Page 1

ríjen 2012

bulletin evropských príležitostí

autor: Jana Horáčková

Akademická informační agentura (AIA) připravila podle pokynů MŠMT na začátek nového vysokoškolského roku aktualizovanou nabídku stipendijních pobytů, určených studentům a pedagogům z českých veřejných vysokých škol. Pobyty, o nichž se více dozvíte na webu www.zahranici-stipendium.cz, jsou výsledkem dvoustranných mezinárodních smluv. V jejich rámci lze vyjet do téměř 40 zemí z celého světa, a to až na dobu jednoho akademického roku. Specifikem těchto stipendií je to, že neexistuje obecné vymezení oborů ani konkrétních škol, na kterých je možné studovat. Vždy se vychází z konkrétní smlouvy, z níž vyplývají i přesné podmínky, jako je délka pobytu nebo počet míst pro zájemce z ČR. Důležitá je vlastní aktivita zájemců, kteří si obvykle sami vyhledají příslušné kontakty. Různá je i výše stipendia, které pokrývá jak školné, tak životní náklady. Přihlášky se podávají vždy s ročním předstihem (výjimkou jsou letní jazykové kurzy) a termíny uzávěrek také závisí na jednotlivých smlouvách. V nadcházejícím akademickém roce se tak mohou přihlásit ti, kteří uvažují o pored bytu v akademickém roce 2013/2014.

str. 4 > Program Erasmus nabízí zahraniční pobyt i vysokoškolským pedagogům > Naprostá většina vysokoškoláků si pobyt v rámci Erasmu pochvaluje

Správná S odpoved´ na krížovku

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla: Erasmus pro všechny. Blahopřejeme třem vylosovaným, kteří zaslali správnou odpověď, a získávají od nás hodnotné ceny: Zdeňka Janušová, Vsetín, Jana Sekerková, Slavkov u Brna, Hana Kubálková, Plzeň.

Rádi bychom pozvali všechny (bývalé) dobrovolníky a dobrovolnice EDS na výroční setkání – tedy Anuál mítink (5. – 7. 10. 2012, Praha). Můžete se těšit na setkání s dalšími EDSkaři, zajímavé workshopy, zjistíte, jak využít vaši zkušenost na EDS v budoucnu, třeba při hledání zaměstnání. A v neposlední řadě vás čeká velká EDS párty! Více na www.mladezvakci.cz ZVEME VÁS NA ZAJÍMAVÁ ŠKOLENÍ: What Role Can Youth Work Play Tackling Racial Discrimination? (10. 12. – 14. 12. 2012) Kontaktní seminář pro organizace zaměřené na prevenci rasismu a diskriminace. Přihlašujte se do 15. 10. 2012. Školení o závěrečných zprávách (23. 10. 2012) – přihlašujte se do 18. 10. 2012. Tic Tac v Německu (2. 2. – 8. 2. 2013) Mezinárodní školení zaměřené na podporu projektů v rámci akce 4. 3 programu Mládež v akci. Přihlašujte se do 18. 11. 2012.

„...již jsem na místě a zpracovávám materiál a data z minulého pobytu. Na Purus, místo výzkumu, plánuji pětiměsíční cestu od poloviny ledna do půlky června. Začátek ale není pevně daný, záleží na deštích, pokud jsou v lednu příliš silné, nelétají letadla. Děkuji za podporu a posílám fotografie mých respondentů, léčitelů kmene Cashinahua, abyste se mohli přiblížit místní realitě...“ ze zprávy o výzkumném pobytu na Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía v Peru, na který vyjela Jana Horáčková, doktorandka Institutu tropů a subtropů ČZU.

?

CO najdete uvnitř str. 2 > European Schoolnet podporuje zájem studentů o technické obory – představujeme aktivitu EUN

aktuality ¦ zajímavosti

str. 5 > Jak se pracuje s mladými nezaměstnanými ve Finsku? – ukáže reportáž ze studijní návštěvy na severu

BiTriMulti v Německu (5. 3. – 9. 3. 2013) Mezinárodní školení zaměřené na výměny mládeže. Přihlašujte se do 10. 12. 2012 Více informací ke všem školením najdete na www.mladezvakci.cz v sekci školení a semináře. DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB – NAEP POŘÁDAJÍ: Konferenci Comenius, která se uskuteční 30. 10. 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Bližší informace a možnost registrace najdete na www.naep.cz/comenius. Mezinárodní kontaktní seminář Partnerství Comenius REGIO zaměřený na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, který proběhne 14. – 17. 11. 2012 v hotelu Don Giovanni v Praze. Mezinárodní česko-polský seminář eTwinning pro učitele všech typů škol, který proběhne 15. – 17. 11. 2012 v Náchodě. Bližší informace a možnost registrace najdete na www.etwinning.cz.

str. 6 > Neformální vzdělávání nabízí vlastní cestu i pospolitost – rozhovor se školiteli programu Mládež v akci

Rozmýšlíte už, co budete podnikat příští léto? Nezapomeňte začít psát projekt! Uzávěrka Mládež v akci pro projekty začínající 1. 5. – 31. 10. je již 1. 2. 2013.

str. 7 > Letošní ceny za výuku jazyků získala desítka osobností a projektů

Byla vyhlášena nová výzva k předkládání návrhů v rámci Programu celoživotního učení. Najdete zde mimo jiné i uzávěrky pro všechny aktivity Programu celoživotního učení pro rok 2013. Více informací na www.naep.cz.

str. 8 > Uzávěrky > Fotoreportáž z akce Grundtvig Day aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! bulletin evropských príležitostí

bulletin ¦ aktuality

Akademická informační agentura nabízí stipendia do celého světa


predstavujeme

European Schoolnet podporuje zájem studentů o technické obory

predstavujeme

V Evropské unii dnes každý rok opouští vysoké školy dvakrát méně budoucích vědců a dokonce třikrát méně inženýrů, než jich vzdělávají univerzity v Asii. Tento výrazný nepoměr ohrožuje budoucnost evropské ekonomiky, protože vědci a technici byli vždy hnacím motorem rozvoje Evropy. Bez základních technických a počítačových dovedností se ale v budoucnu neobejde prakticky nikdo, již v roce 2015 by na téměř všech pracovních místech měla patřit k potřebné kvalifikaci alespoň základní znalost práce s počítačem. Evropské země hledají způsob, jak zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a také jak obecně zlepšit počítačové dovednosti. Podporou škol v této oblasti se zabývá organizace European Schoolnet (EUN), do níž je zapojeno více než 30 zemí, ať už prostřednictvím ministerstev školství, nebo příslušných národních agentur. Členové této sítě společně vytvářejí projekty, kampaně a soutěže, které podporují využití informačních a komunikačních technologií ve výuce nebo pomáhají prosadit inovativní výuku matematiky a přírodovědných předmětů na základních a středních školách. ČR v  EUN zastupuje Dům zahraničních služeb (DZS), jehož prostřednictvím se mohou české školy zapojovat do mnoha užitečných aktivit, které jim přinášejí nové výukové metody a poznatky. DZS poskytuje školám metodickou i technickou pomoc, umožňuje učitelům účastnit se evropských konferencí a odborníkům zapojovat se do evropských expertních skupin. Pokud vás síť European Schoolnet zaujala, podívejte se na web www.dzs.cz/eun, kde najdete podrobnější informace.

