Page 1

01_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:47 Stránka 2

Tím OwNet v Sydney

CAMPUS CIRKUS

Úžasná India

CAREER PROGRAM

Akademické MS v karate 2012

UNIVERZITNÝ ŠPORT

Ročník 3, číslo 4


HNkariera_0912_A4_v2.indd 1

3.9.2012 15:43


02-03_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:48 Stránka 2

student

3

life

Ročník 3, číslo 4 Časopis Eurocampus patrí do portfólia produktov HN Vydavateľ: ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1, 820 07 Bratislava Tel.: 02/48 238 425 Fax: 02/48 238 131 Vzor e-mailovej adresy: meno.priezvisko@ecopress.sk www.hnonline.sk Generálny riaditeľ: Milan Mokráň Riaditeľ divízie HN magazines: Petronela Ševčíková Šéfredaktor: Katarína Hrnčárová Tel: 02/48 238 425 e-mail: hrncarova@eurocampus.sk e-mail: katarina.hrncarova@ecopress.sk

Milí priatelia, a je to tu opäť – koniec leta a začiatok školského roka. Pre náš časopis už tretí! Máme z toho veľkú radosť. Do nového semestra vstupujeme s viacerými, pre nás naozaj veľkými novinkami. Zmenili sme názov časopisu, vydavateľa a aj grafickú úpravu časopisu. Verím, že zmeny boli pozitívne a časopis v novom šate sa vám bude páčiť. Už viete, aká je práca, ktorej sa chcete po škole venovať? Viete, ako to zistíte, čo pre to môžete urobiť? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v tomto čísle Student life. Zamerali sme sa na rôzne programy pre študentov, ktoré ponúkajú firmy a prečo je dobré sa do nich zapojiť. Prečítajte si aj skúsenosti tých, ktorí to už skúsili, či doma na Slovensku alebo v naozaj ďalekej krajine. Prinášame aj výber toho najzaujímavejšieho, čo sa na fakultách udialo, v športe sa vraciame k úspešným akademickým majstrovstvám sveta v karate a k vydarenej letnej časti univerziády. Ak ste nenašli v časopise to, čo ste hľadali, napíšte nám, lebo chceme písať o študentoch a pre študentov. Určite ste v lete zažili všetko, čo ste chceli zažiť, tak vykročte tou správnou nohou do nového semestra. Želám vám príjemné čítanie. Katarína

CAMPUS CIRKUS 4 5 6

Inzercia a marketing: Elena Lipianska Tel: 02/48 238 150 e-mail: lipianska@eurocampus.sk e-mail: elena.lipianska@ecopress.sk

7 8 10

Grafická úprava: Ľubica Gánoczyová

11 12 13 14

Tlač: DUBRA, s.r.o. Čajkovského 5, 811 04 Bratislava Zadané do tlače: 5. 9. 2012

15 16

Distribúcia: Časopis je distribuovaný zadarmo 6x ročne študentom vysokých škôl v Slovenskej republike. Registrácia: Evidenčné číslo EV 4148/10 ISSN 1338-7324 (tlačené vydanie) ISSN 1338-7332 (on-line) Vychádza 12. 9. 2012 Ďalšie číslo vychádza 22. októbra 2012 © Copyright ECOPRESS, a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov , ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona.

Študenti PEVŠ navštívili Moskvu Tím OwNet na svetovom finále v Sydney Aj pedagógovia a študenti vedia hrať golf Nový študijný program Red Bull Rapids sa plaví do Čunova Slovensko je najlepšia krajina na svete Chemický jarmok Prvenstvo pre Michala Ganobjaka Spájame ľudí s dobrým srdcom... SPU oslavuje 60. výročie Rádio X Študentská rada vysokých škôl Univerzita Komenského prijala takmer 8000 prvákov Máme víťazov! Nová sezóna Divadla LAB!

CAREER MANAGEMENT PROGRAM 17 18 20

21 22 24 25 26 27 28 29 30

Programy pre študentov Spokojnosť na obidvoch stranách Zamestnanec – nezamestnanec Prehľad spoločností ponúkajúcich programy pre študentov a absolventov Nakopni svoj biznis za 54 hodín Nový Zéland ako krok k úspešnej budúcnosti Správna práca Nájdite si prácu s Hospodárskymi novinami Úžasná India - part 1 Youth to Business Fórum na Slovensku! Poznáš IAESTE? Čo je Manageria Štipendiá pre absolventov z Európy

UNIVERZITNÝ ŠPORT 32 35 36

Akademické majstrovstvá sveta v karate 2012 Športový kalendár september – október 2012 III. univerziáda SR 2012 – letná časť


04-05_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:49 Stránka 1

4

student life

Študenti PEVŠ

navštívili Moskvu Delegácia Fakulty masmédií PEVŠ v máji absolvovala desaťdňový študijno-technický pobyt v metropole Ruska. Počas návštevy mali možnosť zoznámiť sa s tamojším systémom médií, marketingu a kultúrou.

Dvanásťčlennú skupinu, desať študentov, doktorandku a pedagóga, prijala na základe medzinárodnej dohody jedna z najprestížnejších univerzít sveta – Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova. Budova patrí medzi tzv. sedem Stalinových mrakodrapov a svojím umeleckostaviteľským štýlom art deco už v úvode ohromila slovenských študentov. TELEVÍZIA A OLYMPIÁDA Delegácia bola prijatá na pôdu Fakulty žurnalistiky MŠU. Pedagogickí pracovníci dr. Mikhail Makeenko a lektor Alexander Zolotarev zasvätili študentov do oblasti ruských médií a kultúry. Na prednáške doktora Makeenka študenti zistili prekvapujúce fakty o televíznom systéme Ruskej federácie. Makeenko tvrdí, že takmer 90% programovej štruktúry v televíziách na území federácie je z domácej tvorby. Ide teda nielen o relácie a seriály, ale dokonca aj filmy. Dôvod, prečo pri tak objemnej produkcii slovenskí diváci nevideli žiaden nový ruský film, je jednoduchý – tamojší mediálny trh nemá potrebu vyvážať svoje produkty za hranice. Alexander Zolotarev sa však svojou činnosťou snaží Rusko

otvoriť svetu. Dôkazom je aktuálny projekt – mediálne a marketingové zabezpečenie XXII. zimných olympijských hier v Soči 2014. Zolotarev prezentoval kompletnú reklamnú a PR kampaň do detailov, vrátane organizácie vyhradených stanov pre novinárov a blogerov. Na príklade Soči sa tak študenti mohli oboznámiť so zákulisím prípravy eventu celosvetového charakteru. NIEČO Z PRAXE Svoje brány otvorila slovenským študentom nielen univerzita, ale aj dve významné ruské mediálne organizácie. Štátna rozhlasová stanica Hlas Ruska privítala delegáciu za okrúhlym stolom v otvorenej diskusii. Študenti horlivo, no korektne, kládli otázky šéfredaktorovi a jeho zástupcovi. Porovnávali systém, legislatívu a chod slovenských a ruských médií. Iný pohľad poskytla súkromná mediálna sféra. Cenná a kvalitne koncipovaná prednáška v redakcii Mail.ru umožnila nazrieť do fungovania webového portálu, ktorý poskytuje nielen internetovú poštu, spravodajstvo, ale aj rôzne marketingové či reklamné aktivity, hry a sociálne siete. Mail.ru otvorene prezento-

val každý detail a mladý kolektív zamestnancov ochotne odpovedal na otázky. VOĽNO VYUŽILI AKTÍVNE Svoj voľný čas venovali študenti FM PEVŠ spoznávaniu metropoly. Orientačný zmysel a znalosť ruského jazyka pedagóga dr. Martina Kasardu boli cennou výhodou. Študenti navštevovali pamiatky, najvýznamnejšie časti mesta a na ambasáde SR využili priateľské styky medzi študentkou PEVŠ a tretím tajomníkom Rastislavom Mojtom. Delegácii pomohol nielen lepšie sa v Moskve orientovať, ale aj priblížil mos-

kovské kultúrno-spoločenské reálie zo slovenského pohľadu. Študentom učarovalo súkromné múzeum Bunker 42, ktoré predstavovalo protiatómový kryt z čias studenej vojny. Osemnásť poschodí pod zemou videli návštevníci dokumentárny film a v interaktívnom múzeu mohli voľne manipulovať s exponátmi. NEPOTREBUJÚ ANGLIČTINU Moskva ponúka mnohé - od zábavy cez nočný život až po vzdelanie, no má aj svoje bariéry. Tou hlavnou je jazyková. Našťastie pedagogický sprievod ruštinu ovládal, no slovenskí študenti ostali v pomykove – v Moskve takmer nikto nevie po anglicky. Príslušníci polície, pracovníci v obchodoch, ba dokonca pracovníčky na informáciách na letisku Vnukovo nevedia cudzie jazyky. Angličtinou sa slovenskí študenti dohovorili najmä v priestoroch univerzity, kde sa voľne stretávali so študentmi z Ruskej federácie či zahraničia. Moskva však aj napriek jazykovej bariére prekonala očakávania slovenských študentov. Radovan Kopečný, LIKE magazín pevš

Foto: Juraj Recký


04-05_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:50 Stránka 2

5

Tím OwNet: Ľuboš Demovič Martin Konôpka Marek Láni Matúš Tomlein

Mentor: Ing. Michal Barla, PhD.

Tím OwNet na svetovom finále v Sydney

Foto: Mária Bieliková

Slovenskí vysokoškoláci opäť potvrdili, že majú potenciál kreatívne uvažovať a pomocou najnovších technológií dokážu navrhnúť zaujímavé a inovatívne riešenia.

Odpoveď na globálne problémy sveta ako nedostatočný prístup k vzdelaniu, informáciám, civilizačné choroby, detská úmrtnosť či dlhodobo udržateľný rozvoj a mnohé ďalšie hľadá aj najväčšia technologická súťaž Imagine Cup. Tento ročník sa niesol pod heslom: Predstavte si svet, v ktorom technológie pomáhajú vyriešiť tie najťažšie problémy. Víťaz slovenského finále - tím OwNet z Fakulty informatiky a informačných technológií STU reprezentoval našu krajinu s rovnomenným projektom na svetovom finále v Austrálii v kategórii Software Design, kde bolo prihlásených 72 tímov. Návrh tímu Ownet umožňuje rýchlejšie prehliadanie stránok a prezeranie webového obsahu aj v offline režime - bez aktívneho prístupu na internet. Aplikácia OwNet zlepšuje prístup k internetu v oblastiach s obmedzenými možnosťami, ako

napríklad v rozvojových krajinách alebo v lokalitách so slabším alebo pomalším internetovým pokrytím, ale aj počas jeho dočasného výpadku. Tím aplikáciu otestoval na strednej škole na Slovensku a v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození ju nasadil na viacero stredných škôl v africkej Keni. „Pri výbere projektu sme zvažovali niekoľko možností, ale nakoniec sme sa rozhodli pre riešenie uľahčujúce prístup k internetovému obsahu tam, kde sú možnosti obmedzené. Sme radi, že sme prostredníctvom súťaže Imagine Cup mohli reprezentovať náš nápad a Slovensko“, povedal Marek Láni, člen tímu OwNet. Projekt OwNet bol výsledkom brainstormingu všetkých

členov, no autorom myšlienky bol Matúš Tomlein. Práca na finálnom riešení študentom pod vedením mentora Michala Barlu trvala rok. Na svetovom finále sa nehodnotí iba kvalita návrhu hardvéru a softvéru, ale aj ich funkcionalita, dizajn, a v neposlednom rade aj to, ako dokážu študenti prezentovať svoje riešenie pred porotou. Študenti majú len 20 minút na prezentáciu a 15 minút na zodpovedanie otázok. Súčasťou celosvetovej poroty bola už tretíkrát aj prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Tento rok v kategórii Software Design (čo je najprestížnejšia kategória, v ktorej súťažil aj tím OwNet) vyhrala Ukrajina, na druhom mieste bolo Japonsko a tretí skončili Portugalci. Slovenskému tímu sa žiaľ v tvrdej konkurencii nepodarilo postúpiť do užšieho kola.


06-07_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:54 Stránka 1

6

student life

Aj pedagógovia a študenti

vedia hrať golf Univerzitné tímy si v júni zmerali svoje sily v 2. ročníku Golfového šampionátu, ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na ihrisku Golf & Country Club v Bernolákove. „Aj tento rok sa šampionát niesol v znamení výbornej hry a skvelej atmosféry, ktorá posilnila tradíciu gentlemanského športu a tímového ducha jednotlivých univerzít. Hlavný cieľ sme teda naplnili a dokázali, že jednotlivé univerzity dokážu komunikovať aj inak ako len na akademickej pôde.“ priblížil 2. ročník šampionátu riaditeľ podujatia Ján Svoboda z FMK. Program šampionátu bol rozložený do dvoch hracích dní. V piatok sa hralo systémom Stableford na 18-jamkovom ihrisku Black River, kde

Kým golfisti hrali, pre nehráčov boli pripravené počas celého dňa masáže, ukážky odpalov pod vedením profesionálnych trénerov a bohatý catering. V piatok sa turnajové kolo končilo večerným rautom, na ktorom prebehla módna prehliadka golfového oblečenia. Po nej nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov prvého dňa. Na prvom mieste sa umiestnil tím Sliezskej univerzity v Katowiciach z Poľska v zložení: Zbigniew Widera, Wiktor Widera, Krzysztof Gajdka a Michael Jobczyk. Na druhom

Komenského, FTVŠ) a Nearest to the pin – Janka Chládecká (Univerzita Komenského, FM). Druhý deň šampionátu sa začal postupným štartom 12 dvojíc. Prvé miesto získali Slavomír Magál a Ján Svoboda z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK. Druhé miesto patrilo Paulíne Zlochovej a Jurajovi Bellovi z Univerzity Komenského, Fakulty managementu & Centra ďalšieho vzdelávania. Tretie miesto obsadili Boris Giertl a Martin Slivka z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK.

súťažilo 25 hráčov z troch slovenských a jednej zahraničnej univerzity, ktoré boli premiešané a rozdelené do skupín po troch. V sobotu sa hrala súťaž dvojíc systémom Texas Scramble, hráči hrali dvakrát 9 jamiek na ihrisku Park. Dvojice boli premiešané tak, aby spolu hrali vždy dve dvojice z inej univerzity. Šampionát sa začal v piatok postupným štartom 8 skupín.

mieste sa umiestnila Žilinská univerzita v zložení: Martin Gregorčík, Dávid Briliak, Igor Mäsiar a Matúš Hovan. Na treťom mieste sa umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu v zložení: Dušan Hamar, Ľubomír Kalečík, Dominik Jezerčák a Matúš Trajteľ. V doplnkových súťažiach sa najviac darilo: Longest drive – Dominik Jezerčák (Univerzita

Po vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien víťazom záverečné slovo patrilo riaditeľovi súťaže Jánovi Svobodovi, ktorý sa všetkým zúčastneným poďakoval za účasť, výbornú hru a skvelú atmosféru a vyjadril želanie, aby sa viac univerzít zapojilo do tohto výnimočného podujatia. Zároveň prítomných pozval na ďalší ročník Golfového šampionátu univerzitných tímov.

Nový študijný program Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako prvá na Slovensku ponúka akreditovaný bakalársky aj magisterský študijný program aplikované mediálne štúdiá. Absolvent nového študijného programu bude profilovaný ako odborník v oblasti mediálnej výchovy a kompetentného využívania médií a nových komunikačných technológií v rôznych sférach spoločenskej praxe. Uplatní sa ako profesionál zameraný na prípravu a realizáciu audiovizuálnych programov, relácií pre deti a mládež, vzdelávacích programov, počítačových hier a rôznych interaktívnych mediálnych formátov určených prioritne pre vzdelávacie účely. Program aplikované mediálne štúdiá umnožní študentom vniknúť do princípov tvorby mediálnych produktov, no predovšetkým ich naučí kriticky analyzovať a posudzovať účinky médií na osobnosť človeka. Poslucháči získajú vedomosti z teórie mediálnych štúdií, mediálnej a marketingovej komunikácie, mediálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, antropológie a etiky médií, žurnalistiky, mediálneho práva či aplikovanej informatiky. Vďaka kvalitnému technickému vybaveniu a moderne zariadenému HD štúdiu majú študenti možnosť rozvinúť svoje praktické zručnosti v oblasti televíznej a filmovej tvorby, reportážnej i umeleckej fotografie, animovanej tvorby, mobilných aplikácií a rôznych interaktívnych komunikátov. Toto široko koncipované študijné zameranie významne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov na slovenskom i zahraničnom trhu práce. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. vedúci Katedry mediálnej výchovy


06-07_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:54 Stránka 2

7

RED BULL RAPIDS sa plaví do Čunova

Kreatívne plavidlá na rozbúrených perejách sa plavia po prvýkrát na Slovensko! Po anglickom Nottinghame a austrálskom Sydney je slovenská riava v Čunove tretím dejiskom Red Bull Rapids. Desiatky plávajúcich skvostov sa predstavia v sobotu 15. septembra v areáli Divoká voda. Do konca júla posielali vychytení lodní konštruktéri vycibrené návrhy plávajúcich skvostov. Do lodnej knihy Red Bull Rapids sa zapísalo 55 posádok, z ktorých, po triezvom uvážení nosných a plavebných možností, dostalo plavebné povolenie 40 najlepších. Eiffel Boat na počesť Petra Sagana a bratov Velitsovcov, svadobná loď Just Married, v prípade potreby TOItanic, voňavá vývarovňa, hraný serial Mafstory, legendárny krížnik Potmekním, či jednopriestorový dom so vstavanou záhradou z Liptovskej Tepličky a poplaví sa aj Snehulienka a 7 trpaslíkov. Hviezdne posádky zložené so 4 až 6 odvážnych plavčíkov, zaslúžilých kapitánov a ad-

mirálov námorných flotíl budú v sobotu 15. septembra čeliť rozbúrenému čunovskému vlnobitiu. Posádka, ktorá na svojej originálnej lodi preplaví 200-metrovú trať plnú zradných perejí a inovatívnym dizajnom ohúri porotu a divákov na brehu, bude korunovaná za víťaza. Hodnotiť budú aj naslovovzatí odborníci z oblasti športu, dizajnu a kultúry, medzi ktorými nebude chýbať kajakárka Jana Dukátová, biker Filip Polc, český strieborný olympionik Vávra Hradílek, či majsterka sveta vo wakeskate Zuzana Vráblová. Je dôležité zúčastniť sa a vyhrať, veď víťazný tím si z čunovských rapidov vyloví poklad 1 500 voňavých eurových dukátov.

Najlepšie vycibrené návrhy Red Bull Rapids:

Unikátna koštruktérska výzva Red Bull Rapids sa uskutoční sa iba tretíkrát v svetovom meradle. Kým prvé dve dejstvá sa odohrali na pomerne jednoduchých vlnách, vodných valcoch a perejách – v septembri 2011 v anglickom Nottinghame a v marci 2012 na austrálskej olympijskej trati v Penrithe, tentoraz na morských vlkov čaká výzva v podobe jedného z najťažších umelých vodných terénov na svete – Areál Divoká voda v Čunove pri Bratislave. Je čas zdvihnúť kotvy a vyplávať z prístavu v ústrety Red Bull Rapids! www.redbull.sk/rapids


08-09_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:55 Stránka 1

student life

Slovensko je najlepšia krajina na svete

Vedeli ste, že jeden z predmetov na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole získal svojho Oskara? Predmet Kreatívne podnikanie vyhral hlavnú cenu Gold Stevie Winner v prestížnej medzinárodnej súťaži International Business Awards 2012. Autorom a vyučujúcim predmetu Kreatívne podnikanie je Ing. ALEXANDER CIMBAĽÁK, ktorého na konferencii spoznáte podľa toho, že reční v reflexnej veste alebo prednáša Američanom v slovenčine. Skrátka, neprehliadnuteľný. Prezradil nám, prečo mladí nemajú odchádzať zo Slovenska, či sú ženy dobré biznismenky, a aj to, aké má nesplnené sny. Už na prvý pohľad búrate stereotyp o IT ľuďoch. Žiadne okuliare, vyťahaný sveter či introvertná povaha. Máte vo firme aj „typických ajťákov“, alebo musia všetci spĺňať inakosť, vytŕčanie z davu, ktorého ste nadšeným propagátorom?

Človek hľadá ľudí, s ktorými sa cíti dobre. Musíme mať, samozrejme, aj ajťákov vo svetroch. Snažíme sa ale aj ich postaviť do svetla, v ktorom nevnímajú len IT a trošku vytŕčajú. Našu spoločnosť tvorí fantastický kolektív naj-

lepších ľudí, ktorí sú zaujímaví a som veľmi rád, že ich mám okolo seba. Môžem sa od nich učiť a dospievať medzi nimi. Na jednej prednáške ste povedali, že ženy robia biznis dobre, lebo majú šiesty zmysel. Koľko máte vo firme žien?

