Page 1

Návrh rekonstrukce soc. zaøízení Investor: Bowling Snack Bar Havlíèkova 206/58, 586 01 Jihlava

Zpracoval : Igor Pachivka

KOUPELNOVÉ A KUCHYÒSKÉ STUDIO Havlíèkova 4821/13, Jihlava areál Billa - 1 patro, vstup z parkovištì 567331929, 608740339 info@eurobyt-jihlava.cz


Akce bowling snack bar