Page 1

134


 CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zagłębia w Będzinie Czynne: wt, czw, pt 9–16, śr 9–17, sb, nd 10–15, w okresie letnim nd 10–17. www.muzeum.bedzin.pl Bezpłatny wstęp do poniższych oddziałów: Zamek Gotycki Obiekt z czasów Kazimierza Wielkiego. IV–XI czynna baszta okrągła z punktem widokowym. Wystawy: „Dawna broń” „Dzieje Będzina”, „Historia Zamku”. Będzin, Zamkowa 1, tel. 032 2674731. Pałac Rezydencja rodziny Mieroszewskich z Gzichowa. Obiekt barokowo-klasycystyczny. Wystawy: „Izba Zagłębiowska”, „Dzieje Ziemi Będzińskiej”, „Kolekcja malarza i grafika S. Cyglera”, „Wnętrza stylowe XVIII–XIX w.”. Będzin, Świerczewskiego 15 tel. 32 2674461 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu:

bilet ulgowy

Na wstęp. Siedziba Główna Czynne: wt, czw, pt 9–15, śr 10–17, sb 11–16, nd 11–15. Gmach wzniesiony w l. 1929–30 w stylu funkcjonalizmu. Siedziba II Eklektyczny budynek dawnego Starostwa Powiatowego wybudowany w l. 1897–1901. Archeologia: zbiory z terenu Śląska Górnego i Opolskiego od epoki kamienia po średniowiecze; etnografia: kultura ludowa na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, kolekcje strojów ludowych, drewnianej rzeźby sakralnej, plastyki obrzędowej, zabytki zwią­­zane z zajęciami ludności (rolnictwo, hodowla, górnictwo, kowalstwo, bednarstwo, koło­ dziejstwo). Historia: pamiątki z dziejów walk o niepodległość, z okresu II wojny św., materiały ikonograficzne dot. historii miast śląskich. Sztuka: kolekcje współczesnej sztuki polskiej (malarstwo, rzeźba, obiekty, instalacje), malarstwa polskiego XVIII–XX w., grafiki polskiej XVIII–XX w., grafiki europejskiej XVI–XX w., rzemiosła artystycznego (ceramiki polskiej XVIII–XX w., wyroby manufaktur śląskich XVIII–XX w.), wyroby kowalskie XIV–XIX w., zbiór sztuki cechowej. Przyroda: zbiory dokumentujące florę i faunę Górnego Śląska. Ekspozycje stałe: „Galeria Malarstwa Polskiego”, „Z życia ludu śląskiego XIX–XX w.”, „Górny Śląsk w pradziejach”, „Przyroda Górnego Śląska – lasy”. Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2 tel. 32 2819733 www.muzeum.bytom.pl Górnośląski Park Etnograficzny:

bilet ulgowy

Czynne: V–IX pn 8–16, wt–pt 9–17, sb–nd i święta 11–19; X pn 8–16, wt–nd 9–17. Usytuowany w północno-zachodniej części Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Obiekty dużej i małej architektury drewnianej z terenu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zagrody chłopskie, obiekty prze­mysłu wiejskiego, obiekty sakralne,

uży­teczności publicznej oraz spichlerze dworskie. V–X organizowane są imprezy plenerowe. Skansen prowadzi lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe. Chorzów, Parkowa 25, tel. 32 2410718 www.skansen.chorzow.pl Muzeum w Chorzowie: bilet ulgowy Czynne: wt, czw, pt 9–15, śr 10–17, sb 10–14, nd 10–14. Zbiory: ponad 40 000 eksponatów w dzia­ łach numizmatyczno-medalierskim, his­torii, etnografii Śląska, sztuki o tematyce przemysłowej. Wystawy stałe: „Z dziejów pieniądza”. Muzeum organizuje wystawy czasowe, koncerty, spotkania. Chorzów, Powstańców 25 tel. 32 2413104 www.muzeum.chorzow.pl Muzeum w Chrzanowie im. I.M. Mazarakich: bilet ulgowy Siedziba: dawny lamus dworski z XVI w., przebudowany w XIX w. Wystawy: skały i minerały, flora i fauna ziemi chrzanowskiej, judaica, salonik biedermeierowski (z kolekcją szkła), zdobnictwo stroju ludowego z regionu chrzanowskiego, malarstwo. Chrzanów, Mickiewicza 13 tel. 32 6235173 www.muzeum.chrzanow.pl Muzeum Częstochowskie:

wstęp bezpłatny

Czynne: wt–nd 11–18. Siedziba: ratusz klasycystyczny. Wystawy stałe: „Malarstwo Polskie XX wieku”. Malarstwo polskie XIX i XX w., prace L. Wyczółkowskiego, J. Mehoffera, J. Malczewskiego, W. Jarockiego, W. Tetmajera. Ponadto prezentowane są obrazy artystów częstochowskich. „Kultura ludowa Regionu Częstochowskiego” – wystawa etnograficzna. „Dzieje Częstochowy i regionu od pradziejów po współczesność”. Częstochowa, pl. Biegańskiego 45 tel. 34 3244424, 3615008 Muzeum Miejskie SZTYGARKA:

bilet ulgowy

Czynne: wt, śr, pt 9–14, czw 10–17, sb 10–14, nd 12–16, pn nieczynne. Wystawy stałe: „Historia, co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim” (na wystawie m.in. „Skarb hutnika”); „Kultura materialna Zagłębia Dąbrowskiego”; „Dąbrowa Górnicza na starej fotografii: 1900–1939”; „Wkład Zagłębiaków w dzieło odzyskania niepodległości”; „Las karboński – przeszłość zapisana w węglu”; „Mamuty – władcy plejstoceńskiej tundry”; „Skamieniałe ślady jurajskiego morza”; „Skały i minerały świta”, „Sole Polski”. Dąbrowa Górnicza, Legionów Polskich 69 tel. 32 2623695 www.muzeum-dabrowa.pl Muzeum Miasta Jaworzna:

wstęp bezpłatny

Zbiory w działach: historyczny – przedmioty związane z powstaniem i rozwojem miasta: meble, obrazy oraz kolekcja porcelany stanowiące wyposażenie kancelarii urzędniczej i mieszczańskiego pokoju gościnnego z przełomu XIX i XX w.; etnograficzny – kultura ludowa regionu Jaworzna: sprzęt gospodarstwa domowego, stroje, wyposażenie wnętrz mieszkalnych oraz ekspozycja poświęcona kulturze duchowej: oleodruki i sakralna rzeźba ludowa; ekspozycja gór-

nicza – pamiątki z początków górnictwa węglowego i rudnego w Jaworznie: dawne narzędzia pracy, lampy, skamieliny z kopalń i kamieniołomów fotografie, zbiory map górniczych z XVIII w. oraz kolekcja rzeźb górniczych w węglu. Jaworzno, Pocztowa 5, tel. 32 7519162 www.muzeum.jaw.pl Muzeum Archidiecezjalne: bilet ulgowy Czynne: wt, czw 14–18, nd 14–17. Zbiory: m.in. gotyckiej rzeźby i malarstwa, hafty kościelne od XV w. Katowice, Jordana 39, wejście od Wita Stwosza 16, tel. 32 6081500 Centralne Muzeum Pożarnictwa:

bilet ulgowy

Wystawy: dzieje pożarnictwa na przestrzeni wieków (z obszaru całej Europy) – pojazdy konne, sprzęt alarmowy, sygnalizacyjny przeciwgazowy i in. Mysłowice, Stadionowa 7A tel. 32 2223733 www.cmp-muzeum.pl Muzeum Zamkowe w Pszczynie:

bilet ulgowy

Na wstęp. Ekspozycje stałe: „Wnętrza XIX–XX w.”; „Zbrojownia – uzbrojenie europejskie i orien­ talne z okresu od XVI w. do lat międzywojennych XX w.”; „Gabinet Miniatur” – ponad 200 miniatur, sylwetek i płaskorzeźb. Pszczyna, Brama Wybrańców 1 tel. 32 2103037 www.zamek-pszczyna.pl Muzeum Miejskie im. M. Chroboka:

bilet ulgowy

Czynne: wt 9–15, śr 9–17, czw 9–15, pt 9–15, sb, nd 9–14, nd wstęp wolny. Siedziba: budynek zabytkowy z XIX/XX w. Zbiory: z zakresu historii i kultury miasta i regionu oraz księgozbiór udostępniony w czytelni. Ekspozycje stałe: „Z dziejów gór­ nictwa na Górnym Śląsku” „Życie społeczne w Rudzie Śl. XIX/XX w”, „Wnętrze mieszkalne domu robotniczego”, „Elementy Kultury Ludowej”, „Powstania śląskie i plebiscyty”, „J.S. Dworak – życie i twórczość”, kolekcje sztandarów, medali, zegarów. Bogata wideoteka. Ruda Śląska, Wolności 26, tel. 32 2484457 www.muzeum-rs.bip.doc.pl Muzeum w Rybniku: bilet ulgowy Czynne: wt, czw–sb 10–14, śr 10–18, nd i święta 10–14, pn i dni poświąteczne nieczynne. Wystawy stałe: „Rybnik nasze miasto”, „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska od 1939r.”, „Wyrobisko górnicze”. Rybnik, Rynek 18, tel. 36 4327460 www.muzeum.rybnik.pl Miejski Ośrodek Kultury – Dział Kultury Dawnej: bilet ulgowy Czynne: wt–czw 10–14, śr–pt 14–18, ostatnia sb i nd miesiąca 11–16. Siedziba: dawny Dom Kupiecki. Wystawy stałe: „Sławkowskie górnictwo, rzemiosło i handel”, „W lamusie Z. Glogera”, „Początki Sławkowa w świetle wykopalisk”. Wystawy czasowe: malarstwo, rzeźba. Poza obiektem muzeum ruiny zamku biskupów krakowskich z XIII w. Sławków, Rynek 9, tel. 32 2931396 Muzeum w Tarnowskich Górach:

śląskie

KULTURA I ROZRYWKA

śląskie

bilet ulgowy

Wystawa: zbiory z zakresu historii, sztuki, etnografii, kopalnictwa rud, cenne kolek-

135


Gliwice

Katowice

Bielsko-Biała

cje: sobiesciana (zbroje, medale, obrazy), malarstwo zachodnioeuropejskie, wyroby cy­nowe, masonica. Tarnowskie Góry, Rynek 1, tel. 32 2852607 www.muzeumtg.art.pl Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: bilet ulgowy Siedziba: gmach dawnego starostwa zabrzańskiego z XIX w. Zbiory: kolekcja lamp górniczych (od średniowiecza), kolekcja XIX- i XX-w. mundurów górniczych, insygnia górnicze, sprzęty, narzędzia i urządzenia stosowane w górnictwie. Zabrze, 3 Maja 19 tel. 32 2718831, 2716591 www.muzeumgornictwa.pl Muzeum w Żywcu: bilet ulgowy Zbiory: w dziale historyczno-artystycznym – pamiątki cechowe, stroje mieszczan, XIX-w. wnętrze saloniku, sztuka sakralna Żywiecczyzny; w dziale etnograficzno-przyrodniczym – sztuka ludowa i eksponaty związane z kulturą górali żywieckich oraz zwierzęta żywiecczyzny. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. Żywiec, Kościuszki 5, tel. 33 8612124 Galeria Bielska BWA: bilet ulgowy Na bilet wstępu. Bielsko-Biała, 3 Maja 11, tel. 33 8125861 www.galeriabielska.pl Galeria Malarstwa Polskiego: 10% Na wstęp. Częstochowa, al. NMP 47 tel. 34 3243879 Galeria Lonty-Petry i Galeria Autorska Dudy-Gracza: 10% Na wstęp, bezpłatne materiały informacyjne i promocyjne galerii. Częstochowa, św. Rocha 206 tel. 34 3620445

filharmonie, opery, teatry i kina

Filharmonia Częstochowska:

śląskie

bilet ulgowy

Na koncerty i imprezy własne. Częstochowa, Wilsona 16, tel. 34 3244305 www.filharmonia.com.pl

Filharmonia Śląska: 30% Na koncerty abonamentowe. Nie dotyczy koncertów specjalnych i sylwestrowych. Katowice, Sokolska 2, tel. 32 3511719 www.filharmoniaslaska.pl Willa CARO – Oddz. Muzeum w Gliwicach: 20% Na koncerty organizowane przez Muzeum w Gliwicach. Gliwice, Dolnych Wałów 8A tel. 32 2310854 www.muzeum.gliwice.pl Teatr Lalek BANIALUKA: 33% Na bilety na przedstawienia. Bielsko-Biała, Mickiewicza 20 tel. 33 8221046 www.banialuka.pl

136

Teatr Polski: 33% Nie dotyczy spektakli gościnnych. Bielsko-Biała, 1 Maja 1, tel. 33 8228451 www.teatr.bielsko.biala.pl Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM:

bilet ulgowy

Katowice, św. Jana 10, tel. 33 2538221 www.ateneum.art.pl Kino AMOK: bilet ulgowy Gliwice, Wyszyńskiego 5, tel. 32 2382501 www.amok.gliwice.pl

kluby i dyskoteki ROCK CAFE: 10% Na menu, przy barze oraz na wstęp na imprezy i koncerty. Bielsko-Biała, Barlickiego 10 tel. 33 8166021, 660 746199 www.rockcafe.pl Klub STARÓWKA: 10% Na menu i przy barze. Nie dotyczy piwa. Dla posiadaczy Karty Euro 26 bezpłatny wstęp na imprezy studenckie. Cieszyn, Mennicza 20, tel. 603 109133

kultura i rozrywka – inne Tarnogórskie Centrum Kultury:

bilet ulgowy

Na imprezy własne. Tarnowskie Góry, Sobieskiego 7 tel. 32 2852734 www.tck.net.pl

EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy OSK ELMOT: 6% Na kursy prawa jazdy oraz na dodatkowe jazdy próbne. Gliwice, Jasnogórska 11/12 tel. 32 2382251, 695 165909 www.elmot.pl OSK ROMEX: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A i B. Gliwice, Przedwiośnie 2, tel. 32 2792318 www.romex.prawojazdy.com.pl Centrum Edukacji Zawodowej CARGO: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A, B, C, D, E. Jaworzno, Grunwaldzka 35 tel. 32 7515665 www.cargo-jaworzno.pl OSK LADY: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Katowice, Mickiewicza 4, DH Skarbek tel. 32 2587646 www.osk-lady.info OSK ROKI: 5% Na kursy prawa jazdy. Katowice, Radockiego 45, tel. 508 869753 www.oskroki.pl Centrum Szkolenia Kierowców DORA & PIOTR: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Sosnowiec, Małachowskiego 46 tel. 32 2925031, 600 235500 www.dora.sosnowiec.pl

Ośrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% Na kursy prawa jazdy. W przypadku ku-

mulacji ulg z różnych tytułów honorowana będzie wyższa ulga. www.pzm.com.pl Będzin, Modrzejowska 46, tel. 32 2674559 Chorzów, Styczyńskiego 22 tel. 32 2413305 Cieszyn, Bobrecka 30A, tel. 33 8522435 Czeladź, Rynkowa 2, tel. 32 2653828 Gliwice, Lutycka 29, tel. 32 2315924 Katowice, Francuska 5, tel. 32 2539767 Racibórz, Rudzka 99, tel. 32 4152431 Ruda Śląska, Solidarności 21 tel. 32 2426265 Tarnowskie Góry, Gliwicka 54 tel. 32 2852518

kursy językowe AXON: 10% Na kursy językowe i komputerowe. www.axon-global.pl Bielsko-Biała, Barlickiego 7, tel. 33 4992235 Katowice, Staromiejska 2, tel. 32 2537467 Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych THE TOP: 3% Na naukę jęz. niemieckiego, angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, szwe­dzkiego, rosyjskiego, łaciny. Bielsko-Biała, Sikorskiego 4 tel. 33 8125163 www.college.pl Szkoła Języków Obcych ITALICUS: 10% Na kursy językowe i tłumaczenia. Chorzów, Śląska 3, Gimnazjum nr 4 tel. 32 2450742 www.italicus.pl Centrum Edukacji Lingwistycznej – Szkoła Języków Obcych: 10% Na kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, niderlandzki, polski dla obcokrajowców. Częstochowa, Kopernika 17/19/21 tel. 34 3244859 www.cel.czest.pl Kursy Języka Angielskiego CONTEXT: 15% Na kursy stacjonarne: angielski i niemiecki. Częstochowa, Szajnowicza-Iwanowa 59 tel. 34 3721625 www.context.edu.pl Centrum Języków i Zarządzania: 7% Na wszystkie kursy. www.cjz.com.pl Gliwice, Bytomska 9, tel. 32 3313980 Gliwice, Wieczorka 27, tel. 32 3313980

Szkoła Języka Angielskiego SPEED: 10% Na kursy językowe. www.myspeed.pl Gliwice, Zwycięstwa 14, tel. 32 3315874 Katowice, Staromiejska 12 tel. 32 2539901 Centrum Edukacyjne PROGRESS: 5% Na kursy językowe. www.progress-ce.edu.pl Jaworzno, Grunwaldzka 92 tel. 32 6163737 Sosnowiec, Warszawska 18 tel. 32 2923131 Szkoła Języków Obcych LINGUA HOUSE: 6% Nie dotyczy innych promocji. Katowice, 1 Maja 33, tel. 32 2565730 www.lingua-house.pl


Centrum Języków Obcych MOOSE: 3% Na kursy językowe. Katowice, al. Korfantego 2, pok. 202 tel. 32 7819909 www.moose.pl IMPULS SCHOOL: 5% Na usługi. Katowice, pl. Szewczyka 3/2 tel. 607 147772 www.impuls.any.pl

BRITISH CENTRE: 5–20% 5% na kursy, 20% od opłaty za egzamin BULATS (The Business Language Testing Service). Pszczyna, Piwowarska 6 tel. 42 6789126, 6786444 www.british-centre.pl Centrum Języków Obcych EUROPA: 5% Na kursy języków obcych i tłumaczenia. Racibórz, Browarna 16/7 tel. 32 7553030 www.europa.rac.pl Szkoła Języków Obcych EDC: 10% Na kursy językowe. Rybnik, Sławików 9A tel. 32 7427236

Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów: 5% Na kursy jęz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Wodzisław Śląski, 1 Maja 23B tel. 32 7293132 www.akademia.ipt.pl

edukacja – inne

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. www.certus.edu.pl Bielsko-Biała, Budowlanych 4, Zespół Szkół Budowlanych, tel. 33 8125459 Zabrze, Królewska 4, SP nr 4 tel. 33 2712981 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna: 3% Na wpisowe. Studia 3-letnie licencjackie. Kierunki: filologia angielska, germańska, po­litologia, zarządzanie i marketing oraz E-STUDIA wspomagane Internetem. Bielsko-Biała, Sikorskiego 4 tel. 33 8165169 www.wseh.pl YES: 50 zł Na programy edukacyjne. Można łączyć z innymi promocjami. Częstochowa, Dekabrystów 33, paw. 37 tel. 34 3721992 Katowice, Stawowa 3/5, tel. 32 7817373 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO: 5% Na kursy zawodowe. Jaworzno, Grunwaldzka 35 tel. 32 7515665 www.cargo-jaworzno.pl Akademia Sztuki Fryzjerskiej ALCINA: 10% Na szkolenia fryzjerskie, kosmetyczne i wizażu. Katowice, Damrota 6, tel. 32 2090231 www.akademiaalcina.pl Szkolenia Komputerowe DEMO: 10% Na szkolenia organizowane w trybie zajęć grupowych. Katowice, Mickiewicza 29 tel. 32 2073100, 2073101 www.demo.pl Centrum Treningowe AKSON: 10% Na 10-miesięczny trening (120 godz. zajęć). Racibórz, Goduli 14, tel. 32 4154407 www.akson.war.to

