Page 1

cła

w

ki

e

dolnośląskie

Wr o

l ś d ol no

s ą

115


Jelenia Góra

Karpacz

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu:

dolnośląskie

bilet ulgowy

www.muzeum.boleslawiec.net Na wstęp do poniższych oddziałów: Dział Ceramiki Czynne: wt–sb 10–16, nd 11–16; V–X wt–śr 10–17. Siedziba: budynek z pocz. XX w. pomiędzy murami obronnymi a XV-w. basztą. Wystawy stałe: „Kamionka Bolesławicka od XVII w. do współczesności” oraz wystawy czasowe. Bolesławiec, Mickiewicza 13 tel. 75 6444700 Dział Historii Miasta Siedziba: budynek w stylu klasycystycznym. Ekspozycje czasowe o historii miasta oraz rzeźba ceramiczna. Bolesławiec, Kutuzowa 14 tel. 75 6442200 Muzeum Regionalne: bilet ulgowy Siedziba: dawny zamek Piastów legnickich (II poł. XII w.). W poł. XVI w. przebudowa­ ny w stylu renesansowym. Obecnie można obejrzeć relikty z II poł. XIII w. – fundamenty wieży zamkowej. Wystawy stałe: renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna, broń biała, broń palna, historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w., rzemiosło artystyczne na Śląsku, dawne ślu­ sarstwo i kowalstwo, lapidarium, kolekcja mebli z XVII–XIX w., kolekcja XVI-w. kafli, zabytki związane z dawnymi organizacjami cechowymi. Chojnów, pl. Zamkowy 3, tel. 76 8188353 www.muzeum.chojnow.eu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju: bilet ulgowy Na wstęp. Siedziba: oryginalny młyn papierniczy z pocz. XVII w. Wystawy: historia papiernictwa, technika i technologia papiernicza, produkcja papie­ ru ręcznie czerpanego. Duszniki-Zdrój, Kłodzka 42 tel. 74 8669248 www.muzpap.pl Muzeum Archeologiczno-Historyczne:

bilet ulgowy

Czynne: śr–nd 10–17, sb wstęp wolny. Siedziba: obronny zamek książąt głogow­ skich z XIII w., przebudowany na rezydencję pałacową w XVII i XVIII w., odrestaurowany po wojnie. Wystawy stałe: „Skarb z Głogowa”, „Losy tułaczy”, „Narzędzia wymiaru sprawiedli­ wości”, „Muzeum Odry”, „Elementy archi­ tektury Starego Miasta” w wieży zamkowej. Dział Historyczny: „Głogowiana”, numizma­ ty, militaria, rzemiosło, kolekcja urządzeń grających z XIX–XX w. Dział Archeologiczny: bogaty zbiór zabytków z badań wykopali­ skowych w Głogowie i na Dolnym Śląsku. Dział Sztuki: sztuka współczesna. Głogów, Brama Brzostowska 1 tel. 76 8333038, 8341081 www.glogow.pl/mah

116

Wrocław

Muzeum Regionalne w Jaworze:

bilet ulgowy

Czynne: śr–nd 10–16, śr wstęp bezpłatny. Siedziba: późnogotycki poklasztorny zespół o.o. bernardynów z końca XV w., składający się z kościoła NMP i klasztoru. Wewnątrz ma­ larstwo ścienne z pocz. XVI w. oraz XVII-w. malowidła iluzjonistyczne. W kościele mieści się Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej, transfery malowideł ściennych. Zbiory: 4600 eksponatów z dziedziny arche­ ologii, geologii, etnografii i rzemiosła ar­ tystycznego. Do szczególnie cennych eks­ ponatów należą: woskowe księgi sądowe miasta Jawora z XIV w., wyroby konwisarskie z XVII–XIX w., militaria z XIV–XIX w. Wysta­ wy: „Dawne rzemiosło”, „Izba Ludowa”, „Broń biała i palna”, „Darz Bór” oraz wysta­ wy czasowe. Jawor, Klasztorna 6, tel. 76 8702321 www.muzeumjawor.pl Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze:

bilet ulgowy

www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Gmach Główny Czynne: śr, sb, nd 9–16.30, wt, czw, pt 9–15.30, pn nieczynne. Wystawy stałe: artystyczne wyroby ze szkła – największa w Europie kolekcja, przegląd technik, stylów, sposobów zdobienia szkła od starożytności po współczesność; „Cha­ łupa karkonoska”; „Najdawniejsze dzieje Jeleniej Góry”; „Złoty wiek Jeleniej Góry” – mini skansen etnograficzny i górniczohutniczy; lapidarium. Jelenia Góra, Matejki 28 tel. 75 7523465, 6438155 Muzeum Zamek Bolków Czynne: wt, czw, pt 9–15.30, śr, sb, nd 9–16.30, pn nieczynne. Bolków, tel. 75 7413297 www.zamek-bolkow.info.pl Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego Jelenia Góra, Sudecka, teren d. jednostki wojskowej, tel. 75 6429222 www.militaria-muzeum.pl Dom Hauptmannów Czynne: wt, czw, pt 9–15.30, śr, sb, nd 9–16.30, pn nieczynne. Wystawy stałe: „Carl i Gerhart Hauptmann”, „Galeria malarstwa W. Hofman”; „Dolnoślą­ skie Meble Ludowe”. Szklarska Poręba, 11 Listopada 23 tel. 75 172611 Muzeum Przyrodnicze: bilet ulgowy Siedziba: tzw. Pawilon Norweski wzniesiony na pocz. XX w. na wzór domów w Laponii. Wystawy: ptaki (lęgowe Europy środkowej i egzotyczne), 600 okazów z 332 gatun­ ków, jaja ptasie, gniazda, motyle – 1600 okazów z 383 gatunków. Wstęp bezpłatny na giełdy minerałów organizowane w jeden weekend w V i X, na prelekcje ilustrowane przeźroczami (każdy czw w roku szkolnym o godz. 19), wystawę świeżych grzybów (jeden weekend IX) oraz lekcje pszczelar­ skie w przymuzealnej pasiece (V–IX każda śr godz. 11). Jelenia Góra, Wolności 268 tel. 75 7557400 www.muzeum-cieplice.com Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze: bilet za 1 zł Czynne: wt–nd 10–16. Siedziba: kamienica z XVII w.

Zbiory: dział tkacki – ludowy sprzęt tka­ cki, tkaniny, stroje, współczesna tkanina artystyczna oraz sztuki – numizmaty, za­ bytki etnografii śląskiej, rzemiosło, rzeźba, malarstwo. Wystawy stałe: „Rozwój tka­ ctwa i włókiennictwa na Dolnym Śląsku”, „Z dziejów Kamiennej Góry”. Kamienna Góra, Wolności 11 tel. 75 7442275 www.mtd.cvx.pl Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów H. Tomaszewskiego: bilet ulgowy Czynne: codziennie oprócz pn. Muzeum stworzono na bazie kolekcji za­ bawek H. Tomaszewskiego – wybitnego artysty, twórcy Wrocławskiego Teatru Panto­ mimy. Zbiory stanowią przykłady wszystkich form zabawkarskich, jakie powstały na prze­ strzeni ostatnich 200 lat. Zabawki pokazane są w gablotach zaprojektowanych i ręcznie malowanych przez krakowskiego scenogra­ fa – K. Wiśniaka. Troskliwie dobrane akce­ soria podkreślają realizm poszczególnych scen. Sceneria „mini domków” pobudza wyobraźnię dziecka, a dorosłym pozwala powrócić pamięcią w świat dzieciństwa. Karpacz, Karkonoska 5 tel. 75 7618523 www.muzeumzabawek.pl Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu:

bilet ulgowy

Czynne: codziennie 9–17, pn nieczynne. Wystawy: „Geneza i rozwój turystyki w Kar­ konoszach”, „Rozwój sportów zimowych w Karkonoszach”, „Przyroda i jej ochrona w Karkonoszach”. Karpacz, Kopernika 2, tel. 75 7619652 www.muzeumsportu.dolnyslask.pl Świątynia WANG: bilet ulgowy Karpacz, Na Śnieżkę 8, tel. 75 7528290 www.wang.com.pl Twierdza w Kłodzku: bilet studencki Na wstęp. Kłodzko, Grodzisko 1, wejście od Tumskiej tel. 74 8673468 www.osir.ng.pl Kudowskie Muzeum Zabawek BAJKA:

bilet ulgowy

Siedziba: zabytkowe wnętrza domu wcza­ sowego. Zbiory: kolekcja zabawek z XIX i XX w. Eks­ ponaty prezentowane są w specjalnych sty­ lizowanych witrynach tworząc specyficzny nastrój. Większa część eksponatów prezen­ towana jest w formie bajkowych scen lub obrazów przestrzennych. Podczas zwiedza­ nia można uruchomić pozytywki, których melodie tworzą przyjemną atmosferę oraz skorzystać z zabawek umieszczonych w ką­ ciku zabaw. Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 36, tel. rezerwacja grup: 74 8670805, 601 773362 Muzeum Miedzi w Legnicy: bilet ulgowy www.muzeum-miedzi.art.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Gmach Główny Czynne: VII–IX śr–nd 11–17, X–VI wt–sb 11–17. Siedziba: barokowy gmach dawnej kurii opa­ tów lubiąskich. Ekspozycje stałe: dzieje Legnicy, lapidarium (jedna z największych na Śląsku ekspozycji plenerowych zabytkowej kamieniarki od XIV w.), relikty późnoromańskiej kaplicy zamkowej. W salach sąsiedniej Akademii Rycerskiej obok wystaw czasowych prezen­


bilet ulgowy

Czynne: wt–pt 10–15, sb–nd 11–17. Aranżacja dawnej karczmy, apteki, sklepu, kramów bogatych kupców, domu wagi, urzędu miar, ekspozycji kas sklepowych,

etykiet, pieniędzy, wag, odważników, miar długości i objętości oraz wystawy poświę­ conej historii Świdnicy. Świdnica, Rynek 37, tel. 74 8521291 www.muzeum-kupiectwa.pl. Muzeum w Wałbrzychu: bilet ulgowy

Dla posiadaczy do 26 lat.

www.muzeum.walbrzych.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Gmach Główny Czynne: wt–pt 10–16, sb–nd 11–17. Siedziba: klasycystyczny pałac z pocz. XIX w. Wystawy: geologiczna – „Minerały, skały i okazy paleontologiczne”, „Porcelana wał­ brzyska”, „Porcelana i fajans z wytwórni europejskich”, „Zarys historii Wałbrzycha”, „Współczesne malarstwo polskie”. Wałbrzych, 1 Maja 9 tel. 74 6646030, 6646031 Muzeum Przemysłu i Techniki Czynne: wt–nd, wejście godz. 10, 12, 14, 16. Siedziba: zespół zabytkowych budowli nie­ czynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu z I poł. XIX w. Ekspozycja: m.in. pomieszczenie markowni, łaźni górniczej, nadszybia szybów, maszyny i urządzenia górnicze do urabiania i trans­ portu węgla, sprzęt do kontroli zagrożeń naturalnych i ratownictwa górniczego oraz podziemne wyrobiska górnicze z „Lisią” sztolnią z przełomu XVIII/XIX w. Wałbrzych, Wysockiego 28 tel. 74 6646035 Muzeum Architektury: bilet ulgowy Siedziba: późnogotycki kościół i klasztor bernardynów, wewnętrzny dziedziniec ob­ sadzony cennymi gat. krzewów i kwiatów. Wystawy: relikty śląskiej architektury romań­ skiej, rzemiosło architektoniczne od cza­sów Średniowiecza (witraże, piece, kraty), współ­ czesna plastyka o inspiracjach architekto­ nicznych. Wrocław, Bernardyńska 5 tel. 71 3448278-79 www.ma.wroc.pl Muzeum Historyczne we Wrocławiu:

bilet ulgowy

www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Ratusz Czynne: śr, czw, pt 10–16, sb 11–17, nd 10–18. Siedziba: gotycki ratusz z siedzibą władz od XIII do XX w. Zbiory: z zakresu historii sztuki. Wystawy: „Wrocławska sztuka złotnicza”, „Cyna ślą­ ska XVII–XX w.”. Wrocław, Sukiennice 14/15 tel. 71 3471690 Arsenał Czynne: wt, czw, pt 10–16, sb 11–16, nd 10–18. Siedziba: budynki zbrojowni miejskiej. Zbiory: zabytki oręża polskiego i obcego (warsztaty rusznikarskie i płatnerskie). Broń biała żołnierza polskiego. Sala broni palnej. Wrocław, Cieszyńskiego 9, tel. 71 3441571 Muzeum Archeologiczne Czynne: śr–sb 11–17, nd 10–18, pn i wt nieczynne. Muzeum powstało w 1815 r. na bazie pry­­watnych i posekularyzacyjnych zbiorów archeologicznych. Wystawa stała: „Śląsk sta­ rożytny i średniowieczny”. Wrocław, Cieszyńskiego 9, Arsenał tel. 71 3471696, 3441571