Ženy robia biznis najlepšie na svete. Bolo obdobie, kedy sme mali

nezamestnanými budúcnosti. Dnes sa bez počítača či iného technického zázemia nezaobíde žiadna vedná disciplína. My ajťáci vám vieme pomôcť tie prístroje správne využívať alebo prispôsobiť ich tak, aby ste nemuseli rozmýšľať, čo to v tej škatuľke je a ako to pracuje. Ženy sú práve tie, ktoré nám dovoľujú byť v realite. Muži totiž radi odbočia z cesty a venujú sa strašne dô-

8

Každé vysokoškolské vzdelávanie má byś postavené tak, aby mladý človek mohol zmeniś chod dejín.

50% žien vo firme. Realita mladých ľudí je taká, že mnohé z nich sú na materskej dovolenke a tie percentá sa tým menia. Teraz nemyslím ženy ako osoby, ale ženy ako osobnosti. Čo to znamená?

Nemám rád pojem IT biznis, lebo dnes už nie sme programátori. Stále tvrdím, že programátori sú

ležitým problémom tejto zemegule, a kým sa venujú kódom a algoritmom, zabúdajú, že je to pre človeka. Ten, kto to chce používať, nevie, čo je kód a algoritmus. Blahorečím všetky ženy, ktoré sú v biznise a verím, že ich bude stále viac. Ony otvárajú dvere do pochopenia toho, čo robíme a dovolia nám vynoriť sa a nezomrieť od hladu.

Keď teda nemáte rád pojem IT biznis, ako by ste sa nazvali?

My sme konzultanti. Keby sme robili prieskum, aké povolania do budúcnosti prežijú, tak je to podľa mňa len jedno jediné – konzultačné povolanie. Je jedno, o akú sféru ide – kozmetika, autá, čokoľvek. Vždy tam bude niekto, kto vám pomôže vybrať si. To robíme aj my. Konzultujeme jednoduché zákaznícke témy do zložitého sveta IT tak, aby to zase bolo jednoduché. Chceme, aby si nás zákazníci obľúbili a zavolali nám, keď sa cítia neistí. Vtedy má naša práca význam. Preniesli ste to aj do vášho predmetu Kreatívne podnikanie?

Na predmete Kreatívne podnikanie robíme simuláciu komplikovanej reality pre nadaných mladých ľudí. Som totiž veľký fanúšik mladých ľudí. Mladí ľudia sú ale veľmi zraniteľní, lebo sú dobrí a dávajú to najavo. Prídu na trh práce a snažia sa vyriešiť problém, na-


08-09_14-15.qxd 17. 9. 2012 8:55 Stránka 2

9

vodiť situáciu, hľadať riešenie. To je zle, lebo realita často nie je pripravená na to, aby sa riešil problém. Mladí to nevedia a môže im to skomplikovať hľadanie práce. Keď som bol mladý, bol som rov-

dosť neuveriteľný. Preto ma zaujíma či je to póza alebo ste z inej planéty?

Je to póza z inej planéty. V každom prípade to ale je póza. Stále totiž platí fyzika peňazí, známa ve-

Alexander Cimbaľák: Narodil sa v Trenčíne. V roku 1995 vyštudoval hardvérové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Spoluzakladal spoločnosť ACE enterprise Slovakia, v ktorej pôsobí ako konateľ a výkonný riaditeľ. Je autorom a vyučujúcim predmetu Kreatívne podnikanie. Na konte má mnoho medzinárodných ocenení.

nako naladený na pozitívnu energiu riešenia, nie na formálne kroky okolo toho. Mojím cieľom je vytvoriť pomocnú ruku mladým ľuďom, aby vedeli prekonávať bežné stresy rutinného biznisu. Ak to zvládnu, už im nič nehrozí a budú na všetko pripravení. Na prednáškach ste veľmi vtipný. Neobávate sa, že študenti si budú viac pamätať vaše vtipné príhody z podnikania, než učebnú látku?

Kreatívne podnikanie nemá presné hranice a nikdy nemalo ambíciu byť teoretický predmet. Vytvoril som ho ako model, nie ako presný predmet. Každé vysokoškolské vzdelávanie má byť postavené tak, aby mladý človek mohol zmeniť chod dejín. To, že si zapamätajú tie príhody, je možno niečo, čo im dovolí rozmýšľať, akým smerom ísť ďalej. Neviem, ako má vyzerať predmet Kreatívne podnikanie, ale po štyroch rokoch sme ho rozšírili na tri úrovne a pripravujeme štvrtú. Tým, že prináša osudy ľudí z reálnej praxe biznisu, študentov veľa naučí. Váš citát „Nebudem zakladať firmu kvôli zisku“ je

ta „peniaze sú až na prvom mieste“. Tým výrokom som chcel povedať, že firma by nemala generovať prirodzený zisk pre ľudí mimo. Mala by generovať zisk dovnútra - pre svojich ľudí. Tým vytvorí prostredie, ktoré ľudí uvoľní. Potom budú mať pocit, že hlavnou motiváciou nie sú peniaze. Pôjdu do situácií, ktoré nie sú vyvážené len finančne. Keď sa napríklad snažíte presadiť zo Slovenska v zahraničí, niekedy naozaj investujete veľa času, nocí a práce do niečoho, čo vôbec nemusí vyjsť. To môžete robiť len s ľuďmi, ktorí majú presvedčenie, že to chcú robiť, ktorí sú presvedčení, že to má zmysel. Zámer založenia takejto firmy by preto mal byť, aby sa zisk čo najviac vrátil naspäť do firmy. Tiež ste povedali, že na Slovensku je cesta k biznisu ťažšia ako v zahraničí. Čo bolo najťažšie na tej vašej?

Stále to najťažšie aj je. Na Slovensku mnohokrát vôbec nejde o to, aký je človek šikovný. To ma demotivuje a vyčerpáva. Mrzí ma, že šance nie sú rovnaké. Nie je možné niekedy vytvoriť geniálne, plne akceptované riešenie. Amerika je veľmi jednoduchá krajina,

kde s dobrým nápadom, miestom a časom viete vytvoriť fungujúcu firmu. U nás to nie je také jednoduché. Môžete mať dobrý nápad, ale nedostanete šancu - zákazku. Je to naša veľká úloha do budúcnosti. Vlastne ani nie naša, ako skôr úloha mladých ľudí. Bavíme sa teda o korupcii?

Nie. Nehovorím o korupcii. Hovorím o zaužívaných pohľadoch na to, že „mladá začínajúca firma nemôže byť predsa kvalitná“. Je to geneticky dané v Európanoch socialistického bloku. Radšej si zoberiem riešenie, ktoré je drahšie, ale je od zahraničného storočného partnera. Niekedy, v začiatkoch bol pre nás biznis na Západe nepochopiteľný, lebo po prezentácii nám zákazník jednoducho zavolá a povie - okej, chcem to. My sme nerozumeli, ako sa môže tak rýchlo rozhodnúť. Nežili sme v tom a neboli sme tam prirodzene doma. Je fajn vedieť, že to tak ide. Mladým ľuďom ale radíte, aby nešli do zahraničia. Prečo?

Osobne som v zahraničí polovicu roka a viem, ako to tam chodí. Nechoďte, preboha, preč, lebo inak tu nič nezmeníme. Ísť preč zo Slovenska môže každý. Keď vycestujú ambiciózni mladí zo štyridsaťmiliónového Poľska, tak sa nič nestane. Keď sa však zbalí väčšina ľudí v produktívnom veku z päťmiliónového Slovenska, tak to pocítime a krajina sa nevyvíja. Kuchára zmeníme tým, ak budeme hovoriť, že to jedlo je presolené. Ak si dáme všetci variť v Rakúsku, lebo tam nepresolia, tak tá naša kuchyňa zanikne a nebude nikoho lákať. Pri tom sme podľa mňa bezpochyby najlepšia krajina na svete. Ak tí najlepší tesári, kuchári, krajčíri a módni návrhári odídu, nič tu nezmeníme. Bol by som rád, keby mladí radšej päťkrát otočili jedno zarobené slovenské euro v ruke a zamysleli sa, než aby si bez rozmýšlania vzali štyri eurá vonku. Možno, že už to nie je tak ďaleko a tie štyri eurá dostanú aj tu. Navyše, môžeme s hrdosťou povedať, „som tu doma“. Mám veľa priateľov po svete a povedia mi, Alex, mám sa fajn, mám dom, bazén, ale nie som doma, nemám tu rodičov.

Keď tak veľmi chcete meniť Slovensko k lepšiemu, myslíte, že sa to dá z pozície šéfa ACE enterprise Slovakia? Nebolo by to jednoduchšie v úlohe politika?

Dobrá otázka. Z pozície ACE enterprise Slovakia ho nezmením, preto robím Kreatívne podnikanie. ACE ma baví a spôsobilo, že mám na chrbte zopár rán, ktoré som nemusel mať. Chcel by som mladým ukázať, pozor, tam je tenký ľad, toto sa robí inak a tak ďalej. Preto sa snažím robiť Kreatívne podnikanie. Už som túto otázku dostal z kruhov, kde by sa s tým dalo niečo robiť. Politika nie je to, čo láka ľudí, ktorí myslia veci tak, ako ich cítia. Politika je vývoj a prináša síce možnosť meniť veci, ale aj veľmi veľa tieňov a zlých skúseností. Mám sa natoľko rád, aby som oddelil hádzanie hrachu na stenu od venovania sa tomu, čo má zmysel. Nikdy ste vraj nechceli podnikať, no ste v biznise úspešný. Je viac takých vecí, ktoré ste nechceli a ste v nich dobrý?

Nikdy som nechcel byť riaditeľom spoločnosti, ktorý rieši formálne zázemie podnikania. Zistil som, že dnešný svet podnikateľa spočíva v zaborení vo formálnych hlúpostiach. Pre mňa je to nepochopiteľné, nelogické a demotivujúce. Tým, že stále fungujeme, tak sme asi aj v tom dobrí. Niekedy mám pocit, že okolie má skôr zastaviť podnikanie ako ho podporovať. Radšej by som debatoval v kaviarňach a kluboch o tom, čo ľudí trápi, než o tom, či je každá kolónka v daňovom priznaní správne vyplnená. Máte nesplnené sny?

Mám ich veľa. Nie som spokojný so sebou. Mám pocit, že som málo efektívny. Moje želanie je, aby vo firme bola majoritná časť práce oddychom. Aby ľudia chodili do práce, pretože ich to baví. Aby som vytvoril firmu, ktorá je prirodzeným miestom pre talent. Vtedy to bude dobré. To je moja vízia. Zuzana Komárová LIKE magazín pevš


10-11_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:00 Stránka 1

student life

Chemický jarmok Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) sa v máji uskutočnil tretí ročník Dňa otvorených dverí (DOD 2012). Podujatie sa konalo pod záštitou vedenia fakulty a bolo tiež podporené projektom APVV LPP-0230-09.

Foto: R. Hergovits, T. Mančušková

10

Program akcie bol tematicky rozdelený na tri časti. Úvod bol venovaný predstaveniu možností vysokoškolského štúdia na FCHPT - najlepšej technickej fakulte na Slovensku nielen vo vede, ale i vo vzdelávaní (podľa hodnotenia nezávislej agentúry ARRA). Ako deklarujú internetové stránky Ministerstva školstva, FCHPT nemá nezamestnaných absolventov. Naši chemickí inžinieri sú veľmi žiadaní na trhu práce na Slovensku, aj v Európe. V druhej časti prebehli štyridsaťminútové tematické prednášky s pútavými video-prezentáciami, kde sa prezentovali top témy súčasného výskumu formou zrozumiteľnou pre stredoškol-

ského študenta. A potom sa začal Chemický jarmok – chémia naživo. Rekordných 40 stánkov zaplnilo priestory pred aulami. Zamestnanci a doktorandi pripravili pre návštevníkov širokú paletu rôznych „produktov“ chémie. Spočiatku nesmelí stredoškoláci rozpačito premýšľali, kam ísť skôr. Naši stánkari však neváhali a ako správni predávajúci začali ponúkať svoj tovar. Po malej chvíľke sa všetci nechali vtiahnuť a aktívne zapojiť do diania. „Chémia“ sa dala skúsiť, ohmatať, aj ovoňať. Zameranie stánkov bolo skutočne rozmanité. Napríklad: Chémia zachraňuje historické dokumenty; Vône orientu; Faraónov had; Ekologic-

ká batéria; Rádioaktivita okolo nás a v nás; Antioxidanty vs. voľné radikály; Varenie v chemickej kuchyni; Meníme meď na zlato... Jednoducho, chémia je skutočne zážitková veda. Naším primárnym cieľom však bolo, aby si študenti z chemického jarmoku odniesli aj nejaké vedomosti. Preto sme zorganizovali vedomostnú súťaž z toho, čo jarmok ponúkal. A otázky neboli vôbec triviálne. Napríklad: Ktoré prírodné vlákno patrí k najpevnejším?; Aká biozložka sa pridáva bežne v Európe do motorovej nafty?; Na akom princípe fungujú všetky elektrické batérie? Zo 149 odovzdaných lístkov bolo zaradených do žrebovania 95 lístkov s minimálne 12

správnymi odpoveďami. Prvé miesto získala študentka z gymnázia v Nových Zámkoch. S potešením konštatujeme, že DOD a Chemický jarmok dopadli vynikajúco. Zúčastnili sa ho dokonca i rodičia stredoškolákov, ktorí sa prišli osobne presvedčiť o správnosti voľby vysokej školy a fakulty pre svoju dcéru alebo syna. Pozitívny ohlas zo strany zúčastnených študentov, ale aj stredoškolských pedagógov nás uistil, že musíme v tejto tradícii pokračovať. Veď výskum v oblasti chémie a potravinárstva dokážu najlepšie propagovať tí, čo ho naozaj aj robia. Dovidenia o rok. doc. Vladimír Lukeš a prof. Ján Híveš

Prvenstvo pre Michala Ganobjaka

Ocenený návrh Michala Ganobjaka: Špania Dolina – Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu

Výstava Mosbuild a portál Archi-Europe vypísali v roku 2011 veľkú medzinárodnú súťaž MADA award pre mladých architektov a študentov architektúry. Zadané boli témy: „Riešenie pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou schopnosťou pohybu“ a „Trvalo udržateľné a energeticky úspornejšie riešenie v nových budovách, rovnako ako aj odvážne projekty rekonštrukcie“. V každej z nich udeľovali ocenenie za študentský projekt a aj realizáciu. Medzinárodná porota vyberala zo 125 odovzdaných návrhov z 32 krajín sveta a vybrala štyroch víťazov. Jedným z víťazov sa stal doktorand Fakulty architektúry STU Ing. arch. Michal Ganobjak za Projekt revitalizácie bývalej baníckej osady Piesky pri Španej Doline a získal prvé miesto za študentský projekt Bezbariérové riešenie, ktorý navrhol ako diplomovku. Irena Dorotjaková


10-11_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:01 Stránka 2

11

Spájame ľudí s dobrým srdcom... V dňoch 21.-22. septembra 2012 organizuje občianske združenie C.A.R.D.O. 4. ročník Dní dobrovoľníctva 2012. Sprievodný program k Dňom dobrovoľníctva bude prebiehať na Primaciálnom námestí v Bratislave ako aj v ostatných krajských mestách Slovenska. Dňa 19. septembra 2012 sa o 18:00 hod. v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia vychádzajúcej knihy: Dobrovoľníctvo - vlastnosť srdca. Hlavným organizátorom Dní dobrovoľníctva je občianske združenie C.A.R.D.O. Spoluorganizátori: Centrum dobrovoľníctva, IUVENTA, Mesto Handlová, Nitrianske komunitné centrum, OZ Žabky, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Regio-

nálna rada mládeže Bratislavského kraja, Regionálna rada mládeže Košického kraja, mládeže Nitrianskeho kraja, mládeže Prešovského kraja, Únia materských centier a Úrad vlády Slovenskej republiky. Hlavným cieľom podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dob-

rovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom. Rok 2011 bol Európskym rokom dobrovoľníctva. Do minuloročných Dní dobrovoľníctva sa zapojilo 156 organizácií v 65 mestách a obciach Slovenska a 6 741 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 24 137 dobrovoľníckych hodín. Vykonávali rôzne aktivity – napríklad maľovali vnútorné priestory a ploty, čistili a upratovali okolie zariadení, sprevádzali seniorov či pacientov v nemocniciach, čistili prírodu alebo vyrábali darčekové predmety. Aj vy môžete napomôcť k väčšiemu spojeniu ľudí s dobrým srdcom... Bližšie informácie na www.dobrovolnictvo.sk a www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk

Finančne projekt podporili: Nadácia SPP, Nadácia Telekom, Magistrát hlavného mesta.


12-13_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:01 Stránka 1

12

student life

SPU oslavuje 60. výročie Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa nachádza vo významnom historickom medzníku – v septembri tohto roku uplynie 60 rokov od jej vzniku a pôsobenia v starobylej Nitre, mekke slovenského poľnohospodárstva. Z historického hľadiska 60 rokov existencie inštitúcie nie je dlhá doba. Keď si však spojíme tieto roky s desaťtisícmi študentov viacerých generácií, ktorí prešli bránami našej univerzity, stovkami pedagógov a ostatných pracovníkov nevyhnutných pre pedagogický a vedecký život na univerzite či úrovňou poľnohospodárstva, javí sa táto doba v úplne inom svetle. V súčasnosti je SPU renomovanou vzdelávacou inštitúciou, plne integrovanou do európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorá sa prispôsobila potrebám globalizujúceho sveta

a trhového prostredia. Našou prioritou je kvalita vzdelávania, internacionalizácia štúdia, vedeckovýskumná činnosť, ktorej základom sú nadčasové hodnoty ako trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, zachovanie prírodného bohatstva a biologickej biodiverzity, zdravia ľudí prostredníctvom kvalitnej výživy a výroby bezpečných potravín, využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, tvorba krajiny, ekológia, efektívny rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych oblastí. Súčasťou identity SPU sa stal prívlastok zelená,

environmentálne orientovaná. Za kvalitou univerzity stoja predovšetkým naši absolventi. Každému, kto svojou kreatívnou prácou prispel k tomu, že dnes je univerzita akceptovanou vzdelávacou inštitúciou doma i v zahraničí, patrí naše poďakovanie. 21. storočie je plné výziev najmä pre mladú generáciu. Verím, že bude zveľaďovať tradície a hodnoty vzdelávania, aby SPU bola rešpektovanou a vyhľadávanou univerzitou. Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v číslach: 6 fakúlt: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fakulta biotechnológie a potravinárstva Fakulta ekonomiky a manažmentu Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Technická fakulta

 v akademickom roku 2011/2012 realizovala výučbu v 88 akreditovaných študijných programoch, z toho tri v anglickom jazyku má právo udeľovať akademické tituly v 38 študijných programoch bakalárskeho, 31 programoch inžinierskeho a v 22 programoch doktorandského štúdia je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá získala ocenenie ECTS Label

Projekt QEDU Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre rieši od januára 2012 projekt Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti - QEDU. Projekt bol predložený na základe výzvy v rámci Operačného programu Vzdelávanie -Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Strategickým cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať do decembra 2013, je dosiahnuť adaptáciu SPU na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu trvalého zlepšovania. Zameraním výzvy je skvalitnenie študijných programov, zefektívnenie správy a manaž-

mentu VŠ, podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a medzinárodná spolupráca medzi VŠ. V projekte sú zapojené všetky fakulty SPU. Všeobecným deficitom, ktorí pociťovali pedagógovia aj študenti, zúčastňujúci sa na doterajších výučbách, boli ucelené a „na mieru šité“ učebné materiály. Preto sa odborníci v projekte zamerajú na vytvorenie vysokoškolských učebných textov a súboru multimediálnych prezentácií v anglickom jazyku

pre vybrané predmety. Zvýši sa tým kvalitatívna úroveň výučby, kvalita individuálnej prípravy študentov na vyučovanie a podporí sa konkurencieschopnosť absolventa na trhu práce. V projekte budú testovaní vybraní študenti 2. stupňa na všetkých fakultách SPU, ktorí budú študovať zvolené predmety v angličtine. Prednášateľmi budú nielen pedagogickí pracovníci SPU, ale aj deviati uznávaní experti zo zahraničných univerzít. Renáta Chosraviová


12-13_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:01 Stránka 2

13

VEDA JE ŽIVOT!

