Page 1

máj 2011

Projekt

odborneskripta.sk hraj o dovolenku pri mori

red bull art of can literárna súťaž SlovenskÆ republika Slovenská republika

Oslovuje osobnosti budúcnosti... Dnes.

9. 5. – 20. 11. 2011

summerbeach rudava súťaž o vstupenky

Lekár s veľkým srdcom

Svetová letná univerziáda 2011

RED BULL ART OF CAN

eurocampus_3_2011.indd 1

Študenti sa vystavili

2. 5. 2011 22:55:29


MacBook Pro Mobilitu a výkon berte teraz ako samozrejmosť. Nová generácia prenosných počítačov je tu.

Procesory Intel i5 a i7 2x rýchlejší ako predchádzajúca generácia

Nové grafické čipy AMD 3x rýchlejší ako predchádzajúca generácia

Nové možnosti pripojenia ďalších zariadení 20x rýchlejší ako USB 2.0

Pre špeciálne študentské ponuky sledujte www.istyleslovakia.sk

Študentské zľavy môžu využiť študenti alebo učitelia starší ako 18 rokov po predložení ISIC alebo ITIC karty. Pre aktuálnu dostupnosť a ceny navštívte stránky www.istyleslovakia.sk

eurocampus_3_2011.indd 2

2. 5. 2011 22:55:33


Projekt

obsah SlovenskÆrepublika

CAMPUS CIRKUS

Spája študentov vysokých škôl Slovenskej republiky Redakcia redakcia@eurocampus.sk Spolupracovníci PaedDr. Mikuláš Ortutay, SAUŠ PaedDr. Stanislav Kosorin, SAUŠ PhDr. Andrea Kučerová, UK v Bratislave PaedDr. Mária Kalečíková, EU v Bratislave PhDr. Renáta Chosraviová, SPU v Nitre PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., ŽU v Žiline PaedDr. Ľudmila Malachová, ŽU v Žiline Juraj Grečnár, ŽU v Žiline Mgr. Beata Slobodová, PhD., UCM Trnava Mgr. Lucia Jelčová, UCM Trnava Mgr. Adriana Krupová, TU v Trnave PaedDr. Beáta Dobay, UJS v Komárne Ing. Martina Debnárová, AIESEC Dominika Gadušová, iKnow Club

Obchod a inzercia Elena Lipianska lipianska@eurocampus.sk 0903 717 514 Projektový koordinátor Ing. Katarína Hrnčárová hrncarova@eurocampus.sk 0901 717 514 Grafické spracovanie Magazines s.r.o. Distribúcia Časopis je distribuovaný zadarmo 6x počas školského roka (sept. – máj) študentom vysokých škol v SR. Webové stránky www.eurocampus.sk/casopis.htm Vydavateľ Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava Tel /Fax: +421 2 4363 0013 e-mail: redakcia@eurocampus.sk

4

na pôde UK v Bratislave 5

Úspech Rádia X

6

Veľké sťahovanie sliepok

6

Študenti sa vystavili

7

Na obraz utrpenia detí sa zvyknúť nedá

10

Komenského zbierka kníh

10

Medzi Skyllou a Charybdou

10

Dual Career – Training and Education

12

Botanickú záhradu SPU zdobia ginká

12

Vitamín D a nebezpečenstvo...

13

Spolupráca s Maticou slovenskou

13

O postavení žien na vidieku

14

Predstavujeme Trnavskú univerzitu

15

iKnow Club na FEI STU

15

Prvé iTea

16

Doctor honoris causa

16

Golfový šampionát univerzít CARREER MANAGEMENT PROGRAM

20

Sprievodca prvými krokmi

22

Tak tu ma máte...

25

Hovoriť striebro, mlčať zlato

26

Nepodceňujte adaptáciu

28

Užitočné desatoro ako si udržať prácu

29

Výučbový program STOCK TRAK pre univerzity

30

Zahraničná stáž pre vysokoškolákov i absolventov

Ročník II, máj 2011 Evidenčné číslo MK SR: EV 4148/10

UNIVERZITNÝ ŠPORT 33

Partneri projektu

Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov

Svetová letná univerziáda 2011 pripravená

33

Komárňanské univerzitné dni

34

FTVŠ UK otvorila Golfové akademické centrum

34

Ladislav Križan

35

Zaplnené športoviská Žilinskej univerzity

36

Minister prijal medailistov Svetovej zimnej univerziády

36

Vodný pólista Valovič si podal ruku s Obamom

37

Šampionát Žilinskej univerzity v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu

38

Slávnostné otvorenie telocvične HO-PA SÚŤAŽE

5

VYHRAJ LETNÚ DOVOLENKU NA MALLORCE

6

VYHRAJ LÍSTKY NA FESTIVAL SUMMERBEACH RUDAVA

11

VYHODNOTENIE STOCK MARKET CHALLENGE

17

RED BULL ART OF CAN

18

LITERÁRNA SÚŤAŽ

31

MOST DESIRED COMPANY

Oslovuje osobnosti budúcnosti... Dnes. 3

eurocampus_3_2011.indd 3

2. 5. 2011 22:55:33


campus cirkus

Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov na pôde Univerzity Komenského v Bratislave V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa 17. marca 2011 uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu UK, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt sa zúčastnili predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, ako i ďalší verejní činitelia. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., inauguroval desiatich dekanov fakúlt UK: prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. (Lekárska fakulta UK), prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. (Právnická fakulta UK), prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. (Filozofická fakulta UK), doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. (Pedagogická fakulta UK), doc. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), prof. MUDr. Jána Danka, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK), prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. (Fakulta managementu UK) a prof. PhDr. Silviu Mihálikovú, PhD. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK). Vo svojom inauguračnom prejave rektor UK uviedol: „Verím, že dobre poznám slabé aj silné stránky Univerzity Komenského a plne si uvedomujem, že nebude jednoduché napĺňať rozvojové

programy tak, aby boli akceptovateľné každým členom akademickej obce. Mojou snahou však bude spájať záujmy jednotlivých fakúlt a pracovísk.“ Rektor UK tiež apeloval na potrebu posilnenia integrity univerzity – umocnením kompetencií senátov fakúlt a senátu univerzity. Ako ďalej zdôraznil: „Investície do vzdelávania a vedy sú základným predpokladom rozvoja vyspelej ekonomiky. Žiaľ, na Slovensku je táto oblasť dlhodobo poddimenzovaná.“ Za inaugurovaných dekanov fakúlt UK predniesol na slávnostnom podujatí akceptačnú reč dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., ktorý okrem iného kritizoval masifikáciu a kvantifikáciu vysokoškolského vzdelávania. „Nám všetkým by som zaželal, aby sa rozpočtový krajec určený pre vedu a vzdelávanie úspešne zväčšoval a aby sme čoskoro zabudli, že sme vôbec riešili nejakú dilemu výberu medzi betónom a vedou, ktorá podľa všetkých pravidiel zdravého rozumu v informačnej či znalostnej

Spondeo ac polliceor – slávnostný sľub rektora UK prof. K. Mičietu

Na slávnostnej inaugurácii rektora UK a dekanov fakúlt UK sa zúčastnila aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová

spoločnosti nemá mať svoje miesto,“ uviedol v závere svojho príhovoru dekan Filozofickej fakulty UK. Na slávnostnom podujatí sa prihovorili aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, ktorý uviedol: „Univerzita Komenského je na vysokoškolskom trhu dominantným hráčom. Doteraz vždy do veľkej miery určovala kvalitu morálky vo vysokom školstve a verím, že to tak aj zostane.“ Slávnostná inaugurácia rektora UK bola v poradí 39-tou na najstaršej slovenskej univerzite. Od založenia univerzity v roku 1919 bolo na UK uskutočnených (vrátane tohtoročnej) 39 inštalácií 37 rektorov (do funkcie rektora neboli slávnostne uvedení 6 rektori a 2 rektori boli počas 2 funkčných období slávnostne inaugurovaní dvakrát). V prípade prvého rektora UK prof. MUDr. Kristiána Hynka sa tento slávnostný akt nekonal. Prvá slávnostná inštalácia nového rektora sa na univerzite uskutočnila až 21. marca 1922, keď rektorský úrad od prof. K. Hynka prevzal prof. JUDr. Augustín Ráth (slávnostný akt sa konal v aule na Kapitulskej ulici). PhDr. Andrea Kučerová, foto: Miloslav Novák

Rektor UK počas inauguračného prejavu

4

eurocampus_3_2011.indd 4

2. 5. 2011 22:55:37


campus cirkus Žilinská univerzita

Úspech Rádia X V poradí siedmy ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových štúdií, klubov a krúžkov RÁDIORALLYE 2011 sa tento rok niesol v znamení úspechu moderátorov, redaktorov a technikov žilinského Internátneho rozhlasového štúdia Rádia X. Ako nás informoval programový riaditeľ Ing. Ladislav Eliaš, počas dvojdňového maratónu rôznych disciplín sa približne 15 –členný tím zo Žilinskej univerzity poriadne zapotil, ale výsledok celkom určite stál za to. Domov si priniesol celkom deväť medailí, z toho štyri ocenenia za prvé, tri ocenenia za druhé a dve ocenenia za tretie miesto. Tohtoročnej súťaže v Ružomberku sa zúčastnilo desať univerzitných rádií z celého Slovenska. Súperilo sa v jedenástich kategóriách. Popri tvorbe reportáží, hudobných záznamov, akustických trikov a ďalších činností sa súčasťou podujatia stalo aj Live vysielanie a Fonorallye, počas ktorej sa overovala žurnalistická a technická pohotovosť v tvorbe živých tematických vstupov. Zástupcovia našej univerzity ocenili kvalitnú organizáciu, profesionálnu porotu

a ako dodal Eliaš: „Najmä skúsenosť pre členov rádia. Pozitívne je aj to, že Rádio X sa dostane do povedomia aj iných rádií, vznikajú kontakty a  priateľstvá, ktoré spája spoločná záľuba.

Navyše, odborná porota počas súťaže poskytovala súťažiacim cenné rady, ktoré môžu počas svoje praxe v rozhlase ďalej využívať.“ PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

5

eurocampus_3_2011.indd 5

2. 5. 2011 22:55:38


campus cirkus

Študenti sa vystavili Kreatívne štúdio v bloku AC Fakulty humanitných vied ožilo 29. marca 2011 tancom a hudbou. Študenti druhého ročníka odboru Mediamatika a kultúrne dedičstvo otvorili vernisážou výstavu prác študentov Žilinskej univerzity s názvom „Vystav sa“. Netradičný nápad skrsol v hlavách študentov už v októbri minulého roka. Všimli si, že mnohí počas prednášok kreslia na papiere s poznámkami. Za pedagogickej pomoci PaedDr. Silvie Antolovej z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva zorganizovali výstavu

prác, ktoré pôvodne vznikli ako vedľajší produkt a bežne by zostali nepovšimnuté. Do nultého ročníka výstavy sa zapojilo 12 študentov z našej univerzity, ktorí spolu zaslali viac než 100 prác. Počas otvorenia výstavy bol pripravený program s hudobným vystúpením a orientálnym tancom. Hlasovanie o najlepší príspevok vyhral Peter Lang, študent prvého ročníka fakulty PEDAS. Návštevníci vernisáže mu odovzdali cez 30 hlasov. Práce študentov sú počas apríla vystavené v budove AC. Odtiaľ budú presunuté do Krajskej knižnice v Žiline. Na otázku, aká je budúcnosť tohto nápadu nám dala odpoveď Zuzana Čižmanská: „Radi by sme usporiadali výstavu aj na budúci rok,

ale závisí to predovšetkým od sponzorov.“ Spolu so svojimi spolužiakmi verí, že sa táto výstava môže stať tradíciou a prejavom kreativity študentov, ktorí sú plní nových nápadov. Juraj Grečnár, študent FHV ŽU v Žiline; foto: Marián Kečkéš

Veľké sťahovanie sliepok

V Európskej únii je v neprirodzených klietkových podmienkach chovaných takmer 200 miliónov nosníc – sliepok určených na znášanie vajec. V úzkych klietkach má každá nosnica priestor menší ako hárok papiera veľkosti A4. Nemôžu tu vykonávať žiadnu zo svojich prirodzených potrieb. Nemôžu si ani vystrieť krídla a iba s ťažkosťami sa v klietke otočia. Pobyt v preplnených klietkach spôsobuje sliepkam fyzické utrpenie – dochádza ku zlomeninám zoslabnutých kostí. A práve od sliepok z klietkových chovov pochádza väčšina vajec, ktoré kupujeme. Našťastie, alternatíva existuje. V mnohých predajniach potravín dostať

kúpiť vajcia z alternatívnych – nek- Slovenskej republiky (vydané na žiadosť Slobody lietkových chovov. Je ich jednodu- zvierat v decembri 2010 Ministerstvom pôdohosché rozoznať. Na krabici od vajec podársva SR) vyjadruje podporu prijatia zákona by malo byť na obale slovom napísane z akého v plánovanom termíne k 1.1. 2012, nie je ešte chovu pochádzajú vajcia. Okrem toho, musí byť všetko vyhraté. Lobby Poľska môže zmeniť nie od roku 2004 každé vajce v EÚ označené kódom, len rozhodnutie našej krajiny, ale i iných menej ktorý udáva spôsob chovu. Všimnite si prvú čís- presvedčených členov únie a tak prijatie zákona licu rozlišovacieho kódu na vajci. 0 – ekologic- vážne ohroziť. Úspech kampane je v rukách nás ký chov (BIO), 1 – voľný chov, 2 – podstielkový Euroobčanov. chov, 3 – klietkový chov. Zapojte sa do kampane Veľké sťahovanie slieKeďže nejde o pár sliepok, žijúcich v klietko- pok a pomôžte sliepkam lepšie žiť! Je to jednoduvom chove, ale takmer o 200 miliónov, je dôležité ché – stačí poslať emailom hotový list európskym zakázať v EÚ používanie holých batériových klie- ministrom a vyjadriť tak podporu zákonu! Len tak tok. Po veľkej európskej kampani ochranárskych dostane vyše 200 miliónov európskych sliepok organizácií v roku 1999 európski ministri schválili šancu na lepší život! Andrej Krbyla, smernicu o nosniciach (smernica Rady1999/74/ v spolupráci so Slobodou zvierat, ES), ktorá od 1. januára 2012 zakazuje vo koordinátorka kampane Silvia Čanová všetkých členských krajinách EÚ chov nosníc v holých batériových klietkach a zároveň zakazuje i predaj vajec z takýchto chovov. Hotové listy ministrom a všetko o kampani nájdete na: Napriek tomu, že na prípravu na zákon mala www.slobodazvierat.sk/Velke-stahovanie-sliepok.145.0.html Európa takmer 12 rokov, žiada Poľsko o odVšetko o neklietkových vajciach nájdete na: klad zákona. Prijatie odkladu by predĺžilo www.slobodazvierat.sk/Pozor-na-vajcia.96.0.html utrpenie miliónov európskych sliepok. NapVideo ako žijú nosnice v chovoch 0, 1, 2 a 3: riek tomu, že posledné oficiálne stanovisko www.youtube.com/watch?v=gZLlOqlP6GA

Vyplň anketu na www.eurocampus.sk a vyhraj vstupenky na festival Summerbeach Rudava!

6

eurocampus_3_2011.indd 6

2. 5. 2011 22:55:39


campus cirkus

Rastislav Maďar z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského hovorí

„Na obraz utrpenia detí sa zvyknúť nedá“ Lekár s veľkým srdcom a túlavými topánkami. Aj tak by sme mohli stručne charakterizovať doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD. – lekára, pedagóga, humanistu, zakladateľa medzinárodnej charitatívnej organizácie, s ktorým sme sa porozprávali o jeho zahraničných misiách, ľudskej bolesti, duševnej hygiene, ale i spomienkach na študentské časy.

Na zahraničných misiách

Kedy ste v sebe objavili túžbu stať sa lekárom? Na ten moment si pamätám veľmi presne. Ako 11-ročný som videl v televízii zábery z obrovského hladomoru v Afrike. Pohľad na deti s veľkými bruškami, ktoré sa sotva držali na nohách a nemali ani toľko sily, aby odháňali muchy, ktoré im sadali na očné viečka, na to nezabudnem nikdy... Do tej doby som netušil, že je niečo také možné. Bolo to smutné až šokujúce. Nepochádzam síce z lekárskej rodiny, ale v tom danom momente som sa pevne rozhodol, že urobím všetko preto, aby som im dokázal aspoň sám za seba pomôcť. A vidíte, nakoniec je z toho niečo oveľa väčšie a naše projekty prebiehajú na troch najchudobnejších kontinentoch. Vráťme sa však ešte k vašim študentským

časom na Univerzite Komenského. Ako si na ne spomínate? Pred podaním prihlášky som zvažoval štúdium medicíny v Prahe, Brne alebo v Martine. Som rád, že som si nakoniec vybral Jesseniovu lekársku fakultu UK. Mohol som totiž absolvovať len jedny prijímacie skúšky. To, že martinská lekárska fakulta bola a je kvalitná, určite nemusím zdôrazňovať, bonusom bolo to, že je situovaná v historicky významnom meste pre slovenský národ (národný cintorín je len kúsok od univerzitnej nemocnice), v nádhernej prírodnej scenérii medzi horami. A keďže to bola jediná fakulta v meste, medici mali v Martine určitý zvláštny status. Aj keď som rodený Žilinčan, ktorý vyrastal v Banskej Bystrici, Martin mám veľmi rád. Ako študent som väčšinu štúdia zastupoval svoj ročník v Akademickom senáte JLF UK, pracoval ako stážista na II. Internej klinike

u profesora Hyrdela, prednášal na študentských konferenciách, dokonca aj mimo Európy, a prispieval do študentského časopisu, takže som sa rozhodne nenudil. Sem-tam mi zostal čas aj na nejaký ten šport či kultúrnu akciu. Absolvoval som aj niekoľko zahraničných študentských stáží, hlavne v Anglicku, na čo som potom nadviazal aj po promócii. Prečo práve ‘epidemiológia, cestovná a tropická medicína’ ako vaše ďalšie profesijné smerovanie? Epidemiológia je veľmi zaujímavým odborom, ktorý má styčné body s úplne každou oblasťou medicíny. Venoval som sa – a stále sa venujem – hlavne infekčným chorobám, ktoré ma vždy zaujímali. Endemické oblasti nákaz alebo napríklad rezistencia či iné vlastnosti mikroorganimov sa často menia a vyžadujú, aby bol

7

eurocampus_3_2011.indd 7

2. 5. 2011 22:55:41


campus cirkus

ľudský druh neustále v strehu. A keď už na tie patogénne formy človek niečo vymyslí, neraz netrvá dlho a mikróby „nájdu“ protizbraň. Je fascinujúce uvedomiť si, aký dynamický vzťah to je. Pritom tie dva svety – makro a mikro – sa navzájom potrebujú. Navyše sa mi táto orientácia hodí aj pri práci v rozvojových krajinách. Väčšina tamojších zdravotných problémov má infekčný pôvod. A cestovná i tropická medicína sú len logickým vyústením mojich záľub, skúseností a životných cieľov. Nemôžem však nespomenúť, že významným rozhodovacím faktorom bola aj osobnosť vtedajšieho vedúceho Ústavu epidemiológie JLF UK profesora Straku, ktorý ma oslovil už ako študenta. Profesijne aj ľudsky ma mimoriadne ovplyvnil, za čo som mu veľmi vďačný. Pracoval aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu v Indii, Somálsku, v Afganistane či Jemene, niekoľko rokov dokonca prednášal na univerzite v Kuvajte a keďže má dar slova a vie pútavo rozprávať, dúfam, že študenti budú mať možnosť zúčastňovať sa na jeho prednáškach ešte veľa rokov. Považujem sa za jeho žiaka a doma aj v zahraničí sa k nemu hrdo hlásim. Ste predsedom dvoch odborných spoločností, šéfredaktorom vedecko-odborného časopisu Nozokomiálne nákazy, predsedom redakčnej rady časopisu Očkovanie a cestovná medicína, na konte máte autorstvo vyše 350 vedeckých a odborných publikácií, vrátane vysokoškolských učebníc a skrípt. Popritom pôsobíte na JLF UK v Martine, prednášate na univerzitách v Čechách, Fínsku, Estónsku. K tomu pracujete v ambulancii v Ostrave a z pozície medicínskeho riaditeľa vediete najväčšiu sieť očkovacích centier v Českej republike. Ako sa vôbec dá toto všetko zmestiť do 24-hodinového dňa a 7-dňového týždňa? A navyše, ak vaša pracovná kariéra netrvá viac ako 15 rokov... Patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorých práca veľmi baví, považujú ju za zmysluplnú, užitočnú, a preto sú jej ochotní obetovať aj veľké množstvo voľného času. Okrem toho sa snažím využívať každú prázdnu chvíľu – keď stojím v zápche na diaľnici, posielam e-maily cez mobil, keď čakám na prípoj na letisku, otvorím si notebook a pracujem. Rozhodne sa však s tým, čo som dosiahol, neuspokojujem. Na bilancovanie a hodnotenie minulosti je ešte príliš skoro. Osobností, ktoré toho v živote dokázali veľa v prospech iných ľudí, nie je málo a sú pre mňa inšpiráciou i motiváciou neustále sa zlepšovať. Od roku 2004 vediete neziskovú medzinárodnú humanitárnu organizáciu International Humanity. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zakladáte bezplatné kliniky na miestach vo svete, kde nie je dostupná lekárska pomoc. Akým spôsobom dokážete tieto projekty financovať? V chudobných krajinách sa dá pomáhať pomerne lacno, za podmienky, že vyrazíte do tých najposlednejších osád, kde žijú tí najchudobnejší ľudia. V takom prípade môžete podchytiť

dodávame potrebné financie na lieky a zdravotnícky materiál. Klinika fungovala v hlavnom meste Nepálu tri roky a následne sme ju presunuli do Gulmi – oblasti, kde žije veľké množstvo chudobných obyvateľov. Za tých pár rokov svojej existencie urobila klinika veľké množstvo užitočnej práce a verím, že v tom budeme schopní pokračovať aj v budúcnosti. Prichádzali za nami pacienti z veľkých vzdialeností, neraz museli absolvovať 8-hodinový pochod náročným terénom k najbližšej ceste a následne aj 15 hodín autobusom. Ak boli liečení ambulantne, zostali by v noci v Káthmandú na ulici ako bezdomovci, preto sme mali zmluvu s neďalekým penziónom a za pár desiatok korún sme im poskytovali bezplatne ubytovanie a základné jedlo.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., sa narodil 3. mája 1973 v Žiline. V roku 1997 absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte UK, v roku 2001 získal titul PhD. v odbore hygiena a epidemiológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v roku 2007 sa habilitoval v odbore verejné zdravotníctvo.

