Page 1

Maandag t/m Vrijdag om 10uur, 15uur & 19:30uur

M IJN G E LE G E N H E I D Bulletin Wekelijks 2° Editie - 2013 Gratis Uitreiking

Wekelijks Schema

MAANDAG I OM 10u, 15u & 19:30u

Leer de meest effectieve manier om de financiële moeilijkheden te overwinnen, zoals werkloosheid, schulden en mislukking op de arbeidsmarkt.

WOENSDAG I OM 10u, 15u & 19:30u

De beste manier om de innerlijke balans te krijgen gaat door te weten wat te doen om te kalmeren.

VRIJDAG I OM 10u, 15u & 19:30u

De innerlijke onrust is vaak het gevolg van een negatieve energie die zich manifesteert door nachtmerries, slapeloosheid of algemene malaise. Overwint al deze problemen door middel van een bijeenkomst gericht op het reinigen van de geest.

Brussel • Anderlecht • Antwerpen I & II • Gent • Luik • Aalst • Charleroy

DINSDAG I OM 10u, 15u & 19:30u

Verslaan van ziekte, pijn of aanhoudende gezondheidsproblemen is geen utopie, maar het resultaat van een echt plan om te overwinnen.

Helpt mensen een nieuwe begin te maken!

DONDERDAG I OM 10u, 15u & 19:30u

We bidden voor alle families en bieden counseling aan om een gelukkige familie te vormen.

Het noodzakelijk om stappen van geloof...

ZATERDAG I LIEFDESTHERAPIE OM 17u Onderwijs en counseling speciaal gericht op het liefdesleven.

De armen en voeten van Geloof

ZONDAG I OM 08uur & 10uur

Toen Mozes de staf ophief, begon de wind te waaien en scheidde hij de wateren van de Rode Zee. Israël stak de Zee door op droge grond; Maar toen de staf omlaag kwam, keerden de wateren terug en bedekten zij het Egyptische leger (zie Exodus 14:26-28). Dit definieerde de Israëlische bevrijding van de Egyptische slavernij. Bij het oversteken van de Rivier Jordaan waren het niet de armen van geloof van Jozua die het wonder verrichten, maar zijn gehoorzame voeten samen met de voeten van het gehele volk van Israël. Tijdens deze doortocht nam Israël het Beloofde Land in bezit. Dit wil zeggen dat het niet genoeg is voor de christen om vrij te zijn van de slavernij van de zonde; Het is noodzakelijk om de woestijn van

Ontvang begeleiding om elk gebied van uw leven op de eerste dag van de week en laat alle anderen succesvol worden.

*Gent & Aalst gebed om 19u

Adressen ANTWERPEN I Carnostraat, 15 2060 Antwerpen

LUIK Bld. van Sauveniere, 107 4000 Luik

Tel.: 03.227.31.01

Tel.: 04.250.27.96

GENT Dendermondsesteenweg, 57A 9000 Gent Damport

ANDERLECHT Lambert Crickxstraat, 3 1070 Anderlecht

AALST Dendermondsesteenweg, 52 9300 Aalst

ANTWERPEN II Lange Winkelhaakstraat, 23 2060 Antwerpen

Tel.: 09.327.07.40

BRUSSEL

Waversesteenweg, 31a Elsene 1050 Tel.: 02.520.32.00

Tel.: 03.475.01.77

CHARLEROY

Bld. Joseph Tirou, 53 6000 Charleroy

GSM: 0475.86.08.93

Speciale Werk elke Zaterdag om 15u

Niet op de openbare weg gooien!