Rádio X

PRESVEDČTE SA NA VLASTNÉ OČI

28. 09. 2012

Rádio X je študentské rádio, ktoré bolo na súťaži RÁDIORALLYE 2012 (čo je súťaž medzi všetkými IRŠ na Slovensku) vyhodnotené za najlepšie internátne rozhlasové štúdio na Slovensku.

FESTIVAL VEDY NOC

VÝSKUMNÍKOV

BRATISLAVA, STARÁ TRŽNICA

16.00 – 02.00 hod. ÚČINKUJÚ: SLOVENSKÍ VEDCI & BOŽSKÁ ČASTICA · TANCUJÚCE

ROBOTY

NANOTECHNOLÓGIE · LASER SHOW HOSŤ Z NASA · PARTIČKA PETER BIČ PROJECT Rádio X sa nachádza v Žiline na Veľkom Diele a je orientované hlavne pre teba študenta Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavnou úlohou, okrem 24-hodinového prúdu tej najlepšej hudby rôznych štýlov, je informovať o dianí na univerzite a o rôznych podujatiach alebo akciách, ktoré sú určené pre študentov v meste Žilina a jej okolí. Okrem hlavného vysielacieho okruhu má „Rádio X“ aj ďalšie - zamerané na rôzne žánre, aby sa každý poslucháč našiel v tom svojom. Ide o okruhy ako: Dance X, Alternative X, Metal X, DNB X, Chillout X, Folklore X či Oldies X. Programová štruktúra je naozaj pestrá a medzi špecifickými reláciami pre rádio (Xtime) sa nachádza aj relácia „Živák“. Je to relácia, ktorú navštevujú rôzne kapely a zahrajú live koncert. Môžeš si ju okrem vypočutia aj pozrieť buď naživo priamo v rádiu alebo prostredníctvom web kamery. Avšak nachádzajú sa tam aj rôzne iné relácie, ktoré si ťa isto získajú. Rádio X má vlastné nahrávacie štúdio, ktoré umožňuje nahrávať reklamy, zvu-

kové nahrávky, koncerty alebo EP-čka rôznych kapiel. Jednou z reklám bola napríklad aj reklama vo Fun rádiu, no naši šikovní technici tvoria reklamy aj pre rôzne firmy alebo organizácie. Ako prvé a jediné IRŠ na Slovensku má vlastnú aplikáciu pre iOS. Pomáha pri ozvučovaní a moderovaní rôznych podujatí na ŽU. Neustále modernizuje a zlepšuje svoje priestory hlavne po technickej stránke. Každý študent sa tu môže uplatniť v rôznych oblastiach, ako moderátor, redaktor, technik či zvukový grafik. Ide predovšetkým o prax pri osobnom rozvoji, ktorú rádio poskytuje svojim členom a taktiež sa každý môže realizovať i v rôznych projektoch, do ktorých sa Rádio X zapája. Budeme veľmi radi, ak sa aj ty staneš poslucháčom Rádia X a budeš sa zapájať do vysielania. Staň sa aj ty súčasťou mladého, kreatívneho, zábavného tímu Rádia X, pretože Rádio X je tvoje študentské rádio . Všetky informácie nájdeš na www.radiox.sk.

NAIVNÝ JAZZ · LOWII · SCIENCE PARTY

DJ TAGER · A INÍ VEDECKÉ SHOW: BRATISLAVA: AVION SHOPPING PARK KOŠICE: OBCHODNÉ CENTRUM OPTIMA BANSKÁ BYSTRICA: EUROPA SHOPPING CENTER

SPRIEVODNÉ PODUJATIA: BRATISLAVA: PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM SNM A DETSKÉ MÚZEUM KOŠICE: CVČ DOMINO BANSKÁ BYSTRICA: HVEZDÁREŇ TATRANSKÁ LOMNICA: HVEZDÁREŇ SAV

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EÚ. EURÓPSKE SPOLOČENSTVO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NERUČÍ ZA INFORMÁCIE POUŽITÉ V RÁMCI PROJEKTU.

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR DUŠANA ČAPLOVIČA, PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVA MILANA FTÁČNIKA, PRIMÁTORA BANSKEJ BYSTRICE PETRA GOGOLU, PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PAVLA FREŠA, PREDSEDU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VLADIMÍRA MAŇKU, PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZDENKA TREBUĽU A PRIMÁTORA KOŠÍC RICHARDA RAŠIHO.

Viac preskúmajte na WWW.NOCVYSKUMNIKOV.SK ORGANIZÁTORI:

HLAVNÝ ODBORNÝ GARANT:

HLAVNÝ TECHNOLOGICKÝ GARANT:

EXKLUZÍVNI PARTNERI:

GENERÁLNI PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

ODBORNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

NV2012_95x266.indd 1

8/28/12 2:37 PM


14-15_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:02 Stránka 1

student life

Študentská rada vysokých škôl Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je podľa zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, najvyšší zastupiteľský orgán študentov Slovenskej republiky, ktorý zastupuje záujmy študentov navonok. Aby som vás ale nenudil oficiálnymi pojmami a definíciami, popíšem vám ľudskou rečou, čo ŠRVŠ vlastne je. ŠRVŠka, ako ju my členovia zvykneme nazývať, je poradný orgán Ministerstva školstva vedy výskumu a športu tvorený študentmi, ktorí majú buď veľa voľného času a chcú ho zmysluplne využiť alebo ho majú málo a chcú ho mať ešte menej :-). Začneme tým, aké má ŠRVŠ kompetencie, aktivity a asi to

na o vysokých školách a novely zákona o sociálnom poistení, zvyšujúca študentom a zamestnávateľom odvodové zaťaženie. Tento zákon bol žiaľ NR SR schválený, ale ŠRVŠ stále pokračuje v snahe odbremeniť študentov od platenia nadmerných odvodov. Našou snahou je taktiež prispieť k skvalitneniu vyso-

Študent nemá byť iba niekým, kto sedí v lavici a počúva prednášku, ale má byť súčasťou vyučovania. Nemá sa len učiť memorovať stovky strán, ale má sa naučiť kritickému mysleniu.

najdôležitejšie, čo robí pre nás študentov. Jednou z hlavných úloh a právomocí je vyjadrovanie sa k návrhom zákonov týkajúcich sa študentov a vysokých škôl. Najaktuálnejšími témami, ktorým sme sa venovali, bolo pripomienkovanie novely záko-

kého školstva na Slovensku, či už je to presadením odbornej praxe popri štúdiu, zvýšením počtu študentov, ktorí vycestujú do zahraničia študovať v rámci mobilít a možno najdôležitejšie, priblížiť vyučovací proces bližšie k študentom. Čo to znamená?

Sme presvedčení, že študent nemá byť iba niekým, kto sedí v lavici a počúva prednášku, ale má byť súčasťou vyučovania. Nemá sa len učiť memorovať stovky strán, ale má sa naučiť kritickému mysleniu. Na ochranu práv študentov sme zriadili inštitút Študentského ombudsmana, ktorého hlavnou úlohou je poskytovať zadarmo právne poradenstvo študentom univerzít a vysokých škôl v oblasti vysokoškolského štúdia. Viac informácií nájdete na stránke www.srvs.sk. Aby ste si nemysleli, že sa zaoberáme iba politikou a zákonmi, podieľame sa aj na organizovaní akcií pre študentov, ako napríklad Zimné študentské dni alebo Študentský beh. V blízkej dobe pripravujeme viacero podujatí, ktoré sa budú týkať študentov. Sledujte preto našu webovú a facebookovskú stránku www.facebook.com/sr vs.sk a dozviete sa viac. Ako už bolo

napísané vyššie, zastupujeme záujmy študentov. Možno sa už začínate sami seba pýtať „ako sa môžem stať ŠRVŠkárom?“. Rovnako ako si volíme svojich zástupcov do NR SR, tak isto si volíme my študenti svojich zástupcov do ŠRVŠ. Každá univerzita alebo vysoká škola má právo mať zástupcu v tomto orgáne. Na 2 000 študentov pripadá jeden volený delegát a jedného delegáta si volí akademický senát vysokej školy alebo univerzity. Takže, ak chceš pomôcť slovenskému školstvu a študentom reprezentovať svoju univerzitu alebo vysokú školu na celonárodnej úrovni, informuj sa na škole o podrobnostiach alebo nám napíš na srvs@srvs.sk. Nezabudni, že SPOLU MÔŽEME DOKÁZAŤ VIAC. Radoslav Zemko tajomník ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou

Univerzita Komenského prijala takmer 8000 prvákov Foto: Vladimír Kuric

14

Univerzita Komenského v Bratislave prijala na štúdium v akademickom roku 2012/2013 - 7790 nových študentov v dennej i externej forme štúdia (na všetkých 13 fakultách).

Najviac prijatých prvákov majú Prírodovedecká fakulta UK (1579) a Filozofická fakulta UK (1336). Za nimi nasledujú Pedagogická fakulta UK (1102), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (784), Právnická fakulta UK (568) a Fakulta managementu UK (525). K celkovému počtu prijatých prvákov – 7790 – sa pridá ešte 2164 prijatých študentov na magisterské štúdium (t. j. tí, ktorí už absolvovali 1. stupeň štúdia – bakalársky a pokračujú v štúdiu ďalej). Prihlášku do 1. ročníka štúdia na Univerzite Komenského si podalo spolu 19 344 záujemcov. Počet prijatých z nich (7790) predstavuje takmer 40 %. „Počet záujemcov výrazne prevyšoval možnosti prijatia najmä na Právnickej fakulte UK,

Filozofickej fakulte UK, Pedagogickej fakulte UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK,“ uviedla vedúca Oddelenia študijných vecí Rektorátu UK PhDr. Emília Hrušovská. Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou vzdelávacou inštitúciou v SR. Študuje na nej okolo 28 000 študentov, z nich je približne 1800 zahraničných. Nový akademický rok 2012/2013 sa pre Univerzitu Komenského začne v pondelok 17. septembra 2012; slávnostné zhromaždenie akademickej obce univerzity sa uskutoční o 11.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Andrea Kučerová


14-15_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:02 Stránka 2

15

Máme víťazov! 19. ročník medzinárodného súťažného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt prebiehal 22. – 27. júna 2012. Predstavilo sa 23 divadelných predstavení z 18 krajín sveta. V priebehu šiestich dní si mohli Bratislavčania vychutnať 23 súťažných predstavení a 7 predstavení zo sprievodného programu, ktorý tvorili divadelné inscenácie z tvorby VŠMU. Návštevníci tak mohli vidieť 295 účinkujúcich z rôznych kútov sveta. Sprievodný program prebiehal aj v KC Dunaji a vo VŠMU stage na Hviezdoslavovom námestí.

Práve tam sa konalo 10 workshopov a 5 teatrologických diskusií. Festival Istropolitana Projekt´12 privítal viac ako 2 500 návštevníkov. Súťažné predstavenia hodnotila medzinárodná odborná porota a medzinárodná študentská porota. Zuzana Hrdličková

Študentská porota:

Odborná porota: Gohn Ginman Sylvia Huszár Petr Christov Zuzana Ferusová

(Veľká Británia) (Maďarsko) (Česká republika) (Slovenská republika

Ocenenia odbornej poroty: Pozoruhodný divadelný počin: Hlavná cena festivalu: Najlepší ženský herecký výkon: Najlepší mužský herecký výkon: Špeciálna cena poroty:

B. Schulz: Stránky z knihy (Veľká Británia) H. Ibsen, G. Buchner: NE-poslušnosť (Nemecko) Veronica Arizancu & Maria Popa (Rumunsko) Dan Melnic (Moldavsko) A. N. Ostrovskij: Výnosné miesto (Slovenská republika); H. Kleist: Princ Homburský (Česká republika)

Ella Parry-Daviet Samantha Mitschke Manpreet Kaur Rima Juraite Sabina Zygmanowska Marcella Andrusko Lukáš Brychta Lucia Lejková

(Veľká Británia) (Veľká Británia) (India) (Litva) (Poľsko) (Maďarsko) (Česká republika) (Slovenská republika)

Ocenenia študentskej poroty: Najlepšia INSCENÁCIA: Najlepšia DIVADELNÁ KRITIKA: Najlepšia FOTOGRAFIA FESTIVALU: Najuletenejšia INSCENÁCIA: CENA DIVÁKA:

B. Schulz: Stránky z knihy (Veľká Británia) Dominika Široká Martina Golianová H. Kleist: Princ Homburský (Česká republika) A. N. Ostrovskij: Výnosné miesto (Slovenská republika)


16-17_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:03 Stránka 1

16

student life

Nová sezóna

Divadla Lab! Môžete sa tešiť na jedinečné predstavenia budúcich hercov, bábkohercov, režisérov, dramaturgov, divadelných vedcov, scénografov, kostýmových výtvarníkov a ich manažérov, Noc divadiel, či Študentskú kvapku krvi a Absolventský festival priamo v divadle.

Tí z vás, ktorí už Divadlo Lab Divadelnej fakulty navštívili, dobre vedia, že vidieť naše predstavenia naozaj stojí za to. Spája sa v nich originalita a nápaditosť študentov všetkých študijných programov DF VŠMU, ktoré sa potom premietajú aj na divadelné dosky a jedinečný výsledok je rozhodne zaručený! Keďže žiadni študenti nie sú na škole večne, pretože sa posúvajú na profesionálne javiská, ani žiadna inscenácia tu nebude navždy, a preto si netreba svoju dávku umenia odkladať na neskôr. Neraz sa už stalo, že si potenciálni diváci svoj kultúrny zážitok natoľko odkladali, až im bolo s ľútosťou oznámené „Bohužiaľ, toto predstavenie už malo svoju derniéru...“, a preto rozhodne neváhajte! Skúsenosti z minulých sezón hovoria aj o vypredanosti niektorých titulov, ktoré si získali

priazeň mladého publika a je problém si na ne „zohnať“ lístok. Študentské Divadlo Lab Divadelnej fakulty VŠMU má za sebou úspešnú minulú divadelnú sezónu, ktorá okrem klasických študentských predstavení ponúkla aj Noc divadiel, Kvapku krvi (dokonca 2x!), Živý Betlehem v Starom meste a v neposlednom rade 19. ročník medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt 2012, ktorý je skutočnou pýchou VŠMU. Aby sme však nehovorili iba o zážitkoch minulej sezóny; tento rok pre vás Divadlo Lab DF VŠMU pripravuje aj inscenácie ako Letní hostia od M. Gorkého či Hlava medúzy od B. Viana. V letnom semestri sa môžete tešiť napríklad aj na Moliérovu Versaillskú improvizáciu, či Shakespearovho Macbetha.

Študentské predstavenia však nebudú to jediné, čo vám v akademickom roku 2012/2013 ponúkneme. Tešiť sa opäť môžete na Noc divadiel 2012, kedy je pre Vás Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení otvorená aj v noci a vy si v pokoji môžete prezrieť, ako to vyzerá na mieste, kde sa zo študentov pomaly ale isto stávajú preslávení profesionáli. Chýbať tiež nebude Kvapka krvi, kedy môžete svojou „kvapkou“ pomôcť aj Vy, a to priamo na divadelných doskách. Napokon by ste si určite nemali nechať ujsť predvianočný Živý Betlehem v Starom meste, ktorý aj tento rok vytvoria študenti DF VŠMU či Betlehemské hry. Naša divadelná sezóna v študentskom Divadle Lab Divadelnej fakulty VŠMU začína 19. septembra otváracím predstavením

Výnosné miesto. Režisér tohto predstavenia - Lukáš Brutovský, je nominovaný za uplynulú sezónu na divadelné ocenenia DOSKY v kategórii Objav roka a Režisér sezóny. Informácie o programe, detailnejšie popisy uvádzaných hier a fotografie z predstavení nájdete na našej webovej stránke www.divadlolab.sk . Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom e-mailovej adresy rezervacie@divadlolab.sk. Ak ste sa teda rozhodli, že aj vy chcete vidieť kvalitné predstavenia študentov Divadelnej fakulty VŠMU a viete si nájsť čas na „svoju porciu kultúry“, čakáme vás v Divadle Lab na Svoradovej ulici 4 v Bratislave!

Ľudmila Kružliaková


16-17_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:03 Stránka 2

Career Management Program

TÉMA:

Programy pre študentov


18-19_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:08 Stránka 1

student life

Spokojnosť na obidvoch stranách Spolupráca medzi vysokými školami a firmami funguje dlhodobo na mnohých úrovniach k obojstrannej spokojnosti. Bez seba by nemohli existovať a vzájomne tvoria uzavretý kruh. Vysoké školy ponúkajú firmám prostredníctvom svojich študentov nové pohľady a odvážne riešenia, firmy im za to poskytujú zázemie, skúsenosti a financie. Možností spolupráce je naozaj veľa...

Záujem študentov o trainee programy u prepovednosti na konkrétnom pracovnom mieste, Programy pre študentov stížnych firiem je veľký, nezabudnite preto zvýale pracuje aj na osobnom rozvoji účastníka. Študujete a premýšľate, ako zvýšiť svoje šanšiť svoje šance na úspech profesionálnym Študenti sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít ce na nájdenie „ideálneho zamestnania“? Výspracovaním prihlášky. Ak sa chcete dostať napríklad navštevujú odborné, produktové či jaborne, tým máte prvý krok za sebou. A čo rodo podobného programu, stačí vám len váš zázykové školenia. Niekedy tvoria študenti tím, biť ďalej? Jednou z predností, ktorá vás zvyujem a iniciatíva. Ak ste študentom alebo abktorý pracuje na spoločnom projekte. čajne zvýhodní vo výberovom konaní, je prax solventom posledného ročníka vysokej školy, Trainee program v medzinárodnej spoločči akákoľvek predchádzajúca profesionálna pošlite svoj životopis s motivačným listom na nosti môže znamenať možnosť získať krátkoskúsenosť. Ako ju ale získať? Nájsť zamestadresu trainee programu vami vybranej firmy dobé zahraničné stáže v zahraničnej pobočke nanie bez predchádzajúcej pracovnej skúsea zúčastnite sa výberového konania. Ak urobíte firmy. Zásadnou výhodou pre firmu je, že si vynosti je ťažké a človek sa tak pohybuje v zadojem a firma o vás prejaví záujem, bučarovanom kruhu. Rovnakým spôdete zaradení do programu a máte tak sobom uvažujú aj mnohé firmy. šancu začať úspešnú kariéru. Preto ponúkajú študentom možA prečo používajú niektoré firmy trainosti získania praktických skúseZákladné požiadavky na zamestnanca: nee programy? Základným cieľom je preností formou študentských proznalosś anglického jazyka, schopnosś tímovej konať pasivitu absolventov a snahu viac gramov. Komu sú určené? Väčšisa zapájať do procesu vzdelávania a roznou sú zacielené na študentov práce a motivácia k ïalšiemu osobnostnému voja pracovníkov pri výkone práce. Vďavyšších ročníkov, u ktorých sa rozvoju.“ ka tomu môžu firmy dlhodobo pôsobiť predpokladá, že už nemusia štuna nových pracovníkov. Dajú sa tak oddovať „na plný úväzok“ a sú časohaliť silné a slabé stránky účastníkov vo flexibilnejší. Niektoré z nich sú týchto programov a znížiť riziko, že dané pratiež pripravené pre čerstvých absolventov. Preberie talentovaného vysokoškolsky vzdelaného covné miesto bude obsadené nesprávnym tože sa nie vždy orientujeme v zmesi rôznych človeka, ktorý zatiaľ nemá vžité výrazné prapracovníkom. názvov, prejdeme si spoločne tie najčastejšie. covné návyky a môže si ho formovať podľa svojich potrieb. Navyše prinesie nový pohľad nezaťažený pracovnou kultúrou z predcháTRAINEE PROGRAM GRADUATE (TRAINEE) dzajúceho zamestnania. PROGRAM Stále viac spoločností v SR organizuje pri náHlavný rozdiel oproti stáži je práca vo vzťabore špecialistov vzdelávacie programy pre Program je určený čerstvým absolventom, ktohu zamestnanec - zamestnávateľ, podpíšete absolventov a študentov posledných ročníkov rí nemajú žiadnu alebo majú len minimálnu teda klasickú pracovnú zmluvu. Prijmú vás do vysokých škôl. Absolvent má pritom možnosť prax. Niektoré spoločnosti ho nazývajú Traikonkrétneho oddelenia, kde budete pracovať začať kariéru u prestížneho zamestnávateľa nee program, niekedy tiež Management Traina konkrétnom projekte. Pravdepodobne vya firma si zase môže vybrať schopného a persnee Program. Ich cieľom je pripraviť študenta skúšate vo firme niekoľko odlišných pozícií pektívneho zamestnanca. Trainee program je na konkrétne pracovné miesto vrátane persoa potom vám bude ponúknuté nejaké vyššie typicky určený študentom posledných či prednálneho rozvoja. Od klasického trainee promiesto. Trainee program často funguje na prinposledných ročníkov. Účastníci väčšinou zísgramu sa líši najmä tým, že študent pracuje cípe rotácie, študent postupne prechádza niekavajú prácu v konkrétnom oddelení firmy, sú na plný pracovný úväzok a venuje sa už konkoľkými oddeleniami vo firme. Súčasne sa zúzamestnaní na čiastočný úväzok (väčšinou mikrétne špecializovanej činnosti. Účastníci začastňuje aj na špeciálnych workshopoch nimálne 50%). Kvalitný trainee program šturadení do tohto programu sa môžu určite pris mentormi a koučami. dentov nielen pripravuje na prevzatie plnej zodpraviť okrem samozrejmého plnenia pracov-