Muzeum Geologiczne: bilet ulgowy Siedziba: gmach Instytutu Nauk Geologicz­ nych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, Cybulskiego 30, tel. 71 3759327 Muzeum Mineralogiczne: bilet ulgowy Czynne: pn–pt 10–15.30. Na wstęp do poniższych oddziałów: Oddział w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wystawy: minerały świata w układzie syste­ matycznym. Największa i najstarsza kolekcja mineralogiczna w Polsce. Wrocław, Cybulskiego 30, tel. 71 3759206 Oddział w gmachu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Wystawy: minerały Polski, minerały hema­ tytów strzegomskich, kamienie szlachetne i ozdobne, meteoryty, dolnośląskie agaty. Wrocław, Kuźnicza 22, tel. 71 3752668 Muzeum Sztuki Medalierskiej:

bilet ulgowy

Czynne: śr–sb 11–17, nd 10–18, pn–wt nieczynne. Siedziba: 3 kamienice z XVI–XVII w. Wystawy stałe: „Medalierstwo na ziemiach polskich XVI–XX w.”, „Ordery i odznacze­ nia polskie”, „Dawne medalierstwo śląskie”, „Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa”. Wrocław, Kiełbaśnicza 5 tel. 71 3471695, 3443983 Muzeum Narodowe we Wrocławiu:

bilet ulgowy

www.mnwr.art.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Gmach Główny Czynne: śr, pt 10–16, czw 9–16, sb 11–19, nd 11–17, pn nieczynne; wt nieczynne (oprócz ostatniego wt miesiąca 10–16). Zbiory: prawie 200 tys. obiektów, w tym dzieła malarstwa polskiego i europejskiego, rzeźby, ceramika, szkło, wyroby rzemiosła artystycznego. Wystawy: „Sztuka śląska XII–XVI w.” – prezentacja śląskiej rzeźby kamiennej oraz przemian dokonujących się w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malarstwie tablicowym; „Sztuka śląska XVI–XIX w.” – kolekcje dzieł nowożytnej sztuki śląskiej m.in. zespół obrazów mistrza śląskiego baroku M. Willmanna; „Sztuka polska XVII–XIX w”– spektakularne przykłady kul­ tury terenów kresowych, środowisk arty­ stycznych Lwowa, Wilna i in. Wśród obiek­ tów m.in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej; „Polska sztu­ ka współczesna” – jeden z najbogatszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce, przykłady wszystkich ważnych kierunków plastycznych – dzieła m.in. Witkacego, Ja­ remy, Nowosielskiego, Hasiora, Lebensteina oraz największa w Europie kolekcja dzieł M. Abakanowicz. Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5 tel. 71 3435643 Muzeum Etnograficzne Czynne: wt, śr, pt, sb, nd 10–16, czw 9–16, pn nieczynne. Zbiory: 12 tys. zbiorów dokumentujących głównie życie wsi dolnośląskiej od XVII w. aż po czasy współczesne. Wystawa stała „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – historia regionu, burzliwe procesy spo­ łeczne i narodowościowe z perspektywy lo­sów ludzkich; zestaw licznych zabytków ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposa­ że­nie mieszkań, rolnictwo, transport i ko­

dolnośląskie

towana jest stała ekspozycja poświęcona historii szkoły oraz jej gmachowi. Legnica, Partyzantów 3, tel. 76 8624949 Kaplica Zamkowa – Mauzoleum Piastów Czynna: wt–sb 11–18. l.XI–30.III udostępniana na życzenie po wcze­ śniejszym zgłoszeniu w Muzeum Miedzi. Legnica, pl. Zamkowy 1 Muzeum Bitwy Legnickiej Czynne: śr–nd 11–17. Według legendy w miejscu znalezienia cia­ ła Henryka II Pobożnego wzniesiono kościół św. Trójcy i NMP jako pamiątkę bitwy. Legnickie Pole, pl. Henryka Pobożnego 3 tel. 76 8582398 Muzeum Regionalne: bilet ulgowy Czynne: wt– pt 9–15.30, sb, nd 10–16 Siedziba: część XVI-w. renesansowego ra­ tusza. Wystawy: pamiątki z dziejów Lubania i oko­­ lic. Zbiory: meble, malarstwo, mapy, rze­ miosło, dokumenty z okresu osadnictwa wojskowego. Lubań, Rynek – Ratusz, tel. 75 7223213 Muzeum Górnictwa – Podziemna Kopalnia Węgla: bilet ulgowy Czynne: pn–nd 9–17. Podziemne wyrobiska górnicze po kopalni węgla kamiennego z XIX i XX w. z wypo­sa­ żeniem maszyn, urządzeń, sprzętu i na­rzędzi kopalni głębinowej. Obiekty przemy­słowe na powierzchni z XIX-w. piecami pra­żalniczymi do wypalania łupków ogniotrwałych. Nowa Ruda, Obozowa 4, tel. 74 8727911 www.ptt.pl Muzeum Gross-Rosen: wstęp bezpłatny Czynne: cały rok pn–nd, oprócz 1.I i świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; 1.V–30.IX 8–19, 1.X–30.IV 8–16. Wystawy: „Filie KL Gross-Rosen”, „Geneza Zbrodni”. Zbiory przedstawiają martyrolo­ gię więźniów, dokumenty, przedmioty obo­ zowe. Poza zwiedzaniem terenu byłego obozu koncentracyjnego – kamieniołom – miejsce niewolniczej pracy więźniów. Prze­ wodnicy w języku polskim i na zamówienie w językach obcych. Rogoźnica, tel. 74 8464566 www.gross-rosen.pl Muzeum Ślężańskie im. S. Dunajewskiego: bilet ulgowy Czynne: śr–nd oraz każdy ostatni wt mie­ siąca 9–16. Siedziba: budynek renesansowy z XVI w. Wystawy: zabytki archeologiczne ilustrujące rozwój dawnych wierzeń ze szczególnym uwzględnieniem góry Ślęży – ośrodka kul­ towego w pradziejach, przyroda Masywu Ślęży. Sobótka, św. Jakuba 18, tel. 71 3162622 www.muzeum.sobotka.pl Muzeum Ziemi: 10% Na programy edukacyjne. Bezpłatny wstęp do muzeum. Szklarska Poręba, Jeleniogórska 9 tel. 75 7172956 Muzeum Mineralogiczne: bilet ulgowy Czynne: wt–sb 10–18, nd 10–16. Szklarska Poręba, Kilińskiego 20 tel. 75 7173537 Muzeum Dawnego Kupiectwa:

dolnośląskie

117


Jelenia Góra

dolnośląskie

Karpacz

118

munikację. Współczesne dzieje regionu dopowiedziane są poprzez projekcje fil­ mowe, dokumenty, fotografie i przedmioty przywiezione na Dolny Śląski przez powo­ jennych osadników. Wrocław, Traugutta 111/113 tel. 71 3443313 www.muzeumetnograficzne.pl Panorama Racławicka Jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt XIX-w. kultury ma­ sowej. Wielkie malowidło (15 x 114 m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i tech­ nicznych (oświetlenie, sztuczny teren, za­ ciemnione, kręte podejście), przenosi widza w inną rzeczywistość i inny czas. Pomysło­ dawcą Panoramy był znany lwowski malarz J. Styka. Olbrzymie malowidło powstało w ciągu zaledwie 9 miesięcy, między VIII 1893 a V 1894. Uroczyste otwarcie Panora­ my Racławickiej nastąpiło 5.VI 1894 r. Wrocław, Purkyniego 11, tel. 71 3433639 www.panoramaraclawicka.pl Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego: bilet ulgowy www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/ Na wstęp do poniższych obiektów: Ogród Botaniczny Czynne: 8–18 IV-XI; kasy od Sienkiewicza i Kanonii. Działy: systematyki roślin, arboretum, al­ pinarium, edukacji przyrodniczej, roślin ozdobnych, szklarnie tropikalne, kaktusiar­ nia, akwaria. Wystawa: paleontologiczna Panorama Natury – unikatowy profil geo­ logiczny wałbrzyskich złóż węglowych. Bo­ gate kolekcje różaneczników i azalii, roślin górskich, wodnych i błotnych, sukulentów i gruntowych roślin ozdobnych. Wrocław, Sienkiewicza 23 tel. 71 3225957 Arboretum Położone wśród Wzgórz Strzelińsko-Niem­ czańskich. Liczba gatunków i odmian: po­ nad 2500, w tym drzew i krzewów około 1700, bylin 800. Kolekcja wiodąca: rośliny z rodziny wrzosowatych, w tym najstar­ sza i największa w Polsce kolekcja azalii i różaneczników (Rhododendron). W lecie szczególną uwagę zwracają bogate kolek­ cje liliowców, funkii, bodziszków i paproci. Unikatowe okazy drzew: mamutowiec ol­ brzymi, sośnica japońska, szydlica japoń­ ska, kaningamia chińska, klony palmowe, głowocisy, cedry, kasztany jadalne, winorośl japońska, cedrzyniec kalifornijski, palecznik chiński i inne. Wojsławice, gm. Niemcza tel. 71 3225957 w. 10, 30 www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego: bilet ulgowy Czynne: wt–pt 10–16, sb–nd 12–16, pn nieczynne. Siedziba: eklektyczny ratusz z XIX w. Zbiory: kolekcja śląskiego malarza J. Langera żyjącego na przełomie XIX i XX w., kolek­ cja malarstwa śląskiego od XVII do XX w., salonik mieszczański biedermeier oraz ko­ lekcja mebli z XVII/XX w., śląska sakralna rzeźba barokowa. Zbiory naczyń, sztućców i sprzętu gospodarstwa z największą w Eu­ ropie kolekcją żelazek (najstarsze datowane żelazko z 1655 r.), śląskie szafy ludowe z XVII–XIX w.

Wrocław

Ziębice, Rynek 44, Ratusz tel. 74 8191378 www.muzeumziebice.pl Galeria Sztuki: bilet ulgowy Legnica, pl. Katedralny 1 tel. 76 8620910, 8620694 www.galeria.legnica.pl Galeria Fotografii: wstęp bezpłatny Świdnica, Rynek 44, tel. 74 8522978 www.sok.com.pl

filharmonie, opery, teatry i kina

dotyczy imprez organizowanych przez inne instytucje. Kłodzko, pl. Jagiełły 1, tel. 74 8673364 Klub BOLKO: 10% Na imprezy kulturalne organizowane przez ŚOK. Świdnica, pl. Grunwaldzki 11 tel. 74 85213 37, 8533432 www.sok.com.pl

EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy

Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego: bilet ulgowy Wrocław, Piłsudskiego 19 tel. 71 3422459, 7921000 www.filharmonia.wroclaw.pl Wrocławski Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego: 20% Na bilety. Wrocław, Rzeźnicza 12, tel. 71 3588910 www.wteatrw.pl

kluby i dyskoteki Klub NISKIE ŁĄKI: 10% Przy barze. Wrocław, Ruska 46C, tel. 71 3460624 www.fmagellan.pl

zwiedzanie Podziemna Trasa Tysiąclecia:

bilet studencki

Na zwiedzanie. Kłodzko, Zawiszy Czarnego 3 tel. 74 8673048 www.osir.ng.pl Podziemna Trasa Turystyczna KOMPLEKS OSÓWKA: bilet w cenie

biletu grupowego

Na trasę podstawową. Pozostałość po najbardziej rozbudowanej, nieukończonej kwaterze Hitera, która bu­ dowana była pod koniec II wojny św. na terenie Gór Sowich na Dolnym Śląsku. Sierpnica, gm. Głuszyca, tel. 74 8456220 www.osowka.pl Podziemna Trasa Turystyczna KOPALNIA ZŁOTA: 10% Na bilety. Sztolnia „Gertruda” – unikalna kolekcja map geologicznych, dokumentujących rozwój eksploatacji złota w różnych polach wy­ dobywczych. Dawne górnicze instrumenty geodezyjne, tygle, piec do wytopu złota. Sztolnia „Czarna” – podziemna trasa pro­ wadząca XVI-w. ręcznie kutymi chodnikami. Do największych atrakcji tej kopalni należy jedyny w Polsce podziemny wodospad o wysokości ok. 8 m. Złoty Stok, Złota 7, tel. 74 8175508 www.kopalniazlota.pl

kultura i rozrywka – inne

Kłodzki Ośrodek Kultury: 10% Na imprezy organizowane przez KOK. Nie

Szkoła Jazdy CENTRUM: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Dzierżoniów, Ząbkowicka 26 tel. 74 8320629 www.kursy.net Ośrodek Szkolenia Kierowców: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A i B. Wałbrzych, Rycerska 9 tel. 74 6663277, 604 528357 OSK ROLKA: 10% Na kursy prawa jazdy kat. A, A1, B. Wrocław, pl. Grunwaldzki 12/14, lok. 14 tel. 71 3220900, 784 890813 www.rolka.wroclaw.pl Ośrodek Szkolenia Motorowego AUTO KLUB: 15% Na kursy prawa jazdy kat. A1, A, B, E do B. Wrocław, Borowska 1-3, tel. 71 3672858 www.autoklub.prawojazdy.com.pl OSK AUTO-MOTO

Bezpłatne badanie lekarskie.

