Page 1

Eurazine

Eurasier Club BelgiĂŤ Jaargang 4 editie 2/2008


2

Bestuurs- en Commissieleden Voorzitter + fok

Secretaris + fok + IFEZ

Mevr Miek Scheepers

Dhr Carl Smeyers

Wijgmaalsesteenweg 74 a

Solferinostraat 12

3150 Wakkerzeel (Haacht)

2040 Berendrecht

tel 016 / 60 12 47

tel 03 / 568 12 39

miek.scheepers@skynet.be

carl.smeyers@telenet.be

Penningmeester

Bestuurslid + fok

Mevr Annie Simons

Mevr Karien de Hulster

Kerkeland 4

Kijkuit 15

2550 Kontich

NL-4571 PE Axel

tel 03 / 457 70 00

tel 0031 / 114 / 65 06 02

danny.kerschkamp@telenet.be

karien.dieleman@wanadoo.nl

Bestuurslid + Eindredactie Clubblad

Commissielid + info + redactie +

Mevr Debbie Bouhuijs

puppybemiddeling Mevr Karine Smeyers

Sint-Franciscusplein 20

Solferinostraat 12

2170 Merksem

2040 Berendrecht

tel 0477 / 85 76 96

tel 03 / 568 12 39

koen.bosschaerts@telenet.be

karine.smeyers@eurasier.be

Commissielid

Commissielid

Dhr Koen Bosschaerts

Dhr Pascal Bourry

Sint-Franciscusplein 20

Wijgmaalsesteenweg 74 a

2170 Merksem

3150 Wakkerzeel (Haacht)

tel 0477 / 43 99 97

tel 016 / 60 12 47

koen.bosschaerts@telenet.be

pascal.bourry@skynet.be

Foto titelblad : Baikie von Blausteinsee


3

Inhoudsopgave

2

Bestuursgegevens

3

Inhoudsopgave

4

Advertenties Eurazine / Lidgelden ECB

5

Woord van de Voorzitster

6

Dagboek van Dee :

8

Notulen Algemene ledenvergadering 2008

9

Activiteitenkalender

10

Nieuwe Leden / Familie berichten

12

Alexa en haar puppy’s

13

Vakantiehuis te huur in de Bourgogne ( Frankrijk )

14

Foto’s

16

Kynologisch weekeinde Butgenbach

18

Vakantie in Frankrijk met uw Eurasier

20

Hulp gevraagd

20

Medisch: Pancreas-insufficiëntie

23

Tentoonstellingskalender Belgie en buitenland

Sluitingsdata kopie Clubblad Wilt u tekst en/of foto’s insturen, hou dan rekening met de volgende data: Editie

verschijnt ongeveer

binnenleveren voor

3 / 2008

september 2008

30 juli 2008

4 / 2008

december 2008

30 oktober 2008

1 / 2009

februari 2009

15 januari 2009

2 / 2009

mei 2009

15 april 2009 De redactie.

Redactie en bestuur aanvaarden geen enkele verantwoording voor geplaatste stukken van leden en of onjuistheden in advertenties


4

Advertenties Eurazine Advertentieprijzen werden vastgelegd op: Tarieven :

Tarieven Leden :

Kaft buitenzijde :

100,00 €

Kaft binnenzijde :

75,00 €

Middenblad :

75,00 €

Elders hele pag. :

50,00 €

Elders halve pag. :

30,00 €

Elders hele pag; :

30,00 €

Elders halve pag. :

20,00 €

Tarieven per jaar ( 4 publicaties ) voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.