18


18-19_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:09 Stránka 2

19

NA ČO SI DAŤ POZOR?

ných povinností aj na intenzívny proces tréningov a školení, z ktorých mnohé sa konajú nad rámec pracovného času, teda vo vašom voľnom čase. MANAGEMENT SHADOWING PROGRAM Program tieňovanie manažérov je určený pre študentov, ktorí chcú spoznať, čo zahŕňa pozícia top manažéra. Študent „tieňuje“ manažéra, teda po dobu jedného či dvoch týždňov ho sprevádza pri každodennej práci. Pozorovaním, diskusiou a aktívnym zapojením do niektorých činností spoznáva pracovnú náplň danej pozície, zručnosti a metódy rozhodovania a riadenia. INTERNSHIP, PRAX Internship, čiže prax, zahŕňa skôr asistentskú pozíciu, ktorú firmy ponúkajú i študentom nižších ročníkov štúdia. Študent, praktikant, väčšinou pracuje na čiastočný úväzok a plní operatívne úlohy. Získa tak praktické skúsenosti s fungovaním príslušného oddelenia, náplňou práce a požiadavkami na vyššie pracovné miesta. DIPLOMOVÉ A DOKTORANDSKÉ PRÁCE Niektoré firmy ponúkajú študentom témy na spracovanie semestrálnych, diplomových či doktorandských prác. Ak chcete svoju prácu spracovávať v konkrétnej spoločnosti, pripravte si dobre tému a hlavne dajte najavo, že vás zaujíma. Firma dá prednosť uchádzačovi, ktorý deklaruje svoju motiváciu a pripravenosť. Ak nenájdete v ponuke tému, ktorú by ste chceli spracovávať, môžete tiež firmy aktívne osloviť. V tomto prípade je potrebné sa

pripraviť na to, že nie vždy bude firma vami navrhnutú tému schopná prijať. Každopádne aj tu je nutné mať tému dobre premyslenú. ŠTUDENTSKÉ SÚŤAŽE A ŠTIPENDIÁ Často majú firmy možnosť sa stretnúť s mnohými študentskými súťažami a projektmi. Tiež účasť na týchto akciách poukazuje na záujem študentov o danú problematiku a môže byť výhodou pri výberovom konaní, nehovoriac o situácii, keď v súťaži uspejú. Každá firma vyhlasuje súťaž podľa svojich pravidiel, väčšinou v spolupráci s konkrétnym akademickým pracoviskom (fakultou, katedrou) a veľakrát tiež pod celoštátnou záštitou (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu). Častými typmi súťaží sú súťaže o najlepšie diplomové, doktorandské a výskumné práce. Motiváciou pre študentov sú finančné výhry a samozrejme každá úspešná účasť v súťaži je tiež záležitosťou osobnej a odbornej prestíže. Niektoré firmy ponúkajú tiež finančný príspevok pre školu za každú odovzdanú prácu. Poroty tvoria akademickí odborníci, kapacity v danom obore a špecialisti s dlhou praxou. Je jasné, že sú niektoré obory, v ktorých majú súťaže už dlhú tradíciu. Sú to hlavne súťaže stavebné, architektonické, dizajnérske a programátorské. Firmy usporiadajú súťaže s jasným zámerom využiť tvorivý a odborný potenciál študentov a akademických pracovísk, ponúknuť účastníkom platformu pre porovnanie a inšpiráciu. Sekundárnym prínosom pre firmu je spoločenská a odborná prestíž vyhlasovateľa a jeho pozitívne vnímanie verejnosťou.

Niektoré firmy, ktoré hľadajú ľudí do svojich trainee programov z radov vysokoškolákov, im môžu poskytovať tzv. štipendiá. Ide väčšinou o študentov štvrtých a piatych ročníkov. Dajte si ale pozor, na ako dlho sa upíšete firme. Niektoré firmy od vás výmenou za štipendium požadujú aj dva roky práce, spolu so zákazom pracovať po určitú dobu v konkurenčnej firme v rovnakom odbore. Určite sa týmito podmienkami nenechajte odradiť, spoločnosti si len chránia svoje investície do vás. Získané poznatky, skúsenosti a prax sa vám v budúcnosti určite oplatia. Dajte si tiež pozor na to, čo znamená, keď vám povedia, že v rámci trainee programu budete rotovať po firme. Môže sa vám stať, že budete nejakú dobu pracovať na najnižších pozíciách, napríklad v pokladni alebo skladať tovar do regálov, a to aj keď sa hlásite na pozíciu programátora. Preto sa radšej opýtajte, čo všetko bude TP obsahovať a ako dlho bude trvať. Ak sa vám náplň nepáči, neprijmite ponuku. Vždy máte možnosť voľby.


xxx

20-21_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:09 Stránka 2

20

student life

Zamestnanec – nezamestnanec O

Je pondelok, 7.30 ráno. Bratislavský asfalt už dosiahol príjemných 40 C a ja naskakujem na električku, aby som už o 8.00 bola v práci. Medzi mnou a ďalšími tridsiatimi cestujúcimi je však jeden relevantný rozdiel. Je si v duchu neopakujem, ako veľmi neznášam svoju prácu. V tejto skupinke zombies som dokonca jediná, kto prejavuje životné funkcie. Napriek tomu by ma nestranný pozorovateľ bezprecedentne zaradil medzi duševne nespôsobilých. Priznávam sa. Áno, idem do práce a nie, nie je platená a ani tam nemusím byť tak skoro ráno. Idem, pretože toto je moja stratégia boja s  nezamestnanosťou. Cesta do neznáma Na Ministerstve životného prostredia som stážovaním strávila celý júl. Pohodlie domova a vôňu kúpaliskového chlóru som vymenila za rozťahovací gauč v Dúbravke, aby som sa presvedčila o tom, na čo sa ponosuje nejeden slovenský študent – vysoká škola je super, pokiaľ nedôjde k aplikácii akademických poznatkov do praxe. Sťažujú sa aj vaši spolužiaci na to, že ich škola nepripravila na reality ich odboru? Potom im veľmi razantne odporučte, aby si pobalili tie ruksaky, čo nosievajú na Pohodu a vycestovali za stážou, aj keď len do Bratislavy, aj keď len na mesiac. Moju exkurziu do kútov štátnej správy by som prirovnala k ceste do tajomných hlbín mora. Každý vám

rozpráva strašidelné príbehy o tom, ako sa tam nič nedeje. Keď už sa tam však dostanete, zistíte aký pestrý a dynamický život sa tam nachádza. Skúsenosťami vám bude nielen stretnutie s kolegami, ktorí vás oboznámia so svojimi pracovnými skúsenosťami. Možno narazíte aj na hlavný klebetný uzol rezortu a ako raz poznamenala moja kolegyňa – Tretia svetová vojna je vojna informácií.

mimo akademickej bublinky. Nás politológov často medzi ľudí nepúšťajú, preto sú nám záležitosti ako medzirezortné pripomienkové konania alebo portál právnych predpisov pomerne vzácne veci. Ešte milšie je, keď vás kolegyňa koncom pracovnej doby poteší so slovami: „Vytlačila som ti Zmluvu o EÚ a Zmluvu o fungovaní EÚ (t.j. 245 strán). Prečítaj si, potom ťa vyskúšam.“

Možno sa vám podarí dostať aj k práci Odbor, kde som si každý deň nachádzala vlastný stôl a počítač, venoval svoje kapacity európskej agende ministerstva. Neviete si ani predstaviť, akým všelijakým záväzkom sa Slovensko upísalo v oblasti životného prostredia. Tu som sa tiež naučila ľutovať krajinu, ktorá predsedá Rade EÚ, čím chcem pozdraviť Cyprus a zaželať im, aby na ostrove káva a Ibalgin v najbližšom polroku nezdraželi. Napriek tomu, že mi k mojej práci stačila len znalosť angličtiny a schopnosť vyhľadávať v Googli, vďaka mojim súcitným kolegyniam a kolegom som sa naučila, ako funguje svet

Otvorené okno V týchto pohnutých časoch Eurozóny sa mnohí zamýšľame nad svojou budúcnosťou, piataci tŕpnu o niečo viac. Odbornú prax odporúčam už len preto, že vám poskytne hodnotnú skúsenosť, ktorú vám žiadna škola nemôže dať. V mojom prípade si stačilo len nájsť na internete vysnívanú sekciu. Potom poslať Osobnému úradu ministerstva žiadosť o zaradenie spolu so životopisom. Na chvíľu som sa stala súčasťou odborného a dynamického tímu štátneho aparátu, k tomu som sa aj niečomu priučila. Ako sa hovorí, kde Karma počas krízy zavrie dvere, tam otvorí okno. Veronika Valkovičová

Prehľad spoločností ponúkajúcich programy pre študentov a absolventov ABB Allianz Slovenská poisťovňa ČSOB Embraco Express Rail Generali Slovensko Heineken Johnson Controls Kamax KONE Ministerstvo obrany SR Miniterstvo zahraničných vecí SR NeFab PosAm Poštová banka PwC Profi Credit SAF (Slovak American Foundation) Siemens Tatrabanka TESCO ThyssenKrupp Ferostav UNICEF Volkswagen VÚB banka Východoslovenská energetika Západoslovenská energetika ZUNO

www.abb.sk www.allianzsp.sk/ponuka-pre-studentov www.csob.sk/o-nas/kariera trainee.embraco.sk/ www.express-rail.sk/ www.generali.sk/sk/kariera heinekensk2012.office.scr.sk www.johnsoncontrols.sk/ www.kamax.com/sk/kariera/ www.kone.com/countries/sk_SK/kariera/ www.mod.gov.sk/ www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/ www.nefab.sk/ www.posamit.cz/ www.postovabanka.sk/sk www.pwc.com/sk/sk/kariera/ www.proficredit.sk/ granty.saia.sk/ www.profesia.sk/microsite/siemens/ kariera.tatrabanka.sk/ tesco-graduates.sk/trainee-program/ www.ferostav.sk/trainee.php www.unicef.org/about/employ sk.volkswagen.sk/sk/kariera/ www.vub.sk/kariera/ www.vse.sk/ www.zse.sk/ www.zuno.sk/o-nas/kariera/

trainee program, štipendium, školiace programy vo svete, letná prax manažérska stáž, asistentský program, diplomové práce platená stáž/trainee program (5 mesiacov) trainee program, odborná stáž, diplomové práce trainee program pre absolventov (1 rok) stáže, dlhodobé brigády trainee program so zahraničnou stážou (1rok) trainee program (6-12 mesiacov), letná stáž, diplomové práce medzinárodný trainee program (18 mesiacov) trainee program (aj medzinárodný), diplomové práce študentská stáž krátkodobá študentská stáž trainee program v Jönköping vo Švédsku (10 mesiacov) trainee program trainee program pre študentov 4. ročníka (10 kmesiacov) trainee program/odborná prax pre študentov 3. – 5. ročníka trainee program (2-3 roky), diplomové práce internship v USA (6-12 mesiacov) trainee program pre absolventov (1 rok), prax počas štúdia trainee program (1 rok), diplomové práce trainee program (1 rok) trainee program internship program trainee program, odborná stáž, štipendium, diplomové práce trainee program (1 rok) trainee program, odborná prax, štipendium, diplomové práce trainee program so zahraničnou stážou (18 mesiacov), štipendium management trainee program


20-21_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:09 Stránka 3

21

Nakopni

svoj biznis za 54 hodín

Máš dobrý nápad a nevieš, ako ho pretaviť do reality? Si kreatívny, proaktívny a naklonený myšlienke startupov? Víkendový biznis maratón Startup weekend Košice je ako stvorený pre Teba! Už 5. až 7. októbra 2012 sa v Univerzitnej knižnici TUKE stretnú nadšenci z radov študentov, freelancerov, podnikateľov, investorov, či sponzorov na podujatí celosvetového formátu. Počas 54 hodín dostaneš možnosť rozvíjať svoj potenciál, kreatívne tvoriť, stimulovať iných, inšpirovať a učiť sa, či získavať spätnú väzbu na svoje nápady, idey, podnikateľské myšlienky. Ale hlavne spoznávať a zabávať sa!

Čo je Startup Weekend? • stretnutie nadšencov pre startup-y, ktorí počas 54 hodín menia svoje nápady na realitu • prepojenie inovatívnych ideí začínajúcich podnikateľov s praktickými skúsenosťami podnikateľov • získavanie spätnej väzby na nové nápady

Pre koho to je? Pre kohokoľvek – stačí byť kreatívny, otvorený spolupráci a mať zaujímavý nápad. Je určený pre ľudí z biznisu, IT, dizajnérov, developerov a iných nadšencov.

Ako na to? Jednoducho. Zaregistruj sa, príď, prezentuj svoj nápad, nájdi si svoj tím a hor sa do toho. Využi kreativitu a nápady iných, rady mentorov - skúsených podnikateľov a premeň svoju podnikateľskú myšlienku na reálny biznis priamo pred očami potenciálnych klientov a investorov. Najlepší vyhráva inšpiratívny kreatívny pobyt v Rotterdame a získava šancu nájsť si investora pre svoj biznis. Zaujalo Ťa to? Zaregistruj sa ešte dnes!

Chceš nás podporiť? Uvítame zanietených partnerov a sponzorov naklonených podpore nových startupov. Tvoja ponuka určite zaujme! Kontaktuj nás! Dosť bolo rečí, viac na www.kosice.startupweekend.org.

iness ideas s u b r u o y e k a Let´s m !) is ajdias kam trú ts mejk jór bizn (le ! e u come tr Join us, unleash your creativity and have fun! (dzójn as, anlís jór kreativity end hef fan)

end.org

week kosice.startup

KOŠICE

October 5 – 7, 2012 in University Library of TUKE inzercia_192x88.indd 1

3. 9. 2012 10:59:42


22-23_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:11 Stránka 1

22

student life

Nový Zéland ako krok k úspešnej budúcnosti O kvalite vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí sa môžete dočítať na mnohých, či už tlačených alebo internetových stránkach. Rozhodnutie, kde budeme študovať, závisí predovšetkým od nás. Aj preto vám prinášame na nasledujúcich riadkoch predstavenie štúdia na Novom Zélande, krajiny, ktorá považuje štúdium za obchodný artikel.

O tom, že v tejto mladej a nie až tak rozsiahlej krajine je čo vidieť a zažiť, svedčí množstvo filmových adaptácií ťažiacich práve z nádherného prostredia. Krajina Pána prsteňov, prekrásnych jazier, zelených kopcov a údolí. Jediná krajina, v ktorej sa môžete ráno kúpať v mori a večer byť vo vrchoch vo výške 3 000 m. n. m. Málokto však vie, že Nový Zéland investuje nemalé finančné prostriedky do školstva, vzdelávania a s tým spojeného výskumu. V praxi to znamená, že vzdelávacie inštitúcie stiahli zo sveta odborníkov, významných pedagógov za účelom poskytovania kvalitného vzdelania. Na Novom Zélande sa nachádza 8 univerzít, z toho 3 sú zaradené medzi Top 200 univerzít sveta podľa The Times Higher list of Top 200 a spolu 5 univerzít sa nachádza v rebríčku Shanghai Jiao Tong Top 500. Okrem univerzít ponúka Nový Zéland štúdium na odborných vysokých školách, tzv. polytechnických inštitútoch, ako aj štúdium na stredných školách, či iba samostatné jazykové kurzy. Nový Zéland je krajina veľkosti ako Taliansko, no s počtom obyvateľstva 5 miliónov. Pre občanov Slovenskej republiky je povolený vstup na ostrovy bez víz, ale to iba v tom prípade, že pobyt nepresiahne 90 dní. Ak vás láka cestovanie, spojené so štúdium, ideálne je v tom prípade štúdium anglického jazyka spojené s kurzom potápania, lyžovaním, rugby či jazdou na koni. Počas štúdia sa nemusíte zdržovať výhradne na ostrovoch. Vďaka výmenným pobytom a medzinárodným vzťahom vzdelávacích inštitúcií môžete študovať na významných univerzitách aj v európskych krajinách.

Foto: newzealand.sk


22-23_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:11 Stránka 2

23

Očami študentov:

Užitočné informácie

Gabriel Weibl, študujúci postgraduálne štúdium EU štúdií na University of Canterbury, vidí svoje štúdium nasledovne: „Od štvrtého ročníka musíme robiť jeden internship (pozn. redakcie: každý študent musí ísť do praxe). Ja som napríklad pracoval na projekte pre New Zealand Europe Business Council (NZEBC), kde som robil výskum. Za účelom výskumu sa majú možnosť študenti dostať do Európy alebo iných lokalít (Pacifické ostrovy atď.), v závislosti od toho, na čo sa ich štúdium zameriava. Výskum je jednoducho prvoradý a dôležitý. Tu nejde o to, že človek si sadne a nabiflí sa, ale sú dôležité aj tie praktické veci. Na škole je veľa medzinárodných študentov, takže či chcete alebo nechcete, dostanete sa do styku s niektorými, ktorí vás nejako obohatia. Na jazykovej škole som bol medzi inými aj so študentmi z Thajska a odvtedy som sa už trikrát zastavil v Thajsku. Medzi plusy patrí to, že Nový Zéland je úžasná krajina a keď letíte na ostrovy, môžete urobiť stop over v Singapure alebo v inom meste. Na Novom Zélande je iný spôsob života a iné zmýšľanie, čo je veľké plus. Medzi mínusy patrí, že je to strašne ďaleko a že štúdium je platené. Nový Zéland a Austrália sú krajiny, kde môžete mať ešte západný spôsob života, ale ste obkolesení aj ázijskou kultúrou. To sa týka jedla, ľudí, módy, rozmanitosť je oveľa väčšia ako v Európe. Štúdium v zahraničí by som každopádne odporučil. Ak ide človek cez Erazmus alebo iný výmenný pobyt, ktorý je v rámci školy, tak to nemusí byť drahé, pretože sa nič neplatí. Zahraničné štúdium je naozaj dobré.“

- Semestre trvajú od 20.2. do 1.6. a od 9.7. do 12.10 – sú rozdelené na dva „terms“. Po prvom term sú priebežné skúšky a potom 1 - 2 týždne voľno a pokračuje sa v druhom term, ktorý je ukončený skúškami.

Katarína Danková, študujúca posgraduálne štúdium ekonómie na University of Canterbury v Christchurch na Južnom ostrove: „Žijem v študentskom meste Christchurch a dennodenne sa stretávam prevažne so študentmi a vyučujúcimi. Štúdium tu dokonca prekročilo moje očakávania, úroveň poskytovaného vzdelávania je veľmi vysoká. Študenti majú vytvorené výborné podmienky pre štúdium a naplno sa mu venujú. Na Slovensku som študovala na súkromnej škole, kde technické vybavenie bolo perfektné a mali sme množstvo vynikajúcich a významných zahraničných prednášajúcich. Takže tu na Novom Zélande som bola najviac unesená, keď som zistila, že máme prostredníctvom našej knižnice prístup do skoro všetkých svetových on-line knižníc a taktiež máme voľne prístupné články zo svetoznámych ekonomických, ale aj iných časopisov, a to všetko zadaním jedného mena a hesla. Tak isto sa mi páči prístup vyučujúcich, sú veľmi ochotní pomôcť, poradiť a sú otvorení diskusiám so svojimi študentmi. Naša univerzita je tu vychýrená, má dobré meno a je rešpektovaná. Organizuje množstvo podujatí a aktivít aj mimo vyučovacieho procesu.“

- Na štúdium na Novom Zélande potrebujete ovládať anglický jazyk v požadovanej miere (individuálne, neplatí pri jazykových kurzoch) a mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Štúdium je poskladané z kurzov, ktoré majú individuálnu cenu. Nosné sú záverečné skúšky v ročníku. Priemerné náklady na život bez školného sa pohybujú okolo 500 – 700 eur (závisí to od toho, či sa stravujete v reštauráciách, chodíte so spoločnosti, či športujete). - Študent na Novom Zélande môže bývať v Campuse, no ide o jedno z najdrahších ubytovaní. Cena ubytovania závisí od lokality kde sa škola nachádza. Portál www.newzealand.sk sprostredkuje štúdium na vysokých (aj stredných) školách na Novom Zélande z dôvodu, že v tom vidí jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí. Štúdium sa tak naozaj stáva odrazovým mostíkom pre úspešnú kariéru. Služby portálu za sprostredkovanie štúdia sú pre študentov bezplatné a uchádzačovi o štúdium sa cena za štúdium nijako nenavyšuje. Pracovníci portálu newzealand.sk sú hradení výhradne vzdelávacou inštitúciou, kde sprostredkujú štúdium.

