Page 1

Eurodesk Brussels Link B u l l e t i n Ιούλιος 2012

Προθεσμίες μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012 Χρήσιμα Εγχειρίδια Ευκαιρίες στην Ευρώπη Highlights Προσεχή Γεγονότα


Προθεσμίες μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012

Υπενθύμιση Προθεσμιών: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 Reference Προθεσμία Τίτλος Προγράμματος number EU0010000347

30 Ιουλίου 2012

EU0010000458

31 Ιουλίου 2012

EU0010000425

31 Ιουλίου 2012

EDULINK - ACP-EC Cooperation Programme in Higher Education Creative Encounters:Cultural Partnerships between Asia and Europe Preparatory Action in the field of Sport

EU0010000427

31 Ιουλίου 2012

Global Junior Challenge Award

EU0010000445

31 Ιουλίου 2012

EU Health Prize for Journalists

EU0010000478

31 Ιουλίου 2012

International Citizen Media Award 2012

EU0010000412

31 Ιουλίου 2012

International Radio Playwriting Competition

EU0010000515

1 Αυγούστου 2012

Student Grants Programme

EU0010000481

2 Αυγούστου 2012

The James Dyson Award

EU0010000443

15 Αυγούστου 2012

Traineeship at the European Railway Agency

EU0010000178

15 Αυγούστου 2012

EU0010000050

16 Αυγούστου 2012

Translation Traineeships at the European Parliament People (FP7) - Marie Curie Actions

EU0010000358

31 Αυγούστου 2012

EU0010000147

31 Αυγούστου 2012

EU0010000090

31 Αυγούστου 2012

EU0010000072

31 Αυγούστου 2012

EU0010000021

31 Αυγούστου 2012

Traineeships at the European Commission - Translation traineeships Traineeships at the European Commission - Administrative in- service training periods Traineeship at the Council of the European Union

EU0010000468

1η Σεπτεμβρίου 2012

Heinrich Boll Foundation Scholarships

η

EU0010000357

1

Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000356

1η Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000355

1η Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000210

1η Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000138

1η Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000088

1η Σεπτεμβρίου 2012

Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York Traineeships at the European Ombudsman

YOUTH IN ACTION - Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy YOUTH IN ACTION - Action 4.3. Training and networking of those active in youth work and youth organisations YOUTH IN ACTION - Action 3.1 Cooperation with the neighbouring countries of the EU Young European of the Year Award - Travel Fellowships & InterRail-Global-Passes Partnership Programme on European Youth Worker Training Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for Europe - Town Twinning

2


EU0010000030

1η Σεπτεμβρίου 2012 η

Σεπτεμβρίου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 1: Youth for Europe

EU0010000035

1

EU0010000468

1η Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000520

3 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000367

3 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000518

9 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000365

14 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000474

16 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000407

17 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000031

17 Σεπτεμβρίου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 4.6 - Support for partnership projects in the youth sector at European level Lifelong Learning - COMENIUS

EU0010000069

17 Σεπτεμβρίου 2012

Lifelong Learning - GRUNDTVIG

EU0010000456

17 Σεπτεμβρίου 2012

MEDEA Awards

EU0010000313

18 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000504

20 Σεπτεμβρίου 2012

Culture (2007-2013) : Strand 2 - Support for bodies active at European level in the field of culture Preparatory Action -Your first Eures job

EU0010000096

26 Σεπτεμβρίου 2012

LIFE + (2007-2013)

EU0010000435

28 Σεπτεμβρίου 2012

Electric December 2012 - Video competition

EU0010000020

30 Σεπτεμβρίου 2012

Traineeships at the Committee of the Regions

EU0010000180

30 Σεπτεμβρίου 2012

Traineeship at the Court of Justice

EU0010000192

30 Σεπτεμβρίου 2012

EU0010000480

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000381

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000361

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000229

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000205

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000152

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000085

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000004

1η Οκτωβρίου 2012

EU0010000165

3 Οκτωβρίου 2012

EU0010000357

1η Οκτωβρίου 2012

Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML) International Postgraduate Research Scholarships Australia Culture (2007-2013) : Strand 3 - Support for analysis and dissemination activities Lifelong Learning - Policy Co-operation and Innovation in Lifelong Learning (Key Activity 1) International youth activities held in co-operation with the European Youth Centres EU prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards Traineeships at the Economic and Social Committee European Youth Foundation - Grants for international youth activities Traineeships and Study Visits at the European Parliament Culture (2007-2013) : Strand 1 - Support for Cultural Actions YOUTH IN ACTION - Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy

YOUTH IN ACTION - Action 2: European Voluntary Service Heinrich Boll Foundation Scholarships Youth In Action - 4.3. Youth Support Systems Support to Youth Workers' Mobility YOUTH IN ACTION - Action 4.4 - Projects encouraging creativity and innovation in the youth sector Generation 1992 Creative Competition European Investment Bank (EIB) - Universities Research Action Viral Video Award 2012

3


EU0010000259

12 Οκτωβρίου 2012

EU0010000329

14 Οκτωβρίου 2012

EU0010000345

15 Οκτωβρίου 2012

EU0010000263

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000234

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000150

31 Οκτωβρίου 2012

EU0010000372

1η Νοεμβρίου 2012

EU0010000320

15 Νοεμβρίου 2012

Study visits for education and vocational training specialists BEST courses for students of technology Traineeships at the European Parliament for people with a disability Internships at the World Bank Traineeships at the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade marks and Designs) Internship programme at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Euro-Med Youth Programme Traineeships at the European Free Trade Association - EFTA

4


Χρήσιμα Εγχειρίδια

Περιεκτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις που διέπουν τα προγράμματα μαθητείας στα Κράτη- Μέλη, Τελική Έκθεση. Η πανευρωπαϊκή έρευνα, της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών κάνει μία συγκριτική ανασκόπηση σχετικά με τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων μαθητείας, συμπεριλαμβανομένου του νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου καθώς επίσης και των αρχών διασφάλισης ποιότητας στα 27 κράτη- μέλη. Η έρευνα διεκπεραιώθηκε από τους ακόλουθους φορείς: «Institute for Employment Studies (IES)», συντονιστής, το «Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)» και το «Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)» σε συνεργασία με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, υπάρχει περίληψη στα Γαλλικά και τα Γερμανικά. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7754&langId=en Ευρωπαϊκός Χάρτης για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των Εθελοντών. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, το «EYV 2011 Alliance» και ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, εξωτερικών ενδιαφερομένων και εθελοντών, ολοκλήρωσε και παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των Εθελοντών. Ο χάρτης δίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων διευκρινίζοντας το ρόλο των αρχών σε όλα τα επίπεδα. https://docs.google.com/open?id=0B8wd-His7-_Qc1pPTm9ZZW5qcTA Ενημερωτικό Δελτίο Europass Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Europass το οποίο έχει τίτλο "Europass at the interface of education and labour market", επικεντρώνεται στη διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Το ενημερωτικό δελτίο του Europass εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο (Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο) και περιλαμβάνει άρθρα, δεδομένα, πληροφορίες και εμπειρίες ατόμων και εξωτερικών ενδιαφερομένων σχετικά με το Europass. Το Europass είναι η διαδικτυακή πύλη η οποία δίνει πρόσβαση στους πολίτες σε πέντε είδη εγγράφων μέσω των οποίων μπορούν να παρουσιάσουν τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες ξεκάθαρα και δομημένα. http://europass.cedefop.europa.eu/newsletters/Europass_Newsletter_1_May_2012. pdf Coyote 18 “Recognition App!” Το 18ο τεύχος του περιοδικού Coyote το οποίο έχει ως τίτλο “Εφαρμογή Αναγνώρισης” (“Recognition App!”) επικεντρώνεται στις εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων (smart phones) οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αναγνώριση της μη-τυπικής μάθησης και την απασχόληση στον τομέα της νεολαίας. Το περιοδικό εκδίδεται από την εταιρική συνεργασία στον τομέα της νεολαίας ΕΕ- Συμβουλίου της Ευρώπης. http://youth-partnership-eu.coe.int/youthpartnership/documents/Publications/Coyote/Coyote18/coyote_18.pdf

