Page 1

Wykonczenie: ocynkowane lub malowane w kolorze RAL z ozdobnymi galkami OCYNK/ RAL

GAŁKA

WAGA (KG)

1

Cena detaliczna PLN NETTO

BARIERA MERKURY (ocynkowana ogniowo, galki w kolorze czarnym) BARIERA MERKURY (ocynk. +cala malowana na czrno)

DŁ. 1572 DŁ. 1572

22,0 22,0

570,00 682,00

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1000 1500 1080 1580

9,6 13,0 16,7 18,8

378,00 420,00 430,00 470,00

Numer katalogowy

OPIS

BARIERA MERKURY

OCYNK RAL

206050 206051

BARIERA DEKORACYJNA RAL RAL RAL RAL

206200 206201 206210 206211

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

LIZBONA LIZBONA PAGODA PAGODA

RAL RAL

206217 206216

BARIERA OKRATOWANA ORLEAN BARIERA BLOS

DŁ. 1470 DŁ. 1470

19,5 16,7

463,00 405,00

RAL

206203

BARIERA ROMB

DŁ. 1500

16,0

584,00

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

206180 206183 206181 206182 206185 206188 206186 206187 206800 206810

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572

25,0 25,0 25,0 25,0 28,0 28,0 28,0 28,0 32,6 32,6

530,00 480,00 530,00 530,00 656,00 610,00 656,00 656,00 673,00 813,00

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1500 1500 1500 1500

122,0 122,0 122,0 122,0

3558,00 3558,00 3558,00 3558,00

TRIO TRIO TRIO TRIO TRIO OKRATOWANA TRIO OKRATOWANA TRIO OKRATOWANA TRIO OKRATOWANA LINEA LINEA ZE SŁUPKAMI POMALOWANYMI W KOLORZE BIAŁYM KONTRAST.

BARIERKA DEKORACYJNA REKLAMOWA RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA

RAL RAL

518600 518601 518602 518603

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

Z Z Z Z

GAŁKĄ GAŁKĄ GAŁKĄ GAŁKĄ

CITY Z GABLOTĄ DWUSTRONNĄ AGORA Z GABLOTĄ DWUSTRONNĄ KULA Z GABLOTĄ DWUSTRONNĄ EUROPA Z GABLOTĄ DWUSTRONNĄ

518800 518810

RAMA BARIERY “KAWIARNIA” POD PŁACHTĘ REKLAMOWĄ (płachta nie dostarczona) + 4 satelity RAMA BARIERY “KAWIARNIA” Z GABLOTĄ (gablota jednostronna dostarczona) + 4 satelity

518820 518821 518822 518823

SŁUPEK SŁUPEK SŁUPEK SŁUPEK

536,00 1410,00

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAMY REKLAMOWEJ POWYŻEJ: RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA

śr. śr. śr. śr.

76 76 76 76

NA NA NA NA

PŁYCIE PŁYCIE PŁYCIE PŁYCIE

MOCUJĄCEJ MOCUJĄCEJ MOCUJĄCEJ MOCUJĄCEJ

+ + + +

2 2 2 2

OBRĘCZE OBRĘCZE OBRĘCZE OBRĘCZE

ZACISKOWE ZACISKOWE ZACISKOWE ZACISKOWE

+ + + +

1 1 1 1

PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA

536,00 536,00 536,00 536,00

BARIERA Z PORĘCZĄ RAL RAL RAL RAL RAL RAL

206130 206140 206150 206132 206142 206152

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

RAL RAL

206131 206141

BARIERA Z PORĘCZĄ “KRZYŻ” BARIERA Z PORĘCZĄ “KRZYŻ”

EUROCLAMP.pl

Z Z Z Z Z Z

PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ

“KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA”

prosta zaokrąglona zaokrąglona prosta zaokrąglona zaokrąglona

z 1 strony z 2 stron z 1 strony z 2 stron

prosta zaokrąglona z 1 strony

DL. DL. DL. DL. DL. DL.