AP EDUKACJA 7% Na czesne w I semestrze nauki na wszystkich kierunkach. www.apedukacja.pl Chorzów, Faski 6 tel. 32 2413102, 2413103

Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 tel. 32 2600707, 2600706 Jastrzębie-Zdrój, Wielkopolska 1H tel. 32 4711571, 4711572 Katowice, Stawowa 11/1 tel. 32 2587076, 6084688 Rybnik, pl. Wolności 2 tel. 32 4332522, 4332523

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK: 5% Na czesne. Zakres działania CNiB ŻAK: licea ogólnokształcące dla pracujących, policealne szkoły jednoroczne i 2-letnie, kursy językowe, zawodowe i dokształcające. www.zak.edu.pl Bielsko-Biała, Powstańców Śląskich 6 tel. 33 8285887 Chorzów, Jagiellońska 2/2 tel. 32 2417371 Częstochowa, al. Wolności 11 tel. 34 3214348, 3214349 Gliwice, Zwycięstwa 14, pok. 31 tel. 32 3326464 Jastrzębie-Zdrój, Warmińska 2A tel. 32 4704092 Katowice, 3 Maja 33, tel. 32 7818423 Racibórz, Stefana Batorego 10 tel. 32 4140254 Rybnik, pl. Wolności 13 tel. 32 4230909 Sosnowiec, Warszawska 20 tel. 32 2669964 Tarnowskie Góry, Sobieskiego 1 tel. 32 2853410 Tychy, Grota-Roweckiego 42, pok. 123 tel. 32 2190497, 2190498

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy opłaty wpisowej i egzaminacyjnej. www.teb.pl Bielsko-Biała, Sempołowskiej 22 tel. 33 8101115, 8223434 Częstochowa, al. NMP 14 tel. 34 3682044 Gliwice, Akademicka 5 tel. 32 2315047, 2315048 Jastrzębie-Zdrój, Harcerska 12 tel. 32 4731108 Katowice, al. Korfantego 2, I p., lok. 153 tel. 32 3520777 Racibórz, Słowackiego 48 tel. 32 4178515 Rybnik, Kościuszki 5, tel. 32 4327817 Sosnowiec, Modrzejowska 16 tel. 32 3631735 Świdnica, Ofiar Oświęcimskich 1 tel. 74 8536782 Tychy, Korczaka 6, tel. 32 3275655 Wodzisław Śląski, Szkolna 1 tel. 32 4561843 Zawiercie, Rataja 30, tel. 32 6710909 Żory, Garncarska 16A tel. 32 4342438, 4342916

śląskie

Centrum Nauki Języków i Ośrodek Szkoleniowy SITA: 5–7% 5% na towary (także za pośrednictwem zamówień elektronicznych i telefonicznych). 7% na kursy językowe, także na kursy organizowane w ramach akcji „Gmina bliżej Europy” w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim oraz opolskim. Opłata wpisowa dla posiadaczy Karty to 71 zł, więcej informacji na: www.blizejeuropy.pl Nie dotyczy innych promocji. Katowice, Dyrekcyjna 6/4 tel. 32 2530047, 664 972737 www.cnj.edu.pl

BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy językowe. Łączy się ze zniżkami dla studentów, nie może jednak przekroczyć 10% wartości kursu. www.britishschool.pl Chorzów, Katowicka 107, tel. 87 4274599 Częstochowa, al. NMP 24, lok. 12 tel. 34 3653583 Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 27

śląskie

137


Gliwice

Katowice

Bielsko-Biała

ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele

śląskie

Hotel PREZYDENT: 15% Bielsko-Biała, 3 Maja 12, tel. 33 8227212 Hotel GAMBIT: 10% Na noclegi i gastronomię. Cieszyn, Bucewicza 18, tel. 33 8520651 www.hotelgambit.com.pl Centrum Noclegowe MASZ Gliwice: 10% Na noclegi w pokojach bez łazienek. Gliwice, Narutowicza 23,tel. 32 2342508 www.centrumnoclegowemasz.pl Hotel BROJAN: 10% Na noclegi, gastronomię i odnowę biologiczną. Jaworzno, Paderewskiego 43 tel. 32 7521111 www.brojan.pl Hotel System PREMIUM Katowice: 10% Na noclegi. Katowice, Szybowcowa 1A, tel. 12 6889350 www.hotelsystem.pl POP Hotel Katowice: 10% Na noclegi. Katowice, Szybowcowa/Górnośląska tel. 12 6889350 www.hotelsystem.pl Hotel HARNAŚ: 5% Na noclegi. Korbielów, Leśna 1 tel. 33 8636619, rezerwacja 22 6344162 www.harnas.com.pl Hotel PTTK: 20% Na noclegi. Pszczyna, Bogedaina 16, tel. 32 2103833 www.pttk-pszczyna.emeteor.pl Hotel POLONIA: 10% Na noclegi ze śniadaniem. Racibórz, pl. Dworcowy 16 tel. 32 4140270 www.polonia.raciborz.pl Centrum Kongresów i Rekreacji ORLE GNIAZDO: 15% Na usługi hotelowe. Szczyrk, Wrzosowa 28A, tel. 33 8197400 www.orle-gniazdo.pl

138

pensjonaty Zajazd PECIO: 10% Na noclegi. Istebna 1216, tel. 509 932314 www.zajazdpecio.pl Pensjonat ZIELONY DACH: 15% Na noclegi. Rybarzowice, Żywiecka 555 tel. 33 8170233 www.pension-het-groene-dak.nl DOM NARCIARZA: 10% Na noclegi. Szczyrk, Deptak nad Żylicą 33 tel. 33 8178256, 602 115724 Dom Turysty PTTK: 10% Na noclegi. Szczyrk, Górska 7, tel. 33 8178321 www.turysta.szczyrk.pl Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy BESKIDEK: 5–10% Na noclegi i wyżywienie. 5% w sezonie, 10% poza sezonem. Szczyrk, Górska 7A www.beskidek.com.pl

Dom Wczasowy JESION: 10% Na noclegi. Szczyrk, Zdrowia 5, tel. 33 8179221 www.turysta.szczyrk.pl Pensjonat GOŚCINIEC NA GÓRCE: 5% Na noclegi. Dla gości pensjonatu darmowy dostęp do Internetu. Szczyrk, Wczasowa 11, tel. 33 8179357 www.nocleg-gosciniec.szczyrk.pl Willa POD KLIMCZOKIEM: 10% Nie dotyczy okresu sylwestra. Szczyrk, Zdrowia 6, tel. 33 8178486 www.pensjonat-szczyrk.pl Gościniec GROŃ: 10–20% 10% do 7 dni pobytu, 20% powyżej 7 dni. Ustroń, 3 Maja 134, tel. 33 8541714 www.inocleg.pl/firma/gron-2/strony/WizytowkaPro.htm Centrum Rekreacji i Odnowy Biologicznej BIELENDA: 10% Na noclegi ze śniadaniem. Ustroń, Akacjowa 107, tel. 33 8543210 www.poniwiec.pl Willa LOTOS: 10% Nie dotyczy ferii zimowych, okresu sylwestra oraz długich weekendów. Wisła, 11 Listopada 31, tel. 33 8552477 www.lotos.wisla.pl Dom Wypoczynkowy STORCZYK: 10% Na usługi. Wisła, Górnośląska 3, tel. 33 8552481 www.intour-beskidy.com.pl

Ośrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR:

10–25%

25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowiązuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie. www.naturatour.pl KOLEJARZ Ustroń-Jaszowiec, Stroma 2, tel. 33 8543530 SOSNA Wisła, Górnośląska 46, tel. 33 8553146

hostele Obiekty PTTK: 10% Na noclegi. Schronisko NA KLIMCZOKU Bielsko-Biała, tel. 33 8145288 Schronisko NA SZYNDZIELNI Bielsko-Biała, tel. 33 4979628 Schronisko NA HALI MIZIOWEJ Korbielów, tel. 33 4750000 Schronisko NA LESKOWCU Krzeszów, tel. 33 8721694 Schronisko PTTK NA PRZEGIBKU Rycerka Górna, tel. 33 8644139 Schronisko NA SKRZYCZNEM Szczyrk, tel. 33 8178588 Bacówka NA KRAWCOWYM WIERCHU Ujsoły, tel. 504 131434 www.krawcow.pttk.pl Schronisko NA HALI LIPOWSKIEJ Ujsoły, tel. 33 8613141 Schronisko NA HALI RYSIANCE Ujsoły, tel. 33 8612349 www.rysianka.link.pl Schronisko NA MAGURCE Wilkowice, Magurka Wilkowicka 7 tel. 33 8170421