5


Επιστήμη: Είναι κοριτσίστικο θέμα Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αποσκοπεί να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας. Η τρίχρονη εκστρατεία αρχικά στοχεύει να προσελκύσει περισσότερα κορίτσια τα οποία βρίσκονται στην ηλικία της εφηβείας να ακολουθήσουν προγράμματα σπουδών στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά το οποίο θα αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα πιο πάνω επαγγέλματα. Τέλος, η συγκεκριμένη εκστρατεία ενθαρρύνει τις γυναίκες να απασχοληθούν στον τομέα της έρευνας. http://science-girl-thing.eu Εκστρατεία Κάνω την Αλλαγή στην Πόλη μου (Campaign I’m a City Changer) Εκστρατεία του “UN-Habitat”, Ηνωμένα Έθνη, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με θέματα αστικοποίησης και τη βελτίωση των πόλεων. http://www.imacitychanger.org Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς! Εισηγήσεις των νέων με αναπηρίες για το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη- μέλη του. Το φιλμάκι παρουσιάζει ένα προσχέδιο των εισηγήσεων των νέων, των εκπαιδευτών νεολαίας και των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας οι οποίοι παρευρέθηκαν στη “Συμβουλευτική συνεδρίαση σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων με αναπηρίες” (‘Consultative meeting on the inclusion of young people with disabilities’) προς το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας στη Βουδαπέστη στις 29-31 Μαΐου 2012 και διοργανώθηκε από το Τμήμα Νεολαίας. Το φιλμάκι έχει υποτίτλους, φωνή και ζωντανή βιντεοσκόπηση της διεθνούς νοηματικής γλώσσας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους. http://vimeo.com/43637110

6


Ευκαιρίες στην Ευρώπη

E

Διαγωνισμός Επιστημονικού Βίντεο, 60 δευτερολέπτων Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της ικανότητας που έχουμε όσον αφορά την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Άτομα από όλο τον κόσμο καλούνται να δημιουργήσουν ένα βίντεο μικρής διάρκειας στο οποίο θα εξηγούν μία εφεύρεση, ένα πείραμα, μία επιστημονική έννοια ή μία ιδέα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο ή ένα φιλμάκι κινουμένων σχεδίων διάρκειας 60 δευτερολέπτων με κύρια θεματική την “Επιστήμη”, στο οποίο θα πρέπει να εξηγήσουν την έννοια της επιστήμης και να μην παρουσιάσουν απλά ένα επιστημονικό φαινόμενο. Προθεσμία Εγγραφής: 1η Αυγούστου 2012. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου 2012. Στις καλύτερες συμμετοχές θα δοθούν χρηματικά βραβεία. Μάθε περισσότερα: http://www.60secondscience.net Διαγωνισμός: Κάνε Ένα Πράγμα για τη Διαφορετικότητα και την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2012 (Do One Thing For Diversity and Inclusion Contest 2012) Ο διαγωνισμός βίντεο και φωτογραφίας είναι μέρος της εκστρατείας “Κάνε Ένα Πράγμα για τη Διαφορετικότητα και την Κοινωνική Ενσωμάτωση” (‘Do One Thing For Diversity and Inclusion’) και συνδιοργανώνεται από το Κέντρο της UNESCO στη Φλωρεντία σε συνεργασία με τη “Συμμαχία Πολιτισμών του ΟΗΕ” (UN Alliance of Civilisations) και με τους άλλους εταίρους της εκστρατείας μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτισμικής Διαφορετικότητας, Διαλόγου και Ανάπτυξης. Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν βίντεο διάρκειας μέχρι και 2 λεπτών και φωτογραφίες με θέμα: “Τι σημαίνει για σένα ‹Διαφορετικότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση› Γιατί η διαφορετικότητα είναι σημαντική για σένα; Παρουσίασε μας το προσωπικό σου όραμα”. Τα βίντεο μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα ή ακόμη να μην περιέχουν μουσική υπόκρουση (soundtrack). Εάν τα βίντεο δεν είναι στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά θα πρέπει να διαθέτουν υποτίτλους. Οι συμμετοχές θα πρέπει να είναι αυθεντικές, να μην έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως και να έχουν ως κύρια θεματική τα ζητήματα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 15 Αυγούστου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.unaoc.org/actions/campaigns/do-one-thing-fordiversity-and-inclusion/contest