Wrocław, Piastowska 1-13, DS XX-latka tel. 71 3281574

Ośrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% Na kursy prawa jazdy. W przypadku ku­ mulacji ulg z różnych tytułów honorowana będzie wyższa ulga. www.pzm.com.pl Jelenia Góra, Wolności 57, tel. 75 7649983 Kłodzko, Daszyńskiego 8A, tel. 74 673652 Legnica, Mickiewicza 10, tel. 76 8621795 Lubin, Składowa 1, tel. 76 8444304 Wrocław, Na Niskich Łąkach 4 tel. 71 3426220 Wrocław, pl. św. Macieja 11 tel. 71 3226839 Zgorzelec, Daszyńskiego 92 tel. 75 7752802

kursy językowe CENTRUM JĘZYKOWE: 10% Na kursy jęz. angielskiego i niemieckiego. Dzierżoniów, Ząbkowicka 26 tel. 74 8320629 www.kursy.net Centrum Językowe GOŁĘBIA: 10% Na kursy językowe. Głogów, Gołębia 1/2, tel. 76 8359262 www.golebia.pl Centrum Edukacyjno-Językowe eSTUDIANTE: 5% Na kursy językowe, tłumaczenia, korepe­ tycje. Legnica, Izerska 5, tel. 509 779886 www.estudiante.pl


BRITISH LANGUAGE CENTRE: 7–15% 7% na kursy językowe, 15% na egzaminy językowe LCCI, TELC, TRINITY, COLLEGE LON­ DON oraz 100 zł zniżki na kursy językowe za granicą. www.blc.pl Wrocław, Bacciarellego 54, tel. 71 3727684 Wrocław, Kamienna 145, tel. 71 3727684 Wrocław, Kamieńskiego 134 tel. 71 3727684 Wrocław, Mulicka 7, tel. 71 3727684 Wrocław, pl. Nowy Targ 28 tel. 71 3727684 Wrocław, Strzegomska 206-208 tel. 71 3727684

Centrum Języków Obcych MOOSE: 3% Na kursy językowe. Wrocław, Biskupia 11, tel. 71 7975550 www.moose.pl Centrum Językowe YOUR ENGLISH SCHOOL: 10% Na naukę języków obcych oraz podręczniki. Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, al. Kasztanowa 18/20 tel. 71 7895577 www.yesschool.pl

Centrum Języków Obcych YELLOW: 10% Na kursy jęz. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, ro­ syjskiego. Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, Kazimierza Wielkiego 15 tel. 71 3448001 www.yellow.pl Szkoła Języków Wschodnioeuropejskich KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ: 10% Na kursy. Wrocław, Kiełbaśnicza 5, tel. 71 3421681 www.kew.org.pl

BRITISH CENTRE: 10% Na całoroczne kursy w grupach (8–12-os.) na wszystkich poziomach zaawansowania. Wrocław, Kołłątaja 1, tel. 71 3428364 www.british-centre.pl Szkoła Językowa PROLANG: 8% Na kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub polski dla obcokrajowców). Wrocław, Kościuszki 34, tel. 71 3723919 www.szkolajezyka.pl Centrum Językowe CAMBRIDGE SCHOOL: 10% Na kursy językowe, zajęcia indywidualne i podręczniki. Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, Kościuszki 76A, tel. 71 3419755 www.cambridge.edu.pl ASK FOR MORE: 10% Na kursy jęz. angielskiego, niemieckiego i hisz­pańskiego. Wrocław, Maleczyńskich 1 tel. 71 3635047 www.askformore.pl ES EUROSCHOOL: 5% Na kursy językowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Wrocław, Nowodworska 78 tel. 71 7932332 www.euroschool.pl Szkoła Językowa Q SCHOOL: 5–10% 5% na kursy standardowe, 10% na kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge. Wrocław, Piłsudskiego 74, tel. 71 7981414 www.queensenglish.com.pl

SPEED Szkoła Języka Angielskiego: 10% Na kursy językowe. Wrocław, Świdnicka 28, tel. 71 7889691 www.myspeed.pl Centrum Języków Obcych SATISFACTION: 10% Na kursy językowe. Wrocław, Zemska 16, tel. 71 3545581 www.satisfaction.com.pl

edukacja – inne

Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się TUBAJ: 10% Na kursy szybkiego czytania. www.szybkieczytanie.pl Bolesławiec, Grunwaldzka 4 tel. 75 6446542 Chojnów, tel. 75 6445104, 608 312 062 Legnica, tel. 75 6445104, 608 312 062 Lubin, tel. 75 6445104, 608 312062 Polkowice, tel. 501 050808 Złotoryja, tel. 75 6445104, 608 312062

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. www.certus.edu.pl Bolesławiec, Jana Pawła II 38C, Gimnazjum Samorządowe nr 1, tel. 75 6447981 Głogów, Królewska 12, SP nr 14 tel. 76 8322442 Jelenia Góra, Obrońców Pokoju 10, Zespół Szkół Technicznych, tel. 75 6420585 Legnica, Pancerna 10, IV LO tel. 76 7233106 Lubin, Szpakowa 1, Zespół Szkół nr 2 tel. 76 8428501 Świdnica, Wałbrzyska 35-37, ZS Elektrycz­ no-Budowlanych, tel. 74 8521005 Wałbrzych, Przywodna 1, Zespół Szkół nr 3 tel. 74 8477273 Wrocław, Skwierzyńska 1/7, Zespół Szkół nr 25, tel. 71 7931205 Ośrodki Kształcenia Zawodowego:

5–10%

5% na kursy, których cena przekracza 400 zł; 10% na kursy, których cena nie przekracza 400 zł; zniżka obejmuje wszyst­ kie kursy organizowane przez ośrodek, kursy komputerowe i zawodowe. www.dzdz.wroc.pl Dzierżoniów, Świdnicka 35 tel. 74 8313077 Głogów, Jedności Robotniczej 46 tel. 76 8335510 Jelenia Góra, 1 Maja 27, tel. 75 6438777 Kłodzko, Warty 6, tel. 74 8677160 Nowa Ruda, Świdnicka 5, tel. 74 8724490 Świdnica, Letnia 13, tel. 74 8524210 CENTRUM JĘZYKOWE: 10% Na program Au Pair. Dzierżoniów, Ząbkowicka 26 tel. 74 8320629 www.kursy.net Placówka Pozaszkolnego Kształcenia Dorosłych: 5% Na kursy wychowawców i kierowników pla­ cówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wrocław, al. Kasprowicza 104 tel. 71 3260090 www.scout.com.pl

dolnośląskie

Centrum Nauki W&W: 10% Na kursy językowe. www.centrumnaukiww.pl Jawor, Rynek 20, tel. 76 7294080 Legnica, Młynarska 7, tel. 76 8522244 Szkoła Językowa BETWEEN: 5% Może się łączyć z innymi rabatami do 10%. www.between.com.pl Oleśnica, Kochanowskiego 12 tel. 71 3142524 Wrocław, Rysia 6/11, tel. 71 3550355 Szkoła Praktycznego Nauczania Języka Angielskiego EAGLE: 15% Na kursy językowe. www.eagle.edu.pl Oława, Kamienna 13, tel. 71 3032382 Wrocław, Komuny Paryskiej 58/60, lok. 2 tel. 71 3410069 Szkoła Języków Obcych WELCOME: 5% Na kursy językowe. Świebodzice, Strzegomska 19 tel. 74 6669933 www.sjo-welcome.pl

dolnośląskie

AP EDUKACJA: 7% Na czesne w I semestrze nauki na wszystkich kierunkach. www.apedukacja.pl Jelenia Góra, Konopnickiej 10 tel. 75 7541297, 7541293 Legnica, NMP 5D tel. 76 7214691, 7214692 Wrocław, Rynek 42-43/8 tel. 71 3419670, 3419671

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK: 5% Na czesne. Zakres działania CNiB ŻAK: licea ogólnokształcące dla pracujących, policeal­

119


Jelenia Góra

Karpacz

ne szkoły jednoroczne i 2-letnie, kursy języ­ kowe, zawodowe i dokształcające. www.zak.edu.pl Kłodzko, Daszyńskiego 8A, tel. 74 8676260 Legnica, NMP 14/8, tel. 76 8567419 Wałbrzych, Rynek 20, tel. 74 8433030 Wrocław, Rynek Ratusz 10, tel. 71 7889687

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy opłaty wpisowej i egzaminacyjnej. www.teb.pl Jelenia Góra, Konopnickiej 1 tel. 75 7524158 Legnica, Zielona 17, tel. 76 8623750 Lubin, al. Niepodległości 31 tel. 76 4815060 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 5 tel. 74 8478364 Wrocław, Wagonowa 12, tel. 71 7382214

ZAKWATEROWANIE

dolnośląskie

PLACES TO STAY

120

Wrocław

Hotel PUCHACZÓWKA: 10% Na usługi. Stronie Śląskie, Sienna 5D, tel. 74 8116580 www.puchaczowka.pl Hotel RELAX: 10% Na noclegi. Wrocław, Bystrzycka 22, tel. 71 3510827 Hotel System PREMIUM Wrocław: 10% Na noclegi. Wrocław, Kromera 16, tel. 71 3649700 www.hotelsystem.pl Hotel SCANDIC: 10–15% 15% pn–pt od cen katalogowych, 10% pt–pn od cen weekendowych na noclegi ze śniadaniem. Wrocław, Piłsudskiego 49/57 tel. 71 7870000 www.scandichotels.com Hotel POLONIA: 10% Na noclegi. Wrocław, Piłsudskiego 66, tel. 71 3431021 www.poloniawroclaw.pl Hotel SILFOR PREMIUM EUROPEJSKI: 10% Na noclegi. Wrocław, Piłsudskiego 88 tel. 71 7721000/01 www.silfor.pl Wrocław Hotel ORBIS: 10% Na noclegi ze śniadaniem. Wrocław, Powstańców Śląskich 7 tel. 71 3614651 www.orbis.pl

hotele

pensjonaty

Hotel OSiR: 10% Na noclegi. Dzierżoniów, Strumykowa 1 tel. 74 6450540 www.hotelosir.pl PT Karkonosze: 10% www.ptkarkonosze.pl Na noclegi w poniższych obiektach: Hotel EUROPA Jelenia Góra, 1 Maja 16/18 tel. 75 6495500 Hotel CIEPLICE Jelenia Góra, Cervi 11, tel. 75 7551041 Hotel KARPACZ: 10–15% Na noclegi. 15% powyżej 7 dni. Nie doty­ czy okresu sylwestra i weekendu majowego; 10% na gastronomię oprócz alkoholu. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 11/13 tel. 75 7619728 Hotel KOLOROWA: 10% Na noclegi i wyroby własne restauracji. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 58 tel. 75 7619503 www.hotel-kolorowa.pl Hotel MARHABA: 10% Na usługi hotelowe. Kłodzko, Daszyńskiego 16, tel. 74 8659933 www.netgate.pl/marhaba Hotel POD STRZECHĄ: 10% Na noclegi. Kudowa-Zdrój, Słone 23, tel. 74 8661262 www.hotelstrzecha.pl Hotel MIR-JAN: 10% Na noclegi. Lądek-Zdrój, Kościuszki 78-29 tel. 77 4745869 www.hotel-mirjan.w.pl Hotel SARA: 10% Na noclegi. Polanica-Zdrój, Sikorskiego 13 tel. 74 8681598 www.hotelsara.ng.pl

