Page 1

Návrh koupelny Investor: paní Eva Urbánková

Zpracoval : Igor Pachivka

KOUPELNOVÉ A KUCHYÒSKÉ STUDIO Havlíèkova 4821/13, Jihlava areál Billa - 1 patro, vstup z parkovištì 567331929, 608740339 info@eurobyt-jihlava.cz


EUROBYT design s.r.o.

NABÍDKA è. 13NA00106

Dodavatel:

Odbìratel:

EUROBYT design s.r.o. SrÆznÆ 5113/1 586 01 Jihlava 1

13NA00106 03.05.2013

25917773 CZ25917773

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. KosteleckÆ 879/59 196 00 Praha

IÈ: 28320255 DIÈ: CZ28320255 Telefon: 567331929 Mobil: 608740339 E-mail: eurobyt.ji@tiscali.cz www.eurobyt-jihlava.cz

Nabídka è.: Datum zÆpisu: Platno do:

IÈ: DIÈ:

Tel.: Fax: Koneèný pøíjemce:

paní Eva UrbankovÆ, Oznaèení dodÆvky FA/HEBI:Hersa Bianco 25x40 1,20m2/bal FA/HEBR:Hersa Brown 25x40 1,2m2/bal FA/HEDB:Hersa dekor Bianco 25x40 FA/HEDL:Hersa listelo Bianco 5x40 FA/HEBRD:Hersa Brown dlaba 32,6x32,6 1,17m2/bal . 51066:ZOJA - skøíòka pod umyvadlo, 61,5 x 74 x 32,5 cm, mali wenge 1070:AQUALINE WC sedÆtko bílØ 1321-08:Olymp WC štìtka 1321-07:Olymp DrÆk na toaletní papír s krytem 1321-63:Olymp trojhÆèek 1321-04:Olymp Sklenka keramickÆ 52101:UmyvadlovÆ pÆk. bat. s otoèným ramínkem 52115:VanovÆ pÆk. bat.,rozteè150 HY815C:Aqualine sprchovÆ hlavice, chrom 2107B:Fix drÆk sprchovØ hlavice, chrom 11073:Flex mosaznÆ hadice 150 cm s dv. zamkem LD-6080:Zrcadlo s osvìtlením LED 60x80 JOMO-LIGHT-SLK+CRS:Jomo light slk zÆvìsný modul + tlaèítko + wc president + sedÆtko 51303:ZOJA skøíòka horní 50x76x23cm, mali wenge 1321-15:OLYMP sklenìnÆ polièka 600mm, chrom 78119:Polysan VIVA R SINGLE vana s podstavcem, 165x80x47 U2A110051:Silfra MODEL U2 van. pøep.-odpad UpDown, chrom

Ekonomický a informaèní systØm POHODA

Mnoství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kè Celkem

12 m2

205,00

2 460,00

21%

516,60

2 976,60

8,4 m2

205,00

1 722,00

21%

361,62

2 083,62

24 ks

190,80

4 579,20

21%

961,63

5 540,83

32 ks

123,10

3 939,20

21%

827,23

4 766,43

4,68 m2

221,67

1 037,42

21%

217,86

1 255,28

1 ks

2 363,64

2 363,64

21%

496,36

2 860,00

1 ks

411,76

411,76

21%

86,47

498,23

1 ks 1 ks

825,00 641,66

825,00 641,66

21% 21%

173,25 134,75

998,25 776,41

1 ks 1 ks

441,67 387,50

441,67 387,50

21% 21%

92,75 81,38

534,42 468,88

1 ks

570,25

570,25

21%

119,75

690,00

1 ks 1 ks

683,33 65,29

683,33 65,29

21% 21%

143,50 13,71

826,83 79,00

1 ks

23,97

23,97

21%

5,03

29,00

1 ks

97,52

97,52

21%

20,48

118,00

1 ks

2 412,50

2 412,50

21%

506,63

2 919,13

1 ks

4 580,00

4 580,00

21%

961,80

5 541,80

1 ks

2 198,40

2 198,40

21%

461,66

2 660,06

1 ks

822,30

822,30

21%

172,68

994,98

1 ks

8 325,00

8 325,00

21%

1 748,25

10 073,25

1 ks

611,56

611,56

21%

128,43

739,99


Oznaèení dodÆvky WJ607:Sifon s pøevl. matkou typ U , výška 65 mm KDO1320/600:OtopnØ tìleso ’KDO’ 600/1320, 767, bílÆ (KDO1320/600) . KVKLEP:KVK Standart lepidlo 25kg 6010005:MAPEI SpÆrovací hmota ultracolor, 2-20mm, 5kg,100 bílÆ 1255111:SpÆr. hm Mapei ultracolor støíb. šedÆ , 111, 5kg UK8:Lišta uk 8 mm bílÆ 101089-01:Magnet na dvíøka , 4 ks SF:Silikon bílý SF 91020:VanovÆ lišta 2x195,2x roh, 2x Souèet poloek Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADÌ

Mnoství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kè Celkem

1 ks

39,67

39,67

21%

8,33

48,00

1 ks

1 512,40

1 512,40

21%

317,60

1 830,00

7 ks

108,08

756,56

21%

158,88

915,44

2 ks

300,65

601,30

21%

126,27

727,57

1 ks

322,14

322,14

21%

67,65

389,79

10 ks 1 ks

60,00 141,66

600,00 141,66

21% 21%

126,00 29,75

726,00 171,41

2 ks 1 ks

99,00 416,67

198,00 416,67

21% 21%

41,58 87,50

239,58 504,17

9 195,38

52 982,95 0,05

43 787,57

52 983,00

Vystavil:

Ekonomický a informaèní systØm POHODA

Strana 2 dokladu 13NA00106

Koupelna  

Koupelna, obklady, dlažba, Eurobyt design

Advertisement