7


Διαγωνισμός αφίσας με θέμα τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (The Designing MDGs poster competition) Ο στόχος του διαγωνισμού είναι να προκαλέσει Ευρωπαίους νέους κάτω των 30 να προβάλουν μέσω της δουλειά τους μία από τις πιο κάτω έννοιες: -Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Πείνας και των Ασθενειών! -Εκπαίδευση για Όλους! -Ενδυνάμωση των Γυναικών! -Δημιούργησε την Κουλτούρα σου! -Πράσινη Ανάπτυξη! -Διασφάλιση της Αλήθειας! Οι καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν χρηματικά έπαθλα. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 15 Σεπτεμβρίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.eu-youthaward.org/content/styrian-special-awardposter-competition Διαγωνισμός: Δείξε μου την ενσωμάτωση. Νέοι μεταξύ 12-26 χρονών καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού δημιουργικότητας. Οι μορφές συμμετοχής είναι: βίντεο, ηχητικά αρχεία, ζωγραφιές και βιβλία με σκίτσα. Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην καθημερινή ζωή, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και η ενσωμάτωση τους στην καταπολέμηση και στην εξάλειψη της φτώχειας. Η καλύτερη συμμετοχή θα δημοσιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Καταπολέμηση της Φτώχειας στις 17 Οκτωβρίου 2012. Επίσης, θα τύχει επαγγελματικής επεξεργασίας και θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς ως μέσο ευαισθητοποίησης του κοινού. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 16 Σεπτεμβρίου 2012 στις 23:59 CET. Μάθε περισσότερα: http://www.endexclusion.eu/contest

8


Highlights Ανεργία στους Νέους: Μελέτες έδειξαν ότι η συμβολή των προγραμμάτων μαθητείας και τοποθετήσεων είναι σημαντική αλλά χρειάζεται να βελτιωθούν. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να δράσουν άμεσα για την μείωση των δραματικά υψηλών ποσοστών ανεργίας στους νέους στην Ευρώπη. Ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στις εισηγήσεις δύο μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα μαθητείας και τοποθετήσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ήταν ότι τα συγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, να παρέχουν εγγυήσεις σε όρους ποιότητας και προοπτικές για τους νέους. Τα αποτελέσματα των μελετών θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία δύο πρωτοβουλιών της Επιτροπής προς το τέλος του 2012, ένα προσχέδιο των Εισηγήσεων του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα βρίσκονται είτε στην αγορά εργασίας, είτε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών μετά την εκπαίδευση και να ορισθεί ένα Πλαίσιο Ποιότητας για τα Προγράμματα Μαθητείας. Η μελέτη για τα προγράμματα μαθητείας προτείνει τα εξής: -ομογενείς προδιαγραφές ποιότητας για τα προγράμματα μαθητείας, -ισορροπία μεταξύ ειδικών επαγγελματικών και ειδικών δεξιοτήτων, -εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και στην οργάνωση των προγραμμάτων μαθητείας, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας,