Noclegi GÓRAL: 10% Na noclegi. Karpacz, Dzika 1A, tel. 75 7616403 Dom Wczasowy LEŚNY DWÓR: 10% Na noclegi. Karpacz, Karkonoska 1, tel. 75 7619309 www.karkonosze.fwp.pl Pensjonat ABIR: 10% Na noclegi. Karpacz, Karkonoska 51, tel. 75 7616231 www.abir.wczasy.net.pl Ośrodek Wczasowy ZŁOTY POTOK: 5–10% 5% na noclegi z wyżywieniem poniżej 7 dni. 10% na pobyt z wyżywieniem powyżej 7 dni. Nie dotyczy okresów świątecznych, sylwestra i weekendu majowego. Karpacz, Kolejowa 9A, tel. 75 7619879 www.zloty.wczasy.net.pl Dom Wczasowy PIAST: 10% Na noclegi. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 22 tel. 75 7619244 www.karkonosze.fwp.pl Pensjonat MARTIN: 10% Karpacz, Kościuszki 15 tel. 75 7175525, 7618516 Willa AŚKA: 10% Na noclegi. Karpacz, Kościuszki 17, tel. 75 7619128 www.willaaska.com.pl Dom Wczasowy SZCZYT: 5% Na noclegi. Karpacz, Na Śnieżkę 6 Willa JANECZKA: 5% Na noclegi. Karpacz, Nad Łomnicą 17A tel. 75 7618847 www.janeczka.wczasy.net.pl Dom Wczasowy ZAKOPIANKA: 10% Na noclegi. Karpacz, Saneczkowa 3, tel. 75 7619486 www.karkonosze.fwp.pl

Ośrodek Wczasowy POLANA: 10% Na noclegi. Karpacz, Sarnia 2 tel. 75 7619276, 609 443264 www.polana.karpacz.pl Ośrodek Wczasowy BIELIK: 10% Na noclegi. Karpacz, Sarnia 5 tel. 606 343969, 75 7534376 www.karpacz.ig.pl/bielik Ośrodek Wczasowy: 10% Na noclegi. Karpacz, Sarnia 21, tel. 75 7619243 www.sus.pl Pensjonat SKALEŃ: 10% Na noclegi. Karpacz, Skłodowskiej-Curie 7B tel. 75 7618713 Ośrodek Wczasowy DĄBRÓWKA: 10% Na noclegi. Karpacz, Słowackiego 2, tel. 75 7619426 www.dabrowka.karpacz.pl Dom Wczasowy WODOMIERZANKA: 10% Na noclegi. Karpacz, Wilcza 5, tel. 75 7618151 www.wodomierzanka.karpacz.pl Gościniec GRAF: 10% Na noclegi (krótkotrwałe zakwaterowanie). Karpacz, Wiosenna 6A, tel. 75 7619611 Dom Wczasowy LEŚNY DOMEK: 10% Na noclegi. Karpacz, Zamkowa 1, tel. 75 7619381 www.karkonosze.fwp.pl Ośrodek Wypoczynkowy DUNAJEC: 10% Na noclegi. Kudowa-Zdrój, Słoneczna 14 tel. 502 754911 www.dunajec.wkudowie.pl Pensjonat CICHY KĄCIK: 10% Na noclegi. Mościsko, Kolejowa 25, tel. 74 8329014 www.noclegi.swidnica.pl Dom Wczasowy LUBUSZANIN: 10% Na noclegi. Sosnówka Górna k. Karpacza, św. Anny 2 tel. 75 7536313 www.lubuszanin.ig.pl Willa PUCHACZÓWKA: 10% Na zakwaterowanie i wyżywienie. Stronie Śląskie, Sienna 5ih tel. 74 8116570 www.puchaczowka.pl Gościniec ORCHIDEA: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, 1 Maja 37C tel. 75 7174550, 774560 www.orchidea.wczasy.net.pl Pensjonat 7 MIL: 20% Na noclegi. Nie dotyczy pojedynczych noc­ legów. Szklarska Poręba, Cicha 1, tel. 75 7173396 Pensjonat CHMIELNIK: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Franciszkańska 21 tel. 75 7172264 Dom Wczasowy BOŻENA: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 18 tel. 75 7172117 www.karkonosze.fwp.pl Pensjonat PORY ROKU: 10% Na noclegi i gastronomię. Szklarska Poręba, Kilińskiego 16 tel. 75 7173209 www.szklarska.ig.pl


Ośrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR:

10–25%

25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obo­ wiązuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem po­ bytu w obiekcie. www.naturatour.pl HALNY Karpacz, Kamienna 3A tel. 75 7619185, 7619225 STOKROTKA Karpacz, Karkonoska 55 tel. 75 7619415, 7616047 MARZENIE Świeradów-Zdrój, Asnyka 10 tel. 75 7816408

agroturystyka Gospodarstwo Agroturystyczne VILLA GRETA: 15% Na noclegi i wyżywienie. Dobków 59, gm. Świerzawa, tel. 75 7134453 www.villagreta.pl; www.villagreta.de Gospodarstwo NIETOPEREK: 20% Na noclegi. Nie dotyczy okresu Wielkanocy, weekendu majowego, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Gębczyce 28F, gm. Strzelin tel. 71 3929018, 603 917373 www.gebczyce.spanie.pl LEŚNY DWÓR: 10% Na noclegi i wyżywienie. Janowice Wielkie, Robotnicza 11/12 tel. 75 7515272 www.lesny-dwor.pl

Ośrodek Agroturystyczny SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA: 10% Na noclegi. Jarkowice 77, gm. Lubawka tel. 75 7426777 www.agrowczasy.sudety.com Gospodarstwo Agroturystyczne RODAK: 15% Na noclegi i wyżywienie. Jugowice, Michałkowa 6 Dom TATRY – Agroturystyka: 5% Na noclegi i wyżywienie. Karpacz, Borowice 27, tel. 75 7619436 Gospodarstwo Agroturystyczne FARMA 69: 20% Na noclegi i wyżywienie. Kopaniec 69A, tel. 75 7541433 www.farma69.kn.pl Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Na noclegi. Lubin, Kłopotów 12, tel. 693 286224 Agroturystyka POD SKARPĄ: 10% Na noclegi. Mysłakowice, Górska 2 tel. 75 6439351 www.podskarpa.eu Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Na noclegi i wyżywienie. Radków, Grunwaldzka 50A tel. 74 8712149 Gospodarstwo EKOTURYSTYCZNE: 10% Na noclegi. Sosnówka, Tyrolska 9, tel. 75 7610618 www.ekofarma.jelenia.com.pl Gospodarstwo Agroturystyczne DANIELÓWKA: 10% Na noclegi. Stronie Śląskie, Wieś 29, tel. 74 8118400 www.danielowka.republika.pl Gospodarstwo Agroturystyczne ZIELONY OGRÓD: 10% Na noclegi i wyżywienie. Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna 28 tel. 74 8715236 www.gory.info.pl/zielony_ogrod

DIZZY DAISY HOSTEL: 10–15% Na noclegi. 10% pn–sb, 15% nd. Obiekt sezonowy. Wrocław, pl. Grunwaldzki 63 tel. 513 151973 www.wroclawhostel.pl Hostel BABEL: 10% Na noclegi w pokojach wieloosobowych. Wrocław, Kołłątaja 16/3, tel. 71 3420250 www.babelhostel.pl

Hostel AVANTGARDE: 35% Na noclegi w pokojach 5-, 6-, 7- i 8-os. Wrocław, Kościuszki 55, tel. 71 3410738 www.avantgardehostel.pl Hostel BOOGIE: 5–10% 5% na pokoje 1–4-os., 10% na pokoje 6–9-os. Wrocław, Ruska 35, tel. 71 3424472 www.boogiehostel.pl HiWay Hostel: 12% Na noclegi. Wrocław, Skłodowskiej-Curie 9/4 tel. 513 011169 www.hiwayhostel.pl Hostel SILESIUS: 10% Na noclegi. Wrocław, Stysia 16A, tel. 71 3380793 www.silesiushostel.pl Hostel MLECZARNIA: 10% Na noclegi. Wrocław, Włodkowica 5, tel. 71 7877570 www.mleczarniahostel.pl

campingi

hostele Schronisko PTSM BARTEK: 10% Na noclegi. Jelenia Góra, Bartka Zwycięzcy 10 tel. 75 7525746 Schronisko Młodzieżowe LICZYRZEPA: 10% Na noclegi. Karpacz, Gimnazjalna 9, tel. 75 7619290 www.karpacz.nanoc.pl/liczyrzepa Schronisko SAMOTNIA: 10% Na noclegi. Karpacz, Na Śnieżkę 16, tel. 75 7619376 www.samotnia.com.pl Schronisko PTSM ŁUŻYCE: 10% Na noclegi. Łagów k. Zgorzelca, Leśna 4 tel. 75 7715908 Schronisko PTSM ZŁOTY WIDOK: 10% Na noclegi. Piechowice, Kolonijna 1, tel. 75 7612391 www.ssm.zlotywidok.zsem.pl Schronisko Turystyczne U RUMCAJSA: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Żeromskiego 19 tel. 75 7173779

dolnośląskie

Pensjonat PEREŁKA: 10% Na zakwaterowanie i wyżywienie. Szklarska Poręba, Krótka 24 tel. 75 7174827 O.W. SIŁA Szklarska Poręba: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Mickiewicza 19 tel. 75 7174777 Pensjonat ROXANA: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Odrodzenia 16 tel. 75 7172863 www.roxana-szklarska.pl Ośrodek Wypoczynkowy ZOFIA: 10% Na noclegi. Szklarska Poręba, Wojska Polskiego 13, 15, 15A, tel. 75 7174777 Pensjonat DOM POD LASEM: 10% Na noclegi. Świeradów-Zdrój, Strumykowa 11 tel. 75 7816359 www.dompodlasem.swieradow.ig.pl Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy: 10% Na noclegi i kawiarnię. Wrocław, Kopernika 9 tel. 71 3710300, 3710375 www.ospip.pl Dom Wycieczkowy PIAST: 10% Na noclegi. Wrocław, Piłsudskiego 98, tel. 71 3430033 www.dwpiast.pl DOM WROCŁAWSKI: 15% Na noclegi. Nie dotyczy śniadania. Wrocław, Milicka 42, tel. 71 3529020 www.domwroclawski.pl

dolnośląskie

SZAŁAS MUFLON: 10% Na noclegi. Pokoje 2-os. z łazienkami, w dom­ku letnim (pokój 4-os. z łazienką) na campingu oraz na polu namiotowym. Komarno 145 tel. 75 7521777, 601 581357 www.muflon.agroturystyka.org Camping nr 142 WIŚNIOWA POLANA: 10% Na noclegi. Miłków, tel. 75 7610344 www.camping-milkow.karkonosz.pl Pole Namiotowe: 10% Na pole namiotowe, pokoje gościnne, wy­ pożyczanie sprzętu sportowego i serwis. Szklarska Poręba, Gimnazjalna 5 tel. 75 7173062

zakwaterowanie – inne Gościniec TURAJ: 10% Na noclegi i dyskotekę. Karpacz, Brzezie Karkonoskie 16 tel. 75 7616095 Pokoje Gościnne BIAŁY DOMEK: 10% Na noclegi. Nie dotyczy dni świątecznych. Karpacz, Dolna 1, tel. 75 7616413 www.republika.pl/bialydomek

121


Jelenia Góra

Karpacz

Pokoje Gościnne FENIKS: 10% Na noclegi. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 62 tel. 75 7619338 Pokoje Gościnne: 10% Na noclegi. Kłodzko, Zamiejska 42, tel. 74 8655124 Ośrodek Obsługi Turystyki i Szkoleń LECH i CZECH: 15% Na noclegi i wyżywienie. Lądek-Zdrój, Lutynia 26 tel. 74 8148467 www.sudety.info.pl/lechiczech Wynajem Domków Wypoczynkowych A. KARBOWIAK: 10% Na noclegi. Stronie Śląskie, Nowa Morawa 9 tel. 692 2413043 www.domkiwypoczynkowe.republika.pl Pokoje Gościnne: 10% Na noclegi w pokojach gościnnych, na polu namiotowym, wypożyczanie sprzętu spor­ towego i serwis. Szklarska Poręba, Gimnazjalna 5 tel. 75 7173062 Dom Turysty HARCÓWKA: 10% Na noclegi. Wałbrzych, Park Sobieskiego tel. 74 8463135 www.harcowka.com.pl Apartament we Wrocławiu: 10% Na wynajem mieszkania w centrum Wroc­ ławia. Wrocław, Kozia 3B/4 tel. 75 7541076, 608 615465 www.apartamentwroclaw.com

dolnośląskie

GASTRONOMIA

122

PLACES TO EAT restauracje Pizzeria RABARBAR: 10% Na gastronomię. Bielawa, Bankowa 5, tel. 74 8331481 www.rabarbar.bielawa.pl Restauracja DOROTKA: 20% Na gastronomię. Chocianów, pl. Wolności 21 tel. 76 8185583 Zajazd ZAMKOWY: 10% Na menu. Nie dotyczy alkoholu. Jelenia Góra, Młyńska 2 tel. 75 7553021 Restauracja-Pizzeria-Pub BLUES CAFE: 10% Na menu i przy barze. Jelenia Góra, Piłsudskiego 60 tel. 75 7524702 Restauracja AZTECA: 10% Na gastronomię. Nie dotyczy alkoholu. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 6/7 Pizzeria-Bar MARGARITA: 10% Na gastronomię. Nie dotyczy napojów. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 19-20-21 tel. 75 6424700 Restauracja MD: 10% Na pizze. Jelenia Góra, Widokowa 1, stacja paliw SOBMiN Gospoda SARMACJA: 10% Na menu. Nie dotyczy napojów. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 4 tel. 75 7616105

