Issuu on Google+

Návrh sociálního zaøízení

Zpracoval : Igor Pachivka

KOUPELNOVÉ A KUCHYÒSKÉ STUDIO Havlíèkova 4821/13, Jihlava areál Billa - 1 patro, vstup z parkovištì 567331929, 608740339 info@eurobyt-jihlava.czNávrh Hala H - Varianta 1