Page 1

leden 2012

bulletin evropských príležitostí

EURYDICE poskytuje neocenitelné informace o evropském vzdělávání Pokud potřebujete ujete získat informace o vzdělávacím systému ému v některé z evropských zemí, neexistuje nic lepšího než evropská síť EURYDICE, která již od roku 1980 shromažďuje z celé Evropy údaje z oblasti vzdělávání. ČR se k projektu připojila již před 15 lety a loni v říjnu se české národní oddělení stalo součástí Domu zahraničních služeb.

Další informace o síti EURYDICE najdete na webu

eacea.ec.europa.eu/education/eurydice nebo na www.naep.cz/eurydice.

?

red

co najdete

str. 2 > Vzdělávání dospělých si bez programu Grundtvig nelze představit str. 3 > Školicí aktivity pro rok 2012

Všem našim čtenářům přejeme úspěšný rok 2012! Změny v programu Mládež v akci Od roku 2012 platí v programu Mládež v akci několik změn. Nejvýznamnější z nich je změna počtu uzávěrek na tři – 1. únor, 1. květen a 1. říjen. Zjednodušila se také pravidla rozpočtu pro některé typy projektů, narostla finanční podpora projektů se zeměmi východního partnerství EU a proběhly některé další změny. Podrobnosti ke všemu naleznete na www.mladezvakci.cz. Zveme vás na akreditační školení pro (nové) vysílající a hostitelské organizace Evropské dobrovolné služby (29. 2.–3. 3. 2012). Chcete-li vysílat nebo hostit dobrovolníky EDS, přihlaste se na toto školení do 15. 2. 2012. Více informací i odkaz na online přihlášku najdete na stránkách www.mladezvakci.cz v sekci Školení a semináře. Od ledna jsou vám k dispozici dva noví konzultanti programu Mládež v akci v Jihočeském a Zlínském kraji. Jak na projekty vám poradí další konzultanti i ve zbývajících 12 krajích ČR. Přehled regionálních konzultantů programu Mládež v akci najdete na www.mladezvakci.cz/kontakt Nová fáze programu FM EHP/Norska Dne 19. 11. 2011 proběhla v hotelu Andel´s Prague konference k další fázi Finančních mechanismů EHP/Norska: Spolupráce v oblasti vzdělávání. Předpokládá se, že program, který naváže na předchozí etapu (2004–2009), bude zahájen v polovině roku 2012. Podrobnější informace o programu nebudou chybět v následujících číslech Mozaiky a najdete je také na www.naep.cz.

uvnitr

str. 6 > Evropským učitelem jazyků se může stát i učitel hry na klavír: rozhovor se Zdeňkem Vašíčkem

str. 7 > Eurodesk na každém rohu str. 4 >Program Leonardo da Vinci udělil i letos Pečetě kvality/ Projekty Leonardo da Vinci často str. 8 > Uzávěrky > Fotoreportáž: Ohlednutí za česko-rakouským létem začnou žít vlastní život str. 5 > A kde jsi ty, Brno? bulletin evropských príležitostí

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla:

Správná Blahopřejeme 3 odpoved vylosovaným, kteří zaslali´ správnou odpověď, a získávají od nás hodnotna krížovku né ceny: Kateřina Nosková, Hradec Králové, Evropský den jazyků.

Radka Havlicová, Ústí nad Labem, Věra Břízová, Havlíčkův Brod.

bulletin ¦ aktuality

Hlavním úkolem EURYDICE je poskytování informací lidem odpovědným za vzdělávací politiky na evropské, národní i místní úrovni, údaje z jejích databází ale mohou využívat i ředitelé škol, učitelé, studenti nebo zájemci z řad široké veřejnosti. Ti všichni si mohou vybrat z široké škály publikací, od těch nabízejících popisy národních vzdělávacích systémů přes tematické studie až po ediční řadu Klíčové údaje, která přináší statistická data. Důležitou roli v celé síti hrají národní oddělení, která na jedné straně sbírají údaje a podílejí se na jejich vyhodnocování a na druhém konci řetězce se starají o distribuci informací. EURYDICE by se neobešla bez vzájemné spolupráce, kterou koordinuje Evropské oddělení v Bruselu. Tato centrála koncipuje a rozesílá většinu publikací, navrhuje a  spravuje databáze a ústřední webové stránky, na nichž jsou materiály Eurydice zdarma dostupné. Největší pozornost se v poslední době soustřeďuje na novou databázi EURYPEDIA, která nabízí podrobné popisy systémů vzdělávání v evropských zemích. Databáze používá prostředí známé z Wikipedie a na webu začala fungovat v  polovině října 2011. Díky přehlednému členění je možné si jednoduše najít informace z jednotlivých zemí, seřadit si je podle tématu nebo sledovat novinky zveřejňované národními odděleními.

aktuality ¦zajímavosti zajímavosti


predstavujeme

Kateřina Laňková se svými studenty, které učila francouzštinu.

Vzdělávání dospělých si bez programu Grundtvig nelze představit.