Lidgelden Eurasier Club België Lidgelden: De Lidgelden zijn:

30,00 €

voor een hoofdlid

10,00 €

voor een gezinslid

10,00 €

eenmalig inschrijvingsgeld

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer: E.C.B. 733-0236294-32 Voor buitenlandse betalingen: IBAN: BE90 7330 2362 9432

BIC: KREDBEBB


5

Woord van de Voorzitter

Beste Eurasiervrienden, ‘t Is LENTE! Toch alvast volgens de kalender…want terwijl ik dit voorwoordje zit te schrijven, valt de sneeuw met volle vlokken naar omlaag. De kachel doet ondertussen goed haar werk en de wandeling met hondjes lief is beperkt gebleven tot de ‘hoogstnoodzakelijke boodschappen’. Dus met alle plezier blik ik even vooruit naar de maand mei wanneer deze Eurazine in jullie postbus valt.... Een ‘zonnig’ clubblaadje met de nodige verslagjes over voorbije wandelingen en het ‘lijvige’ verslag van de algemene ledenvergadering. Een ‘zonnig’ clubblaadje met de nodige uitnodigingen voor komende activiteiten: de picknick, onze jaarlijkse barbecue en natuurlijk zeker niet te missen: de zee-hondenwandeling in De Haan staan alvast op de menu. In een vorige Eurazine brachten we jullie reeds op de hoogte van ons lidmaatschap bij de IFEZ. Regelmatig zullen we jullie ook informeren van wat er zoals gebeurt binnen de IFEZ. Het grote voordeel van zo’n internationale samenwerking is uiteraard dat er mogelijkheden kunnen gecreëerd worden om gezondheidsproblemen die sowieso inherent zijn aan het fokken van honden te laten onderzoeken. Maar HET grote nieuws dat we in de meimaand hopelijk aan al onze leden kunnen vertellen, is dat het eerste E.C.B. nestje is geboren. We houden onze leden hier zeker van op de hoogte, maar zoals ik in het begin al zei: het is vooruitblikken, nog een beetje ‘vlokjes-dik’ kijken en hopen dat de natuur goed haar werk heeft gedaan. Ik wens jullie heel veel leesplezier en heel veel zonnige ‘lente-momenten’ voor baasje en beestje.

Jullie voorzitster Miek Scheepers


Dagboek van Dee: Fobiekes

6

“’Onze Dee is weer in dromenland. Ziet eens hoe schattig hij met zijn pootjes slaat…. En zie zijn tongske…hoe lief!!!!’ Baaske weet niet dat wanneer ik met heel mijn bodyke lig te shaken, ik mijn ergste angsten aan het herbeleven ben. Weten jullie dat ik fobieën heb????? Eén van mijn fobieën is De AGILITY-FOBIE! ‘k begin al te draaien als ik het woord ‘agility’ nog maar hoor. Het begon nochtans leuk… Als kleine pup mocht ik samen met baaske naar de hondenschool: “Het Martin GaussTrainingscentrum”. THE place to be for a Happy Doggy! Laat me nie lachen! ‘k zat samen in een groepje met Swiffer en Pruts. Swiffer was ne rare paté, zulle. Ne lange saucis met korte pootjes die af en toe over zijn eigen oren struikelde. Pruts was ne korte, dikke met een platte neus die net hetzelfde knorde als de varkens op de kinderboerderij. Ik was de grootste van de drie. ‘De mooiste’, zei mijn baaske. ‘De enthousiaste’, zei het baaske van Swiffer. ‘De intelligentste’, zei de Jos, de trainer… ‘k voelde mij super….de eerste 15 minuten. De laatste drie kwartier waren doffe ellende! Zigzaggend lopen tussen paaltjes…alle paaltjes om… de Pruts ‘Beetje een lomp gewicht, hé!!!!’, riep de Jos. En dat vonden ze natuuuuuurlijk allemaal wreed grappig. Dan moesten we door een lange stoffen buis lopen. ‘k heb mijne snoet er eens ingestoken, maar daaaaaaaar ging ik wel niet door, zulle. ‘Ge zult er eerst zelf eens moeten doorkruipen, Miek, en dan volgt uwe held wel’, hoorde ik de Jos bulderen van het lachen. Maar het ergste moest nog komen: lopen over een smal plankske… 1 METER BOVEN de grond…zonder beveiliging!!!!! Swiffer sweefde erover, zelfs Miss Piggy bracht het er knorrend heelhuids vanaf. En ikke…mijn heel lijfke blokkeerde, kon niet meer vooruit, kon niet meer achteruit. ’t Is niks, zei de Jos, we zetten het plankske op 10 cm. Maar ’t was gedaan, fautu, finitto,…foerd, dacht ik bij mezelf. Ne afgang van jewelste! We zijn niet meer naar de hondenschool geweest. ‘Agility da’s niks voor onze Dee’, zei baaske verontschuldigend tegen iedereen. Maar mijn ergste fobie is de ‘STOOMSTRIJKIJZERFOBIE’.