Škola budoucnosti Význam moderních technologií ve vzdělávání roste a už dnes mění podobu výuky. V budoucnosti budou děti stále častěji v hodinách používat netbooky nebo tablety a papírové učebnice ustoupí těm elektronickým. Důležitější roli bude také hrát celoživotní a neformální vzdělávání, do výuky se budou zapojovat i rodiče nebo odborníci z veřejné či soukromé sféry. Všechny tyto aspekty budoucího vzdělávání zkoumá rozsáhlý evropský projekt iTEC – Škola budoucnosti, který koordinuje EUN a do něhož je zapojen také DZS. Do čtyřletého projektu, o kterém najdete více informací na webu www.itec.eun.org, se zapojí přes tisíc evropských tříd, z ČR každý rok pochází osm z nich. V minulém školním roce se testovala výuka postavená na online spolupráci s odborníky z praxe, kteří předávali školákům know-how a na dálku jim pomáhali řešit konkrétní úkoly. Žáci se také naučili sami vytvářet interaktivní výukové materiály a sdílet je s ostatními spolužáky. Studenti aktivní způsob výuky přivítali, jak popisuje jedna z učitelek

CO EUN NABÍZÍ ŠKOLÁM? KOLÁM?? Digitální učební materiály Digitální učební materiály jsou stále běžnější součástí výuky a využití najdou nejen při práci s interaktivní tabulí. Mnozí učitelé si materiály sami vyrábí a rádi je sdílejí s ostatními. Pokud se chce učitel inspirovat a využít materiál vytvořený evropským kolegou, začne náhodně hledat na internetu, tak ale může narazit i na nekvalitní zdroje. EUN proto podporuje výměnu materiálů tím, že propojuje jednotlivá národní úložiště na jednom portálu. Zároveň také propaguje přenositelné materiály (takzvané travel well), které využijí učitelé z různých zemí i bez znalosti původního jazyka. „Portál Learning Resources Exchange for Schools – www.lreforschools.eun.org – přináší učitelům na jednom místě více než 50 úložišť digitálních materiálů a otevírá jim tak cestu k desítkám tisíc bezplatných výukových zdrojů,“ vysvětluje Daniel Tocháček z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. „Hledání vhodných a kvalitních materiálů někdy trvá dlouho, ale využijete je opakovaně a můžete je doporučit svým kolegům,“ dodává Ivana Bártlová ze základní školy v  Humpolci, zapojené do projektu eQNet, jenž je zaměřen právě na přenositelnost digitálních materiálů a o kterém se více dozvíte na webu www.eqnet.eun.org.

angličtiny. „Moji studenti jsou budoucími odborníky na informační technologie, takže využití technologií pro vzájemnou interaktivní výuku se jevilo jako výborný nápad. Rozdělili se do skupin pomocí nástroje TEAM-UP, v týmech tří až čtyř studentů museli přečíst jednu z povídek E. A. Poa, sestavit její stručný obsah se třemi otázkami a vše uložit do společné elektronické knihy. A jejich hodnoce-

ní? Velmi zajímavý způsob jak kreativně obohatit výuku a naučit se víc,“ říká Elena Tomanová z brněnské Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií. Spolupráce škol s firmami Snaha propojit školní vzdělávání s praxí je společná všem evropským zemím. Spolupráce škol s podniky je totiž jedinou cestou, jak žákům ukázat, že výuka má opravdu smysl a využití v životě. „Každé malé dítě ví, co dělá lékař nebo paní učitelka. Málokteré desetileté dítě si ale představí něco konkrétního pod profesí chemického analytika. Dokud dětem neukážeme, co zajímavého tito lidé v praxi dělají, nemůžeme očekávat, že je bude chemie bavit a že by se touto profesní cestou v budoucnu vydaly,“ říká k tomu Petra Boháčková z čakovické základní školy. Evropský projekt Ingenious, který společně koordinují EUN a European Round Table of Industrialists (Evropský kulatý stůl průmyslníků), se snaží bariéry mezi školami a podniky prolomit. Během tří let se do projektu, o němž se více informací dozvíte na webu www.ingenious-science.eu, zapojí i nadnárodní průmyslové společnosti. Ročně pak dostane deset českých škol příležitost vyzkoušet si tři výukové moduly vytvořené firmami. V nich žáci například sami objevují základní fyzikální principy nebo používají informační technologie pro simulaci pokusů, které by ve škole nemohli dělat, třeba kvůli bezpečnosti. „Pomocí hezké online hry si žáci zábavnou formou procvičí nejen matematiku, ale také pojmy z biologie, fyziky, tělesné výchovy a angličtiny. Uvědomí si, že matematiku budou potkávat v běžném životě den co den. Ať už to budou základní matematické operace jako násobení a dělení nebo činnosti jako čtení z grafu, tabulky či základy statistiky,“ popisuje přínos projektu Martina Kupilíková, která na základní škole v Městě Touškov na Plzeňsku učí právě matematiku. Barbora Grečnerová, NAEP

Důležité odkazy: ¬ Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) zastupuje ČR v síti EUN a v těchto aktivitách: ¬ www.eqnet.eun.org – projekt eQNet o přenositelnosti digitálních učebních materiálů ¬ www.itec.eun.org – projekt iTEC o využití ICT ve škole budoucnosti ¬ www.ingenious-science.eu – projekt Ingenious podporuje výuku technických a přírodovědných předmětů formou spolupráce se soukromými podniky ¬ www.lreforschools.eun.org – portál sdílející národní úložiště digitálních učebních materiálů bulletin evropských príležitostí


predstavujeme Předpokládejme, že jste na začátku vytváření projektu. Máte nápad, hodíte ho na papír, spolu s partnery z nějaké cizí země ho proberete a ujasníte si co, proč, jak, kdy, kde, s kým a pro koho. A nyní je ideální čas rozmyslet si, jak budete pracovat s tématy, která se celým projektem budou prolínat. Jedním z nich může být evropské občanství.

Já, občan Evropy?