Viac informácií na www.newzealand.sk www.facebook.com/NewZealand.sk


24-25_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:12 Stránka 1

student life

Správna práca Čo je tá správna práca pre teba, vieš to? Ako to overiť? A už si zasa v škole po dlhšom voľne... využil/a si ho na poriadny oddych, alebo si skúšal/a aj aktivitky pracovného charakteru? Ako sme o tom hovorili v predošlých číslach, študentský čas je aj (jasné, že nielen :-) úžasný priestor na možnosť overiť si a zistiť, čo je tá správna práca pre teba. Je len dôležité skúmať a pozorovať seba počas experimentovania s rôznymi druhmi prác. Budúci za-

z vás už určite tušia, čo je tá práca, ktorej sa chcú a budú v budúcnosti venovať. Je fajn teraz sa k nej postupne začať dostávať cez rôzne juniorské pracovné príležitosti. Formou brigád alebo dočasných prác sa skutočne zorientovať, či tvoja predstava zodpove-

24

Rád hráš futbal? Je to strategiskosś hry alebo dávanie gólov, prečo ju rád hráš?

mestnávatelia očakávajú, že už počas školy získate nejaké pracovné skúsenosti a hlavne... keď prídete na pracovný pohovor ako absolventi... že už budete mať jasno v tom, čo chcete robiť a s určitosťou už budete vedieť, aká je tá správna práca pre vás :-) . Tak si poďme povedať, ako môžete počas školy tieto odpovede nájsť. Ako ste uvažovali, keď ste sa rozhodovali o výbere vysokej školy? Robili ste to vylučovacou metódou, teda určením, kde určite nie? Alebo ste sa pozreli až „za horizont“ a predstavili si povolanie, prácu, ktorú by ste v živote chceli robiť? A potom volili školu ako prostriedok, ktorý umožní k tejto práci sa dostať? Mnohí

dá realite. Snaž sa všemožne dostať do oblasti, v ktorej by si chcel/a pôsobiť i keď to zatiaľ môže byť i nezaujímavá pomocná práca, no spoznáš viac prostredie, komunitu, proste „svety“, v ktorých sa neskôr chceš pohybovať. Bude to pre teba overením, či je to naozaj ono. A pri uchádzaní sa o plnohodnotnú pozíciu po škole už budeš „mať navrch“, budeš vedieť, do čoho ideš a to „zaboduje“ aj pri výbere na pohovore. Niektorí však možno majú ešte veľmi hmlistú a nekonkrétnu predstavu o budúcom povolaní. Pre tých by bolo veľmi fajn uvedomiť si, že je najvyšší čas začať sa zamýšľať, ak chcete mať o tom ku koncu školy jasno. Pretože práve prílišná všeobecnosť pre-

dlžuje čas hľadania prvého zamestnania po ukončení štúdia. Dnes je pol roka až rok bežný čas hľadania si práce absolventa VŠ. Naozaj to nie je príjemné byť tak dlho bez peňazí. Dlhodobá nezamestnanosť dokáže riadne frustrovať človeka! Tak ako? Chcete ten čas skrátiť? Teda žiadne chaoticky volené a necielené brigády počas školy! Prinesú vám síce trocha peňazí na študentský život, no nedajú vám žiadne odpovede ohľadom budúcej práce a už vonkoncom nie skúsenosti do praxe. Jediné, čo budete vedieť, že toto robiť skutočne nechcete! Pri úvahách o tom, aká by mala byť správna práca pre teba uvažuj o kvalitách/atribútoch, ktoré by práca mala mať, aby ťa bavila. Niektoré možno vieš vymenovať rovno – napr. má to byť práca systematická, viac o analýzach a detailných dôsledných úkonoch, alebo skôr strategickejšia, organizačného charakteru a podobne. Zozbieraj si charakteristiky „vysnívanej“ práce. Ale pozri sa na to určite REÁLNE a vážne!!! Nie tak, čo chcú všetci... dobrý plat a príjemné prostredie... skôr sa zameraj na jej charakter :-) . Ďalší dôležitý zdroj, ako to vieš posúdiť, je

pozrieť sa na aktivity a činnosti vo svojom živote, ktoré robíš rád a dobre. Nemusia súvisieť s prácou. Napríklad rád hráš futbal? Je to strategiskosť hry alebo dávanie gólov, prečo ju rád hráš? Alebo máš rád geocaching? Je voľnosť v prírode alebo napätie z hľadania neznámeho ten aspekt, ktorý ťa na tejto činnosti priťahuje? Rozober si takto činnosti, ktoré si rád robil v detstve, aj teraz v súčasnosti. Prípadne aj tie, ktoré veľmi chceš vyskúšať v budúcnosti. Postupne sa ti začnú opakovať aspekty, ktoré sú v nich takto ukryté pod povrchom. Keď si ich zozbieraš, riešením je kreatívne objaviť povolanie, prácu, ktorá poskytuje čo najviac z nich. Čím viacej, tým je vhodnejšia pre teba a budeš v nej spokojnejší/a a úspešnejší/a. Vyzerá to jednoducho, či nie? Ono to aj skutočne je... dôležité je presne odhadnúť tú KVALITU, čo stojí na pozadí obľúbených činností človeka. Ak si nevieš sám rady, neváhaj a príď sa pradiť. Na niečo už spoločne prídeme :-). Prajem príjemné skúmanie seba aj toho, čo Ťa baví a prečo! Veľa zábavy a zvedavého ducha. Eva Uhríková

Mgr. Eva Uhríková karierová poradkyňa, kouč, HR konzultant Venuje sa kariérovému poradenstvu a kariérnemu koučingu, biznis koučingu a consultingu v HR procesoch. Využíva prístupy švajčiarskeho kaiérového poradcu a kouča Thomasa Dienera, systemický koučing zameraný na riešenie podľa Marilyn Atkinson, vedomosti získané zo psychologických seminárov a skúseností z oblasti personalistiky nadobudnuté pôsobením v oblasti riadenia ľudských zdrojov.


24-25_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:13 Stránka 2

NÁJDITE SI PRÁCU S HOSPODÁRSKYMI NOVINAMI 24

vychád

Hoci má Dominika vyštudovaný cestovný ruch, o vlastnej budúcnosti v tejto oblasti presvedčená nie je. Láka ju totiž aj obchod a všetky oblasti s ním spojené. „Viete, cestovky u nás hľadajú skôr zaškatuľkovaných ľudí, ktorí nemajú záujem prinášať do práce nové impulzy,“ opisuje svoj pohľad Dominika. „Som komunikatívny typ, hľadám riešenia a snažím sa zákazníkom vyjsť v ústrety alternatívami,“ dodáva. Aj preto sa dobre cítila na pozícii predavačky spoločenských odevov, pri ktorej prichádzala do priameho kontaktu so zákazníkmi.

dý štv

Koľko PRE Možno len poznámka si zagyne. VÁŠ OSOB by rozákladnej Akú prk uvedeniu bíte naškoly, osobne NÝ RA nechal. naopak, v životopise ST ácuju,vá som brig nev Partizánskom, ádac Aktu Navštevovali mstefirju m h mi z toho, že álnskôr Bratislavy. ste prestúpili do y najčaVychádza y vý miestu, čo je z pohľa2ste pripútaný k jednému človek nie stebe r za 0pozíciách mi chýpracovných jšiepracovali ujímPriav du obchodníka dobré. na ste ponú ýchdokedy bajú uvedené mesiace, odkedy knu voľnýc danej pozícii. sa považujete h za makPočas pohovoru ste sa priznali, že chy- t to neuvádzate, čo je ies tívneho extroverta. V životopise Vyd koleÍLOHA Súhlasím s odporúčaniami

ÉRA

Person alisti varu jú, že dobr é mie sta –

Mám

A som málo prax Ma nerozh e. Tomáš rtin ka rie odný šťastie Miklovič ra@e Ko Nájdit v seriáli skúša copr mž e si prá ess.s najm cu s k ík v HN ä v ad yuž minis íva tratív štvrtok 23. aug e – sa voľ usta míňaj ný 2012 čas ú rých loe. fe ktí vne .B rig ádu je, aby zís kal Živ pra oto xv p

HN

vyslovene pre cestovné Františ ba. Váš životopis je písaný akobyáva ECOPREje potrebné obchode, frantisek ek Kva SS kancelárie, ak plánujete pôsobiť v .kvarda@ rda do tejto oblasti. ecop vyzdvihnúť práve kvality, ktoré sa hodia ress.sk pre vás v práci Bratisla Počas pohovoru mi vyplynulo, že sú litu, bra pop va – Chc uviedol aj vo vašich dôležité vzťahy. Pokojne by som to a och znalosť stupujú ri štúdiu ete si od otu pris cudzích preferenciách. sep spo privyro jedinýmcich štud biť? Pretem- študločnosti, pôsobiť sa jazykov ento v mož potr ktor ent nav ku brig je zvy ebá ným ej túto vykoná dzač Lucia Lauková, brigádum va. upozor áda. Per zdrojom čajne aj sonálne Potrpí si na vzťahy nosti predchádz Ak má Senior Consultant, zárobňujú, uchálepš v spráajúc štátnej adm v že age ie len jeho „Študujem geografiu Amrop Slovakia inistrat e skúseuž teramiesta, živoak chcete ntúry íve, Schlesi výhoda V životopise netreba uvádzať adve a samospráve, do budúcnosti by väčšino z. „Jednod topisy pos získať ,“ potv je to nge resy jednotlivých zamestnaní, rdzuje mohlo byť zaujímavé mať teplé ielajte u ide uch Ak sa rová. skôr rozh melie. o to, kto o poveda bať si miestečko v kancelárii a popri tom stačí mesto pôsobenia. Skôr mi tam a dlh prv beri né, popri odnete priv odo O brigády isté, štúdiu, byť v kontakte s ľuďmi,“ zdôvodňuchýba zameranie spoločností, v ktorých yráže sa v dos bé, je , najm e, ten je takm pot vhodné doplniť si dohodu firma s je Dominika výber vysokej školy, ste pracovali. vyžado tatočnom rebné zauä letné er Ste Bolo by vami mi sa . Pri prá uza by som vám tiež zdôrazniť predajné ne ktorej sa venuje externe. Berie ju to tam.aOdporučila spĺňa vané zru predstihu, jímať ci s potr vrie stále hľ zamv krátkosti, cez odseky vypísané skúsepreukaz veľa uch vyž čnosti keďže avinavšak skôr ako svoje hoby, prioritou skúsenosti. Klára HN adStačí áte estn . „Hl aduje zdr je Javorská ádzačov,“ väčšino je práca, popri ktorej zvláda aj kurnosti. listka u pradovŕšenie avnou pod avotný krok vám si no aný či vašu odvahu, že ste sa rozspoločn , person vysvetľuje vyzdvihla 16. mie tiež vé sompo cov by zy osobného rozvoja. Počas pohoRada rok na môž osti Tre álna špe mie absolve pohovoru. Určite pôu živo nkou z Pro ať,“ tvrd takéhoto Pa hodli ísť dotrh voru sa neraz zmieni o tom, že ju ta Peter nkwalde ciaPrím Act Peo í u pr e simulovaného a chuMaye/HNr o? je nt urob stktorý Snímka: pauliulín dynamický, s dobrými ia Čap ť ple. Luc r. Dominika. tvrdí na mňa ako ácčlovek, baví obchod. Z rozhovoru však vyO mámhrá všetky mapredpoklady,“ a iť dô PrViete oj na sobíte e. lová nuá „Na pozíciu obchodného zástupcubrig kvalitne prezenZákony .ne Neda schopnosťami. plynie, že najdôležitejšími sú pre ňu mický ádach bud lna prá ležit ekt sa komunikačnými dava va miešaj Emila Čižinského zaVäč uchádzač, ktoe pohovore práý škov čo som videla, ste určite aj tent ca v Nájdite si šina Na porotcu tom, na man roknávateľ komunikácia a vzťahy. „Nepáči sa platiť: o tovať.skoPo úDominika va@e karty tak, že nebyť o aka age á prip pôsobila uáln orientoper to by silne že na prijatie. ntú preto, co uchádzača obchodník v kan Profil ravt Nie desonálny mi, ak je s HN nevie. u prác rého by somprzvažovala r tvrd nedostatku, by ju„Prip s komuess celárii.cu brigáda tohto u než e sa ch neváhal skôr í, že .sk je zlyhanie práce ktor ravil vaný na predaj, pozerá iba na zisk. Dôvodom tajila. „Sú to na sed mi je v ktorej Dominika (24 rokov) á ve so vy- odporučiť enie by pod tento vtrhspoločnosti, jej ajobn teda čia práca kladaniv maloob Súčasná Môjmu srdcu je bližšie počúvať, pým nikácie. ý rok HR manažér. „Je to rz ako chode, pomocn pokiaľ pôsobí ako z pr tku M ia je si no v prie e tova v nejénestagnovala. tať sa a rozprávať sa s klientmi,“ hoako je ide o vlanihľadáme ru či keby Bydlisko: – voľefektívmysle, hovovala, práve aktívnych prac edoš artin lepšia vý živ škoda, ných do- čas počet singu využívala som vorí pred porotou HN. bypok adm otop „Rada Ko lýc Bratislava ladn ,“ o ov mie predpoklady tie či inis vy a záro so h m extrovertov, ica,je široký, viem, st aj ať tratíve, trh dodáva upratov seriá žík prek is, za mvšak aj na bky. Stáldo jeh . „Ž . acíchNavyše, hos Javorskánejšie. Pracovné skúsenosti bodky spĺňate. Musiaznbyť inde,“ e plat man alos o št ivoto lov Preč vapí po ujím aj brig nájdem službác teAktívna extrovertka si uplatnenie že í: a íta . „Na dol tieň ádnikov najazdené priamy predaj nao uálneho vodiči a mať Pe aj aktívni h,“ jvia rs tí,“ re ruktúr pis sa tie sa l si rotu a ma, pa„Myslím si, že na pozíciu obchodzaj iba zaraotvorene brigád origi onal Na od zrejme, krízy. „Sa na ag ODVETVIA denia, c priznáva. ov mi vyjadrí sklamanie. čas monalitu istka uje anie,PROFIL pá pokú porú zaného zástupcu mám predpoklady, kríza kilometre,“ ná odporučí Požadovaný plat: a chuť dobrý zdr keď stačje nila ho porotca záver rozp či, vy a sil chaela obchodný zástupca avotnýjej kilometre pra Chýbajú do čani všetky ovp í eko lyv- pohovoru skúspad pr a fa Ivette dnot Odvetvie aj keď mi chýba prax. Na druhej 550 eur v čistom zd pozícia: CV a Kalová covať,“ kondičné stav, absolvovať uchádzačke ci Gaíšte eš vihnázvy: dodávapreukaz ale nemala zaobchodný reprezentant, obchodný dve te sa idať rebné Mihál iaAlternatívne Iná má, nom iky. Zam obl z AuJVodičský asti ol strane som učenlivá, mám potrebtelia k te úr by ob. Miponúka lastiachsituácia je jazdy. rotk prác však skús vyho ikocestujúci, využiť. estn vá briel Sudíler ný ,drive’ a záujem,“ sebavedome zatiaľ možnosť ho zmveľmi ov jú brig ávaluv zasa prácac IT, tlm pri prácac baka yňa Bae a živ vyhn enos toveniTypické rdus eň ádnickú činnosti: sa prezentuje. Jej súčasný zamestočení, ktor u najmä hv e: oc kolón lárs rbar otop úť fa tiam Vyhľadávanie zákazníkov v rámci podmie h alebo . grafick ob- bo í chcú pra záujem log „Vyn eňuj potenciálnych pre com, v prac covať ke kej pr a Ko is buderebným prideleného ých e á sp ika regiónu. stále nky nastave kladoch vz vo tlá ovn ác plat si nev . výrobe dela e a rová príliš blok oločnjúci ých tovaru, prípadne služieb. zodpov í, že najd né prísnejš Tu sú nie, Mar oc om os a propagovanie a udr yžadujú činnostiach aleMar fa Prezentovanie prácu ednejšiu ôležitejš ie, no žan aj s tinov eňuj re bný.“ , ešte tí, skladových zásob na prevádzkach, prijímanie tin Sledovanie hovorí ie know-h dlhé zau, ktor iu, najpren ní a é e najn in v ka echáva svojim tern i radí zvobjednávok. Kal ow čenie Po v od sept jú firm áročnejšiu km Javorská ová z AuJ spoločn unive etov uv erejnen osti,“ rz bore embr odborného poradenstva zákazníkom, ob. te Profesia.sk eňovým zam y väčšino toh Poskytovanie ým ies z ite jší ť ju ie i Pripravené v spolupráci s portálom Žiadan odka estnanc u chy o upozor Trenkwalde nie , rozh v Br Bank nastup pr reklamácií. riešenie zástupca/medicínska ňujObchodný á adm ovní stan om. ru okr at budú Česko na zom i Ako e, že postem zástupca podporných marketingových aktivít – oduj isl Obchodný pot inistra vzh technika s brig é zme laboratórna ct uje Vykonávanie . upuj ci ba e praxave. „T vo na do št gerová, vrdzuje Regionálny zástupca odm tíva a. s. okr ádami ny legislat ľado prevádzkach. na Sim bo vr nk divi od itu et SLOVAKIA, ,“ PENAM ona ívysasa re &e,Co.k.s esať. Ek té nosti Firma: nov sion Firma: ého cim-consulting trh , preč cez ár. „Je vyjadr l nie onom ho ro Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných Firma: Csiba Accounting, s. r. o. Grafton manage Schlesi I. M „Dô rokbo ne najvMiesto na rn r zo , štud môČeská práce: Piešťany o ch baka príje í svojeje na ickej č-aktivít. dovom vodom bud Miesto práce: žeihálikorepublika os jd sp m Miesto práce: Dunajská Streda lá adminisiac lákajú entov kaž spoločce ôle né ra, pr vzdelania: stredoškolské olo ť,“ tv vá. plný te úväzok úväzokzaťažen ú zmeny práve pomeru: dor plnýtkn pracovného sle esve ži- Uprednostňovaná úroveň I. a II. stupňa in čnos pomeru: nior Druh rdí „Som zm pracovného dlhodo trat ívne v a. spomín oč- mu ú aj štud í dohDruh odv do en žin vysokoškolské Druh pracovného pomeru: živnosť dč entov. ôd, ktor bé, firm práce. ihneď poná Poo- ti, kd uchádz prip iť ro iera vať, e- s maturitou, ané lim é sa do„Pre Termíny nástupu: bo a ak nástupu: e Termín po krá itu očakáv Kvô hľa. dľa ihneď požadu tože sú li po Office – pokročilý odv Náplň práce: Návšteva maloobchodných G. si vy ač. Br ravený tu?“ prax o núodo Počítačové znalosti – používateľ: MS jú flex obchodných kn vé-„N a zníž tkodobej ame vyš úlohšípráce: klientmi, s ril igá está Surd tvo Náplň práce: Plnenie predajní v regióne, zodpovednosť za na za v Komunikácia ibiNáplň stála propagovanie y,“dopuyt stab duje vyšš ujíma va usa sa tovaru, brigádyenie záujmupráci a marketingových cieľov, koordinácia splnenie regionálneho predajného plánu, štud od e prezentovanie sa ent po m vš iln v líz iu od predaja, zodpovednosť za plnenie ,“ prognó o dlh prijímanie objednávok, informovanie odobejšov rúča iesto často ak bué mies ingo Zdroj: profesia.sk a pozicie.sk zuje.„Lslužieb. , pý , že . obchodných plánov a ich tvorba, o nových produktoch, akciách, ie to ve epšiu tajte ab dúI., ci II. ju j použPožadované rozširovanie distribúcie produktov. merchandising, administrácia, podávanie vzdelanie: vysokoškolské si ná solve bank Západn íva sloIII. Mar alebo správ (reporting), zastupovanie spoločnosti m vnstupňa é Slov ročn ntom ár ú vzdelanie: stredoškolské Požadované nu tin k ju an záso ensko na miestnych veľtrhoch, kongresoch. Mesto ejš vysokoškolské II. stupňa cu bu biológia, biochémia s maturitou, ie i odbor: Brat najmpovaZameranie, žu dzím v škole mám Požadované vzdelanie: stredoškolskéBrat islava a dajte nám o sebe vedieť. anglický a maďarský ky, ä pí je za ja jazyk Jazykové znalosti: v islav zyko , ananglický Môže pomôcť práve vám, neváhajte Pozícia Jazykové s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné dô znalosti: i v nem e.sk a vyplniť mať skúste so pokročilý Bratislav a m.– aktívne jazyk – mierne ne. ležjazyk čin pr nemecký am Operáto vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie Stačí navštíviť stránku http://pracashn.hnonlin otvo ich „M itejši A do áci,“ e, al Bratislav a prílohy Moja kariréra r záka Markechová, tel.: Anna rené rozv áteosoba: u. Bc.dáSimona osoba: e ne základné údaje alebo napísať editorovi Kontaktná Asis zníc tent va pr Vrabcová, Kontaktná Jazykové znalosti: anglický jazyk, Bratislav a íjať dva Ko kam02/59 mun , že ehovor 726 371ka/proje keho kon„N 337 Pom +421 55 pokročilý Kvardovi: frantisek.kvarda@ecopress.sk 61 39 mierne sú – Františkovi jazyk na tel.: takt a ocn ct exec maďarský koľve ča Bratislav iku angli í esnéh „Dipl utiv sn jži Práca á práca v akeo pomo centra a k,“ e a adan je v ne čtiom potr pri pok ste eniem Kontaktná osoba: Sándor Csiba Bratislav radí dver ejšie j nie suársk Práca ladnici avin ve vy na je na Bratislav a I. M Požeiada s prax ja naou réejnnvýro,“bepr si, Asistent obsluho vky zyjdô ihál bude eja kedy vyso y, van Zna Bratislav a ležite lost iko i a te Telefoni na účtovné omneúse j otku kej seba ví na so vá. skúseno Trenčín a jší, melen Predavačcký operáto odd ôžetieázke úrovni vedo dšen m stre M sti pods z obla en ie B. tla Trnava I. M e tro ,“ ko , ne mý r pre /-ka Tour tatn zauj Deichma ihálíma ch nk Marsti IPo:a dáto Ko ab na člo Guid vid Pezinok á je ikové proj vej u ektyretiz chytavek s tláro solve nn-obuv Predavač e/Offroa tin najm vá. uv uj môž lo pe d Inst vá. á nta Senec Kom komunikácie rs Na oľniť,“ e G. li sm odpo Nutn Vek: Obchod /ka na ruct „Sprax u by Hodinov ä pr or/Sonal polo záve do Surd e vá ve Eko te Stredné žík ax v ďanom á mzd 22 Inventúr ný zástupc vičný úväť.“ hop ist Assi pĺ m 3 s ovstan Slovens štud a (v zok a Žilina roko : „D tr prez ňa hous. „O na žia i ické vzdelani Byd EUR ko Scanova a ov)an rá 4 bč va e v odb lis v Zvolen, nie a vtipy dza dnoten as sa domSpoločn Brat ore účto ko Mar 2,8 triedenie odbo osť ie jem GTS Žilina Banská Byst na intern Záu isla :vníctvo výho Slov Ek tin 2,8 tovaru Asistent poho é Ang re o auto rica va pr InSight ,“akia Východ – vlas dou Ba onom Kom my,slís. r. o. vore a-lický jazy mobilovýPoža Asistent riaditeľa Ako tné auto 2,75 žík Komunik dova INDEX G&T spo k– Košice né Slovens pl priemys si vám výhodou a ránkovní icke Pracovní predaja NOSLUŠ l. sMr.aro. ko 3,5j un je št el, aktí atívn základy at: ný INDEX Košice osť d k splá 28 vny NJ , s. r. tin p ef – za by ctvo ive uden NOS