7

Dagboek van Dee: Fobiekes

‘k weet wat jullie grote mensen denken: ‘Dat h’m nu schrik heeft van ne stofzuiger of vuurwerk….oké…maar van een stoomstrijkijzer???????’ Mijn ervaring met HET DING was nochtans verschrikkelijk. Baaske heeft de vreselijke gewoonte wanneer het mooi weer is om te strijken VOOR het open schuifraam. En zo is het gebeurd: baaske VOOR het open raam aan het strijken, mama Babs hoort iets op straat en crosst LANGS de strijkplank naar buiten, ikke…weet nie goe wat er gebeurt en cross ONDER de strijkplank mijn moeder achterna. BOEM, PATAT, strijkplank ondersteboven, stopcontact uit de muur, STOOMSTRIJKIJZER rond mijne nek….HEET! HEET! Hete Dee maar crossen door de tuin met HET DING rond zijn nekske. Baaske kwaad en maar brullen van ‘Kom Hier, Hier DEEEEEE…!!!!!’ Afin, heel veel tumult op korte tijd, strijkplank kapot, stoomstrijkijzer om zeep, stopcontact hing uit de muur en mijn nekske deed wréééd veel zeer. Baaske heeft me wel goed verzorgd achteraf, Pascal maar zagen over de kosten… “Ziet een hoe schattig h’m weer aan het dromen is….” Ze zouden eens moeten weten! Den Dee

De Swiffer

het stoomstrijkijzer


Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING E.C.B. OP 16 MAART 2008

Aanwezig: Afgemeld:

12 Leden, waarvan 12 stemgerechtigd. Mevr. D. Bouhuijs & Dhr K. Bosschaerts Dhr. R. van den Berg & Mevr. S. Castien 1. Opening vergadering: De voorzitter opent om 13.00 u de ALV en heet iedereen welkom. 2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 11/03/2007: De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2007: De secretaris brengt het jaarverslag, dit wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 4. Ontheffing secretaris: De secretaris krijgt ontheffing voor zijn taken. 5. Voorziene activiteiten 2008: Zie bijliggend overzicht. (Activiteitenkalender) 6. Verslag Kascontroleurs: De kascontroleurs lezen hun verslag voor, en verlenen decharge aan de penningmeester. 7. Financieel verslag 2007: De penningmeester brengt het financiĂŤle verslag, dit wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 8. Begroting 2008 De penningmeester brengt de begroting, deze wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Er wordt gevraagd wat er door het bestuur met het saldo gepland wordt. Het bestuur ziet een bedrag in kas gelijk aan een jaarbudget als gezond, met het resterende bedrag worden voorlopig eenmalige projecten gepland voor het ras en de leden. 9. Ontheffing Penningmeester: De penningmeester krijgt ontheffing voor zijn taken. 10. Benoeming nieuwe Kascontroleurs 2008: Effectief: Dhr. Joop Dieleman en Mevr. Cilia van de Poel. Reserve: Dhr. Michel Pellaers en Dhr. Jacky Roosenbroeck. 11. Binnengekomen stukken en mededelingen: Geboortebericht van een Dochter bij Fam. van der Borght - De Roy. Overlijdensbericht Joyca Tuitantia-Eurasia. 12. Rondvraag: Mevr. Rossow feliciteert het bestuur, via Dhr. en Mevr. Pellaers, voor de goed voorbereide presentatie op de Laatste IFEZ vergadering. 12. Ontlasting der beheerders: De bestuursleden krijgen ontheffing voor hun taken. 13. Verkiezing Bestuursleden: Een Kiescommissie wordt samengesteld: Mevr. Verlinden , Mevr. Pellaers , Dhr. Bourry Periodiek aftredend en herverkiesbaar: Mevr. Miek Scheepers Zij wordt herverkozen met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen blanco. Periodiek aftredend en herverkiesbaar: Mevr. Karien Dieleman-de Hulster Hij wordt herverkozen met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen blanco. 14. Sluiting vergadering: De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten om 14.00 u.