Jak takové evropské občanství v projektu pojmout? A co si pod ním vlastně prakticky představit? Právě tomu se věnuje brožura Já, občan Evropy. Rozklíčuje vám pojem evropské občanství, najdete v ní příklady projektů, které s evropským občanstvím dobře pracují, nebo třeba nápady na konkrétní aktivity s tématem evropského občanství. A jako ochutnávku vám jednu takovou aktivitu přinášíme.

Autor: Ondřej Lochman a školitelé „Sailors on the CitizenShip“

Název Cíl

Já, občan Evropy? Uvědomění si různých rolí a významů občanství pro jednotlivce. Metoda Individuální reflexe, skupinová práce, diskuse. Délka 40 min Počet účastníků 6 a více Potřebné materiály 1 flipchartový papír 1 papír A4 na účastníka 1 fixa na účastníka Papírová lepicí páska Témata Osobní identita Instrukce Příprava: 1. Doprostřed kruhu položte papíry A4 a fixy. 2. Na flipchart nakreslete příčně (nejlépe trochu směrem nahoru) šipku a vyznačte na ní (kdekoliv) 3 body. Aktivita: 1. Požádejte účastníky, aby si každý vzal 1 fixu a 1 papír A4. 2. Představte jim nakreslenou šipku. Řekněte, že tato šipka symbolizuje čáru života. 3. Požádejte účastníky, aby si nakreslili svoji „šipku života“ a na šipce zaznačili nejméně 3 časové body podle toho, kdy se cítili občany. Na papír mohou popsat, o jakou událost se jednalo. (7 min) 4. Když mají všichni hotovo, požádejte účastníky, aby zaznačili pokud možno nejméně 3 další body, kdy se cítili občany Evropy, a na papír opět popsali, o jakou událost se jednalo. (7 min) 5. Poté účastníky požádejte, aby vytvořili trojice a sdělili si výstupy svých osobních reflexí. (15 min) 6. Když diskuse ustanou, začněte se závěrečným shrnutím. Zeptejte se: „Kdy jste se cítili občany?“ a poté „Kdy jste se cítili občany Evropy?“ Výroky zapisujte na flipchart, když se budou opakovat, můžete je tematicky slučovat. (10 min) Závěrečná diskuse 1. Jaký je pro vás rozdíl mezi první a druhou otázkou? 2. Co rozumíte pod pojmem „občan Evropy“? (za(„debriefing“) měřte se na rozdíl vnímání občan EU a občan Evropy) 3. Nakolik je občanství pouze právním vztahem a nakolik je naší volbou? (zaměřte se na rozdílné vnímání občanství jako právního vztahu „jednotlivec a stát“ a „aktivní občanství“) 4. Má občanství smysl i ve 21. století? Tipy a komentáře Šipky účastníků vylepte v pracovní místnosti, aby si je všichni mohli během přestávek prohlédnout.

red

Během letošního podzimu se také rozběhnou jednodenní workshopy v regionech na téma evropské občanství, jejich termíny se budou postupně objevovat na http://www.mladezvakci.cz v kalendáři školení i aktualitách. Neváhejte se přihlásit!

„ Ko n e čn ě ví m , k d e n aj í t i n f or m ace o t om , c o j e t o e vro p s ké o b čan s t ví a j ak n a n ěj !“ bulletin evropských príležitostí

Zaujala vás brožura

Já, občan Evropy? Vyzvedněte si zdarma vlastní výtisk na: Česká národní agentura Mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 Případně nám můžete napsat

na petran@mladezvakci.cz a my vám brožuru zašleme poštou, nebo je k dispozici ke stažení na http://www.mladezvakci. cz/publikace.


ggalerie a l e r i e projektu projektu

Program Erasmus nabízí zahraniční pobyt i vysokoškolským pedagogům

Program Erasmus je známý zejména organizováním studijních pobytů pro studenty. Obdobné příležitosti k mobilitám ale nabízí i zaměstnancům vysokých škol, kteří mohou v zahraničí pobývat pět dnů až šest týdnů.

Co je cílem mobilit zaměstnanců Erasmus?

ERASMUS

Jedním z těch, kdo mají zkušenosti s organizováním pobytů učitelů na zahraničních školách, je i koordinátor programu Erasmus na Univerzitě obrany v Brně, podplukovník Antonín Müller.

Studenti Univerzity obrany při výuce

Myslíte si, že vaši pedagogové o možnostech výukových pobytů Erasmus vědí? Jsou o nich velmi dobře informováni. Dokládá to hlavně skutečnost, že zájem značně převyšuje počet míst, na která dostáváme peníze.

– motivovat vysoké školy k rozšiřování a obohacování nabídky vzdělávání – předávat znalosti zahraničních učitelů i těm studentům, kteří nemohou sami vyjet na zkušenou do zahraničí – podporovat výměnu znalostí, zkušeností a pedagogických metod – motivovat zaměstnance i studenty k mobilitám a pomáhat jim s přípravou na ně

Kolik učitelů Univerzity obrany mobility Erasmus využívá? Ročně je to asi 20 procent. Velmi často využívají stínování kolegů, například učitelé technických oborů se díky němu seznamují s běžně používanými cizojazyčnými termíny. Něco jiného totiž bývají vyčtená fakta z knih a něco jiného praktický život.

odráží. Třeba zahraničními přednáškami ukazují svou schopnost prezentovat své výsledky v angličtině.

Učitele kterých oborů pobyty nejvíce lákají? Do Erasmu se od nás zapojily technická a ekonomická fakulta. Z jejich zaměření vyplývá i zájem učitelů. Techniky zajímá zejména prezentace vědeckých výsledků, v ekonomických oborech jde spíše o výměnu zkušeností z oblasti vedení lidí, ale i aplikace vědy do vojenství.

Oceňují studenti přednášky zahraničních učitelů? Musím s potěšením říci, že ohlasy jsou veskrze pozitivní. Často se jedná o jiný úhel pohledu na studovanou věc a studenti pak snadněji chápou věci v širších souvislostech. Navíc si ověří svou schopnost sledovat danou tematiku v cizím jazyce.

Hraje zahraniční zkušenost roli v hodnocení zaměstnanců? Ano, v komplexním hodnocení učitelů se to určitě

Přijíždějí zahraniční učitelé i na Univerzitu obrany? Snažíme se, aby výměny byly reciproční, a docela se nám to daří. Vznikají tak neformální partnerství i přátelství, díky kterým se vždy lépe spolupracuje.