Wrocław

INSIEME Cafe: 10% Na pizze. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 14 tel. 75 6151638 www.cafeinsieme.pl Pizzeria INTEGRALE: 10% Na pizze. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 22 Restauracja KARAT: 10% Przy zamówieniu powyżej 40 zł. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 23C tel. 75 7619077 Pizzeria DIABOLO: 10% Na menu i przy barze. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52 tel. 75 6439545 OBERŻA: 10% Na menu i przy barze. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 56A TARASY WANG Restauracja: 10% Na menu. Nie dotyczy napojów i alkoholu. Karpacz, Na Śnieżkę 3, tel. 75 7619451 www.tarasywang.pl Restauracja ŚNIEŻNIK: 10% Na menu. Nie dotyczy alkoholu i art. tyto­ niowych. Kłodzko, Daszyńskiego 16, tel. 74 8659933 www.netgate.pl/marhaba

Pizzeria TEVERE: 10% Na gastronomię. Kłodzko, Malczewskiego 7, tel. 74 8679393 www.tevere.com.pl Karczma Chłopska: 10% Na gastronomię. Kochlice 53, gm. Miłkowice tel. 76 8570328 Pizzeria POD SKARPĄ: 10% Na menu. Nie dotyczy alkoholu. Mysłakowice, Górska 2, tel. 75 6439351 www.podskarpa.eu Restauracja i Karczma PUCHACZÓWKA: 10% Na menu. Stronie Śląskie, Sienna 5C, tel. 74 8130943 www.puchaczowka.pl Karczma KARKONOSKA: 10% Na gastronomię i przy barze. Szklarska Poręba, 1 Maja 11A tel. 75 7172122 www.karczmakarkonoska.pl Pizzeria PEPPERONI: 10% Na gastronomię. Szklarska Poręba, 1 Maja 20A tel. 75 7172166 Restauracja FANTAZJA: 10% Na menu. Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 14 tel. 75 7172907 Karczma Głodowa: 10% Na specjalności Karczmy. Szklarska Poręba, Jeleniogórska 9 tel. 75 7173557 Pizzeria SAVONA: 10% Na gastronomię. Świdnica, Teatralna 19, tel. 74 8537164 Restauracja RATUSZOWA: 5% Na gastronomię. Wołów, Rynek, tel. 71 3891794, 3892506 Restauracja U WŁODKA: 10% Na menu. Nie dotyczy napojów. Wrocław, Benedyktyńska 15 tel. 888 322763

Restauracja ARMINE: 10% Na menu i przy barze. Wrocław, Bogusławskiego 83 tel. 71 3671531 Pizzeria VERONA: 15% Na menu. Nie dotyczy napojów. Wrocław, Jedności Narodowej 103 www.verona.com.pl Karczma Piastów z Miodosytnią: 10% Na gastronomię. Wrocław, Kiełbaśnicza 6/7 tel. 71 3724896-98 www.dworpolski.wroclaw.pl Restauracja SZYBKO TANIO PYSZNIE: 15% Na menu. www.multifoodstp.pl Wrocław, Kuźnicza 10 Wrocław, Legnicka 57, CH Magnolia Park Wrocław, Paprotna 7, CH Marino Restauracja-Pizzeria VERONA: 15% Na menu. Nie dotyczy napojów. Wrocław, pl. Nowy Targ 22/23 tel. 71 7818504 www.verona.com.pl Restauracja PASTELOWA: 10% Na menu. www.pastelowa.pl Wrocław, Powstańców Śląskich 2-4 tel. 71 3444743 Wrocław, Ruska 58/59, tel. 71 3444743 Restauracja DWA POZIOMY: 10% Na gastronomię powyżej kwoty 10 zł oraz przy barze. Wrocław, Ruska 51B, tel. 71 3423596 Restauracja CLEOPATRA: 10% Na menu. Wrocław, Ruska 62, tel. 71 7827432 Pizzeria YAMMI: 10% Na menu. Wrocław, Świeradowskiej 51-57 www.yammi.pl

DOMINIUM PIZZA: 40% Nie łączy się z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizze w lokalu. Wrocław, Rynek Główny 60 tel. 71 3424416 www.pizzadominium.pl

T.G.I. FRIDAY‘S: 20% Na wszystkie dania. Nie dotyczy alkoholu. Wrocław, Legnicka 58, tel. 71 3385094-95 www.fridays.pl

Restauracja PIZZA HUT: 10% Obowiązuje w restauracji z obsługą kelner­ ską oraz przy zamówieniu na wynos. Nie dotyczy dostawy do domu. Aktualna lista restauracji na stronie www.pizzahut.pl


bary, puby i kluby Pub BELFAST: 10% Na menu. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 11 tel. 75 7550688 Pub SCOTS: 10% Na gastronomię. Szklarska Poręba, Kilińskiego 11A www.szklarska.ig.pl Pub SIWY DYM: 10% Przy barze. Wrocław, Bogusławskiego 63 tel. 509 720290 Pub NA STRYCHU: 10% Na menu i przy barze. Wrocław, Ruska 34, tel. 71 3344790 www.nastrychu.com KLUB 12: 10% Przy barze. Wrocław, Ruska 51, Pasaż Niepolda tel. 71 3445391 KLUB 13: 10% Przy barze. Wrocław, Ruska 51, Pasaż Niepolda tel. 71 3445391 Pub FANABERIA: 10% Przy barze. Wrocław, Ruska 51, Pasaż Niepolda tel. 71 3445391 Pub GAFA: 10% Przy barze. Wrocław, Ruska 51, Pasaż Niepolda tel. 71 3445391

kawiarnie Kawiarnia FANTAZJA: 10% Na menu. Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 14 tel. 75 7172907 Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy: 10% Na noclegi i kawiarnię. Wrocław, Kopernika 9 tel. 71 3710300, 3710375 www.ospip.pl Kawiarnia ESENCJA: 10% Na menu. Wrocław, Kurzy Targ 3 www.esencjacafe.com

CAFE CLUB: 15% Na menu. Nie dotyczy alkoholu i art. tyto­ niowych. www.cafeclub.eu

SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Sklep Pamiątkarski DROBIAZG: 10% Na asortyment. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 81

coffeeHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. www.coffeeheaven.pl Wrocław, Graniczna 2, Factory Outlet tel. 71 7948184 Wrocław, Legnicka 58, CH Magnolia Park Wrocław, Piłsudskiego 105 Wrocław, Powstańców Śląskich 2/4 Wrocław, Świdnicka 3, tel. 71 3418592

iCOFFEE: 20% Na napoje kawowe. www.icoffee.pl Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, Pasaż Grun­ waldzki Wrocław, Skarżyńskiego 36, Lotnisko

księgarnie i art. papiernicze Księgarnia EMAKS: 5% Na towary. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52 tel. 75 761947 Księgarnia EUREKA: 5% Na towary. Świdnica, Długa 1, tel. 74 8522904 www.eureka.org.pl Księgarnia Językowa POLIGLOTA: 5% Na towary. Świdnica, Grodzka 15 tel. 74 8569612 Księgarnia: 5% Na towary. Wołów, Rynek 33, tel. 71 3892585 BOOKLAND: 10% Na towary. Wrocław, Ruska 34, tel. 71 3344700 www.bookland.com.pl

fast-foody Bistro AURORA mini muzeum socrealizmu: 10% Na menu. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 45 tel. 75 7616314 www.aurora.karkonosze.com.pl Bar ESCO: 5% Na gastronomię. Rogoźnica, Świdnicka 11, tel. 74 8559173 Bar FRYTKA: 10% Na gastronomię. Świdnica, Komunardów 18 tel. 74 8525400 Bar KURCZE PIECZONE: 10% Na menu. Nie dotyczy zamówień telefo­ nicznych. Wrocław, Jedności Narodowej 77 tel. 71 3226810 www.kurczepieczone.wroc.pl Slov. Fast Food REGIO SMAK: 25% Nie dotyczy zimnych napojów. Wrocław, Piłsudskiego 105, Dw. Główny PKP, tel. 71 7175353

gastronomia – inne Schronisko PTTK NAD ŁOMNICZKĄ: 10% Na dania kuchni własnej. Karpacz, szlak w kierunku Śnieżki Gospoda POD BRZOZAMI: 10% Na menu. Nie dotyczy napojów i alkoholu. Karpacz, Skalna 7, tel. 75 7616012 FLIPER Smażalnia Ryb: 10% Na menu. Miłków, Ścięgny 84C, tel. 75 6439039 Naleśnikarnia LA PATACREPE: 10% Na menu. Wrocław, Nożownicza 12/1A tel. 694 620783 Bar Wegeteriański VEGA: 10% Na menu. Wrocław, Sukiennice 1/2, tel. 71 3443934 www.vega-wroclaw.pl

EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie interneto­ wym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzętu fotografi­ cznego i komputerowego, sprzętu SONY play-station, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. www.empik.com Jelenia Góra, 1 Maja 16/18 Kłodzko, Noworudzka 2, Galeria Twierdza Legnica, Chojnowska 41, CH Ferio Legnica, NMP 9, tel. 76 8505765 Lubin, Sikorskiego 20 Oława, Lipowa 1c Szczawno-Zdrój, Łączyńskiego 44 Świdnica, Długa 1 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 2 tel. 74 8423541 Wrocław, Czekoladowa 9, Bielany Wrocław­ skie, tel. 71 3433972 Wrocław, Graniczna 2A, Futura Park Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, Pasaż Grun­ waldzki Wrocław, Legnicka 60, Magnolia Park Wrocław, Rynek 50 tel. 71 3433972, 3433986 Wrocław, Świdnicka 40, CH Renoma

dolnośląskie

TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. www.telepizza.pl Wrocław, Drobnera 32, tel. 71 3213950 Wrocław, Grabiszyńska 126A tel. 71 7804013 Wrocław, Horbaczewskiego 21A tel. 71 7845603 Wrocław, Kiełczowska 51C tel. 71 3307170 Wrocław, Kościuszki 147, tel. 71 7879907 Wrocław, Skłodowskiej-Curie 45/1 tel. 71 3252626

Lubin, Sikorskiego 20, Galeria Cuprum Wrocław, pl. Grunwaldzki 22 Zgorzelec, Jeleniogórska 24, Galeria Sło­ wiańska

dolnośląskie

POLANGLO: 15%

Dla posiadaczy do 26 lat.