predstavujeme

Program Grundtvig, součást evropského Programu celoživotního učení, pomáhá lidem, kteří se aktivně zapojují do vzdělávání dospělých. Je určen zejména zájemcům starším 25 let, ale i mladším, kteří již ukončili formální vzdělávání a chtějí si zvyšovat kvalifikaci. Zúčastnit se jej mohou i instituce a organizace, které vzdělávání dospělých nabízejí nebo jej podporují. Program se jmenuje podle dánského duchovního, spisovatele, politika a pedagoga Nikolaie Frederika Severina Grundtviga (1783–1872), zakladatele severské tradice celoživotního učení. Jaké jsou cíle programu Grundtvig? – rozšíření vzájemné spolupráce organizací vzdělávajících dospělé – zvýšení počtu zahraničních studijních pobytů lektorů – otevírání dalších cest pro vzdělávání příslušníků sociálně znevýhodněných skupin, zejména lidí starších nebo nekvalifikovaných – podpora nových postupů ve vzdělávání dospělých, včetně metod založených na používání informačních a komunikačních technologií – zlepšení pedagogických přístupů i způsobů řízení institucí vzdělávajících dospělé Kdo se do programu může zapojit? – všechny typy institucí, které se zaměřují na vzdělávání dospělých, včetně jejich učitelů a dalších zaměstnanců – jednotlivci, kteří se podílejí na vzdělávání dospělých, jako jsou učitelé, lektoři, poradci, konzultanti, manažeři vzdělávání dospělých či dobrovolníci – účastníci vzdělávání dospělých a široká dospělá veřejnost Kos JiříCo konkrétně program nabízí? – lidé věnující se vzdělávání dospělých mohou vycestovat do zahraničí na vzdělávací kurz, konferenci a stáž či absolvovat asistentský pobyt v hostitelské organizaci – kterýkoliv dospělý zájemce starší 18 let může vycestovat do zahraničí na workshop, zájemci starší 50 let mohou kromě workshopu vycestovat na dobrovolnický pobyt – organizace se mohou zapojit do mezinárodní spolupráce, například v rámci projektu partnerství, dobrovolnické aktivity nebo mohou uspořádat mezinárodní workshop

Do pořádání workshopů, zaměřených na jazykové a komunikační dovednosti, ale i astronomii či informační technologie, se tradičně zapojují i české organizace. Podporu z Grundtvigu lze navíc využít už během příprav, ať už díky příspěvku na návštěvu potenciálního partnera nebo účastí na kontaktním semináři. Nabídku činností doplňují takzvané centralizované aktivity, které spravuje Výkonná agentura Evropské komise v Bruselu.

Asistentský pobyt Grundtvig aneb můj život v Belgii Program Grundtvig nabízí řadu možností, jak se vypravit na zkušenou do zahraničí. Velmi oblíbené jsou například asistentské pobyty, při kterých mohou odborníci na vzdělávání dospělých poznat, jak pracují jejich kolegové v zahraničí. A že to poznávání prostředí bývá opravdu důkladné, dokazuje i asistentský pobyt francouzštinářky Kateřiny Laňkové, která strávila celý školní rok 2010 až 2011 v belgickém městečku Marche-en-Famenne. Zapojila se tam do práce neziskové organizace Le Miroir Vagabond, která už přes 30 let nejen nabízí umělecké nebo vzdělávací kurzy, ale také pomáhá cizincům a sociálně znevýhodněným lidem zapojit se do společnosti. S touto částí činnosti „tulákova zrcadla“ přišla během devítiměsíčního pobytu do styku i česká učitelka. Mezi její studenty totiž často patřili žadatelé o azyl, cizinci zaregistrovaní na úřadu práce a další imigranti. Třídy, ve kterých bylo 15, ale i 30 studentů, často připomínaly malý Babylon – mezi studenty se dali nalézt Afghánci, Mongolové, Číňané, Iráčané,

V ČR funguje program Grundtvig již deset let a přímo již pomohl stovkám lidí a organizací; nepřímo umožnil najít lepší cestu za vzděláním či uplatněním tisícům dalších. Jen v období 2010 až 2011 dostalo grant na pobyt v  zahraničí 109 zájemců, podporu získalo i 98 projektů partnerství, v jejichž rámci vycestovalo přes 1200 lidí. Dalších téměř 500 osob se pak zapojilo do workshopů či dobrovolnických projektů. Největší roli tradičně hrají projekty partnerství, do kterých se vždy zapojují nejméně tři organizace zaměřené na vzdělávání dospělých ze tří různých zemí. V poslední době získávají na popularitě i dobrovolnické projekty, které nabízejí příležitosti pro zájemce starší 50 let. Stálicí mezi aktivitami jsou také workshopy, neboli vzdělávací dílny, jež také umožňují široké veřejnosti vycestovat do zahraničí za vzděláváním.

Kateřina Laňková se v rámci Asistentského pobytu Grundtvig zapojila do práce neziskové organizace Le Miroir Vagabond v Belgii.

Albánci, Syřané, Srbové, Čečenci či lidé z řady afrických zemí. A kromě francouzštiny, kterou se všichni teprve učili, se mluvilo rusky, anglicky, německy či třeba turecky. Účastníci kurzů tak byli zcela odlišní od lidí, které Kateřina Laňková předtím učila v České republice. Z toho vyplývaly i nové metody – základem všeho byl důraz na ústní projev a situace z každodenního života – nebo způsoby motivace. Kromě výuky se v hodinách častokrát řešily i osobní věci a Kateřina Laňková musela nejednou působit také jako psycholog a sociální pracovník zároveň. Svým svěřencům pomáhala i s administrativou, tlumočila a překládala při nejrůznějších úředních záležitostech. A jak náročný pobyt vidí sama Kateřina Laňková? „Záběr organizace, ve které jsem měla možnost pracovat, je nesmírně široký a zahrnuje řadu aktivit. Mohou být čistě vzdělávací či kulturně zaměřené, nikdy ale nechybí sociální i psychologická podpora každého studenta,“ říká česká učitelka. A jak dodává, v současné multikulturní společnosti se této belgické neziskovce úspěšně daří překonávat kulturní, sociální a jazykové rozdíly. „Studenti nikdy necítili, že by byli na okraji zájmu nebo vyřazeni ze společnosti,“ popisuje své dojmy z devítiměsíčního pobytu. Z něj si kromě poznání života v Belgii přivezla i důvěrné poznání řady jiných kultur nebo kontakty na nové přátele. Nic ale není dokonalé, a tak Kateřina Laňková našla i pár záporů – například nepřívětivé belgické počasí nebo každodenní zdlouhavé dojíždění do práce, obvykle na kole či skútru. red

bulletin evropských príležitostí


Školicí aktivity ČNA Mládež pro rok

2012

Jako již v předešlých letech, tak i letos pro vás á Č Česká ká národní á d í agentura t M Mládež připravila řadu zajímavých školicích aktivit, a to nejen mezinárodních (ve spolupráci s dalšími národními agenturami zapojených do programu Mládež v akci), ale i národních.