V čem vidíte největší přínos mobilit zaměstnanců Erasmus? Hlavní je bezesporu odborný přínos, který díky mobilitám získáváme. Důležitá je ale pro nás i možnost získat grant. Bez prostředků z programu Erasmus by totiž pro značnou část učitelů nebyl zahraniční pobyt vůbec možný. red

Naprostá většina vysokoškoláků si pobyt v rámci Erasmu pochvaluje Mezi důležité povinnosti studentů, kteří vyjedou na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus, patří sepsání závěrečné zprávy. Všechny tyto reporty jsou přitom veřejně přístupné na webu erasmus-databaze.naep.cz a pomáhají dalším zájemcům třeba s výběrem hostitelské univerzity. Studenti, kteří už za sebou pobyt mají, ve zprávách také dávají užitečné rady pro pobyt v každé zemi. Zahraniční pobyty jsou pro většinu studentů velkým přínosem. Téměř 60 procent staví hostitelskou školu na stejnou úroveň jako domovskou univerzitu a skoro třetina napsala, že navštívená škola poskytovala výuku kvalitnější. Jen zhruba sedmina, přesněji 14 procent účastníků, konstatovala, že pobyt jim poskytl méně kvalitní vzdělání než jejich česká škola. Velmi pozitivně hodnotí studenti celkový přínos programu Erasmus, ať po odborné nebo osobní stránce. Jedničku nebo dvojku by mu daly v odborné i osobní rovině dvě třetiny účastníků. A jak konkrétní studenti popsali zkušenosti ze zahraničního pobytu? „Na školách zaměřených na aplikované vědy se učí odlišně. Jedná se více o samostudium s úkoly do cvičení. Nejsou hromadné přednášky, hodiny bývají dvakrát do týdne – jedna vždy pod vedením učitele, druhá je

nejčastěji samostatným cvičením. Zkoušky bývají jednoduché, ale předchází jím několik seminárních prací a prezentací,“ přiblížil výuku ve Finsku student brněnské techniky. Nejvíce českých studentů odjíždí na Erasmus do Německa, jako například studentka olomoucké Univerzity Palackého, podle které je způsob výuky hodně podobný tomu našemu: „...přednášky a semináře, na přednáškách se ale mnohem víc diskutuje a klade se důraz na praktické příklady“. I na německých školách přitom čeští studenti často studují v angličtině, která je nejpoužívanějším jazykem, ve kterém získalo zahraniční zkušenost 63 procent účastníků. Relativně často studují mladí Češi i v němčině (11 %), francouzštině (10 %) či španělštině (7 %). Zastoupeny jsou nicméně i málo rozšířené jazyky bulletin evropských príležitostí

14 % nižší 29 % vyšší 57 % srovnatelná

Kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí (2011/2012) jako třeba estonština, kterou využila studentka brněnské Masarykovy univerzity na pobytu v Talinu. „Vzhledem k tomu, že na své domovské univerzitě estonštinu studuji, tak už jsem se před odjezdem nijak zvlášť jazykově nepřipravovala,“ dodala ale k neobvyklému studijnímu jazyku. Důležitou součástí zahraničního pobytu je ubytování, nejčastěji se bydlí na kolejích nebo v bytě společně s jinými studenty, průměrně za 260 eur měsíčně. Někdy ale bývá hledání střechy nad hlavou složité. „Bydlel jsem na třech různých místech. Důvodem je velmi, velmi problematické získávání krátkodobého ubytování v Paříži,“ popisuje trnitou cestu za ubytováním ve francouzské metropoli student Univerzity Karlovy v Praze. Jana Pávková, NAEP


ggalerie a l e r i e projektu projektu

Jak pracují s mladými nezaměstnanými ve Finsku?

Na začátek je důležité poznamenat, že program, který je dnes kompaktním nástrojem boje proti nezaměstnanosti mladých (do 29 let) a do něhož je zapojeno 200 různých organizací působících po celém Finsku, má své kořeny již v 80. letech minulého století. Tehdy se ve Finsku začaly iniciovat první projekty zaměřené na mládež, která prošla jen základním stupněm vzdělávání a neměla žádnou vyšší kvalifikaci. Postupem času se tyto projekty rozvíjely a profesionalizovaly, až roku 1997 vznikla celonárodní asociace, jejímž cílem je realizovat různě zaměřené workshopy, které pomáhají mladým lidem získat potřebnou kvalifikaci či je motivují k dalšímu vzdělávání.

Jak projekt funguje Hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří mají jen základní vzdělání a na střední školu nechodili či ji nedokončili. Jejich šance uspět na trhu práce jsou velmi malé, a to často vede k tomu, že se uzavírají, nevěří si a ztrácí motivaci a chuť něco dělat. Aby se podařilo tyto lidi oslovit, je program náležitě propagován, spolupracuje s úřady práce a také fungují určití „streetworkři“, kteří potenciální klienty aktivně vyhledávají. Organizátoři workshopů se snaží vrátit klientům sebedůvěru, snaží se jim ukázat, že se o ně někdo zajímá a má chuť jim pomoc. Hlavní myšlenkou je méně práce více tréninku, což vystihuje podstatu programu. Od klientů se vyžaduje zodpovědný přístup, pravidelná účast i aktivní zapojení se do pracovních činností, zároveň se s nimi pracuje individuálně, jejich situaci s nimi řeší odborní poradci, kteří je motivují a pomáhají jim najít činnosti, které je budou bavit. Mladí mají dostatek prostoru vše si vyzkoušet.

Někteří získají zkušenosti v zahraničí Do realizace workshopů je zapojeno mnoho organizací, které nabízejí stavební činnosti, pomocné práce, opravy různých typů zařízení, rukodělné a umělecké činnosti, práce s počítačem… a mnoho dalšího (z 200 zapojených organizací tvoří 50 % municipality, 30 % neziskové organizace, ostatní jsou nadace a různé další organizace). Workshopy nemají nahrazovat zaměstnání, ale mají aktivizovat klienty a připravit je na život. Během workshopu je klient motivován k hledání si zaměstnání či ke studiu oboru, který by ho mohl zajímat. Někteří klienti se díky zapojení do workshopů rozhodnou získat zkušenosti v zahraničí a zapojí se do Evropské dobrovolné služby či jiných projektů. Každoročně se do těchto workshopů zapojí více než 13.000 mladých lidí do 29 let a dle odhadů organizátorů je 75 % z nich pozitivně ovlivněno a workshopy je opravdu posunou dále.

