3 minute read

EU 2019-2024: ÜHESKOOS EDASI

EU 2019-2024: ÜHESKOOS EDASI

Euroopa on muutumas. Me peame kindlustama, et see muutuks paremaks.

Me elame muutuste perioodil, mis on nii ulatuse kui ka kiiruse poolest ennenägematu. Meie ühiskond muutub, meie demograafia muutub, meie kliima muutub. Sellest tulenevalt muutub ka meie majandus ja seda radikaalselt. See loob ettevõtetele uusi turge, uusi võimalusi ja uusi väljakutseid.

Tavapärane ettevõtlus ei ole arvestatav valikuvõimalus.

Vanad ja uued, suured ja väikesed ettevõtted tunnistavad vajadust innovatsiooni järele rohkem kui kunagi varem. Ettevõtted peavad muutusi algatama ennetavalt ja muutustele reageerima tõhusalt. Just seetõttu toimub ärimudelite ja lähenemisviiside areng enneolematu kiirusega.

IGA-AASTANE EUROOPA KAUBANDUS- JA TÖÖSTUSKODADE ÜHENDUSE MAJANDUSUURING PÕHINEB ETTEVÕTETELT SAADUD 50 000 OTSESEL VASTUSEL,

MIS ANNAB AINULAADSE VÕIMALUSE ETTEKUJUTUSE SAAMISEKS EUROOPA ÄRITEGEVUSEST EELSEISVATEL AASTATEL.

IGA KAHE AASTA JÄREL TOOB EUROOPA KAUBANDUS- JA TÖÖSTUSKODADE ÜHENDUS ENAM KUI 750 ÄRIMEEST JA -NAIST

BRÜSSELI ISTUNGISAALI EUROOPA ETTEVÕTJATE PARLAMENDI ISTUNGILE (EUROPEAN PARLIAMENT OF ENTERPRISES™).

Avalik poliitika peab muutuste

elluviimist soodustama, mitte seda takistama.

Poliitilistes otsustes ja meetmetes peavad samuti kajastuma uued ja esilekerkivad sotsiaalmajanduslikud normid. Selle puudumine aeglustaks majanduskasvu, töökohtade loomist ja heaolu arengut, mis omakorda õõnestab Euroopa sotsiaalset turumajandust.

EL on selle muutuse protsessi põhielement. Euroopa tasandil vastu võetud meetmed ja viis, kuidas neid liikmesriikides rakendatakse, peavad kajastama vajadust dünaamilise, kooskõlastatud ja ettevõtlussõbraliku poliitika kujundamise järele. Need peavad võimaldama ettevõtetel uusi võimalusi ära kasutada ja aitama kõrvaldada tarbetuid koormusi ja tõkkeid.

Majanduskasvu ja töökohti loovad ettevõtjad, mitte poliitikakujundajad. Ent poliitikakujundajad peavad looma raamistiku, mis võimaldab ettevõtjatel seda teha, mis võimaldab nende ettevõtetel oma potentsiaali suurendada ja seda täide viia. See arusaamine peab olema enne Euroopa Parlamendi valimisi arutelude keskpunktiks. See peab kajastuma mitte üksnes parlamendi, vaid ka Euroopa Komisjoni ja nõukogu otsustes kogu 2019–2024 ametiaja jooksul.

„JÄRGMISED VIIS AASTAT ON ELi JAOKS POSITIIVSE JA PROGRESSIIVSE TULEVIKU KUJUNDAMISEL OTSUSTAVAD. ME PEAME MINEVIKUST ÕPPUST VÕTMA, KUID JÄTKAMA EDASI LIIKUMIST… ÜHESKOOS JA OPTIMISTLIKULT!”

CHRISTOPH LEITL, EUROOPA KAUBANDUS- JA TÖÖSTUSKODADE ÜHENDUSE PRESIDENT

Viime ELi potentsiaali ellu üheskoos edasi liikudes.

