Page 1

duben 2013

bulletin evropských príležitostí

aktuality ¦ zajímavosti

Program celoživotního učení loni v ČR rozdělil 25 milionů eur

Na vzdělávací aktivity v České republice přispěl Program celoživotního učení (LLP) loni více než 25 miliony eur, tedy téměř 640 miliony korun. Čeští účastníci díky tomu jen v rámci programu Erasmus realizovali v akademickém roce 2011/2012 více než 9500 mobilit. V ostatních podprogramech LLP se v  loňském roce uskutečnilo 500 mezinárodních projektů a přes 650 výjezdů do zahraničí. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), součást Domu zahraničních služeb, pak uspořádala mnoho seminářů, konferencí a dalších informačních akcí, jejichž cílem bylo informovat o LLP a přilákat k němu nové zájemce.

CO najdete uvnitř

?

str. 2 > Erasmus Mundus spojuje nejen evropské univerzity > Program Erasmus Mundus pohledem studenta Jakuba Doležala

red

str. 5 > MyXperience: Jak může zážitek účastníků přerůst ve zkušenost str. 6 > Jaké je to vyrazit na workcamp? Rozhovor s Alenou Habltovou

str. 3 > Do Evropy hrou - aktivity k inspiraci

str. 7 > Projektové dny "Škola v Evropě, Evropa ve škole"

str. 4 > Veletrh BETT: Ráj pro všechny, kdo využívají ICT ve vzdělávání

str. 8 > Uzávěrky > Barevný svět kolem nás - vítězné fotografie bulletin evropských príležitostí

Evropská komise otevřela 4. března letošního roku aktivitu eTwinning šesti novým zemím. V rámci iniciativy eTwinning Plus se do on-line projektů mohou zapojit Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina a Tunisko. eTwinneři mají od začátku března možnost zapojit učitele z nových zemí do již existujících projektů, nebo je přizvat jako partnery do nově zakládaných projektů. Více informací najdete na www.etwinning.cz. Připravované páté číslo bohemistického časopisu Krajiny češtiny bude již tradičně vydáno u příležitosti letního setkání učitelů u krajanů a lektorů, které se bude konat 8. srpna. Tento elektronický časopis slouží především jako prostředek vzájemné komunikace učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích, vítány jsou též články ostatních zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině. Své příspěvky můžete zasílat do 21. dubna, více informací najdete na webu www.dzs.cz. ČNA Mládež vás zve na Evropský týden mládeže, který bude 26. 5.–2. 6. 2013 oslavovat 25 let Evropských programů pro mládež. Zajímavých aktivit, propojených s letošním Evropským rokem občanů, se budete moci zúčastnit jak v Praze, tak v regionech. Zveme vás 15. dubna na kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace Evropské dobrovolné služby na téma: "Koordinátor superman". Více informací najdete na www.mladezvakci.cz/skoleni. ZVEME VÁS NA ŠKOLENÍ: Akreditační školení VOHO (5.–8. 6. 2013) pro organizace, které mají zájem zapojit se do Evropské dobrovolné služby. Přihlašujte se do 27. 5. 2013 Appetiser ve Velké Británii (11.–15. 9. 2013) – školení pro nováčky v Programu Mládež v akci. Přihlašujte se do 9. 6. 2013 Školení "Jak na závěrečnou zprávu" (14. 5. 2013), které je určeno všem příjemcům grantu programu Mládež v akci, kteří se chtějí dobře připravit na vypracování závěrečné zprávy z projektu. Podrobnější informace najdete na www.mladezvakci.cz/skoleni.

bulletin ¦ aktuality

A je třeba říci, že snaha se NAEP vyplatila. Výrazně totiž vzrostl počet prvopředkladatelů, tedy těch, kdo si o podporu v LLP žádali poprvé. V programech Comenius, Grundtvig a Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) představovaly jejich přihlášky více než polovinu všech žádostí. U programu Leonardo da Vinci tvořili noví žadatelé zhruba třetinu. Zdánlivě malý, jen devítiprocentní podíl nových žadatelů v programu Erasmus je dán tím, že se do něj už v minulosti zapojila naprostá většina institucí terciárního vzdělávání. A kolik žadatelů v jednotlivých programech v loňském roce uspělo? Leonardo da Vinci podpořil 295 žádostí,

Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, pak 72 projektů a 93 mobilit. V programu Comenius dostalo granty 162 projektů a 429 mobilit, podporu v rámci Studijních návštěv pro odborníky ve vzdělávání mohlo využít 94 žadatelů. Většina účastníků se shoduje v tom, že zapojení do LLP jim přineslo mnoho pozitivního. Nejvíce si cení zvýšení sebevědomí, zlepšení prezentačních schopností, jazykových znalostí nebo komunikačních a dalších profesních dovedností. Proto neváhejte a zapojte se i vy do aktivit, které Program celoživotního učení nabízí, od roku 2014 pod novým názvem, pravděpodobně Erasmus pro všechny. Detaily nové fáze programů představíme v některém z příštích vydaní.

Nevíte, kam se o sobotní noci 8. června vypravit za poznáním? Zkuste v rámci 10. ročníku Pražské muzejní noci navštívit Národní technickou knihovnu v pražských Dejvicích, kde na vás bude ve čtvrtém patře čekat stánek Domu zahraničních služeb. Nabídne vám rozmanité workshopy, při kterých se určitě lecčemu přiučíte.

Mozaika duben 2013  

Bulletin Mozaika se věnuje mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Vychází čtvrletně a je distribuován po celé ČR zdarma.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you