Page 1

Návrh rekonstrukce umývacího koutku Kosmetické a regeneraèní studio Smetanova 2, 586 01 Jihlava

Zpracoval : Igor Pachivka

KOUPELNOVÉ A KUCHYÒSKÉ STUDIO Havlíèkova 4821/13, Jihlava areál Billa - 1 patro, vstup z parkovištì 567331929, 608740339 info@eurobyt-jihlava.cz


Varianta 1


Varianta 1


Varianta 1


EUROBYT design s.r.o.

NABÍDKA è. 13NA00159

Dodavatel:

Odbìratel:

EUROBYT design s.r.o. Srázná 5113/1 586 01 Jihlava 1

p. Romana Hrbatá Smetanova 1072/2 586 01 Jihlava 1

IÈ: 28320255 DIÈ: CZ28320255 Telefon: 567331929 Mobil: 608740339 E-mail: eurobyt.ji@tiscali.cz www.eurobyt-jihlava.cz

Nabídka è.: Datum zápisu: Platno do:

13NA00159 29.06.2013

IÈ: DIÈ:

Tel.: Fax:

420 603 305 050

Koneèný pøíjemce:

Varianta 1 Oznaèení dodávky 1505-15:WEGA zrcadlo 70x90cm, ostré rohy, bez fazety (1501-15) 6075:Zero nábytkové umyvadlo 75 cm 51075:Zoja- skøíòka pod umyvadlo zero 75 10070:ZOJA výškovì stavitelné noi èky 60210140:Šrouby na upevnìní umyvadla M10x140mm NY P-967/I:Sifon umyvadlový SAM plastový 5/4, bílá CF3004/10:Rohový ventil 1/2x3/8 s filtrem a krytkou 1104-05:Paris umyvadlová baterie s výtanou sprškou . PA/VIGI:Parady Vivida Gialo 30x60 PA/VIGII:Parady Vivida Giallo inserto 30x60 MJ25:Malta Jádrová 25 kg KVKS:Štuk vn. vápenný KVKLEP:KVK Standart lepidlo 25kg KNB:Knauf spárovací hmota bílá 5 kg UKL10ALE:Lišta uk. 10 AL elox . OP:Pøípravné , zednícké a obkladaèské práce VI:Vodoinstalaèní práce vèetnì materiálù Souèet poloek Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADÌ

Vystavil:

Ekonomický a informaèní systém POHODA

Mnoství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kè Celkem

1 ks

486,00 10,00%

437,40

21%

91,85

529,25

1 ks

1 396,00 15,00%

1 186,60

21%

249,19

1 435,79

1 ks

2 388,42 15,00%

2 030,16

21%

426,33

2 456,49

1 ks

82,64 15,00%

70,24

21%

14,75

84,99

1 ks

29,85 15,00%

25,37

21%

5,33

30,70

1 ks

73,63 15,00%

62,59

21%

13,14

75,73

2 ks

85,90 15,00%

146,03

21%

30,67

176,70

1 ks

2 305,78 20,00%

1 844,62

21%

387,37

2 231,99

4,5 m2

418,00 15,00%

1 598,85

21%

335,76

1 934,61

3 ks

366,00 15,00%

933,30

21%

195,99

1 129,29

1 ks 0,5 ks 1 ks

81,25 10,00% 142,85 10,00% 108,08 10,00%

73,13 64,28 97,27

21% 21% 21%

15,36 13,50 20,43

88,49 77,78 117,70

1 ks

133,00 10,00%

119,70

21%

25,14

144,84

2 ks

186,33 10,00%

335,39

21%

70,43

405,82

1 ks

3 500,00

3 500,00

21%

735,00

4 235,00

1 ks

2 000,00

2 000,00

21%

420,00

2 420,00

3 050,24

17 575,17 0,83

14 524,93

17 576,00


Varianta 2


Varianta 2


Varianta 2

obklad 25x40


EUROBYT design s.r.o.

NABÍDKA è. 13NA00158

Dodavatel:

Odbìratel:

EUROBYT design s.r.o. Srázná 5113/1 586 01 Jihlava 1

p. Romana Hrbatá Smetanova 1072/2 586 01 Jihlava 1

IÈ: 28320255 DIÈ: CZ28320255 Telefon: 567331929 Mobil: 608740339 E-mail: eurobyt.ji@tiscali.cz www.eurobyt-jihlava.cz

Nabídka è.: Datum zápisu: Platno do:

13NA00158 29.06.2013

IÈ: DIÈ:

Tel.: Fax:

420 603 305 050

Koneèný pøíjemce:

Varianta 2 Oznaèení dodÆvky 1505-15:WEGA zrcadlo 70x90cm, ostré rohy, bez fazety (1501-15) MCITY3611:CITY umyvadlo hranaté 80x45x18 cm s pøepadem, 1 otvor pro baterii 70080:ELLA umyvadlová skøíòka 76,5x50x43 cm, bílÆ 60210140:Šrouby na upevnìní umyvadla M10x140mm NY P-967/I:Sifon umyvadlový SAM plastový 5/4, bílÆ CF3004/10:Rohový ventil 1/2x3/8 s filtrem a krytkou 1104-05:Paris umyvadlová baterie s výtanou sprškou . FA/HEBR:Hersa Brown 25x40 1,2m2/bal FA/HEDL:Hersa listelo Bianco 5x40 FA/HEDB:Hersa dekor Bianco 25x40 MJ25:Malta Jádrová 25 kg KVKS:Štuk vn. vÆpenný KVKLEP:KVK Standart lepidlo 25kg KNB:Knauf spárovací hmota bílá 5 kg UKL10ALE:Lišta uk. 10 AL elox . OP:Pøípravné , zednícké a obkladaèské prÆce VI:Vodoinstalaèní práce vèetnì materiálù . Souèet poloek Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADÌ Vystavil:

Ekonomický a informaèní systØm POHODA

Mnoství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kè Celkem

1 ks

486,00 10,00%

437,40

21%

91,85

529,25

1 ks

3 297,50 20,00%

2 638,00

21%

553,98

3 191,98

1 ks

6 633,30 20,00%

5 306,64

21%

1 114,39

6 421,03

1 ks

29,85 15,00%

25,37

21%

5,33

30,70

1 ks

73,63 15,00%

62,59

21%

13,14

75,73

2 ks

85,90 15,00%

146,03

21%

30,67

176,70

1 ks

2 305,78 20,00%

1 844,62

21%

387,37

2 231,99

3,6 m2

205,00

738,00

21%

154,98

892,98

6 ks

123,10

738,60

21%

155,11

893,71

9 ks

190,80

1 717,20

21%

360,61

2 077,81

1 ks 0,5 ks 1 ks

81,25 10,00% 142,85 10,00% 108,08 10,00%

73,13 64,28 97,27

21% 21% 21%

15,36 13,50 20,43

88,49 77,78 117,70

1 ks

133,00 10,00%

119,70

21%

25,14

144,84

2 ks

186,33 10,00%

335,39

21%

70,43

405,82

1 ks

3 500,00

3 500,00

21%

735,00

4 235,00

1 ks

2 000,00

2 000,00

21%

420,00

2 420,00

4 167,29

24 011,51 0,49

19 844,22

24 012,00

Kosmetické a regenerační studio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you