„Jde hlavně o to, naučit je ráno vstávat, pracovat celý den a být zodpovědný za to, co dělám.“ Workshopy pro mladé nezaměstnané ve Finsku jsou inspirací pro mnoho dalších států

Bývalý hokejista dnes „koučuje“ kluky na stavbě Abychom poznali, jak program funguje v praxi, byl jeden ze dnů věnován i celodenní účasti na jednom z workshopů. Já s kolegyní z Estonska jsme vyrazili na workshop pro mladé kluky, kteří dělají drobné stavební a manuální práce v okolí města Naantali. Na smluveném místě nás přivítal jejich „mistr“ a „kouč“ v jedné osobě Tesso a my ho již v autě začali zahrnovat dotazy. Tesso je bývalý hokejista a už z jeho vzezření bylo jasné, že problémy s autoritou mít asi nebude. Jak nám řekl, do projektu se zapojil, protože po skončení aktivní hokejové kariéry se chtěl živit ve stavebnictví, které vystudoval. Chvíli pracoval v jedné stavební firmě, a pak přišla nabídka zapojit se do projektu a mít na starosti partu mladých kluků. Tesso si řekl, že by při této činnosti mohl klukům vrátit to, co se jemu dostalo od řady výborných trenérů, a šel do toho.

Některým klukům chybí příklad v rodině Na místě nás již čekalo sedm kluků, kteří byli v plné práci pod dohledem Tessova kolegy. Jejich dnešním úkolem bylo vyrobit malou dřevěnou terasu u obecní chaty, která je určena občanům Naantali na víkendové oslavy a rybářské akce na břehu jednoho s tisíce finských jezer. Tessovým každodenním úkolem je kluky ráno vyzvednout, dovést je na určené místo, pomáhat jim při práci, kterou jim zadává obec Naantali, a odpoledne je zase rozvést. Při dotazu, jak se mu s kluky pracuje, se trochu pousmál a řekl, že dobře. Většina z nich nedokončila střední školu a před zapojením se do workshopu trávili čas hraním počítačových her, nebo ponocováním. Zatím je živí rodiče, ale těm už také dochází trpělivost. V oblasti je mnoho samot, což také ztěžuje jejich šance aktivně se někde zapojovat, zvláště když nemají vlastní auto. Některým z kluků chybí v rodině příklad, kterého by se mohli držet, jiným chybí motivace a na Tessovi bylo vidět, že se snaží plnit obě role. Dobrou motivací pro kluky je i menší finanční odměna, která je čeká za každý odpracovaný den.

Naučit se být zodpovědný V tomto workshopu mohou zůstat nejdéle čtyři měsíce, podle Tessa není cílem programu udělat z kluků řemeslníky, jde hlavně o to, naučit je ráno vstávat, pracovat celý den a být zodpovědný za to, co dělám, a na to tato doba stačí. Mimo to se setkávají s odborníky, kteří s nimi řeší jejich další budoucnost a pomáhají jim vybrat si, čím by se chtěli v budoucnu živit. V den, kdy jsme se workshopu účastnili, čekal jeden z kluků na výsledky výběrového řízení, kterého se účastnil, a bylo bulletin evropských príležitostí

vidět, že napjatý není jen on, ale i Tesso. Jak nám řekl, pokud jde některý jeho svěřenec na pohovor, píše mu doporučení nebo se nechává uvádět jako zdroj referencí. Hodně nás také zajímalo financování tohoto workshopu. Tesso nám vysvětlil, že část peněz je z ESF fondů a zbytek je financován obcí. Až skončí ESF dotace, tak se prý uvidí, zda celý projekt převezme obec, pokud by se další finance nesehnaly jinde, asi by se snížila kapacita ze současných dvou posádek s autem na jednu. Jak čas utíkal, kluci pomalu dokončovali své dílo, nakonec se s námi hrdě vyfotili s terasou v pozadí a pracovní den byl ukončen.

Stát si to spočítal Z celého workshopu jsme si přivezli několik zajímavých poznatků, o něž se rádi podělíme. Při jedné prezentaci nám zástupce vládního úřadu, pod který program spadá, vysvětloval, jak se program v začátcích prosazoval. Klíčové prý byly finanční aspekty, kdy se spočítalo, kolik stát stojí péče o mladé nezaměstnané, a také se spočítalo, kolik stát tratí tím, že tito lidé neplatí daně. Pak nebylo již tak složité spočítat si, že dlouhodobá strategická podpora takového programu se jistě začne brzy vyplácet. Jde o jednoduchou logiku, která v našich krajích často nebývá samozřejmá. Co považujeme v kontextu České republiky za největší výzvu, je vzájemná spolupráce finských institucí a organizací. V rámci programu spolu kooperují úřady práce, municipality, neziskové organizace i státní instituce, a navíc to působí tak, že všichni táhnou za jeden provaz a mají společný cíl. Důležité je upozornit na dlouhodobý vývoj tohoto programu; to, že nyní program funguje a je v něm zapojeno okolo 200 organizací, je i díky projektům, které byly ve Finsku iniciovány téměř před 30 lety. Asi je důležité uvědomit si, že než takové programy začnou nést ovoce, je potřeba nějaký ten čas a také dlouhodobá podpora. Myslím si, že v budoucnu by se s mladými nezaměstnanými dalo podobným způsobem pracovat například v rámci současné veřejné služby, a věřím, že pokud se na tom začne nyní pracovat, můžeme se za pár desítek let mít čím chlubit. Mgr. Michal Brož, občanské sdružení Hestia Žaneta Diblíková DiS., úřad práce Náchod, Poradenské středisko pro volbu povolání Autoři se zúčastnili studijní návštěvy s názvem Working with young job seekers, která se uskutečnila na přelomu května a června 2012 ve Finsku. Tato vzdělávací aktivita byla hrazena ze zdrojů programu Mládež v Akci. Pokud i vy máte zájem přihlásit se na školení, seminář či studijní návštěvu týkající se práce s mládeží, sledujte nabídky na webu www.mladezvakci.cz v sekci „Kalendář školících aktivit“.

Working with young job seekers

Třídenní studijní návštěva s názvem „Working with young job seekers“, která se konala ve finském městě Turku, by se dala popsat takto: Finové pozvali účastníky z ostatních zemí, aby jim představili svůj celonárodní program řešící nezaměstnanost mladých lidí, vyměnili si vzájemné zkušenosti a tak trochu se ujistili, že jsou v této činnosti přeci jen o krůček dále než ostatní.


»rozhovor«

Neformální vzdělávání nabízí vlastní cestu i pospolitost.

Mládež v akci je program na podporu neformálního vzdělávání. Co si ale pod tímto pojmem máme představit? K čemu slouží a proč jeho obliba v posledních letech tolik roste? Ptala jsem se školitelů Heleny Koskové a Honzy Látala, kteří pravidelně seznamují s teorií a praxí neformálního vzdělávání mladé lidi a pracovníky s mládeží na školení Formela Teoprax a dalších akcích.

www.mladezvakci.cz

Helena Kosková a Honza Látal Rozhovor to byl vskutku neformální a originální; z dialogu se stal trialog a postupně mě školitelé strhli do myšlenkového víru úvah a postřehů, které za svou dlouholetou praxi posbírali. Přeji pěkné čtení.