Schronisko STOŻEK Wisła, Turystyczna 19, tel. 33 8552710 www.stozek.com.pl Schronisko NA HALI SZCZAWINY: 10% Na noclegi. Korbielów, Hala Szczawiny tel. 33 8634068 www.gat.pl Studencki Schron Turystyczny POD SOLNISKIEM: 10% Na noclegi. Lachowice, Adamy 263 tel. 601 802695, 32 2311180 www.skpg.gliwice.pl

zakwaterowanie – inne Domki do Wynajęcia: 10% Nie dotyczy okresu sylwestra. Szczyrk, Górska, tel. 501 109991 www.pensjonat-szczyrk.pl Pokoje Gościnne STARY DOM: 10% Na wynajem pokoju. Szczyrk, Lipowa 10, tel. 502 034620 www.starydom.spanie.pl Pokoje Gościnne MARIA: 10% Na noclegi powyżej 3 dni. Ustroń, Olchowa tel. 33 8543365 Pokoje Gościnne EMILIA: 10% Na noclegi. Ustroń, Szpitalna 68, tel. 33 8543669 www.emilia.enter.net.pl ŚWIATOWID Bacówka na Beskidku: 10% Na noclegi. Wisła, Kiczerowska 7, tel. 661 379508 www.swiatowid.info Pokoje Gościnne KALINA: 10–20% 10% na pobyt do 10 dni, 20% na pobyt powyżej 10 dni. Wisła, Lipowa 22, tel. 33 8552767 www.kalina.wisla.pl Motel POD KASZTANAMI: 10% Na noclegi. Wyry k. Mikołowa, Dąbrowszczaków 12 tel. 32 2187222 www.bizmir.pi.pl

GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Hospoda U SVEJKA: 10% Na gastronomię. Bielsko-Biała, Barlickiego 19 tel. 33 4988400 www.restauracjebielsko.pl Pizzeria RETRO: 11% Na menu. Bielsko-Biała, Wyzwolenia 33 tel. 33 8166566 www.retro.bielsko.pl Oberża PODKOWA: 10% Na menu. Nie dotyczy alkoholu. Bystra, Wyzwolenia 2, tel. 33 4973821 www.oberzapodkowa.pl Restauracja ŻAK: 10% Na gastronomię. Cieszyn, Rynek 19, tel. 33 8521896 www.zak.pogodzinach.net Pizzeria AL DENTE: 10% Na gastronomię. Chorzów, Hajducka 10/1 tel. 32 2412448 www.bagietki.com


DOMINIUM PIZZA: 40% Nie łączy się z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizze w lokalu. www.pizzadominium.pl Chorzów, Wolności 20A Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 6, lok. B207 Gliwice, Rynek 2, tel. 32 3354593 Katowice, Staromiejska 12, tel. 32 3553030 Rybnik, Bolesława Chrobrego 1, Focus Park Rybnik, Raciborska 16

Sosnowiec, Sienkiewicza 2 tel. 32 7856752 Tychy, Jana Pawła II 14, City Point Zabrze, pl. Teatralny 12, CH Platan tel. 22 2101010

Restauracja PIZZA HUT: 10% Obowiązuje w restauracji z obsługą kelnerską oraz przy zamówieniu na wynos.Nie dotyczy dostawy do domu. Aktualna lista restauracji na stronie www.pizzahut.pl

TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. www.telepizza.pl Bytom, Józefczaka 4, tel. 32 2819749 Chorzów, Zjednoczenia 2, tel. 32 2491524 Częstochowa, Gałczyńskiego 2 tel. 34 3257615 Częstochowa, Śląska 7, tel. 34 3681359 Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 18 tel. 32 2612543 Gliwice, Krupnicza 1, tel. 32 3315935 Katowice, Chorzowska 7, tel. 32 3531083 Katowice, Panewnicka 40, tel. 32 2525082 Katowice, Warszawska 36, tel. 32 2069600 Mysłowice, Towarowa 1, tel. 32 2238688 Piekary Śląskie, Skłodowskiej 65A tel. 32 3919102 Rybnik, Pocztowa 1, tel. 32 4239500 Siemianowice Śląskie, Wróblewskiego 67 tel. 32 2208674 Sosnowiec, 1 Maja 23, tel. 32 3634052 Tychy, Bocheńskiego 7, tel. 32 2275025 Zabrze, Wolności 243, tel. 32 3761570

Pub ARCHIBAR: 10% Przy barze. Katowice, Dyrekcyjna 9 tel. 32 2068350 www.archibar.pl Pub KREDENS: 10% Nie dotyczy piwa i art. tytoniowych. Katowice, św. Jacka 9, tel. 32 7859163 www.kredens-pub.com.pl Cafe Net Club EUPHORIA: 10% Przy barze. Internet gratis. Katowice, Wita Stwosza 6 tel. 32 2207481 www.euphoria-club.pl ALCATRAZ Pub: 10% Na gastronomię. Wisła, Wyzwolenia 106 tel. 33 8552502 www.alcatrazpub.pl Pub FAMA: 10% Na towary. Nie dotyczy alkoholu i art. tytoniowych. Zabrze, Nocznickiego 15/1 tel. 32 8037328

kawiarnie Cafe MUCHA: 10% Na gastronomię. Bielsko-Biała, Nad Niprem/pl. Chrobrego tel. 33 8192206 www.restauracjebielsko.pl KLAMOT Cafe: 10% Na gastronomię. Bielsko-Biała, Nad Niprem 3 tel. 33 8169167 www.restauracjebielsko.pl Kawiarnia TIME: 12% Na gastronomię. Bielsko-Biała, Mickiewicza 15 tel. 33 8105107 Bar Kawowy – Restauracja ZOCHA: 10% Na gastronomię. Ustroń, 3 Maja 132, tel. 33 8542264

bary, puby i kluby Restauracja-Pub PIRAT: 10% Bielsko-Biała, Komorowicka 7 tel. 33 8166846 Pub RYNEK 26: 11% Przy barze. Bielsko-Biała, Rynek 26, tel. 508 169427 Gospoda-Pub GALERIA: 5% Na menu i przy barze. Cieszyn, Rynek 15, tel. 508 063243 Pub MLECZARNIA: 50 gr Na zamówienia przy barze. Gliwice, Moniuszki 13, tel. 32 3354444 www.mpub.gliwice.pl Pub RETRO: 10% Nie dotyczy alkoholu i art. tytoniowych. Jaworzno, Stojałowskiego 4 tel. 32 7519107 BOB Klub Cafe: 10% Przy barze. Katowice, Chopina 8 www.bob.katowice.pl Pub Restauracja MASPALOMAS: 12% Przy barze. Katowice, Chorzowska 7B tel. 32 2036585 Pub ZA DRZWIAMI: 10% Przy barze. Katowice, Dworcowa 13 tel. 32 7261133

CAFE CLUB: 15% Na menu. Nie dotyczy alkoholu i art. tytoniowych. www.cafeclub.eu Bielsko-Biała, Mostowa 2, Galeria Sfera Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207, Galeria Jurajska Gliwice, Lipowa 1 Katowice, Chorzowska 111, Silesia City Center Rybnik, Raciborska 16, CH Plaza

śląskie

Pizzeria GUARANA: 10% Na pizze. Goczałkowice-Zdrój, Uzdrowiskowa 50 tel. 32 7387082 www.guarana.gc.pl ZIELONE OCZKO: 10% Nie dotyczy art. tytoniowych. Katowice, Kościuszki 101, tel. 32 2053077 www.zieloneoczko.pl Pizzeria Tawerna NEPTUN: 10% Na menu. Katowice, Stawowa 4, tel. 32 2599099 Restauracja AKOLADA: 10% Przy barze. Katowice, Zacisze 3, tel. 32 7857013 www.fotolog.com/akolada Restauracja Kameralna NOT: 10% Nie dotyczy alkoholu. Racibórz, Kochanowskiego 1 tel. 32 4153591 KARCMA u KROĆPOKA: 10% Na gastronomię. Szczyrk, Beskidzka 14 tel. 500 227925 STARA KARCZMA: 5–10% 5% indywidualnie, 10% grupowo. Szczyrk, Myśliwska 2, tel. 33 8178653 www.karczma.szczyrk.pl GOSPODA POLSKA: 10% Na gastronomię. Szczyrk, Myśliwska 46, tel. 33 8178558 www.gospodapolska.pl Restauracja GOŚCINIEC NA GÓRCE: 10% Na gastronomię. Szczyrk, Wczasowa 11 tel. 33 8179357 www.nocleg-gosciniec.szczyrk.pl Karczma RZYM: 10% Na gastronomię. Ustroń, Daszyńskiego 16 tel. 33 8541563 www.karczmarzym.prv.pl Pizzeria AMADEO: 10% Na menu. Wisła, 1 Maja 61, tel. 33 8578316 Wiślańska Strzecha POD DĘBEM: 10% Nie dotyczy napojów. Wisła, 1 Maja 67, tel. 33 8552162 Restauracja-Pizzeria KLUB OLIMPIJCZYKA: 10% Na gastronomię. Wisła, Prusa 10, tel. 33 8552974 www.olimpijczyk.wisla.pl Motel POD KASZTANAMI: 10% Na menu. Wyry k. Mikołowa, Dąbrowszczaków 12 tel. 32 2187222 www.bizmir.pi.pl

śląskie

coffeeHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. www.coffeeheaven.pl Częstochowa, Wojska Polskiego 207 Chorzowska 107, CH Silesia City Center tel. 32 6050165 Katowice, Uniwersytecka 13, CH Uni Centrum, tel. 32 6030151