800 800 800 800 800 800

DŁ. 1500 DŁ. 1500

ul. Wały Dwernickiego 87, 42-200 Częstochowa, tel.: +48 34 323 12 01, fax: +48 70 127 46 56

e-mail: euroclamppl@gmail.com, www.architekturamiejska.weebly.com, www.znaki.pl

13,5 13,5 13,5 13,8 13,8 13,8

364,00 374,00 387,00 422,00 432,00 445,00

20,0 20,0

462,00 489,00


Wykonczenie: ocynkowane lub malowane w kolorze RAL z ozdobnymi galkami OCYNK/ RAL

GAŁKA

RAL RAL RAL RAL

WAGA (KG)

2

Cena detaliczna PLN NETTO

1500 1500 1500 1500

20,0 20,3 20,3 20,3

493,00 520,00 545,00 550,00

SŁUPEK śr. 76 SŁUPEK śr. 76 SŁUPEK śr. 76 SŁUPEK śr. 76 RAMA ROMB RAMA “KRZYŻ” OBRĘCZ ZACISKOWA DLA SŁUPKA śr. 76 - sprzedawana wylącznie z ramą ROMB i “KRZYŻ” ZACZEP DO OBRĘCZY ZACISKOWEJ PODSTAWA 1 Z WERSJA KULA & EUROPA PODSTAWA 2 Z WERSJA CITY & AGORA

8,0 8,0 8,0 8,0 13,0 11,0 0,9 0,2 1,1 1,1

221,00 204,00 220,00 220,00 562,00 486,00 87,00 44,00 87,00 87,00

Numer katalogowy

206151 206133 206143 206153

OPIS BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

Z Z Z Z

PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ PORĘCZĄ

“KRZYŻ” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA”

zaokrąglona z 2 stron prosta zaokrąglona z 1 strony zaokrąglona z 2 stron

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

BARIERY MODUŁOWE

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA

206320 206304 206402 206305 206110 206112 206125 206126 206123 206127

BARIERY “PROVINCE”

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA CITY AGORA KULA EUROPA

206061 206057 206066 206063 206161 206157 206166 206163

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE

“KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ”

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1072 1072 1072 1072 1572 1572 1572 1572

18,8 18,8 18,8 18,8 22,5 22,5 22,5 22,5

545,00 489,00 545,00 545,00 613,00 515,00 613,00 613,00

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA CITY AGORA KULA EUROPA

206067 206058 206068 206069 206167 206158 206168 206169

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE

“ROZETA” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA” “ROZETA”

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1072 1072 1072 1072 1572 1572 1572 1572

19,1 19,1 19,1 19,1 22,8 22,8 22,8 22,8

620,00 566,00 620,00 620,00 660,00 620,00 660,00 660,00

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA CITY AGORA KULA EUROPA

206079 206059 206070 206090 206179 206159 206170 206190

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE

OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA OKRATOWANA

DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ. DŁ.

1072 1072 1072 1072 1572 1572 1572 1572

21,5 21,5 21,5 21,5 26,0 26,0 26,0 26,0

632,00 571,00 632,00 632,00 755,00 702,00 755,00 755,00

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

CITY AGORA KULA EUROPA CITY AGORA KULA EUROPA

203080 203081 203082 203083 203480 203481 203482 203483

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA OBROTOWA

21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

1568,00 1539,00 1568,00 1568,00 1568,00 1539,00 1568,00 1568,00

203090 203490

BARIERA OBROTOWA MERCURY ocynkowana i słupek w kolotze czarnym - skrzydlo prawe BARIERA OBROTOWA MERCURY ocynkowana i słupek w kolotze czarnym - skrzydlo lewe

