Page 1

EU 2019-2024: SKUPAJ STOPAMO NAPREJ


Evropa se spreminja. Poskrbeti moramo, da se spremeni na bolje. Živimo v času sprememb, še nikoli tako obsežnih in hitrih. Spreminja se družba, spreminja se prebivalstvo, spreminja se podnebje. Zatorej se spreminja tudi gospodarstvo, korenito. Odpirajo se novi trgi, nove poslovne priložnosti in izzivi.

VSAKOLETNA EKONOMSKA ANALIZA EUROCHAMBRES TEMELJI NA 50.000 NEPOSREDNIH ODZIVIH PODJETIJ, TO JE ENO IN EDINO MERJENJE DOJEMANJA EVROPSKEGA POSLOVNEGA OKOLJA ZA PRIHODNJE LETO.

VSAKO DRUGO LETO EUROCHAMBRES POVABI VEČ KOT 750 MOŠKIH IN ŽENSK IZ POSLOVNEGA SEKTORJA V PLENARNO DVORANO EVROPSKEGA PARLAMENTA V BRUSLJU

Ni več prostora za poslovanje po starem. V vseh podjetjih, uveljavljenih in novih, velikih in majhnih, se danes bolj kot kadar koli prej zavedajo, da so inovacije potrebne. Proaktivno uvajati spremembe in se učinkovito odzivate nanje, to je pomembno. Poslovni modeli in pristopi se razvijajo in nastajajo nezaslišano hitro.


Javna politika mora podpirati spremembe, ne ovirati. Politične odločitve in ukrepi morajo odražati nove socialno-ekonomske standarde in te v nastajanju. Če ne, sledi upočasnitev rasti ter ustvarjanja delovnih mest in blaginje, s tem spodnašanje evropskega socialnega tržnega gospodarstva. Evropska unija je najpomembnejši element v tem procesu. Ukrepi, sprejeti na evropski ravni, in načini izvedbe na ravni držav članic morajo odražati potrebo po dinamičnem, koordiniranem oblikovanju politik, ugodnih za poslovni sektor. Podjetjem je treba omogočiti, da izkoristijo vse nove priložnosti in učinkovito odpravijo nepotrebne ovire. Podjetniki so tisti, ki ustvarjajo rast in delovna mesta, ne oblikovalci politik. Oblikovalci politik določijo okvir, znotraj katerega podjetniki opravljajo in nadgrajujejo svojo poslovno dejavnost ter uresničujejo zmožnosti. To sporočilo se mora slišati v razpravi pred evropskimi volitvami. Jasno izraženo mora biti v sklepih Parlamenta, tudi Evropske komisije in Sveta v mandatu 2019–24.

“NASLEDNJIH PET LET BO ODLOČILNIH ZA GRADNJO POZITIVNE, NAPREDNE PRIHODNOSTI EU. IZ PRETEKLOSTI SE UČIMO, V PRIHODNOST STOPAMO NAPREJ...SKUPAJ IN OPTIMISTIČNO!” CHRISTOPH LEITL, PREDSEDNIK EUROCHAMBRES


Uresničujemo zmožnosti EU tako, da skupaj stopamo naprej. Projekt Evrope je pomembno napredoval v zadnjih 60 letih; ohranili smo mir, zagotovili svobode in svoboščine ter skrbeli za blaginjo. To ni samoumevno, ostajati moramo konstruktivno kritični in sprejemati za izboljšave in napredek. V poslovnem sektorju so prepoznali, da EU ni ločena entiteta, ki bi jo opazovali in kritizirali od zunaj: vsi smo del EU. Skupaj moramo stopati naprej, združiti moči in z osveženim duhom zedinjene Evrope učinkovito naslavljati najpomembnejša politična vprašanja. S tem namenom so zbornice ustanovila svoje evropsko združenje leta 1958 in EUROCHAMBRES se danes zavzema bolj kot kadar koli prej za aktivno participacijo v uresničevanju pozitivne in ambiciozne agende EU. To pomeni sodelovanje z odločevalci in oblikovalci politik na vseh ravneh omrežja zbornic in zagotavljanje praktičnih storitev za podjetja, da se bodo zmožna spopadati z izzivi in izkoristiti priložnosti.

EVROPSKA ZBORNICA VSAKO LETO USPOSOBI IN PODELI KVALIFIKACIEJ VEČ KOT 2 MILIJONOMA OSEB. EVROPSKE ZBORNICE VSAKO LETO IZVEDEJO SKORAJ 900.000 VAJENIŠTEV. VSAKO LETO S PODPORO ZBORNICE ZAŽENE DEJAVNOST SKORAJ POL MILIJONA MLADIH PODJETIJ (START-UP).


Evropa, odprta za posel Gospodarske zbornice si želijo Evropo, ki bo odprta za posel, Evropo, ki bo ustvarjala delovna mesta in gospodarsko rast. Za uresničitev teh želja zbornice predlagajo konkretne ukrepe na petih področjih: 1. trden enoten trg, ki deluje ne samo na papirju ampak tudi v resnici, vendar na način, da se udejanja osrednja sestavina EU na nacionalni ravni; 2. ambiciozen program EU za trgovino in investicije, vsem po meri, dostopen tudi najmanjšim družbam, ki spodbuja proste, poštene izmenjave in investicije na mednarodnem prizorišču; 3. medsebojno povezana digitalna Evropa, ki jo podpira napredna, varna in dostopna infrastruktura; 4. vseevropske rešitve socialno-ekonomsko škodljivih neskladij v znanju in spretnostih;. 5. okvir, znotraj katerega se podjetja lahko uspešno prilagajajo spreminjajoči se klimi in okolju ter preusmerijo z linearnega modela proizvodnje in porabe v krožno gospodarstvo. Vsi ukrepi so zelo pomembni in povezani med seboj; pomembno je vanje verjeti in jih dosledno izvajati na ravni EU, nacionalni in poddržavni ravni v obdobju naslednjih petih letih, če želimo graditi Evropo, ki bo boljši prostor za poslovanje.


EUROCHAMBRES zastopa več kot 20 milijonov družb, to je 120 milijonov zaposlenih po Evropi, preko omrežja 1.700 regionalnih in lokalnih zbornic in 45 nacionalnih organizacij. Več kot 98 % teh družb so majhna in srednje velika podjetja.

Združenje evropskih gospodarskih zbornic

WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES WWW.CHAMBERS4EU.EU

IMAGES © EVROPSKA UNIJA, 2019 – VIR: EP | EUROCHAMBRES

Profile for EUROCHAMBRES

EU 2019-2024: SKUPAJ STOPAMO NAPREJ [Slovenian]  

New
Advertisement