Na książki. www.polanglo.pl Jelenia Góra, Wyszyńskiego 46 tel. 75 7675195 Legnica, Parkowa 1A tel. 76 8565274

123


Jelenia Góra

Karpacz

Wrocław AAC Computer: 3–5% 5% na zestawy komputerowe, 3% na pod­ zespoły. Wałbrzych, Limanowskiego 4 tel. 74 8425316

Wałbrzych, al. Wyzwolenia 4 tel. 74 8423809 Wrocław, Kuźnicza 49A, tel. 71 3419760 Wrocław, Rynek 7, Pasaż pod Błękitnym Słońcem, tel. 71 3417960

Księgarnie PWN: 10% Na ofertę. www.naukowa24.pl Wrocław, Kuźnicza 56, tel. 71 3435452 Wrocław, Szczytnicka 51 tel. 71 3220661

sklepy kosmetyczne

dolnośląskie

HADWAO: 10% Na kosmetyki. Ziębice, Zamkowa 11, tel. 74 8192411

YVES ROCHER: 30% Na jeden produkt. Zniżka udzielana od ceny maksymalnej sugerowanej. Nie dotyczy pro­ duktów oznaczonych „Zielonym punktem”. www.yves-rocher.pl Legnica, NMP 9, Galeria Piastów Lubin, Sikorskiego 20, CH Cuprum Arena Wrocław, pl. Dominikański 3, Galeria Do­ minikańska Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, CH Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Hallera 52, CH Borek Wrocław, Legnicka 58, CH Magnolia Wrocław, Bolesława Krzywoustego 126, CH Korona

odzież i obuwie PIWNICA JEANSOWA: 5% Na towary. Świdnica, Długa 6, tel. 74 8569534 Sklep SZYK: 5% Na towary. Świdnica, Długa 36, tel. 74 8521438 Świdnica, Trybunalska 19 tel. 74 8512766 ANATOL: 5% Na towary. Świdnica, Grodzka 12, tel. 74 8512616 Sklep OKAY: 10% Na towary. Wrocław, Jedności Narodowej 105 www.okay-sklepy.pl

HD – HEAVY DUTY: 6% Na obuwie. Nie dotyczy innych promocji. www.hdfootwear.com Kłodzko, Wojska Polskiego 3 tel. 74 8676262 Lubin, Sikorskiego 20, tel. 76 8463436 Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, Pasaż Grun­ waldzki, tel. 71 3281389 Wrocław, Legnicka 58, Magnolia Park Zgorzelec, Jeleniogórska 42 tel. 75 6453023

JOY JEANS: 10% Nie dotyczy innych promocji. www.joy-jeans.pl Jawor, Staromiejska 20 Kamienna Góra, Jana Pawła II 16 Polkowice, Kilińskiego 4 Szczawno-Zdrój, Solicka 6

RIVER ISLAND: 10% Na całą kolekcję. Nie dotyczy innych pro­ mocji. Wrocław, Świdnicka 40, CH Renoma www.riverisland.pl

sklepy muzyczne Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX: 10% Zniżka także na stronie www.kobimpex.pl Wrocław, Mielczarskiego 62A tel. 71 3451788 www.kobimpex.pl Wrocławskie Centrum Muzyczne RAGTIME: 5% Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, Traugutta 15, tel. 71 3444041 www.ragtime.com.pl

Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, Piłsudskiego 28, tel. 71 3437443 www.riff.net.pl

komputery i audio-video ESPRIT: 5–10% 5% na całą kolekcję, 10% na zakupy powy­ żej 350 zł. Nie dotyczy innych promocji. www.esprit.com Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, Pasaż Grun­ waldzki Wrocław, Legnicka 58, Magnolia Park Wrocław, Świdnicka 40

124

PECET: 3–10% 3–5% na wybrane podzespoły komputero­ we, 10% na serwis komputerowy. Jelenia Góra, Poznańska 30 tel. 75 6422999 www.pecet.jgora.net START NET: 3% Na zestawy komputerowe. Wałbrzych, Bolesława Chrobrego 14-16 tel. 74 8446044 www.start-net.pl

MP3store: 10% Na playery i akcesoria. Wrocław, Kołłątaja 29, tel. 515 161669 www.mp3store.pl

odzież i sprzęt sportowy MSPORT: 5–10% Na towary. Wysokość zniżki uzależniona od grupy towarów. www.msport.pl Głogów, Parafialna 5, tel. 76 7464497 Lubin, Kisielewskiego 21, tel. 76 7464498 Lubin, Kisielewskiego 23, tel. 76 7464495 Polkowice, Skrzetuskiego 13A tel. 76 7464493 Sklep Turystyczny AVALANCHE: 10% Na towary. Jelenia Góra, Grodzka 13, tel. 601 863119 MEGA SPORT: 10% Na ofertę. Jelenia Góra, Kopernika 2, tel. 75 7525302 www.megasport.jg24.pl Sklep Górski LEO: 5% Na towary. www.leo.go.pl Legnica, Libana 5, tel. 76 8621913 Legnica, Zamkowa 27, tel. 76 8626938 Sklep CENTRUM ŚNIEŻNIK: 5% Na towary. Międzygórze, Wojska Polskiego 6 www.snieznik.omega.pl Sklep Turystyczny SKALNIK: 5% Na wszystkie artykuły turystyczne i spor­ towe. www.skalnik.pl Wrocław, Bogusławskiego 45 tel. 71 3327223 Wrocław, Ładna 1A, tel. 71 3223462 Wrocław, Ładna 4/6, tel. 71 3213836 Wrocław, Polaka 20, tel. 71 3222683 Sklep TONUS: 10% Na odżywki i suplementy dla sportowców. Wrocław, Borowska 1/3, budynek Dolnoślą­ skiej Federacji Sportu, pok. 04 tel. 71 3379303 www.tonus.pl Sklep ROWERY STYLOWE: 5–20% 5% na rowery, 10% na części i akcesoria, 20% na serwis. Wrocław, Komuny Paryskiej 49-51 tel. 607 313213 www.rowerystylowe.pl ADIDAS: 5% Na sprzęt sportowy, odzież, obuwie. Złotoryja, Rynek 10, tel. 76 8787066

10% na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertę sklepu interneto­ wego pod adresem: www.campus.com.pl. Nie dotyczy innych promocji. www.alpinus.pl, www.campus.com.pl


 Wrocław, pl. Grunwaldzki 22 tel. 71 3241022 Wrocław, Bolesława Krzywoustego 126, CH Korona, tel. 71 3501391 Wrocław, Świdnicka 40, tel. 71 3591076

USŁUGI HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy innych promocji. Zniżka również na stronie internetowej: www.himountain.pl Czeladź, Będzińska 80, CH M1 tel. 32 7639536 Wrocław, Bolesława Krzywoustego 126, CH Korona, tel. 71 3501406 Wrocław, pl. Grunwaldzki 22, Pasaż Grun­ waldzki, tel. 52 3487786 Wrocław, Ładna 3A, tel. 71 3211232

HORYZONT: 5% Na towary. Nie dotyczy innych promocji. Wrocław, Ładna 2B, tel. 71 3213857 www.e-horyzont.pl

artykuły fotograficzne FOTO – HAMERSKI: 2–10% 10% na usługi fotograficzne, 2% na cyfro­ we aparaty fotograficzne, 5% na pozostałe artykuły. Świdnica, Grodzka 1, tel. 74 8522786 Zakład Fotograficzny FOTO-ART: 5% Na towary. Świdnica, Różana 7, tel. 74 8513269

sklepy – inne Złotnik – Jubiler: 5% Na towary. Bielawa, Bankowa 1, tel. 502 208065 Dzierżoniów, Klasztorna 7, tel. 502 208065 Sklep Dziecięcy SMYK: 5% Na towary. Środa Śląska, pl. Solny 8A tel. 71 3175171 Sklep Dziecięcy CYPISEK: 5% Na towary. Środa Śląska, pl. Wolności 42 tel. 71 3173202 Pracownia Złotnicza: 7% Na usługi złotnicze. Wałbrzych, Przemysłowa 1, tel. 74 8464705 Jubilerstwo L. DĄBROWSKI: 5% Na towary. Wrocław, Piastowska 36, tel. 71 3285526 Sklep Wielobranżowy: 5% Na towary. Żarów, Armii Krajowej 47, tel. 74 8580048

TIME TREND: 5–7% 7% na zegarki marek: Atlantic, Nautica, Se­ iko, Pulsar, Levi’s, Uboat, Guess, Morgan, Lorus, Kenzo, Casio, Marc Ecko; 5% na po­ zostałe. Nie dotyczy innych promocji. www.timetrend.pl Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 9, CH Bie­­ lany, tel. 71 3110367

SERVICES kafejki internetowe Kawiarenka Internetowa: 10% Na usługi. Kowary, 1 Maja 24 A INFOTECHNIKA – BIS: 10% Na usługi ksero, serwis drukarek, zakup tu­ szów i wkładów tonerowych do drukarek komputerowych. Wałbrzych, Limanowskiego 8 tel. 74 8423983, 8423359

Kawiarenka Internetowa MegaNETcaffe: 10% Na dostęp do Internetu. Wrocław, Kuźnicza 10, I p.

drukowanie i kopiowanie LEVIKO – Ksero: 10% Na drukowanie i kopiowanie. Wrocław, Grunwaldzka 38/2 tel. 71 3283072 www.leviko.pl

usługi fotograficzne FOTO-LAB: 10% Na usługi. Dzierżoniów, Rynek 22, tel. 74 8323859 Dzierżoniów, Wrocławska 29, DH Odra tel. 74 8320536 Twoje Studio Fotograficzne NA PIĘTRZE: 5% Na wywoływanie zdjęć fotograficznych ana­ logowych i cyfrowych oraz na zakup filmów. Nie dotyczy innych promocji. Dzierżoniów, Świdnicka 16/1 tel. 74 8310146 Zakład Fotograficzny FOTO-ART: 10% Na wykonanie zdjęć legitymacyjnych oraz wywoływanie klisz i wykonanie odbitek. Świdnica, Różana 7, tel. 74 8513269 FOTO LUX: 10% Na zdjęcia do dokumentów. Wałbrzych, Moniuszki 9/1 tel. 74 8423993 Studio Fotograficzne LUXCAMERA: 20% Na usługi fotograficzne: sesja dla modelek lub hostess (do portfolio), reportaż ze ślu­ bu oraz imprezy weselnej, atelierowa sesja ślubna, sesja fotograficzna typu portret, syl­wetka, akt. Wrocław, Borowska 182/5 tel. 502 600274, 506 065523 www.luxcamera.com FOTO A.G.A.: 10% Na usługi. Wrocław, Kuźnicza 14/1A tel. 71 3417022 www.fotoaga.pl PIĘKNIMŁODZI.PL 10% na sesje ślubne zamówione przez stro­ nę www.mattczarnecki.pl, 100% na dodat­

kowe zdjęcia do podstawowego profilu na stronie www.pieknimlodzi.pl. Zlecenia po­ przez www.agencja.pieknimlodzi.pl Wrocław, pl. Pereca 2/9, tel. 790 457742 Pracownia Fotograficzna: 20% Na usługi. www.pfczarnecki.wroc.pl Wrocław, Piłsudskiego 62, tel. 71 3608393 Wrocław, Rynek 27, Ratusz tel. 71 3608393 Wrocław, Świdnicka 38A, tel. 71 3608393 Wrocław, Wietrzna 45, tel. 71 3608393 Studio Fotograficzne FOTO ŚWIT: 10% Na usługi. Wrocław, Ruska 46, tel. 71 3441836 www.fotoswit.pl

KODAK EXPRESS: 10% Na usługi. www.kodakexpress.com/pl Głogów, Saturna, paw. 55 Jelenia Góra, 1 Maja 1 Legnica, Wrocławska 9 Lubań, Szarych Szeregów 5 Lubin, Mieszka I 8/1 Szczawno-Zdrój, Łączyńskiego 44, Tesco Wałbrzych, Główna 11/26 Wrocław, Hallera 52 Wrocław, Zakładowa 2-4

usługi – inne Ślusarstwo Precyzyjne: 10% Na usługi. Dzierżoniów, Piastowska 10, Intermarche tel. 605 056027 Dzierżoniów, Wrocławska 29, DH Odra tel. 605 056027 AUTO BAKAR: 10% Na myjnię samochodową i wulkanizację. Karpacz, Brzezie Karkonoskie 16 tel. 75 7616095

dolnośląskie

PLANET OUTDOOR Legnica, Chojnowska 41, tel. 76 8565295 Wrocław, Graniczna 2, lok. 70 tel. 71 3740211 Wrocław, Kuźnicza 3/5, tel. 71 3440007 Wrocław, Legnicka 58, tel. 71 3385414

dolnośląskie

POLTAX: 15% Od prowizji za rozliczenie nadpłaconego podatku w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Rozliczanie podatku nadpłaco­ nego w Wlk. Brytanii: www.podatekangielski.pl Legnica, Piastowska 6, tel. 76 8523107 www.poltax.waw.pl Auto-Serwis Citroen – Peugeot: 10% Na usługi. Miłków, Ścięgny 85, tel. 76 7919974 Auro-Serwis W. Lemieszewski: 10% Na usługi. Sosnówka, Tyrolska 14A, tel. 75 7610291 Usługi Remontowo-Budowlano-Malarskie: 10% Na usługi. Świdnica, Słobódzkiego 39/9 tel. 74 6408672 PRECYZJA: 10% Na dorabianie kluczy, zakup i montaż żalu­ zji, rolet oraz zamków. Wałbrzych, Słowackiego 7 tel. 506 134107