Zúčastněte se a zjistěte tak, co vám program Mládež v akci může nabídnout!

„Apotéka“ – Žádost v rámci programu Mládež „VOHO“ – Chcete v budoucnu vysílat či hostit dobrovolníky v projektech Evropské dobrovolné služby? Přihlaste se na jedno ze tří školení, které budeme letos k tomuto tématu pořádat v termínech 29. 2.–3. 3. 2012; 6.–9. 6. 2012; 7.–10. 11. 2012.

„Nastupte do jedničky“ a získejte informace o projektovém cyklu a o principech hodnocení projektů Akce 1. Seznamte se s Výměnami mládeže, Iniciativami mládeže a Projekty participativní demokracie a zjistěte, co vám a vaší organizaci mohou nabídnout. Vyzkoušíte si, jak napsat a vyplnit formulář žádosti o grant a jak se vyvarovat nejčastějších chyb při psaní projektů. 30. 8.–2. 9. 2012.

„Čaj o páté“ – Máte již zkušenost s projekty v rámci programu Mládež v akci? Přijďte se podělit o své zážitky se svými kolegy z dalších organizací. Připravili jsme pro vás prostor, kde si budete moci povídat, promítat fotografie, pít čaj či se jen seznámit s prací vašich kolegů. 12. 4. 2012, 30. 8. 2012, 3. 12. 2012.

v akci jste již podali, ale neúspěšně? Pojďme se pod drobnohledem podívat na některá úskalí formuláře žádosti, význam termínů a zjistit, v čem je „zakopaný pes“. Příště to vyjde! 16. 4. 2012, 30. 8. 2012.

„BiTriMulti“ – Přijďte si prostřednictvím simulačních aktivit vyzkoušet a naplánovat projekt Výměny mládeže! Mezinárodní školicí kurz, který se bude tentokrát konat v České republice, vás připraví na situace, se kterými se v průběhu projektu můžete setkat i vy. 21.–25. 3. 2012.

Na školení objevíte nové věci...

„Appetiser“ – Jste nováčci v programu Mládež v akci? Chcete se dozvědět základní informace o tom, jaké projekty lze v rámci programu podpořit, a současně se naučit, co je to neformální vzdělávání, interkulturní učení a mnoho dalšího? Přihlášky na mezinárodní školení, které se bude konat v Norsku, zasílejte do 6. 2. 2012! 2.–6. 5. 2012. Více k těmto aktivitám a mnoho dalších užitečných informací ke školicím aktivitám naleznete na www.mladezvakci.cz v sekci Školení a semináře.

...překonáte sami sebe...

A jaké je to vyrazit na školení? Zeptali jsme se účastníků školení Formela Teoprax. Formela Teoprax – to je teorie a praxe neformálního vzdělávání. Školení se koná každoročně a přijíždí na ně pracovníci s mládeží. Účastníci se dozvěděli, co je to neformální vzdělávání, ujasnili si základní terminologii a naučili se praktické tipy k využití při své práci. Školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. O čem je školení Formela Teoprax? Samotnému účastníkovi to dá do života veľmi veľa, pokiaľ sa do aktivít zapojí celou svojou mysľou, celým svojím telom-naplno. Pri tomto školení sme sa učili jednu z najťažších vecí, aspoň pre mňa a tým bola sebareflexia. Hľadanie podstaty veci. Preskúmanie našich tvrdení do hĺbky. Človek tam ďalej stretne množstvo ľudí, kde určite väčšina má podobné záujmy, alebo si aspoň prešla tým, čím by som chcela aj ja. Dostala som množstvo informácii o ďalších podobných akciách a mnoho kontaktov na rôzne organizácie pre mládež.“ „Učenie sa neformálnemu vzdelávaniu sa dál len zážitkom. Ak nezažiješ, nevieš.“ „Toto školenie odporúčam ale úplne každému youthworkerovi, youthworkerke – každému kto sa aktívne zaujíma o neziskový sektor, o dobrovoľníctvo a samotné neformálne vzdelávanie. Školenie mi dalo najmä praktické tipy, triky ako pracovať

s dobrovoľníkmi, mňa osobne posunulo veľmi ďaleko v profesijnom zmysle. Uvedomila som si prečo sa venujem práve svojim aktivitám.“ „Krom znalostí a dovedností spojených s neformálním vzděláváním mi školení dalo nová přátelství a možnost poznat fajn lidi, dozvědět se o dalších možných způsobech práce s mladými lidmi. S tím souvisí i nová motivace pro pokračování toho, co dělám, a utvrzení, že to má smysl. Dále jsem nahlédl, jak udělat opravdu dobrý projekt, jak je to těžké a kolik se toho ještě musím naučit, abych (snad) byl jednou taky schopný dělat tak dobré akce.“

Co zajímavého jste se na školení dozvěděli? „Metody neformálního vzdělávání, jejich používání, rozdíl mezi formálním, neformálním a informálním učením.“ bulletin evropských príležitostí

...a zažijete spoustu zábavy...