139


Gliwice

Katowice

Bielsko-Biała

iCOFFEE: 20% Na napoje kawowe. Katowice, Przemysłowa 3, CH Belg www.icoffee.pl

fast-foody ASPENDOS Kebab: 10% Na menu. Nie dotyczy napojów. Katowice, Chopina 8 Zabrze, Dworcowa 1, obok dworca MAMMA MIA: 10% Na menu. Katowice, Mariacka 5, tel. 32 2023327 Bar PIETRÓWKA: 10% Na gastronomię. www.nibynic.pl Wisła, 1 Maja 61, tel. 33 8552238

gastronomia – inne ŚWIATOWID Bacówka na Beskidku: 10% Nie dotyczy napojów i alkoholu. Wisła, Kiczerowska 7, tel. 661 379508 www.swiatowid.info

SKLEPY SHOPPING

śląskie

księgarnie i art. papiernicze Księgarnia Ekonomiczno-Informatyczna: 5% Na towary. Bielsko-Biała, Przechód Dworcowy 3 tel. 33 8220800 Edycja św. Pawła: 10% Nie dotyczy prasy. Częstochowa, 7 Kamienic 23 tel. 34 3620689 www.paulus.pl Księgarnia PRAWNICZA: 12% Na podręczniki akademickie. Katowice, pl. Wolności 10A tel. 32 2068996 www.prawnicza.pl Księgarnia OFICYNA: 10% Na książki. Racibórz, Odrzańska 1, tel. 32 4152495

EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzętu fotografi­ cznego i komputerowego, sprzętu SONY play-station, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. www.empik.com Bielsko-Biała, Mostowa 2, tel. 33 8195520 Bielsko-Biała, Sarni Stok 2, CH Sarni Stok tel. 33 8195520 Bytom, al. Nowaka-Jeziorańskiego 25, CH Ple­ jada, tel. 32 3888301 Czeladź, Będzińska 80 tel. 32 7639002, 7639486 Częstochowa, al. NMP 63/65 tel. 34 3615694

140

Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207, Galeria Jurajska Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 6, CH Pogoria Gliwice, Rynek 4-5, tel. 32 2310687 Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center, tel. 603 110225 Katowice, Pułaskiego 60, CH Trzy Stawy tel. 32 6073040 Katowice, Skargi 6, tel. 32 2037202/03 Racibórz, Rynek 5, tel. 32 4153227 Ruda Śląska, 1 Maja 310 Rybnik, Bolesława Chrobrego 1, CH Focus Rybnik, Raciborska 16 Sosnowiec, Sienkiewicza 2, CH Plaza Sosnowiec, Staszica 8B, CH Plejada tel. 32 3632209 Tychy, Jana Pawła II 16-18, CH-R City Point tel. 32 7829500 Zabrze, Plutonowego Szkubacza 1, CH M1 tel. 32 3734044 Żywiec, Zielona 3, CH Lider

Katowice, Pułaskiego 60, CH Real 3 Stawy Katowice, Staromiejska 14 Mikołów, Gliwicka 2, Auchan Rybnik, Reja 2 Sosnowiec, Staszica 8B, CH Plejada Sosnowiec, Zuzanny 20, Auchan Zabrze, pl. Teatralny 10, CH Platan Żory, Moniuszki 7

odzież i obuwie EMMA FASHION: 10% Na towary. Bielsko-Biała, Cechowa 14, tel. 660 485696 Sklep: 10% Na markową tanią odzież i art. dekoracyjne. Katowice, Wojewódzka 16 ODZIEŻ DŻINSOWA i ODZIEŻ MĘSKA: 10% Na odzież. Racibórz, pl. Dominikański 1, Hala Targowa tel. 502 789829 Sklep JRG: 3–5% 5% przy płatności gotówką, 3% przy płatności kartą płatniczą. Nie dotyczy innych promocji. Racibórz, Nowa 13, tel. 32 4181588

LANGPOL: 15%

Dla posiadaczy do 26 lat.

Na książki. www.langpol.pl Bielsko-Biała, pl. Wojska Polskiego 16 tel. 33 8166258 Częstochowa, pl. Daszyńskiego 14 tel. 34 3654562 Jastrzębie-Zdrój, Piłsudskiego 25 tel. 32 4715560 Katowice, Teatralna 14, tel. 32 2069513 Sosnowiec, Kościelna 54, tel. 32 2695631 Żory, Moniuszki 5, tel. 32 4698113 Żywiec, Rynek 12, tel. 33 8616257

Księgarnia PWN: 10% Na ofertę. Katowice, Francuska 2, tel. 32 2581347 www.naukowa24.pl

CAMDEN TOWN: 10% Na odzież. Rybnik, Powstańców Śląskich 17 tel. 32 4235654 www.camdentown.pl

ESPRIT: 5–10% 5% na całą kolekcję, 10% na zakupy powyżej 350 zł. Nie dotyczy innych promocji. Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center www.esprit.com

sklepy kosmetyczne Sklep Kosmetyczny: 5% Na towary Racibórz, Bankowa 6, DH Victoria, I p. tel. 32 4152764

YVES ROCHER: 30% Na jeden produkt. Zniżka udzielana od ceny maksymalnej sugerowanej. Nie dotyczy produktów oznaczonych „Zielonym punktem”. www.yves-rocher.pl Bielsko-Biała, Mostowa 5, CH Sfera Bytom, Dworcowa 33 Chorzów, Wolności 16 Czeladź, Będzińska 80, CH M1 Częstochowa, Kisielewskiego 8/16, CH M1 Częstochowa, al. NMP 30 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207, CH Galeria Jurajska Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia

HD – HEAVY DUTY: 6% Na obuwie. Nie dotyczy innych promocji. www.hdfootwear.com Bielsko-Biała, Leszczyńska 20 tel. 33 4840710 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207 tel. 34 3991004 Gliwice, Zwycięstwa 52A tel. 32 2317221 w. 184 Katowice, Chorzowska 107, box C21, CH Si­ lesia, tel. 32 6050374 Rybnik, Bolesława Chrobrego 1, CH Focus Park, tel. 32 7555701 Sosnowiec, Sienkiewicza 2, CH Plaza tel. 32 7859744 Żory, Francuska 11, Auchan tel. 32 4696172 Żywiec, Zielona 3, CH Lider tel. 33 8611380


 artykuły fotograficzne

sklepy muzyczne Salon Muzyczny RAGTIME: 5% Nie dotyczy innych promocji. Gliwice, Plebańska 10, tel. 32 3354039 www.ragtime.com.pl

Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Nie dotyczy innych promocji. www.riff.net.pl Częstochowa, Śląska 3/5 tel. 34 3243487 Katowice, Krasińskiego 5, tel. 32 3541151

komputery i audio-video XEON.PL: 3–15% 3% na komputery i notebooki oraz podzespoły komputerowe, 5% na materiały eksploatacyjne do drukarek, 15% na usługi serwisowe. Specjalne promocje w sklepie internetowym. Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 16 tel. 32 2618116 www.xeon.pl NET-CAFE: 3–10% 3% na zestawy i części komputerowe, 10% na korzystanie z komputera z dostępem do Internetu. Ruda Śląska, Furgoła 3, tel. 32 2443360 www.net-cafe.pl

PC-SYSTEM: 2% Na zestawy do regeneracji „tanie drukowanie” i zakup tuszu luzem do drukarek HP, Lexmark, Epson, Canon. Tarnowskie Góry, Jana III Sobieskiego 8 tel. 32 7682457 www.jic.pl

MP3store: 10% Na playery i akcesoria. Katowice, Warszawska 28, tel. 515 161665 www.mp3store.pl

Katowice, 3 Maja 25, tel. 32 2538197 Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center, tel. 32 6050370 Katowice, Pułaskiego 60, CH Trzy Stawy tel. 32 2554088 Zabrze, Szkubacza 1, CH M1 tel. 32 2733561

odzież i sprzęt sportowy HORYZONT: 5% Na towary. Nie dotyczy innych promocji. Katowice, Kościuszki 8, tel. 32 2572290 www.e-horyzont.pl Sprzęt Nurkowy SEA-FISH: 10% Na towary. Bytom, Witczaka 9 tel. 32 2826670, 2825304 www.sea-fish.bytom.pl FLY SCHOOL: 5% Na sprzęt paralotniowy. Dąbrowa Górnicza, Staszica 86 tel. 32 2600016 www.flyschool.com.pl Sklep Rowerowy MK BIKE: 5% Na asortyment i usługi. www.mkbike.com.pl Gliwice, Mitręgi 1, tel. 32 3321249 Jaworzno, Grunwaldzka 137 tel. 32 6163711, 6168556 Sosnowiec, Ostrogórska 3 tel. 32 2969302, 3633258 Sklep Firmowy ALPINUS: 5% Na towary. Jastrzębie-Zdrój, Mazowiecka 2 tel. 602 688557 Sklep KRZYSHIU: 10% Na rowery, artykuły i części rowerowe. Piekary Śląskie, Brzechwy 8/3/2 tel. 32 7678041 Sklep Sportowy MYSŁAJEK: 10% Na sprzęt sportowy. Szczyrk, Beskidzka 12, tel. 33 8178546 Sklep Sportowy I... SPORT: 5% Na towary. Żywiec, Dworcowa 1, tel. 33 8613480

10% na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertę sklepu internetowego pod adresem: www.campus.com.pl. Nie dotyczy innych promocji. www.alpinus.pl, www.campus.com.pl PLANET OUTDOOR Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1, CH Arena, tel. 32 7751068 Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center Rybnik, Raciborska 16, tel. 32 7551067

HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy innych promocji. Zniżka również na stronie internetowej: www.himountain.pl Bielsko-Biała, Cechowa 2, tel. 33 8220826 Bielsko-Biała, Mostowa 5, CH Sfera tel. 33 4987092 Częstochowa, al. NMP 81 tel. 34 3681765

sklepy – inne Salon Sukien Ślubnych ANNA: 5% Na towary. Gliwice, Zwycięstwa 43/2, tel. 32 2315221 www.anna-suknie.pl Sklep Kulturystyczny OLIMP: 15% Na suplementy i odżywki dla sportowców. Nie dotyczy innych promocji. Katowice, 3 Maja 23, wejście w bramie LUKMAR: 5–10% 10% na fleki, 10% na pozostały asortyment. Katowice, Pocztowa 12, tel. 888 883654 SKLEP: 10% Na markową tanią odzież oraz rzeczy dla domu. Katowice, Wojewódzka 16 Sklep Jubilerski: 5% Na towary. Racibórz, Długa 24, DH Victoria tel. 32 4152704 www.dh-victoria.pl

EURO TIME: 7% Na asortyment. Nie dotyczy innych promocji. www.eurotime.pl Bielsko-Biała, Boh. Monte Cassino 421, ­Auchan, tel. 33 8219035 Żory, Francuska 11, Auchan tel. 32 7569405

śląskie

SMITH’S: 5–10% 10% na towary z regularnej kolekcji, 5% na towary z kolekcji przecenionej. www.smiths.com.pl Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center Mysłowice, Katowicka 45, Real Poczesna, Krakowska 10, Auchan Pszczyna, Piastowska 14 Sosnowiec, Staszica 8B, CH Plejada Tychy, Bielska 107, Hipermarket Real Zabrze, Szkubacza 1, CH M1

XEON.PL: 3–5% 3% na akcesoria do aparatów cyfrowych, 5% na aparaty cyfrowe. Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 16 tel. 32 2618116 www.xeon.pl

śląskie

TIME TREND: 5–7% 7% na zegarki marek: Atlantic, Nautica, Seiko, Pulsar, Levi’s, Uboat, Guess, Morgan, Lorus, Kenzo, Casio, Marc Ecko; 5% na pozostałe. Nie dotyczy innych promocji. www.timetrend.pl Bielsko-Biała, Mostowa 2, Galeria Sfera tel. 33 4842125 Bielsko-Biała, Sarni Stok 2, CH Sarni Stok tel. 33 8219025 Czeladź, Będzińska 80, CH M1 tel. 32 7639101 Częstochowa, Kisielewskiego 8/16, CH M1 tel. 34 3722487 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207, Galeria Jurajska, tel. 12 2986247 Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center

141


Gliwice

Katowice

Bielsko-Biała

Mikołów, Gliwicka 3, Auchan tel. 32 7369404 Poczesna, Krakowska 10, Auchan tel. 34 3778019 Sosnowiec, Staszica 8B, CH Plejada tel. 32 2989509 Zabrze, Szkubacza 1, CH M1 tel. 32 7770063

USŁUGI SERVICES usługi fotograficzne FOTO Madaliński: 10% Na usługi. Częstochowa, Klasztornej 2 tel. 34 3682291 FOTO IWUŚ: 10% Na zdjęcia dokumentacyjne. Jastrzębie-Zdrój, Opolska, paw. 723 tel. 691 714528

śląskie

KODAK EXPRESS: 10% Na usługi. www.kodakexpress.com/pl Bielsko-Biała, 11 Listopada 60/62 Bytom, Sądowa 4 Chrzanów, Krakowska 17A Cieszyn, Głęboka 23 Dąbrowa Górnicza, Bandrowskiego 3 Dąbrowa Górnicza, Wybickiego 12 tel. 32 2619595 Katowice, Przemysłowa 3 Katowice, Rynek 8 Lubliniec, Lompy 3 Myszków, Kościuszki 59 Ruda Śląska, Niedurnego 38C Sosnowiec, Dw. PKP, Pasaż Tarnowskie Góry, Krakowska 25 Zabrze, pl. Teatralny 12, Geant Zawiercie, Powstańców Śląskich 2 Żory, Rynek 19, tel. 32 4341878 Żywiec, Kościuszki 3

POLTAX: 15% Od prowizji za rozliczenie nadpłaconego podatku w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Rozliczanie podatku nadpłaconego w Wlk. Brytanii: www.podatekangielski.pl Kuźnia Nieborowska k. Gliwic, Kasztanowa 2, tel. 32 2356739 www.poltax.waw.pl

CODZIENNOŚĆ LIVING telefony komórkowe Telefony Komórkowe VICTOR: 5–10% 5% na akcesoria GSM, 10% na usługi i telefony. Katowice, pl. Szewczyka 1, tel. 32 2062071

142

ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Salon Urody METAMORFOZA: 10% Na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Bielsko-Biała, Partyzantów 11 tel. 33 8126068 www.metamorfoza.com.pl Studio Paznokci: 15% Na usługi. Chorzów, Wolności 68, tel. 32 2418378 Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne S. WILKOSZ: 19% Na usługi i produkty kosmetyczne. www.wilkosz-studio.pl Gliwice, Jagiellońska 32/I, tel. 32 3314637 Gliwice, Żabińskiego 29, tel. 32 3314637 Centrum Kosmetyczno-Dermatologiczne DER-MED: 20% Na depilację laserową. Katowice, al. Korfantego 70/7 tel. 32 2010265 Salon Fryzjersko-Kosmetyczny STUDIO LA MIRAGE: 10% Na usługi fryzjersko-kosmetyczne. Katowice, Witosa 3B, tel. 501 760390 www.lamiragestudio.republika.pl Salon Kosmetyczno-Fryzjerski STUDIO 2000: 10% Na usługi. Sosnowiec, Szklarniana 1 tel. 32 2665499 www.salonstudio2000.pl Gabinet Kosmetyczny HALINA: 10% Na zabiegi kosmetyczne. Nie dotyczy promocji. Sosnowiec, Targowa 5, tel. 602 496428 www.halinabeauty.pl

salony fryzjerskie Salon Fryzjerski BERENDOWICZ & KUBLIN: 10% Na usługi. www.berendowicz-kublin.pl Częstochowa, Garibaldiego 30 tel. 34 3681304 Katowice, 3 Maja 12, tel. 32 2068749 Studio Fryzur: 10% Na usługi fryzjerskie. Gliwice, Chudoby 6, tel. 32 301 5547 www.studiofryzur.com.pl Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne S. WILKOSZ: 19% Na usługi. www.wilkosz-studio.pl Gliwice, Jagiellońska 32/I, tel. 32 3314637 Gliwice, Żabińskiego 29, tel. 32 3314637 Zakład Fryzjerski: 20% Na usługi. Jastrzębie-Zdrój, Mazurska 2 tel. 604 251924 Akademia Sztuki Fryzjerskiej ALCINA: 10% Na usługi fryzjersko-kosmetyczne Nie dotyczy przedłużania włosów. Katowice, Damrota 6, tel. 32 2090231 www.akademiaalcina.pl Studio Wizerunku AVANGARDA: 10% Na usługi. Katowice, Słowackiego 16 tel. 32 2587858 www.studioavangarda.pl

Salony Urody GABRIEL: 15% Na usługi fryzjerskie. Katowice, Kościuszki 49, tel. 32 2014080 Sosnowiec, Modrzejowska 39 tel. 32 2668577 Salon Fryzjerski PRESTO: 10% Na usługi fryzjerskie. Żywiec, Dworcowa 36, tel. 33 8619035

JEAN LOUIS DAVID: 20% Na strzyżenie. www.jld.com.pl Bielsko-Biała, Mostowa 5, CH Sfera tel. 33 8225481 Bielsko-Biała, Sarni Stok 2, CH Sarni Stok tel. 33 8191719 Gliwice, Lipowa 1, CH Forum tel. 32 3357364 Katowice, Chorzowska 107, CH Silesia City Center, tel. 32 6050301 Rybnik, Raciborska 16, CH Rybnik Plaza tel. 32 7557199

Studia Fryzjerskie TRENDY: 10% Na usługi fryzjerskie. Nie dotyczy innych promocji. www.trendyhair.pl Bielsko-Biała, 11 Listopada 60/62 tel. 33 8164042, 8164222 Bielsko-Biała, Boh. Warszawy 26 tel. 33 8229067 Bielsko-Biała, Cechowa 14, tel. 33 8124255 Bielsko-Biała, Wyzwolenia 33 tel. 33 8100455 Chorzów, Wolności 110, tel. 33 2493615 Cieszyn, Głęboka 28, tel. 33 8582173 Cieszyn, Mennicza 3, tel. 33 8582173 Częstochowa, Brzozowa 2/8, paw. 153 tel. 34 3631197 Częstochowa, Dąbrowskiego 7 tel. 34 3245106 Częstochowa, Dekabrystów 83A tel. 34 3664401 Częstochowa, Strażacka 2/6, paw. 12 tel. 34 3248143 Dąbrowa Górnicza, Królowej Jadwigi 23 tel. 32 2628177 Pszczyna, Dworcowa 11, tel. 32 4472019 Racibórz, Kochanowskiego 22 tel. 32 4153991 Racibórz, Ogrodowa 18A, tel. 32 4193991 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 3 tel. 32 2443814 Sosnowiec, Kilińskiego 38/II tel. 32 2963131 Tychy, Grota-Roweckiego 42, tel. 32 2278801 Tychy, Kościuszki 27A, tel. 32 2193220 Wodzisław Śląski, Kubsza 28 tel. 32 4560126 Zabrze, Dworcowa 8, tel. 32 2711487 Żywiec, Rynek 5, tel. 33 8614665

opieka zdrowotna Przychodnia ELVITA: 10% Na usługi medycznych. Katowice, Uniwersytecka 13 www.elvita.pl


gabinety stomatologiczne Poliklinika Stomatologiczna POD SZYNDZIELNIĄ: 10% Na stomatologiczne leczenie zachowawcze i ortodoncję. Bielsko-Biała, Armii Krajowej 193 tel. 33 8151515 www.polmedico.pl, www.ortodonta.info.pl NSZOZ Sfera Zdrowego Uśmiechu lek. stom. A. WEKSEJ: 10% Na leczenie stomatologiczne. Bielsko-Biała, Cyniarska 38 tel. 33 8124925, 601 222322 www.agataweksej.pl Indywidualna Praktyka Stomatologiczna dr M. TRUSZEL: 10% Na usługi stomatologiczne. Bielsko-Biała, Kolista 64, tel. 33 8141141 www.truszel.pl Gabinet Stomatologiczny: 20% Na usługi dentystyczne. Dąbrowa Zielona, pl. Kościuszki 43 tel. 606 392287 www.stoma.prv.pl