is

voľné miesta v obchode

Ra dy po roty Gab Su rie pe rdus l manrson , Inde až álny Nos x ér, luš mstime

ap rax

ka: Drea á sním

Ba Ko rbar Co tláro a Synensultavá, rgie nt, 1. Ne použ fa 2. Sp rebn ívajte om ých bl príliš M 3. Sk ôžu eňte okov v CV v ús za aj zá CV. cu te ujať 4. Pr dzie aktív . ľuby ja ne i . uvoľ osob zyky. využ íva st ni nom ť ob 5. Ko roje te, ne poho a ch m ne nepôvore zam unik . sobí sa si ťa estn ujte te žšie ávat so sú úloh eľom časn Ce . Pý ým y. lk tajte známová

MOJA KARIÉRA ČO ZÍSKATE?

Práca vás čaká vo štvrtok Pro

L

fil u press.sk chá Prihláste sa na frantisek.kvarda@eco d zač a

AP OH OV OR U

z po ka hovo

1

časo 80 3 tkového ru om 0 eu o. Komž ek alebo Brigádn LUŠ, INDEX AJúv tívne čas . Má rzity t 4. predaja s. r. o. Testovac mesvá flexiho ík. ôže NOS bilita ik sa ro po äz za v d. r musí o za ok na . Zauj pri št sebo Brat čníkŠtudentský LUŠ, s. r. o. Čítanie í technik feed zúčastniačne a LA Časová servis, Sním ť na Up rade juni íma údiu u dv islaveADE Tlmoče zo stav. výkr bac CALL celom ka: redn nie or sa Stredoš flexibilita, Deic , s. r. o. trvaní HN Asistentnie – nem esov k. sam o sk využ ojročn odhma kolské /Pav brigády a fin bonn os do sk ecký HNStredoškols vzdelani ostatnosť ol Fu ú tgar jazyk skús ančn tňuj2,65trainých po ráte íval ajAvan Nahráva ka pr r e s mat a kreativit ntá e ob ee zíc ný Mar vám ké vzdelani naks axde Sales „P l Ne enos íctva, Odborný nie prod mka: a Profes uktov e s mat uritou Stredoš brán ti 2,7ke lasť prog iách prLIacManďa&leSpencer & MarMketing ia.sk aktuá ne red po ra pre Operáto konzulta ov agej ôž Sup uritou lne na i sa súvi ďže bank ram aleb nt a pred Eshop s Len pre kolskédvzde IND ný men r/-ka ia Slove váha e pom port Gmb Je vedel, hovo pop nsku ponúk vo ani siac chce ovní u. PLUo EX NOSLUŠ t ajca H ake, Znalosť študento , lani a 137 zdravotnisom, expe e so a expravda ako rom Spvoľnýc výrobe , s. r. dieť. jte a ôcť pr pr S, spo ct v stav o technick zís ätnáh brigád nem dicia va ác da o. ý sme íckych l. s r. ebnh ecké vyni zákl perim , že na ľu som i s štúd kať jte áve vá nickýc r o. prístrojo tovaru faku ho jazy ej od nám účto io prak St m Fakturá rozv kajú väzba h pozícii. Ing. Rad ka na nlty, v Ne ade en som dí pô ot4.enaž 5. ročn o se , nevníc m. ZEP vysokej tické ovan Žuff httpačí na už oj. Ucci ná od Stredoš cia – zákl označaka poci toval sa ne sobí ík be úrovie tvom TER SLO ady, aa :// vštív ni b 2,99 vetant pri za hádz stroj person Stredoš kolské vzde hospod ho čí zal som tov a ďale pýta m. vypl prac iť st . Home Cred VAKIA, spo ud árska lani kolské 2,7 tvrd by slaní ač by na os alis ashn ránk úce prekdnoten seba, že m dojm j na l it Slov bo na l. s ni vzdelani e s maturito korešpo r. ťo.zá akia spĺň enie mal po živo ju obno tu je 5,5 ov. Moj písa kla .hno u ho vapi ie e u, zdra ndencia ve a INDEX dn a nl ť votnícke – základy prie a po o pr slať topisu mal zí stný la NOS zam5 lo.“ ma pr dom porota by Študents LUŠ, dovi: karié edito é úd ine.sk odbory s. r. fra aj stí beh žiadav ijatí: min . Ko skať ných sa íjem ého, ra ro pr 500 esaž Ste im Študents ký servis, eso. ntis Fran vi pr e aletn600 ne viac už db výbe ky a napr álne nzul- rých strá týka RA ílohy ávateur/mes ký serv spos. ru. ť l. sk zást pers Ľub DÍ s r. o. ek.k tiško pade konk á o M aký íkla po- Ak sa ka nok, pred vard vi Kv 2 eľa iac Špe omír Lukáč is upc onal zlyh ne rétn to, ab noho bude d, či agen robí ndid ale aj ovše vá a@ rky, ar vyu MED s. r. o. is s a eco- ania úspe a a ka y bo spol ďalší lis túre te po át po ob tkým Kom prof firm ta al ta chu žiIndE ho . , nd la oč tre lastí, ť voXICAL sil Pý bu do idát čo no- hovo vás vi máte vor NOSLUŠ je zl v kto- ka žíka il Mar y a za ebo zved sa na Co r Nap vý v e ni Ďa tajte svoj , s. rier ? el dô v pr j- no ť na priam lepšie hodu person epšiť Synensulta íšte Je la lšia fo sa Zdroj: N tina ujal a íp r. o. a o

Košice Košice Košice Prešovsk Spišská ý kraj Nová Pozná Ves

prísť

ODBORNÉ HODNOTENIE POROTY

Ivet Mih te Pe álik Co rson ová, Lugensultanel ra nt,

Zaujal vás náš projekt?

anie

ETN Á Š s HN. V seriáli Nájdite si prácu KO L

ätn

Zho každ dnote na ého nie vl po to, v kand astn ho voročom sa idáta ého p ote p ch usp zlepši rínoso nciál ieť. ť a m u Bu ako . Dáv je pre ďte a v aktí ďalší odp vny. ch oveď Pýta jte si h o.

aj

úv

äzb

us

pr – ál vody na sti. špec u rm po ifi kl ipra pers nej po a sp jv Pe men iac ko rson ká v ienta viť na onaosob ätne stretn nk alista dane a up po no j väzb ut zu uje ré m je j sp ozor str y by í vé na dôvo tny. by etnu ma- m ho pr trans d ne Práv mal by oloč tí. ús ť Ma- v ôže oces pare pech e to, to ka že čo u ho m, ab ndid – na ntno u, po povore y át dr uhsť vý ukapred sa v ovi ej bero al a budú tiež stra uspe cnos pom ne ti na ôcť l. po -

SKÚSENOSŤ Z OSTRÉHO POHOVORU

▲ ▲

ZVIDITEĽNENIE VÁŠHO PROFILU

.

i ži

H po odn uchhovootenie ád ru zač om :

Za pro ujal v jek ás t? ná š

ad

ajt

ea

Da nie Tom la ášik ová rg nt

jn

az

asl

an

Vybra

sp

ap

@ néro ponuk verz prav e-m sp y z portá kon rost ecop íšte echlu Profesia.sk didá álna da, ail, takt redku ress na preč t oč rada že ne zavo a os ku dňu 22. 8. 2012 na .s je . mal ítať akávať, doke exis lajte ob neh me k ný vane i by si in odpo dy by tuje o. vám ť rozv spol j pr súča form veď. mal uni- nepo oj. teší, kand očno acov sťou ácie Je do kan- že , po idát sti od nej po každ ktor bré sta aj pe treba no de, doru ovi do pove nuky ej in é by nem venérsonal si vš zero ôž ak určit ista prac že ne čení 3 prdáme . V - môž e no ovný dost životo acov každ našej spol ete poľavi é kr je človuved sti, itériá ek om anet pi ém ť. oč ris ch ný re iť, Pr su ktor dn no ch u ko . e , á hľ í, oz odpo . V pr dní vedi Na dr sti na vať udko z ktora má väzb Nen adá vite ve trv to, u re Pote echa ď ípa- uspe eť, pr uhej akcioých reag u do al po stra o za že li, va nciá jte silu. sa sp do 5 u poďa ovať. stanet neneečo oloč ne tvor si sov, väčšin lny za sa od chajste vo mát íte dv do mácie kujete Minime, je - Poho za čajn aj pr ou ve mes biť e . vo te ál do za sa výbe práv e- R Po čína rom pite e po eto ľký tnávat po ne tý bré na „odb re o ea ho sa skyt m po sa naop voro stre do siela spät čet eľ do iť“. ne- Poki gujt nu , že ňu všet té ak aľ e vody tnut užšie e-mai ná vä živo stá- ňo ak, m sa ko info sa m ie met to as nesú iba ky. by ) a ho vý lom. zba topi- ak . Svojtreba nič ne rni Je Ak zvy- nu napí práv ujet er tív hlasíte záuj byť pr konč jasn ste m e ste beru po še e. tie te em oakt í, é, že ali do ús (oso stú- Na rozh e tie Nik ne, po , a pr po kojn je do od to do dy nega stať pešn bné ta jväčšo popros ďako môž ívny áve, je a ne u vani ete uk aj po št spät nú vo dato neviet e vy bré, íte tívna tele ý, dô tré ch ná ru zá o argu vá čn e, kt od fonic- va mom ujem ybou spät e za ázať pove , fický ívny väzb š pros é ar mož ni nú st je je ď sa sp e pers každ o ňu práv väzb ret- kand m sp m a a po pech gumen no sk . id e ôs vi vený ätne on do . yt Po ty ac. áti ob alist oden Druh pasiv u. j m vyťa om statoč nutá kiaľ termväzb u a né ko ým ex i, ne konPa žiť pr mali šp ínomy ešte doža ntak ul O týž ína e seba by z eci. Po pred dova toNe ne čast deň vo kiaľ stan nie dava čo na j i se št spät oškov jktor poho riálu vrtok, nú á é pr voru Letn v ďa , pohoešľapy si pr á školalšej vore vás ečítate poto môž piť. u na ie

,

ýž

ivo

top

is

MOŽNÉ PRACOVNÉ PONUKY

Ak vás projekt Hospodárskych novín oslovil a chcete si pohovor vyskúšať, pošlite nám váš životopis na kariera@ecopress.sk

Moje nápady majú pozitívny ohlas „Účasť v projekte Nájdite si prácu s HN mi pomohla na sto percent,“ tvrdí Katarína Matušková z Ružomberka. Ešte pred pohovorom externe spolupracovala s lokálnou televíziou a prispievala článkami do rôznych periodík. A v oblasti médií chcela aj naďalej zotrvať. „Ani som nestihla zapracovať odporúčania poroty do životopisu a dostala som novú pracovnú ponuku,“ opisuje situáciu tesne po zverejnení článku. Kontaktoval ju jej súčasný zamestnávateľ s ponukou práce redaktorky v oblasti cestovného ruchu pre región Meno: Katarína Matušková Bydlisko: Ružomberok Vek: 32 S HN si hľadala pozíciu: redaktorky, historičky umenia Zamestnanie: redaktorka v Trade Tising

Liptov. „Súčasný šéf už mal dobré skúsenosti s Hospodárskymi novinami, a to, že som si hľadala takýmto spôsobom prácu, považoval za záruku kvality,“ vysvetľuje okamžitý záujem a pracovnú príležitosť. S pozornosťou sa stretla aj vo svojom okolí, ktoré začalo vnímať, že si hľadá prácu aktívne aj mimo regiónu.

štvr tok 9.

ban kov níc tve .

Vzd ela nie

Vybra Jaz yko né br vé igády zna a prác los ti a na skráte né úv Vys tup äzky ov

Sp

obľú ben om

Ilustračn

Každý štvrtok v prílohe

Emil Čižinský, HR Manager, PEPSI-COLA SR, s. r. o. PR 

rtok

©hn

A NECHAJTE SI PORADIŤ OD ODBORNÍKOV

za kaž

Ak ch cete brigá Ešte du, p štu onáhdu ľajjteem 2 s,an MOJA K 0 o c ARIÉR hc em A ťaž šie úlo hy

PRED NAŠU TROJČLENNÚ POROTU

PRÁC POPR A I ŠKO LE

Ná jdit es i prá cu s

HOSPODÁRSKYCH NOVÍN A POSTAVTE SA

paulina.nedavaskova@ecopress.sk

Oceňujem, že ste nepoužili štandardný formát životopisu, ale uplatnili aj svoje nápady. Uvádzate v ňom základnú školu, čo nie je potrebné. Úplne stačí najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Spomínali ste, že študujete uviedla aj tento údaj. externe, určite by som v životopise rozpačito a negaAj keď sa bojíte, že by to mohlo pôsobiť človeka, bude tívne, ak spoločnosť hľadá ambiciózneho máte uveto pôsobiť dobre. Vaše pracovné skúsenosti by som toto dené od najstarších po aktuálne, vymenila Rovnako odpoporadie. Životopis tak bude prehľadnejší. pozíciách karie aj rúčam uviesť pri jednotlivých pracovných ra.hn onlin vašu náplň práce. Je veľmi prirodzee.sk Vyzdvihla by som vaše vystupovanie. vhodne odprezenné, volíte správne slová, dokážete sa niekoho, alebo zástupcu, tovať. Na pozíciu obchodného by som kto bude v priamom kontakte so zákazníkom, vás bez výhrad odporučila.

MOJA KAR

Ste nezamestnaný či absolvent a hľadáte si prácu? Projekt HN vám pomôže urobiť dôležitý krok na trhu práce.

Paulína Nedavašková

Monika Kotásková, Consultant Permanent Placement, Manpower

©hn

VYSKÚŠAJTE UNIKÁTNY PROJEKT

štvrtok 19. apríla 2012

Hodnotenie poroty HN

HN jej pomáhali nájsť prácu.

©hn

ZISTIŤ, AKÉ SÚ VAŠE SILNÉ STRÁNKY?

Dominiku z Bratislavy láka obchod.

Nájdite si prácu s HN

▲ ▲

CHCETE ODŠTARTOVAŤ SVOJU KARIÉRU?

MOJA KARIÉRA

kariera@ecopress.sk

Stereotyp v práci neznesiem

au gu sta

20 12


26-27_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:15 Stránka 1

26

student life

Úžasná India Keby ste sa ma pred rokom spýtali, ktorá krajina je mojou vysnívanou, bez váhania by som odpovedala India. Samozrejme by som ani v kútiku duše neverila, že sa tam naozaj dostanem tak skoro. Popravde pôvodný plán bolo doštudovaś výšku, nájsś si dobre platený job a potom začaś cestovaś. Realita je taká, že mám 22, študujem a leto v Indii som si užila tento rok. Že ako sa mi to podarilo? Po dvoch rokoch práce v študentskej organizácii AIESEC som si povedala, že je čas využiś možnosti, ktoré ponúkame a vycestovaś do sveta na stáž. Priznám sa, že počas hľadania stáže v databáze som si Indiou taká istá nebola. Predsa len aj stáže vo Vietname, Číne, Egypte a na rovinu aj v ïalšej stovke krajín vyzerali super. Napokon som si povedala, že predsa len môj životný sen je tá India (aj keï asi aj všetky ostatné krajiny sveta) a dostala som stáž v New Delhi. Zhrozené pohľady mojich rodičov si iste viete predstaviś. Projekt, ktorého som sa stala súčasśou, bol dobrovoľnícky a v náplni práce som mala prezentácie pre indické detičky o HIV/AIDS. Na moje prekvapenie, na rovnaký projekt vzali aj moju kamarátku, a tak sme si mohli Indiu užívaś spoločne. Dovoľte nám predstaviś sa – voláme sa Baška a Kaja a takéto bolo naše leto v Indii. Písal sa 8. jún, mala som narodeniny a moje lietadlo vzlietalo z budapeštianskeho letiska.

part 1

Na kolenách knižka od akéhosi slovenského cestovateľa a v hlave fantázie o tom, aká asi India bude. Sedem hodín v Istanbule ušlo veľmi rýchlo a ja som sa mohla tešiś z prvého prejavu indickej kultúry pri nástupe do lietadla. Steward sa už takmer váľal po zemi, ja som bola stlačená medzi množstvom indických tiel, ktoré sa prebíjali dopredu. Prvá lekcia za nami – všade sa tlač. Aj do lietadla, aj keï máš lístok na sedadlo. Tlač sa! Ako mi neskôr povedal jeden indický známy – „You´re in India! Become Indian. Are they pushing you? Push them and enjoy your pushing!“ (Si v Indii, tak sa staň Indom! Tlačia śa? Tlač ich aj ty a užívaj si to!) Okolo pol piatej ráno na druhý deň som vstúpila na indickú pôdu. Vítalo ma 35 °C a taxikár, ktorého pre mňa poslal AIESEC. Šialená jazda k miestu, ktoré sa stalo mojím domovom na ïalších 6 týždňov a lekcia o Indii číslo dva – systémy, pravidlá? V In-

dii? Zobuïte sa. Trúbenie, predbiehanie, žiaden rešpekt k dopravným pruhom, proste nič. Prvý deň sa niesol s neskutočným kultúrnym šokom a prianím o skorý návrat domov. Cítiś sa ako zvieratko v ZOO, na ktoré všetci pozerajú, nie je najpríjemnejšie. Horúčavy dosahujúce 45 °C, smog a kultúra na míle vzdialená od tej našej. Aj o tom je India. A toto leto bolo nezabudnuteľné a zároveň najlepšie v mojom živote. Lekcia číslo 3 prišla hneï na druhý deň. Nauč sa zjednávaś a buï nekompromisná, rikšáci śa radi vezmú na miesto, ktoré nechceš a dostávaš dvojnásobne ceny, lebo žijú v ilúzii – cudzinec = hlupák. Musím priznaś, že po čase ma niektorí rikšáci nechceli vziaś nikam, nakoľko ma už poznali. Teatrálne odísś pri zjednávaní ceny a tváriś sa, že iný rikšák ma vezme za menej. Aj to sú taktiky, ktoré fungujú. Po čase nám už ani nevadila hŕstka Indov okolo, ktorá sledovala nie najzriedkavejšie hádky s rikšákmi. Sedieś protestne v rikši a nepohnúś sa, kým nedostaneme riadny výdavok? Na cudzinky celkom drzé, pre nich nečakané, no poviem na rovinu - účinné! Toľko na úvod. Chcete vedieś, čo sme v Indii zažili, čo sme sa naučili, aká bola naša stáž, či sme to všetci prežili a podobne? O tomto niekedy až Absurdistane zvanom India si prečítate aj v ïalšom čísle. Barbora Prostredná


26-27_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:16 Stránka 2

27

Youth to Business Fórum na Slovensku!