8


9

Aktiviteiten kalender ECB

Datum

Activiteit

Plaats

27 / 04 / 2008

Wandeling

Essene

01 / 05 / 2008

1 mei Hondenwandeling

Eksel

14 / 06 / 2008

Pic nic

Hulst (Nl)

31 / 08 / 2008

Barbecue

Axel (Nl)

28 / 09 / 2008

Zeehondenwandeling

De Haan

12 / 10 / 2008

Wandeling

Kempen

15 / 11 / 2008

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2009

Wandeling

Berendrecht

xx / 02 / 2009

Kynologisch Weekend

Nieuwpoort

xx / 03 / 2009

Algemenen ledenvergadering

?

Website

www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeĂŤn of voelt hij/zij zich geroepen om een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.


10

Nieuwe Leden Simons Liliane

van Neuten Marc

Portier Dirk

Ongenae Nadia

Delanoy Reinhilde Smets Bram

Beys Sara

Van den Bosch Paul

Michiels Diane

Dek- en geboorteberichten Dekbericht :05/03/2008: Alexa Vom Rosenzauber x Benny Von Den Wolfswiesen Geboortebericht: 05/05/2008: 6 puppy’s; 4 x R / 2 x T We verwelkomen het eerste ECB nestje !!!! Proficiat !

Familie berichten Wij wensen Tim en Joke van harte proficiat met hun prinsesje Line. Welkom aan ons jongste lid !!


11

Familie berichten

Dierenliefde is een wonder, Onze vriendschap was bijzonder. Je was een trouwe kameraad Die haar sporen achterlaat. De vreugde die wij deelde, neemt niemand ons nog af. Tot ons groot verdriet is op 15 mei 2008 Bobo (Bonnie Frisia Eurasia) op ruim 14 jarige leeftijd gestorven. Joop en Karien Dieleman-de Hulster, Kerwin en Sven Larissia, Paquita en Basha


Alexa en haar puppy’s

12


13

Vakantiehuis te huur in Bourgogne (Frankrijk)

EURASIERS WELKOM Gelegen in Decize, in het departement Nievre. Het huis biedt plaats aan 8 personen. Het huis heeft een grote woonkamer ( +/- 50mtr), met open keuken ( incl. inbouwapparatuur) en een terras op het zuiden.

Met een tuin van 2600 m² kunnen de honden uitgebreid ravotten. 4 slaapkamers met uitstekende bedden ( min. 2 m.). De verschillende slaapkamers zijn met smaak ingericht, één slaapkamer heeft zelfs een hemelbed met schommelstoel. De Bourgogne, ook wel het Toscane van Frankrijk genoemd, is een toeristisch interessant gebied ten zuiden van Parijs. Met een relatief korte reistijd vanuit België, 4 uur, vindt u een bijzonder mooie vakantieomgeving met een prima klimaat. Het klimaat is subtropisch, niet te warm en niet te koud ! Heeft u geen zin om te koken, dan vindt u op loopafstand een prima restaurant met een goede kaart. De Eurasier voelt zich in deze omgeving op zijn gemak, er zijn veel mogelijkheden om uitgebreid te wandelen of te spelen. Vanaf 31 mei verhuren wij onze woning voor 795,00 euro per week. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met: Ruud en Sonja van den Berg Tel: 0031/514,54 22 84 E-mail: ruud@rvdb.org


14

Foto’s

Foto’s

-

Foto’s

-

Foto’s

-

Foto’s

-

Foto’s

Ook u heeft ongetwijfeld leuke en mooie foto’s van uw hond! Laat de andere clubleden meegenieten en stuur de foto elektronisch door (via e-mail) naar karine.smeyers@eurasier.be , eventueel begeleid door een verhaal(tje) of anekdote. Vermeld welke gegevens u erbij wenst (naam van de hond, leeftijd, eventueel de fokker, ...) en wellicht staat uw oogappel in een volgende uitgave van het Clubblad. Let op de kopiesluitingsdata op pagina 3.