» Co tě napadne jako první, když se řekne neformální vzdělávání?

«

Helena: Příroda, dynamika, rozvoj, tvořivost, otevřenost, vlastní cesta. Honza: Fixy, flipchartové papíry, cestování, skupiny lidí, mezinárodní rozměr, les, krepová páska, sezení v kruhu.

» Co

odlišuje neformální vzdělávání od klasické výuky ve škole?

«

Honza: Hlavně to, že neprobíhá ve škole. To je pro mě vlastně jediná obecně pochopitelná definice, ale je velice zjednodušující. Neformální vzdělávání většinou nezapadá do osnov povinné školní docházky. Odlišují ho často obsahy. Škola se příliš nezabývá například kreativitou jako tématem. A naopak neformální vzdělávání se nezabývá chemií nebo geografií. A je to dobře. Helena: Důležité je to, že je dobrovolné. Je na každém, zda se nějakého programu zúčastní. Člověk si navíc do určité míry sám určuje, jak se chce učit, co se bude učit, kolik do toho dá, a tím pádem kolik toho získá. Je na něm reflektovat, co se naučil. Zodpovědnost je hodně v jeho rukou.

» Jaké jsou tedy hlavní principy neformálního vzdělávání?

shrnutí neboli debriefing, které pomůže účastníkům přenést poznatky do reality. Ze „hry“ se tak stává vzdělávání a cyklus učení se uzavře. Helena: V tu chvíli přichází důležitá role facilitátora, který by měl vnímat skupinu, potřeby účastníků, jejich naladění, prostředí, ve kterém se vše odehrává, a podle toho aktivity adaptovat tak, aby byly účinné. Metody a techniky jsou formovány tvořivostí školitelů, je to věčná improvizace. Nikdy se neopakuje stejná věc dvakrát. Honza: Metoda vzniká v závislosti na tom, jaký je obsah, jaká je skupina, jaké je místo a školitelé, denní doba, co bylo před tím, co bude potom. To je další věc, která odlišuje neformální vzdělávání od formálního. Škola spíše přichází každý rok se stejnou metodou, ačkoli skupina i učitel se mění.

» Co

se může člověk skrze neformální vzdělávání naučit?

« Helena: Já vidím dvě výrazné roviny. První rovinou je samotné téma, záměr školení, druhou pak to, co je zrovna pro jednotlivce aktuální. Každý z lidí je v jiné situaci, a tak kromě společné práce na tématu řeší i svoje věci, které mu z toho vystupují a se kterými je konfrontován. Může to být například sebevědomí, komunikace, práce ve skupině, osobní hranice, tvořivost… A to je pro mě zajímavé. Honza: Výstup není vůbec tak pevný jako u formálního vzdělávání. Samozřejmě, že chceme, aby si účastník například zlepšil své komunikační dovednosti nebo se naučil techniky řešení konfliktů, ale není z toho zkoušen, nechceme po něm standardizovaný výstup. Přesto může být certifikován či testován v neformálním vzdělávání. Helena: Důležitým faktorem a záměrem neformálního vzdělávání je, aby člověk měl na konci kurzu nejen znalosti a dovednosti, ale aby byl schopen, motivován a inspirován k tomu jít do světa a použít je ve své organizaci, komunitě či v osobním životě.

« Helena: Určitě dobrovolnost, zaměření na in- » Je neformální vzdělávání pro každého? dividuální proces a zodpovědnost jednotlivce, ale « Honza: Ano, ale jsou lidé, kteří se lépe učí zároveň důležitost kontextu skupiny. Interakce. Honza: Menší důležitost lektora, nebo spíš jeho jiná role. Rozhodně to není učitel. Není nositelem pravd a informací. Spíš je takový pomocník, průvodce, kámoš, který ví, jak ostatní někam dovést.

» Jaké

metody práce se v neformálním vzdělávání využívají?

« Honza:

Hlavních metod není vlastně moc. Jsou to např. skupinová práce, rolová hra, brainstorming, ice-breaker, ale třeba i prezentace nebo přednáška, exkurze a reflexe. Někdy vzniká mylný dojem, že neformální vzdělávání je hra. Občas slyším přirovnání „škola hrou“, ale myslím, že to není zcela vystihující. Někdy se dělají aktivity, které vypadají jako hry, ale na konci je vždycky nějaké

čtením, pohybem, osaháním si věcí, posloucháním, mluvením. Proto se snažíme do aktivit zařazovat různé techniky a používat různé smysly, což může být pro někoho nové nebo překvapivé. Nakonec však zjistí, že přestože mají odpor k hudbě, jsou schopni se nejlépe vyjádřit právě zvukem, nebo že jim sedne malování. A není to tím, že by kurz byl zaměřen na techniku malování, ale že se použije výtvarná technika, která je pro někoho snesitelnější než psaní nebo mluvení. Helena: Když účastníci mluví o tom, které momenty pro ně byly silné a důležité, a kde se něco naučili, často je to spojeno s vystoupením ze zóny obvyklého komfortu. To může být během vzdělávacího procesu náročné, někdy skoro nepříjemné. Člověk dělá něco, co nikdy před tím nedělal, a to bulletin evropských príležitostí

jsou přesně momenty, kdy o sobě nebo o tématu zjistíme něco nového.

» Jakou funkci podle vás plní neformální vzdělávání v dnešní realitě?

« Honza:

Důležitou, je doplňkem k neformálnímu vzdělávání. Dnes nemáme tolik příležitostí přirozeně a normálně se rozvíjet v oblastech potřebných pro současný život. Ve škole není takový důraz na týmovou práci, kreativitu nebo sdílení emocí. Představte si školení na projektový management vedené v duchu neformálních metod. Je to poměrně technické školení, ale lidé odjíždí šťastní, což je zvláštní. Je to proto, že mají šanci si normálně popovídat a sdílet lidské věci, což v práci nebo ve škole běžně nedělají. Navíc se rozvinou i v jiných oblastech, třeba v komunikaci nebo flexibilitě, což jsou dnes žádané vlastnosti např. v mezinárodním byznysu. Neformální vzdělávání nám tak doplňuje portfolio lidských dovedností, potřebných pro dnešní život a práci v multikulturní společnosti. Helena: Hodnoty, které byly dříve přirozené, jako je život a sdílení v menších komunitách, společná péče o zabezpečení potřeb všech členů společnosti nebo předávání zkušeností mezi generacemi, dnes ustupují individualismu, soutěživosti a konkurenci. Školení může být místem, kde se objeví taková pospolitost. Lidé se znovu jakoby sejdou u ohně, sdílejí své příběhy, předávají si zkušenosti, podporují se. Funguje to.