väčšinu ochorení v počiatku a liečba s použitím miestnych liekov je finančne nenáročná. Na bežný chod väčšiny našich projektov nám stačí do 30.000 eur ročne, takže postačuje, ak nám na jeden projekt prispeje tisíc ľudí sumou 30 eur. Všetky projekty sú podporované výlučne z darov bežných ľudí a neveľkého množstva spoločností. V rozvojovej krajine je možné kúpiť škatuľku antibiotík za 1 euro, takže aj takáto darovaná suma môže zachrániť život a sme za ňu vďační. To, samozrejme, za predpokladu, že z daru využijete v prospech chudobných a chorých každý cent, čo je u International Humanity základným pravidlom. Keď je pacientov zdravotný stav taký vážny, že vyžaduje hospitalizáciu, náročnú diagnostiku a komplikovanú invazívnu liečbu, je to už o niečom inom. Stretávame sa aj s prípadmi, že streptokoková angína riešená miestnym šarlatánom prerastie do reumatickej horúčky a vyžaduje nákladnú operáciu srdca s následnou dlhodobou dispenzarizáciou. Jedným z výsledkov činnosti tejto organizácie bolo na konci roka 2006 aj zriadenie česko – slovenskej kliniky v hlavnom meste Nepálu Káthmandú. Ako hodnotíte tento projekt po takmer piatich rokoch? International Humanity sa snaží po piatich rokoch odovzdávať projekty do rúk našich miestnych partnerov. A práve to sa deje aj v Nepále. Naďalej ich, samozrejme, kontrolujeme, podávame v prípade potreby pomocnú ruku a

Ako lekár ste boli po cunami na Srí Lanke, v Nepále, vo východnej Afrike, liečili ste ľudí, ktorí boli dlhodobo bez lekárskej starostlivosti. Všade ste videli utrpenie, biedu, bolesť, smrť... Dá sa vôbec na tento obraz zvyknúť? Zvyknúť sa na to určite nedá, hlavne nie na zbytočné utrpenie detí. Pri samotnej práci – pri tom obrovskom dennom počte pacientov a iných povinnostiach – na to nemáte kedy myslieť. Zaspáva sa však ťažko. Keď som sa v roku 2005 vracal po cunami z mojej obľúbenej Srí Lanky, až v lietadle som si uvedomil, že veľa detí nielenže prišlo o svojich rodičov, ale keďže im oceán vzal všetky osobné veci, vrátane fotografií, nikdy nebudú vedieť, ako ich rodičia vlastne vyzerali, na koho sa podobajú, po kom majú nos, oči... To si žiadne dieťa na svete nezaslúži. Doteraz si pamätám, ako mi pri tej myšlienke tiekli nezastaviteľne po tvári slzy a ako som sa snažil, aby to spolucestujúci nevideli. V novembri minulého roka ste absolvovali misiu do južnej Tanzánie, po ktorej ste povedali, že nič horšie ste doposiaľ nevideli. Za všetko snáď jediné slovo – hladomor... Keď je hladomor výsledkom občianskej vojny, prírodnej katastrofy alebo dlhotrvajúceho sucha, je to zdôvodniteľné, ale keď deti umierajú na podvýživu v oblastiach, v ktorých sa nikdy nebojovalo a ktoré nie sú postihnuté rozmarmi počasia, vyvoláva to pocit, že na Zemi ľudský druh ani v 21. storočí nedokáže nastoliť rovnováhu a postarať sa o seba. Je to zlyhanie globálneho systému. Nie je predsa normálne, že na jednej strane sveta deti trpia obezitou a s ňou spojenými zdravotnými problémami a na druhej strane tejto malej planéty, len pár hodín letu odtiaľ, umierajú tisíce detí na podvýživu a liečiteľné infekcie. A čo liečba vašej duše? Akú „duševnú očistu“ musíte po takýchto misiách absolvovať? Na to neexistuje univerzálny recept. Keď dospím spánkový deficit a únavu z misie v lietadle na ceste domov, okamžite začnem plánovať, ako získať ďalšie financie, aby sme mohli v našich projektoch pokračovať. Hneď po návrate ma teda čaká nielen veľké množstvo práce, za

8

eurocampus_3_2011.indd 8

2. 5. 2011 22:55:42


campus cirkus

ktorú som platený, ale aj rôzne dobrovoľnícke projekty s cieľom udržať tok peňazí na humanitárnu a rozvojovú pomoc. To núti človeka uvažovať veľmi racionálne a koncentrovať sa hlavne na to, čo je nevyhnutné, na všetky povinnosti. A ako spievajú páni Svěrák a Uhlíř: „Dělání, všechny smutky zahání“. Pravdou však je, že oči umierajúcich afrických detí pred sebou z času na čas vidím. Ich stratu beriem ako osobnú prehru. Nikdy nezabudnem hlavne na oči 9-mesačného Henrika z Mahanga v Tanzánii, ktorý zomrel v auguste na hydrocefalus. Ubolený pohľad toho bábätka mal výraz dospelého muža, ktorý cíti, že sa blíži jeho koniec... Aj tento tragický príbeh dokazuje, že zrejme väčšina vašich zahraničných misií je poznačená predovšetkým bolesťou a slzami. Doniesli ste si niekedy z misie aj milý či veselý zážitok? Milých okamihov som zažil veľa, momenty veľkej úcty aj vďačnosti miestnych obyvateľov. Priznám sa však, že si nepotrpím na ceremoniály a nemám rád prehnané ďakovanie. V podstate si realizujem svoj detský sen a robím len to, čo vyplýva z mojej povahy. Miestni obyvatelia vyjadrujú vďaku tým, že si pred človekom kľaknú a smerujú hlavu k jeho chodidlám. Na jednej strane chápem, že im nesmiem zobrať možnosť, ako vyjadriť, čo cítia, na druhej strane pri tom dosť trpím. Považujem ich totiž za rovnocenných partnerov, ktorí len nemali to šťastie narodiť sa vo vyspelom svete a navyše, veď ja si len plním svoju základnú ľudskú povinnosť pomáhať bezbranným a slabším. Pred časom sa ma po jednej mojej prednáške o humanitárnych projektoch opýtal moderátor diskusie, či som sa niekedy na misii zo srdca zasmial. Do tej doby mi vôbec nenapadlo nad tým premýšľať. Dosť ma samotného prekvapilo, že

kultúry, exotickú prírodu. Prináša mi to poznanie a nabíja ma to energiou, z ktorej potom čerpám aj po návrate domov. Pozorovanie veľrýb v Tichom oceáne, sánkovanie na piesočnej dune v Brazílii, kúpanie sa v najvyššom karibskom vodopáde, tlkot srdca malého thajského tigra, ktorého som držal v náručí a kŕmil z fľaše s cumľom či výhľad z v tej dobe najvyššej budovy sveta na Taiwane – to všetko sú zážitky, ktoré mi zostanú navždy.

som si nespomenul ani na jeden taký prípad. V minulom roku, na zatiaľ mojej predposlednej misii a, paradoxne, na tej najsmutnejšej, sa to však zmenilo. V našom tíme bol Jakub, mladý dobrovoľník z Plzne, ktorého pokusy o swahilčinu nás často spontánne bavili. Som mu za to veľmi vďačný, bola to pre nás forma psychohygieny a aspoň na pár chvíľ únik z drsnej reality každodenného života miestnych obyvateľov. Na inú tému. Je o vás známe, že ste aktívnym cestovateľom, ktorý má – obrazne povedané – na mape sveta zapichnutých minimálne 70 špendlíkov... Cestovanie mám v krvi, je to pre mňa psychický relax, antistresor, výborný prostriedok proti vyhoreniu. Rád spoznávam iné zvyky, tradície,

Ktorá krajina sveta vás očarila najviac? Z miest austrálske Sydney, z krajín však jednoznačne Srí Lanka. To najúžasnejšie na tom je, že ani presne nedokážem definovať prečo. Krásnu prírodu, nádherné ľudoprázdne pláže a historické pamiatky totiž nájdete aj v mnohých iných krajinách sveta. Je to jednoducho pocit, už od momentu, keď vystúpim z lietadla. Zaujímavé je, že to tak cíti aj veľké množstvo iných ľudí, ktorí Srí Lanke úplne prepadli. Mám dokonca pacientov, ktorí predali svoj byt a na Cejlón sa presťahovali. Každý si to však musí vyskúšať sám na sebe. Bol som tam už osemkrát a mám tam pocit, že je to môj druhý domov. Bude to asi hlavne miestnymi obyvateľmi. Sú vždy usmievaví, ochotní cudzincovi poradiť a pomôcť, čestní a pracovití. Nezakladajú si na materiálnych hodnotách, medziľudské vzťahy sú pre nich oveľa dôležitejšie. Tí z nich, ktorí mali vďaka sponzorovi možnosť navštíviť Európu, tu neboli šťastní. Nedokázali pochopiť, ako dokážeme žiť v takom strese, uponáhľaní, v neustálom zhone. Ich vnímanie podstaty ľudskej existencie je iné, osviežujúce. A vaše „osvieženie“ v podobe ďalšieho cestovateľského sna? Rád by som zavítal na posledný kontinent, ktorý som zatiaľ nenavštívil – Antarktídu. Je to však finančne veľmi náročné, v blízkej budúcnosti to preto určite nebude, no aspoň sa mám na čo tešiť. Láka ma všetko nové, mnou dosiaľ nepoznané, z tzv. novodobých divov sveta som napríklad zatiaľ nevidel peruánske Machu Picchu. Atraktívne sú pre mňa predovšetkým menej vyspelé krajiny, ktoré sú pre európskeho cestovateľa výzvou. Existujú vo vašom slovníku aj pojmy ako voľný čas či záľuby, ak nepočítame cestovanie? Považujem sa za športovca, mám rád hlavne loptové hry. Od detstva som hrával basketbal a náš dorastenecký tím ČH Banská Bystrica získal dokonca ešte za Československa federálnu medailu. Vďaka basketbalu som sa ako 16-ročný dostal aj za železnú oponu. V súčasnosti je to však s mojím voľným časom naozaj dosť zlé, športujem nepravidelne, no snažím sa aspoň čítať, nielen medicínsku literatúru. Baví ma predovšetkým história, geografia, cestopisy a životopisy osobností, ktoré niečo v živote dokázali v prospech iných.

Rastislav Maďar v pracovnom nasadení

PhDr. Andrea Kučerová, foto: archív R. Maďara (Rozhovor bol poskytnutý pre časopis UK – Naša univerzita)

9

eurocampus_3_2011.indd 9

2. 5. 2011 22:55:42


campus cirkus Univerzita Komenského v Bratislave Un

V Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako 2 000 kníh Najstaršia slovenská Najsta univerzita, Univerzita Kom Komenského v Bratislave ti l (UK) (UK), zorganizovala i l v týždni od 28. marca do 1. apríla 2011 prvú celouniverzitnú zbierku kníh pre deti z detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení – Komenského zbierku kníh. Do Komenského zbierky kníh sa mohli zapojiť študenti všetkých trinástich fakúlt UK – dvanástich bratislavských a jednej martinskej. Počas uvedeného týždňa priniesli do fakultných knižníc 2 036 kníh pre deti a mládež. „Ide o vôbec prvú knižnú zbierku na celouniverzitnej úrovni, ktorou sme si pripomenuli mesiac knihy. Cieľom Komenského zbierky kníh však bola v prvom rade humánna myšlienka – potešiť knihou ako symbolom poznania deti v nemocniciach, detských domovoch či sociálnych zariadeniach,“

uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Najviac kníh – až 411 – vyzbierali na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Lekárska fakulta UK prispela do Komenského zbierky kníh 410 detskými knižkami. Treťou fakultou UK, ktorá vyzbierala najviac kníh, bola Prírodovedecká fakulta UK s 366 knihami. Z radov študentov priniesla najväčší „príspevok“ do zbierky (40 kníh) študentka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V zbierke dominovali knihy detských rozprávok a beletria pre mládež, v menšej miere i leporelá, encyklopédie, cudzojazyčná detská literatúra či maľovanky. „Milým zážitkom, ktorého sme boli svedkami v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK, bola návšteva jednej staršej dámy, ktorá nebola ani absolventkou, ani zamestnankyňou Univerzity Komenského. O zbierke sa dozvedela z médií. Táto

myšlienka ju nadchla až natoľko, že sa k nám prišla informovať, či sa môže do zbierky zapojiť a priniesť detskú literatúru,“ zhodnotila Komenského zbierku kníh riaditeľka Akademickej knižnice UK PhDr. Daniela Gondová. Vyzbierané knihy rozdelila Univerzita Komenského vybraným detským domovom, nemocniciam a sociálnym zariadeniam. Rozprávky či beletria potešili napríklad detských pacientov Univerzitnej nemocnice Martin či Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v  Bratislave, ale i deti z centier občianskeho združenia Úsmev ako dar, z Domova sociálnych služieb Sibírka v Bratislave či z Centra Pokoj v Kláštore pod Znievom. PhDr. Andrea Kučerová

Univerzita Komenského v Bratislave

Medzi Skyllou a Charybdou

Dual Career – Training and Education

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k Národnému programu reforiem SR. Bájni antickí moreplavci v úsilí vyhnúť sa skalisku a oblude Skylle, hroziacej usmrtiť členov posádky, stali sa obeťou protiľahlej Charybdy, ktorá ich pohltila aj s loďou. Vláda SR v konsolidačnom úsilí nestať sa obeťou zadĺženia ohrozujúceho našu ekonomiku uhýba pred Skyllou tak vehementne, že sa naša krajina utopí vo víre Charybdy v dôsledku straty konkurencieschopnosti. Vláda SR si v novembri 2010 stanovila ako svoj národný cieľ na rok 2020 investovať do výskumu a vývoja 0,9 – 1,1 % HDP. Takýto objem investícií do výskumu a vývoja je nižší ako súčasný stav v krajinách podobných Slovensku (Česko, Estónsko, Maďarsko, Slovinsko) a v roku 2020 by bol tretí najnižší v EÚ – po Cypre a Malte. V roku 2020 plánujú Estónsko a Slovinsko investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP, Česko 2,7 %, Maďarsko 1,8 % a Poľsko 1,7 %. Akademický senát UK vyslovuje nádej, že vláda SR v apríli 2011 skoriguje svoj národný cieľ pre rok 2020 a pri príprave Národného programu reforiem 2011 navýši plánovaný objem investícií do výskumu a vývoja na úroveň porovnateľnú s krajinami Višegrádskej štvorky. Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. predsedníčka AS UK

V marci hostila Západomaďarská univerzita, Fakulta Apáczai Csere János záverečnú konferenciu projektu Európskej únie pod názvom Dual Career – Training and Education. Do projektu sa zapojili krajiny: Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Španielsko, Veľká Británia, Grécko, Francúzsko, Cyprus a Maďarsko. Z okolitých krajín sa zúčastnili ako hostia aj Rumunsko, Rakúsko, a Slovensko. Konferenciu svojou účasťou poctil aj starosta mesta Győr – Borkai Zsolt, ktorý je zároveň aj predsedom Maďarského olympijského výboru. Vo svojej prednáške poukázal na svoje skúsenosti so športom tým, že aj po ukočení aktívneho športového života je možné vydobyť si miesto v súkromnej sfére. Európsku úniu reprezentoval Bart Ooijen (Sport EU Sport UNIT Policy Officie) a poukázal na možnosti spolupráce medzi krajinami Európskej únie.

O Slovenska boli pozvaný Miklósom Banhidim – vedúcim Katedry rekreológie, generálny sekretár SAUŠ Mikuláš Ortutay a vedúca Katedry telesnej výchovy Univerzity J. Selyeho Beáta Dobay a Elena Bendíková z Univerzity Mateja Bela, Fakulty humanitných vied, KTVŠ . PaedDr. B. Dobay a Dr. E. Bendíková, PhD. prezentovali referát o výchove dorasteneckej mládeže v športe na Slovensku. Každá krajina predstavila svoje stratégie a úmysly ďalšej výchovy dorasteneckej mládeže. Návrat domov sa niesol v duchu hodnotných informácií, myšlienok a nápadov. Strávili sme hodnotné dni, ktoré boli spojené s bohatým programom (napr. sme mali možnosť vidieť stratégiu výchovy futbalového dorastu Győr ETO a park ETO). I touto cestou ďakujeme za pozvanie Miklósovi Bánhidimu. PaedDr. B. Dobay, Univerzita J. Selyeho, Katedra telesnej výchovy PaedDr. E. Bendíková, PhD., UMB FHV KTVŠ

10

eurocampus_3_2011.indd 10

2. 5. 2011 22:55:42


STOCK MARKET

CHALLENGE

campussúťaž cirkus VYHODNOTENIEÒSœÝAÞE

Výhercovia jarného súťaže OBCHODUJ NAkola BURZE

STOCK MARKET so 100 000 €

CHALLENGE A VYHRAJ!

500 € na účte v Patria Direct + iPhone 4

1. TOP PERFORMER

500 € na účte Mlynek vViktor Patria Direct UK v Bratislave +Právnická iPhone 4 fakulta Pre študenta s najlepším portfóliom na konci súťaže.

Wi-Fi Kvadrikoptéra Parrot AR.Drone

2. TOP INVESTOR Wi-Fi Kvadrikoptéra MarekAR.Drone Vizy Parrot

UK v Bratislave Fakulta matematiky, Pre študenta s druhýmfyziky a informatiky najlepším portfóliom na konci súťaže.

iPod Touch + slúchadlá In-Ear

3. TOP INVESTOR iPod Touch ArpásIn-Ear +Jozef slúchadlá UK v Bratislave Lekárska fakulta Pre študenta s tretím najlepším portfóliom na konci súťaže.

2× Stereosystém JBL Spot

4. TOP RUNNER 2x Stereosystém Viktor JBL SpotMlynek

UK v Bratislave Právnická fakulta Pre študentov s najväčším nárastom portfólia poJozef 3. a 6. Arpás týždni súťaže. UK v Bratislave Lekárska fakulta

Jarné kolo od 1. 3. do 22. 4. 2011 Jarne´ kolo prebiehalo od 1. 3. do 22. 4. 2011

www.campuschallenge.sk www.campuschallenge.sk 11

eurocampus_3_2011.indd 11

2. 5. 2011 22:55:44


campus cirkus Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Botanickú záhradu SPU zdobia ginká

Vitamín D a nebezpečenstvo...