125


Jelenia Góra

Karpacz

Zakład Usługowy ASSKO: 20% Na dorabianie kluczy. Wałbrzych, Słowackiego 7 TAX-POL: 10% Od prowizji za rozliczenie nadpłaconego podatku w Holandii, Niemczech i Anglii. Wrocław, al. Armii Krajowej 14A/2 tel. 71 7995000 www.tax-pol.pl Zakład Zegarmistrzowski: 10% Na zegarki i serwis. Wrocław, Ładna 7, tel. 71 3214923 BARA-GOOL-SPORT: 5% Na serwis rowerów. Każdy posiadacz Karty Euro 26 otrzymuje kartę stałego klienta. Wrocław, Reja 24B, tel. 71 3213460

EUROTAX: 10% Od prowizji. Na usługi dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego przez osoby fizycz­ ne – obywateli RP pracujących w Wlk. Bryta­ nii, Irlandii, Holandii, Niemczech i USA. Wrocław, Ruska 43/44 infolinia: 71 7990600 www.euro-tax.pl WEBMAKE.PL: 10% Na usługi informatyczne w zakresie opro­ gramowania oraz serwis komputerowy. Złotoryja, pl. Niepodległości 4/1 tel. 600 504534 www.webmake.pl

CODZIENNOŚĆ dolnośląskie

LIVING pralnie chemiczne

Pralnia FRANIA: 20% Na usługi pralnicze. Dotyczy również telefo­ nicznego zamówienia usługi. www.frania.pl Oleśnica, Rzemieślnicza 10, tel. 71 7959065 Wrocław, pl. Dominikański, przejście pod­ ziemne, tel. 71 3468499 Wrocław, Młodych Techników 2-4 tel. 71 3558877

TELEPRALNIA: 20% Na usługi pralnicze. Dotyczy również telefo­ nicznego zamówienia usługi. www.telepralnia.pl Wrocław, Kolejowa 2A, pod estakadą tel. 71 3326061 Wrocław, Robotnicza 74, tel. 71 3595955

telefony komórkowe CAMO – Akcesoria GSM: 20% Na akcesoria GSM. Nie dotyczy produktów markowych. Wrocław, Jedności Narodowej 42/44 tel. 71 7967949 www.camo.pl

126

Wrocław ZDROWIE I URODA HEALtH & BEAUTY salony kosmetyczne

Studio Urody PRESTIŻ: 10% Na bezpieczne opalanie natryskowe metodą airbrush. Wrocław, Hallera 104A www.prestiz.wroclaw.pl TONING STUDIO: 10% Na usługi kosmetyczne. Wrocław, Norwida 11/1, tel. 71 3281823 www.toningstudio.pl

Salon Kosmetyczny LASER BEAUTY: 10% Na depilację laserową, mikrodermabrazję, peelingi i lipolizę. Wrocław, Pretficza 21, tel. 71 7233572 www.laserbeauty.pl Fitness Studio BARBARA: 10% Na zabiegi w gabinecie kosmetycznym. Wrocław, pl. Staszica 1 tel. 71 3212969, 509 689081 www.fitness-barbara.wroclaw.pl

salony fryzjerskie Salonik Fryzjerski STREFA STYLU: 10% Na usługi. Jawor, Wrocławska 37A, tel. 889 502839 Strzegom, Legnicka 14N, tel. 602 243863 Studio Fryzur NATALIA: 10% Na usługi. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 45 tel. 603 080856 Salon Fryzjerski MILLENNIUM: 10% Na usługi Syców, Korczaka 2, tel. 62 7853526 Salon Fryzjerski ANITA: 5% Na usługi. Świdnica, Dąbrowskiego 17-19 tel. 74 8511188 Salon Fryzjerski RELAKS: 10% Na usługi. Wałbrzych, Konopnickiej 19 tel. 74 6652978 Studio Fryzjerskie i Solarium: 10% Na usługi. Wrocław, Grunwaldzka 12 tel. 71 3722947 Salon Fryzjerski: 10% Na wszystkie usługi fryzjerskie. Wrocław, Jedności Narodowej 93 tel. 71 3226972 Hair Studio BROADWAY II: 10% Na usługi fryzjerskie. Wrocław, Kiełbaśnicza 24 tel. 71 3417741 www.studiobroadway.pl Pracownia Fryzjerska: 20% Na usługi. Wrocław, Malarska 19-24/3 tel. 71 3433809 LORD VALIUM: 10% Na usługi. Wrocław, Sukiennice 1/2 m. 2 tel. 71 3439984 www.lordvalium.com CANDY STUDIO: 10–20% 20% na usługi fryzjerskie, wizaż i sesje zdję­ciowe, 10% na produkty do pielęgnacji włosów.

Wrocław, Szczytnicka 54/1D tel. 71 3211093 www.candystudio.pl

JEAN LOUIS DAVID: 20% Na strzyżenie. www.jld.com.pl Wrocław, Świdnicka 40, CH Renoma tel. 71 3591006

Studio Fryzjerskie TRENDY: 10% Na usługi fryzjerskie. Nie dotyczy innych promocji. Jelenia Góra, Szkolna 3, tel. 75 7532926 www.trendyhair.pl

opieka zdrowotna

EYE LASER CENTER: 50–400 zł Na badanie kwalifikujące do zabiegu lase­ rowej korekcji wzroku oraz badanie pod ką­ tem ortokorekcji; 200 zł na zabieg laserowej korekcji wzroku metodą LASIK; 400 zł na zabieg obu oczu. Wrocław, Oławska 9 tel. 71 7900030, 3448080 www.eyelaser.pl

gabinety stomatologiczne Gabinety Stomatologiczne MEDENTA: 15% Na usługi. Głogów, Sportowa 1B, tel. 76 8357473 www.medenta.info Gabinet Stomatologiczny VITA-DENT: 10% Na usługi stomatologii zachowawczej i este­ tycznej. www.vita-dent.pl Kiełczów, Ogrodowa 17, tel. 71 3988488 Złoty Stok, 3 Maja 25, tel. 501 969775 Praktyka Stomatologiczna RADIX lek. stom. P. Korzeniowski: 20% Na stomatologię zachowawczą. Lubin, Leszczynowa 15A tel. 76 7238181 po 15 www.radix.wizytowka.pl Lekarz Stomatolog-Ortodonta I. Murakowska-Brzezicka: 5–10% 5% na leczenie wad zgryzu, 10% na kon­ sultacje i planowanie leczenia ortodontycz­ nego. Świdnica, Ułańska 6/6, tel. 74 8512750 www.liplifter.pl Centrum Stomatologiczne MARGO: 10% Na usługi stomatologiczne: leczenie zacho­ wawcze, chirurgia. Wrocław, Grabiszyńska 37/39 tel. 71 7960999, 7984703, 501 785090 www.margo-stomatologia.pl Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. C. Karski: 10–20% 10% na protetykę stomatologiczną, 20% na leczenie zachowawcze. Wrocław, Kalinowa 44, tel. 71 3397211 www.dentysta.konto.pl Centrum Stomatologiczne ESTETICA: 10% Na leczenie zachowawcze i wybielanie zę­ bów lampą BTCool.


 apteki Apteka RADIX: 5% Na produkty. Wrocław, Bulwar Ikara 21B tel. 71 3518291 www.expressapteka.pl Sklep Zielarsko-Medyczny HERBAVIT: 10% Na zioła, leki i zdrową żywność. Wrocław, Krucza 112, tel. 71 7837420 Apteka PIASKOWA: 5% Na wszystkie produkty. Wrocław, Piaskowa 15, tel. 71 7903503 Apteka PUŁASKA: 10% Dotyczy leków na receptę 100% płatnych oraz wszystkich bez recepty. Wrocław, Pułaskiego 49A tel. 71 7899138 www.herbavit.com.pl Apteka św. WINCENTEGO: 10% Dotyczy leków na receptę 100% płatnych oraz wszystkich bez recepty. Wrocław, św. Wincentego 39-41 tel. 71 3223935

optycy Zakład Optyczny OKO – W. Daniluk: 20% Na produkty i usługi. Wrocław, Kuźnicza 25, tel. 71 3432486 www.okulary.info.pl

zdrowie i uroda – inne

Grota Solna SOLANA: 10% Na wstęp. Od ceny biletu ulgowego. www.solana.pl Karpacz, Mickiewicza 2, tel. 75 7619021 Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 52 tel. 74 8661997 Świeradów-Zdrój, Zdrojowa 2 Wrocław, Grabiszyńska 2, tel. 71 7843045 Wrocław, Świętokrzyska 40A tel. 71 7843040 Zgorzelec, Iwaszkiewicza 25A/2 tel. 75 7756385 Mikroklimatyczna Grota Solna: 10% Na wstęp do groty. Od ceny biletu ulgo­ wego. Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 10 tel. 75 7175510 www.grota.karkonosz.pl Studio Tatuażu i Kolczykowania DARKNESS TATOO: 10% Na usługi powyżej 100 zł. Świdnica, Łukowa 11, tel. 513 772010 Fitness Studio BARBARA: 10% Na solarium. Wrocław, pl. Staszica 1 tel. 71 3212969, 509 689081 www.fitness-barbara.wroclaw.pl CANDY STUDIO: 10–20% 20% na usługi fryzjerskie, wizaż i sesje zdjęciowe, 10% na produkty do pielęgnacji włosów. Wrocław, Szczytnicka 54/1D tel. 71 3211093 www.candystudio.pl

BLACK DEATH TATTOO: 15% Na wykonanie tatuażu i kolczykowanie. Wrocław, Świdnicka 28, II p. tel. 603 935812 www.blackdeath.pl

SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki WESTERN RANCH: 10% Na wszystkie wstępy. Karpacz, Nad Łomnicą 1A tel. 75 7619560 www.western.com.pl Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska: 10% Od ceny biletu przysługującego. Kowary, Zamkowa 9, tel. 75 7522242 www.park-miniatur.com

sport, fitness Szkoła Tańca RENN: 10% www.taniec.renn.pl Lubin, Sportowa 7 tel. 76 7249595, 510 255551 Wrocław, Krupnicza 6/8 tel. 71 7888901, 502 364686 Akademia Tańca ESENS: 10% Na kursy tańca. Wrocław, Gajowicka 173, tel. 71 7960998 www.esens.taniec.info Fitness Club ACTIVE: 10% Na karnety: fitness, siłownia, sauna, sola­ rium oraz na usługi w gabinecie kosme­ tycznym oraz masażu. Wrocław, Grabiszyńska 281, Biurowiec FAT tel. 71 3609455 www.activefitness.pl Dom Tańca PAŁACYK: 5% Na kursy tańca. Wrocław, Kościuszki 34, tel. 71 3635155 http://flamencoarte.w.interia.pl/ Club ENERGY FITNESS: 5–10% 5% na odżywki i akcesoria fitness, 10% na zajęcia fitness. Wrocław, Krynicka 51, tel. 71 7927966 www.fitness-energy.com TONING STUDIO: 20% Na gimnastykę wyszczuplającą i rehabili­ tacyjną. Wrocław, Norwida 11/1, tel. 71 3281823 www.toningstudio.pl

AKADEMIA RUCHU: 10% Na kursy tańca (flamenco, tango, broadway jazz, hip-hop, funky, taniec towarzyski). Wrocław, Ruska 47-48A, od podwórza tel. 71 7932938 www.akademiaruchu.pl Fitness Studio BARBARA: 10% Na zajęcia fitness. Wrocław, pl. Staszica 1 tel. 71 3212969, 509 689081 www.fitness-barbara.wroclaw.pl Fitness Studio TONUS: 15% Na fitness. Wrocław, Szkocka 64, budynek Zespołu Szkół nr 3, tel. 71 3574336 w. 51, 3379303 www.tonus.pl