„Určite presné vymedzenie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, praktické rady, nápady ako robiť školenia alebo viesť podobné aktivity. Takisto ako robiť v brainstorming čo najefektívnejšie.“ „Prezentační dovednosti; schopnost nově uvažovat o různých způsobech učení se (a učení); teoretické znalosti o neformálním vzdělávání podpořené praktickou zkušeností/zážitkem; uvědomění si, že je stále třeba se učit (a stále je co se učit).“ red Autorka fotografií: Jitka Kořínková

predstavujeme

predstavujeme


g galerie a l e r i e projektu

Program Leonardo da Vinci udělil i loni Pečetě kvality Nejlepší školy i další vzdělávací instituce zapojené do programu Leonardo da Vinci získávají již od roku 2001 ocenění Pečeť kvality, které slouží nejen jako uznání jejich práce, ale také jako inspirace pro další zájemce o účast v této aktivitě Programu celoživotního učení. Do závěrečného hodnocení postoupilo 19 ze 140 projektů schválených v roce 2008 a ocenění si nakonec odnesli zástupci pěti z nich. Hodnotitelé u každého z projektů posuzovali řadu hledisek – srovnávali původní záměr se závěrečnou zprávou, pročítali zprávy účastníků a další dokumentaci;  v úvahu brali i konečný přínos a dopad projektu. Body se tak rozdávaly za přidanou hodnotu, výsledky nebo udržitelnost projektu a důležitou roli hrálo i zapojení osob ze znevýhodněných skupin.

LEONARDO DA VINCI

A které projekty si 16. listopadu 2011 ze A čím první tři z oceněných projektů Žďáru nad Sázavou odnesly Pečeť kvality? porotce zaujaly? – Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy (Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha) – Competences for culturally sensitive care (Athena – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, Ostrava) – Brownfields in Baltic States – Lifelong Educational Project (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) – Klíčové kompetence v Evropské unii (Hotelová škola Třebíč) – My impress (Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7)

Například sluchově postižení žáci z pražské hotelové školy dostali na odborné praxi v německém Šlesvicku-Holštýnsku příležitost obsluhovat hosty luxusního hotelu a ocitli se tak na pozicích, na které by se v ČR vůbec neměli odvahu hlásit. Pracovali jako číšníci a obsluhovali náročné hosty lázeňské restaurace. Všechny zkušenosti a především nově získané dovednosti posílily jejich sebedůvěru. Ostravská vzdělávací společnost Athena pomáhá připravit ošetřovatele na náročnou práci se seniory, kteří chtějí podzim svého života strávit raději

Ocenění držitelé certifikátu „Pečeť kvality“

doma než v domovech. S tím je spojena řada problémů. Často se například nedbá na rozdílné životní zkušenosti starších a mladých lidí, žen a mužů nebo osob, které se na dané místo přistěhovali odjinud. Díky zavádění péče, která zohledňuje kulturní zázemí pacientů, se ale daří předcházet mnohým nedorozuměním. Zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě v oceněném projektu dokázali navázat na předchozí zkušenosti a spolu se slovenskými partnery přenesli do Pobaltí poznatky o revitalizaci starých průmyslových areálů. V Litvě a Lotyšsku představili vzdělávací program nejen pro akademické pracovníky a studenty, ale i pro red odborníky, developery a úředníky.

Projekty Leonardo da Vinci často začnou žít vlastní život Český tým na mezinárodní soutěži EBC*L Champions League 2011

Program Leonardo da Vinci, který je jako součást evropského Programu celoživotního učení zaměřen na podporu odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni, dává často vzniknout také projektům, které fungují ještě dlouho poté, co přestaly mít nárok na „leonardovské“ peníze. Jedním z dobrých příkladů takové praxe je mezinárodní vzdělávací program EBC*L (European Business Competence* Licence), který v České republice zaštiťuje pražská společnost EuroProfis a jenž u nás funguje již pátým rokem.

Co je to vlastně EBC*L? Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát, který povrzuje jasně definované znalosti z oblasti ekonomiky a podnikání. Dnes ho uznávají společnosti ve více než třech desítkách zemí. Systém EBC*L poskytuje kvalifikaci srovnatelnou nejen po celé Evropě a přihlíží také ke zvyklostem či právu konkrétní země. Jednotný způsob testování a mezinárodní platnost certifikátu pak umožňuje sbližování firem a jednotlivců a navíc podporuje mobilitu studentů a pracovníků. K získání certifikátu slouží vzdělávací program, který interaktivní formou učí praktické věci z podnikové ekonomiky a podnikání. Jeho hlavní předností je, že místo memorování klade velký důraz na pochopení souvislostí. EBC*L lze přitom s minimálními náklady snadno začlenit do výuky ekonomických předmětů, je ho ale možné absolvovat i v rámci kurzů v některém z akreditovaných vzdělávacích center v ČR. Proniknout do jeho tajů lze také samostudiem s využitím zábavného e-learningu. Do ČR se nový certifikát dostal na sklonku roku 2007 právě díky programu Leonardo da Vinci, a to prostřednictvím projektu „EBC*L on the road“, do kterého byli kromě české firmy zapojeni i účastníci z Německa, Rakouska, Slovenska a Rumunska. Cílem osmnáctiměsíčního snažení bylo zavedení nového certifikačního systému do tří postkomu-

nistických zemí. Celý projekt měl podle představ zapojených organizací také povzbudit zájem o další odborné vzdělávání a podpořit mezinárodní uznatelnost odborných ekonomických kompetencí. A po čtyřech letech je zřejmé, že se záměr podařilo dotáhnout do konce. bulletin evropských príležitostí

Dnes, dva a půl roku po skončení projektu „EBC*L on the road“, v ČR funguje síť akreditovaných zkušebních center, ať už při vysokých či středních školách nebo v rámci dalších vzdělávacích organizací, kde lze absolvovat kurzy a získat certifikát EBC*L. Kromě přednášek či e-learningu si zájemci o zvýšení kvalifikace mohou od března 2011 vybrat i zcela novou vzdělávací formu, takzvaný „blended learning“. Tato moderní metoda kombinuje výhody e-learningu s  přednostmi tradičního prezenčního studia. EuroProfis, který v ČR působí od roku 1998, se zaměřuje na rozvoj a řízení lidských zdrojů. Klientům nabízí systémová řešení a zkušenosti, poskytuje také podporu při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU. Kontakt: Mgr. Gabriela Ledererová

gabriela.ledererova@europrofis.cz www.europrofis.cz; www.ebcl.eu

red


g galerie a l e r i e projektu

Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných vědných za mládežnickou politiku proběhlo 6. dubna 2011. Celý projekt trval od 1. září 2010 do 30. dubna 2011 2011. Získali jsme grant ve výši 1 520 euro. Bylo z něj hrazeno cestovné, catering na akci, pronájem, tlumočení, grafické práce, propagace, fotodokumentace, kancelářské potřeby, honoráře za facilitaci, metodické vedení, koordinaci a technickou asistenci.