V Botanickej záhrade (BZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zasadili koncom marca tri stromy ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.), nazývaného aj stromom múdrosti a dlhovekosti. Trojročné sadenice z Arboréta v Mlyňanoch zakúpil prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., a svojmu pracovisku ich daroval pri príležitosti nadchádzajúceho jubilea – 30. výročia založenia BZ (1. 1. 1982). „Ginko dorastá do výšky 40 metrov, dožíva sa až 2-tisíc rokov. Je to jeden z mála ihličnanov, ktorý na zimu zhadzuje lístie. Pre Európu ho objavil v roku 1690 lekár holandského veľvyslanectva Engelbert Kämpfer (1651 – 1716) v japonskom meste Nagasaki. Semená a listy ginka sa používajú ako liečivo. Je v nich obsiahnutých veľa životne dôležitých prírodných látok, bioflavonoidov. Pokiaľ ide o rozmnožovanie, ginko je unikát. Je jednopohlavný, to znamená, že strom má samčie alebo samičie kvety. Po prvý raz zakvitne až po 25 až 30 rokoch,“ povedal prof. Hrubík. Ako nás informoval Ing. Juraj Kuba, PhD., riaditeľ BZ, návštevníci parku BZ tu môžu uvidieť spolu 15 stromov ginka dvojlaločného. V historických parkoch a záhradách na Slovensku rastie v súčasnosti vyše 80 jedincov. PhDr. Renáta Chosraviová

Viac ako 650 lekárskych pracovníkov, vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, pracovníkov sociálnych ústavov, vedúcich školských jedální, členov Únie proti osteoporóze a študentov sa koncom februára stretlo v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na konferencii 28. Zoborského dňa a 9. Západoslovenského dňa o osteoporóze. Cieľom bolo prezentovať poznatky o osteoporóze, najnovších trendoch v jej liečení, ako aj význame D vitamínu a jeho možných účinkoch vo vzťahu k iným ochoreniam. Podujatie už tradične organizuje Katedra výživy ľudí (KVĽ) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada na Zobore v Nitre, s ktorou realizuje viacero výskumných projektov. V rámci podujatia sa konali aj krajské semináre reumatológov a pneumológov Nitrianskeho kraja a sprievodná výstava prístrojovej techniky, farmaceutických firiem a zdravotníckych pomôcok. V dopoludňajšom bloku prednášok sa účastníci konferencie venovali edukačnej činnosti a oboznámili sa s najnovšími trendami vo výžive. Keďže odborníci kladú hlavný dôraz na úlohu výživy v prevencii vzniku civilizačných ochorení, prezentované boli bioúčinné látky, ktoré sú súčasťou fytochemických látok a znižujú antioxidačný stres. „Tieto aktívne látky sa nachádzajú prakticky v každej potravine, ale ich najväčší obsah je v ovocí a v zelenine, liečivých rastlinách, vo víne, ako aj v obohacovaných potravinách napr. selénom, pohánkou a podobne. Pre dobré zdravie potrebuje náš organizmus okolo 10-tisíc fytoaktívnych látok. Niektoré sa dajú umelo nahradiť, ale účinnosť látok z prírodných zdrojov je

oveľa vyššia,“ informoval MUDr. Peter Chlebo, člen predsedníctva konferencie a vedúci KVĽ. Zdôraznený bol aj význam mlieka a minerálnych vôd vo výžive. „V surovom kravskom mlieku je optimálny pomer vápnika, tukov a omega tri nenasýtených kyselín, takže dochádza k jeho lepšiemu vstrebávaniu do organizmu. Treba ho iba tepelne ošetriť. Pokiaľ ide o minerálne vody, na Slovensku máme novinku Aqua os, obohatenú o 600 až 800 mg vitamínu D. Je v nej optimálny pomer medzi sodíkom a draslíkom a vysoký, až 180 mg, obsah magnézia,“ dozvedeli sme sa. Osobitný blok prednášok sa venoval účinkom D vitamínu, a to nielen tých, ktoré má v rámci metabolizmu kalcia a osteoporózy. D vitamín má široké pole pôsobnosti, zúčastňuje sa na rôznych procesoch a pri jeho nedostatku vznikajú nádorové ochorenia pľúc, prostaty, hrubého čreva atď., ale aj artritída, zápalové, infekčné a respiračné ochorenia. Niekedy sa môže zdať, že ľudia už všetko potrebné vedia. Avšak prax prináša nové poznatky. Napríklad, v minulosti si odborníci mysleli, že keď chcú ľudí liečiť zdravou výživou, musia zabezpečiť potravinovú dostatočnosť základných živín, to znamená tuky, cukry, bielkoviny a podobne v optimálnom pomere. Dnes je hlavnou úlohou zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, čiže bezpečné potraviny s protektívnym efektom. Podľa MUDr. P. Chleba, to, čo by sa malo neustále robiť, je pripomínať a pripomínať prevenciu. Skúsenosti lekárov sa totiž dajú zhrnúť jednou vetou: Väčšina ľudí o chorobách nechce hovoriť a ich prevenciu podceňuje. PhDr. Renáta Chosraviová

12

eurocampus_3_2011.indd 12

2. 5. 2011 22:55:44


campus cirkus Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spolupráca s Maticou slovenskou Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 30. marca Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej v Martine, Ing. Máriu Mihálikovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Nitre a Ing. Jaroslava Pápaya, riaditeľa Sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave. Cieľom návštevy bolo predložiť návrh na intenzívnu spoluprácu, ktorú by odštartovalo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Ing. M. Tkáč informoval, že Matica slovenská rozbieha projekt, v rámci ktorého plánuje vypísať súťaž pre vysokoškolských študentov o najlepšiu esej, pričom najúspešnejší študenti z každej vysokej školy postúpia do celoštátneho kola. Ďalšou aktivitou bude udeľovanie Ceny predsedu Matice slovenskej za najlepšiu diplomovú prácu napísanú študentom univerzity. Rektor P. Bielik informoval hostí, že SPU dlhodobo podporuje zahraničných Slovákov, študujúcich u nás, vytvára im vhodné podmienky na štúdium. Vyjadril názor, že by bolo prospešné spolu s Maticou slovenskou a Vyšehradskou

štvorkou (V4) organizovať pre zahraničných Slovákov letné školy. Boli by určené najmä pre maturantov, ktorí by chceli študovať na Slovensku. Absolvovali by kurz slovenského jazyka, výberové prednášky o slovenskej histórii a kultúre, o Európskej únii, občianstve v EÚ a podobne, prípadne aj lekcie z anglického jazyka. Zároveň navrhol udeľovať Cenu predsedu Matice slovenskej aj pre zahraničného Slováka študujúceho na SPU. „Bude to podpora jeho úsilia, že vyštudoval v slovenčine, vie sa v tomto jazyku krásne vyjadrovať, zaspievať si, či prečítať si poéziu. A to všetko je pre nás dôležité,“ zdôraznil rektor. PhDr. Renáta Chosraviová

 DPILWH´WU/RFKRW¿Q

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

O postavení žien na vidieku V rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a ACSAD (Arabským centrom pre štúdium aridných zón a suchých pôd) so sídlom v Damasku v Sýrii navštívili SPU zástupcovia tejto organizácie. Na pôde SPU ich 14. marca privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Cieľom návštevy sýrskych hostí bol tréning a výmena skúseností s pedagógmi a doktorandmi Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty ekonomiky a manažmentu z oblasti postavenia žien na vidieku v Európe a v arabských krajinách, možností ich podnikania v poľnohospodárstve a pôsobenia v neziskovom sektore. Trojčlenný tím výskumných pracovníkov, prof. Mohamed H. Abdel Aal, riaditeľ odboru poradenstva v poľnohospodárstve a pracovníci tohto odboru Umeima Mhd Khair Alhumsiová a Haitham Alhajali, absolvoval počas pobytu prednášky a diskusie z oblasti sociologického prieskumu na vidieku, rodovej rovnosti a pôsobenia mimovládnej organizácie NGO na vidieku, so zameraním na podmienky arabských žien na vidieku. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so zástupkyňami Vidieckeho parlamentu a so ženami - líderkami, ktoré odovzdali sýrskym partnerom cenné poznatky o podnikaní na vidieku. Zástupcovia ACSAD a SPU vyjadrili presvedčenie, že výsledky tréningu budú úspešne implementované vo vybraných vidieckych regiónoch Sýrie. Ženy v Sýrii sa čoraz viac zapájajú do aktivít

v sektore poľnohospodárstva. „Ich potenciál je obrovský, najmä vzhľadom na nárast populácie, environmentálne zmeny a migráciu miestnych mužov do mestských centier a iných viac prosperujúcich oblastí,“ hovorí prof. Mohamed H. Abdel Aal. Vystavené sú však viacerým znevýhodneniam, ktoré vplývajú na rozvoj ich činnosti. Je to vysoká miera negramotnosti a nedostatočné vzdelanie, finančne podhodnotená práca, obmedzený prístup k vlastníctvu, horšie pracovné podmienky v porovnaní s mužmi, zložitý prístup k úverom, ako aj náboženské a spoločenské podmienky, ktoré im odopierajú právo rozhodovať. „Ženy sa venujú najmä náročným nemechanizovaným aktivitám, sú zodpovedné za zber a skladovanie poľnohospodárskych produktov a významne sa podieľajú na sejbe, zavlažovaní, kontrole škodcov a hnojení. Spoločnosť si však uvedomuje, že treba postupne pracovať na tom, aby sa dosiahla rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami v poľnohospodárstve a na vidieku,“ dodáva prof. Mohamed H. Abdel Aal. Vzdelávanie, technologická podpora a výskum sú podľa neho základné zložky, ktoré musí obsahovať budúca poľnohospodárska politika Sýrie, ale aj ďalších krajín, ako je napr. Egypt či Maroko. Tieto faktory by mali spoločne prispieť k zlepšeniu postavenia poľnohospodárstva v krajinách a k posilneniu jeho životaschopnosti, aby sa zaručila potravinová bezpečnosť a podporil boj proti chudobe a vyľudňovaniu vidieka.

Krisiun | Pegazus | Milking The Goatmachine While Heaven Wept | Crimes of Passion Crimfall | Rising Dream | Arakain Salamandra | Smashed Face | Dymytry Power 5 | Maelström

w w w. m e t a l f e s t . e u TICKETS:

PhDr. Renáta Chosraviová

www.mastersofrock.cz

13

eurocampus_3_2011.indd 13

2. 5. 2011 22:55:45


campus cirkus

Predstavujeme

TRNAVSKÁ UNIVERZITA Predchádzajúci rok sa na Trnavskej univerzite niesol v duchu osláv historického jubilea, súčasnosť potvrdila jej kvalitu obhájením statusu univerzity. Trnavskú univerzitu, ako prvú komplexnú a najdlhšie pôsobiacu univerzitu v Uhorsku, založil v roku 1635 ostrihomský arcibiskup, kardinál Peter Pázmaň, po kráľovi a palatínovi najvýznamnejšia osobnosť Uhorského kráľovstva. Univerzita bola slávnostne otvorená 13. novembra 1635 s cieľom slúžiť na vzdelávanie študentov nielen pre duchovné, ale aj svetské povolania. Najskôr bola založená filozofická a teologická fakulta, v roku 1667 sa univerzita rozšírila o právnickú fakultu a od roku 1769 aj o lekársku fakultu. Trnavská univerzita bola uhorskou univerzitou s latinským vyučovacím jazykom, ako všetky európske univerzity. Okrem uhorských štátnych príslušníkov na nej študovali aj poslucháči iných európskych krajín a národov. Mala vlastnú tlačiareň vybavenú na európskej úrovni, knižnicu, archív, kabinety, zbierky, astronomické observatórium, lekáreň, botanickú záhradu, divadlo a farmu v Bielom Kostole (Albanum). O európskom význame tejto vzdelávacej inštitúcie svedčí aj fakt, že na jej tradície nadväzujú aj súčasné maďarské univerzity v Budapešti: Univerzita Eötvosa Loránda, Semmelweisova univerzita a tiež Katolícka univerzita Petra Pázmaňa. Trnavská univerzita bola obnovená v roku 1992 zákonom č. 191/1992 Zb. o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave s účinnosťou od 1. júla 1992. 12. mája 1992 vymenoval prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel za prvého rektora Trnavskej univerzity RNDr. Antona Hajduka, DrSc. V súčasnosti má Trnavská univerzita v Trnave otvorených päť fakúlt: Filozofickú, Pedagogickú, Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce, Teologickú a Právnickú, na ktorých študuje takmer 7500 študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i externej forme, patrí jej právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ôsmich študijných odboroch. Na Trnavskej univerzite tiež pôsobia aj samostatné univerzitné pracoviská: Univerzitná knižnica, Univerzitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, Centrum informačných systémov, Ústav dejín Trnavskej univerzity, Slovenský historický ústav v Ríme a svoje sídlo tu má aj Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku. Vedenie Trnavskej univerzity v Trnave s podporou akademickej obce rozhodlo v roku 2010 dať do pozornosti širokej verejnosti, občanom mesta Trnava, trnavského kraja, ale aj celej Slovenskej republiky a stredoeurópskeho regiónu vzácne dedičstvo 375. výročia založenia starobylej Trnavskej univerzity. V priebehu roku 2010 sa uskutočnilo množstvo vedeckých, kultúrno – spoločenských a športových aktivít. Záštitu a podporu nad oslavami 375. výročia založenia

starobylej Trnavskej univerzity prevzali predsedníčka vlády Slovenskej republiky, predseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava vyhlásilo rok 2010 za Rok Trnavskej univerzity. Oslavy 375. výročia založenia Universitas Tyrnaviensis kulminovali sériou zaujímavých kultúrnych, spoločenských i športových podujatí. Na rozmedzí septembra a októbra sa konala Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 375. výročia Trnavskej „Trnavská univerzita vo svetle dejín“, na ktorej prednieslo svoje príspevky 35 historikov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Čiech a Talianska. Konferenciu vhodne doplnila výstava „Trnavská univerzita vo svetle dokumentov“, v priestoroch kaplnky Trnavskej radnice, ktorá bola po ukončení premiestnená do budovy univerzity na Hornopotočnej ulici. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia slovenského prekladu životopisu Petra Pázmaňa, ktorého autorom je uznávaný odborník tohto obdobia, profesor István Bitskey. O slovenský preklad sa zaslúžil Ústav dejín TU a publikácia vyšla v univerzitnom vydavateľstve Typi Universitatis Tyrnaviensis. Dňa 9. novembra sa predstavitelia vlády a parlamentu ako aj iných organizácií štátneho, verejného a súkromného sektora, pedagógovia, študenti a zamestnanci zúčastnili na slávnostnej sv. omši v Dóme sv. Martina v Bratislave, aby si uctili pamiatku zakladateľa univerzity Petra Pázmaňa, ktorý je tam pochovaný. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Následne bola v Malom kongresovom centre vydavateľstva SAV prezentovaná monografia Dejiny Trnavskej univerzity 1635–1777/1992–2010, ktorá mapuje významnú vzdelávaciu inštitúciu od čias jej založenia kardinálom Petrom Pázmáňom do preloženia do Budína a od znovuotvorenia po dnešok. 10. novembra pokračovali oslavy v sále Marianum v Arcibiskupskom paláci v Trnave, kde sa konala slávnostná akadémia, na ktorej sa okrem iných vzácnych hostí zúčastnili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Hort, podpredseda vlády Slovenskej republiky Rudolf Chmel, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, primátor mesta Trnava Štefan Bošnák, trnavský arcibiskup Róbert Bezák, predseda Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Páter Peter Bujko, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a desiatky rektorov zo Slovenska i zahraničia. Príhovory hostí boli zamerané na význam Universitas Tyrnaviensis na rozvoj vzdelania v stredoeurópskom regióne a dôležitosť nadväzovania na tradičné hodnoty pre nastupujúce generácie. Príhovor rektora Trnavskej univerzity, ktorý predniesol na slávnostnej akadémii je zverejnený na internetovej stránke TU.

Gratulačné listy k výročiu zaslali: predsedníčka vlády Slovenskej republiky, rektor Univerzity v Rzeszowe (Poľsko), rektor Katolíckej univerzity Jána Pavla II.v Lubline (Poľsko), rektor Univerzity v Maribore (Slovinsko), Eminencia Zenon kardinál Grocholewski, vatikánsky arcibiskup, Eminencia Péter kardinál Erdö, budapeštiansky arcibiskup a ďalší. Jedným z podujatí, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo v Roku Trnavskej univerzity s cieľom založenia tradície je slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorej rektor univerzity odovzdáva Cenu Martina Palkoviča ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti a cenu Antona Hajduka za mimoriadne výsledky v tvorivej činnosti pedagógom Trnavskej univerzity v Trnave. Martin Palkovič bol piaty rektor Universitas Tyrnaviensis 1650 – 1652, 1655 – 1657, člen Spoločnosti Ježišovej, rodák z Chtelnice pri Trnave pôsobil tiež ako dekan Filozofickej a Teologickej fakulty, profesor filozofie, teológie, Svätého písma, ďalej ako kancelár a špirituál, riaditeľ knižnice, rektor seminára a riaditeľ kníhtlačiarne. Anton Hajduk bol prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity 1992 –1996, rodák z Užhorodu, univerzitný profesor, astronóm, doktor vied, čestný doktor Trnavskej univerzity. Napísal asi 150 vedeckých prác, populárno-vedeckých článkov, je spoluzakladateľom a spoluautorom Encyklopédie astronómie. Medzi mnohé ocenenia, ktoré dostal doma i v zahraničí, patrí aj ocenenie Národnej agentúry pre aeronautiku a vesmír. V tomto roku sa slávnostná akadémia konala 29. marca 2011 a nositeľmi Ceny Martina Palkoviča sú:  prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc., Filozofická fakulta  prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Pedagogická fakulta  doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  Mgr. Terézia Sukopová, Teologická fakulta  prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., Právnická fakulta Cenu Antona Hajduka získali: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta prof. PhDr. Ladislav Požár, PhD., Pedagogická fakulta Dr.h.c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., Filozofická fakulta.

  

Trnavská univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, kresťanských duchovných hodnôt, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale aj v spoločnosti. V závere možno s potešením konštatovať, že Trnavská univerzita v Trnave v rámci komplexnej akreditácie splnila kritériá na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy a na základe návrhu Akreditačnej komisie jej bolo listom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámené, že zostáva i naďalej univerzitou. Mgr. Adriana Krupová, riaditeľka kancelárie rektora

14

eurocampus_3_2011.indd 14

2. 5. 2011 22:55:46


campus cirkus

iKnow Club na FEI STU

Dočkala sa aj FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) na STU (Slovenskej technickej univerzite) v Bratislave. Od letného semestra 2010/2011 už začal fungovať iKnow Club aj na tejto fakulte. Tak ako aj na Fakulte managementu Univerzity Komenského aj tu poskytuje zľavu pre študentov na MacBooky 8%, zároveň poskytuje aj rôzne rady a konzultácie. Samozrejme svoju činnosť podporí plánovanými akciami/workshopmi a súťažami. Za možnosť pôsobiť na tejto významnej fakulte a za realizáciu patrí veľká vďaka Ing. Martinovi Foltinovi,

PhD. (prodekan pre rozvoj informatizácie a vzťahy s verejnosťou). „Vieš aký je rozdiel medzi jablkom a oknom? Nevieš?! Tak sa choď dať vyšetriť, ak nerozoznáš jjablko od okna. A ak nepoznáš rozdiely medzi Apple (MAC OS X) a Windows (Microsoft), tak príď na náš workshop organizovaný iKnow Clubom a dozvieš sa všetko!“ V  takomto duchu by mala prebiehať najbližšia aktivita na FEI STU, ktorá by sa mala konať 5. mája 2011 v priestoroch fakulty. Bude to workshop zameraný na tému Mac vs. PC. Zo zaujímavej a prínosnej prezentácie Martina Foltina sa študenti dozvedia základné rozdiely medzi PC a Mac, ako aj rôzne technické a informatické detaily. Študenti môžu výklad prerušovať a pýtať sa na čokoľvek, čo ich zaujíma. Po prednáške v praktickej ukážke bude vidno priamo veci v praxi. Účastníci sa môžu aktívne zapojiť a riešiť s členmi iKnow Clubu svoje problémy a nejasnosti. Vítaná je akákoľvek diskusia. Či bude aj nejaká súťaž a čo bude cenou, je prekvapenie pre tých, ktorí si nájdu čas a chuť a prídu sa osobne pozrieť na prvý iKnow workshop na FEIke.

14.-17. 7. 2011

Areál likérky

Vizovice

www.mastersofrock.cz

Americká legenda poprvé v ČR! Exklusivní show pro ČR a SR!

The Best Of Show - hity uplynulých 25 let!