-πρωτοβουλίες φοιτητών σχετικά με τη βελτίωση της γενικής εικόνας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η μελέτη σχετικά με τις τοποθετήσεις δείχνει ότι: -υπάρχει ανάγκη ενός σωστού προσδιορισμού όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε επίπεδο ΕΕ. -όπου είναι δυνατόν, τα προγράμματα μαθητείας να είναι μέρος του προγράμματος σπουδών. - πρέπει να γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά τοποθετήσεων σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. -υπάρχει ανάγκη για οικονομική στήριξη των μαθητευόμενων, ιδίως των λιγότερο προνομιούχων. -πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι διαδικασίες πρόσληψης μαθητευόμενων να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Η μελέτη σχετικά με τις τοποθετήσεις συμπληρώνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την ποιότητα των προγραμμάτων μαθητείας που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 ως μέρος του Πακέτου Μέτρων για την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. http://tinyurl.com/6lr2rlm Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στη Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-29 Ιουνίου 2012 οι Αρχηγοί Κρατών/ Κυβερνήσεων συμφώνησαν τα εξής: - Καταπολέμηση της ανεργίας και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της κρίσης αποτελεσματικά. - Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης. -Εντατικοποίηση των προσπαθειών αύξησης της απασχόλησης των νέων έτσι ώστε οι νέοι να αποκτήσουν περαιτέρω εργασιακή εμπειρία και να

9


συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Ο στόχος είναι λίγους μήνες αφού αποφοιτήσουν οι νέοι από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δεχθούν επαγγελματικές προτάσεις υψηλού επιπέδου, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, προγραμμάτων μαθητείας, τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις τα οποία μπορούν να επιχορηγηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. -Βελτίωση και υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και στήριξη ευάλωτων ομάδων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν ταχέως σε εφαρμογή τα Εθνικά Σχέδια για την Απασχόληση και να τα βελτιώσουν μέσα στα επόμενα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες πιθανών πηγών χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κύρια προτεραιότητα είναι η ώθηση της απασχόλησης τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, ιδίως των μακροχρόνια ανέργων. Το Συμβούλιο της ΕΕ θα εξετάσει και θα αποφασίσει σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχονται στο “Πακέτο για την Απασχόληση”, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι σημαντικό να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ανεργίας στους νέους, ιδίως μέσω των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με τις εγγυήσεις για τη νεολαία και το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας. Ακόμη, είναι σημαντικό να προωθηθεί και η επάνοδος των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο εργατικό δυναμικό. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει πολυμερή εποπτεία στρατηγικών απασχόλησης, πρέπει να βελτιωθεί. http://www.consilium.europa.eu/uedo cs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/1 31388.pdf

Το Συμβούλιο της Ευρώπης Υιοθετεί Ψήφισμα για τη Νεολαία Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει την απότομη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στους νέους και τις συνέπειες του ως μία από τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Στην έκθεση που υιοθετήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 με τίτλο “Οι θυσίες της νέας γενιάς: κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης”, η Συνέλευση του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) έκανε λεπτομερή αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, την οποία κάποιοι χαρακτηρίζουν και ως «χαμένη γενιά». «Εκατομμύρια Ευρωπαίοι νέοι έχουν αποφασίσει να σταματήσουν τις σπουδές τους, να σταματήσουν να ψάχνουν για εργασία και να εγκαταλείψουν εντελώς τον εαυτό τους». Ο Luca Volonté, από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης δήλωσε ότι: «Αυτά είναι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουμε χάσει εντελώς για τη μελλοντική γενιά, για το μέλλον και την ανάπτυξη της Ευρώπης και πρέπει να παρέμβουμε». Το ψήφισμα καλεί το Συμβούλιο και τα εθνικά Κοινοβούλια να θέσουν ως προτεραιότητα το θέμα της πολιτικής για τη νεολαία στην ατζέντα τους και να δεσμευτούν ότι θα δώσουν την αναγκαία οικονομική στήριξη για να μετατρέψουν τα λόγια τους σε πράξεις. http://assembly.coe.int/ASP/Doc/Xref ViewPDF.asp?FileID=18739&Language =EN

