Page 1

IN BALANS VOORUIT! OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011


OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011

Hoewel er een intuïtief begrip bestaat over wat Operational Excellence inhoudt, bemerken wij in onze adviespraktijk een verschuiving: niet alleen kosten en aandeelhouderswaarde zijn belangrijk, maar ook aandacht voor medewerkers, klanten en leveranciers neemt in belang toe. Er is steeds meer besef dat alleen in een goede balans er echt duurzaam sprake kan zijn van Operational Excellence.

Deze verschuiving was voor ons reden om Operational Excellence te onderzoeken. Dit hebben wij gedaan middels een survey bij meer dan 100 organisaties. De resultaten zijn inspirerend: veel plannen tot verbetering, veel potentieel en ook het besef dat de mens de sleutel is tot realisatie van dit potentieel.

OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011 EUROGROUP CONSULTING


MANAGEMENT SUMMARY 1/2

Operational Excellence juist nu belangrijke driver

Mens biedt meeste verbeterpotentieel

Operational Excellence staat volop in de belangstelling

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt de mens

bij Nederlandse organisaties. Voor maar liefst 65% van

genoemd als belangrijkste bron van verbeterpotentieel.

de ondervraagde bedrijven, wordt Operational

Daarmee is een verschuiving zichtbaar ten opzichte van het

Excellence het komende jaar belangrijk of heel

verleden, waar met name aandacht werd besteed aan het

belangrijk. Het behalen van hogere klanttevredenheid,

verbeteren van de bedrijfsprocessen.

lagere kosten en hogere leverbetrouwbaarheid zijn daarbij de voornaamste doelstellingen.

Organisaties die ervaring hebben met Operational Excellence zien meer potentie in de mens dan in bedrijfsprocessen, terwijl dit voor onervaren organisaties andersom is. Daarnaast wordt inkoop meer dan in het verleden gezien als functioneel gebied waarop verbeteringen te behalen zijn.

OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011 EUROGROUP CONSULTING


MANAGEMENT SUMMARY 2/2

Noodzaak om balans in Operational Excellence projecten te bewerkstelligen

Maatwerk met het Operational Excellenceframework als leidraad

Voor het daadwerkelijk realiseren van Operational Excellence is een goede balans nodig tussen vier factoren:

Operational Excellence de komende jaren, bevelen we

bedrijfsprocessen, organisatie, IT en de mens. Bij meer

maatwerk aan. In het rapport schetsen wij een Operational

dan 80% van de ondervraagde bedrijven is die balans in

Excellence-framework.

meer of mindere mate afwezig.

Voor organisaties die daadwerkelijk aan de gang gaan met

Dit framework biedt een leidraad voor het opstarten van een

Belangrijke belemmeringen bij het bereiken van de balans

Operational Excellence initiatief: het formuleren van een

zijn volgens de ondervraagden onvoldoende proces inzicht,

helder toekomstverhaal over Operational Excellence, dit

te complexe processen, te weinig interne prioriteit en

verhaal delen met de organisatie en gefaseerd uitwerken.

onvoldoende kennis bij de medewerkers.

Eerst de ambitie helder hebben (connect), dan vertalen

Organisaties streven naar optimale, eenvoudige en

naar concrete actieplannen (translate), en deze vervolgens

inzichtelijke operationele processen in combinatie met

uitvoeren, leidend tot een verhoogd niveau van Operational

klantfocus. Om dit te bewerkstelligen is de eerder

Excellence (realise).

genoemde balans tussen de factoren essentieel.

OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011 EUROGROUP CONSULTING


IN BALANS VOORUIT!

We hopen dat dit rapport inspireert tot nieuwe, succesvolle initiatieven op het gebied van Operational Excellence.

Mocht u vragen hebben of graag dieper in willen gaan op de uitkomsten van het rapport en wat dat

voor uw organisatie betekent, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

INTERESSE IN HET VOLLEDIGE RAPPORT? www.eurogroupconsulting.nl

OPERATIONAL EXCELLENCE SURVEY 2011 EUROGROUP CONSULTING


EUROGROUP CONSULTING GOOIMEER 5-39, NL-1411 DD NAARDEN +31 (0)35 699 60 69 INFO@EUROGROUPCONSULTING.NL WWW.EUROGROUPCONSULTING.NL

Operational Excellence Survey 2011  
Operational Excellence Survey 2011  

Met trots presenteren wij het rapport van de Operational Excellence Survey 2011! Bijna 120 respondenten uit verschillende branches en verdee...

Advertisement