Prvé stretnutie Prvé testovacie posedenie pri čaji či káve s MacBookmi nazývané iTea máme za sebou. Jednalo sa o komorné sedenie, kde sa riešili najmä základné a jednoduché veci ohľadom ovládania MacBookov, keďže iTea sa zúčastnili

hlavne prvoužívateľky Macov. Akcia bola veľmi vydarená, pretože všetci si pochutili na nealkoholických nápojoch, osviežili sa oranžádou či citronádou a posilnili sa domácim múčnikom v krásnom prostredí kaviarne Shtoor. „Problémy“, resp. nejasnosti, s ktorými sa dievčatá stretávali, alebo si nevedeli dať rady, boli ľahko vyriešiteľné a zúčastnené boli rady, že sa naučili zopár nových trikov, ako ovládať svoj Mac. Na iTea sa predviedli MacBook, MacBook Pro, MacBook Air a dokonca aj iPad či iPhone. Bol teda dostatok práce a aj skúšania. Naviac akciu oživil svojou účasťou aj malý psík Sonny, ktorý je tiež členom iKnow Clubu ;) Ak by mal niekto záujem o takéto milé konzultácie, ktoré slúžia aj relaxačne a antistresovo, tak sa stačí ozvať na e-mail iknow@iknow.sk a vyžiadať si iTea na mieru. Organizátori sa určite radi prispôsobia a uskutočnia iTea podľa chuti záujemcov...

Comeback s novým studiovým albem!

Tři Sestry | Konflikt | Kreyson | Alkehol | Tleskač | Fleret | Nil Silent Stream Of Godless Elegy | Dark Gamballe | Jiří Schmitzer Törr | Dymytry | Crash Road TICKETS:

Seven + hosté: Blaze Bayley, Victor Smolski, Schmier www.mastersofrock.cz

15

eurocampus_3_2011.indd 15

2. 5. 2011 22:55:46


campus cirkus Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Doctor honoris causa Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je čestný doktorát udeľovaný od roku 1999. V oblasti vedy, umenia a kultúry bolo počas týchto dvanástich rokov ocenených trinásť významných osobností z rôznych vedeckých disciplín: matematiky, jazykovedy, histórie, teológie, etnológie, výtvarného umenia, ústavného práva, sociológie a audiovizuálnej a dokumentárnej tvorby z domova aj zo zahraničia. Po prvýkrát bol titul doctor honoris causa udelený Gabrielovi Calvovi zo Spojených štátov amerických. Toto ocenenie tiež prevzal marketingový guru, Philip Kotler. Čestný titul doctor honoris causa je akademický titul udeľovaný osobnosti za významný prínos v oblasti vedy, kultúry a rozvoja spoločnosti. Prvé zmienky o získaní čestného titulu majú svoj pôvod v roku 1478, kedy bol ocenený bratranec kráľa Eduarda IV., Lionel Woodvill. Tento ceremoniál prerástol v Anglicku do tradície udeľovania čestného titulu v druhej polovici šestnásteho storočia ako súčasť kráľovských návštev v Oxforde alebo Cambridge. Dňa 22. marca v historickej budove trnavskej radnice prevzal ocenenie doctor honoris causa profesor Dr. Ilpo Tapani Piirainen z Kiihtelysvaary z Fínska. Prof. Piirainen študoval germanistiku, estetiku, všeobecnú jazykovedu, pedagogiku a anglistiku na univerzitách v Helsinkách (Fínsko), na Westfálskej univerzite v Münstri (Nemecko) a na Karlovej univerzite v Prahe. Na Filozofickej fakulte UCM pôsobil profesor Piirainen od r. 2006 do r. 2009 ako riadny

profesor na Katedre germanistiky. Prednášky a semináre, ktoré viedol z predmetov: Jazyková kultúra a jej udržiavanie, Jazykovedný seminár, Ortografia nemeckého jazyka, Kontroverzné pojmy v nemeckej lexikológii a Dejiny a kultúra nemecky hovoriacich krajín boli na vysokej úrovni a u študentov veľmi obľúbené. Zásluhy profesora Piirainena, ako zahraničného vedca, na rozvoji vedeckého bádania na Slovensku sú mimoriadne a jedinečné. Viac ako 40 rokov sa nepretržite venuje výskumu dejín nemeckého jazyka, kultúry, sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku od neskorého stredoveku po raný novovek. Neúnavne, cielene, systematicky a s veľkou vedeckou akríbiou skúmal, katalogizoval a triedil nemecky písané literárne pamiatky, analyzoval temer všetky mestské knihy a súdne spisy zo stredovekých miest, ktoré sa nachádzajú v slovenských archívoch. Pritom sa sústreďoval tak na stredoslovenský, východoslovenský, ako aj na západoslovenský región a treba s veľkým uznaním a obdivom konštatovať, že spracoval vyše 13 000 nemeckých textov v archívoch Slovenskej republiky. Mimoriadne plodná a úspešná je jeho spolupráca so slovenskými archivármi, s ktorými spolupracoval na rôznych projektoch, ktoré sám inicioval a aj finančne zabezpečoval, a ktoré sa pretavili do veľkého počtu monografií a desiatok vedeckých štúdií. Mimoriadne záslužná je práca profesora Piirainena aj na poli slovenskej germanistiky. Aj jeho zásluhou, či už ako oponenta dizertačných,

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prípravy na prvý Golfový šampionát univerzitných tímov sú v plnom prúde Šampionátu sa aktívne zúčastní aj dekanka FMK UCM Dana Petranová, ktorej golf učaroval

Pedagógovia, zamestnanci, denní aj externí študenti slovenských, ale aj zahraničných vysokých škôl sa už v júni zúčastnia na historicky prvom akademickom golfovom turnaji na Slovensku. Podujatie organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Myšlienka zorganizovať univerzitný golfový šampionát vznikla v Atteliéri, kreatívnej a eventovej agentúre Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK). „Je to vhodný event, na ktorom si študenti môžu vyskúšať organizáciu veľkého podujatia, zabezpečenie PR, sponzoringu, mediálnej aj marketingovej komunikácie. Chceme im poskytnúť priestor otestovať si v praxi, ako funguje zázemie takejto akcie, od registrácie účastníkov až po raut,“ vysvetlila dekanka FMK UCM, PhDr. Dana Petranová, PhD. Golfový šampionát univerzitných tímov by mal však najmä pomôcť nadviazať neformálne kontakty medzi študentmi a pedagógmi z rozličných odborov, upevniť pocit hrdosti na svoju alma mater a zviditeľniť fakulty medzi širšou verejnosťou. Pozvánku na podujatie FMK poslala na všetky

habilitačných a inauguračných prác alebo člena vedeckých grémií, sa slovenská germanistika dostáva do popredia, zorganizoval niekoľko vedeckých podujatí o výskume nemeckého jazyka na Slovensku. Zaslúžil sa o vydanie viacerých zborníkov, ktoré boli venované otázkam rozvoja germanistiky na Slovensku, angažuje sa aj pri popularizovaní vedeckých podujatí na Slovensku a propaguje Slovensko v zahraničí. Pri príležitosti 60. jubilea (2001) bolo prof. Piirainenovi udelené najvyššie vyznamenanie Slovenskej akadémie vied – Zlatá medaila Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy pri rozvoji vedeckého bádania na Slovensku v oblasti spoločenských vied. Jeho záslužná práca bola ocenená aj inými vyznamenaniami a oceneniami, o. i. sa stal Čestným členom slovenského spolku pre dejiny (2006), a Ministerstvo vnútra mu udelilo medailu Františka Víťazoslava Sasinku (2003) za mimoriadne zásluhy v rozvoji archívnictva na Slovensku. Osobnosť profesora Piirainena stelesňuje nielen vedca s mimoriadnym medzinárodným renomé, ale aj vedca, ktorý výrazným spôsobom prispel k rozvoju skúmania dejín, kultúry, jazyka a spoločenských pomerov na Slovensku, zároveň má Slovensko v osobe profesora Piirainena človeka, ktorý má vrúcny a priateľský vzťah k Slovensku a k ľuďom žijúcim v tejto krajine. Mgr. Beata Slobodová, PhD.

slovenské vysoké školy. „Prekvapila nás pozitívna odozva, dokonca sa možno prihlásia aj partnerskéé fakulty zo zahraničia. Ihrisko v Piešťanoch má kapaaecitu 80 hráčov denne. Verím, že ju naplníme,“ povedala Dana Petranová. Golf je dnes najrozšírenejšie športové odvetvie na zemeguli. Mnohí ho považujú za súčasť spoločenskej gramotnosti. Ale golfového šampionátu univerzitných tímov sa nemusia obávať zúčastniť ani tí, ktorí doteraz golf sledovali len v televízii a golfovú palicu nikdy nedržali v rukách. „Podujatie je naozaj otvorené a vypísali sme aj špeciálnu súťaž pre úplných začiatočníkov, ktorí sa možno iba deň predtým pod vedením inštruktorov naučia držať palicu,“ vyvrátila možné obavy nováčikov dekanka Dana Petranová. Pre záujemcov bude k dispozícii škola základov golfu. Šampionát sa bude konať 24. – 25. júna 2011 na golfovom ihrisku v Piešťanoch. Školy môžu nominovať buď 4-členný tím (Stableford – pre profesionálov) alebo dvojčlenný tím (Scramble – pre amatérov). Podujatie je otvorené aj pre verejnosť, divákov bude popri turnaji v dvoch kategóriách lákať aj sprievodný program. Ten pripravia prevažne študenti a pedagógovia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. Mgr. Lucia Jelčová, doktorandka FMK

16

eurocampus_3_2011.indd 16

2. 5. 2011 22:55:49


Súťaž

R ED

UME V PLE NIE CHO VKE s

BUL úťaž L AR pr ic Odh hádz T aľ v a OF sebe aj na S C l o k a pr reatívn vensko AN i hl á s

sa!

e ho

Um sk ýc e ni e t v h o B u llu di e l z r by ma p 1999 sa z ač lechovi jstrove . a o t vo c e l o V ý s t av l o u ž v k R e d m y u m e r e ný p r e N ov s ve te, o s a ko n r o k u l ka ý p o t cov n a k ú s k Z é l a n d . d Eu r ó p a l i p o p l ný ž d é h o , ých , y o, N e K od n a r k úväz ž e a t j v p o Švaj i ny a íd mec o r č r á ž a a ný t a l ý m a j ú o k a ž J u h o i a r s ko, ko, H o l a ko R a e j v ú n c s t u kr Veľ k n a dy eb e te s a gap u a f r i ck á á B r d s ko, ea ť ch v r d i vo , z v á r ať t i v i t u . rické r, či Spo epublik itánia, , St a v y m l e , a j p e , d ať , s i o n ť t Si n hý b , tĺc é štá láča v i a ce o ko n c ty a j e d n ť , p ás k ať , p r e ť k l a d i li r ých u m u ž i nš p a m e k o ov a lad du s e Pr ej a c h o čo l ť , m a ľ o ať , v ý t v voje vla lcov, ab irovali or y. en c y sp l va v te s s tn é t a o h a! V y dk a z ce te ť , hliní o - r V ro k ! š ! l k i V i á t o u á e l jiť už vé šz m 2011 d n á p u s í b y ť m á k l a d ný o s v e R e d p o d r u h s a m ôž u l e ch mate o dro B u ll ýk rá z k o a t vk p -s o z pl t echo Ar t of Ca do súťa o - zie rej dopl a Red B trieborn S l ov ž á c i . v i e k R e n ( U m e n e o b a z r u č n o í t e d áv k u l l u , k u d Bu rá s ti Toto núk a u ie a l e b z o k , 3 D . Uro b te f a nt á bez priesto podujat llu) aj o m e o r xe m ie p d e l , s o chu , um p re r á d o h ľa du na v každéh o - ny, enia. Uro plár mo mobil, v y u de žil s s tr án ek , k b o, fa v či v ý rebný, c te ho vša rného š t u d k u . U m e oju k r e to by s tre d hy t r k e nti , l ci, a a t ý n í , z á b k r ásvn ý. C sú ni r a av ný e čo k o a j v š c h i t e k t i , u n e č e l ý p r o j e , „me a by p e tc i k n či d t kd e b o u u m e l t v y v rch o Red redstavi zi“, sú p í, k torí e l u c í k d j oz v a B u ll e l i s vo o ú p re di né d u v ýs Ar t o né v ní, j e ve i d y l a b e l a , k ý m s t av e n é t av o u , ný c h j a d r e n i e f C a n j e s ľ d i e l a . u t v r d i y bra t í v ny ú o h o n a j l e p a ž ž u m e l c o v f a nt á z i e k u to čš d i k to r m i ce n a n o te n é i e d i e k lad adnymi s minim nádejí m e ný m ál o ot vá budú o i. Traja atraki n a b m e d z e ny m i z r Re b u dú a ci e h o nám e ní v íť a z i, loná d Bull A ak térov. niami p oča v y b r ve če r a r t of ro dn s an Regi ý lo strác í porotc v ýstav y, v na C an je c a v f a nt e - p š e t k y p i a j e u ž a m i . á z iu , 2 o s l a n é r i h l á š k y o t vo r e n do k 0 11 . m á o n c a usia by au g u ť sta

. du c h a

17

eurocampus_3_2011.indd 17

2. 5. 2011 22:55:51


campus literárna cirkus súťaž

Literárna súťaž Súťažné kategórie: 1. Poézia

2. Reportáž

3. Krátka próza

Trvanie súťaže: 9. 5. - 20. 11. 2011 Výhry pre autorov: V septembrovom a októbrovom vydaní časopisu priebežne uverejníme najzaujímavejšie príspevky, autori budú odmenení knihami v hodnote 20 € z Vydavateľstva Príroda. Cena pre víťaza každej kategórie je darčeková poukážka v hodnote 20 € na nákup kníh v sieti kníhkupectiev Panta Rhei a darčekové balenie kníh v hodnote 20 € z vydavateľstva Evitapress. Víťazi budú vyhlásení 30. 11. 2011, víťazné príspevky budú uverejnené v decembrovom vydaní časopisu Eurocampus.

PODMIENKY SÚŤAŽE: • Literárna súťaž je určená všetkým študentom vysokých škôl Slovenskej republiky. • Vybrané príspevky jednotlivých kategórií budú priebežne uverejňované v septembrovom a októbrovom vydaní časopisu Eurocampus. Autori priebežne uverejnených príspevkoch sa môžu stať aj celkovými víťazmi. • Príspevky do súťaže zasielajte na e-mail sutaz@eurocampus.sk, do predmetu správy uveďte súťažnú kategóriu. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a názov univerzity alebo fakulty, na ktorej študujete. • E-mailové príspevky musia obsahovať nižšie uvedené ustanovenie: Súhlasím so zverejnením svojho mena v časopise Eurocampus SR a na www.eurocampus.sk. Súhlasím s prípadným zasielaním ďalších informácií, alebo ponúk na moju uvedenú adresu redakcii Eurocampus SR. Prehlasujem, že som autorom priložených príspevkov a že som riadnym študentom vysokej školy v Slovenskej republike.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

FOTO SÚŤAŽ pokračuje od SEPTEMBRA!

Dovolenka Ľudia Príroda Šport

18

eurocampus_3_2011.indd 18

2. 5. 2011 22:56:02


Špeciálna príloha časopisu Eurocampus SR trhy finanèné

TÉMA:

ADAPTAČNÝ PROCES

ÚSPEŠNÁ SEBAREALIZÁCIA

www.eurocampus.sk eurocampus_3_2011.indd 19

19

2. 5. 2011 22:56:14


Career Management Program

Sprievodca prvými krokmi Nástup do zamestnania býva pre väčšinu absolventov nová skúsenosť, ktorá prináša nečakané situácie, kladie zvýšené nároky na psychiku a flexibilitu. Pokiaľ je to vaše prvé zamestnanie, pripravte sa na proces adaptácie čo najlepšie po všetkých stránkach. Pri nástupe do nového zamestnania budete pravdepodobne prechádzať formálnou procedúrou, ktorá zahŕňa podpis pracovnej zmluvy, prípadne iných zmlúv, vyplnenie dotazníka, vstupnú prehliadku... Z predchádzajúceho zamestnania je nutné do nového čo najskôr doručiť zápočtový list. Zamestnávateľ je povinný vám ho po ukončení pracovného pomeru vydať. Pokiaľ ste čerstvý absolvent, môže od vás zamestnávateľ požadovať doloženie všetkých dokumentov o vašom vzdelaní a kvalifikácii.

DOTAZNÍK Niektoré firmy vás požiadajú o vyplnenie dotazníka. Okrem údajov o vás môže obsahovať i údaje o vašej rodine, ktoré sú potrebné pre mzdové oddelenie. Údaje relevantné pre mzdy a výpočet daní je potrebné priebežne aktualizovať. V dotazníku sa vás budú pýtať na:    

dátum narodenia, rodné číslo, zdravotné poistenie číslo účtu, kam vám bude posielaná mzda číslo vašej prípadnej životnej poistky číslo vášho prípadného dôchodkového pripoistenia a pod.

DOKLADY O VZDELANÍ Niektoré spoločnosti požadujú, aby ste vzdelanie doložili kópiou diplomu, niekedy i notársky overenú, dokladujúcu vaše najvyššie ukončené vzdelanie.

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV Výpis z registra trestov je požadovaný tam, kde je výkon práce spojený s hmotnou zodpovednosťou. Musí byť vždy aktuálny, preto si ho zbytočne nevybavujte vopred. Len vo výnimočných prípadoch je výpis požadovaný už ako podmienka pre účasť vo výberovom konaní.

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

„Pokojná a otvorená myseľ je tým najlepším vybavením.“ zničením a zneužitím. Zamestnávateľ so zamestnancom môže uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti, ktorá špecifikuje, za aké majetkové hodnoty zamestnanec preberá zodpovednosť. Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť písomná a môže sa uzavrieť najskôr v deň, keď zamestnanec dosiahne vek 18 rokov. Obsahom môže byť len majetok, s ktorým bude zamestnanec priamo nakladať a nie len zabezpečovať úplnosť a totožnosť súboru určitých predmetov. Tieto hodnoty musia byť určené k obehu alebo spotrebe a zamestnanec ich musí vyúčtovať. Predmetom hmotnej zodpovednosti nemôže byť preto napríklad inventár kancelárie, osobný počítač, motorové vozidlo a pod. Ak prevzal zamestnanec na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, je povinný ich vyúčtovať, čiže preukázať ich úplnosť dokladmi o príjme a výdaji, a zodpovedá za prípadný vzniknutý schodok, ktorý sa zistí pri inventúre. Zodpovednosť za schodok je založená na predpoklade zavinenia zo strany zamestnanca. Zamestnanec môže toto obvinenie vyvrátiť a zodpovednosti sa zbaviť, dôkazové bremeno ale nesie on sám. Od uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec odstúpiť:  

Jednou zo základných povinností zamestnanca podľa zákonníka práce je povinnosť riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zamestnávateľ zveril, ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou,

ak je preradený na inú prácu alebo zaradený na iné pracovisko pokiaľ zamestnávateľ do jedného mesiaca od doručenia písomného upozornenia zamestnanca neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu zo zverenými hodnotami.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom ukončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od zmluvy.

VSTUPNÁ PREHLIADKA Niektorí zamestnávatelia požadujú, aby sa zamestnanec podrobil vstupnému lekárskemu vyšetreniu. Vyšetrenie je vždy zamerané len na schopnosť vykonávať prácu, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve. Vyšetrujúci lekár je viazaný všeobecnou mlčanlivosťou.

ADAPTAČNÝ PROCES, ADAPTAČNÝ SEMINÁR Adaptácia alebo prispôsobenie znamená zorientovať sa v novom prostredí a novej činnosti a začlenenie sa do nového pracovného kolektívu. To, že dobrá adaptácia nového zamestnanca nie je úplnou samozrejmosťou, svedčí i dôraz, ktorý sa v personálnom manažmente tejto problematike venuje. Firmy, ktorým na zamestnancoch záleží, venujú tejto oblasti veľkú pozornosť. Veľakrát majú spracované formálne procesy, ktorých cieľom je čo najúčinnejšou formou zoznámiť nováčikov so spoločnosťou, nič neopomenúť, a zároveň ich nezahltiť informáciami. Pokiaľ do spoločnosti nastupuje viac ľudí naraz, často býva celá skupina inštruovaná na tzv. adaptačnom seminári. V menších firmách prebieha adaptácia skôr individuálne. Je dôležité, aby bol prítomný človek, ktorý je za zapracovanie nového zamestnanca zodpovedný a na ktorého sa môže nováčik obracať s otázkami a nejasnosťami. V niektorých firmách prechádzajú nováčikovia tzv. adaptačným kolesom. Zoznámia sa s prácou jednotlivých oddelení, bližšie spoznajú pracovnú náplň kolegov, pochopia nadväznosť ich práce na svoju. Adaptačný cyklus môže byť jednodňový, ale môže trvať aj viac týždňov.