Po úspešnom prevedení Youth to Business Fóra na 160 top zahraničných univerzitách prichádza táto jedinečná konferencia už 11. októbra aj na Slovensko. Ako už samotný názov naznačuje, ide o podujatie, ktorá má za úlohu spojiť mládež a zástupcov firiem, ktorí vedú svoj biznis na Slovensku, za účelom diskutovania hlavných troch tém konferencie: inovácie, vedenie ľudí a firemná sociálna zodpovednosť. Samotnú konferenciu organizuje 7 členný tím pozostávajúci z členov AIESEC Slovensko, ktorí sa naplno venujú organizovaniu tohto podujatia už od začiatku leta. Prvotný impulz však prišiel už od Sheetal Phillip, ktorá bola vo vedení AIESEC Slovensko minulý rok a rovnakú konferenciu rozbiehala na ostrove Maurícius v roku 2010. Naposledy sa táto konferencia uskutočnila v Moskve, v najmodernejšej ruskej škole manažmentu Skolkovo, kde sa konferencie zúčastnilo približne 1 000 členov AIESEC z rôznych kútov sveta, pričom nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska. Po

úspešných prevedeniach v už spomínaných krajinách prichádza Youth to Business Fórum aj k nám na Slovensko, kde svoje brány otvorí všetkým vysokoškolským študentom a čerstvým absolventom vysokých škôl už 11. októbra na pôde STU v Bratislave. Pýtate sa komu je konferencia určená? Toto jednodňové podujatie bude otvorené všetkým vysokoškolským študentom a čerstvým absolventom vysokých škôl, ktorí sa zaujímajú o témy ako inovácie, vedenie ľudí a firemná sociálna zodpovednosť, na ktoré budú počas celého dňa prebiehať workshopy a diskusie s predstaviteľmi firiem. Youth to Business Fórum si dáva za úlohu spojiť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o smerovanie Slovenska, ktorí majú ambície viesť svojich budúcich zamestnancov eticky a vystupovať voči svojmu okoliu zodpovedne. Tento deň nie

je určený len na to, aby sa študenti učili od predstaviteľov veľkých firiem, ale veríme, že aj firmy sa priučia niečo nové od mladých a hlavne talentovaných študentov, ktorí pomôžu spoločne udať smer vývoja biznisu a školstva na Slovensku do roku 2020. Súčasťou programu bude aj panelová diskusia so zaujímavými spíkrami na tému: „Vzdelávanie na Slovensku v roku 2020“ a „Akú rolu zohráva mládež v smerovaní Slovenska do roku 2020“, kde všetci zúčastnení budú môcť vyjadriť svoj názor a adresovať otázky aj rovno zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorí takisto potvrdili svoju účasť na konferencii. Ako už býva zvykom, o delegátov bude dobre postarané. Návštevníci sa môžu tešiť na bohaté občerstvenie, zabezpečený pitný režim a spoločný networking priestor, ktorý bude slúžiť na uvoľne-

nú debatu s predstaviteľmi firiem a ostatnými zúčastnenými. Tento bohatý celodenný program ponúkame záujemcom len za 4 eurá, no veríme, že skúsenosti, ktoré si delegáti z tejto konferencie odnesú, budú na nezaplatenie. Spoločne s organizačným tímom konferencie veríme, že sa stretneme v hojnom počte. V prípade záujmu dávam do pozornosti aj našu Facebook fan page – Slovakia Youth to Business Fórum, kde nájdete všetky novinky a registráciu na konferenciu. Koniec koncov, ide o témy, ktoré sa nás všetkých chtiac či nechtiac dotýkajú. Možno nie dnes, ale čas plynie rýchlo a rok 2020 tu bude čo nevidieť. Táto konferencia je jedinečná príležitosť ako sa priučiť niečo nové od veľkých firiem a takisto napomôcť smerovaniu Slovenska, či už v školstve alebo v biznise. Michala Ilavská


28-29_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:16 Stránka 1

28

student life

Poznáš

IAESTE?

IAESTE Slovakia je organizácia primárne zaoberajúca sa pracovnými stážami pre študentov technického a ekonomického smeru. IAESTE Slovakia tvoria dobrovoľní študenti, ktorí sa venujú stážam a stážistom vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

IAESTE vzniklo v roku 1941 v Londýne s cieľom spojiť študentov technických smerov a zároveň im pomôcť, resp. sprostredkovať odbornú prácu v zahraničí. Študenti majú možnosť navštíviť viac ako 80 krajín, spoznať domácich ľudí a kultúru, vyskúšať si život v cudzom prostredí. Pracovné stáže prebiehajú prevažne v letnom období od júna do októbra a priemerne trvajú šesť týždňov. Dĺžka stáže musí byť medzi 4 až 56 týždňami. Stážisti zväčša cez deň pracujú

Slovensku stretávajú aj so stážistami z okolitých krajín a nadväzujú s nimi nové priateľstvá. Počas dlhodobých stáží mnohokrát trávia stážisti svoj voľný čas nielen s IAESTE tímom ale aj s kolegami z práce. Na pracovnú stáž sa študenti môžu prihlásiť na jeseň, keď je na webovej stránke IAESTE Slovakia vypísaný termín jazykového testu. Test býva prevažne zameraný na znalosť angličtiny, španiečiny, nemčiny alebo francúzštiny (záleží na krajine, kam chce študent

štúdia, ale aj iné znalosti a skúsenosti. Po výbere stáže študent odosiela svoj životopis, výpis známok a ostatné dokumenty priamo do firmy/školy, kde by chcel stáž absolvovať. Tam jeho nomináciu akceptujú alebo neakceptujú, zvyčajne do jedného mesiaca. Po príchode do krajiny mu miestny IAESTE tím pomôže zorientovať sa, zabezpečí ubytovanie a privedie študenta do práce. Pracovná stáž je pre študenta často jedinou možnosťou vyskúšať si svoje vedomosti v praxi,

a večer a cez víkendy majú postarané o program vďaka členom lokálneho IAESTE tímu, ktorý sa stará nielen o ich voľný čas, ale aj o všetky náležitosti potrebné k pobytu a k práci v danej krajine. Napríklad IAESTE Slovakia každoročne organizuje množstvo výletov do Rakúska, Čiech, Maďarska, Chorvátska a samozrejme aj na Slovensku, či už je to International Hiking Weekend vo Vysokých Tatrách, rôzne športové aktivity alebo návštevy hradov a zámkov. Počas týchto víkendov a výletov sa stážisti pracujúci na

ísť). Ďalší krok je výber destinácie. Počet záujemcov je veľký a stáží málo, preto sa každý záujemca na stáž nemusí dostať. Študenti sú uprednostňovaní podľa celkového počtu bodov, ktorý získajú na jazykovom teste a za prospech v škole. Počas štúdia môže ísť každý študent na stáž dvakrát. Odporúčané obdobie, kedy by mal študent využiť túto možnosť, je medzi 3. a 5. ročníkom. Každá stáž má však určené požiadavky na študenta, ktoré sa na danú pracovnú pozíciu očakávajú. Ide o jazykové znalosti, odbor

okrem toho získa cenné kontakty či už z pracovného prostredia a tiež nadviaže kontakty s ostanými stážistami. Z finančného hľadiska je pracovná stáž nastavená tak, aby odmena za prácu pokryla finančné nároky na život v danej krajine. Preto sa študenti nemusia obávať o financovanie stáže z vlastného rozpočtu. Program, ktorý organizuje IAESTE tím, je dobrovoľný a býva finančne nenáročný. Víkendy v okolitých krajinách ako napríklad Vienna weekend, Prague challange, splav Vltavy alebo aj

víkend vo Vysokých Tatrách sú vždy do 60 € a študenti si za ne platia sami. Z vlastnej skúsenosti však viem, že stáže nie sú len o práci a každý víkend je nezabudnuteľný zážitok a bola by škoda takú príležitosť premeškať. Pre zamestnávateľov je stážista oživením pracovného prostredia a často prináša nový pohľad a nové myšlienky na riešenie pracovných záležitostí. Preto čoraz viac firiem víta možnosť prijať do svojich radov stážistu zo zahraničia, čím umožní vycestovanie slovenského študenta, keďže tu funguje princíp reciprocity. Koľko zahraničných študentov na Slovensko pricestuje, toľko slovenských študentov môže vycestovať . Ročne absolvuje stáž až 5000 študentov po celom svete, ktorí získajú cenné skúsenosti, neopakovateľné zážitky a iný pohľad na svet. Vďaka IAESTE je táto možnosť dostupná pre každého študenta, ktorý chce stráviť leto nielen zábavou a oddychom, ale aj vzdelávaním sa a pracovným prínosom pre seba ako aj pre zamestnávateľa. Každý študent, ktorý absolvoval pracovnú stáž, je obohatený nielen vedomosťami novej kultúry, ale získava výhodu v budúcom pracovnom živote, keďže zamestnávateľov zaujímajú okrem získaného vysokoškolského titulu aj pracovné skúsenosti, ktoré študent nadobudol počas štúdia. Preto dúfame, že naša práca pri zabezpečovaní stáží nebude zbytočná a na najbližšom jazykovom teste pre leto 2013 budeme vítať ešte viac študentov a možno aj nových IAESTE členov, ktorí by mali chuť pomôcť nám pri našej dobrovoľníckej práci študentov pre študentov. Maroš Urminský vedúci stáží pre IAESTE Lokálne centrum Bratislava


28-29_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:17 Stránka 2

29

Čo je

MANAGERIA Manageria vznikla v roku 2008 ako iniciatíva absolventov Univerzity Komenského, ktorí chceli zlepšiť kvalitu vzdelávania a odovzdať niečo mladej generácii. Kedže tento rok oslavovala prvých absolventov svojho Manageria Leadership Programu, rozhodli sme sa spraviť rozhovor s jeho riaditeľkou Ľubicou Šebestovou.

Ako by si nám predstavila myšlienku Manageria Leadership Programu ?

Na Slovensku v posledných rokoch zažívame rôzne praktiky ľudí, ktorí ovplyvňujú fungovanie biznisu, politiky a iných dôležitých oblastí našej spoločnosti. My to už nezmeníme, ale nová, nastupujúca generácia mladých ľudí tú silu má. Naším cieľom je pomôcť mladým lídrom rozvinúť praktické zručnosti, silné vzťahy a budovať svoje pôsobenie na etických hodnotách. Pre koho je program určený ?

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek vysokej školy, ktorí majú ambíciu stať sa lídrami. Na začiatku sú to obvykle mladí ľudia s veľkými snami. My im pomáhame tieto sny uchopiť a začať realizovať. Čo od programu môže študent čakať? Ako to v realite vyzerá?

V prvom roku absolvujú študenti štandardné tréningy mäkkých zručností. Popri tom sa zameriavajú na spoznávanie seba, svojich osobnostných charakteristík a preferencií. Na tomto základe potom stavia druhý rok, kedy sa študenti sústredia na definovanie vlastného smerovania a realizáciu prvých projektov, ktoré im pomôžu otestovať si vlastné zruč-

nosti aj vízie. Zároveň absolvujú workshopy s manažérmi rôznych spoločností, prostredníctvom ktorých získavajú široký rozhľad vo fungovaní hlavných sektorov biznis prostredia. Tretí rok sa sústredí najmä na realizáciu projektov, študentom poskytujeme individuálny mentoring a niekoľko workshopov zameraných na tvorbu stratégie, dlhodobého plánu, či change management. Keďže študentský život vie byť aj veľmi náročný, prirodzene nie každý chce venovať ďalších 10 - 15 hodín týždenne na svoj rozvoj. Úplne prirodzenou reakciou tak môže byť rezignácia alebo nechuť riešiť niečo nad rámec svojich povinností.

Manageria leadership program kladie na študentov určite zvýšené nároky. Zúčastňujú sa rôznych aktivít a popri tom rátame s tým, že na svojom rozvoji pracujú aj samostatne. Nie je to jednoduché, ale počas štúdia na vysokej škole je práve ten čas, kedy by študenti mali rozmýšľať nad tým, čo bude ďalej, po škole a venovať sa najmä svojmu rozvoju. Je to tvrdá práca, ale ak majú byť lídrami, to je presne to, čo ich čaká aj v reálnom živote. Nikto z nich sa lídrom nestane len tým, že absolvuje rozvojový program! Ak sa naučia už po-

čas štúdia prekonávať prekážky, bojovať za svoje sny a nezlenivejú, budú lepšie pripravení na svet po škole.

a posúvajú sa míľovými krokmi vpred. Nepotrebujem finančnú odmenu, najväčšou odmenou je, keď vidím ich pokroky.

Zdá sa, že v súčasnosti sú rôzne formy alternatívneho vzdelávania na vzostupe. Zobúdza sa generácia rodičov, ktorí nechcú pripustiť, aby ich deti zažili podobný školský systém ako oni sami. Aká je motivácia ľudí okolo Managerie robiť aktivity pre študentov zdarma ?

Aká je tvoja rada pre študentov, ktorí uvažujú nad tým, čo chcú v budúcnosti robiť ?

Rovnako nie som spokojná s tým, ako naše vysoké školy pripravujú študentov na prax. A s odstupom času si čím ďalej tým viac uvedomujem, čo všetko som musela doháňať, keď som začala pracovať. A to nielen po stránke zručností, ale bohužiaľ aj po tej odbornej, pretože v niektorých oblastiach sme vôbec nestavali na aktuálnych poznatkoch a trendoch. Mala som však veľké šťastie v tom, že som v praxi stretla troch skvelých mentorov, ktorí mi vytvorili priestor a veľa ma naučili. A pokiaľ mám čas a silu, chcem to odovzdať ďalej. Určite že je to náročné – popri práci konzultanta zvládať aj vedenie celého programu. V rozvoji študentov však vidím veľký zmysel a hodnotu. Dokážu niekoľkonásobne zúročiť aj malý podnet, ktorý im dáte a vidíte, ako rastú

Dnešný svet nie je pre študentov jednoduchý – celý im leží pri nohách. Majú také obrovské množstvo možností, že vybrať si z nich TÚ jednu je fakt ťažké. V prvom rade spoznávajte sami seba a hľadajte pracovné prostredie, ktoré sa k vám hodí. Veľa mladých ľudí sa teraz hrnie do podnikania, ale to nie je pre všetkých. Môžete podnikať, ísť do korporácie, menšej firmy, do štátnej správy či politiky. Pýtajte sa vašich kamarátov a známych a zisťujte, ako to v „ich svete“ funguje a či sa to zhoduje s vašou predstavou fungovania v práci. A skúšajte. Pracujte, brigádujte, pomáhajte, asistujte...aj zadarmo, ak je to vyvážené tým, čo sa naučíte. Každá skúsenosť sa vám v praxi zíde. No pozor, nielen zbierajte skúsenosti, ale ich aj spätne analyzujte – rozmýšľajte nad tým, čo sa vám páčilo/nepáčilo, čo vám šlo/nešlo a pracujte na tom. Tak maximalizujte prínos nových zážitkov. Do Manageria Leadership Programu sa môžete prihlásiť do 25. 9. 2012.


30-31_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:18 Stránka 4

30

student life

Štipendiá pre absolventov z Európy WU Executive Academy udeľuje každoročne čiastočné štipendiá v študijnom programe Professional MBA pre uchádzačov z krajín CEE. Štipendiá sú určené výslovne pre občanov krajín Strednej a Východnej Európy. WU Executive Academy dnes patrí medzi popredných poskytovateľov programov ďalšieho vzdelávania v Strednej a Východnej Európe a je časťou najväčšej ekonomickej univerzity v Európe -Wirtschaftsuniversität Wien. Cieľom WU Executive Academy je podpora potenciálnych

dium CEE prichádzajú do úvahy občania niektorej z krajín Východnej a Strednej Európy s ukončeným univerzitným/VŠ-vzdelaním a minimálne 3-ročnou skúsenosťou z praxe. Ďalším predpokladom budúceho štipendistu je úspešný kariérny postup a vysoká osobná motivácia.

WU Executive Academy Wirtschaftsuniversität (WU), ako najväčšia Ekonomická univerzita v Európe patrí k svetovej špičke vysokých škôl vo svete a WU Executive Academy sa svojim programovým portfóliom zaradila medzi Top 100 vysokých škôl sveta poskytujúcich vzdelanie v oblasti „Executive Education“. Súčasťou jej portfólia sú programy MBA, Master of Laws, univerzitné študijné programy, programy a semináre pre firmy. Ako jediná spomedzi rakúskych vzdelávacích inštitúcií, poskytujúcich programy MBA, získala WU Executive Academy akreditáciu EQUIS, jedného z najrenomovanejších akreditačných systémov nadácie EFMD (European Foundation of Management Development). Okrem toho bola akadémia za kvalitu svojich MBA programov ocenená pečaťou kvality AMBA (Association of MBA). WU Executive Academy v rozličných hodnoteniach: Financial Times European Business School Ranking (2011): # 28 (v Európe) Financial Times Executive MBA Ranking (2011): # 38 (celosvetovo) Frankfurter Allgemeine Zeitung MBA Ranking (2005): # 1 spokojnosť absolventov SRN/RAK/ŠVAJČ Handelsblatt MBA Ranking (2006): vo svetovom meradle medzi najlepšími 50 MBA programami Industrie Magazin MBA Ranking (2011): # 1 (hodnotenie rakúskych hospodárskych špičiek) WU Executive Academy poskytuje každoročne vzdelanie a ďalšie vzdelávanie priemerne 900 absolventom VŠ a cca 1.200 vedúcim pracovníkom, odborníkom a potenciálnym špičkám z viac ako 75 krajín. V súčasnosti prebiehajú študijné cesty a výuka vo viac ako 15 krajinách na troch kontinentoch.