10


Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα σας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Cedefop: the European Centre for the Development) έχει ξεκινήσει μία έρευνα για δασκάλους και εκπαιδευτές, εργοδότες και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση των στοιχείων βάσει των οποίων παίρνονται αποφάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/ne ws/20098.aspx Πείτε τη γνώμη σας! Τα δικαιώματα σας, το μέλλον σας. Οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια εμπόδια όσον αφορά τα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι απόψεις που θα εκφράσουν οι πολίτες θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποτελέσει τη βάση για την Έκθεση Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας 2013 (2013 EU Citizenship Report), η οποία θα δημοσιευθεί στις 9 Μαΐου του 2013. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2012, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διαβούλευση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/justice/opinion/yo ur-rights-your-future Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Φόρουμ Επαγγελματικής Κατάρτισης Το πρώτο Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Φόρουμ Επαγγελματικής Κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7-8 Ιουνίου 2012, επικεντρώθηκε στις “προκλήσεις και στις τάσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Ευρωπαίων”. Στις

συζητήσεις συμμετείχαν 330 εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αυτούς και αντιπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου (όπως Air Liquide, Danfoss, Deutsche Bank, Goodyear, Louis Vuitton Moët Hennessy, Philips, Siemens, Unilever), επιχειρηματικών συνδέσμων, οργανισμών, επιμελητηρίων, ερευνητικών φορέων, ινστιτούτων που παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και φορέων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο κος Jan Truszczyńnski, Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κα Christine Antorini, Υπουργός Παιδείας της Δανίας, τόνισαν το ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων που παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τον καθορισμό των δεξιοτήτων που ζητούν οι εταιρίες, το ρόλο της τυπικής μάθησης και της μάθησης μέσω προγραμμάτων μαθητείας σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ακόμη, συζήτησαν για το ρόλο των επιχειρήσεων στην προώθηση της απασχόλησης των νέων και την στήριξη της ΕΕ όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το τελευταίο πάνελ συζήτησε τις προκλήσεις που υπάρχουν και την πορεία χάραξης πολιτικής δίνοντας έμφαση στη μεγαλύτερη διαπερατότητα μεταξύ εκπαίδευσης, παροχής ευέλικτων προγραμμάτων και εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας για άτομα υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης και ορισμένες πτυχές διασφάλισης ποιότητας. Την εκδήλωση έκλεισε ο Antonio Silva Mendes, Διευθυντής του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διά Βίου Μάθησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. http://ec.europa.eu/education/vocatio nal-education/forum_en.htm

11


Προσεχή Γεγονότα

1η Ιουλίου- 31η Δεκεμβρίου 2012: Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Κύπρος για πρώτη φορά στην Ιστορία της θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004 και έγινε μέλος της ζώνης του ευρώ το 2008. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος Δομημένου Διαλόγου, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη “Συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή”. Η Κυπριακή Προεδρία σκοπεύει να προωθήσει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελέσει μία σύνοψη του δεύτερου κύκλου του Δομημένου Διαλόγου. Η προτεραιότητα σχετικά με τη νεολαία είναι η συμμετοχή και η κοινωνική συμπερίληψη όλων των νέων με ιδιαίτερη έμφαση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Θα υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της ενεργούς συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας, ιδίως στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ως ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση βιώσιμων, δημοκρατικών και ευημερουσών κοινωνιών. Το συμπέρασμα της Κυπριακής Προεδρίας προς τα τέλη του 2012 θα σημάνει επίσης και το τέλος του πρώτου τρίχρονου κύκλου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να συλλέγει στοιχεία από τα κράτη-μέλη σχετικά με την πρόοδο που έγινε όσον αφορά στην πολιτική για τη νεολαία, και συνέταξε μία Αναφορά της ΕΕ για αυτή. Η συγκεκριμένη αναφορά θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία για τα τελευταία τρία χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cy2012.eu/en/page/home 1η-8η Αυγούστου 2012: Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μηχανολογίας του Συλλόγου BEST, Ζάγκρεμπ, Κροατία. European BEST Engineering Competition (EBEC), Zagreb, Croatia Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μηχανολογίας (EBEC) είναι μία σειρά από διαγωνισμούς μηχανολογίας οι οποίοι διοργανώνονται από το BEST. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μηχανολογίας (EBEC) είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μηχανολογίας στην Ευρώπη με 3 επίπεδα, 26 χώρες, 80 κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια και 5,000 συμμετέχοντες. Είκοσι-έξι ομάδες, οι οποίες θα αποτελούνται από 4 φοιτητές, θα προτείνουν νέες ιδέες και λύσεις σε προβλήματα που θα δοθούν από εταιρείες. Οι ομάδες που συγκεντρώθηκαν από 13 Περιφερειακούς και Εθνικούς Διαγωνισμούς Μηχανολογίας αντίστοιχα, τώρα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μηχανολογίας στην πραγματική ζωή στις ακόλουθες κατηγορίες: Team Design (practical solution with a physical prototype) και Μελέτη Περίπτωσης (υποθετικές λύσεις για προβλήματα της πραγματικής ζωής). Μάθε περισσότερα:http://ebec.best.eu.org