PRÍPRAVA NA PRVÝ DEŇ Pokojná a otvorená myseľ je tým najlepším vybavením. Len výnimočne, a to v prípade pozícií vo vyššom manažmente, by ste mali prísť

20

eurocampus_3_2011.indd 20

2. 5. 2011 22:56:16


Career Management Program

s určitou koncepciou, predstavou o fungovaní vám zvereného úseku, spoločnosti a pod. Prvý deň zväčša prebehne vybavovaním administratívno-právnych povinností. Iniciatívu ponechajte na zamestnávateľovi.

PREDSTAVENIE KOLEGOM Platia všeobecné spoločenské pravidlá: podriadení budú najskôr predstavovaní vám, nadriadeným najskôr vy. Kolegom na pracovne rovnocenných pozíciách budete predstavovaný podľa pravidiel žena - muž, starší - mladší... Predstavovať sa nebudete sami, na vás je „len“ všetkých si zapamätať.

práci a odkáže vás na niekoho, kto sa vám bude venovať a zasvätí vás do vašich pracovných povinností.

PRACOVNÉ POMÔCKY Vopred pripravené základné pracovné pomôcky sú pre vás vyjadrením, že zamestnávateľ si váži váš i svoj čas.

PRACOVNÉ PROSTREDIE V priebehu prvých dní by ste sa mali zoznámiť nielen s miestom, kde budete vykonávať svoju prácu, ale i s okolitým prostredím.

FIREMNÁ KULTÚRA

TIP:

Pokiaľ máte obavy, že si hneď nezapamätáte všetky nové tváre a mená, pozrite sa na intranet. Niektoré firmy tam majú fotografie ľudí s menami a ich pracovnými pozíciami. Nehanbite sa zo začiatku opýtať kolegu alebo kolegyne na meno a pracovnú pozíciu, vyhnete sa tak neskorším nedorozumeniam v medziľudskej i v pracovnej komunikácii.

NADRIADENÝ Od veľkosti a zvyklostí firmy závisí, či s vaším budúcim nadriadeným strávite na začiatku len niekoľko minút formálnym rozhovorom, alebo vás bude sprevádzať prvými dňami, alebo vám oznámi svoju rámcovú predstavu o vašej

Firemná kultúra je súbor pravidiel správania a zvyklostí, ktoré firma vo vnútri i navonok presadzuje a vyžaduje od svojich zamestnancov. Týka sa napríklad:   

oslovovania na pracovisku obliekania (formálne/neformálne) správania (čo je dovolené a čo nie).

S pravidlami firemnej kultúry sa zoznámte čo najskôr. Veľké firmy majú kódexy postojov a správania spracované do písomného dokumentu, okrem toho ale vždy existujú i nepísané pravidlá. Niektoré spoločnosti zaviedli ako súčasť firemnej kultúry zákaz hovoriť o tých, ktorí nie sú prítomní. Toto chvályhodné pravidlo okrem iného bezpochyby uľahčuje

nováčikom nástup do zamestnania a obmedzuje častý nešvár ohovárania a intríg medzi kolegami.

SKÚŠOBNÁ DOBA Skúšobná doba je obdobie, počas ktorého môžu obidve strany ukončiť pracovný pomer ihneď bez udania dôvodu. Spoločnosť venovala výberu zamestnanca veľa energie a času, takže určite neprijíma zamestnanca len tak „na skúšku“. Aký je teda zmysel skúšobnej doby? Dá sa považovať za určitú poistku umožňujúcu rýchlo a jednoducho ukončiť pracovný pomer v prípade, že sa predsa len vyskytne nejaký faktor, ktorý počas prijímacieho konania nebol zjavný ani jednej strane, a ktorý znemožňuje bezproblémové zaradenie nového zamestnanca.

HODNOTIACI POHOVOR Na konci skúšobnej doby, ktorej dĺžka je stanovená pracovnou zmluvou, obvykle absolvujete hodnotiaci pohovor. V menších spoločnostiach s vami bude hovoriť priamy nadriadený, väčšie spoločnosti majú tento proces formalizovaný a vaše hodnotenie môže prebiehať formou dotazníka. Ten vypĺňa väčšinou váš priamy nadriadený. Niekedy vypĺňate rovnaký dotazník i vy a potom pri pohovore hľadáte s vaším nadriadeným zhody a diskutujete o oblastiach, v ktorých sa vaše odpovede odlišujú. Často je spojený koniec skúšobnej doby, v ktorej ste sa osvedčili, so zvýšením platu.

21

eurocampus_3_2011.indd 21

2. 5. 2011 22:56:16


Career Management Program

Tak tu ma máte... Sebaprezentácia alebo ako najlepšie predať sám seba, je téma obšírna a do istej miery kontroverzná. Na jednej strane stoja ľudia, ktorí tvrdia, že najlepší spôsob, ako sa prezentovať, je prirodzenosť a spontánnosť, na druhej strane existuje mnoho odborníkov, ktorí zastávajú názor, že sebaprezentácia je zručnosť, ktorú sa dá naučiť samoštúdiom alebo absolvovaním rôznych kurzov. Kde je pravda? Sebaprezentácia je kľúčom k úspechu vo výberovom konaní, tvrdia niektorí. Iní naopak oponujú – podstatné sú predsa schopnosti a znalosti kandidáta, úroveň jeho kvalifikácie a doterajšia prax. Na obidvoch tézach je trochu pravdy, pretože jedno bez druhého dobre nefunguje. Pokiaľ neviete dostatočne presvedčivo a zaujímavo prezentovať svoj um a skúsenosti, môžete pri pohovore dopadnúť rovnako zle ako ten, kto sám seba prezentuje neadekvátne, prehnane a nevierohodne. Preto sebaprezentáciu nepodceňujte, ale ani nepreceňujte. Sebaprezentácia sa prelína celým procesom výberového konania. Nezabúdajte, že o svojej osobe vypovedáte i tým, akým spôsobom naformulujete motivačný či sprievodný list, akým štýlom budete s personalistom hovoriť v telefóne, akú koncepciu, formu a obsah bude mať váš štruktúrovaný životopis a predovšetkým, ako zapôsobíte na prijímacom pohovore.

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACÍ POHOVOR

 

Pokiaľ zareagujete na nejakú zaujímavú a pre vás vhodnú ponuku na pracovnú pozíciu a budete v tejto prvej fáze úspešný, ozve sa vám personalista s pozvánkou na prijímací pohovor. S blížiacim sa termínom výberového konania obvykle stúpa nervozita, stres a obavy zo zlyhania, ale snažte sa nepodliehať panike a pristupovať k tomuto kroku konštruktívne a pozitívne s vyhliadkou na ďalšiu užitočnú skúsenosť. Najskôr sa pokúste o danej spoločnosti a pozícii zistiť maximum informácií a pripravte si i svoju osobnú prezentáciu, aby ste boli na pohovore čo najmenej zaskočený zvedavými a niekedy i nepríjemnými otázkami personalistov. Sám pre seba si v duchu či pred zrkadlom skúste odpovedať na niektoré štandardné otázky, ktoré sa často na pohovoroch vyskytujú:       

Ako prebiehal váš doterajší profesijný vývoj? Aké sú vaše silné a slabé stránky? Vaše najväčšie úspechy a neúspechy? Čo viete o našej firme? Ako by mali prebiehať prvé týždne vášho uplatnenia v našej spoločnosti? Aké pracovné prostredie vám vyhovuje? Čo by ste chcel/a v nasledujúcich rokoch dosiahnuť?

 

Akú máte predstavu o plate? Prečo sa o danú pozíciu uchádzate? Čo vás na nej zaujalo? Aké máte záujmy, koníčky?

Cieľom tohto nácviku nie je naspamäť sa naučiť odriekať siahodlhé a sofistikovane znejúce súvetia, ale utriediť si svoje myšlienky a zamyslieť sa nad otázkami, nad ktorými ste možno doteraz nepremýšľali (napríklad ujasnenie vlastných osobných a profesijných cieľov či plánov do budúcnosti, svojich charakteristických povahových vlastností, svojich predností a nedostatkov a pod.). Dôkladná príprava vám pomôže, aby ste sa na pohovore cítili pokojnejší a istejší a aby vaše vystupovanie pôsobilo uvoľnene a prirodzene.

AKO SA PREZENTOVAŤ NA PRIJÍMACOM POHOVORE? Ak ste pozvaný na prijímací pohovor, znamená to, že ste „postúpili z kvalifikácie“, prešli ste prvým sitom. Malo by to pozdvihnúť vaše sebavedomie. Prijmite zopár rád, ktoré platia nielen pre prijímací pohovor, ale i pre väčšinu jednaní.

 

  

Príďte včas, radšej skôr než neskoro. Príďte pozitívne naladený a správajte sa primerane sebavedome, nie prehnane

suverénne, ako človek, ktorý pozná svoju cenu. Nezabúdajte, že menej je niekedy viac (menej parfumu, výrazných doplnkov, horlivé a unáhlené hovorenie, atď.) Snažte sa urobiť dobrý dojem hneď na začiatku – sila prvého dojmu je v prvých 30 sekundách stretnutia. Hospodárte s každou sekundou, pretože zlý prvý dojem sa neskôr veľmi ťažko napráva. Buďte upravený, oblečte sa primerane miestu, o ktoré sa uchádzate, rozhodne nie príliš nápadne. Dôležité je, aby ste sa cítili pohodlne a príjemne, aby ste nepôsobili ani príliš formálne, ani príliš nedbalo. Dajte si pozor, aby vám nepáchlo z úst, alebo aby ste nepribehli celý spotený. Ruku nepodávajte prvý, tú vám musí podať zamestnávateľ, stlačte ju pevne, ale nie prisilno. Sadnite si, až k tomu budete vyzvaný, pokiaľ by vás nechali stáť a sami sedeli, opýtajte sa, či sa môžete posadiť. Môže to byť chyták, aby personalista poznal, či nie ste príliš bojazlivý. Snažte sa čo najviac uvoľniť, buďte prirodzený a usmievajte sa. Neuhýbajte očami, svoje odpovede nešeptajte, nemrmlite.

22

eurocampus_3_2011.indd 22

2. 5. 2011 22:56:17


Career Management Program

Hovorte vecne, jasne a konkrétne, nebuďte ani príliš urečnený, ani naopak príliš mlčanlivý. Humor je dôležitý, ale v primeranej miere. Nesnažte sa byť veľmi vtipný alebo žoviálny, ale dojem veľkého „suchára“ tiež škodí. Ak dostanete otázku, na ktorú bude odpoveď zložitejšia, nesnažte sa rýchlo niečo vyhŕknuť. Svoju odpoveď pretiahnite, hovorte pomaly, prípadne niektoré slovo zopakujte, aby ste získali čas. Niekedy je lepšie povedať „neviem“, alebo z otázky šikovne vykĺznuť, alebo ju obrátiť na žart. Uvedomte si, že nie je cieľom zamestnávateľa deptať vás. Myslite na to, že vaša sebaprezentácia by mala zachovávať štandardnú štruktúru a formu prezentácie, preto nezabúdajte na energický úvod, pozitívny záver, logické nadväzovanie tém, udržiavanie pozornosti a kontaktu s poslucháčom a ďalšie dôležité maličkosti. Vo svojej prezentácii zdôrazňujte svoje silné stránky a hovorte radšej menej o negatívach. Ale pozor, aby ste nepôsobili ako „majster sveta“. Je lepšie vedieť priznať i pokoru a schopnosť učiť sa, pracovať na sebe a prispôsobiť sa, než sa tváriť, že všetko viete a dokážete. Snažte sa pôsobiť presvedčivo a v súvislosti s danou pozíciou prejavujte primeraný záujem. Premotivovanosť alebo naopak prílišná laxnosť či negativizmus (v zmysle „aj tak to výberové konanie nevyhrám“) rozhodne škodia a vrhajú zbytočne tieň na vašu prezentáciu.

a vašej sebaprezentácii. Celkový postoj, gestá, mimika, vzdialenosť od komunikačného partnera, to všetko môže veľmi významne ovplyvniť, ako budete prijímaní. Neverbálnou komunikáciou oznamujete okoliu vaše emócie, pocity, nálady i záujem o prípadné zblíženie. Vďaka nej si ostatní o vás vytvárajú určité predstavy. Tiež ňou výrazne ovplyvňujete priebeh a chod vzájomného stretnutia a ovplyvňujete postoj partnera k vaše osobe. Ukážme si základné oblasti neverbálnej komunikácie a ako a čím ovplyvňujú vašu sebaprezentáciu. Výraz a mimika tváre a očí prezradí mnohé z toho, ako sa cítime, či máme strach alebo radosť. Prípadne ako veľmi vás personalista v komunikácii zaskočil alebo potešil. Tvár je najviac viditeľná a prezradí i to, čo prípadne chcete zatajiť. Váš postoj, vzdialenosť od personalistu sa rozdeľuje na dve roviny – horizontálnu (optimálna vzdialenosť je cca 1 meter) a vertikálnu (nemali by ste nad personalistom stáť a pozerať sa na neho zhora). Pokiaľ sa vítate s personalistom, je to možno prvý raz a naposledy, čo ste sa ho fyzicky dotkli. Podanie ruky hrá svoju rolu a aj keď to všetci vieme, stále sa niekedy stretávame s mdlým podaním ruky. Dôležitý je tlak – sila stisku, teplota, prípadné chvenie alebo bolesť, ktorú vyvoláme. Podanie ruky by malo byť krátke, primerane pevné, s pohľadom do očí. Samozrejme by ste mali sedieť alebo stáť vzpriamene a byť pevný. Váš hlas vtedy bude znieť jasnejšie. Pokiaľ ste vzpriamený, dych je hlbší a dokážete zreteľnejšie hovoriť bez straty dychu. Gestá, ktorými sprevádzate váš verbálny prejav, by mali byť primerané. Pokiaľ budete rozšafne mávať rukami, môžete skôr vzbudiť dojem bezradnosti a neistoty, rovnako ako keď

„Podanie ruky by malo byť krátke, primerane pevné, s pohľadom do očí.“

VÝZNAM NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE Neverbálna komunikácia má veľký, niekde sa tvrdí, že až rozhodujúci význam pri jednaní

sedíte s rukami pevne pritlačenými k telu. Položte si ruky kľudne na stôl a sprevádzajte svoju reč primeranými gestami, ktoré vyzdvihnú dôležité miesta vašej prezentácie. Pokiaľ všetko prebieha dobre a vy svoj prejav doplníte i úsmevom a vtipom, tak určite dobre používate i pohľad do očí svojho partnera. Pozor na dlhé pohľady, ktorými v ňom môžete vyvolať obavy. Pohľad z očí do očí by mal byť kratší. Pozerajte kľudne tesne vedľa neho a pravidelne striedajte pohľad do očí a na jeho osobu, prípadne na materiály. Hlavne neklopte oči v dôležitých momentoch, nemusí vám potom veriť, že to, čo tvrdíte, je pravda.

RÉTORIKA ALEBO AKÝM SPÔSOBOM SA VYJADROVAŤ Spôsob, akým komunikujeme s ľuďmi a ako sa vyjadrujeme, je čiastočne daný osobnostným nastavením, ale dá sa do značnej miery ovplyvniť a rozvíjať praktickým nácvikom. Pokiaľ máte pocit, že sa potrebujete v týchto zručnostiach zdokonaliť a sú práve tým najslabším miestom vašej sebaprezentácie, nevešajte hlavu a pustite sa aktívne do tréningu. Na ukážku uvádzame v tabuľke na nasledujúcej strane desať typických nedostatkov, ktoré sa často vyskytujú v rozhovoroch či prezentáciách. Je dobré sa nad nimi zamyslieť a uvedomiť si, či sa nevyskytujú i vo vašej komunikácii.

AKO ZVLÁDAŤ STRES A TRÉMU Uvedomte si, že žiadny profesionál vystupujúci na verejnosti nie je úplne bez trémy. Herci, keď necítia trému, sa dokonca obávajú, či to negatívne neovplyvní ich výkon. Istá dávka trémy pomáha k lepšiemu výkonu. Nasledujúce rady a odporúčania vám môžu pomôcť lepšie zvládať trému počas pohovoru. 

       

Vždy sa čo najlepšie pripravte na svoju prezentáciu a na konkrétne výberové konanie. Rozhodnite sa pre úspech a jednajte zdravo sebavedome. Prezrite si svoje oblečenie, či je všetko zapnuté a nie sú na ňom fľaky. Berte prezentáciu ako výzvu – zaujímavú skúsenosť. Nevyhýbajte sa novým skúsenostiam. Využívajte relaxačné metódy (uvoľnite sa, zhlboka dýchajte). Sústreďte sa na drobnosti (krok, úsmev, gesto). Sústreďte sa na poslucháčov a na ciele prezentácie. Školáckou chybou je začínať svoje vystúpenie ospravedlneniami alebo pochybnosťami o svojich kvalitách a skúsenostiach vzhľadom k danej pozícii. Chyby pravdepodobne robiť budete, ale nerobte ešte i tú, že o svojej „nedostatočnosti“ dopredu informujete. Pamätajte si: vaši poslucháči nevedia, čo ste mali naplánované!

23

eurocampus_3_2011.indd 23

2. 5. 2011 22:56:19


Career Management Program AKO ZHODNOTIŤ ÚSPEŠNOSŤ SEBAPREZENTÁCIE? Pokiaľ máte svoju prezentáciu na prijímacom pohovore za sebou a zaujíma vás spätná väzba od personalistu, môžete o ňu požiadať. Otázkou je, nakoľko bude daný personalista otvorený a ochotný sa s vami s svoje pocity a dojmy podeliť. Môžete argumentovať tým, že vám spätná väzba môže pomôcť uvedomiť si svoje nedostatky a vyvarovať sa týchto chýb v budúcnosti. Otázky na personalistu môžu byť typu:     

Bol môj prejav zrozumiteľný? Ako som celkovo zapôsobil/a? Aký ste si o mne spravili dojem? Čoho sa mám nabudúce vyvarovať , čo v mojej prezentácii chýbalo? Ktoré veci vás najviac zaujali a mal/a by som ich určite použiť nabudúce?

„Berte prezentáciu ako výzvu, zaujímavú skúsenosť“ ZÍSKAŤ ZAUJÍMAVÉ ZAMESTNANIE JE ŤAŽKÁ ÚLOHA Správne naštartovať svoju kariéru a následne ju rozvíjať vám umožnia dve zásadné veci. Dobré študijné výsledky a zaujímavá diplomová práca sú prvou dôležitou podmienkou na dosiahnutie úspechu a naštartovanie kariéry. Druhým základným kameňom je schopnosť sebaprezentácie. Dokázať presvedčiť druhého človeka – personalistu, že viete zvládnuť náročnosť profesie, na ktorú sa hlásite, že budete dobrým členom tímu a aktívnym zamestnancom, to je veľmi náročná úloha. Pokiaľ využijete naše rady a inšpirujete sa nimi, dosiahnete to, po čom túžite.

MALÉ ZHRNUTIE NA ZÁVER Účelom osobného pohovoru je overiť si, či z  vás vaše znalosti, schopnosti, profesijné skúsenosti a charakterové vlastnosti robia toho najlepšieho možného kandidáta na danú pozíciu. Cieľom pohovoru je tiež zoznámiť vás bližšie s formou a náplňou vašej budúcej práce. Niekedy býva prvý osobný pohovor vedený niektorým zo zamestnancov personálneho oddelenia a slúži ako úvod k prípadným ďalším kolám prijímacieho konania. Prvý osobný pohovor spravidla nebýva dlhší ako 30 – 45 minút. Pohovor vedie buď zamestnanec personálneho oddelenia alebo externý konzultant (v prípade, že bola náborom nových pracovníkov poverená personálna agentúra). Aj keď je priebeh pohovoru rôzny v závislosti na charaktere firmy a inzerovanej pozícii, niektoré body sú pre všetky pohovory spoločné:

Podmienkou úspechu je urobiť v relatívne krátkom čase čo najlepší dojem na úplne cudzieho človeka, ktorý vás vidí prvýkrát v živote. Všetky formálne aspekty medziľudskej komunikácie (zdvorilé vystupovanie, slušné oblečenie, schopnosť hovoriť stručne, jasne, k veci, a pod.) sú mimoriadne dôležité. Možno vám to znie hrozne, ale ak budete mať špinavú kravatu, nezachráni vás, že prispievate na zatúlaných psíkov. Začnete tým, že osoba, ktorá s vami vedie pohovor, krátko predstaví seba i spoločnosť, ktorú zastupuje. Smer pohovoru určuje ona, nie vy. Súčasťou pohovoru bude diskusia

(niekedy nepríjemne detailná) o vašom vzdelaní a doterajšej profesijnej kariére. Personalista sa bude zaujímať, prečo sa uchádzate práve o toto konkrétne miesto. Premyslite si dopredu, čo poviete o svojich profesijných cieľoch a očakávaniach. Čaká vás diskusia na rôzne témy postavené na otázkach. Jej cieľom je bližšie špecifikovať váš postoj k práci, ľuďom a životu vôbec. Personalista vás rámcovo zoznámi s vašimi úlohami a povinnosťami v novej funkcii. Záver pohovoru je obvykle vyhradený na vysvetlenie prípadných nejasností. Pripravte si i vlastné otázky.