» Kdyby

chtěl někdo vyzkoušet neformální vzdělávání na vlastní kůži, co pro to může udělat?

« Honza: Lidé si mohou vyzkoušet neformální

vzdělávání tak, jak ho chápeme a děláme my, na všech školeních programu Mládež v akci. I školení zaměřená více prakticky jsou vedena formou neformálního vzdělávání. Nicméně Formela Teoprax je zaměřená přímo na neformální vzdělávání jako takové. Zabýváme se teorií, praxí i kontextem a používáme pestrou škálu metod. Helena: Formela je pohled do kuchyně neformálního vzdělávání. Školení samotné používáme jako model, který rozebíráme s účastníky, sledujeme celkovou skladbu i to, proč byly jednotlivé aktivity zařazeny a jak zafungovaly. Je určena pro lidi, kteří pracují se skupinami lidí a rádi by získali větší jistotu a inspiraci k tomu, jak být v neformálním vzdělávání efektivní a tvořivý.

» Je možné si vás přizvat do projektu, nebo se s vámi poradit?

« Helena: Určitě.

Na stránkách www.mladezvakci.cz je sekce o školeních, kde je nabídka různých školicích aktivit a také odkaz na seznam školitelů, kteří spolupracují s agenturou Mládež. Každý zde má profil, takže je možné vybrat si toho, kdo je vašemu srdci red blízký a oslovit jej.


speciál speciál speciál

Letošní ceny za výuku jazyků získala desítka osobností a projektů

Mgr. Marie Švancarová představuje oceněný projekt Story-Based English Teaching.

O Evropskou jazykovou cenu Label se letos ucházelo 40 projektů, na ocenění Evropský učitel jazyků roku bylo nominováno 29 výrazných osobností. Z nich porota vybrala desítku nejlepších. Pětice osobností a zástupci pěti oceněných projektů pak 24. září převzali v rámci konference Kreativně k jazykové výuce nejen diplomy, ale také finanční odměny od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Evropští učitelé jazyků roku 2012 Dana Černá Střední škola technická Zelený pruh, Praha 4 „Není právě jednoduché učit jazykové předměty na střední odborné škole. Dana Černá je vyučující, jejíž působení v oblasti jazykového vzdělávání je velmi kreativní, výjimečné a inspirativní,“ píše se v nominaci učitelky angličtiny a němčiny, která má za sebou úspěšný projekt Cizí jazyky pro řemeslníky a výrazně se podílí i na účasti své školy v programu Leonardo da Vinci.

Hana Andrášová Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Na katedře germanistiky působí Hana Andrášová již 20 let a vždy patřila k propagátorům novinek a progresívních metod výuky. Zkušenosti, které začala sbírat už v roce 1984 jako středoškolská učitelka němčiny, předává nejen svým studentům na fakultě, ale i stávajícím jazykářům, mezi kterými se snaží například zvyšovat počítačovou gramotnost. „Budoucí učitele vede k moderní, kreativní, pro žáky i studenty motivační, efektivní a zajímavé výuce,“ uvádí v její nominaci Jazyková škola POLYGLOT.

Petra Plíhalová Základní škola a Mateřská škola Klíč, Česká Lípa Učitelka s dlouholetou praxí patří k oporám pedagogického sboru. „Máme mnoho dětí, které mají specifické poruchy učení, a paní Plíhalová se tohoto nelehkého úkolu zhostila obdivuhodně – vytváří pro ně individuální plány a i tyto děti jsou v angličtině velmi úspěšné. Mohu říci, že rodiče si vybírají školu i kvůli anglickému jazyku, který u nás vyučuje právě ona,“ napsala v nominaci ředitelka českolipské školy. Oceňuje i zápal Petry Plíhalové pro eTwinningové projekty nebo přirozené využívání moderní techniky a metod při výuce.

Josef Brožík SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova, Praha 5 Josef Brožík je příkladem učitele, který přes hendikep – sám je od narození sluchově postižený – nejen vystudoval vysokou školu, ale rozhodl se také pomáhat mladým lidem s podobným osudem. Nejprve vyučoval znakový jazyk pedagogy, později začal sám pracovat se studenty a nyní patří na smíchovské škole k nejlepším učitelům jazyků. Mladé neslyšící učí angličtinu a pro výuku si také sám připravuje materiály. „Je mi velkou ctí mít takového učitele ve škole,“ napsala o Josefu Brožíkovi, známém i z Televizního klubu neslyšících, zástupkyně ředitele jeho školy.

Evropská jazyková cena Label a ocenění Evropský učitel jazyků roku patří mezi tradiční způsoby, kterými Dům zahraničních služeb a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy upozorňují na nejlepší příklady a osobnosti z oblasti jazykového vzdělávání. Konkrétní oceněné projekty i osobní přínos oceněných pedagogů mají nejen ukázat novinky nebo výjimečné aktivity, ale také inspirovat další učitele jazyků k vlastní kreativitě. Historie Evropské jazykové ceny Label se začala psát v roce 1995 a Česká republika se k udílení cen připojila před deseti lety. V roce 2004 pak přibylo i individuální ocenění, které má jednou za dva roky vyznamenat nejvýraznější osobnosti, které se věnují výuce jazyků.

Učitelky jazyků roku PaedDr. Hana Andrášová a Mgr. Petra Plíhalová

Mgr. Julia Fáberová (vpravo) přebírá ocenění za projekt Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na SŠ.

Lenka Švecová Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1 „Nejvíce jí vždy záleželo na tom, aby její výuka byla poutavá, veselá, záživná a vystavěná téměř až do dramatického průběhu... Stále se zamýšlela nad tím, co studentům dělá při výuce největší potíže, jaké problémy při svém vzdělávání řeší a proč jim to či ono nejde,“ píše se o Lence Švecové v nominaci. Důkazem těchto slov je i rozsáhlý systém výuky jazyků Jazys, jehož je autorkou, a který ve velké míře využívá možnosti moderní techniky.

Evropská jazyková cena Label 2012 Video pohlednice z mého města – soutěž v anglickém jazyce Základní škola, Mládí 135, Praha 13 (vedoucí projektu Norbert Tlustý) Účastníci soutěže, která se koná již od roku 2001, vytvářejí video pohlednici o místě, kde žijí. Soutěž podněcuje studenty k  tomu, aby zúročili, co se v cizím jazyce naučili, účast v ní je také silnou motivací v dalším učení.