GSM: 0475.86.08.93

Tel.: 02.523.14.61

ellende achter te laten en naar voren te trekken om zijn Beloofde Land in bezit te nemen. Bij elke verovering is het noodzakelijk om stappen van geloof te ondernemen. Het Beloofde Land heeft te maken met alle beloftes die door de HEER gemaakt werden in Zijn Woord; Bovenal het in bezit nemen van het Eeuwige Leven. De stappen van geloof vereisen offers; Offers van gehoorzaamheid aan het Woord van God; De stappen van geloof vereisen dat de voeten nat gemaakt worden voordat men naar voren trekt. De stappen van geloof vereisen offers. De vervulling van de Profetieën zijn afhankelijk van gehoorzaamheid aan het Woord van God.


Zo Was Ik...

24 uur te leven!

Grace Fidele Ngomooh Ndjock heeft haar gehele leven in Kameroen, haar geboorteland, gewoond, tot de dag dat zij werd gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Deze soort kwaadaardige tumor komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar.Volgens een instituut dat zich bezighoudt met kanker, zorgt deze tumor voor problemen met slikken, het verlies van gewicht (het resultaat van onvoldoende voeding), pijn in de borstkas (wat niet gekoppeld is aan het eten) en andere complicaties. Dat vond met Grace plaats. Ook al had zij de hulp van haar familie, die bijeenkwam om een oplossing voor haar probleem te vinden, verergerde haar situatie telkens. Gedurende 3 maanden zat zij in een coma, woog nog maar 32 kilo en was haar lichaam bedekt met wondjes. De artsen riepen haar familieleden en zeiden tegen hun om zich op het ergste voor te bereiden, omdat zij al alles hadden gedaan wat zij konden. Volgens hun restte haar nog weinig tijd om te leven – ongeveer 24 uur. Kijk echter wat het geloof kan verrichten, in het leven van degenen die geloven, wanneer het, gebaseerd op de juiste Persoon, de Here Jezus, in praktijk wordt gezet. “Mijn gezondheidssituatie werd elke dag erger, dus werd er in oktober 2012 door de medische staf besloten dat ik opgenomen moest worden. Dat vond onmiddellijk plaats, omdat ik niets meer kon eten en niet meer normaal kon ademhalen. In het ziekenhuis begon ik met de chemotherapiebehandeling en, na de tweede dosis, raakte ik in een coma terecht. Iedereen

Boodschap van geloof

TWIJFELS OVER DE CAMPAGNE VAN ISRAËL verwachtte al dat ik dood zou gaan, maar één van mijn dochters, die de UKKG bijwoont, nam gebruik van een campagne die op dat moment plaatsvond in de kerk: de Campagne van Israël. Zij ging vastbesloten het altaar op om de situatie te veranderen en offerde alles wat zij bezat. Een paar uren na het offer van mijn dochter op het altaar, ontwaakte ik uit de coma. Toen mijn dochter naar het ziekenhuis terugkeerde, was ik al wakker en begon ik, tot de verbazing van allen, te herstellen. Ik bleef nog 1 maand opgenomen, zodat ik kon aansterken. Elke dag werd mijn situatie steeds beter. De kanker die zich door mijn gehele lichaam had verspreid verdween en vandaag de dag ben ik genezen. NuIk verliet het ziekenhuis en ging naar de UKKG om God te danken voor het wonder dat Hij in mijn leven verrichtte en nu heb ik mijn leven aan Jezus overgegeven. Gedurende 2 maanden neem ik nu wekelijks deel aan de diensten van de UKKG. Dank u, mijn God, voor het wonder dat U in mijn leven heb verricht!” Grace Fidele Ngomooh Ndjock

EINDELIJK GELUKKIG In mijn famillie was het normaal dat de vrouwen allemaal mislukte relaties hadden. Het leek wél op een patroon dat zich herhaalde. Mijn oma had een mislukte relatie, mijn tantes hadden dat ook en zelfs mijn eigen moeder kon haar relatie

niet stand houden. Ik dacht dat het bij mij niet zou gebeuren, maar toen ik relaties kreeg, gebeurde hetzelfde ook bij mij. Toen er in de UKKG werd gesproken over de Campagne van Israël, zag ik dat als mijn gelegenheid om een gezegend huwelijk te veroveren. Ik gebruikte mijn gehele kracht en plaatste mijn volledige vertrouwen en geloof in God. Het resultaat is dat ik de eerste vrouw van mijn familie ben die nu gelukkig getrouwd is met een leuke man en 2 kinderen. Rudaline Muniunga

NB: de UKKR beweert geen mensen te kunnen genezen, maar gelooft dat God dat kan. Volg ALTIJD uw dokters advies op!