Euroopa projekt on teinud viimase 60 aasta jooksul märkimisväärseid edusamme rahu hoidmises, vabaduse tagamises ja heaolu saavutamises. Me ei tohi seda enesestmõistetavaks pidada, ent samas ei tohiks me unustada ka konstruktiivse kriitika ja reformide tähtsust, et võiksime oma tegemistes olla veelgi paremad ja edeneda.

Ärikogukond annab endale aru, et EL ei ole eraldi üksus, mida tuleb jälgida ja kritiseerida väljastpoolt: me kõik oleme osa EList. Peame üheskoos edasi liikuma, ühendades jõud Euroopa uueneva vaimuga, et tegeleda tõhusalt suurte poliitiliste väljakutsetega.

Seepärast asutasid kaubandus- ja tööstuskojad 1958. aastal oma Euroopa ühenduse ja seetõttu panustab Euroopa kaubandus- ja tööstuskodade ühendus (EUROCHAMBRES) tänapäeval positiivse ambitsioonika ELi tegevuskava elluviimisesse enam kui kunagi varem.

See tähendab, et on vaja suhelda poliitikakujundajatega kõikidel tasanditel üle kogu kaubanduskodade võrgustiku ning pakkuda ettevõtetele praktilisi teenuseid, mis võimaldavad neil toime tulla ettetulevate probleemidega ja kasutada ära olemasolevaid võimalusi.

IGAL AASTAL LÄBIB ENAM KUI 2 MILJONIT INIMEST EUROOPA KAUBANDUSKOJA PAKUTAVA VÄLJAÕPPE.

EUROOPA KAUBANDUSKOJAD TEGELEVAD IGAL AASTAL LIGIKAUDU 900 000 PRAKTIKANDIGA.

KAUBANDUSKOJA ABIGA LUUAKSE IGAL AASTAL LIGI POOL MILJONIT IDUFIRMAT.

Ettevõtlusele avatud Euroopa.

Kaubandus- ja tööstuskojad soovivad Euroopat, mis oleks ettevõtlusele avatud, Euroopat, mis loob töökohti ja majanduskasvu. Selle saavutamiseks kutsuvad kaubandus- ja tööstuskojad üles kooskõlastatud tegevusele viies põhivaldkonnas:

1. Tugev, täielikult toimiv ühtne turg, seda mitte ainult seaduseraamatutes, vaid sellisel kujul, nagu seda ELi põhikomponenti rakendatakse ja teostatakse riiklikul tasandil.

2. Ambitsioonikas ELi kaubandus- ja investeerimiskava, mis arvestab kõigiga, on kättesaadav ka kõige väiksematele ettevõtetele ning edendab vaba ja õiglast kaubandust ning investeeringuid rahvusvahelisel areenil.

3. Täielikult ühendatud digitaalne Euroopa, mida toetab arenenud, turvaline ja kättesaadav infrastruktuur.

4. Üleeuroopalised lahendused oskuste sotsiaalmajanduslikult kahjuliku mittevastavuse vähendamiseks.

5. Raamistik, mis võimaldab ettevõtetel kohaneda muutuva kliima ja keskkonnaga ning suunata üleminekut lineaarselt tootmiselt ja tarbimiselt ringmajandusele.

Kui Euroopa soovib muutuda paremaks ettevõtluskohaks, tuleb kõigi nende oluliste ja omavahel seotud küsimustega tegeleda järgneva viie aasta jooksul suure pühendumuse ja rangusega ELi,riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Euroopa kaubandus- ja tööstuskodade ühendus (EUROCHAMBRES) esindab enam kui 20 miljonit ettevõtet, kus töötab üle 120 miljoni inimese üle Euroopa, võrgustiku kaudu, kuhu kuulub 1700 piirkondlikku ja kohalikku kaubandus- ja tööstuskoda ja 45 riiklikku organisatsiooni. Üle 98% nendest ettevõtetest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted.

Euroopa kaubandusja tööstuskodade ühendus

WWW.EUROCHAMBRES.EU @EUROCHAMBRES

WWW.CHAMBERS4EU.EU

PILDID © EUROOPA LIIT, 2019 – ALLIKAS: EP | EUROCHAMBRES