10 TYPICKÝCH NEDOSTATKOV PRI ROZHOVOROCH Netvoríte príliš dlhé vety? Kratšie vety sa lepšie počúvajú a lepšie vystačíte s dychom až do konca vety. Nepoužívate príliš dlhé slová? Skontrolujte si svoju slovnú zásobu, niekedy je lepšie nahradiť niektoré slová kratšími výrazmi. Nie ste príliš neosobný? Vtiahnite poslucháča do komunikácie, používajte slovíčko „VY“. Napríklad „téma dovoľuje naučiť sa“ zameňte za „tu sa naučíte“. Vystačíte bez zbytočných zdvorilostných fráz? Pri prezentácii sú skôr rušivé a predlžujú výklad.

Presadzujete príliš seba? Dávajte do popredia toho druhého alebo celé pracovisko. Hovorte o tom, čo robíme MY. Hovoríte príliš rýchlo a bez prestávok? Čím viac poslucháčov, tým pomalšie tempo reči, využívajte prestávky a nepreťažujte poslucháča. Udržujete s poslucháčmi očný kontakt? Pri otázkach sa nevyhýbajte očnému kontaktu. Keď sa dokážete pozerať do očí, i keď premýšľate nad odpoveďou, vyžaruje z vás istota a presvedčivosť.

Používate módne slová? Môžu byť pre niektorých nezrozumiteľné, alebo nemusia pôsobiť prirodzene. Používate často pasívne tvary? Namiesto „poslucháči sú žiadaní o príchod do učebne“ je určite lepšie „prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta“. Kladiete len alebo prevažne uzavreté otázky? Otázky slúžia pre aktivizáciu poslucháčov, snažte sa o otvorené otázky, kde nestačí odpovedať len jedným slovom (áno, nie, neviem). Napríklad „Máte popoludní čas?“ zameňte za „Čo robíte dnes popoludní?“.

24

eurocampus_3_2011.indd 24

2. 5. 2011 22:56:20


Career Management Program

Hovoriť striebro, mlčať zlato alebo ak ohovárate kolegov v práci, postupu sa nedočkáte... Veľa ľudí sa nikdy nezamyslelo nad tým, ako sa správajú a ako pôsobia na okolie. Je dôležité premýšľať predovšetkým o tom, ako vystupovať v zamestnaní. Svojimi povahovými vlastnosťami veľakrát rozhodujete o tom, ako vás kolegovia vnímajú. Dôležitý je tiež prvý dojem, ktorý vo vašich budúcich spolupracovníkoch zanechá vaše konanie a vystupovanie, rovnako ako si i vy urobíte obraz o nich zo spôsobu vyjadrovania a ďalších maličkostí. Nad tým, ako sa správajú, sa veľakrát nezamýšľajú ani ľudia na stredných a vyšších pozíciách. A tak im môže nedostatok spoločenských zručností aj napriek profesionálnym schopnostiam brániť v postupe k vyšším métam.

POVAHOVÉ VLASTNOSTI SÚ NAJVÄČŠÍM NEŠVÁROM V PRÁCI Medzi najväčšie problémy v správaní ľudí v zamestnaní patria predovšetkým nedostatok taktu, ohováranie, závisť, lakomosť a prospechárstvo. Teda výhradne povahové vlastnosti. Nie je si treba lámať hlavu s tým, či máte mať k ružovej košeli zelenú kravatu. Zamerajte sa na to, aby kravata nevisela na pol žrde, košeľa bola čistá a nezapáchali ste. Neriešte, či najprv pozdravíte riaditeľa alebo vedúceho. Zdravte všetkých a stále. Nekomunikujte svoje milostné úspechy v open space, ale ani na firemnom večierku. Nerozprávajte o nich nikde.

Sú situácie, ktoré obsahujú nášľapné míny pre vašu kariéru. Prvý deň v práci, prvá porada, ale tiež oficiálny obed, služobná cesta, večierok.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE ROZHODNE NIE JE PREŽITOK Z MINULOSTI Bohužiaľ si dnes mnoho mladých ľudí myslí, že spoločenské právanie je prežitok z minulosti a že prepotené tričko, ošúchané džínsy a slovník typu „ty kokso“ je najprirodzenejším prejavom i v práci. Rad úspešných manažérov a podnikateľov sa domnieva, že úspech a peniaze môžu nahradiť to, čo sa označovalo ako vkus a výchova. Ľudia staršieho veku, ktorí vyrástli v socializme,

ktorý potlačil tradičné vzorce správania, sú tým i podvedome ovplyvnení. Hovorí sa, že sa nemali kde naučiť správaniu.

NAUČIŤ SA SLUŠNÉMU SPRÁVANIU NIE JE NIČ ZLOŽITÉ Stačí si uvedomiť niekoľko základných pravidiel a hlavne – chcieť sa dobre správať a používať zdravý rozum. Väčšinou stačí nepanikáriť. S ľuďmi, ktorých meno ste dávno zabudli, konverzujte tak dlho, až zistíte, o koho sa jedná. Odporúča sa hovoriť o počasí, a nie o čomkoľvek osobnejšom. Opýtať sa čerstvého vdovca, ako sa má manželka, nie je dobrým začiatkom rozhovoru.

25

eurocampus_3_2011.indd 25

2. 5. 2011 22:56:21


Career Management Program

Nepodceňujte adaptáciu Nájsť a vybrať kvalitného zamestnanca je v dnešnej dobe zložitý a často finančne náročný proces. Napriek tomu mnoho spoločností končí tento proces podpísaním pracovnej zmluvy a ďalej nevenujú novému zamestnancovi dostatočnú pozornosť. Následne riešia problémy spojené s odchodom nedávno prijatých zamestnancov alebo si naopak príliš neskoro všimnú, že pracovník na určitej pozícii je nevýkonný a má len malé znalosti z oboru. Skúšobná doba už uplynula a neostáva nič iné, ako si nevýkonného pracovníka ponechať a začať intenzívne sledovať jeho prácu.

Je pravda, že situácia na trhu práce nie je jednoduchá, a že kvalitných ľudí je nedostatok. Na druhej strane, keď do spoločnosti kvalitného zamestnanca získame, venujeme mu dostatočnú pozornosť? Uvedomujeme si, ako je dôležitý proces jeho adaptácie alebo zapracovania pre to, aby si už od začiatku našiel správny vzťah k práci a organizácii? Pre každého človeka sú významné sociálne aspekty práce, vzťahy so spolupracovníkmi a pocit spolupatričnosti s pracovným prostredím, ktoré od prvej chvíle vedú k získaniu oddanosti a stability, alebo práve naopak môžu viesť k demotivácii, nespokojnosti plynúcej z nedostatku informácií a strachu zo zvládania pracovných úloh. Práve počas procesu adaptácie je vhodné vyjasniť si pracovné očakávania obidvoch strán a od začiatku nastaviť jasné a otvorené štandardy pre

komunikáciu a spoluprácu. Oplatí sa ísť cestou riadeného adaptačného procesu a začlenenia nového pracovníka do tímu. Adaptácia novoprijatých zamestnancov má rovnaký význam ako ich výber. Preto je potrebné zaistiť, aby uvedenie nového zamestnanca

„Práve v priebehu procesu adaptácie je vhodné vyjasniť si pracovné očakávania obidvoch strán...“

na pracovisko a proces adaptácie prebehli plánovane a systematicky. Je dôležité, aby všetci vedúci pracovníci pochopili význam procesu adaptácie zamestnancov ako neoddeliteľnej súčasti personálnej politiky, zoznámili sa s jednotlivými krokmi a boli schopní ich prakticky uplatňovať vo firemnej praxi tak, aby noví zamestnanci boli pripravení čo najskôr podávať očakávaný pracovný výkon a orientovať sa v novom prostredí.

STRUČNÁ METODIKA ADAPTAČNÉHO PROCESU Už pred nástupom nového zamestnanca je vhodné s ním udržiavať kontakt a riešiť administratívne kroky, včítane podpisu pracovnej zmluvy. Je dobré poskytnúť základné

26

eurocampus_3_2011.indd 26

2. 5. 2011 22:56:23


Career Management Program

informácie o spoločnosti a dokumenty (informačná príručka, interný časopis). Pokiaľ je to možné, ponúkneme pomoc pri riešení osobných problémov, napríklad s ubytovaním. V priebehu prvého pracovného dňa by mal prebehnúť rozhovor nového zamestnanca s nadriadeným, kde by malo prísť k vysvetleniu individuálneho adaptačného plánu, ktorého konkrétna podoba závisí na pozícii a stredisku. Zamestnanec by mal byť formálne uvedený na pracovisko a zoznámený s pracovným kolektívom. Okrem zoznámenia s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovného pomeru a povahy práce by sme nemali zabudnúť na nevyhnutné školenia (napríklad BOZP a PO), predstaviť zamestnancovi pracovné miesto, odovzdať zariadenia potrebné k výkonu práce a prideliť prvé úlohy. Veľmi pozitívne pôsobí vyjadrenie dôvery a prianie úspechov v novej práci. Dôležité je rozloženie nových informácií v  čase tak, aby zamestnanec nemal pretlak informácií. Je vhodné vytvoriť tzv. orientačný balíček, ktorý obsahuje všeobecné informácie spoločné pre všetkých pracovníkov organizácie, ďalej informácie týkajúce sa konkrétnej organizačnej jednotky alebo oddelenia a tiež informácie v súvislosti s konkrétnym pracovným miestom. Je užitočné vytvoriť príručku s informáciami o tom, čo nový zamestnanec potrebuje vedieť a pripraviť si zoznam dokumentov a informácií potrebných pre dôkladne premyslený a riadený adaptačný proces. Nemali by sme sa spoliehať len na tlačené materiály, ale účelne zladiť ústnu a písomnú formu.

Vopred pripravený orientačný balíček, ktorý sa skladá zo súboru tlačených materiálov a ústnych informácií, uľahčuje proces zoznamovania pracovníka s organizáciou, šetrí čas vedúcim pracovníkom a personalistom a znižuje pravdepodobnosť, že zamestnancovi nebudú niektoré informácie poskytnuté. Súčasťou adaptačného plánu sú pravidelné rozhovory s nadriadeným. Prvý deň nástupu do zamestnania by mal mať nadriadený s novým zamestnancom úvodný rozhovor, kde je dobré vzbudiť u zamestnanca pocit, že bol očakávaný a že si firma jeho príchod váži. Tiež je vhodné ujasniť si obojstranné očakávania a zámery do budúcnosti. V priebehu adaptácie by mali pravidelne prebiehať medzi nadriadeným a zamestnancom rozhovory, v priebehu ktorých je potrebné zamerať sa na to, ako nový zamestnanec zvláda požadované pracovné zručnosti a plnenie pracovných úloh, prerokovať, či je spoločnosť spokojná s jeho pracovným chovaním a zodpovedať ďalšie otázky, nejasnosti či nedorozumenia týkajúce sa pozície i plnenia vzájomných očakávaní. Rozhovor na konci adaptačného procesu môže byť zhodný s ukončením skúšobnej doby. Je to vhodné obdobie na zhodnotenie adaptácie a pracovného výkonu, na stanovenie rozvojových cieľov a dohodnutie úloh na budúce obdobie. Adaptácia by mala byť zaistená vedúcim zamestnancom príslušného úseku v spolupráci s personálnym oddelením. Bezprostredný nadriadený riadi a kontroluje súvislosti

„Nemali by sme sa spoliehať len na tlačené materiály, ale účelne zladiť ústnu a písomnú formu.“

ČO BY MOHOL OBSAHOVAŤ INFORMAČNÝ BALÍČEK PRE ZAMESTNANCA        

  

popis pracovného miesta informácie o pracovných podmienkach informácie o hlavných rysoch personálnej politiky a odmeňovania vnútorné predpisy zamestnávateľa zásady firemnej kultúry a etiky informácie o možnostiach stravovania princíp dochádzky, hlásenie absencie a pracovnej neschopnosti odovzdanie zverených predmetov a ich potvrdenie v osobnej karte zamestnanca informácie o telefonovaní a telefónny zoznam potrebné školenia a tréning, školenia BOZP a PO pravidlá používania služobných vozidiel – potvrdenie o odbornej spôsobilosti vodičov, postup pri prípadnej dopravnej nehode princípy spolupráce s ostatnými spolupracovníkmi a oddeleniami.

s konkrétnym pracovným miestom a vyhodnocuje ich priebeh. Nevyhnutná je kontrola a hodnotenie adaptačného procesu. Hoci je dobre zvládnutý proces adaptácie a systematická starostlivosť o nového zamestnanca jedným z účinných nástrojov v boji s fluktuáciou a napomáha zníženiu nákladov a problémov spojených s odchodmi nedávno prijatých zamestnancov, patrí často k zanedbávaným nástrojom personálnej politiky.

27

eurocampus_3_2011.indd 27

2. 5. 2011 22:56:25


Career Management Program

Užitočné desatoro desatoro rád, ako si udržať prácu cu Vo firmách sa šetrí, hrozia výpovede. Prečo by si mal šéff nechaťť práve vás? Pretože vie, že o prácu stojíte, ste lojálny a ochotný chotnýý na sebe pracovať. V každej situácii zostaňte sám sebou.

1

NEŠÍRTE PANIKU, NEROBTE UNÁHLENÉ ZÁVERY.

I v období prepúšťania zachovajte pokoj. Situácia často dopadne úplné inak. Nerobte unáhlené závery, vždy sa snažte získať čo najviac informácií, ako na tom firma je, a objektívne a realisticky zvážte svoju pozíciu. Odporúčania sú: zamerať sa na prácu a pokúsiť sa urobiť maximum pre to, aby bola perfektná. I v prípade straty zamestnania získate totiž výbornú referenciu, ktorá vám môže pomôcť rýchlejšie nájsť nové miesto.

2

OPÝTAJTE SA NADRIADENÉHO NA PREPÚŠŤANIE PRIAMO.

Keď sa už vo firme objaví špekulácia o prepúšťaní, je dobré zájsť za šéfom osobne. Otvorený prístup sa cení a je to rozhodne lepšie, ako sa spoliehať na klebety. Situáciu nevyriešite tým, že ju budete preberať s kolegami, ktorí sú v rovnakej situácii ako vy. Je dôležité sa na rozhovor s nadriadeným pripraviť. Premyslite si postup a otázky. Hlavné je držať sa faktického, popisného tónu. Nesmú v tom byť emócie. A nezabudnite, že aj váš nadriadený má svojho šéfa. Uvažujte tak, že ste so svojím nadriadeným na jednej lodi. Kapitán na lodi bez námorníkov nie je kapitán.

3

NEPODĽAHNITE „VLČEJ“ MORÁLKE, NEZVERUJTE SA.

krízy len pasívne nečakajte, ažž vás nadriadený o niečo požiada. Pasivitou sa môžete dopracovať maximálne takk k výpovedi.

5

ZDÔRAZNITE SVOJ OJ PRÍNOS PRE FIRMU. MU.

Práca vás baví, premýšľate te o nej, hýrite no-vými nápadmi, ste schopný ný svoju prácu časovo prispôsobiť potrebám m firmy, ste lojálnyy ť. V takomto pría máte snahu sa vzdelávať. anec a ste prínopade ste ideálny zamestnanec e tiež ocení, keď ď som pre svojho šéfa. Určite prinesiete nový nápad, napríklad príklad ako šetriťť náklady, aj keď by sa neskôr ôr ukázalo, že nie je reálny.

6

BUĎTE SAMOSTATNÝ, TATNÝ, ROZHODUJTE SA A SÁM

Žiadny šéf nemá rád, keď ď sa ho budete pýtať na každú maličkosť. Zvlášť odborníci, špecialisti alebo vedúci by mali byť schopní hopní rozhodovať sa sami. Schopnosť samostatnej tnej práce je jedným z hlavných kritérií hodnotenia enia zamestnancov.

7

NEMEŇTE VIZÁŽ, POMLČTE O SÚKROMÍ.

Ani keď viete, že je na tom firma zle a bude prepúšťať alebo inak šetriť, nikdy ju neohovárajte. Nielen v pracovnom kolektíve, ale radšej ani mimo podnik. Nikdy neviete, kto vás práve počúva, a klebety sa šíria neuveriteľnou rýchlosťou. Keď je firma v kríze, vypukne vo vnútri spoločnosti vlčia morálka. Každý využíva všetky prostriedky, aby si udržal miesto i na úkor kolegov.

Nesnažte sa ani zavďačiť tým, že radikálne zmeníte imidž a začnete sa napríklad inak obliekať. Môže trochu pomôcť doladiť detaily vo firmách, kde si na vizáž potrpia, napríklad v bankách. Pozor na množstvo vypustených informácií, a to nielen o firme a jej zamestnancoch, ale obmedzte i rozhovory o súkromnom živote. Informácie typu „starám sa o bezvládnu babičku, vyčerpáva ma to a zaberá mi to veľmi veľa času“ môžu v prípade, že sa dostanú až k vedeniu firmy, ktoré práve píše výpovede, ublížiť.

4

8

PRIVEĽMI AKTÍVNY? MÁLO AKTÍVNY? OBOJE JE ZLÉ.

Aktívne sa zaujímate o situáciu vo firme a uvažujete nad tým, ako jej byť prospešný. Vaša aktivita by nemala byť falošná, mala by zodpovedať vášmu temperamentu a pracovnej pozícii. Prílišná aktivita ale niekedy škodí, neprospieva ani zbytočná skromnosť. Určite v dobe

NETRVAJTE NA SVOJEJ MZDE A POZÍCII.

V krízovej situácii nie je zlé ukázať, že si svoje pracovné miesto vážite. Môže tak byť ocenený i váš vlastný návrh na preloženie na iné pracovné miesto, alebo prevzatie ďalších pracovných úloh. Pokiaľ vám šéf navrhne zníženie platu alebo zrušenie niektorých benefitov a vy sa

nebudete brániť, je to pozitívna reakcia. V budúcnosti ju môže oceniť. Zníženie mzdy ale sami nenavrhujte, môže to vzbudiť dojem, že si nie ste istý hodnotou svojej práce.

9

ODDÝCHNITE SI OD PRÁCE, PREPNITE NA KONÍČKY.

Rozhodne nie je dobré žiť len prácou. Model, keď ste celý deň v práci, po nej idete s kolegami na pohárik preberať opäť prácu, a potom pred spaním v hlave riešite pracovné úlohy, je zlý. Je dôležité pri odchode z práce prepnúť na iné veci. Oddýchnite si, venujte sa záľubám a rodine. Potom aj stratu zamestnania prečkáte oveľa lepšie.

10

NESKÚŠAJTE ZÚFALO ODVRÁTIŤ VÝPOVEĎ.

Odvrátiť výpoveď na poslednú chvíľu je podľa odborníkov nereálne. Lepšie je zatnúť zuby, povedať si, že v takejto situácii nie som sám alebo sama, že ju prežili i iní.

28

eurocampus_3_2011.indd 28

2. 5. 2011 22:56:27

eu


Výučbový program STOCK TRAK pre univerzity

Stock Trak je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Kanadskom Výučbová platforma Stock Trak je nástroj pre profesorov a študentov finančných kurzov, ktorí do svojej výučby Montreale, v Slovenskej republike platformu poskytuje partnerská zavádzajú prax kapitálových trhov. Študenti sa počas vy- spoločnosť Projekt Eurocampus SR. www.stocktrak.com medzeného obdobia stávajú portfólio manažérmi s plnou zodpovednosťou za zverené (virtuálne) investície. Profesor PREČO ZARADIŤ STOCK TRAK DO VÝUČBY stanovuje rámec simulácie a má prístup ku všetkým inforz Praktická skúsenosť študentov máciám k ohodnoteniu študentov. z Zvýšený záujem študentov o štúdium Rozhranie a nástroje platformy ukazujú finančné trhy očami profesionálnych obchodníkov. Platforma je napojená na reálne dáta z búrz po celom svete, zahŕňa všetky dôležité triedy aktív (akcie, dlhopisy, komodity, meny), rovnako ako pokročilé finančné nástroje (opcie, futures).

z Prestíž univerzity AKO PRACOVAŤ S PROGRAMOM 1. Profesor zaregistruje triedu online a nastaví parametre simulácie na adrese: https://www.stocktrak.com/public/members/registrationprofessors.aspx. Do systému sa následne prihlasujú študenti sami. Aplikácia je online a jediná technická požiadavka pre profesora a študenta je prístup k internetu. 2. Študenti v platforme pracujú mimo výučby formou semestrálnej práce. Vo fáze kurzu, kedy sú už oboznámení s nutnou teóriou (cca 5. týždeň), profesor zadá tému projektu (vytvorenie portfólia). Študenti na ňom pracujú samostatne a svoje kroky analyzujú v konečnom reporte. Zloženie portfólia a jeho výkonnosť vidí profesor priebežne online, k dispozícii má zároveň aj rebríček študentov v triede. Na základe toho ohodnotí ich prácu, ktorá bežne predstavuje 10% známky. 3. Overený systém – používa ho viac než 1 100 profesorov po celom svete. Príklady, ako profesori používajú Stock Trak pri výučbe, nájdete spolu s inštruktážnym tutoriálom na: http://education.wallstreetsurvivor.com/Stock-Trak-Professor-Examples 4. Poplatky za výučbový program hradí škola alebo študent (podľa možností konkrétnej školy).