20,8 20,8

1349,00 1349,00

OCYNK OCYNK

EUROCLAMP.pl

PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE PROVINCE

“KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ” “KRZYŻ”

skrzydlo skrzydlo skrzydlo skrzydlo skrzydlo skrzydlo skrzydlo skrzydlo

prawe, cena jednostkowa prawe, cena jednostkowa prawe, cena jednostkowa prawe, cena jednostkowa lewe, cena jednostkowa lewe, cena jednostkowa lewe, cena jednostkowa lewe, cena jednostkowa

ul. Wały Dwernickiego 87, 42-200 Częstochowa, tel.: +48 34 323 12 01, fax: +48 70 127 46 56

e-mail: euroclamppl@gmail.com, www.architekturamiejska.weebly.com, www.znaki.pl


Wykonczenie: ocynkowane lub malowane w kolorze RAL z ozdobnymi galkami OCYNK/ RAL

GAŁKA

Numer katalogowy

OPIS

WAGA (KG)

3

Cena detaliczna PLN NETTO

2,2 3,6 2,3 2,7 4,2

245,00 263,00 250,00 260,00 276,00

SYSTEM RUCHOMY SERRUBLOC DO BARIER DEKORACYJNYCH OCYNK OCYNK OCYNK OCYNK OCYNK

204290 204293 204291 204292 204294

SERRUBLOC SERRUBLOC SERRUBLOC SERRUBLOC SERRUBLOC

DO DO DO DO DO

BARIERY BARIERY BARIERY BARIERY BARIERY

LIZBONA PAGODA ORLEAN I BLOIS ROMB TRIO, PROVINCE I LINEA

ZESTAW RUCHOMY W POSTACI 1 SERRU BLOC + 1 T ULEJI DO BARIER DEKORACYJNYCH OCYNK OCYNK OCYNK OCYNK OCYNK

203400 203401 203402 203403 203404

ZESTAW ZESTAW ZESTAW ZESTAW ZESTAW

DO DO DO DO DO

BARIERY BARIERY BARIERY BARIERY BARIERY

LIZBONA PAGODA ORLEAN I BLOIS ROMB TRIO, PROVINCE I LINEA

356,00 389,00 370,00 398,00 433,00

BARIERA SKŁADANA DEKORACYJNA Z SYSTEMEM SOLIBLOC RAL RAL RAL RAL

UWAGA 1. 2. 3. 4.

CITY AGORA KULA EUROPA

206690 206691 206692 206693

BARIERA BARIERA BARIERA BARIERA

SKŁADANA SKŁADANA SKŁADANA SKŁADANA

DEKORACYJNA DEKORACYJNA DEKORACYJNA DEKORACYJNA

:

Do podanych cen trzeba doliczyć VAT 23%. Ceny i rekomendacje odnośnie cen detalicznych służą jedynie celom informacyjnym i pozostawiają prawo modyfikacji cen przez Sprzedającego. Ważne: Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2011. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili obowiązywania cennika bez podania przyczyny. Wskazane poniżej ceny, nie stanowią wiążącej oferty,

EUROCLAMP.pl

5. 6.

Z Z Z Z

SYSTEMEM SYSTEMEM SYSTEMEM SYSTEMEM

SOLIBLOC SOLIBLOC SOLIBLOC SOLIBLOC

wysokość wysokość wysokość wysokość

po po po po

rozlożeniu rozlożeniu rozlożeniu rozlożeniu

100 100 100 100

mm mm mm mm

są jedynie wyrazem intencji co do zawarcia umowy sprzedąży i jako takie stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. W każdym wierszu znajduje się numer katalogowy i dopowiadająca mu cena po stronie prawej. RAL: Paleta kolorow stworzona przez RAL ( niemiecką organizację ). Proponujemy 8 kolorów najczęściej używanych w architekturze miejskiej oraz kolor szary CITY :

ul. Wały Dwernickiego 87, 42-200 Częstochowa, tel.: +48 34 323 12 01, fax: +48 70 127 46 56

e-mail: euroclamppl@gmail.com, www.architekturamiejska.weebly.com, www.znaki.pl

18,0 18,0 18,0 18,0

1954,00 1954,00 1954,00 1954,00

Cennik bariery (barierki) ozdobne  

Mała architektura

Cennik bariery (barierki) ozdobne  

Mała architektura

Advertisement