Dopad pro je k t u Paní Barbro Rhodin, zástupkyně municipality ze Švédska, hovořila o tom, že úředníci, jako je ona, se dohodli, že se v rámci programu Leonardo rozjedou do různých zemí a nasbírají poznatky o tom, jak se v jiných kontextech pracuje s mládeží a v sociální oblasti. Už to mohlo upozornit české úředníky na to, jak jsou jejich švédští kolegové aktivní. Evropský rozměr do projektu vnesla i zástupkyně Odboru pro mládež ministerstva školství Mgr. Zdeňka Mašková, která je členkou expertní skupiny k participaci dětí a mládeže Rady Evropy. Ve svých vstupech pak několikrát zdůraznila potřebu strukturovaného dialogu a bližšího napojení na aktivní mladé lidi právě proto, aby si byla jista, že jejich zájmy ve Štrasburku hájí dobře. Odkazy na evropskou politiku mládeže se objevily také ve stručné prezentaci sdružení Dynama, která uvedla projekt do souvislosti s podporou programu Mládež v akci. Mladí lidé – zástupci projektových týmů – byli vděčni za možnost prezentovat své projekty před tak různorodým a zajímavým publikem. Výstupem

byly body, které v rámci tří týmů a v nich vedených facilitovaných diskuzích skupiny vygenerovaly. Týkaly se podpory projektů mladých, jak je zviditelnit, jak k nim mladé lidi přivést a jak je veřejně ocenit. Vznikla také animace „Na co bych se zeptal/zeptala“, která měla budoucí účastníky naladit na společné setkání (sešla se vždy dvojice mladý člověk + úředník a na kameru vyslovil každý z nich otázku, kterou by tomu druhému rád položil). Ještě nějakou dobu pak organizátorům chodily e-maily od mladých lidí, že akce byla super. Ceníme si toho, že se díky akci stmelila jedna projektová skupina, která se následně zapojila do projektu Mládež v akci v Jihomoravském kraji, čímž získala podporu pro pokračování svého vlastního projektu Komunitní umění.

Zaj í m avé m om en t y p roj ek t u Tři účastnice se během projektu přihlásily na praxi k vedoucímu krajského odboru pro mládež. Pokud se z nich v budoucnu stanou úřednice, máme šanci, že v nich mladí lidé najdou spojující most mezi sebou a úřady. Šíření výsledků projektu Požádali jsme úředníky, aby si vystavili společné foto z akce ve formátu A3 v kanceláři. V této době (cca půl roku po akci) rozesíláme do různých kanceláří správy a samosprávy jednoduchou reflektující brožurku s kopií animace „Na co bych se zeptal/ zeptala“ jako příležitost ke zpětnému reflektování, kde vyzveme ke spolupráci na přípravě dalšího projektu.

Jan Novotný Fakulty sociálních studií realizátor projektů pro mládež, vedoucí volnočasových studií pro děti Bc. Kateřina Petrášová konzultantka Programu Mládež v akci

S dalšími zajímavými projekty se můžete seznámit v publikaci …a kde jsi ty?, kterou právě vydává ČNA Mládež. Stáhnout si ji můžete na www.mladezvakci/publikace nebo vyzvednout na adrese Na Poříří 1035/4, Praha. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Účastníci této veřejné akce byli různí, nejednalo se o homogenní skupinu. Ani jsme nezjišťovali, zda mezi nimi někdo s omezenými příležitostmi byl. Zván byl totiž kdokoliv se zájmem, což jsme zdůraznili i v upoutávacím pořadu internetového rádia studentů Masarykovy univerzity (Radio R). Lidé s omezenými příležitostmi byli cílovou skupinou některých představovaných projektů. bulletin evropských príležitostí

Kd o p roj ek t organizoval Občanské sdružení Dynama (www.dynama.org) realizuje výměny mládeže, školicí kurzy a projekty participativní demokracie. V našich řadách je také projektový kouč a školitelé na problematiku projektování, neformálního vzdělávání a participace. Petra Mikešová

A kde jsi ty, Brno?

O čem projekt byl Chtěli jsme ukázat politikům a úředníkům z oblasti mládeže, že existují úžasné projekty mladých lidí – neformálních skupin, které přinášejí pozitivní změnu nebo se o ni prostřednictvím projektu mladí lidé alespoň snaží. Chtěli jsme se navzájem setkat, poznat se, informovat se o tom, co děláme, a také se zeptat na to, jak se vůbec může mladý člověk dostat k různým dotacím a dalším formám podpory, pokud dělá něco užitečného pro své okolí. Podařilo se zrealizovat jednodenní setkání v Brně, kde správu zastupovali úředníci ze statutárního města Brno, Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, samosprávu pak člen Rady městské části a bývalá zastupitelka města Brna. Mladé lidi reprezentovali zástupci tří projektových týmů. Hosty byli studenti brněnského gymnázia, Masarykovy univerzity a dokonce se na náš dialog přijela podívat i úřednice ze švédské municipality Harryda. Zastoupena byla také ČNA Mládež a nadace Partnerství.


rozho»v«or

Evropským učitelem jazyků se může stát i učitel hry na klavír Ocenění Evropský učitel jazyků, které před sedmi lety doplnilo tradiční Evropskou jazykovou cenu Label, mohou jednou za dva roky získat pedagogové, kteří pomáhají výuku cizích řečí dostat na novou úroveň a svým žákům nabízejí něco svébytného nad rámec standardních hodin angličtiny, němčiny či dalších jazyků. Jedním z nositelů ceny je od loňského roku i Zdeněk Vašíček, který na Základní umělecké škole Tišnov ležící nedaleko Brna učí mladé klavíristy a varhaníky. Už od roku 1993 používá metodu CLIL, tedy výuku odborného předmětu ve spojení s cizím jazykem.