29

eurocampus_3_2011.indd eurocampus 2 2011 indd 429

2. 5.42011 27 2011 22:56:29 1:13:28


Zahraničná stáž prax pre vysokoškolákov i absolventov študentmi riadená organizácia. Na svete pôsobíme už viac ako 60 rokov. Na Slovensku už šestnásty rok organizujeme najväčší veľtrh práce Národné Dni Kariéry. Orientujeme sa na aktívne vzdelávanie, rozvoj líderských schopností a sprostredkovanie medzinárodného výmenného programu vo forme stáží.

EŠTE STÁLE VÁHATE? Pýtate sa samých seba ako získať praktické skúsenosti? Čo budete robiť v lete? Ak patríte medzi tých, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou vycestovať do zahraničia, získať skúsenosti v odbore a zlepšiť sa v jazyku– zahraničná odborná stáž je príležitosť priamo pre vás. Vybrať si môžete na základe druhu stáže (manažérska, vzdelávacia, technická a rozvojová) a dĺžky stáže (6 týždňov až 1,5 roka). Stáž je určená ambicióznym vysokoškolákom alebo absolventom do dvoch rokov po ukončení štúdia. Získate pracovné skúsenosti vo svojom študijnom odbore, skúsenosť v medzinárodnom tíme a zahraničnej spoločnosti alebo organizácii. Nenechajte si ujsť príležitosť cestovať, nadviazať nové priateľstvá, osamostatniť sa, zlepšiť sa v cudzom jazyku a spoznať odlišné kultúry. Hodnota zahraničnej stáže je aj v samotnej pracovnej skúsenosti. Zvyšuje profesionálny profil účastníka, po návrate na domáci pracovný trh mu zabezpečuje konkurenčnú výhodu voči iným uchádzačom o zamestnanie a priaznivo tak ovplyvňuje budúcu kariéru študenta.

PREČO ÍSŤ NA STÁŽ PRÁVE S NAMI? AIESEC ponúka najširšiu ponuku pracovných stáží do viac ako 107 krajín sveta. Sme najväčšia

Mirka Švábová Turecká káva, turecký med, fajčí ako Turek Turecko... Pre mnohých ľudí, ktorí tam nikdy neboli, je to krajina s prívlastkami ako moslimská, arabská, náboženská, kde ženy chodia zahalené šatkou a nemajú také práva ako muži. Bol to teda pre mňa obrovský šok, že pravda sa tak radikálne líši od našich predstáv... Do mojej najobľúbenejšej krajiny som sa dostala vďaka študentskej organizácii AIESEC. Využila som príležitosť ísť na neplatenú rozvojovú stáž, ktorú som si vybrala v ich databáze. Mohla som si vybrať z tisícov iných

Tak vás možno presvedčí fakt, že AIESEC sprostredkuje 8500 stáží ročne, a tak má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Zahraničná pobočka AIESEC zvyčajne pomáha s vybavovaním legislatívy a ubytovania. Stáže (okrem rozvojovej) sú platené. Študentovi je vyplácaná mzda, ktorá je vždy odvodzovaná od situácie v danej krajine a na konkrétnom mieste, a ktorá je nastavená tak, aby pokryla náklady na ubytovanie, stravu a voľno-časové aktivity. V prípade rozvojových stáží študenti nedostávajú plat, ale majú zdarma ubytovanie a stravu, v niektorých prípadoch aj vreckové. Viac sa o jednotlivých typoch stáží dozviete na našej internetovej stránke www.aiesec.sk a na stránke www.vezmem.sk, kde nájdete príbehy ľudí, ktorí na stáži už boli.

Lucia Filová Nezabudnuteľné indické dobrodružstvo INDIA - krajina plná kontrastov, neuveriteľných odlišností od Európy, nepredstaviteľnej chudoby, neporiadku a jednoduchosti, sily náboženstiev a rodinných koreňov. Krajina plná ľudí spiacich na zemi, žobrákov na ulici a neopísateľného chaosu na cestách. Vydať sa na dobrodružstvo do tak vzdialenej, výnimočnej krajiny je obrovská výzva, pre niektorých odvaha. A keďže ja som dosť odvážna a nebojím sa čeliť výzvam, vydala som sa vďaka organizácii AIESEC do Indie na pracovnú stáž. A verte mi, že to bola to úžasná a neopísateľná skúsenosť. V krajine tak odlišnej od našej ste donútený žiť úplne iný život. Pozerať sa na svet s otvorenými očami a srdcom. Obrovská skúsenosť spočíva najmä v zodpovednej práci, ktorú som tam vykonávala – teda pracovnej stáži. Nie je to letná brigáda, kedy sa človek hrá na poslíka. Na stáži máte svoje miesto a svoju úlohu, ktorú si musíte zodpovedne splniť. Mojou úlohou bolo učiť malých roztomilých Indov francúzsky jazyk. Pozornosť svojich študentov som získala ihneď, a to najmä svojou odlišnosťou. Z tejto výhody som však mohla čerpať len prvý mesiac, a potom prichádzala na rad najmä fantázia a tvorivosť. Deti bolo treba zaujať netradičným spôsobom, teda bez kníh, keďže som ich k dispozícii nemala. Stáž v zahraničí mi úplne otvorila oči do iných sfér.

AKÝ JE ĎALŠÍ POSTUP PO PODANÍ PRIHLÁŠKY? AIESEC zo všetkých prihlásených záujemcov o stáž uskutoční výberový proces, ktorého súčasťou je vstupný pohovor, jazykové testy, špeciálny pohovor s účastníkom z externého prostredia a konferencia, ktorá uchádzačov pripraví na život a prácu v zahraničí. Ing. Martina Debnárová

možností v rôznych krajinách na rôznych svetadieloch, no mňa vždy najviac lákalo Turecko. Odlišná kultúra, ale nie natoľko, aby som sa musela nejako obávať. Ako to vyzeralo, keď som dorazila do Ankary? Na autobusovú stanicu po mňa prišiel jeden z členov AIESEC, ktorý mal na starosti komunikáciu a interakciu so stážistami; zároveň projekt, na ktorý som sa prihlásila. Čo sa týka samotnej stáže, išlo o rozvojovú stáž. Bola to dobrovoľná neplatená stáž, na ktorej som mala hradené ubytovanie, stravu raz denne, čo boli podmienky, o ktorých som vedela už vopred. Stáž bola zameraná

na výučbu komunikačnej angličtiny hravým štýlom. Našimi študentmi boli stredoškoláci, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili letného jazykového kempu. Naším cieľom bolo, aby sa rozhovorili, čo sme vďaka naviazaniu priateľstiev s nimi nakoniec dosiahli. A tak tam teraz mám veľa kamarátov, ktorých pôjdem určite v blízkej dobe opäť navštíviť. Stáž v Turecku bola úžasná a určite sa tam vrátim. Ak mi šťastie bude priať, tak na Erasmus mobilitu budúci rok. Ak aj vy premýšľate, žeby ste tam zašli, tak neváhajte, vrelo odporúčam!

30

eurocampus_3_2011.indd 30

2. 5. 2011 22:56:29


Career Management Program

VYPLÒ A VYHRAJ MOST DESIRED COMPANY AKÁ JE

NAJŽIADANEJŠIA SPOLOÈNOS ROKA 2011?

Vyplò dotazník na:

Výskum mapuje predstavy študentov vysokých škôl a univerzít o ich budúcom zamestnávate¾ovi Poskytuje univerzitám a firmám cenný preh¾ad o študentských preferenciách a oèakávaniach - prevažne oh¾adne budúcej kariéry Študenti sa môžu porovna medzi sebou a zároveò vyhra zaujímavé ceny.

MDC.AIESEC.SK ÈO VYHRÁŠ? Vyplò dotazník do 31.5. a budeš zapojený do zlosovania o skvelé ceny:

- 3x jazykový kurz v hodnote 100€ od spoloènosti Jazykové pobyty - 5x knihy z knižnej edície Nadácie Tatra banky - 4x reklamný balíèek od partnerov AIESEC Slovensko Tvoje odpovede sú anonymné a všetky dáta sú chránene. Vyplnenie dotazníka je ve¾mi jednoduché a krátke - zaberie max. 7 minút.

31

eurocampus_3_2011.indd 31

2. 5. 2011 22:56:30


Špeciálna príloha časopisu Eurocampus SR Career Management Program

Univerzitný ŠPORT

SVETOVÁ LETNÁ UNIVERZIÁDA 2011

GOLFOVÉ AKADEMICKÉ CENTRUM

V SPOLUPRÁCI SO SAUŠ

32

eurocampus_3_2011.indd 32

www.eurocampus.sk 2. 5. 2011 22:56:30


univerzitný šport

Svetová letná univerziáda 2011 pripravená V dňoch 14. – 17. apríla 2011 sa uskutočnili kontrolné dni vedúcich výprav na 26. svetovú letnú univerziádu 2011 v čínskom Shenzhene. 26. svetová letná univerziáda 2011 sa uskutoční v termíne 12. – 23. augusta 2011. Účasťou športovcov bude patriť k jednej z najväčších, pretože v športovom programe je zaradených 24 športov. Záujem o účasť prejavilo 140 členských krajín svetovej federácie univerzitného športu FISU. Slovenskí akademickí reprezentanti sa predstavia v šestnástich športových odvetviach - atletike, basketbale žien, šerme, športovej gymnastike, plávaní, tenise, stolnom tenise, džude, taekwonde, jachtingu, športovej streľbe, golfe, cyklistike, šachu, plážovom volejbale a vzpieraní. V rámci kontrolných dní sa uskutočnilo losovanie skupín v kolektívnych športoch. Naše akademické družstvo žien v basketbale sa stretne v skupine s výbermi USA, Anglicka a Brazílie. V turnaji sa predstaví 16 družstiev. O vyjadrenie s vylosovaním sme poprosili p. Mičudu – športového riaditeľa SBA: „Sme radi, že sa budeme môcť zúčastniť

Centrálny tenisový kurt

Stále zelený Shenzhen

SLU 2011 v Shenzhene. Tvoríme družstvo, ktoré bude zložené prevažne z hráčok extraligových klubov, takže som presvedčený, že sa nám podarí zopakovať slušné vystúpenie z Belehradu. Pri pohľade na skupiny sme dostali veľmi atraktívnych súperov, hlavne družstvo USA je veľkou výzvou. Družstvo Anglicka odohralo veľmi kvalitný turnaj pred 2 rokmi v Belehrade, ale je poraziteľné a Brazília je zatiaľ neznámou, no o kvalitách družstiev z Južnej Ameriky nemôžeme pochybovať. Ostáva mi len veriť, že všetky nominované hráčky budú

Najnovší športový areál v tesnej blízkosti univerziádnej dediny

VII. Komárňanské univerzitné dni V apríli sa konali Komárňanské univerzitné dni, ktoré spoločne organizovala Študentská samospráva Univerzity J. Selyeho a Univerzita J. Selyeho už po siedmykrát. Návštevníkov čakali veľmi zaujímavé prednášky a podujatia celý týždeň. PRVÝ DEŇ - 4. APRÍL 2011 Prvý deň s názvom Deň filozofov zahájil rektor UJS, János Tóth, nasledoval krátky prejav dekana, Lászla Szarku. Počas príprav Komárňanských univerzitných dní študenti PF UJS mohli hlasovať na najlepšieho prednášajúceho. Náročný deň uzatvoril Filmový klub. Premietal sa napínavý film Vyháňač diabla. Po premietaní nasledovala

zaujímavá diskusia medzi psychológom, katolíckym a reformovaným kňazom. Tento večer na nás zapôsobil hlbokým dojmom. DRUHÝ DEŇ - 5. APRÍL 2011 Druhý deň – Deň ekonómov, zahájili p. rektor János Tóth a p. Imrich Okenka, prorektor pre rozvoj a dekan EF UJS. Tento deň prislúchal našim mladým ekonómom, prednášky sa týkali najmä hospodárskej krízy. Večer a noc patrili hrám a filmovému maratónu. Premietanie filmov trvalo ráno do ôsmej hodiny. Premietali sa filmy z dávnejších čias i z dnešnej doby. Milovníci spoločenských hier sa mohli hrať do úsvitu. TRETÍ DEŇ - 6. APRÍL 2011 Tretí deň sa konal v duchu Vedeckej aktivity

Novovybudovaný jachtársky areál

môcť ísť do Číny a odohrať jeden kvalitný turnaj s dobrým výsledkom.“ Organizátori pripravujú pre účastníkov veľkolepé športové podujatie. Jednotlivé športy sa uskutočnia väčšinou v nových športových objektoch s veľkou diváckou kapacitou. Ubytovanie bude zabezpečené v univerziádnej dedine s kapacitou okolo 10 000 lôžok. V priestoroch univerziádnej dediny je plaváreň, tréningová atletická dráha, dve športové haly, posilňovňa a samozrejme kompletné zabezpečenie služieb (práčovne, obchody, pošta, zmenáreň, holičstvo...). Na relaxáciu bude slúžiť aj umelé jazero s hudobnou fontánou. Zážitkom pre športovcov bude určite preprava z letiska v Hongkongu do dejiska SLU 2011 Shenzhenu autobusom, pretože sa prechádza veľkou časťou Hongkongu. Jediným problémom pre organizátorov, a samozrejme pre športovcov, bude doprava a dosť veľké vzdialenosti niektorých športovísk od univerziádnej dediny. Účastníci SLU sa určite už teraz môžu tešiť na veľkolepé sprievodné podujatia a samozrejme na otvárací a záverečný ceremoniál.

študentov. Cieľom VAŠ je vyzývať študentov k akademickej a odbornej tvorivej činnosti, pomáhať rozvíjať ich talent a zvyšovať ich motiváciu. Do súťaže sa prihlásilo 32 študentov s 28 vedeckými prácami. Zoznam víťazov nájdete na univerzitnej webovej stránke v sekcii Veda a výskum. Popoludnie študentov a návštevníkov čakala hodina Zumba Fitness. Večerné podujatia sa začali prezentáciou knihy spisovateľky Márii Vrabec. Odporúčam Vám prečítať si túto knihu. ŠTVRTÝ DEŇ - 7. APRÍL 2011 Hlavnú úlohu hrali futbal a basketbal, ale i aerobic a flowin. Do športového dňa sa zapojili tímy zo Západomaďarskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri a Univerzity J. Selyeho. Deň uzatvoril rockový večer, kde vystúpili King Size, Magna Cum Laude a Undermind. PIATY DEŇ - 8. APRÍL 2011 V piatok sa uskutočnil Beh za budúcnosť a vyhlásenie víťazky súťaže krásy UJS 2011. Víťazkou bola Erika Vargová. Deň a sériu podujatí uzatvoril paintball, ktorý sa odohrával na zalesnenej časti okraji mesta. Týchto päť dní bolo fantastickým zážitkom pre našich študentov. PaedDr. Beáta Dobay

33

eurocampus_3_2011.indd 33

2. 5. 2011 22:56:34


univerzitný šport

Fakulta telesnej výchovy a športu UK otvorila Golfové akademické centrum Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou slávnostne otvorila 25. marca 2011 Golfové akademické centrum, jediné svojho druhu na Slovensku. Na otvorení sa zúčastnili prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, prezident Slovenskej golfovej asociácie Ľudovít Ujhelyi, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia FTVŠ UK či významní slovenskí golfisti. Nové centrum poskytne profesionálne podmienky na výučbu golfu nielen ako samostatného povinne voliteľného predmetu, ale aj samostatnej špecializácie v rámci študijného programu trénerstvo. Štúdium golfu bolo doteraz možné absolvovať len v zahraničí. Otvorené Golfové akademické centrum umožní plnohodnotnú indoorovú formu výučby i na Slovensku. Golfové akademické centrum vzniklo v  priestoroch bývalej kuchyne fakulty (Lafranconi, Bratislava - Staré mesto). „V nevyužitých priestoroch boli v priebehu jedného roka vybudované tri golfové simulátory, na ktorých je možné trénovať odpaly do diaľky a hru na približne 30 golfových areáloch vo svete. Učebňa je vybavená základnou didaktickou technikou,“

Ladislav Križan Nový šéf Sekcie športu na MŠVVaŠ SR

Ladislav Križan so športom začal vo futbalovom klube Lokomotíva Bratislava (dnes FK Rača). Počas štúdia na Gymnáziu na Grösslingovej ulici bol zároveň i hráčom ŠK Slovan Bratislava a slovenským futbalovým reprezentantom do 18 rokov. Po prijatí na PF UK a FTVŠ UK sa v lete 2000 veľmi vážne prvýkrát zranil a následne až po 3 operáciách a 13 mesiacoch od zranenia odohral opätovne prvý súťažný zápas. V dôsledku vážnych zranení sa jeho pôsobenie v slovenskom športovom hnutí vo futbale (ŠK Slovan Bratislava, FK Rača) a neskôr futsale (Karpatia Juniors) postupne prelínalo od hráča cez funkciu vedúceho mužstva, asistenta trénera, hlavného trénera až k štatutárnemu zástupcovi občianskeho združenia – neziskovej športovej organizácie. Vo všetkých týchto pozíciách na Slovensku pracoval v drvivej väčšine prípadov ako dobrovoľník bez finančnej či akejkoľvek inej odmeny

uviedol doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., prodekan FTVŠ UK. V golfovom centre sa nachádza šesť stanovíšť na odpaly – tri na prízemí a tri na poschodí, ako i šatňa a sociálne zariadenie. V aktuálnom akademickom roku 2010/2011 bude centrum slúžiť na výučbu golfu ako povinne voliteľného predmetu, ktorú bude fakulta realizovať od 1. apríla 2011 v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou. „Golfové akademické centrum poskytne priestor aj v rámci Trénerskej akadémie, teda školení trénerov a inštruktorov golfu 1. až 3. kvalifikačného stupňa, ako i Učiteľskej akadémie, čiže ďalšieho vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu. Okrem toho bude centrum prístupné aj verejnosti,“ uviedol doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan FTVŠ UK. V centre budú prebiehať aj tréningy reprezentácie SR a napríklad i Majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách. Kompletné vybudovanie a zariadenie centra bolo financované zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, z vlastných zdrojov fakulty, ako aj zo zdrojov Slovenskej golfovej asociácie. PhDr. Andrea Kučerová

posledných cca 10 rokov. Počas svojich univerzitných štúdií sa spolu s priateľmi pokúšal po vzore amerických univerzít vytvoriť udržateľný model financovania a činnosti univerzitného športového klubu. Bol hlavným iniciátorom vzniku a negociácie podmienok vzájomnej spolupráce na tomto filantropickom projekte medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. V spoločnom mene projektu mali súťažiť vo futsale bývalí mládežnícki hráči futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava a zároveň súčasní vysokoškolskí študenti najmä Univerzity Komenského v najvyššej slovenskej futsalovej súťaži v zmysle motta „Univerzitné vzdelanie a šport patria k sebe.“, s víziou reprezentovať Slovenskú republiku každé dva roky na Akademických majstrovstvách sveta organizovaných FISU. Sám sa týchto podujatí 2x ako hráč i zúčastnil

34

eurocampus_3_2011.indd 34

2. 5. 2011 22:56:43


univerzitný šport

Zaplnené športoviská Žilinskej univerzity Ústav telesnej výchovy (ÚTV) ŽU je celoškolské pracovisko univerzity, zabezpečujúce a rozvíjajúce program pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.