PSYCHO TATTOO Studio Tatuażu: 5–15% 5% na kolczykowanie, 15% na tatuaże. Katowice, 3 Maja 23A, wejście w bramie tel. 32 2091273 Gabinet Masażu i Terapii Manualnej RE-VITA: 15% Na masaże, saunę i kosmetyki. Katowice, Wita Stwosza 37, Park Hotel Diament, tel. 501 245892 www.re-vita.pl Centrum Odnowy Biologicznej, Rehabilitacji Leczniczej PULS: 10% Na siłownię, solarium, rehabilitację, masaże, kosmetykę, fitness i saunę. Katowice, Wojewódzka 50 tel. 32 2563017 www.odnowa-puls.com.pl Solarium Studio 4 YOU: 10% www.studio4you.fc.pl Katowice, Staromiejska 4 tel. 32 2027766 Siemianowice Śląskie, Kapicy 16 tel. 32 2286053 GROTA SOLNA: 10% Od ceny biletu ulgowego. Wisła, Stalmacha 1, tel. 33 8552762 www.grotasolna.wisla.pl

SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki Park PRZYGODA: 10% Na wstęp. Wisła, okolice skoczni narciarskich – Centrum, tel. 694 209702 www.nibynic.pl

optycy Zakład Optyczny NOWAK: 15% Na produkty. Chorzów, Wolności 68, tel. 32 2415101 Optyk B. SOBOTA: 10% Na produkty i usługi. Katowice, Chopina 2, tel. 32 2598255 www.optyk-sobota.ovh.org OPTYKA-OPTOMETRIA: 5–10% 5% na usługi optyczne, 10% na kompletne okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne oraz badanie wzroku przy zakupie okularów. www.optometria.info.pl Rybnik, os. Południe 37, tel. 32 4215138 Rybnik, Sobieskiego 22, tel. 32 4238572

POLOPTIC: 5% Na okulary. Żywiec, Jagiellońska 23, tel. 33 8620373 www.poloptic.com.pl

zdrowie i uroda – inne Laser Studio BATA MED: 10% Na usługi. Nie dotyczy regulacji brwi i henny. Gliwice, Zwycięstwa 34/1 tel. 32 2317260 www.batamed.slask.pl

FANTASY PARK: 10% Na kręgle, bilard i plac zabaw. www.fantasypark.pl Ruda Śląska, 1 Maja 310, CH Plaza tel. 32 3440046 Rybnik, Raciborska 16, CH Plaza tel. 32 7227533 Sosnowiec, Sienkiewicza 2, CH Plaza tel. 32 7856970

sport, fitness Akademia Tańca i Twórczego Życia DAKINI: 10% Na usługi. Bielsko-Biała, Partyzantów 44 tel. 33 4988551 www.dakini.pl MULTI FITNESS Club: 10–15% 15% na karnety, 10% na usługi solarium. Chorzów, Ryszki 49, tel. 32 2475421 www.multiclub.pl Fitness Studio ADA: 10% Na fitness. Częstochowa, św. Jana 24 tel. 34 3664429 www.fitnessstudioada.com Szkoła Tańca WARSKICH: 25% Na kursy tańca. Częstochowa, Jaracza 4, tel. 34 3642195 www.warscytaniec.pl

FITNESS STUDIO: 10% Na fitness. Częstochowa, Wilsona 30/32 tel. 34 3665670 www.fitnessstudioada.com

Klub Fitness AQUA Śląsk: 10% Na zajęcia aqua aerobiku. Dąbrowa Górnicza, Łańcuckiego 10, Basen TZN, paw. B, tel. 508 617717 www.aqua.slask.pl Centrum Sportowo-Rekreacyjne:

bilet ulgowy

Na wstęp na basen kryty. Gliwice, Jasna 31, tel. 32 2322234 Lodowisko Politechniki Śląskiej TAFLA: 3 zł Od ceny biletu normalnego. Na wejście pn, wt godz. 18.30, śr, czw, pt godz. 20. Gliwice, Kaszubska 28, Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej, tel. 32 2372351 www.os.polsl.pl Studio Tańca RETRO: 20% Na kursy tańca: taniec towarzyski, latino solo, taniec brzucha, latino jazz, taniec sportowy, funky, hip-hop. Katowice, 3 Maja 23/3, tel. 32 2068591 www.studiotancaretro.pl FIT-SUN: 10% Na siłownię i grupowe zajęcia ruchowe. Katowice, Kossak-Szczuckiej 41 tel. 32 2056467 www.fitsun.pl Szkoła Tańca NOVA: 10% Na kursy tańca. Katowice, Mroźna 43, tel. 32 2588833 www.novaszkolatanca.pl Fitness Klub PROACTIV: 10% Na karnety miesięczne i solarium. Nie dotyczy innych promocji. Katowice, Sokolska 31, tel. 32 3508600 www.proactivkatowice.pl

sport – inne

śląskie

ANALITYK Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej: 10% Na usługi laboratoryjne. www.analityk.slask.pl Strzybnica, Kościelna 30, tel. 32 2841116 Strzybnica, Zagórska 83, tel. 32 2841535 Tarnowskie Góry, Bytomska 6 tel. 32 2853061 Tarnowskie Góry, al. Kwiatów 27 tel. 32 2859777 Tarnowskie Góry, Okrzei 21, tel. 32 2854547 Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16 tel. 32 2856392 Tarnowskie Góry, Szwedzka 2 tel. 32 3846915, 696 610921 Tarnowskie Góry, Witosa 61 tel. 32 2854039 Tworóg, Zamkowa 3

śląskie

Górnośląskie Centrum Nurkowe SEA-FISH: 5% Na szkolenia nurkowe. Bytom, Witczaka 9 tel. 32 2825304, 601 432874 www.sea-fish.bytom.pl Paintball KANSUS: 5% Na paintball. Nie dotyczy innych promocji. Chorzów, Siemianowicka 78 tel. 32 2411488 www.kansus.pl Szkoła Pilotażu Paralotni FLY SCHOOL: 5% Na kursy paralotniowe. Dąbrowa Górnicza, Staszica 86 tel. 32 2600016 www.flyschool.com.pl DUOSPORT: 10% Na kursy pływania i tenisa ziemnego. Katowice, Gallusa 18B/26, tel. 509 747227 www.duosport.pl

143


Gliwice

Katowice

Bielsko-Biała

Centrum Nurkowe VIP DIVER: 5–10% 5% na produkty, 10% na szkolenia. Katowice, al. Korfantego 79 tel. 601 703883, 032 7824514 www.vipdiver.pl Szkoła Paralotniowa ALTI: 10% Na podstawowe szkolenie paralotniowe – Etap I. Międzybrodzie Żywieckie, Isepnicka 29 tel. 601 513015 www.alti-paralotnie.pl

śląskie

BELMONT RENTAL Wypożyczalnia: 10% Na wypożyczenie skutera śnieżnego, quada lub segway’a na min. 1 godz. Rycerka Dolna 66, gm. Rajcza tel. 33 8644330 www.belmont-rental.pl ABC WSPINANIA: 10% Na wszystkie typy kursów wspinania. Rzędkowice, Jurajska 47 tel. 609 465237 www.abcwspinania.info WOPR – Pływalnia Miejska: 10–15% 10% na udział w kursie na stopień Młodszego Ratownika WOPR, 15% na udział w kursie na stopień Ratownika WOPR. Siemianowice Śląskie, Śniadeckiego 11 tel. 32 2280415 www.siemianowice.slaskiewopr.pl ŚWIATOWID Bacówka na Beskidku: 10% Na kursy nordic walking. Wisła, Kiczerowska 7, tel. 661 379508 www.swiatowid.info Agencja Sportowo-Rekreacyjna CENTRUM: 15% Na wypożyczanie sprzętu, organizację imprez sportowych. Żywiec, Sporyska 11A, tel. 605 032654 www.asr-centrum.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Pływalnia Miejska: bilet ulgowy Na wstęp. Żywiec, Zielona 1, tel. 33 8612212 www.mosir-zywiec.pl

SPORTY ZIMOWE WINTER SPORTS wyciągi narciarskie

Wyciąg Narciarski w Ośrodku DOLOMITY Sportowa Dolina: 10% Na usługi. Bytom, Blachówka 94, Sucha Góra tel. 32 3886600 www.dsd.pl

144

Ośrodek Narciarski PILSKO: 10% Na 7-dniowy karnet. Korbielów, Sitki 8 tel. 33 8634068, ski info: 33 4750075 www.pilsko.gat.pl Wyciąg Narciarski: 10% Na karnety. Szczyrk, Górska, tel. 501 109991 www.pensjonat-szczyrk.pl Kolej Linowa CZANTORIA: bilet ulgowy Na przejazdy. Ustroń, 3 Maja 130 tel. 33 8543550, 8542250 www.czantoria.com.pl

wypożyczalnie sprzętu

Wyciąg Narciarski w Ośrodku DOLOMITY Sportowa Dolina: 10% Na usługi. Bytom, Blachówka 94, Sucha Góra tel. 32 3886600 www.dsd.pl

