Page 1

Obsah Predslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Kapitola I

Úvod do dejín mediálnej komunikácie. . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kapitola II

Jazyk a reč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Kapitola III

Písmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Kapitola IV

Tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Kapitola V

Noviny a časopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Kapitola VI

Pošta, telegraf a telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Kapitola VII

Spravodajské agentúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Kapitola VIII Fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Kapitola IX

Film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Kapitola X

Rádio a rozhlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

Kapitola XI

Televízia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

Kapitola XII

Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

3

Od tamtamov po internet  

Od tamtamov po internet