P h D r. Z d e n ě k Va š í č e k

» V roce 2010 jste dostal cenu Evropský učitel jazyků. Co Vás před téměř dvaceti lety vedlo k  tomu, začít vyučovat hru na hudební nástroj v cizím jazyce?

« Vedly

mě k tomu dva důvody. Jednak otevřený svět, jednak zvídaví žáci, s  nimiž pustit se do takového dobrodružství bylo pro mě radostí.

» Jak u Vás vypadá běžná vyučovací hodina?

« Hlavně

se hraje na hudební nástroj. Mluví se v mateřském jazyce (česky) a jen občas cizojazyčně (anglicky nebo německy). V příznivém případě se poměr jazyků po určitém čase – který je u každého žáka individuální, může to být měsíc, rok nebo i delší doba – obrací.

» Není příliš obvyklé, aby učitel ZUŠ vzdělával své žáky v cizím jazyce. Vy jste dokonce autorem několika tříjazyčných slovníků a máte za sebou další úspěchy s  metodou CLIL. Jaký ohlas tato Vaše činnost vzbuzuje u kolegů z  ostatních škol? Chtějí také vyučovat v cizím jazyce?

« Před

časem jsem CLIL s angličtinou nebo s němčinou vyučoval v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Přednášel jsem tam pro kolegy z českých a moravských ZUŠ i ze Slovenska a spolupráce to byla velmi příjemná. Právě zájem

MgA. et MgA. PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D. (*1961), začínal s pokusy o spojení hry na hudební nástroj s výukou cizích jazyků již v roce 1993, kdy působil na ZUŠ v Brně-Komárově. Svůj nápad neopustil ani poté, co o čtyři roky později přešel na ZUŠ v Tišnově, kde v roce 2010 zahájil dlouhodobý projekt integrované výuky cizího jazyka a odborného předmětu (Content and Language Integrated Learning – CLIL). V něm spojil učení hry na klavír či varhany s komunikací v angličtině nebo němčině. Metodě CLIL se věnoval i v  teoretické rovině, má za sebou dlouhodobý pedagogický výzkum, který nejen prezentoval na řadě domácích i mezinárodních konferencí, ale použil jej také ve své doktorské práci, kterou obhájil v roce 2008. Prokázal v ní mimo jiné, že zavedení cizojazyčné složky do výuky hry v rámci CLIL nevede ke zhoršení výsledků žáka v ovládání hudebního nástroje. Jako odborník na zavádění CLIL v hudebním světě působil v letech 2004 až 2007 také v Metodickém centru Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vyučoval tam v jazykových kurzech nazvaných „Angličtina u klavíru“ a „Němčina u klavíru“, jež byly určeny pro učitele z českých a slovenských základních uměleckých škol. Výsledkem této práce byla i skripta věnovaná metodě CLIL a několik slovníků. Zdeněk Vašíček se tak během uplynulé dekády a půl výrazně zasloužil o popularizaci CLIL na mnoha úrovních. bulletin evropských príležitostí

dalších učitelů mě povzbudil v práci na slovnících a posunul tak mou činnost při  přípravě odborné hudební terminologie až za hranici základního školství. I dnes mě občas někdo z kolegů učitelů z různých typů škol požádá o názor či doporučení.

» A co studenti, připravují se na Vaše hodiny stejně v cizím jazyce jako ve hře na hudební nástroj?

« Musím přiznat, že rozdíly mezi mými svěřenci jsou značné. Jsou mezi nimi i tací, kteří si poměrně záhy uvědomili, co by rádi. Chtějí do světa a na mě nezřídka v dobrém slova smyslu tlačí.

» S metodou CLIL máte bohaté zkušenosti, věnujete se jí od roku 1993. Jaké máte plány do budoucna?

« Zaprvé jít do hloubky. Rozšířit slovníky a cizojazyčnou odbornou hudební terminologii doplnit o učební úlohy v příkladech. Pro zpřístupnění této slovní zásoby využít internet – třeba některý z pedagogických portálů. Zadruhé jít do šířky. Například italské hudební názvosloví se ve výuce hudby používá mezinárodně, ale celé věty pronášené v  italštině jsou tam dosud méně obvyklé. Jeden můj mladší svěřenec se tomuto rozporu upřímně podivil a právě takovou výuku si vyžádal. Nově tudíž vyučuji v italštině, ale také ve francouzštině a časem bych rád vyčerpal všechny hlavní evropské jazyky. Vždyť právě ty byly a jsou klíčem k celému světu. A to už je cíl, že?

» Bezesporu, a přejeme Vám v tom hodně úspěchů. Co byste závěrem doporučil ostatním pedagogům, kteří by s  metodou CLIL chtěli začít?