špičiek pri uskutočňovaní ich individuálnych cieľov pri vzdelávaní a budovaní kariéry. Práve z tohto dôvodu udeľuje WU Executive Academy vybraným uchádzačom z krajín Strednej a Východnej Európy vlastné čiastočné CEE-štipendiá v študijnom odbore Professional MBA. Kritériá na udelenie štipendia Ako uchádzači o čiastkové štipen-

Postup pri udeľovaní Záujemcovia odošlú svoju žiadosť zároveň s motivačným listom priamo na manažment programu Professional MBA WU Executive Academy. Výberová komisia vyberie štipendistov, vybraní uchádzači budú pozvaní na osobné interview s vedením kurzu. Ďalšie informácie: www.executiveacademy.at/pmba

Na WU prednášajú medzinárodne renomovaní profesori a profesorky a top manažéri/ky. Programy sprevádzajúce frekventantov pri výkone ich profesie zaručujú efektívne, interdisciplinárne a trvalo udržateľné vedomosti a umožňujú im úspešné zvládnutie výkonu ich povolania. V úzkej spolupráci s jednotlivými odvetviami hospodárstva a možnosť vzdelávania sa pod vedením najuznávanejších profesorov a profesoriek z viac ako 200 partnerských univerzít z celého sveta a temer 400 vedcov a vedkýň, pôsobiacich priamo na WU, vytyčuje WU inovatívne a trvalo udržateľné vzdelávacie iniciatívy. www.executiveacademy.at


30-31_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:18 Stránka 5

univerzitný

Šport

TÉMA:

Majstrovstvá sveta v karate Univerziáda SR


32-35_14-15.qxd 5. 9. 2012 12:47 Stránka 2

32

student life

Akademické

majstrovstvá sveta v karate Akademické majstrovstvá sveta v karate sa uskutočnili v Športovej hale Mladosť v Bratislave v dňoch 13. - 15. júla 2012. Z pohľadu Slovenskej asociácie univerzitného športu i Slovenského zväzu karate boli mimoriadne úspešné.

Slovenskí vysokoškoláci získali spolu 7 medailí. Ziskom jednej zlatej, troch strieborných a troch bronzových medailí sa Slovensko umiestnilo na peknom 5. mieste v medailovom hodnotení zo 43 zúčastnených krajín sveta. Pozitívne treba hodnotiť aj celkovú účasť takmer 500 vysokoškolákov, ich športovú a výkonnostnú úroveň. Prítomnosť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a niekoľkých veľvyslancov na finálovom popoludní vytvorila priestor na prezentáciu kvality nášho vysokoškolského športu, ale aj športového odvetvia karate. Mali možnosť osobne posúdiť zaujímavé zápasy najvyššej svetovej kvality a priamo porovnať úroveň našich pretekárov so svetovou špičkou. Na svetových akademických podujatiach veľmi často štartujú špičkoví športovci – účastníci Majstrovstiev sveta a Európy. Zo strany zahraničných účastníkov bolo pozitívne hodnotené prijatie primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom v Primaciálnom paláci. Z pohľadu športovotechnického zabezpečenia sa v budúcnosti zameriame na kvalitnejší výber priestorov. ŠH Mladosť mala málo výkonnú vzduchotechniku. problémom sa ukázal aj termín samotného podujatia (prázdniny),

kedy je zložité zabezpečovať podujatie najmä dobrovoľníkmi a hosteskami. Zorganizovať podujatie takého formátu predstavuje nesmierne množstvo práce. Preto sa chceme aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Najmä členom organizačného výboru, Slovenskému zväzu karate, Slovenskej asociácii univerzitného športu, Medzinárodnej federácii univerzitného športu (FISU), všetkým dobrovoľníkom, predstaviteľom štátnej správy, akademickej obce, samosprávy, aj zástupcom šporových občianskych združení. Veľmi dobrá spolupráca bola so štátnou i mestskou políciou. Napriek veľmi pestrému zloženiu krajín, národností a vierovyznaní sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Samozrejme osobitné poďakovanie patrí našim úspešným vysokoškolským karatistom za ich mimoriadne výkony a dosiahnuté výsledky, čím sa zaslúžili o naše vynikajúce umiestnenie v celkovom poradí krajín. Všetkým prajeme veľa zdravia a síl do ďalšej športovej činnosti. Anton Znášik prezident SAUŠ, predseda OV Daniel Líška prezident SZK


32-35_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:21 Stránka 3

33

8th WORLD UNIVERSITY KARATE CHAMPIONSHIPS 12/15 July 2012 - Bratislava (Slovakia)

Výsledky našej reprezentácie: 1. miesto: KATA TEAM (Dušana Čierna, Erika Hrušecká, Katarína Liptáková)

2. miesto: KUMITE TEAM (Jana Vojtikevičová, Viktória Semaníková, Dagmara Kubinská, Lucia Kováčiková)

 Adam Lieskovský - KUMITE - 84 kg

 Katarína Liptáková – KATA

 Jana Vojtikevičová - KUMITE - 55 kg

3. miesto: Matej Urík - KATA

 Dagmara Kubinská - KUMITE - 61 kg

Kompletné oficiálne výsledky šampionátu: https://www.sportdata.org/karate/set-online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=757&ver_info_action=info#a_eventhead


32-35_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:21 Stránka 4

34

student life

Katarína Liptáková, najúspešnejšia reprezentantka šampionátu - 2. miesto KATA + 1. miesto KATA TEAM (Dušana Čierna, Erika Hrušecká, Katarína Liptáková) má táto dvojitá premiéra, akademická aj finálová, pre mňa cenu zlata. Ako vnímate organizáciu a priebeh šampionátu?

Myslím si, že organizácia šampionátu bola veľmi dobre zvládnutá. Žiadne veľké časové prestoje, žiadne zbytočné stresy. Hodnotím to na výbornú, respektíve na Áčko. ;) A predchádzajúce úspechy zo šampionátov...

Zúčastnili ste sa najväčšieho akademického šampionátu – MS v karate. Aké to bolo stretnúť akademickú špičku v domácom prostredí?

Po prvýkrát som dostala príležitosť zúčastniť sa akademického šampionátu. Bola to pre mňa jedna veľká skúsenosť. Cítila som obrovskú podporu zo strany publika, čo ma naozaj hnalo vpred a som za to veľmi vďačná. Avšak samotný fakt, že sa šampionát konal v domácom prostredí som nebrala ako nejakú výhodu. Vydať zo seba maximum musíte, či ste doma alebo v nejakej inej krajine a toho som si bola od začiatku vedomá. Ako prebiehala príprava na šampionát, dalo sa skĺbiť štúdium a tvrdá príprava?

Som študentkou Ekonomickej univerzity v Bratislave na Fakulte medzinárodných vzťahov. Tento rok som úspešne ukončila druhý ročník a bola som veľmi rada, že na rozdiel od minulého roka, kedy som sa ešte v júli mordovala s knihami, sa mi tentoraz podarilo zvládnuť všetky skúšky oveľa skôr. Musím priznať, že ma to síce stálo veľa nervov, ale na druhej strane mi to naozaj veľmi pomohlo, pretože som mala úplne voľné po-

le na tréningy a mohla som sa naplno venovať príprave bez akýchkoľvek vedľajších vplyvov. Ako vám vaša univerzita vychádza v ústrety vzhľadom na vaše dosiahnuté úspechy? Pociťujete určité výhody ako športovec?

Ak by som mala stručne odpovedať na všetky tieto otázky, tak len jednoslovne... NIE. Už v prvom semestri som bola oboznámená so skutočnosťou, že niečo ako individuálny študijný plán neexistuje. Všetko je na dohode s jednotlivými vyučujúcimi. Sú takí, ktorých to vôbec nezaujíma ale samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí dokážu vyjsť v ústrety a dokonca sa aj zaujímajú o výsledky. Škoda len, že v tom druhom prípade je to tak možno jeden vyučujúci za semester... Pamätám si ako mi raz povedali: „Nuž, musíš si vybrať, buď chceš študovať alebo športovať...“. Ale samozrejme nečakala som nejakú extra pozitívnu odozvu, predsa len už nie sme na strednej škole, takže to neberiem ako nejaký strašný hendikep. Kto chce, nájde si spôsob, avšak o niečo väčšia podpora zo strany školy by tiež nebola na škodu a určite by veľmi povzbudila.

Aká bola cesta za vašou medailou?

Čo sa týka súperiek, tak s ani jednou, až na reprezentantku z Českej republiky, som sa v priamom súboji nikdy nestretla. Nepoznala som teda ich kvality a nevedela som, aké výkony od nich môžem očakávať. Pravdu povediac, táto pozícia mi vždy oveľa viac vyhovuje, ako keď presne viem, proti komu nastupujem. Samozrejme, že v hale si ich „očekujem“, ale je to iné, ako keď už ráno idete do haly s tým, že v druhom kole idete proti vicemajsterke sveta a podobne. Ale samozrejme, nikdy neviete, ako daná súperka bude cvičiť a preto tu určite neostáva miesto na akékoľvek podceňovanie súpera. Trošku som sa bála, že keď nastúpim na tatami, tak pod vplyvom stresu bude moje cvičenie do istej miery zviazané, ale nič také sa nekonalo a na tatami som nechala naozaj všetko, čo vo mne bolo. Škoda zaváhania v podobe miernej straty stability, ktorá si moju priazeň rozhodcov určite nezískala. No prehra 0:5 ma koniec koncov až tak veľmi nemrzela. Už len samotný fakt, že sa mi podarilo prebojovať až do finále ma veľmi potešil. Na juniorských šampionátoch sa mi nepodarilo prebojovať až tak vysoko, a aj preto

Prvýkrát som sa zúčastnila akademického šampionátu. Toto je teda môj prvý úspech, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil a veľmi si ho cením. Vo februári 2011 som na ME kadetov a juniorov v Srbsku získala bronzovú medailu v kategórii do 21 rokov. Následne na to som v októbri v rovnakej kategórii vybojovala bronz na MS v Malajzii. Tento rok som obhájila bronz z ME J&K v Azerbajdžane a tým som uzavrela svoje pôsobenie v tejto kategórii. A na záver...

Rada by som využila tento priestor na poďakovanie všetkým, čo pri mne stoja, pomáhajú mi a podporujú ma. Samozrejme, že veľká vďaka patrí rodičom, pretože tí ma podporujú od úplného začiatku a som im za to veľmi vďačná. Ďalej ďakujem trénerke Kristíne Mackovej, ktorá stojí za všetkými mojimi úspechmi a s istotou viem povedať, že bez jej pomoci by som dnes mohla o podobných výsledkoch len snívať. Tiež ďakujem priateľom, ktorí mi dennodenne pomáhajú, či už na tréningoch alebo v škole a dodávajú mi energiu a silu ísť vždy ďalej. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka domovskému klubu ŠŠK Bratislava a Slovenskému zväzu karate za podporu a prejavenú dôveru, rovnako tak Národnému športovému centru a tiež službe Memoria. Naozaj vám všetkým zo srdca ďakujem!


32-35_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:21 Stránka 5

35

Športový kalendár september – október 2012 Región BRATISLAVA BASKETBAL FLORBAL FUTSAL HOROLEZECTVO ORIENTAČNÝ BEH PLÁVANIE VESLOVANIE VOLEJBAL

INÉ

Vysokoškolská liga v basketbale mužov a žien bratislavských VŠ Vysokoškolská liga vo florbale bratislavských VŠ Vysokoškolská liga vo futsale mužov bratislavských VŠ Futsalová liga študentov ubytovaných v Mlynskej doline Memoriál J. Psotku Dunajská buzola 2012 Vysokoškolská liga v plávaní bratislavských VŠ Memoriál Reiskupa Slávia EU cup 12 Septembrový turnaj Vysokoškolská liga vo volejbale mužov a žien bratislavských VŠ Festum Academiae

október – máj október – apríl október – apríl jeseň október september október – apríl september september september október – máj október

TJ Slávia UK TJ Slávia UK TJ Slávia UK HK Filozóf TJ Slávia STU Slávia Farmaceut TJ Slávia UK TJ Slávia STU VK Slávia EU VK Slávia EU TJ Slávia UK MFEI

október október - november október október október

PF UKF Nitra UJS Komárno ZŠK SPU Nitra ZŠK SPU Nitra ZŠK SPU Nitra

september október október – apríl október október október október október september

Slávia Žilina ŠK UMB B. Bystrica AC UNIZA ŠK UMB B. Bystrica Slávia Ekonóm BB Slávia TU Zvolen KTV UMB B. Bystrica KTV UMB B. Bystrica ŠK ŽU Žilina

september september október – december október október október marec - december október október september september október október október október

UPJŠ Košice PU Prešov ATU Košice TJ Slávia UVLF Košice ATU Košice Slávia UVLF Košice Slávia UVLF Košice UPJŠ Košice Slávia UVLF Košice UPJŠ Košice ATU Košice UPJŠ Košice

Región ZÁPAD BIATLON FUTSAL PLÁVANIE ŠACH TENIS

O Pohár dekana UKF IV. liga vo futsale fakúlt UJS Pribinov pohár O pohár Matice slovenskej Akademický turnaj študentov ZŠK SPU

Región STRED ATLETIKA FLORBAL KARATE ORIENTAČNÝ BEH PLÁVANIE TENIS VOLEJBAL

XXVI. Zátopkova desiatka Súťaž vysokoškolákov Vysokoškolská liga vo floorbale XIV. európsky turnaj univerzít Pohár dekana Ekonomickej fakulty UMB Jelení paroh Banskobystrický pohár v plávaní 2012 Tenisové majstrovstvá Univerzity Mateja Bela Medzinárodný volejbalový turnaj žien

Región VÝCHOD AEROBIK ATLETIKA BOWLING JAZDECTVO KICKBOX KYNOLÓGIA SÁLOVÝ FUTBAL TURISTIKA VODÁCTVO

VOLEJBAL

Memoriál Věry Medveďovej Maratónska štafeta vysokoškolákov Bowling Cup vysokoškolákov Košický pohár - parkúr Akademické majstrovstvá v kickboxe Cena rektora UVLF Sálový futbal o majstra UVLF Imatrikulačný turnaj v minifutbale Výstup na Sivec Splav veteránov Jesenné „Čokoládové preteky“ vo vodnom slalome a zjazde Košický vodácky maratón Zatváranie vodáckej sezóny Hornád Košický vodácky maratón Turnaj v mix volejbale k MDŠ

UVLF Košice UPJŠ Košice


36-38_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:26 Stránka 1

36

student life

Foto: Lukáš Chovanec, Matúš Putala

III. univerziáda SR 2012 – letná časť Organizátorom letnej časti Univerziády SR bola Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Bolo to po prvýkrát, keď takéto podujatie organizovala fakulta a nie vysoká škola. Záštitu nad pretekmi prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, D. Čaplovič. Hlavným motívom našej práce bolo pripraviť Univerziádu ako stretnutie mladých ľudí, študentov VŠ, ktorých spája vzťah k športu. Väčšina súťaží sa uskutočnila v areáli FTVŠ UK na Lafranconi. Vďaka tomu sa stretli športovci rôznych špecializácií, ktorí sa v priebehu roka na súťažiach nemajú šancu spoznať. Výnimkou boli letný biatlon (Predajná), horská cyklistika (Karlova Ves) a golf (Báč).

Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 812 akreditovaných účastníkov. Je to počet, ktorý reálne odzrkadľuje situáciu v slovenskom vysokoškolskom športe. V tabuľke sú uvedené počty športovcov z jednotlivých VŠ. Ukázalo sa, že športy ako synchronizované plávanie, horská cyklistika, hádzaná a vzpieranie medzi vysokoškolákmi zatiaľ nemajú masovú základňu, ale veríme, že ich zaradením do progra-

mu USR sme dali malý podnet na ich popularizáciu. Sklamaním bola účasť v tenise – len 3 dievčatá a 15 chlapcov. Tradičné športy (atletika, basketbal, volejbal, futbal, plávanie) mali pomerne vysokú účasť a niektoré výsledky, resp. zápasy mali dobrú športovú úroveň, veď v tímoch boli hráči najvyšších súťaží. Dominantné postavenie medzi vysokými školami na Slovensku potvrdila Univerzita Komenského

v Bratislave, ktorá mala v súťažiach jednoznačne najviac študentov. Výsledky v jednotlivých športoch by zaberali veľký priestor, preto by sme čitateľom odporučili webovú stránku fakulty (www.fsport.uniba.sk), na ktorej sú kompletné výsledkové listiny a fotografie z jednotlivých športov. Tie nám nafotil športový fotograf P. Uhrín, absolvent FTVŠ UK bez nároku na honorár a do-


36-38_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:26 Stránka 2

37

ktorand L. Chovanec. V prehľade uvádzame celkový počet medailí, ktoré získali jednotlivé VŠ (v individuálnych športoch), resp. jednotlivé regióny v kolektívnych športoch. Medzi jednotlivcami boli najúspešnejší plavci. Mimovičová Zuzana (Prírod. fakulta UPJŠ Košice) mala bilanciu 4-0-1, pričom vytvorila 4 nové rekordy univerziády a študent FTVŠ UK Ľuboš Grznár (4-1-0), ktorý prekonal 3 slovenské univerziádne rekordy. Za pozornosť však stojí aj výkon v skoku do výšky (220 cm), ktorý dosiahol študent Fakulty športu PU v Prešove Lukáš Beer. Spestrením atletických súťaž bolo zaradenie koedukovanej štafety (dvaja muži, dve ženy) 4x350 m (jeden okruh atletickej trate). S nadsádzkou môžeme povedať, že sme v nej vytvorili „svetový rekord“... Súčasťou USR 2012 bola aj výstava karikatúr vo vestibule fakulty, ktorú pripravil Bratislavský

Zastúpenie jednotlivých VŠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

VŠ UK (z toho FTVŠ) UMB UKF PU UPJŠ, TU SPU ŽU Maturanti STU EU PanVŠ PedF AOS TU TU City Uni VŠMU, VŠVU LF VŠE VŠCHT Uni KU VŠ STU Zastúpenie celkom

Mesto Počet Bratislava 159 (112) Banská Bystrica 76 Nitra 44 Prešov 44 Košice 43 Nitra 34 Žilina 32 SR 30 Bratislava 28 Bratislava 23 Bratislava 6 Komárno 6 Liptovský Mikuláš 4 Zvolen 4 Trenčín 3 Bratislava 2 Bratislava 2 Brno 2 Praha 2 Birmingham 1 Ružomberok 1 Skalica 1 Trnava 1 548

klub karikaturistov. Jeho členovia (M. Bachratý, F. Okruhlica, P. Gábriš, J. Lipták, A. Lednický) predstavili trochu iný, humorný pohľad na šport s názvom „Športom k trvalej invalidite, ale s úsmevom.“ K úspešnému priebehu USR 2012 prispelo aj kvalitné materiálne zabezpečenie. Futbalový turnaj (jediný šport, ktorý trval tri dni) sa hral na novom ihrisku s umelou trávou, na športové hry bola v hale zrekonštruovaná palubovka a nainštalovaná nová svetelná tabuľa. Katedra atletiky zabezpečila elektronické meranie časov. To všetko pozitívne podčiarklo prácu organizátorov, rozhodcov a technických čiat. Vďaka patrí ubytovacej komisii, ktorá zabezpečovala ubytovanie, firme GastTom, ktorá sa starala o žalúdky športovcov a ochotne, podľa potreby predĺžila termíny vydávania stravy, Vďaka patrí aj akreditačnej komisii, ktorá nepretržite (od 7.00 až do 21.30


36-38_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:26 Stránka 3

38

student life

hod.) počas celej Univerziády zabezpečovala servis pre športovcov, organizačných pracovníkov, resp. všetkých akreditovaných účastníkov Záverečný ceremoniál sa uskutočnil v Športovej hale prof. Rovného. Zúčastnili sa ho zástupcovia MŠVVŠ SR, SAUŠ, mesta Bratislavy, učitelia UK a študenti FTVŠ UK. Jeho priebeh moderovala herečka E. Podzámska. V programe vystúpili mladí tanečníci VŠK FTVŠ UK a hudobníci z bratislavského Konzervatória. Na záver dekan FTVŠ UK odovzdal zástavu univerziády generálnemu sekretárovi SAUŠ a letná časť III. univerziáda SR 2012 sa definitívne skončila.

Počet medailí jednotlivých VŠ v individuálnych športoch Škola 1. UK Bratislava 2. UMB B. Bystrica 3. PU Prešov 4. UPJŠ Košice

Zlato 24 15 6 5

Striebro 29 12 0 0

Bronz 25 6 5 1

Počet medailí jednotlivých regiónov v kolektívnych športoch Región 1. Bratislava 2. Stred 3. Východ 4. Západ

Zlato 4 1 1 0

Striebro 3 2 0 1

Bronz 0 1 1 4

Priebeh III. Univerziády SR nás presvedčil, že fakulta má personálne i priestorové zabezpečenie na také veľké podujatie. Skúsenosti zamestnancov, ochota doktorandov a študentov pomôcť sú dostatočnou zárukou, že FTVŠ UK môže aj v budúcnosti zvládnuť podobné podujatie. Jej celkovú atmosféru asi najlepšie vystihuje veta z jedného hodnotenia: „Univerziáda SR sa kľudne môže nazvať Slovenská olympiáda študentov vysokých škôl“. Anton Lednický predseda organizačného výboru USR 2012


HN_digital_A4_0612_3008.indd 1

30.8.2012 15:39


36-38_14-15.qxd 17. 9. 2012 9:26 Strรกnka 5

Student life  

September 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you