12


6-13 Αυγούστου 2012: 20ο Φετιβάλ Sziget, Óbudai Island, Ουγγαρία Για μία ολόκληρη εβδομάδα του Αυγούστου το νησί Ομπουντάι, το οποίο βρίσκεται στη μέση του Δούναβη ακριβώς έξω από τη Βουδαπέστη, θα αποτελεί μία ανεξάρτητη πόλη γεμάτη πάρτι, μία προσωρινή κατοικία ενός πλήθους διεθνών αστέρων, 500 Ουγγρικών συγκροτημάτων, καλλιτεχνών, DJs, θεατρικές ομάδες, ακροβάτες, γελωτοποιούς, χορευτές, καλλιτεχνών κουκλοθέατρου και χιλιάδων νέων από όλο τον κόσμο. Ο σκοπός αυτής της πολυπολιτισμικής δραστηριότητας είναι να προσφέρει μία ποικιλία πολιτιστικών προγραμμάτων για Ευρωπαίους και μη-Ευρωπαίους επισκέπτες την εβδομάδα του φεστιβάλ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, εισιτήρια, ταξιδιωτικές πληροφορίες και διαμονή: http://www.sziget.hu/festival_english#.T-xo5o6_1jg 31 Αυγούστου -2 Σεπτεμβρίου 2012: Συνέδριο Blue Fitness, Riccione, Italy Είναι το μεγαλύτερο συνέδριο fitness του καλοκαιριού και οργανώνεται από την Ιταλική Ομοσπονδία Fitness σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Fitness. Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε άτομα που τους αρέσει ο αθλητισμός από όλο τον κόσμο. Το κόστος συμμετοχής για τρεις ημέρες είναι 100 ευρώ. Μάθε περισσότερα: http://www.efafitness.com 16-18 Οκτωβρίου 2012: Ευρωπαϊκές Ημέρες Μέσων Ενημέρωσης για τη Νεολαία (European Youth Media Days), Βρυξέλλες, Βέλγιο Πώς να επιβιώσει στην κρίση ένας επιχειρηματίας δημοσιογράφος; Πώς να προσεγγίσει ένας δημοσιογράφος τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης; Πώς να εξηγήσει ένας δημοσιογράφος τις Ευρωπαϊκές πολιτικές σε καιρό λιτότητας; Ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης για τη νεολαία; 100 νέοι δημοσιογράφοι, μεταξύ 18- 30 χρονών, κάτοικοι της ΕΕ, θα δουλέψουν πάνω στα πιο πάνω θέματα κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου διάρκειας τριών ημερών. Οι συμμετέχοντες θα αλληλεπιδράσουν με υψηλά ιστάμενους Ευρωπαίους πολιτικούς, επαγγελματίες δημοσιογράφους και εμπειρογνώμονες και θα συμμετάσχουν σε διαπολιτισμική ανταλλαγή μέσω πρακτικής εξάσκησης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι “Ευρωπαϊκές Ημέρες Μέσων Ενημέρωσης για τη Νεολαία 2012” οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με το European Youth Press. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν οι ίδιοι να διευθετήσουν τη διαμονή τους καθώς επίσης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έντυπα για επιστροφή χρημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κόστος συμμετοχής, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πριν από την εκδήλωση, για φοιτητές δημοσιογραφίας και για μαθητευόμενους είναι 50 Ευρώ και για επαγγελματίες δημοσιογράφους 100 ευρώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Αυγούστου 2012. Μάθε περισσότερα: http://applications.youthpress.org/signup/form/8