Toen ik de boodschap “Twijfels over de tiende” schreef, ontving ik ook veel vragen over de Campagne van Israël. Omdat wij begonnen zijn met de campagne, besloot ik om een beetje hierover te praten. De twijfels en vragen die mensen mij hebben gestuurd zijn veel: - Is het verkeerd om een spaarrekening te hebben? Ik heb geen spaarrekening geopend, omdat ik alles wat daarop staat zal moeten offeren wanneer er een Campagne aangekondigd wordt… - Ik wil een auto kopen, maar als de Campagne komt dan zal ik hem moeten verkopen en alles geven, dus waarom zou ik dan een auto kopen? - Hoe kan ik mijn eigen huis kopen als ik niet eens in staat ben om de aanbetaling bijeen te brengen? Ik verzamel wat geld, maar zodra de Campagne er is moet ik alles geven… Ligt het aan mij of heeft u ook het gevoel dat deze mensen de Campagne van Israël als een last zien en niet als een gelegenheid om hun dromen te bereiken? Hoe dan ook, ik geloof dat alles samenvalt onder de meest gestelde vraag: “Als ik alles zoals de pastor predik geef, hoe zal ik dan ooit iets kunnen hebben?” Mijn persoonlijke conclusie is het volgende: iemand die alles geeft bij elke campagne zal nooit in staat zijn om iets te bereiken. Ik kan u bijna horen vragen:“Maar heeft de pastor het dan verkeerd om alles te vragen?” Hier volgt nog een

persoonlijke conclusie: nee, de pastor heeft het niet verkeerd, maar wie denkt dat hij om de 6 maanden alles moet geven, heeft de Campagne van Israël op een verkeerde manier bekeken. De grote vraag hier is om te achterhalen wat dat alles precies is. Het alles waar de campagne naar verwijst, is niet alles wat u bezit: uw salaris, spaarrekening, plus uw auto, uw huis, uw kleren en alle waardevolle dingen die u bezit.Wat u dient te geven is ALLES WAT GOD U VRAAGT en niet alles wat u heeft (ook niet alles wat u denkt dat u moet geven). Ik geloof dat u bij elke campagne uw pastor in de kerk hebt horen zeggen “luister naar de stem van God en kijk naar wat Hij van elke persoon wil”. Dat is de kwestie van deze situatie en hetgeen dat velen helaas niet begrijpen. Denk met mij mee: als de pastor zegt dat u dient te weten wat God van u wil, dan houdt dat in dat God degene is die uw offer zal vragen en niet de pastor. Als u naar de stem van God luister en weet wat Hij wil, dan dient u in dat geval wel 100% te geven van wat Hij u vraagt. Maak dus, tijdens deze campagne die wij nu houden, de moeite om naar de stem van God te luisteren en zich door niets en niemand te laten leiden.Volgende week zal ik praten over hoe u kunt weten of u wel of niet naar de stem van God luistert.

7° DAG 01/12/2013

8° DAG 02/12/2013

9° DAG 03/12/2013

10° DAG 04/12/2013

11° DAG 05/12/2013

12° DAG 06/12/2013

13° DAG 07/12/2013

14° DAG 08/12/2013

15° DAG 09/12/2013

16° DAG 10/12/2013

17° DAG 11/12/2013

18° DAG 12/12/2013

19° DAG 13/12/2013

20° DAG 14/12/2013

21° DAG 15/12/2013

ZONDAG 15 DECEMBER OM 08uur & 10uur

2° editie hl  
2° editie hl