Szkoła Tańca Irlandzkiego UA NIALL: 10% Na naukę tańca irlandzkiego. Kursy odby­ wają się w wynajętych pomieszczeniach. Miejsca mogą ulegać zmianie. Wrocław, tel. 509 356462, 509 301866, 694 854518 www.uaniall.republika.pl

sport – inne Sudecka Szkoła Paralotniowa: 10% Na paralotniowe szkolenie podstawowe (I etap). Boguszów Gorce, Dębowa 3 tel. 600 318886 www.paralotnie-sudety.pl Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego: 10–20% 10% na wypożyczanie i serwis sprzętu spor­ towego; 20% zniżka grupowa. Karpacz, 1 Maja 23A Karpacz, Karkonoska 16 Całoroczne Lodowisko Syntetyczne: 10% Na wstęp. Karpacz, Gimnazjalna 2 tel. 504 465376 www.lodowiskokarpacz.pl Szkoła Górska: 5% Na całą ofertę. Karpacz, Na Śnieżkę 16, tel. 75 7619376 www.szkolagorska.com FABRYKA ADRENALINY – Tor Jazdy Quadów: 10% Na ofertę firmy, m.in. wypożyczanie qua­ dów. Karpacz, Obrońców Pokoju 6 tel. 502 418751 www.quadylodz.pl Centrum Rekreacji i Sportu KOLOROWA: 10% Na Letni Tor Saneczkowy i całoroczną zjeż­ dżalnię (Alpejski Tor Bobslejowy). Karpacz, Parkowa 10, tel. 75 7619098 www.kolorowa.pl Family Tennis Camp – Korty Tenisowe: 10% Na korty tenisowe. Karpacz, Ściegny 119 tel. 75 7618378 www.teniscalyrok.pl BIGO Paintball: 10% Na sprzęt i pole do paintballa. Lubin, Kłopotów 12, tel. 693 286224 www.paintballsklep.pl SZKOŁA LATANIA: 10% Na szkolenia paralotniowe oraz na loty pa­ sażerskie na paralotni. Sobótka, Lotnisko – Mirosławice tel. 601 710522 www.paragliding.com.pl

dolnośląskie

Wrocław, Wrocławczyka 40/1 tel. 71 3229041 www.estetica.wroc.pl

dolnośląskie

SPORTY ZIMOWE WINTER SPORTS wyciągi narciarskie Wyciąg Narciarski: 10% Na karnety zjazdowe. Karpacz, Obrońców Pokoju/Wilcza

127


Jelenia Góra

Karpacz

dolnośląskie

wypożyczalnie sprzętu SPORT SZOPA: 10% Na wypożyczanie sprzętu zimowego. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 38/1 tel. 75 7132190 www.snowboards.com.pl Wypożyczalnia Sprzętu Narciarskiego w Karpaczu: 10% Na wypożyczanie sprzętu narciarskiego. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 81, vis-a-vis stacji Orlen, tel. 511 506818 BAMBINO SKI: 10% Na wypożyczanie nart i naukę jazdy na nartach. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 53A tel. 75 7618289 Wypożyczalnia Sprzętu Zimowego: 10% Na wypożyczanie sprzętu. Karpacz, Obrońców Pokoju/Wilcza MSPORT: 10% Na wypożyczanie i serwis sprzętu narciar­ skiego. Lubin, Kisielewskiego 21, tel. 76 7464498 www.msport.pl CENTRUM ŚNIEŻNIK: 10% Na wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Czynne 15.XII–31.III. Sienna 4, gm. Stronie Śląskie, obok kolei linowej w Ośrodku „Czarna Góra”, tel. 74 8130909 www.snieznik.omega.pl Wypożyczalnia Sprzętu: 10% Na wypożyczanie sprzętu, serwis, noclegi w pokojach gościnnych i pole namiotowe. Szklarska Poręba, Gimnazjalna 5 tel. 75 7173062 ADAM-SKI: 10% Na wypożyczanie sprzętu narciarskiego. Zieleniec 66, tel. 74 8660425 www.adam-ski.zieleniec.pl

sporty zimowe – inne BAMBINO SKI: 10% Na naukę jazdy na nartach. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 53A tel. 75 7618289 CENTRUM ŚNIEŻNIK: 10% Na wypożyczanie sprzętu sportowego: wio­­ sną, latem i jesienią – rowery górskie i trek­ kingowe, zimą – sprzęt narciarski i snowbo­ ardowy; na kursy narciarskie i snowboardowe (15.XII–31.III). www.snieznik.omega.pl Międzygórze, Wojska Polskiego 6 Sienna 4, obok kolei linowej w Ośrodku „Czarna Góra”, tel. 74 8130909 BARA-GOOL-SPORT: 5% Na serwis nart. Każdy posiadacz Karty EU­ RO 26 otrzymuje kartę stałego klienta. Wrocław, Reja 24B, tel. 71 3213460 SIGN-X Centrum Szkolenia Snow & Ski & Kite: 5% Na wyjazdowe kursy snowboardowe, odby­ wające się w Zieleńcu oraz w austriackich i włoskich Alpach. Wrocław, Szczytnicka 28, tel. 604 615856 www.signx.pl

Szkoła Sportów Zimowych i Wodnych LE-SKI: 10%

128

Wrocław

Na szkolenia narciarskie i żeglarskie. Szkoła działa 26.XII–31.III. Zieleniec, tel. 601 582831 szkoła 603 313133 www.le-ski.pl Szkoła Narciarska ADAM-SKI: 10% Na naukę jazdy na nartach. Zieleniec 66, tel. 74 8660425 www.adam-ski.zieleniec.pl

PODRÓŻE I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podróży BP GROMAD: 10% Na usługi. Chojnów, Rynek 24, tel. 76 8188591 MARTOUR Karkonoskie Biuro Podróży: 3–5% Na ofertę biura oraz „Extremalny kanion w Karpaczu”. Jelenia Góra, Druciana 2 tel. 75 6422700, 7523478 www.extremalnykanion.pl BP TOP TRAVEL: 5% Na usługi. Jelenia Góra, Konopnickiej 5 tel. 75 7646282, 7646283 BT ŚNIEŻKA: 3% Na usługi turystyczne, noclegi, wycieczki etc. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 33/1A tel. 75 7616414 www.btsniezka.com.pl BT KARPACZ: 5% Na rezerwację noclegów, przewodników, wczasy. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52 tel. 75 7619547 www.btkarpacz.com.pl AT POLKĄTY: 5% Na obozy, kolonie, imprezy okolicznościowe organizowane przez agencję. Kąty Wrocławskie, 1 Maja 58 tel. 71 7814937 www.polkaty.pl BP WAKACJEDLACIEBIE.COM.PL: 3–15% Do 15% na bilety autokarowe, 3% na im­ prezy własne, 10 zł upustu na opłaty trans­ akcyjne przy zakupie biletów lotniczych. Nie dotyczy innych promocji. Legnica, Libana 5, tel. 76 8629571 www.wakacjedlaciebie.com.pl BP EURO TOUR: 5% Na usługi. Legnica, Nowy Świat 32, tel. 76 8565772 Spółdzielnia Turystyczna TURYSTA: 10% Na przewóz autokarowy na trasie Polska– Grecja–Polska. Wałbrzych, Mickiewicza 28 tel. 74 8424331, 8434488 www.turysta.walbrzych.pl JOLKA: 3% Na wczasy krajowe, zagraniczne oraz obozy młodzieżowe. Wałbrzych, Moniuszki 17 tel. 74 6660344, 8433984 BP SCOUT TOUR: 7% Na imprezy własne biura, sprzęt turystyczny firm Jansport i Bergson, kursy wychowaw­ ców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wrocław, al. Kasprowicza 104 tel. 71 3260090 www.scout.com.pl

BP TVK: 10% Na wczasy, wycieczki, wyjazdy młodzieżowe (przewodnik turystyczny gratis) i transport osobowy busami. Wrocław, Kazimierza Wielkiego 47 tel. 71 3725208 BP PROMOTION: 5% Na usługi. Wrocław, Podwale 62 tel. 71 3435315, 3418759 www.promotion.com.pl BP METRO: 5% Na wczasy, kolonie, wycieczki krajowe i za­ graniczne, obozy studenckie (Chorwacja, Hiszpania, Grecja). Wrocław, Powstańców Śląskich 56A/4 tel. 71 7805801, 3426106 www.bpmetro.pl BP ORKA TOUR: 5% Na imprezy własne oraz na pośrednictwo paszportowe. Wrocław, Racławicka 2-4, tel. 71 3333030 www.orkatour.pl EURO TRAVEL Group: 5% Na ofertę Young Travel & Adventure (obej­ mującą również oferty last minute, first mi­ nute i inne promocje). Wrocław, Świdnicka 26, tel. 71 7966679 www.youngtravel.pl

BP NATURA TOUR: 10–25% Na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowiązuje pod warunkiem za­ kupu miejsca nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w obiekcie. Wrocław, Piłsudskiego 37, tel. 71 7171570 www.naturatour.pl

transport Licencjonowany Transport Osób R. NOWIK: 10% Na usługi firmy. Busy 8–14-os. na dowol­ nych trasach. Karpacz, Konstytucji 3 Maja 7A tel. 601 565815 AGA-TUR: 10% Na międzynarodowe przejazdy autokarowe firmy AGA-TUR na trasie Polska–Anglia–Pol­ ska. Legnica, Rynek 18, tel. 76 8565481 GLOBAL TRANS: 10%

Dla posiadaczy do 26 lat. Na usługi. Nowa Ruda, Radkowska 8G tel. 74 8730047 www.globaltrans.pl

DOMINO-TAXI 71 9625: 25% Na terenie Wrocławia. Wrocław, tel. 71 9625 POLBUS PKS Wrocław: 20% Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Wrocław, Kościuszki 135, tel. 71 3467500


INTERCARS INTERNATIONAL FRANCE: 10% Na bilety INTERCARS kupowane w biurach INTERCARS. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Wrocław, Sucha 2, Dw. PKS tel. 71 3467531 www.intercars.pl

ORBIS TRANSPORT: 10%

Dla posiadaczy do 26 lat.

Na międzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Szczegóły i trasy w czę­ ści Podróżuj taniej z Kartą. Bilety dostępne w ponad 1400 biurach w kraju i za granicą. Najbliższy punkt sprzedaży można znaleźć na www.interbus.pl

3% na bilety promowe IRISH FERRIES do

Irlandii. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Aktualna lista biur agencyj­ nych PETPOLONII, w których można uzy­ skać zniżkę na www.promy.pl. Obowiązuje również przy rezerwacji online. info@promy.pl, www.promy.pl

Poniższe biura udzielają 5% zniżki na bilety promowe POLFERRIES. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. www.polferries.pl CENTRUM PODRÓŻY Dzierżoniów, Rynek 3, tel. 74 8310976 Głogów, pl. 1000-lecia 23 tel. 76 8335921 AMIGO HOLDING Jelenia Góra, Konopnickiej 1 tel. 75 7534320 AMIGOS B.B. Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 56 tel. 75 7532601 GIECEWICZ TRAVEL Kłodzko, Grottgera 1, tel. 74 8673978 BIURO PODRÓŻY Legnica, Wrocławska 10/18 BP TU i TAM Lubin, Odrodzenia 3A, tel. 76 8461802 BIURO PODRÓŻY Świdnica, Rynek 31, tel. 74 8522674 BIURO PODRÓŻY Wałbrzych, Słowackiego 16 tel. 74 8422443 ORBIS TRAVEL Wrocław, Rynek 29, tel. 71 3433371 POLFERRIES Wrocław, Wita Stwosza 28 tel. 71 3444137

Specjalne ceny dla posiadaczy Karty

na rejsy „Weekend na morzu”, „Szwecja w jeden dzień”, „Krótki urlop w Szwecji”. Szczegóły i lista biur sprzedaży na: www.stenaline.pl/euro26

Poniższe biuro udziela 5% na bilety promo­ we UNITY LINE. Szczegóły i trasy w części Podróżuj taniej z Kartą. Więcej biur agencyj­ nych, w których można uzyskać zniżkę na www.unityline.pl MORSKIE BIURO PODRÓŻY Wrocław, Wita Stwosza 28

Biuro Sprzedaży i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegóły w części Podróżuj taniej z Kartą. Wrocław, Piłsudskiego 36, tel. 71 3425151 www.lot.com

wypożyczalnie ANKORA Yachting: 5% Na czarter jachtów żaglowych. Rezerwacja online. Wrocław, Lądecka 8, tel. 71 3361294 www.ankora-yachting.com www.czarter-z-rabatem.pl

AVIS Rent-a-car: 3–10% Na wynajem samochodów. Szczegóły w czę­ ści Podróżuj taniej z Kartą. Wrocław, Piłsudskiego 49-57, Scandic Ho­ tel, tel. 71 3723567 www.avis.pl

EUROPCAR: 10% Na wynajem samochodów. Szczegóły w czę­ ści Podróżuj taniej z Kartą. www.europcar.pl Wrocław, Skarżyńskiego 36, Lotnisko tel. 71 3581291

dolnośląskie

RADIO TAXI 196 22: 15% Od cennika w taksówkach. Na zamówienie telefoniczne i z postoju. Wrocław, Odrzańska 11/12, tel. 96 22 www.ztp.pl

dolnośląskie

129

10_dolnosl  
10_dolnosl  

woj. dolnoslaskie

Advertisement