Page 1

Helmut Pernsteiner – Eva Wagner Ladislav Kabát a kolektív

Bratislava 2011


Recenzenti: – k časti „Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach rakúskych, nemeckých a tureckých spoločností“: – prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. – doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc., UNIDO, Viedeň – k časti „Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR“: – prof. Ing. František Ochrana, DrSc. – doc. Ing. Vladimír Krepl, UNIDO, Viedeň

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Pernsteiner, Helmut – Wagner, Eva Ladislav Kabát a kolektív Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach / Helmut Pernsteiner, Eva Wagner Ladislav Kabát a kolektív – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. 112 s. ISBN: 978-80-89447-51-0 Kľúčové slová: • • • • •

2

.-+

spoločensky zodpovedné podnikanie, ekonomická efektívnosť, sociálna starostlivosť, ekologická zodpovednosť, udržateľnosť,

• • • • •

finančná stabilita podniku, bonita podniku, finančné ohrozenie podniku, konkurzné konanie, Altmanov index.


Predhovor ..............................................................................................................................

4

Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach rakúskych, nemeckých a tureckých spoločností ....................

7

Helmut Pernsteiner – Eva Wagner (Johannes Kepler Universität, Linz) Preklad: Mgr. Mário Hrašna

Predhovor ..............................................................................................................................

58

Možnosti aplikácie bonitných a predikčných modelov v podnikateľskom prostredí SR ...............................................................

59

Ladislav Kabát, Beáta Stehlíková, Mária Zúbková, Monika Majková-Sobeková (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

.-+ 3

Podnikanie v novych ekonomickych podmienkach  

Podnikanie v novych ekonomickych podmienkach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you