redakciách (Čas, Formát, šéfredaktor mesačníkov GoldCar, Brejk). V súčasnosti prednáša na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a je spolumajiteľom a senior konzultantom v komunikačnej agentúre Snowball communications, s.r.o. Aktívne pravidelne spolupracuje s denníkom Pravda a s webovým názorovým portálom www.jetotak.sk. V odbornej sfére sa venuje najmä problematike tlačených médií, elektronických médií a komunikácii zdravia a zdravotníckej problematiky v médiách a kulturologickým otázkam (najmä populárnej kultúre). Je pravidelným členom poroty prestížneho ocenenia Novinárska cena v oblasti tlačených médií. Okrem toho je aktívny aj ako spisovateľ, publikoval básnickú zbierku Rebeliáda (1993), poviedkové knihy Dejiny menejcennosti (1994) a Polia (1999) a román O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (2011). Z teoretických prác mu knižne vyšla monografia Osamelí bežci (1996) a podielal sa autorsky na viacerých ďalších publikáciách vrátane obľúbenej učebnice autorského kolektívu pod vedením prof. A. Tušera Praktikum mediálnej tvorby (EUROKÓDEX, 2010).

4


Úvod: Ako používať túto knihu

1. Kapitola

Úvod: Ako používať túto knihu Táto publikácia vznikla na základe kurzov tvorivého písania pre študentov masmediálnej komunikácie. Zaoberá sa novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho v textov bolo a je súčasťou prednáškových cyklov, viaceré pasáže vznikali ako repliky v rámci diskusií s budúcimi žurnalistami. Nejde však o klasickú publikáciu, v ktorej by sa dávali hotové informácie. Žurnalistika a spracovanie informácií je živý, premenlivý svet, v ktorom je väčšina práce podriadená diktátu aktuálnosti. Táto kniha je rozdelená do štyroch základných okruhov. Na úvod sa venujeme teórii žánrov a stavu súčasnej žurnalistiky. Druhá časť je venovaná spravodajstvu – nielen písaniu, ale aj obsahovej príprave správy. Tretia časť sa venuje publicistike – reportáži, interview a názorovej publicistike. Záver knihy sme venovali najmodernejším spôsobom žurnalistickej práce – internetovej žurnalistike. Na konci väčšiny kapitol sú úlohy, ktoré môžu študenti spracúvať. Treba si však uvedomiť, že písanie je tvorivá činnosť, preto si vyžaduje chuť, odvahu, kreativitu a vedomie, že písať novinársky na vysokej úrovni chce niekoľko rokov trénovania a praktických skúseností. Táto kniha je len receptom. Majster kuchár sa ukáže vtedy, ak ho recept inšpiruje, ale vie ho aj vylepšiť. Na záver tohto úvodu si dovolím osobné poďakovanie mojej rodine, manželke Kataríne a deťom Miškovi a Margarétke za trpezlivé znášanie rozhádzaných novín, časopisov a kníh po celom dome a zdanlivo nekonečné sedenie pred obrazovkou počítača. Osobitná vďaka patrí doc. Elene Hradiskej, PhDr. Zore Hudíkovej, prof. Andrejovi Tušerovi, doc. Samuelovi Brečkovi, doc. Miroslavovi Zelinskému, 5


PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PÍSANIA PRE PROFESIONÁLOV

PhDr. Marianovi Pauerovi a všetkým kolegom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Profesionálna práca novinára sa nezaobíde bez mnohých inšpiratívnych stretnutí, avšak vymenovať novinárov a kolegov z rôznych redakcií by bolo viac-menej nekorektné, keďže by som určite na niekoho zabudol. Poďakovať chcem aj študentom za trpezlivosť a snahu porozumieť nie vždy zmysluplnému výkladu.

6

Prakticka prirucka pisania pre profesionalov  

Obsah publikacie