15

Foto’s

12


Kynologisch WE Butgenbach

16

Hallo allemaal! Ik ben het weer! Alyssa. Hopelijk kennen jullie me nog. Ik kom jullie nog eens een verhaaltje vertellen. In december heb ik de eerste verjaardag van mijn baasje gevierd. Allez voor mij was het toch zijn eerste verjaardag. Voor hem niet natuurlijk. Maar ik had voor de eerste keer al een supercadeau voor hem bedacht. Ik had hem namelijk een weekendje Ardennen cadeau gedaan, via de Eurasiërclub natuurlijk. Ah ja, anders kan een hondje

toch geen weekendje cadeau doen hé. En vrijdag 15 februari 2008 was het dan zover. Voor de eerste keer op vakantie! Joepie! De baasjes hadden ’s vrijdags al verlof genomen op het werk zodat we goed op tijd konden vertrekken. ( Maar goed, want rechtstreeks erheen rijden was natuurlijk weer niet gelukt.) Maar we waren toch nog goed op tijd daar. We kwamen aan bij ons huisje, maar daar was nog geen hond te zien. Gelukkig was Karine wel daar om ons te verwelkomen. De andere hondjes waren al een stukje gaan wandelen. Toen ongeveer iedereen gearriveerd was, konden we gaan tafelen. De mensen dan toch, voor ons stond een lekkere bak brokken klaar op de kamer. Alleen jammer dat de


17

Kynologisch WE Butgenbach

baasjes kaas kregen. Dat had ik eigenlijk ook liever dan mijn brokken. Maar ik ben en blijf een hondje…dus… brokken voor mij. Na nog een traktatie van Djentl, kropen we allemaal op tijd ons bedje in, want we moesten ’s morgens op tijd Ik wou me ’s zaterdags zeker niet overslapen. Ik had opgevangen dan we vandaag wel 2 keer gingen wandelen. Dus ik heb de baasjes ’s morgens een paar keer in hun gezicht gelikt, zodat ze nog eens konden kijken hoe laat het was. Blijkbaar liep mijn biologische klok toch iets voor. Maar een paar likjes later, was het inderdaad tijd om op te staan. Na een stevig ontbijt konden we op pad gaan. Een flinke wandeling in de omgeving deed ons allemaal goed. Ik had al meteen twee vriendinnekes gevonden, waarmee ik mijn beste Duits weer eens kon bovenhalen. Onderweg hebben wij met ons drieën nog wat gespeeld en geravot en zo waren we al snel terug bij ons huisje voor het middagmaal. Daar stond ons nog een aangename verrassing te wachten. Babs en Dee waren met hun baasjes ook nog naar de Ardennen gekomen om te wandelen. En even later kwamen er nog twee hondjes om ons te vergezellen. Een leuke bende dus. En na het eten terug de buiten in natuurlijk. Dit keer voor een fotozoektocht. De baasjes waren erg gemotiveerd, maar hadden toch niet alle foto’s terug kunnen vinden. Maar het was wel mogelijk, dat bewees het winnende koppel. Nogmaals een dikke proficiat voor hen. ’s Avonds was iedereen uitgeteld van de wandeling, dus het was maar stillekes in huis. Maar ik was nog niet moe. Tijdens het eten had ik wat gerust en daarna wou ik nog wat spelen met mijn vriendinnekes. De laatste dag was zondag, dus rustdag. We mochten dan toch uitslapen. En na het eten weer wandelen! Dit keer moesten we eerst een stukje met de auto rijden, om een andere omgeving te verkennen. En natuurlijk hadden Carl en Karine ook hier weer een heel mooie wandeling uitgestippeld. De wandeling was niet zo lang als de dag ervoor, maar toch was ik stikkapot na deze wandeling. Dus na nog een heerlijk middagmaal, gingen wij al redelijk vroeg terug naar huis. Nakaarten over het weekend zat er voor ons niet meer in. Kleine hondjes moeten vroeg naar bed, dus op tijd vertrekken om toch nog op een redelijk uur thuis te zijn. Het was echt een geslaagd weekend met alles erop en eraan. En onderweg naar huis heb ik nog heerlijk gedroomd over alles was ik in dit weekendje heb beleefd. Nog een dikke knuffel aan iedereen. Alyssa.


