Page 1

Obsah Namiesto predslovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Ako sa robia noviny alebo zázrak zvaný noviny . . . . . . . . . . . . . . .

9

I. ČASŤ:

NOVINÁRSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.1 Veda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.1.1 Súčasti novinárstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.2 História . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1.2.1 Predchodcovia periodickej tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.2.2 Prvé noviny a časopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.2.3 Dvadsiate storočie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.3.1 Do roku 1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.3.2 Po roku 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

1.3.2.1 Denníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

1.3.2.2 Týždenníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

1.3.2.3 Mesačníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

1.4 Typológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

1.4.1 Národnostná tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

1.4.2 Regionálna a lokálna tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

1.4.3 Podniková a firemná tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Literatúra a pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

1.3

II. ČASŤ:

NOVINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2.1 Redigovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2.1.1 Dizajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 3


Obsah

2.1.1.1 Klasický postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.1.1.2 Moderný postup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.1.1.3 Organizácia práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.1.1.4 Typy grafickej úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2.1.1.5 Titulky, fotografie, rubriky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2.2 Žánre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.2.1 Klasifikácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2.3 Spravodajstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2.3.1 Krátka správa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.3.2 Rozšírená správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.3.3 Úradná správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2.3.4 Referujúca správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.3.5 Dialogizovaná správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2.3.6 Beletrizovaná správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.4 Publicistika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.4.1 Publicistické analytické (postojové, názorové) žánre . . . . . . 145 2.4.1.1 Komentár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2.4.1.2 Úvodník (editoriál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2.4.1.3 Poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2.4.1.4 Recenzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2.4.1.5 Publicistické interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2.4.1.6 Ďalšie publicistické analytické žánre . . . . . . . . . . . . . 150 2.4.2 Publicistické beletristické (emocionálne, názorové) žánre . . 152 2.4.2.1 Reportáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2.4.2.2 Fejtón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.4.2.3 Glosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2.4.2.4 Stĺpček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.4.2.5 Kurzíva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.4.2.6 Črta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2.4.2.7 Ďalšie publicistické beletristické žánre . . . . . . . . . . . 159 Literatúra a pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4


Obsah

III. ČASŤ: NOVINÁRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

3.1 Najprv trocha teórie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.2 Písať pravdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.3 Abeceda novinárskej profesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3.4 Novinári o novinároch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3.5 Slovo autora na záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Literatúra a pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Profesionálne curriculum vitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

IV. ČASŤ: PRÍLOHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Príloha č. 1:

Malý novinársky slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Príloha č. 2:

Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov . . . . . . . . . . 219

Príloha č. 3:

Deklarácia Medzinárodnej federácie novinárov o zásadách konania novinárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Príloha č. 4:

Zákon č. 167/2008 Z. z. z 9. apríla 2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Príloha č. 5:

Zákon č. 211/2000 Z. z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Príloha č. 6:

Rokovací poriadok Tlačovej rady Slovenskej republiky . . . . 251

Príloha č. 7:

Nesprávne výrazy, najčastejšie používané v novinárskych prejavoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Príloha č. 8:

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov Európskej únie (Výber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

5

Ako sa robia noviny - obsah  

Ako sa robia noviny - obsah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you