Page 1

MÉDIÁ A NOVINÁRI NA SLOVENSKU 2010

Samuel Brečka Branislav Ondrášik Richard Keklak

2010 Paneurópska vysoká škola


MÉDIÁ A NOVINÁRI NA SLOVENSKU 2010

Recenzenti: prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. doc. PhDr. Jozef Vatrál, CSc.

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Brečka, Samuel; Ondrášik, Branislav; Keklak, Richard Médiá a novinári na Slovensku 2010 / Brečka, Samuel; Ondrášik, Branislav; Keklak, Richard – 1. vyd. – Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010. 232 s. ISBN: 978-80-89447-32-9 Kľúčové slová l l l l l l l l l

2

médiá sloboda prejavu tlačový zákon systém médií na Slovensku novinárska profesia novinári na Slovensku novinárska demografia novinárske kompetencie prieskum novinárskej profesie


Obsah

Obsah Medailóny autorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Predslov : Zuzana Krútka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Úvod: Hlavné črty vývoja médií na Slovensku za posledných 20 rokov . . . .

8

Kapitola I. (B. Ondrášik): Dve desaťročia slobodného mediálneho prostredia na Slovensku: Od komunizmu k moci biznisu a politiky . . . . . . . . . . . .

17

Kapitola II. (S. Brečka): Novinárska profesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Kapitola III. (S. Brečka, R. Keklak): Novinárska profesia na Slovensku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Záver (S. Brečka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Kniha vychádza v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov ako výstup z riešenia výskumných projektov V 10001-IG: Médiá a novinári na Slovensku 2010 - Analýza mediálneho sektora kreatívneho priemyslu a grantu APVV SK-PL-0050-09 Médiá v kríze a kríza v médiách.

3

Novinari a media na Slovensku 2010 - obsah  

Obsah publikacie Media a novinari na Slovensku 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you