Vakantie in Frankrijk met uw Eurasier.

18

Huis te huur in Bourgogne, Frankrijk (Eurasiers toegestaan). Wij hebben sinds kort een nieuw gebouwd huis in de Bourgogne. Het ligt in Decize in het departement Nievre. Onze twee Eurasiers voelen zich er nu al helemaal thuis. Logisch, wij hebben een tuin van 2600 meter waar zij uitgebreid kunnen ravotten en op loopafstand kunnen zij heerlijk wandelen met hun baasjes langs het canal van de Loire. Het huis heeft een grote woonkamer (+/- 50 mtr) met open keuken (incl. Inbouwapparatuur) en een terras op het zuiden, 4 slaapkamers met uitstekende bedden (minimaal 2 mtr.). De verschillende slaapkamers zijn met smaak ingericht, een slaapkamer heeft zelfs een hemelbed met schommelstoel. Het huis biedt plaats aan 8 personen. De Bourgogne (ook wel het Toscane van Frankrijk genoemd) is een toeristisch interessant gebied ten zuiden van Parijs, die vaak wordt overgeslagen door de toeristen die op zoek zijn naar de zon in zuid Frankrijk. Dat is jammer, want op relatief korte reistijd vanaf BelgiĂŤ (4 uur) vindt u een bijzonder mooie vakantieomgeving met een prima klimaat. Een deel van de Bourgogne wordt gevormd door de Morvan een bosrijke omgeving op de uitlopers van het Centraal Massief. Hier vindt u steden als Autun en Chateau Chinon en tevens uitgebreide bossen. Een mooie omgeving voor uitgebreide boswandelingen of het genieten van de watersport aan de twee grote meren. Behalve de Morvan zijn er veel diverse toeristische


Vakantie in Frankrijk met uw Eurasier. attracties zoals kastelen en de musea die de verschillende invloeden van de romeinen laten zien. Voor de liefhebbers van grote steden zijn er veel mogelijkheden zoals de hoofdstad van de regio Nevers en diverse andere grote steden. Zelfs de liefhebbers van formule 1 races kunnen hun hart ophalen op het Circuit de Nevers-Magny-Cours. Op het gebied van wijnen heeft de Bourgogne een prima naam, vanuit Decize kunnen verschillende wijngebieden (Sancerre, Pouilly, Beaune) bezocht worden. Op verzoek kunnen wij bemiddelen bij wijnexcursies. Decize is een leuk stadje met alle mogelijke voorzieningen die eens is bezocht door Julius Ceasar. De Eurasier voelt zich in deze omgeving op zijn gemak. Er zijn veel mogelijkheden om uitgebreid te wandelen of te spelen. De Eurasier is een relatief onbekende hond in de Bourgogne, en trekt dan ook de aandacht van de Fransen. Door de honden maakt u gemakkelijk contact met de plaatselijke bevolking. Heeft u geen zin om te koken dan vindt u op loopafstand een prima restaurant met een goede kaart. Het klimaat in de regio is subtropisch. Dat wil zeggen, niet te warm en niet te koud. Vanaf 31 mei verhuren wij onze woning voor 795,00 Euro per week. Als u ge誰nteresseerd bent kunt u contact opnemen met: Ruud en Sonja van den Berg Kromme Warren 68 8539RX Echtenerbrug Tel: 0514-54 22 84 Email: ruud@rvdb.org


HULP GEVRAAGD !!!!!

20

We zijn op zoek naar: leuke, grappige,ontroerende en spontane foto’s van onze eurasiers. Waarvoor: Wel we zouden voor ons 5-jarig bestaan van de club iets leuks willen doen met en voor onze leden. Dus, begin maar te fotograferen en stuur de mooiste foto’s door !!! Bedankt !!!