Hlasová výchova, recitace a dramatizace ve výuce angličtiny na ZŠ v kontextu mezinárodní spolupráce 28. základní škola, Rodinná 39, Plzeň (vedoucí projektu Růžena Písková) Projekt, který je součástí aktivity eTwinning, motivuje žáky k  celkovému zlepšení vyjadřovacích dovedností. Využívají řadu moderních nástrojů a technologií – od školní jazykové laboratoře až po online komunikační kanály. bulletin evropských príležitostí

Konference Kreativně k jazykové výuce byla také oslavou Evropského dne jazyků (26. září).

Story-Based English Teaching Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko (vedoucí projektu Marie Švancarová) Mottem eTwinningového projektu bylo „Učme se anglickému jazyku prostřednictvím pohádek a příběhů z celého světa“ a děti z ČR, Polska, Rumunska a Turecka při něm představily svým přátelům vlastní zemi právě skrze typickou pohádku.

Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na SŠ Gymnázium Olomouc (vedoucí projektu Evžen Mayer) Projekt vytvořil vzdělávací program pro učitele, který rozšiřuje jejich schopnosti pro částečnou výuku matematiky, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie v anglickém jazyce.

Dvojjazyčná výuka školy pro vzájemné porozumění ZŠ s RVJ K Milíčovu, Praha 4 (vedoucí projektu Ursula Schulzová a Miroslava Podoláková) Před čtyřmi lety otevřeli na škole vedle běžných prvních tříd poprvé také bilingvní třídu a tento projekt funguje bez přerušení dodnes. Do dvojjazyčné třídy přitom nechodí jen děti, pro něž je němčina jedním z mateřských jazyků, ale i žáci, pro red které je německý jazyk cizí řečí.


fotoreportáž Uzávěrky

Seznamovali jsme vás s celoživotním vzděláváním

Podrobné informace najdete na: www.eurodesk.eu a www.naep.cz

20. října 2012

Juvenes Translatores: překladatelská soutěž pro školy ec.europa.eu/translatores

31. října 2012

EureleA: Evropské ocenění nejlepších e-learningových projektů eurelea.ice-karlsruhe.de AKTION ČR – Rakousko – semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia na letní semestr akad. roku 2012/13 www.dzs.cz CEEPUS – žádosti o stipendia v sítích zapojených VŠ na letní semestr 2013 www.dzs.cz

1. listopadu 2012

Ve čtvrtek 6. září se uskutečnil již druhý ročník akce Grundtvig Day aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! Organizátorem byl Dům zahraničních služeb (DZS) ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých. Akce propagovala význam celoživotního vzdělávání, seznáAkci Grundtvig Day předcházel interaktivní semimila veřejnost s aktivitami evropského vzděnář pro řešitele mezinárodních projektů Grundtvig. lávacího programu Grundtvig a v neposlední řadě ukázala dospělým zájemcům možnosti dalšího vzdělávání. Grundtvig Day začal slavnostním předáváním ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2012 nejkvalitnějším projektům realizovaným v letech 2009 až 2011. Oceněny byly projekty: 1. místo: Textilní dílna Gawain – projekt „Umění – základní lidská potřeba“ 2. místo: Centrum pro kulturu a společnost – projekt „Vetřelec v mém prostoru“ 3. místo: Liberecká občanská společnost – projekt „BOOKS 21 – Otevřené komunitní vzdělávání pro dospělé pro celoživotní učení v multikulturních společnostech“

SCIEX-NMSch – Fond na stipendia – žádosti o stipendia pro doktorandy a post-doktorandy www.naep.cz

15. listopadu 2012

Granty Evropa pro občany – Aktivní občanská společnost pro Evropu (Akce 2) eacea.ec.europa.eu/citizenship Mládež v akci – Akce 4.1 – Podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni eacea.ec.europa.eu/youth

22. listopadu 2012

Po předání Pečetí kvality Grundtvig mohli účastníci shlédnout na nádvoří DZS ukázky vzdělávacích aktivit pro dospělé, které jim předvedli zkušení profesionálové.

Granty European Research Council erc.europa.eu/advanced-grants

30. listopadu 2012

AKTION ČR – Rakousko – jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy a termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce www.dzs.cz CEEPUS – termín podávání žádostí o stipendia na individuální mobility („freemover“) v letním semestru 2013 www.dzs.cz

V průběhu celého odpoledne se v průchodu Domu zahraničních služeb konal veletrh vzdělavatelů dospělých, kde se široká veřejnost mohla seznámit s možnostmi dalšího vzdělávání.

3. prosince 2012

Comenius – Individulální mobilita žáků (IPM) www.naep.cz

16. ledna 2013

Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků Grundtvig – Vzdělávací kurzy www.naep.cz

Stáže 31. října 2012

Stáž u Vysokého komisaře pro lidská práva při OSN www.ohchr.org Stáž ve Světové bance www.worldbank.org Stáž v Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) oami.europa.eu

15. listopadu 2012

Stáž v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO / EFTA) jobs.efta.int Překladatelská stáž v Evropském parlamentu www.europarl.europa.eu/parliament Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vedle vzdělávacích aktivit pro dospělé, které probíhaly na nádvoří DZS, se na blízkém náměstí Republiky konaly neformální vzdělávací dílny. Zájemci se tak mohli netradiční formou seznámit s novou zelenou mapou Prahy prostřednictvím workshopu iniciativy Auto*Mat, přečíst si živou knihu Liberecké občanské společnosti či si zazpívat nějaký ten šlágr společně s divadlem Inventura. Během celého dne byly vybírány dotazníky, kde účastníci akce odpovídali na otázky, jak se věnují svému dalšímu vzdělávání a rozvoji. Na závěr dne proběhlo jejich slosování, vylosovaní šťastlivci pak obdrželi poukázky na 90% slevu na vzdělávací kurzy pro dospělé dle vlastního výběru. Radost výherců byla veliká. Doufáme, že Grundtvig Day naplnil své cíle a dokázal motivovat dospělou veřejnost k dalšímu vzdělávání. Už teď se těšíme na další ročník. Petra Emílie Krňanská, NAEP

EURODESK, Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 901, e-mail: eurodesk@mladezvakci.cz, www.eurodesk.cz, Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@naep.cz, www.naep.cz , Redakční rada: Anežka Novotná a Adéla Přibylová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh: Yvone Baalbaki, ilustrace: Michaela Kukovičová, tisk: ASTRON studio CZ, a.s. www.astron.cz, vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz

bulletin evropských príležitostí

Mozaika říjen 2012  

Bulletin Mozaika se věnuje mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Vychází čtvrletně a je distribuován po celé ČR zdarma.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you