13


3-10 Νοεμβρίου 2012: Σεμινάριο “Προστατέψτε το περιβάλλον – Για το μέλλον σας”, Gersau, Ελβετία Το σεμινάριο θα μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι νεαροί αγρότες μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι συμμετέχοντες θα δουν τοπικά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές όπως δασοκομία, παραγωγή ενέργειας, ανακύκλωση και ενεργειακά αποδοτικών κατασκευών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους μεταξύ 18- 30 χρονών, από χώρες που ανήκουν και από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και ενεργά μέλη σε οργανώσεις νεολαίας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το κόστος συμμετοχής, το οποίο πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, για συμμετέχοντες από Δυτικές χώρες είναι €250 και για συμμετέχοντες από Ανατολικές χώρες €150. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Αυγούστου 2012. http://www.ruralyoutheurope.com/attachments/article/286/Autumn_Seminar_2012 _Application_Form.doc Μάθε περισσότερα: http://www.ruralyoutheurope.com/attachments/article/286/Autumn_Seminar_2012 _Call_for_Participants.pdf

Ευρωπαϊκή Πολιτότητα: Σεμινάρια Κατάρτισης 2012 Τα σεμινάρια κατάρτισης στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων που εργάζονται με νέους (youth workers) και των ηγετών νεολαίας (youth leaders) ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Ευρωπαϊκής Πολιτότητας και να τους ενθαρρύνουν να την ενσωματώσουν πρακτικά στην εργασίας τους. Κατάλογος προτεινόμενων σεμιναρίων κατάρτισης για το 2012: •Σεμινάριο Κατάρτισης 5: ECTC-IT Ιταλία (29 Οκτωβρίου -4 Νοεμβρίου 2012) Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2012. • Σεμινάριο Κατάρτισης 6: ECTC-TR Τουρκία (8-14 Απριλίου 2013) Προθεσμία: θα ανακοινωθεί. • Σεμινάριο Κατάρτισης 7: ECTC-PT Πορτογαλία (Μάιος/ Ιούνιος 2013) Προθεσμία: θα ανακοινωθεί •Επιπλέον: ECTC-FR Γαλλία (25 Φεβρουαρίου- 3 Μαρτίου 2013) Προθεσμία: θα ανακοινωθεί. Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/europeancitizenship

14


Salto-Youth: Training Calendar Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης περιέχει τα τρέχοντα σεμινάρια τα οποία προσφέρονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις, όπως το SALTO, τις Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται με νέους στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε νέους, ηγέτες νεολαίας, μέντορες, εκπαιδευτές νεολαίας και σε άλλους ειδικούς. Μάθε περισσότερα: http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90 Προσεχώς: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ Στην ιστοσελίδα Yourope της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (European Festival Association), μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μεγαλύτερα ποπ και ροκ φεστιβάλ στην Ευρώπη. http://www.yourope.org Για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα φεστιβάλ, ρίξτε μία ματιά στην Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival Μία πιο γενική ιστοσελίδα με συνδέσμους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (όχι μόνο ροκ φεστιβάλ), στην Ευρώπη. http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html Καλοκαιρινά Μουσικά Φεστιβάλ Ευρώπη 2012. http://www.festivalsearcher.com/festivalslist.aspx http://festivalseurope.wordpress.com

15

Eurodesk Brussels Link Bulletin- July 2012: Greek Translation  

Information about: Deadlines up to 15 November 2012 Documentation Published by: Eurodesk Brussels Link Translated by: Eurodesk Cyprus...