Pancreas insuffieciëntie Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) is een aandoening van de alvleesklier (Pancreas) die we niet vaak zien bij de hond en de kat. Maar als een hond of kat lijdt aan EPI kan dat grote gevolgen voor patiënt en eigenaar hebben. Omdat deze aandoening op een redelijk simpele manier te diagnosticeren en in veel gevallen redelijk tot goed te behandelen is, vinden we het zeker de moeite waard om deze zeldzame aandoening onder uw aandacht te brengen. FUNCTIE VAN DE PANCREAS De pancreas is een klier die gelegen is direct na de maag, in een bocht van de twaalfvingerige darm. Uitwendig is de pancreas één geheel, maar inwendig bestaat hij uit twee gedeelten: • Endocrien gedeelte: dit deel is verantwoordelijk voor de productie van insuline en glucagon, twee stoffen die verantwoordelijk zijn voor het op peil houden van het bloedsuikergehalte. Verstoringen in deze functie kunnen leiden tot suikerziekte. • Exocrien gedeelte: dit deel is verantwoordelijk voor de productie van allerlei verteringsenzymen: amylase om zetmeel te verteren, lipase om vetten te verteren en trypsine om eiwitten te verteren. Deze enzymen worden in de cellen van de pancreas, de acinaire cellen, opgeslagen en bij het passeren van voedsel door het maagdarmkanaal in de dunne darm aan het voedsel toegevoegd om te helpen bij de vertering. OORZAAK EN SYMPTOMEN Bij EPI werkt, zoals de naam het al zegt, het exocriene gedeelte van de pancreas niet naar behoren. Hierdoor worden er geen of te weinig enzymen aan het voedsel toegevoegd met alle gevolgen van dien voor de vertering van het voedsel. Hierdoor worden er onvoldoende voedingsstoffen opgenomen in het lichaam, waardoor er allerlei tekorten ontstaan.


21

Pancreas insuffieciëntie

De klinische symptomen zijn dan ook: • Verhoogde tot zeer overmatige eetlust (polyfagie); de dieren kunnen de neiging krijgen om ontlasting of vreemde voorwerpen te eten. • Vermageren; soms tot broodmager • Grote hoeveelheden (!), stopverf / grijzig gekleurde ontlasting • Meer tot overmatig veel drinken / veel plassen; met soms, als extra complicatie: suikerziekte. • Chronische diarree • Slechte vachtconditie Bij jonge honden is de meest voorkomende oorzaak van EPI “acinaire atrofie”, hierbij is het exocriene gedeelte van de pancreas nooit goed ontwikkeld. Daarnaast komt het bij de oudere hond voor ten gevolge van een chronische ontsteking van de pancreas. EPI wordt vaker gezien bij de Duitse Herder en er wordt bij dit ras gedacht aan een erfelijke factor. Bij katten zien we EPI nogal eens na een chronische ontsteking van de pancreas, waarbij de acinaire cellen kapot zijn gegaan. DIAGNOSE Als we een hond op basis van de klinische symptomen verdenken van EPI kunnen we de diagnose stellen middels bloedonderzoek: • Trypsine-like Immunoreactivity (TLI): dit is een test die de functie van de exocriene pancreas meet. Het meet de activiteit van het enzym trypsine in het bloed. Bij normale honden wordt een zekere activiteit van dit enzym gemeten. Bij honden met EPI is er geen activiteit, want er wordt geen trypsine geproduceerd. De TLI-testen voor honden en katten verschillen. De test voor honden is in Nederland mogelijk en de resultaten zijn meestal redelijk snel bekend. Voor de test bij katten moeten we nu helaas nog uitwijken naar Texas (VS), waardoor we pas na twee weken de uitslag hebben. Hieraan hebben we in het acute geval van een doodzieke kat dus helemaal niets, we kunnen geen twee weken wachten tot we gaan behandelen! Daarom besluiten we nogal eens om een kat, verdacht van EPI, door te sturen naar een radioloog voor het maken van een echo. Een ervaren radioloog kan in de meeste gevallen zien of er sprake is van een normale of een afwijkende alvleesklier. Al mogen we de diagnose hier nooit 100 procent op stellen, het kan ons wel een aanwijzing geven. Middels ontlastingsonderzoek kunnen we een aanwijzing krijgen voor een slechte vertering. Echter, ook met ontlastingsonderzoek alleen mogen we nooit de diagnose EPI stellen. BEHANDELING • Toevoeging van enzymen in poedervorm aan het voer (Zymoral, pancreaspoeder). De dieren dienen levenslang bij elke maaltijd een dosering enzymen toegevoegd te krijgen. Van belang is dat u een poeder geeft en geen gecoate tabletten, omdat de opname van