« Najít vhodné uchazeče. Často mají dobré předpoklady i ti, kteří se vhodnými ještě nezdají být. Začít s málem – jen s několika cizími slovy pro nejčastější jevy v  daném odborném předmětu. Častým opakováním ve výuce se tato cizí slova mnozí skutečně naučí. Přitom pocítí radost, že je už zvládli, že už jim vlastně nejsou „cizí“. Třeba pak budou mít chuť pokročit dále. Zvýšit svou laťku. Držme jim v tom palce! red


speciál speciál speciál speciál

M klub – hlavní místnost

Eurodesk na každém rohu Máte dotaz a nechce se vám ho psát mejlem? Raději si necháte poradit osobně? Chcete získat publikaci Eurodesku v tištěné podobě? Od toho je tu Eurodesk v regionech. Představujeme vám čtyři regionální partnery Eurodesku, kteří vám rádi poradí a zodpoví vaše dotazy. A nejen to, chystají také spoustu zajímavých aktivit – uvidíte níže.

ICM Prachatice Informační centrum pro mládež Prachatice bylo otevřeno v červnu roku 2009 a je jedním z projektových pracovišť KreBul, o.s. Volary. S čím je možné se na vás obrátit? Jaká je vaše činnost? ICM Prachatice poskytuje informační a poradenské služby pro děti a mládež ve věku 6–26 let v mnoha oblastech (vzdělávání, práce, volný čas, cestování, sociálně patologické jevy, informace z regionu, mládež v EU atd.). Navíc nabízí i další služby jako např. kopírování, laminování dokumentů, kroužkovou vazbu nebo třeba předprodej vstupenek. Mimo to se věnujeme se zejména vzdělávání dětí, dospělých a seniorů, česko-německé spolupráci a nepravidelné činnosti pro děti a mládež. Organizujeme adaptační kurzy, zážitkové akce, pobytové víkendové akce, výstavy, přednášky, počítačové kurzy a další. Jak spolupracujete s Eurodeskem? K Eurodesku jsme se připojili zejména pro to, abychom našim návštěvníkům, tedy zejména mládeži, nabídli další možnost získávání informací, a to nejen regionálních, ale v tomto případě i těch evropských. Eurodesk je tak pro nás skvělá možnost, jak pomoci mladým lidem najít brigádu v zahraničí, pomoci jim zprostředkovat organizaci pro evropskou dobrovolnou službu apod.

Kontakty: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice www.oskrebul.cz/icm

M Klub Městské knihovny Třinec M Klub je nově zřízené oddělení Městské knihovny Třinec, které se specializuje na mládež ve věku od 13 do 26 let a jehož hlavním cílem je nabízet mladým lidem možnosti pro využití volného času i k dalšímu vzdělávání. Budujeme zde „tak trochu jinou“ knihovnu – s publikacemi pro mladé lidi a moderní studovnou s multimediálním vybavením a přístupem na internet, a zároveň volnočasový klub, kde se mohou mladí scházet, povídat si, zahrát si stolní hry, zkrátka trávit volný čas. Oddělení pořádá přednášky a besedy reflektující aktuální témata mezi mladými lidmi, nedílnou součástí je i Informační centrum pro mládež, které bezplatně poskytuje informace z 29 evropských zemí – například o možnostech studia, práce, dobrovolnictví, cestování, a související doplňkové služby. Jak spolupracujete s Eurodeskem? S Eurodeskem v současné době teprve začínáme a snažíme se rozjet jeho služby pro mládež. Do Eurodesku jsme se připojili, abychom mohli posky-

tovat našim uživatelům informace, které jsou pro ně v současné době důležité a mohou jim v životě pomoci.

Kontakty: M klub – klub pro mladé Městská knihovna Třinec, p. o., Ul. Lidická 541, Třinec E-mail: mklub@knih-trinec.cz

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov Informační centrum pro mládež Prostějov slaví v letošním roce 10 let své existence. Jeho zřizovatelem je občanské sdružení Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. S čím je možné se na vás obrátit? Jaká je vaše činnost? ICM Prostějov je místo, kde mohou zejména mladí lidé, ale i pracovníci s mládeží a široká veřejnost, jednoduše a bezplatně získat informace z oblastí, které je zajímají, např. možnosti studia, brigády, cestování, volnočasové aktivity. Navíc nabízíme řadu doplňkových služeb (např. tisk, svázání dokumentů, prodej ISIC karet), pro školy připravujeme zajímavé semináře a workshopy. Během roku pořádáme řadu soutěží, zapojujeme se do projektů a zájemci mohou u nás vystavovat své fotografie či výtvarná díla v naší Galerii pro duši. Jak spolupracujete s Eurodeskem? Regionálním partnerem Eurodesku je naše organizace již 7 let. Spolupráce s Eurodeskem nám umožňuje poskytovat mladým lidem aktuální informace z celé Evropy či např. hledat efektivně partnery pro jejich projekty. Ve spolupráci s Eurodeskem nabízíme také středním školám v našem regionu interaktivní workshop SYTYKIA o příležitostech mladých lidí v EU. Na co zajímavého byste nás ve svém regionu v nejbližší době pozvali? Milovníky turistiky bychom 28. ledna rádi pozvali na turistický pochod „Zmrzlé Hanák“ aneb Memoriál Vlastimila Zbírala. Již 20. ročník akce pořádá Klub českých turistů (Klub Dobrý hospodář Olomouc) a trasu si každý může vybrat podle své kondice od 10 km do 50 km.

Kontakt: Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, Prostějov www.icmprostejov.cz FB profil: www.facebook.com/icmprostejov

DDM Kamarád – Česká Třebová Dům dětí a mládeže Kamarád – volnočasové zařízení pro děti a mládež – byl zřízen za účelem poskytování výchovy dětí a mládeže ve volném čase, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. S čím je možné se na vás obrátit? Jaká je vaše činnost? Předmětem činnosti je pravidelná zájmová činnost, příležitostná zájmová činnost, prázdninová činnost, soutěže a přehlídky, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tělovýchovy, estetiky, společenských a přírodních věd. Mezinárodní aktivity v rámci programu Mládež v akci. Jak spolupracujete s Eurodeskem? Eurodesk nám slouží jako informační síť v rámci mezinárodních aktivit.