BELMONT RENTAL Wypożyczalnia: 10% Na wypożyczenie skutera śnieżnego, quada lub segway’a na min. 1 godz. Rycerka Dolna 66, gm. Rajcza tel. 33 8644330 www.belmont-rental.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Narciarskiego MYSŁAJEK: 10% Na usługi. Szczyrk – Solisko, tel. 33 8178789 Szczyrk, Dębowa 1, tel. 33 8178789 Wypożyczalnia Sprzętu Zimowego RAJBI: 15% Na wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snow­boardowego. Szczyrk, Szczyrk-Czyrna, tel. 502 310200 Szczyrk, Szczyrk-Kolejka, tel. 502 311301

Agencja Sportowo-Rekreacyjna CENTRUM: 15% Na lekcje jazdy na nartach i snowboardzie. Żywiec, Sporyska 11A, tel. 605 032654 www.asr-centrum.pl

PODRÓŻE I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podróży WITOURS: 5% Na imprezy własne. Bielsko-Biała, 3 Maja 17 tel. 33 8169435, 8169436 www.witours.com.pl SUPER TOURIST: 5–10% Na własne usługi turystyczne. Bytom, Siemianowicka 18, tel. 32 2819066 OMNIA: 10% Na ofertę przewozową. Chorzów, Wolności 3, tel. 32 2491893 INTER HOLIDAYS: 10% Na imprezy turystyczne organizowane przez Biuro zakupione w siedzibie lub online. Możliwe okresowo większe zniżki – szczegóły w biurze. Częstochowa, al. NMP 24, kl. 4, lok. 11 tel. 34 3724666 do 70 www.interholidays.pl Czas Podróży REISEBUS: 5–15% 5% na własne imprezy turystyczne w kraju i za granicą oraz 11–15% na przejazdy Eurotrans do Londynu. Częstochowa, al. Wolności 1/3/5 tel. 34 3656090, 3664338 www.reisebus.pl Studenckie Koło Przewodników Górskich HARNASIE: 5% Na obozy letnie organizowane przez SKPG Harnasie: Beskidy, Bieszczady, góry Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Gliwice, Zwycięstwa 1/10, tel. 601 802695 www.skpg.gliwice.pl Biuro Usług Turystycznych ŚLĄSK: 5% Na wczasy w Kokino Nero, Grecja. Katowice, 3 Maja 21/2, tel. 32 2588909 www.but.slask.pl METRO: 5% Na usługi. Katowice, Chopina 1, tel. 32 2580352 www.metro.turystyka.pl KATOWICKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE: 5% Na imprezy własne od cen netto. Katowice, Fliegera 14, tel. 32 2538649 www.ktt.com.pl

sporty zimowe – inne Kursy Narciarskie i Snowboardowe FORTY FOUR: 10% Na usługi. Bielsko-Biała, Sobieskiego 103 tel. 33 4862990 www.forty-four.pl DUOSPORT: 10% Na kursy narciarskie i snowboardowe. Katowice, Gallusa 18 B/26, tel. 509 747227 www.duosport.pl Biuro Turystyczne GALOP: 5% Na kursy narciarskie i snowboardowe. Katowice, Mariacka 35 tel. 32 2530068, 2530069 www.galop.com.pl

TRAVEL CLUB LUFTHANSA CITY CENTER:

10–20%

Od prowizji: bilety lotnicze i kolejowe 10%, autokarowe 15%, wczasy w kraju i zagranicą 15%, ubezpieczenia KL i NW 20%. Katowice, Korfantego 51, tel. 32 2581670 EURO POL Tour: 7–75% 7% na obozy młodzieżowe, studenckie, kolonie, na zakwaterowanie na campingu, mobile-homes, apartamentach, hotelach etc.; 10% na wycieczki fakultatywne wymienione na stronie www.europol.com. pl/euro26; 75% na opłatę pośrednictwa


 BP NATURA TOUR: 10–25% Na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowiązuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie. Katowice, Mielęckiego 7, tel. 32 7105622 www.naturatour.pl

Poniższe biura udzielają 5% zniżki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Więcej biur agencyjnych, w których można uzyskać zniżkę na www.unityline.pl PBP CZĘSTOCHOWA Częstochowa, al. NMP 40/42 tel. 34 3241183 PBP KATOWICE Katowice, Starowiejska 21 tel. 32 3559960

transport

ORBIS TRANSPORT: 10%

Dla posiadaczy do 26 lat.

Na międzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Bilety dostępne w ponad 1400 biurach w kraju i za granicą. Najbliższy punkt sprzedaży można znaleźć na www.interbus.pl Katowice, Korfantego 2, tel. 32 2596680

Specjalne ceny dla posiadaczy Karty na rejsy „Weekend na morzu”, „Szwecja w jeden dzień”, „Krótki urlop w Szwecji”. Szczegóły i lista biur sprzedaży na: www.stenaline.pl/euro26

Biuro Sprzedaży i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegóły w części Podróżuj taniej z Kartą. Katowice, Piastowska 1, tel. 32 2036900 www.lot.com

wypożyczalnie 3% na bilety promowe IRISH FERRIES do Irlandii. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Aktualna lista biur agencyjnych PETPOLONII, w których można uzyskać zniżkę na www.promy.pl. Obowiązuje również przy rezerwacji online. info@promy.pl, www.promy.pl

Poniższe biura udzielają 5% zniżki na bilety promowe POLFERRIES. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. www.polferries.pl ORBIS TRAVEL Bielsko-Biała, 3 Maja 9A, tel. 33 8299565 Bytom, Dworcowa 23, tel. 32 2817030 Chorzów, Wolności 16, tel. 32 2413834 Częstochowa, al. NMP 40/42 tel. 34 3241183 Gliwice, Barlickiego 9, tel. 32 2316742 Katowice, Staromiejska 21 tel. 32 2586484 Tychy, Dmowskiego 7A, tel. 32 2172989 Zabrze, Wolności 274/276 tel. 32 2711510 JUVID TRAVEL Cieszyn, Korfantego 21, tel. 33 8577100 GROMADA Katowice, Mariacka 21, tel. 32 2598276 SIBRO Racibórz, Nowa 7, tel. 32 4153065 KORBIS Rybnik, Reja 2, tel. 32 7559000 INTERKARPOL Sosnowiec, 3 Maja17, tel. 32 2663074

BIZMIR: 10% Na wypożyczanie limuzyn. Katowice, Jemiołowa 9, tel. 32 2520203 www.bizmir.pi.pl

AVIS Rent-a-car: 3–10% Na wynajem samochodów. Szczegóły w części Podróżuj taniej z Kartą. Katowice, Powstańców 12 tel. 32 2572070/71 www.avis.pl

EUROPCAR: 10% Na wynajem samochodów. Szczegóły w części Podróżuj taniej z Kartą. www.europcar.pl Katowice, Chorzowska 50 tel. 32 2095745 Katowice, Lotnisko Pyrzowice, Wolności 90 tel. 32 2845086

śląskie

za rezerwacje noclegów tranzytowych na trasie dojazdu do miejscowości wczasowej zawartej w ofercie. Katowice, Korfantego 79, tel. 32 6053092 www.europol.com.pl/euro26 BT GALOP: 3–5% Na imprezy własne. Katowice, Mariacka 35 tel. 32 2538956, 2530068 www.galop.com.pl EXPLORER: 100–500 zł W zależności od ceny imprezy. Katowice, PCK 6/9, tel. 32 6094032 www.explorer.net.pl BP INDEX: 5% Na wczasy, wycieczki, kolonie, obozy, kursy pilotów, wychowawców kolonijnych, organizowane przez biuro. Katowice, Stawowa 5/7, tel. 32 7818341 www.indexpolska.com.pl BUT ŻAK TOURIST: 5–10% 5% na imprezy turystyczne innych biur, o ile organizator nie przewidział żadnej zniżki dla osób do 26 roku życia. 10% na własne imprezy organizowane przez Biuro. Katowice, Zajączka 17 tel. 32 6082694 www.zak-tourist.com Centrum Promocji i Edukacji: 10% Na imprezy organizowane przez CPiE: kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Racibórz, Karola Miarki 4, tel. 32 4173165 www.szkolamagii.home.pl BP SUN TRAVEL: 5–10% Na imprezy własne i od prowizji przy zakupie biletów lotniczych. www.sun-travel.com.pl Rybnik, pl. Kopernika 3, tel. 32 7559187 Żory, Moniuszki 15, tel. 32 7559187 BP JUVENIA 2000: 5% Na własne imprezy krajowe i zagraniczne. Sosnowiec, Warszawska 3, lok. 32 tel. 32 3681772 www.juvenia2000.gronet.pl BT MEA TRAVEL: ceny specjalne 75 zł na rezerwację wczasów lotniczych min. 7-dniowych, 50 zł na rezerwację wczasów autokarowych min. 7-dniowych, 25 zł na rezerwację wczasów min. 7-dniowych z dojazdem własnym, 5 zł na bilety autokarowe, 15% na opłatę transakcyjną przy wystawieniu biletu lotniczego. Ustroń, Rynek 3, tel. 33 4446040 www.mea-travel.pl BP ZATUR: 10–20% 10% na międzynarodowe przewozy autokarowe, 20% na korzystanie z internetowej pracowni turystycznej. www.zatur.pl Zabrze, 3 Maja 11A, tel. 32 3760030 Zabrze, pl. Warszawski 5 AS TOUR: 5% Na własne imprezy turystyczne. Zawiercie, Paderewskiego 25 tel. 32 6715441

śląskie

145

12_slaskie  

woj. slaskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you