V akademickom roku 2010/2011 si predmet TV zapísalo do indexu 3 422 študentov, čo predstavuje 38,64% z celkového počtu denných študentov na ŽU. Oproti predošlému školskému roku sme zaznamenali neuveriteľný nárast o 809 študentov. Ďalší študenti navštevovali športoviská ŽU bez toho, aby mali tento predmet zapísaný v indexe, čo bolo zistené pri analýze počtu vstupov študentov do posilňovní cez nový elektronický systém evidencie. Pretrváva

záujem študentov o pravidelné športovanie aj počas skúškového obdobia, či hlavných prázdnin. Ponúkané možnosti na športovanie v mimo vyučovacom období využíva takmer 800 študentov týždenne. Výsledkom veľkého záujmu študentov o športovanie je fakt, že nám telocvične a posilňovne „praskajú vo švíkoch“. Stúpajúcu tendenciu počtu študentov prihlásených na TV v intervale ostatných šiestich rokov ponúka tabuľka 1. Telesná výchova nie je povinným predmetom na žiadnej fakulte ŽU a je rovnocenne dostupná pre všetkých jej študentov. Za absolvovanie cvičení študent získava jeden až dva kredity. Tabuľka 2 prezentuje percentuálne počty študentov navštevujúcich TV. Potešujúci je fakt, že aj najslabšia z fakúlt dosahuje vyššie percento, ako bol celouniverzitný priemer spred dvoch rokov. Študenti prihlásení na TV majú možnosť vybrať si z dvadsiatich piatich rôznych športových odvetví (aerobik, aikidó, basketbal, bedminton, bouldering, futsal, florbal, golf, grappling, indoorcycling, kanoistika, kondičné posilňovanie, ľadový hokej, malý futbal, plávanie, stolný tenis, squash, športová streľba, taekwondo, tanečný šport, tenis, thajský box, volejbal, základy bojových umení, zumba). Všetci študenti majú k dispozícii squashové a ricochetové ihrisko, a taktiež možnosť absolvovať cvičenia indoorcyclingu. ÚTV ŽU sa snaží o vytvorenie atraktívnej ponuky programu pohybových aktivít pre študentov všetkých fakúlt vo vhodných priestorových podmienkach, s kvalitným materiálnym zabezpečením a pod odborným vedením učiteľov alebo inštruktorov TV. Aktuálne počty študentov ŽU navštevujúcich hodiny TV sú však priestorovo a kapacitne hraničné. Nie je možné v momentálnych podmienkach uspokojiť ďalších záujemcov. Študenti majú záujem o športovanie, ale jednotlivé športoviská sú vyťažené do neskorých večerných hodín. Z priestorových dôvodov nemožno rozbehnúť ani tradičné dlhodobé celouniverzitné súťaže. Momentálne funguje naplno iba Univerzitná florbalová liga ŽU, do ktorej je zapojených 12 družstiev (podľa fakúlt), celkovo 150 študentov Žilinskej univerzity. Každý tím odohrá v súťaži 22 zápasov.

– v Španielsku 2004 a v Poľsku 2006 aj ako kapitán reprezentačného družstva. Dnes projekt pokračuje už 6. sezónu v najvyššej súťaži vďaka podpore a ústretovosti dekana FTVŠ UK doc. Miroslava Holienku. Ladislav bol od leta 2002 aktívny futbalista v Rakúsku. Život bol k nemu veľmi štedrý a doprial mu po vážnych zraneniach i nevšedný športový moment, keď sa mu podarilo vsietiť v drese jeho rakúskeho futbalového klubu v lete 2006 v prípravnom zápase proti Realu Madrid gól. I vďaka tomuto momentu sa mu podarilo počas jeho letných sústredení absolvovať v rokoch 2006-2008 viactýždenné odborné pobyty spojené s konzultáciami pri anglickej futbalovej reprezentácii pred MS 2010. Ladislav sa dlhodobo sa profesijne zaoberá vzájomnými vzťahmi medzi športom a právom na akademickej a vedecko-výskumnej úrovni. Pôsobí doteraz

ako študent, vysokoškolský pedagóg a výskumník na 8 fakultách a vedecko-výskumných inštitúciách v 3 krajinách EÚ (Slovensko, Česko a Rakúsko), naposledy na Masarykovej univerzite v Brne a na Akadémii věd ČR. Na tamojšom Ústave státu a práva sa zaoberal transformáciou právnej úpravy športu u nás po roku 1989 a zároveň v rámci celosvetového projektu International Encyclopaedia of Laws pripravoval monografiu o športovom práve v Českej republike pre holandské vydavateľstvo Kluwer Law International. Spolu so sudcom JUDr. Marekom Števčekom, PhD. boli oficiálne menovaní súkromným vydavateľstvom ako hlavní autori historicky prvej učebnice o športovom práve, ktorá by mala byť určená pre potreby právnických a telovýchovných fakúlt v Slovenskej a Českej republike. V minulosti pracoval v oblasti športového manažmentu v spoločnosti Internationale Fussballcamps

Pôsobí hlavne v týchto oblastiach:  zabezpečenie výučby predmetu TV vo všetkých jeho formách (nepovinná -voliteľná, resp. dobrovoľná)  zabezpečenie športového vyžitia študentov v mimo vyučovacom období (skúškové obdobie, prázdniny)  organizovanie športových kurzov (zimných a letných kurzov)  organizovanie vysokoškolských súťaží (vrátane medzinárodných)  zabezpečenie športového vyžitia zamestnancov ŽU  starostlivosť o športovo nadaných študentov a podpora ich účasti na domácich i medzinárodných športových súťažiach  vedeckovýskumná činnosť a účasť na odborných konferenciách. školský rok

počet percentuálne študentov zastúpeniezpočtu prihlásených študentovdenného na tv štúdia

2005/2006

1711

19,94

2006/2007

1911

22,22

2007/2008

2144

25,05

2008/2009

2371

26,14

2009/2010

2613

29,65

2010/2011

3422

38,64

Tabuľka 2: Percentuálne zastúpenie študentov jednotlivých fakúlt ŽU na výučbe TV

poradie

fakulta

percentuálnezastúpeniez počtuštudentovdenného štúdia fakulty

1.

FŠI

62,26%

2.

SvF

57,48%

3.

FRI

42,81%

4.

EF

35,93%

5.

FPEDAS

31,96%

6.

SjF

29,39%

7.

FHV

26,49%

Tabuľka 1: Prehľad stúpajúceho počtu študentov prihlásených na TV

Existujú dve možné riešenia momentálnej situácie. Jedným (schodnejším riešením) je vyčlenenie dopoludňajších blokov v celoškolskom rozvrhu, čím by sa kapacitne odľahčili predimenzované neskoré popoludňajšie a hlavne večerné hodiny. Druhým riešením (a zároveň naším snom) je zabezpečenie finančných zdrojov na výstavbu novej telocvične. Sme si vedomí nelichotivej ekonomickej situácie, napriek tomu neprestávame veriť, že náš sen sa stane skutočnosťou a my sa v tomto smere aspoň o krok priblížime k európskym univerzitám. Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa do pravidelného športovania zapojila aspoň polovica študentov ŽU. PaedDr. Ľudmila Malachová, ÚTV ŽU

Steiermark GmbH, ktorá sa zaoberá projektovým manažmentom tréningových sústredení vrcholových futbalových tímov z celého sveta na území Štajerského samosprávneho kraja v mene ním vlastnenej obchodnej spoločnosti (klienti napr. Real Madrid, Arsenal Londýn, atď.), čo mu tiež umožnilo pozorovať fungovanie európskych klubov počas ich letných sústredení v Rakúsku v rokoch 2005 až 2010 (Schalke 04, VFB Stuttgart, Bolton, Blackburn, Panathinaikos, Salzburg, atď.). Naposledy pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárií so špecializáciou na neziskové, spolkové a športové právo. V januári 2011 bol zvolený za člena Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu. Nikdy nebol a ani nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, ani ich nominantom v žiadnej funkcii.

35

eurocampus_3_2011.indd 35

2. 5. 2011 22:56:45


univerzitný šport

Minister prijal medailistov Svetovej zimnej univerziády Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca prijal dňa 29. 3. 2011 najúspešnejších športovcov našej výpravy na 25. svetovej zimnej univerziáde, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. 1. – 6. 2. 2011 v tureckom Erzurume. Naši športovci-vysokoškoláci dosiahli na tejto univerziáde naozaj výborné výsledky. V celkovom hodnotení krajín sa Slovensko umiestnilo na výbornom 7. mieste z 52 zúčastnených krajín a bežkyňa na lyžiach Alena Procházková sa zo ziskom 4 zlatých medailí stala vôbec najúspešnejšou účastníčkou univerziády. Minister školstva, vedy, výskumu a športu vo svojom vystúpení vysoko ocenil dobré výsledky vysokoškolákov a vyzdvihol najmä ich schopnosť skĺbiť náročnú športovú prípravu so štúdiom. Poďakoval športovcom za dobrú reprezentáciu slovenských vysokých škôl a celého Slovenska a odovzdal všetkým medailistom

Na záver pekného podujatia prezident SAUŠ pamätné plakety. Na stretnutí sa zúčastnil aj tréneri našich p. Znášik pozval p. ministra na svetovú letnú úspešných vysokoškolákov pp. Ján Valuška, univerziádu v čínskom Shenzene a poďakoval Ivan Heimschild, Peter Petrovič a Miroslav za prijatie. Karafiát. Za Slovenskú asociáciu MINISTER ŠKOLSTVA ODOVZDAL NAŠIM univerzitného športu sa zúMEDAILISTOM PAMÄTNÉ PLAKETY: častnil jej prezident Anton Znášik a Stanislav Kosorin. Po skončení oficiálnej časti Alene Procházkovej za 4 zlaté medaily v bežeckom lyžovaní športovci besedovali s p. ministrom a novým generálnym Petrovi Mlynárovi za zlato v tímovom šprinte riaditeľom Sekcie športu na Jane Gantnerovej za bronzovú medailu MŠVVaŠ p. Križanom o akv zjazdovom lyžovaní tuálnych otázkach športu na Matejovi Kazárovi za bronzovú medailu v biatlone vysokých školách a na Slohokejovému družstvu žien za bronzovú medailu vensku.

Vodný pólista Valovič si podal ruku s Obamom Čo by dali za to milióny Američanov, aby sa mohli stretnúť zoči-voči s ich prezidentom Barackom Obamom a podať si s ním ruku? Rodený Bratislavčan, respektíve Petržalčan Pavol Valovič, ktorý vyrastal na Haanovej ulici, mal také šťastie. Minulý rok ho prijal najmocnejší muž tejto planéty, americký prezident Barack Obama priamo v jeho sídle v Bielom dome. Zásluhu na tom má jeho obľúbený šport vodné pólo. Prvé vodnopólové „kroky“ urobil Pavol Valovič v Bratislave v drese Slávie UK, kde hrával od roku 1990. Po trinástich rokoch zistil, že tento dynamický šport nemá u nás vytvorené také podmienky, aké by si zaslúžil, a tak odišiel skúsiť šťastie do USA. V začiatkoch mu pomohol brat Peter, ktorý študoval v New Yorku. Pavol v Amerike hrával najskôr za Golden West College. V stručnosti nám ho predstavila jeho mama, pani Carmen. „Pavol sa narodil v Petržalke. Základnú školu navštevoval do 5. triedy na Haanovej ulici a potom prestúpil na Osemročné športové gymnázium Ostredková 10, kde zmaturoval na samé jednotky. Vodnému

pólu sa venuje od šiestich rokov, inšpiroval ho jeho starší brat Peter. Po maturite študoval tri roky na FTVŠ, ale keďže Peter v tom čase už bol v New Yorku, rozhodol sa ho v júli v roku 2003 nasledovať, teda študovať a hrať vodné pólo v USA. Za veľkou mlákou vyštudoval vysokú školu - medzinárodné vzťahy a našiel si tam aj manželku, Američanku. Žije v Los Angeles, kde si chce založiť aj rodinu. Slovensko je síce jeho rodnou krajinou, ale už ho bude len z času na čas navštevovať.“ Dvadsaťosemročný Pavol Valovič nám poskytol ďalšie zážitky z návštevy u amerického prezidenta. „V Amerike je tradícia, že profesionálne tímy, ale aj tie univerzitné, ktoré vyhrajú v danom roku titul šampióna USA, dostanú ako vyznamenanie pozvanie do Bieleho domu na stretnutie s prezidentom USA. V roku 2005 som začal hrať za USC University of Southern California, kde som

aj študoval medzinárodné vzťahy a hneď v tom roku som sa s týmto mužstvom stal majstrom USA vo vodnom póle.“ O tri roky neskôr, keď ukončil školu, dostal Pavol ponuku zostať v tíme ako asistent hlavného trénera. „V tejto funkcii som sa potom tešil z triumfov v rokoch 2008 a 2009. Minulý rok sme sa stali majstrami Ameriky so ženami a dostali sme spomínané vyznamenanie, teda pozvánku do Bieleho domu. Nesmierne som sa tešil, keďže som sa tejto pocty nedožil ako hráč,“ povedal. USC University of Southern California je škola, ktorá je v USA známa svojím vynikajúcim zázemím čo sa týka vodného póla. Veď sa môže pýšiť spolu až ôsmimi majstrovskými titulmi. O päť z nich sa pričinili muži, tri si na svoje konto pripísali ženy. A aký dojem urobil na P. Valoviča americký prezident? ,,V Bielom dome som sa cítil ako v  rozprávke, dostal som sa totiž na miesto, ktoré z televízie pozná takmer celá naša planéta. „Barack Obama mal príhovor pred Bielym domom a potom si s každým z nás podal ruku. Spýtal sa ma, odkiaľ som, ako sa mi darí a aký šport hrávam. Pravdupovediac je to veľmi príjemný človek. Milý, ľudský a hlavne úplne normálny, akoby to ani nebol najmocnejší muž na svete, ako sa mu hovorí,“ prízvukuje Valovič a jedným dychom dodal, že na stretnutie s Obamom bude spomínať do konca svojho života. Milan Valko Foto: archív jv

36

eurocampus_3_2011.indd 36

2. 5. 2011 22:56:46


univerzitný šport

Šampionát Žilinskej univerzity v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu. Stalo sa už zvykom, že lyžiarsku sezónu na Žilinskej univerzite uzatvárajú lyžiarske preteky. Ináč tomu nebolo ani v tomto roku. V stredu 23. 3. 2011 privítala Vrátna dolina účastníkov 13. ročníka Majstrovstiev ŽU a zároveň 10.  ročníka Otvorených majstrovstiev ŽU v  zjazdovom lyžovaní a snoubordingu. Univerzitný šampionát sa teší veľkej obľube a aj v tejto sezóne dokázal zaplniť lyžiarsky svah, ktorý býva dejiskom Európskeho pohára v snoubordingu, a zároveň je obľúbeným miestom tréningov slovenskej reprezentácie v zjazdovom lyžovaní. Na štart sa postavilo spolu takmer 90 lyžiarov a snoubordistov – „borcov“, aj „milovníkov pohodovej jarnej lyžovačky“, ktorí si prišli zmerať svoje sily. Súťažilo sa v desiatich kategóriách a okrem domácich pretekárov na podujatí štartovali aj športovci z UMB Banská Bystrica a SPU Nitra. Aj v tomto roku štartovnú listinu spestrila skupina zahraničných

DRŽITEĽOM PUTOVNÉHO POHÁRA ZA NAJLEPŠÍ DOSIAHNUTÝ VÝKON SA STAL JÁN KOŠA (SVF ŽU).

študentov reprezentujúcich farby Žilinskej univerzity. Organizátormi podujatia boli Ústav telesnej výchovy ŽU, AC UNIZA a SAUŠ. Na tomto mieste uvádzame medailistov v kategóriách študentov, kompletné výsledky sú vám k dispozícii na internetovej stránke utv.uniza.sk. Na záverečnom vyhlásení výsledkov tých najlepších v jednotlivých kategóriách, ako aj

Naše „kokosy na snehu“

Dekorovanie víťazov jednotlivých fakúlt

víťazov jednotlivých fakúlt dekorovali doc. Ing. Peter Fabián, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou na ŽU, PaedDr. Mikuláš ORTUTAY - generálny sekretár SAUŠ a PaedDr. Róbert Janikovský – riaditeľ ÚTV ŽU. Vydarené športové podujatie sa nieslo pod záštitou rektorky ŽU. PaedDr. Ľudmila Malachová, ÚTV ŽU

Najlepšie študentky – zjazdové lyžovanie

zjazdové lyžovanie – študenti 1. Ján Koša

SvF ŽU

,

2. Tomáš Michaľák

FŠI ŽU

,

3. Jozef Kolodzej

SjF ŽU

,

zjazdové lyžovanie – študentky 1. Zuzana Rázusová

FHV UMB

,

2. Petra Kolenčiaková

FŠI ŽU

,

3. Veronika Riečanová

PEDaS ŽU

,

1. Róbert Šutek

FŠI ŽU

,

2. Štefan Figa

SjF ŽU

,

PEDaS ŽU

,

snoubording - študenti

3. Michal Štefánik

snoubording - študentky 1. Petra Kolenčiaková

FŠI ŽU

,

2. Jana Muríňová

FHV ŽU

,

3. Soňa Stránska

PEDaS ŽU

,

Na najvyššom stupni víťaz kategórie zjazdové lyžovanie a zároveň držiteľ Putovného pohára za najlepší dosiahnutý výkon Ján Koša (SvF ŽU)

37

eurocampus_3_2011.indd 37

2. 5. 2011 22:56:47


univerzitný šport Ekonomická univerzita v Bratislave

Slávnostné otvorenie telocvične HO-PA Vynovená telocvičňa Ekonomickej univerzity v Bratislave v Horskom parku V piatok 18-teho januára 2011 sa v areáli študentského domova Ekonomickej univerzity v Horskom parku konala malá slávnosť. Zišli sa tu členovia Centra telesnej výchovy a športu, zástupcovia vedenia Ekonomickej univerzity, Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu a študenti športovci, aby za prítomnosti rektora EU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., oficiálne otvorili zrekonštruovanú telocvičňu v Horskom parku. Telocvičňa prešla v roku 2010 rozsiahlou rekonštrukciou nielen samotnej budovy telocvične, ale aj priľahlého okolia areálu študentského domova EU v Horskom parku. Celý program otvorenia sa niesol v športovom duchu. Po otváracom príhovore rektora EU s prestrihnutím pásky, sa prítomným prihovoril Ing. Ladislav Čambal – zástupca MŠVVaŠ SR a zároveň prezident Slovenského zväzu futsalu, ktorý ocenil športové aktivity EU v Bratislave a poďakoval vedeniu univerzity, učiteľom a študentom. PaedDr. Mikuláš Ortutay, generálny sekretár SAUŠ ospravedlnil prezidenta SAUŠ PaedDr. Antona Znášika, vyslovil ocenenie rektorovi EU za kladný postoj k pohybovým aktivitám študentov a vytváranie podmienok pre štúdium povinnej telesnej výchovy ako aj záujmovej telesnej výchovy. Ocenil výsledky študentov EU na Zimnej svetovej univerziáde v Turecku a to Jane Gantnerovej za bronz v zjazdovom lyžovaní – slalom žien a Elene Bučkovej, ktorá bola členkou družstva žien v ľadovom hokeji. Po príhovoroch hostí vystúpili úspešní športovci – študenti EU. Latinsko-americké tance predviedli Denisa Vasilenková z Obchodnej fakulty s Lenkou

Vedenie Ekonomickej univerzity a hostia pred futbalovým zápasom

Štofíkovou. Formácia študentiek predviedla vystúpenie v step aerobiku, s ktorým získala na Akademických majstrovstvách Slovenska v športovom aerobiku 2. miesto, dievčatá štartovali v zložení – Lucia Juríková, Andrea Moravčíková, Andrea Miklošová, Barbora Kurincová, Kristína Kovácsová a Simona Duhárová. Majstrovstvom v ovládaní futbalovej lopty prekvapil František Bača z Obchodnej fakulty, ktorý zvíťazil na Pepsi Free style Challenge v žonglovaní s futbalovou loptou. Zaujalo aj vystúpenie cheerleaders EU, ktoré každoročne úspešne reprezentujú EU na medzinárodných turnajoch v Lipsku a v Miláne. Na záver otestovali novú telocvičňu futbalovým zápasom zamestnanci EU, proti zamestnancom ministerstva školstva, ktorý skončil víťazne pre MŠ SR v pomere 1 : 3, aj napriek veľmi dobrému výkonu družstva EU. Príjemnú akciu zakončili zúčastnení neformálnymi rozhovormi vo Vilke v Horskom parku. Sme veľmi radi, že v tomto období sa mohol uskutočniť tento náročný projekt, ktorým bola takáto rozsiahla rekonštrukcia. Preto patrí všetkým zainteresovaným poďakovanie. Ekonomická univerzita v Bratislave nedisponuje veľkým množstvom športovísk, preto je každé zlepšenie podmienok pre telesnú výchovu a šport veľkým prínosom. PaedDr. Mária Kalečíková

Rektor Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a Cheerleaders EU

38

eurocampus_3_2011.indd 38

2. 5. 2011 22:56:52


eurocampus_3_2011.indd 39

2. 5. 2011 22:56:56


eurocampus_3_2011.indd 40

2. 5. 2011 22:56:56

Eurocampus  

časopis pre študentov VŠ máj 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you