Pancreas insuffieciëntie

22

de enzymen door de coating sterk verminderd is. • Voeding: dieren met EPI dienen een goed verteerbaar voer met een laag vet- en vezelgehalte te hebben. Ondanks de kunstmatige toevoeging van enzymen zal de vetvertering bij EPI-patienten minder optimaal zijn dan bij een gezond dier. Daarnaast verminderen vezels de activiteit van de kunstmatige pancreas-enzymen. • Bij ernstig vermagerde dieren kan het nodig zijn om extra vitaminen te geven (vitamine A, B12, D, E en K). • Door chronisch slechte vertering kunnen bepaalde, minder gunstige bacteriën, de overhand krijgen in het darmkanaal. Het kan daarom nodig zijn om een antibioticumkuurtje te geven. PROGNOSE Als bovenstaande therapie in acht wordt genomen is de prognose voor veel dieren met EPI goed. Ze zullen wel levenslang het dieet en het pancreaspoeder moeten krijgen, wat natuurlijk voor de nodige kosten zorgt. Maar dan kan het dier over het algemeen wel weer een normaal leven leiden. Toch hebben wij ook patiënten gehad, waarbij de klachten steeds erger werden en tenslotte, ondanks de behandeling een patiënt zo ver uitputte, dat deze uiteindelijk moest inslapen. Er is bij deze dieren waarschijnlijk sprake geweest van een proces, dat we met medicijnen kennelijk niet konden stoppen en de alvleesklierfunctie volledig lam gelegd heeft. Bij dieren met als complicatie suikerziekte moeten we de prognose zeker wat gematigder inschatten. Van belang is om eerst de suikerziekte te reguleren en daarna de EPI aan te pakken. Door de erfelijke factor bij Duitse Herders wordt het afgeraden om te fokken met elk dier waarbij de diagnose EPI is gesteld.


23

Tentoonstellingskalender België

05 - 06

januari

2008

Hoogstraten

CAC-CACIB

26 - 27

januari

2008

Mouscron

CAC-CACIB

24

februari

2008

Gent

CAC-CACIB

23 - 24

maart

2008

La Louviére

CAC

12 - 13

april

2008

Antwerpen

CAC-CACIB

26 - 27

april

2008

Borgloon

17 - 18

mei

2008

Wieze

8

juni

2008

Lommel

CAC

17 - 18

juni

2008

Namur

CAC

21 - 22

juni

2008

BRUSSELS DOG SHOW

CAC-CACIB

19 - 20

juli

2008

Liège

CAC-CACIB

2-3

augustus

2008

Leuven

23 - 24

augustus

2008

Mechelen

CAC-CACIB

11 - 12

oktober

2008

Charleroi

CAC-CACIB

15 - 16

november

2008

Kortrijk

CAC-CACIB

13 - 14

december

2008

Genk

CAC-CACIB

CAC CAC-CACIB

CAC

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland 22

juni

2008

Clubmatch EVN

CAC

Afferden (NL) 3-5

oktober

2008

European Dog Show Budapest

CAC - CACIB


Nieuwpoort

EURASIER CLUB BELGIĂ‹ Secretariaat : Carl Smeyers Solferinostraat 12 2040 Berendrecht

Telefoon : 03 / 568 12 39 E-mail : carl.smeyers@telenet.be

2008 / 02 EURAZINE  

Eurasier Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you