M klub fotbálek

Na co zajímavého byste nás ve svém regionu v nejbližší době pozvali? V příštím roce budeme připravovat v rámci programu Mládež v akci studijní návštěvu zaměřenou na práci se seniory. Pokud bude žádost podpořena, akce se uskuteční v srpnu 2012. Hned po Novém roce zvu všechny příznivce plesů na ples pořádaný DDM Kamarád a Fincentrem. Ten se uskuteční 13. 1. 2012 v sále restaurace Na Horách a pro děti je 28. 1. 2012 připraven oblíbený karneval taktéž v sálu restaurace Na Horách. red

Kontakt: Dům dětí a mládeže Kamarád Sadová 1385, Česká Třebová www.ddm.ceskatrebova.com

Eurodesk má více než 20 regionálních partnerů po celé ČR (po Evropě více než 1 200). Chcete se zeptat na něco osobně? Nebo se chcete zúčastnit akce ve svém regionu? Kontaktujte Eurodesk ve svém regionu – seznam Eurodesku v regionech najdete na www.eurodesk.cz. Máte zájem se se svou organizací stát regionálním partnerem Eurodesku? Zjistěte víc na webu www.eurodesk.cz nebo nás kontaktujte na eurodesk@mladezvakci.cz. bulletin evropských príležitostí


fotoreportáž Uzávěrky Podrobné informace najdete na:

www.eurodesk.eu a www.naep.cz

31. ledna 2012

Asistentský pobyt i hostitelské instituce Comenius www.naep.cz/comenius

1. února 2012

Program Mládež v akci www.mladezvakci.cz Program Evropa pro občany: Aktivní občanství pro Evropu (Akce 1) – Town Twinning eacea.ec.europa.eu Evropská nadace pro mládež (EYF) – podpora mezinárodních iniciativ mládeže www.training-youth.net ; www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship

Ohlédnutí za česko-rakouským létem Efektivní a zároveň příjemné strávení části prázdnin nabízejí studentům například letní odborné školy. Jednou z nich je i Letní škola literárního překladu, která se v létě 2011 konala již popáté. Účastníkům tradičně nabídla možnost zabývat se věcmi, na které během běžného přednáškového a zkouškového období nezbývá čas. Čeští a rakouští studenti tak dostali příležitost podívat se na red svůj obor s odstupem a získat určitý nadhled.

2. února 2012

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty – přenos inovací www.naep.cz

3. února 2012

Program Kultura (2007–2013): Podpora kulturních akcí (Oddíl 1) www.programculture.cz Projekty mobility Leonardo da Vinci www.naep.cz Erasmus – Organizace intenzivních jazykových kurzů EILC www.naep.cz/erasmus

21. února 2012

Projekty partnerství Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Partnerství Regio Comenius Grundtvig – Workshopy www.naep.cz

Mladí germanisté z Ostravy a Brna a studenti češtiny z Vídně se každoročně účastní letní školy ve Znojmě, aby si upevnili jazykové znalosti a zlepšili své překladatelské dovednosti. Vedle letních odborných škol nabízí program AKTION ČR-Rakousko českým a rakouským studentům také letní intenzívní jazykové kurzy s tandemovou výukou. Více informací o kurzech a podmínkách pro podávání žádostí je k dispozici na www.dzs.cz. Najdete je v sekci AKTION ČR-Rakousko pod záložkou Letní školy v roce 2012.

23. února 2012

Na letní škole nechyběla ani kreativní práce, rakouská autorka rozhlasových her Caro Hoferová se studenty vytvořila vlastní rozhlasové pásmo. Práce ve dvojicích a skupinkách jim pomohla zbavit se ostychu při komunikaci se zahraničními partnery.

Program Tempus IV www.naep.cz

9. března 2012

Erasmus – Mobility studentů a zaměstnanců VŠ a VOŠ Erasmus – Intenzivní programy www.naep.cz/erasmus

15. března 2012

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia programu AKTION ČR – Rakousko Habilitační stipendia pro postdoktorandy programu AKTION ČR – Rakousko www.dzs.cz

Seznámit se s překladatelskou praxí studentům umožnily i workshopy s renomovanými překladateli.

30. března 2012

Grundtvig – Asistentské pobyty Grundtvig – Dobrovolnické projekty www.naep.cz/grundtvig Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) www.naep.cz

Výuku doplnily i čtení a diskuse s českými i rakouskými spisovateli, s jejichž texty studenti pracovali. Písničkářka Dáša Vokatá a nedávno zesnulý básník Ivan Martin Jirous.

15. dubna 2012

AKTION ČR – Rakousko – stipendia pro vysokoškolské učitele, stipendia pro zpracování dizertační práce v tandemu, projekty spolupráce

Stáže 1. února 2012

Stáž a studijní pobyt v Evropském parlamentu www.europarl.europa.eu

31. března 2012

Stáž v Evropském centru moderních jazyků (ECML) traineeship.ecml.at Stáž ve Výboru regionů www.cor.europa.eu

Partnerky projektu, Michaela Kuklová a Manuela Schwärzlerová, již připravují šestý ročník letní školy. red

EURODESK, Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 901, e-mail: eurodesk@mladezvakci.cz, www.eurodesk.cz, Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@naep.cz, www.naep.cz , Redakční rada: Anežka Novotná a Pavel Zborník (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh: Yvone Baalbaki, ilustrace: Michaela Kukovičová, tisk AF BKK www.afbkk.cz, vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz

bulletin evropských príležitostí

Mozaika leden 2012  

Bulletin Mozaika se věnuje mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Vychází čtvrletně a je distribuován po celé ČR zdarma.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you